AnasayfaBlogBiyomühendislik Bölümü
Meslekler

Biyomühendislik Bölümü

03 Temmuz 2020
Biri kadın biri erkek iki bilim insanı laboratuvar önlüğü ve eldiven giymektedir. Her ikisi de içinde berrak sıvı bulunan test tüplerini tutmaktadır. Adamın yüzünde ciddi bir ifade varken, kadın daha odaklanmış ve konsantre görünüyor. Test tüpleri önlerinde durmaktadır ve arka plan bulanık görünmektedir. Adamın laboratuvar önlüğü beyaz, kadınınki ise açık mor renktedir. Her ikisinin de sıvılarla temas etmemelerini sağlamak için koruyucu eldivenleri var. Test tüplerinin içinde mavi, yeşil ve sarı dahil olmak üzere çeşitli sıvılar var. Odadaki ışık şeffaf tüplerden yansıyarak tüplerin parlıyor gibi görünmesine neden oluyor.
Bilim AlanıBiyomühendislik UygulamasıGelecek Beklentisi
MühendislikAnaliz yeteneği ve problem çözme becerisiYeni tasarım ve teknolojilerin oluşturulması
Doğa BilimleriCanlılar üzerinde araştırma yapabilmeİlaç geliştirme ve çözüm üretme
Biyoloji ve GenetikMalzeme üretim süreçlerinde ve ilaç tasarımlarında kullanılıyorYeni genetik çözümler ve ilaçları
BiyokimyaHastalıkların temellerini ve hücre metabolizmasını anlamaYeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi
Malzeme BilimiYapay organ ve yeni polimer bileşiklerin üretiminde kullanılıyorGelişmiş malzeme teknolojileri ve 3D baskı teknolojisinde ilerleme
Matematik, Fizik ve KimyaBiyolojik problemlerin çözümünde kullanılıyorBiyolojik problemlere daha etkin çözümler geliştirme
Biyomühendislik DersleriMoleküler biyoloji, biyokimya, malzeme üretimi üzerine eğitim veriliyorBiyomühendislik akademisi ve sanayi alanında geniş uygulama alanları
Mikroyapı ve Malzeme DavranışlarıBiyoloji ve malzeme biliminin buluşması sonucunda yeni malzemeler üretmeDaha üstün özelliklere sahip biyouygun malzemelerin üretiminde ilerleme
Yapay Organ TasarımıBiyolojik bileşenlerin kullanılarak organ üretimi yapabilmeYapay organ teknolojilerinde ilerleme ve organ nakli ihtiyacının azaltılması
İlaç TasarımıHastalıkların biyolojik temellerine bağlı olarak ilaç geliştirmeKişiye özel ilaçlar ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi

Mühendislik ve doğa bilimlerinin birleşimi ile ortaya çıkan biyomühendislik alanı mühendislik dersleri ile analiz yeteneğini,doğa bilimleri ile canlıların incelenmesi kapsamında çalışan yeni bir bilim dalıdır. Mühendislik analiz yeteneği yüksek öğrencilerin çözüm getirme dolayısıyla tasarım yapma konularında başarılı oldukları bir alan. Matematiği ön planda tutan mühendislik bilimleri problem çözümü konusunda yeni yollar arayan bir bilim dalıdır.

Doğa bilimleri özellikle biyoloji canlılar üzerinde araştırmalar yapan gerek hastalıklar ve gerekse de çözüm yolları konusunda çare üreten bilim dalıdır. Bu iki bilim dalı biyomühendislikte birleşince matematiği kullanan doğa bilimleri moleküler biyoloji ve moleküler genetik konularında yeni fırsatlar yaratan ve yeni ilaç tasarımları yapan yeni ortamlar yaratılmaktadır. Özellikle moleküler biyoloji ve genetik alanında yeni çıkarımlar yapan biyomühendislik öğrencileri ürettikleri çözümleri ilaç sahasında yeni modeller oluşturmak için kullanmaktadırlar.

Biyokimya ve hücre metabolizmasındaki yeni gelişmeleri araştıran biyomühendislik alanı hastalıkların temellerini ve hücre yolaklarını keşfetmekte ve bu hastalıklara yeni çareler üretebilmektedir. Özellikle biyokimya derslerinde ilaç tasarımları için altyapı oluşturarak metabolik döngüleri çalışan bölüm öğrencileri metabolik yolakları çalışınca biyomühendisliğin temelini oluşturan malzeme üretimi konusunda yeni çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

Biyomühendislik Gelecek Vadediyor!

Biyomühendislik, biyolojik alandaki problemleri mühendislik gözüyle çözmek üzere matematik, fizik ve kimya gibi temel fen bilimlerinin uygulamada buluştuğu, mühendislik ilkelerini ve yöntemlerini kullanarak yeni çözümler üretmeyi hedefleyen bir bilim alanıdır. Biyomühendislik, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla artan trendini teknoloji ve canlılar arasında bir köprü görevi üstlenerek arttırmaktadır. Biyomühendislik Bölümü, tüm canlı sistemlerin problemlerini çözmede olduğu gibi insan vücudunu anlamada ve onarmada, bilimsel ve objektif verilere dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etmeye devam etmektedir. 

Biyomühendislik Bölümünde öğrencilerden çok yönlü ve bağımsız düşünen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve mesleğinin gerektirdiği etik değerlere hakim, üretken hedefleri olan, takım çalışmasını ve ömür boyu öğrenen olmayı benimsemiş, araştırmacı, patent ve marka konularına duyarlı girişimci bireyler olmaları beklenmektedir. Biyomühendislik alanında görülen derslere bakıldığında içerik olarak moleküler biyoloji,biyokimya,malzeme üretimi gibi dersler karşımıza çıkmaktadır. Bu dersleri alan öğrencilerin mühendislik ve doğa bilimlerini birleştirdikleri yeni malzemeler ile dünyaya yeni üretimler yaptıkları gözler önüne serilmeye devam etmektedir.

Malzeme Bilimi Biyomühendislik Alanında Çığır Açabilir mi? 

Malzeme bilimi, organik ve inorganik kökenli doğal ve sentetik hammaddelerden; seramik, metal, polimer esaslı  karma malzemeleri; tasarlayıp, üretip, geliştirip insanlığın yararına sunan alandır. Mikroyapı-özellik-performans üçlüsü malzeme bilimi mühendisliğinin temelini oluşturduğu için kullanım esnasında malzemenin göstereceği davranışlar iyi şekilde çözümlenebilmektedir. İşte bu yüzden malzeme bilimi ile biyolojinin buluşması 3D yazıcıların da üretilmesiyle gerek organ tasarlama gerekse yeni polimer bileşiklerin üretimi konusunda büyük hizmetler sunabilmektedir.

Malzeme dersleri alan biyomühendislik öğrencileri bu bilgilerini organ yapısı, hücre yapısı ve metabolizması ile birleştirince bir çok konuda tasarım yaparak yapay organ üretimi dahil bir çok konuda üretim yapabilmektedir. Özellikle yapay organ tasarımı ve hastalıkların biyolojik temellerine bağlı ilaç tasarımları geleceğin buluşlarını oluşturabilir. Bu yüzden biyomühendislik mezunları ar-ge çalışmaları yaparak kendi işlerini yapanbildikleri gibi pek çok alanda çalışabilmektedir. Çağın gereksinimlerini karşılayan bir bölüm olarak geleceğin mesleği olan biyomühendislik öğrencilere aldıkları dersler kapsamında yeni üretimler yapma ve yeni fikirler üretme imkanı da sağlamaktadır. Kendini gerçekleştirmek üzere yola çıkmış adaylar bu isteklerini tamamlamak için biyomühendislik bölümünü tercih edebilirler. Yapay organ tasarımı, hastalıklara çare olacak ilaçların tasarımı gibi konularda ileri hedefler koyabilecek olan biyomühendislik öğrencileri yeni çağın bilim insanları olmaya da adaydırlar.

Biyomühendislik Bölümü Dersleri Nedir? 

Biyomühendislik bölümünde aşağıdaki dersler alınmaktadır.

 1. yarıyıl

 • Biyomühendisliğe Giriş

 • Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Fizik

 • Genel Kimya

 • İleri İngilizce

 • Türkçe 

2. yarıyıl

 • İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • Matematik

 • Fizik

 • Mühendisler için Organik Kimya

 • Biyomühendislikte Fizikokimya

 • İleri İngilizce II

 • Türkçe

 • Matematik

 • Seçmeli 

3. yarıyıl

 • İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • Biyomühendislikte Biyokimya

 • Biyotermodinamik

 • İngilizce Okuma ve Konuşma

 • Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri

 • Diferansiyel Denklemler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 • Seçmeli

4. Yarıyıl

 • Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği

 • Biyomalzemeler

 • Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar

 • Polimer Bilimi ve Teknolojisi

 • İş Hayatı için İngilizce

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

 • Staj 

 • Seçmeli 

5. yarıyıl

 • Biyomühendislikte Isı Transferi

 • Biyomühendislikte Kütle Transferi

 • Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri

 • Genetik Mühendisliği

 • Seçmeli 

 • Seçmeli 

6. Yarıyıl

 • Doku Mühendisliği

 • Mühendislik Laboratuvarı

 • Biyoreaktör Tasarımı

 • Staj 

 • Proje

 • Seçmeli 

 • Seçmeli 

7. Yarıyıl

 • Biyomühendislik Laboratuvarı 

 • Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme

 • Biyoproses Mühendisliği

 • Fizyoloji

 • Seçmeli

 • Seçmeli 

 • Seçmeli 

8. yarıyıl

 • Bitirme Çalışması

 • İmmünoloji

 • Biyomühendislik Laboratuvarı

 • Seçmeli 

 • Seçmeli 

 • Seçmeli 

Biyomühendislik İş İmkanları Nelerdir?

Biyomühendislik mezunlarının üç ana görevi vardır;

 • Tasarlama,

 • Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçerek, geliştirmek 

 • Amaca uygun üretimi planlayarak uygulamak

 • Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için araştırmalar yapar,

 • Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlamalar yaparak, araştırma, geliştirme ve uygulama  çalışmalarında bulunur.

 • Yeni mezun biyomühendisler, kariyerlerine yön verme bakımından almış oldukları eğitim göz önünde bulundurulduğunda çok fazla seçeneğe sahiptirler. Bu da biyomühendislerin gıda, enerji, ilaç, biyokimyasal, biyomedikal, bitki ve hayvan türleri, madencilik, arıtma, geri dönüşüm gibi birçok alanda kendilerine çalışma alanı bulmalarına olanak sağlar.

Biyomühendislik Mezunları Ne iş Yapar?

Yukarıda saydığımız alanlardan yola çıkarak bu bölümden mezun olmuş olan mühendisler aşağıdaki yetkinliklere sahip olur.

 • Genetik Analizler yapmak,

 • Biyolojik ve Sitolojik Testler uygulamak,

 • Biyolojik Üretim Teknolojileri ve Süreçlerine hakim olmak,

 • Reaktörler, Uygun Ayırma ve Saflaştırma Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi ve Tasarımı,alzeme Tasarımı, Geliştirilmesi, Üretimi ve Testi uygulamak,

 • Malzeme Tasarımı yaparak, Geliştirmek, Üretmek ve Test etmek,

Biyomühendislik Taban Puanları ve Sıralama

Biyomühendislik bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrenciler bir yabancı dilde özgeçmişlerine eklediklerinde burslu olarak da başvuru yapmak üzere sınava girebilirler. Biyomühendislik bölümü taban puanlarına baktığımızda en yüksek puanın Yıldız Teknik Üniversitesinde  (İngilizce)378,663 ile en düşük puanın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 264,298 puanla bulunduğunu görmekteyiz. Sayısal puanla öğrenci alan bölümün başarı sıralamalarına baktığımızda 82484 ten 286529A kadar değişen bir profili olduğunu görürüz.

Mühendislik, Analiz yeteneği ve problem çözme becerisi, Yeni tasarım ve teknolojilerin oluşturulması, Doğa Bilimleri, Canlılar üzerinde araştırma yapabilme, İlaç geliştirme ve çözüm üretme, Biyoloji ve Genetik, Malzeme üretim süreçlerinde ve ilaç tasarımlarında kullanılıyor, Yeni genetik çözümler ve ilaçları, Biyokimya, Hastalıkların temellerini ve hücre metabolizmasını anlama, Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, Malzeme Bilimi, Yapay organ ve yeni polimer bileşiklerin üretiminde kullanılıyor, Gelişmiş malzeme teknolojileri ve 3D baskı teknolojisinde ilerleme, Matematik, Fizik ve Kimya, Biyolojik problemlerin çözümünde kullanılıyor, Biyolojik problemlere daha etkin çözümler geliştirme, Biyomühendislik Dersleri, Moleküler biyoloji, biyokimya, malzeme üretimi üzerine eğitim veriliyor, Biyomühendislik akademisi ve sanayi alanında geniş uygulama alanları, Mikroyapı ve Malzeme Davranışları, Biyoloji ve malzeme biliminin buluşması sonucunda yeni malzemeler üretme, Daha üstün özelliklere sahip biyouygun malzemelerin üretiminde ilerleme, Yapay Organ Tasarımı, Biyolojik bileşenlerin kullanılarak organ üretimi yapabilme, Yapay organ teknolojilerinde ilerleme ve organ nakli ihtiyacının azaltılması, İlaç Tasarımı, Hastalıkların biyolojik temellerine bağlı olarak ilaç geliştirme, Kişiye özel ilaçlar ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi
biyomühendislik biyokimya biyoloji mühendislik hücre metabolizması. malzeme bilimi
Bu, çenesi elinde kameraya bakan bir kadının fotoğrafı. Gözleri kapalı ve yüz ifadesi düşünceli. Omuz hizasında kahverengi saçları gevşek dalgalarla şekillendirilmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kadının vücudu kameradan hafifçe uzaklaşmış ve başı yana doğru eğilmiştir. Üzerinde küçük desenli soluk sarı bir gömlek vardır ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştur. Arka plan bulanıktır ve renkler sessiz ve yumuşaktır. Kadının duruşu ve yüz ifadesi bir tefekkür ve iç gözlem hissi uyandırıyor.
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.