AnasayfaBlogBiyoteknoloji Bölümü
Meslekler

Biyoteknoloji Bölümü

11 Temmuz 2020
Biyoteknoloji Bölümü

Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji ve biyokimya derslerini mühendislik dersleri ile birleştiren biyoteknoloji biyoloji alt dalı olarak yeni tasarımların odağı olan bir alandır. Teknoloji açısından bakıldığında biyolojik gelişmelerin takip edilmesi bilgisayar konusunda kendini geliştirmiş bir kişi için yeni tasarımların oluşturulacağı yeni bir alan oluşturan biyoteknoloji bilinen ya da bilinmeyen enzim, protein gibi organik maddelerin yeniden üretilmesini sağlar.

Biyoteknoloji yaşamın başlangıcında yer alan canlılar olan bakterileri kullanarak  ilaç, hormon, enzim ve protein gibi organik maddelerin üretimini sağlar. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, yolaklarının keşfini sağlayan enzimlerin bulunması ve bakterilere ürettirilmesini sağlayan biyoteknoloji mikrobiyoloji inceleme alanı olan bakterileri kullanarak yeni tasarım ve üretimler yapar. Bu nedenle biyoteknoloji birçok temel bilimle entegre olarak çalışmalar yapan yeni çağın gelişen bilim dallarından biridir. Biyoteknoloji insan, bitki ve mikroorganizmaların fonksiyonlarını anlamaya ve çözmeye çalışan çeşitli teknikleri ve  işlemleri tanımlayan bir bilim dalıdır.

Canlıların iyileştirilmesi ve endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini sağlarken modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasına olanak tanır. Bu şekilde doğa bilimlerinin teknoloji aracılığıyla daha da geliştirilmesi var olan sebze ve meyvelerin değişmesinden yeni tasarımların yapıldığı ilaç sektörünün gelişmesine kadar pek çok alanda çalışma yapmaktadır. Teknoloji  biliminin doğa bilimleriyle  buluşması elektrik elektronik biliminin yeni model cihaz üretiminde açtığı çığır son zamanlarda biyoteknoloji biliminin hastalıklara yeni çareler üretmesiyle sonuçlanmıştır.  

Uygulamalar arasında;

 • İnsan sağlığına yönelik olarak protein üretimi

 • Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretimi

 • Zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu...) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanma

 • Yeni sebze ve meyve üretimi yapma

 • İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesini sağlama

 • Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretme

 • İnsanın zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokularının değiştirilmesi amacıyla yapay organ ve doku üretme yer alır.

Biyoloji ve Teknolojinin Buluşması Biyoteknoloji 

Biyoloji canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Alt bilim dalları moleküler biyoloji hastalıkların  moleküler yolakları ile ilgilenirken, mikrobiyoloji bakteri ve virüs gibi organizmaların yaşamlarıyla ilgilenir. Biyoteknoloji ise teknoloji sayesinde biyolojik mekanizmaların anlaşılması ile ortaya çıkan yeni bilgilerin ışığında bakteri gibi canlılara enzim,protein,hormon ve ilaçların yeniden ürettirilmesini sağlayan bir bilim dalı. Teknolojinin gelişmesiyle artan oranda yeni tasarımlarla var olan ilaçlara yenisi eklenirken bilgisayar programlarının yarattığı yeni gelişmelerle enzim ve proteinlerin üç boyutlu mekanizmaları ortaya çıkmıştır.

Teknoloji sadece kendi içinde gelişme yaratmayıp temel bilimlerle birlikte çalışarak doğa olaylarına yeni çözümler ve tasarımlar yaratma yolunda ilerlemektedir. Yeni gen düzenlemeleri ile günümüzde pek çok farklı sektörde daha etkin şekilde çalışmasına olanak tanımak mümkündür. Farklı görevlerde kullanılması için ise biyoteknoloji üzerinden gen düzenlemesi hızla sağlanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı yararları olduğu bilinen biyoteknoloji ise öte yandan zararları ile de öne çıkmaktadır. 

Değişik sektörlerde de kullanılan biyoteknoloji, çağın en önemli faaliyetleri arasına girmiş durumdadır. Bitki ve hayvan ile mikroorganizmaları gen üzerinden geliştirmek için, hücre ve dokuları ile yapılan çalışmalara biyoteknoloji dendiğini biliyoruz. Bu durum sadece canlı yapılar üzerinden ele alınamaz. Ayrıca makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği üzerinde de önemli bir alan yaratmaktadır.

Bu bilim dallarını kullanmak suretiyle bitki ve hayvan ile mikroorganizmaların DNA’ları üzerinde yapılan çalışmalar bütün olarak biyoteknoloji de öne çıkıyor. Böylece çok fazla üretilmeyen ya da hiç üretilemeyen maddeler hayata geçirilmekte ve farklı alanlarda kullanılabilir. Bu yüzden biyoteknoloji günümüzde pek çok değişik alanda önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve kullanılmaktadır.

Biyoteknolojinin yararları ise şöyle sıralanabilir.

 • Meydana gelebilecek salgın ve bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi sağlanması

 • Aşı sektöründe gelişme

 • Genetik hastalıkların azaltılmasının sağlanması

 • Hayvancılığın daha verimli hale gelmesi için çalışma

 • Ölümcül hastalıklara karşı ve ilaçlar için katkı sağlama

Aynı şekilde biyoteknolojinin zararları ise şöyledir;

 • Biyolojik silah üretme

 • Genetiği değiştirilmiş sebze ve meyve üretimi yapma

 • Toksin atıkların oluşması

 • Doğal denge ve döngülerde bozunma,

 • Çevre kirliliğininmeydana gelmesi,

 • Ekosistemin bozulması konusunda etmenlerin oluşması

Biyoteknoloji İş İmkanları Nelerdir?

Biyoteknoloji uzmanı, ilaç şirketi, araştırma kurumu, üniversite, hastane, yiyecek ve içecek üretim şirketleri gibi farklı alanlarda çalışan yerlerde görev yapmaktadır. Çalıştığı alana göre sorumlulukları farklıdır, ancak uzmanın bazı değişmez sorumlulukları bulunmaktadır.

 • Bilimsel bir problemi çözebilmek için laboratuvar ortamında deney yapar.

 • Kan, hücre, doku, bakteri kültürü gibi ortamlardan örnekleri toplar ve inceler.

 • Araştırmasının insan yaşamındaki etkilerini araştıran kişidir.

 • Sonuçları inceleyerek rapor yazar.

 • Laboratuvar ortamını tasarlar, bakımını ve işletmesini yapar.

 • Yeni teknikler, uygulamalar ve ürünler geliştirmek için çaba gösterir.

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri yakından izler.

Biyoteknoloji Bölümü Dersleri

1.Yarıyıl

 • BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

 • İNGİLİZCE

 • BİYOMATEMATİK

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 • TÜRK DİLİ 

 • GENEL BİYOLOJİ

 • GENEL KİMYA 

 • ATATÜRK İLK. VE INK. TAR. I

2. Yarıyıl

 • İNGİLİZCE II

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

 • TÜRK DİLİ II

 • BİYOFİZİK

 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYG.

 • ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II

 • GENEL BİYOLOJİ II

 • GENEL KİMYA 

3.Yarıyıl

 • HÜCRE BİYOLOJİSİ

 • MOLEKÜLER BİYO

 • FİZİK

 • ORGANİK KİMYA

 • ORGANİK KİMYA LAB.

 • İNGİLİZCE

 • III.BOTANİK

4.Yarıyıl

 • GENETİK

 • GENETİK LAB.3

 • BİYOİSTATİSTİK

 • BİYOANALİTİK

 • BİYOANALİTİK LAB.

 • FİZYOLOJİ

5.Yarıyıl

 • BİYOKİMYA I

 • BİYOPROSES

 • MİKROBİYOLOJİ

 • ENSRÜMENTAL ANALİZ

 • MOLEKÜLER GENETİK

 • BİLİM TARİHİ

 • BİYOSINIFLANDIRMA 

 • BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ 

 • FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ 

 • MİKROAKIŞKANLARIN BİYOLOJİK UYGULAMALARI

6.Yarıyıl

 • BİYOKİMYA II

 • BİYOMALZEMELER

 • BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK

 • ENSTRÜMENTAL ANALİZ LAB.4

 • MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ 

 • ENDOKRİNOLOJİ (SEÇ)

 • MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ (SEÇ)

 • GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ (SEÇ)

 • SİTOGENETİK (SEÇ)

 • REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ(SEÇ)

 • MOLEKÜLER FİLOGENİ (SEÇ.)

7.Yarıyıl

 • BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

 • BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİ 

 • BİYOMOLEKÜLER TEKNİKLERİ

 • MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ (SEÇ)

 • GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (SEÇ)

 • BİTKİ HÜCRE KÜLTÜRÜ (SEÇ)

 • HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ (SEÇ)

 • MOLEKÜLER HÜCRE BİYOMEKANİĞİ (SEÇ)

 • BİYONMOLEKÜLLERİN KENDİLİĞİNDEN YAPILANMASI(SEÇ)

 • BİYOAYIRMALAR

8.Yarıyıl 

 • BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI II

 • BİYOTEKNOLOJİ SEMİNERLERİ II

 • NANOBİYOTEKNOLOJİ

 • TARIM BİYOTEKNOLOJİSİ (SEÇ)

 • ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ (SEÇ)

 • PROTEOMİKS VE GENOMİKS (SEÇ)

 • BİYOSENSÖRLER (SEÇ)

 • İLERİ MİKROSKOP TEKNİKLERİ (SEÇ)

 • BİYOMALZEMELERRİN KARAKTERZYN. TEKNK.(SEÇ)

Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları Ve Sıralama

Biyoteknoloji bölümü 2020 yılı taban puanlarına baktığımızda en yüksek puanla bölüm Türk-Alman Üniversitesi'nde 391,014 puan ve en düşük puanla Aksaray Üniversitesi'nde 220,768 le görüntülenmektedir. Sayısal puanla öğrenci alan biyoteknoloji bölümü sıralamasına baktığımızda 71969 ile Türk-Alman Üniversitesinde en düşük sırada 472583 ile de Aksaray Üniversitesi'nde görülmektedir. 

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoloji biliminin teknoloji alanıyla buluşması sonucu enzim, protein, hormon, antikor gibi organik moleküllerin tasarım ve üretimini sağlayan mikrobiyoloji, moleküler biyoloji gibi alt alanlarla da çalışan bakteri gibi organizmaları da kullanarak üretim yapan bir bilimdalıdır.

Biyoteknoloji İş İmkanları Nelerdir?

Biyoteknoloji uzmanları laboratuarda deney yapabilen, teknolojiyi kullanan kişilerdir.Meyvecilik ve sebzecilik, fizik tedavi, genetik araştırma, tıbbi bitki üretimi, insan sağlığı için üretim, kanser araştırma, hasarlı organ tedavileri, organik atıklardan fayda sağlama  adına çalışma yapan ziraat, enerji, sağlık, çevre sektöründe çalışabilirler.

Biyoteknoloji Mezunları Ne İş Yapar?  

Biyoteknoloji mezunları yeni sebze ve meyve üretimi, organ tedavileri, genetik araştırma gibi alanlarda gerek laboratuarlarda uzman gerekse de üniversite de akademik kariyer yaparak çalışabilirler. 

biyoteknoloji biyoloji bakteri virüs covid mikrobiyoloji teknoloji biyoteknoloji bölümü
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.