AnasayfaBlogBiyolog Nedir? Biyolog Görevleri Nelerdir?
Meslekler

Biyolog Nedir? Biyolog Görevleri Nelerdir?

15 Mayıs 2020
Beyaz bir önlük ve yüz maskesi takmış bir kadın mikroskoptan bakmaktadır. Mikroskobun merceğine bakarken yüzünde konsantre bir ifade vardır. Mikroskop bir laboratuvar tezgahının üzerindedir ve görüş alanında mavi bir nesne vardır. Kadın bir sandalyede oturmuş mikroskoba bakarken bacak bacak üstüne atmış. Arka planda fermuarı görünen mavi bir çanta var. Kadın işine son derece odaklanmış ve mikroskoptaki nesneyi dikkatle inceliyor.
Biyolog TanımıBiyolog GörevleriBiyolojinin Önemi
Canlıların varlık nedenini araştıran bilim dalı olan biyoloji bölümü mezunudur.Tıpta yeni yöntemler geliştirmek, bitki ve hayvan ekosistemlerini araştırmak, biyolojik verileri toplamak ve analiz etmek vb.Farklı organizmaların ve çevresel etkilerin anlaşılması ve korunmasında önemli rol oynar.
Biyofizik, mikrobiyoloji, genetik gibi biyolojinin yan dallarında uzmanlaşmış bilim insanıdır.Organizmaların ve çevrelerinin etkileşim hastalık oluşumunu anlamak, genetik çözümlemeler yapmak vb.Hastalıkların sebep ve tedavilerinin bulunmasında, genetik hastalıkların anlaşılmasında kritik rol oynar.
Ekolojik süreçleri ve çevresel olayları anlamak ve yorumlamak için eğitim almış kişidir.Çevresel faktörlerin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkisini incelemek, ekosistemdinamiklerinianlamak vb.Çevreyi koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda kritik rol oynar.
Çevresel ve biyolojik araştırmalar yapan ve bu konularda çeşitli analizler yürüten bilim insanıdır.Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak, ekosistemleri koruma planları hazırlamak vb.Doğal hayatın korunması ve canlıların yaşamlarının sürdürülmesi konusunda önemlidir.
Genetik, fizyoloji veya ekoloji ile ilgili bir veya birden fazla biyoloji dalında uzmanlaşmış bilim insanıdır.Genetiği anlamak ve değiştirmek, canlıların işleyişini anlamak ve ölçmek, ekosistemlerin yapılanmasını anlamak vb.Canlıların hayatta kalması ve evrimi, tıbbi tedavilerin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlidir.
Mikroskobik canlıları inceleyen ve mikroorganizmalar üzerinde araştırmalar yapan biyoloji bölümü mezunudur.Mikroorganizmaları tanımlamak, sınıflandırmak ve bu canlıların çevreleri ve insanlar ile olan etkileşimlerini araştırmak vb.Mikroorganizmaların insan sağlığı, çevresel sağlık ve endüstriyel uygulamalar üzerindeki etkilerini anlama konusunda önemlidir.
Bitkiler ve bitkilerle ilgili konular üzerinde araştırmalar yapan bilim insanıdır.Bitki patolojisi, bitki biyolojisi, bitki genetiği ve bitki ekolojisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapmak vb.Bitki çeşitliliği ve yeşil ekosistemlerin korunması, tarım ve ormancılık uygulamaları, kırsal ve urbanyönetim konularında öne çıkmaktadır.
Hayvan biyolojisi üzerine eğitim almış ve bu alanda araştırmalar yapan bilim insanıdır.Hayvanları ve hayvan davranışlarını denetlemek, hayvan popülasyonunu kontrol etmek, hayvan hastalıkları üzerinde çalışmak vb.Hayvan davranışı ve popülasyon dinamiğini, doğal yaşam kaynaklarını, hayvancılık ve yaban hayatının yönetimini anlama konularında değerlidir.
Çevre üzerine odaklanmış ve bunu anlamak ve korumak için eğitim almış bilim insanıdır.Ekosistemleri incelemek, su ve hava kalitesini denetlemek, doğal eko-koruma planları oluşturmak vb.Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığı konularında önemlidir.
Marin biyoloji üzerine uzmanlaşmış, okyanusların, denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin biyolojisini inceleyen bilim insanıdır.Deniz canlılarını ve onların yaşam döngülerini incelemek, deniz ekosistemlerini korumak ve sürdürülebilir hale getirmek vb.Deniz ve tatlı su ekosistemlerini anlama, bu ekosistemlerin korunması ve deniz biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında önemlidir.

Bir temel bilim olarak biyoloji fen edebiyat fakültelerinde okutulan ve bilim felsefesi ile bağlantılı kurularak canlıların varlık nedenini araştıran bir bilim dalıdır. Mezunlarının biyolog ünvanı aldıkları biyoloji bölümü öğrencilere bilim felsefesi ile birlikte verilen araştırma duygusu ile bir çok disiplinle birlikte çalışmaktadır.

Çoğu bilim insanı ve bilim felsefecisi  bilimin iki aşamalı bir süreç olduğu konusunda anlaşmış görünüyor. İlk aşama doğada yani olgular, düzensizlikler, istisna ya da görünürdeki çelişkilerin keşfi ile bunları açıklamak için tahmin yürütmek hipotez oluşturmak ya da kuramlar üretebilmektir. İkinci aşama olan doğrulama ise, söz konusu kuramların sınanarak değerlendirildiği işlemlerdir. Herşeye rağmen belirli bir anda bilim felsefesinde gidişatın ne olduğu konusu sıradan bir biyoloğu ilgilendirmeyebilir.

Bir biyolog ''Eski Dünya'da neden arıkuşları yoktur? ya da Homo sapiens nerede ortaya çıkmıştır? gibi bir biricik oluşumlarla ilgili sorulara cevap ararken evrensel yasalara güvenemez. Biyolog belirli bir sorun hakkında bilinen bütün olguları incelemek, yeniden yapılandırılmış etmenler kümesinin her türlü sonucunu düşünmek ve bu özel durumla ilgili gözlenen olguları açıklayabilecek bir senaryo oluşturmaya çalışmak zorundadır. Diğer bir deyişle biyoloğun, tarihsel bir anlatı kurması gerekmektedir.

Bugünkü haliyle biyoloji, uğraştığı konular açısından olağanüstü çeşitlilik gösterebilen bir bilimdir. Bunun bir nedeni, biyolojinin virüs ve bakterilerden mantarlar, bitki ve hayvanlara kadar uzanan çok çeşitli organizmalarla ilgilenmesidir. Biyoloji bilimi aynı zamanda organik makromolekül ve genlerden hücre, doku, organ ve tüm bir organizmaya, organizmalar arasındaki etkileşimlere, organizmaların familya, komünite, sosyete, populasyon, biyota ve tür gibi çok sayıdaki hiyerarşik organizasyon düzeylerini de kapsayan bir ilgi alanına sahiptir.

Her bir organizasyon düzeyi ve etkinlik alanı kendi adını taşıyan bir uzmanlık alanıdır. Hücre bilim, anatomi, genetik, sistematik, ekoloji bunların sadece birkaçıdır. Ayrıca biyolojinin çok geniş bir uygulama alanı vardır ve tıp, toplum sağlığı, tarım, ormancılık bitki ve hayvan ıslahı zararlılarla mücadele balıkçılık biyolojik oşinografi vb. gibi çok sayıda uygulama alanı ortaya çıkarmış  ya da en azından buna  katkıda bulunmuştur.

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Devlet kurumu, araştırma şirketleri, medikal endüstri ve üretim şirketleri için biyolojik araştırma programlarını yürüten biyoloğun yapacakları görev aldığı iş sahasına göre değişiklik göstermektedir. Biyoloğun genel olarak görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Tıpta; hastalığın teşhisi, izlenmesi ve tedavi edilmesi için yeni yöntemler geliştirmek,

 • Tarımda; bitki ve hayvan  ekosistemlerini araştırmak, tanımlamak, sınıflandırmak,

 • Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında biyolojik verileri toplayıp analiz etmek, örnek toplamak, organizmaları fotoğraflamak, ölçüm yapmak veya çizim yapmak,

 • Suda yaşayan bitki ve hayvanları etkileyen radyoaktivite veya kirlilik gibi çevresel faktörleri araştırarak bilgi toplamak

 • Arazi ve su alanlarının mevcut ve potansiyel kullanımlarının çevresel etkilerini araştırarak, çevre koşullarını iyileştirme yöntemlerini belirlemek,

 • Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak ve sınıflama çalışmaları yapmak

 • Yenilenebilir kaynakların yönetimi için planlar hazırlamak ve çevreye uyarlamak

 • Araştırma sonuçlarını raporlar halinde oluşturarak sunmak

Biyoloji ve Yaşam

Yaşam döngüsüne baktığımızda herşeyin ekosistemeden alındığı ve verildiği görülür. Aldığımız hizmetleri ekosisteme geri vermediğimizde doğanın bize yaşattığı felaketler dünya kurulduğundan bu yana insan için bitmeyen bir kavganın göstergesidir. İnsan yaşamını taçlandırmak için ekosistemi tanımak ister. Felsefe bize sorgulamayı nasıl öğretiyorsa biyoloji de bize doğayı o denli öğretir. Bu nedenledir ki biyoloji ve felsefe bakıldığında iç içe olan bilim dallarıdır. Sorgulamayı ve düşünmeyi öğrenen insan varlığını sorgulamaya başlar. Ve tüm diğer canlılarla birlikte cansızları da sorgulayan insan ne, neden, niçin, nasıl soruları ile yaşamı sorgular. Sorgularının sonucu ekosistemi keşfeden insan diğer canlıları tanıyınca onların da varlık nedenini biyoloji bilgisiyle öğrenir.

Ekosistem yaşamsal döngüyü içinde barındıran harika bir açık sistemdir. Girdileri ve çıktıları çok olan açık sistemler diğer canlılarla etkileşim halindedir. Bu yüzden ortaya çıkan sinerji zincirin bir halkası kopunca tamiri zor yaralar alır. Yaşam döngüsü içinde kırılan her halka bir sonraki halkaya tutunmayı bekleyen bir canlının kaybı ile sonuçlanabilir. Tür kaybı insanlığın yaşadığı en büyük sorunlardan biridir. Biyoçeşitliliği inceleyen biyoloji zincirin halkalarını sağlamlaştırmak için adımlar atmak üzere biyolog yetişmesine olanak verir.

Biyologlar üstlendikleri bu görevleri gerek resmi kurum gerekse özel şirketlerde şirket halkasının bir üyesi olarak yerine getirir. Biyologlar yaşam felsefesini aldıklarında girdikleri kurumlarda yaşamsal döngü ve ekosistem konulu çalışmalar yaparak ekipteki yerlerini sağlamlaştırırlar. Biyoloji yaşamın kendisidir. Sadece canlıların ilişkilerini incelemekle kalmayıp canlıların doğayla etkileşimini inceleyen alt bilim dalı ekoloji sayesinde ekosistem hizmetlerinin sağlıklı alışverişini düzenler. biyologlar kendilerini bu alanda geliştirerek ekolog olarak da çalışabilirler. bir şirket bünyesindeki bir ekolog canlı ve cansız etkileşimini iyi bildiğinden insan insan etkileşimine de katkıda bulunur. aslında yaşam dediğimiz halkanın bir üyesi olan insan üstünlüğünü kurmaya çalışırken doğadan aldığını geri veremez. bu yüzden de ekosistem hizmetleri aksar. i̇şte bir biyolog hizmetlerin aksamamasına katkıda bulunur.

Diğer bir alt bilim dalı olan moleküler biyolog ünvanlı kişiler ise hastalıkların mekanizmalarını çözerek yeni ilaç tasarımları yapar ve hastalara çare olabilirler. Biyolojinin bir çok disiplinle birlikte çalışması ve canlılarla ilgilenmesi onu fen edebiyat fakültelerinde okutulan fizik ve kimya bölümlerine göre anlamlı bir yere koyar. Temel bilimler doğa ve mühendislik alanlarıyla birlikte çalışırken birbiriyle bağlantılı pek çok disiplinle de uyum gösterir.

Canlıları inceleyen biyoloji insan bedenini de tanımaya odaklı olduğu için daima insan için sihirli gizemini korumuştur. İnsanoğlu hastalandıkça araştırmaya odaklanmış çevresini de tanımayı kendine iş  edinmiş  ve sonunda biyoloji tahtını bu sayede korumuş ve yirmirinci yüzyılın bilimi olarak karşımıza çıkmıştır.

Biyolog ve Ekosistem

Başlığı bu şekilde seçmemizin sebebi bir ekosistem içinde yaşıyor olmamız ve biyologların bu ekosistemin koruyucuları olmaları. Her çalışma alanı da bir ekosistem oluşturmaktdır. Ekosistem biyolojik olarak tanımlandığında canlı ve onu çevreleyen cansız çevresi olarak kabul edilir. Ancak sosyal iş alanında da ekositem terimini kullanabiliriz. İş yerlerinde çalışan insanlar onların etkileşimleri ve cansız çevreleri onların ekosistemleridir. Bu açıdan bakıldığında her iş ortamı da bir ekosistemdir. Ve bu ekosistemin düzenleyicisi de biyologlardır. Bu yüzden her iş yerinde belkide çağın gereği olarak birer biyolog çalışması gerekmektedir. Biyolog iş ortamını biyoloji bilgisi ile ekolojiye uygun olarak düzenleyebilir.

Resmi ya da özel kurumlarda ekibin bir üyesi olması gereken biyologlar belkide günümüzde en aranan meslek grublarından biridirler.. Çünkü her iş ekosistemi sağlık ve hastalığı, canlıyı ve cansızı ,çevresel ögeleri içinde barındırır. Bir biyolog ise bu ortamın en iyi düzenleyicisi ve dengeleyicisidir. O halde bir biyolog sosyal bilimlerle de ilgisi olan felsefe, sağlık, ekoloji gibi alt bilim dallarıyla da ilgili olan bir çalışandır. Bu açıdan bakıldığında bozulan ekosistem hizmetlerinin yeniden onarılması ve düzenlenmesi ve bunların iş yerlerine yansımasını düzenlemek için biyologlara büyük görevler düşmektedir.  

Bir Biyolog ve Dünyaya Bakış

Çeşitli mesleklerden dünya için farklı bakış açıları elde etmek mümkün görünmektedir.. Çağımızın getirdiği sorunları analiz etmek ve çözüm üretmek her meslek grubunun sorumluluğundadır. Bir biyolog da sahip olduğu biyoloji bilgisiyle dünyaya farklı bir bakış açısı sunar. Her meslek dalının aldığı eğitimle orantılı getirdiği çözümler sürekli gelişen dünya sorunlarına çözüm bulmak üzerinedir. İşte bu noktada bir biyolog da sahip olduğu yetkinlikle dünyayı kurtarabilecek yeni çözümler üretebilir. Biyoloji incelediği varlık canlılar olunca dünyayı yerinden oyanatacak çözümlere imza atabilir.

Bir biyolog da sahip olduğu davranış bilimi bilgisiyle eğitim dahil bir çok alanda istendik davranış değişiklikleri meydan getirebilir. Biyoloji alt bilim dallarıyla göz dolduruyor. Bir biyolog bir moleküler biyolog, bir ekolog, bir davranış bilimcisi, bir bilim felsefecisi bir evrim biyoloğu olabilir. Bu alanlarda ve diğer alt bilim dallarında  çalışan tüm biyologlar sürekli meydan gelen ekosistemsel sorunlara çözüm bulmaya aday insanlardır. Çözüm aradıkları sahalarda pek çok rapor hazırlayabilecek yeteneğe sahip olan biyologlar analiz yeteneği yüksek eleştirel bakışa sahip olgusal bakabilen ve çözüm üreten insanlardır.

Sahip oldukları özelliklerle dünyaya meydan okuyabilecek bir bakış açısı elde etme yetki ve yeteneğine sahip biyologlar kendi davranışlarını değiştirebildiklerinde etraflarına da ışık olabilirler. Işık yayan biyologlar listesinde belki en önemli keşiflerden birini yapan Watson ve Crick adlı biyologlar DNA'nın sarmal yapısını keşfettiler.1950'li yıllara rastlayan bu keşif biyologlar ve biyoloji dünyası için büyük bir çığır açtı. Bu keşfin ortaya çıkmasında rol oynayan bir fizikçi olan Marie Curie sahip olduğu yeteneği fizik alanında kullanarak biyologlara yardım etti. Bu açıdan bakıldığında temel bilimlerin birbiri ile bağlantısını gösterdi.DNA sarmalının keşfedilmesi moleküler biyoloji ve genetik başta olmak üzere bir çok bilim dalında ortaya süper keşifler çıkarttı. DNA sarmalı bizim sahip olduğumuz en önemli hazine ve onu etkileyen herşey dünyamızı da etkiliyor. Başta beslenme olmak üzere kullanılan ilaçlar, kötü alışkanlıklarımız bizi onu anlamak için daha da araştırmaya itti.

DNA sarmalımızın keşfi için uygulanan insan genom projesi ile tüm genetik kodlarımız çözümlendi. Bu sayede genetik hastalıkların çözümüne ışık tutuldu. İşte bu alanlarda çalışan biyologlar yeni çözüm ve keşif arayışındalar. DNA sarmalı bütün hayat izlerini ve davranışlarını üzerinde taşıyan kodlarımızın bütünüdür. Bu kodlar dışardan ve içerden aldıkları ile ürettikleri ve kodladıkları proteinler ve enzimler ise bizim tüm doğamızı oluşturur. Bu doğayı keşfetmeye çalışan biyologlar çalışmalarını yaptıkça aydınlanan dünya yeni davranış kalıpları elde edip daha özgür daha sorgulayıcı daha eleştirel bir bakış açısı kazanarak köhne kalıplarından kurtulmaktadır.

Davranışa döktüğümüz herşey yerleşir ve dünyanın yeniden kurulumuna hizmet eder. İşte her bir bireyin sahip oldukları özelliklerin eşsizliğinin dili olan DNA  etkilendiği herşeyi dışarıya bir model sunar ve fenotipi değişen insan kodlarının esiri olur. Bir biyolog bu noktada daha etkili davranışlar gösterebilir ve dünya üzerindeki türlerin eşsizliğini korunması gerektiğini dile getirir. Bu dile getiriş girdiği her ortamda ona bir artı katar. Çünkü dünya kurulduğundan bu yana geçirdiği buzul çağlar gibi pek çok devri yaşamış ve insan bu çağlardan ya kazanmış ya da kaybetmiştir.Türlerin kaybı insanlığın sonunu getirebilir. Bu bilginin sahibi biyolog ise girdiği her iş ortamında personelin bir üyesi olarak iş yerinin akışını dolayısyla dünyanın gidişatını belirleyecek adımlar atar. 

Bir Biyoloğun Nitelikleri Nelerdir?

Bilimsel araştırmalar gerçekleştiren bir meslek profesyoneli olarak biyologlarınğ öncelikle eleştirel bir bakış açısına sahibi olması beklenir. Biyologların diğer özellikleri ise şunlardır;

 • Analitik düşünebilmek ve sayısal yetenek sahibi olmak

 • Öz disiplin sahibi olmak ve detay odaklı bir kişilik

 • Rapor yazıp sunabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sahibi bir kişilik olmak

 • Değerlendirme ve zaman yönetimi becerisi sahibi olmak

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Canlılar,  Bilim felsefesi ve Biyologlar

Bilim evreni anlamaya yönelik çabalarla yöntem ve methot uygulanarak ortaya çıkarılan gerçek bilgilerin bir bütünüdür. Bilim felsefesi sorgulamaya yönelik düşünmeye odaklı insan sayısının artması için çaba gösteren bir alandır. Bu felsefeyi yaşamına adapte edebilen her insan bulunduğu alanda bu bilgiyi kullanmakla yükümlüdür. Felsefe düşünmeye odaklanan insan beynini yeni şeyler üretmeye çaba harcayan bir dönüşüme zorlar. Canlıların tamamı bir felsefenin ürünüdür. İnsan bu felsefe içinde daha üstün bir yere sahiptir insanın gerek dini yönden gerekse biyolojik olarak sahip olduğu bu üstünlüğü her daim kabulle kendine bir hedef edinmiş biyologlar bilim felsefsinin gösterdiği bakış açısını da benimseyip bir çok alanda çalışma yapabilir.

Canlıların sahip oldukları özelliklerin sınıflamasını yapabilen insanoğlu gerek sınıflama yapma gerek tür çeşitliliğinin korunmasının  arttırılması çalışmaları ile insanlığın ortak bakış açısını oluşturabilir. Özellikle biyologlar bu noktada farklı bir konumdadır. Biyologlar gerçekten sahip oldukları varlık felsefesi ile türlere farklı bir bakış açısı oluşturarak bilim felsefesi adına büyük çapta araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilirler. Özellikle teknolojiyi çalışmalarına entegre eden bir biyolog ar ge çalışması yapabilecek bir laboratuar kurabilir ya da bir laboratuarda üye olarak çalışabilir. Canlıları anlamaya yönelik ne varsa bilimin konusu olduğundan felsefesini anladığı dünya için yapmak istediklerini bir biyolog olarak sürdürmek isteyen çalışanlar bu açıdan bir çok ilke imza attılar ve atmaya devam ediyorlar.

Canlıları alabildiğine derinlemesine inceleyen biyologlar onlardaki kodları çözmeye çalışarak insanoğlunun yaşadığı tüm sorunlara çare olabilirler. Bir şirkette uzman olarak çalışan bir biyolog çalışma ekosisteminin kodlarını doğru okuduğunda çalışma ortamınınsorunlarını çözmeye muktedir ve yeni bakış açısı kazandıracak kadar güçlü bir ortam oluşturabilir. 

Biyologlar Ne Kadar Maaş Alır?

Biyologlar canlı türleri üzerinde araştırmalar yapan ve canlı türlerinin tanımlanmasını, sınıflandırılmasını çalışan meslek grubuna mensup kişilere denilmektedir.  Biyologların oldukça geniş bir çalışma alanları bulunur. Gümrüklerde ülkemize giriş çıkış yapan maddelerin analizinden tutun da, gıda sektöründe hizmet veren şirketlere kadar farklı dallarda iş yapma şansı bulabilirler.

Biyolog mesleği halen ülkemizde çok fazla tanınmayan bir meslektir.  Biyolog mesleği gelecekte de popülaritesini koruyacak meslek dalları arasında yer alıyor. Her sene çok sayıda kişi biyolog mesleğini icra etmek için yükseköğretim kurumlarından mezun olur. Bu mesleği olan ilgi, biyologların çalışma koşulları ve elde ettikleri gelir ile doğru orantılı olarak yükselir.  Peki bakalım 2020 yılında bir biyolog maaşı ne kadardır?

Biyologlar kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerini sınıfına dahil bir meslek dalıdır. Biyolog unvanına sahip kamu çalışanları devlet memuriyetine 8. Derecenin 1. Kademesinden başlar ve 1. Derecede 3600 ek göstergeden yararlanabilirler. Sekizinci derecenin birinci kademesindeki bir devlet memuru ise 2020 yılı Ocak ayında 4.818 TL maaş alır durumdadır. Bu rakamın yapılacak olan zam ile beraber önümüzdeki dönemde  yani 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.942 TL olması beklenmektedir. Verilmiş olunan rakam  maaş aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre belirtilmiş rakamdır.

Canlıların varlık nedenini araştıran bilim dalı olan biyoloji bölümü mezunudur, Tıpta yeni yöntemler geliştirmek, bitki ve hayvan ekosistemlerini araştırmak, biyolojik verileri toplamak ve analiz etmek vb, Farklı organizmaların ve çevresel etkilerin anlaşılması ve korunmasında önemli rol oynar, Biyofizik, mikrobiyoloji, genetik gibi biyolojinin yan dallarında uzmanlaşmış bilim insanıdır, Organizmaların ve çevrelerinin etkileşim hastalık oluşumunu anlamak, genetik çözümlemeler yapmak vb, Hastalıkların sebep ve tedavilerinin bulunmasında, genetik hastalıkların anlaşılmasında kritik rol oynar, Ekolojik süreçleri ve çevresel olayları anlamak ve yorumlamak için eğitim almış kişidir, Çevresel faktörlerin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkisini incelemek, ekosistemdinamiklerinianlamak vb, Çevreyi koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konusunda kritik rol oynar, Çevresel ve biyolojik araştırmalar yapan ve bu konularda çeşitli analizler yürüten bilim insanıdır, Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak, ekosistemleri koruma planları hazırlamak vb, Doğal hayatın korunması ve canlıların yaşamlarının sürdürülmesi konusunda önemlidir, Genetik, fizyoloji veya ekoloji ile ilgili bir veya birden fazla biyoloji dalında uzmanlaşmış bilim insanıdır, Genetiği anlamak ve değiştirmek, canlıların işleyişini anlamak ve ölçmek, ekosistemlerin yapılanmasını anlamak vb, Canlıların hayatta kalması ve evrimi, tıbbi tedavilerin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlidir, Mikroskobik canlıları inceleyen ve mikroorganizmalar üzerinde araştırmalar yapan biyoloji bölümü mezunudur, Mikroorganizmaları tanımlamak, sınıflandırmak ve bu canlıların çevreleri ve insanlar ile olan etkileşimlerini araştırmak vb, Mikroorganizmaların insan sağlığı, çevresel sağlık ve endüstriyel uygulamalar üzerindeki etkilerini anlama konusunda önemlidir, Bitkiler ve bitkilerle ilgili konular üzerinde araştırmalar yapan bilim insanıdır, Bitki patolojisi, bitki biyolojisi, bitki genetiği ve bitki ekolojisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapmak vb, Bitki çeşitliliği ve yeşil ekosistemlerin korunması, tarım ve ormancılık uygulamaları, kırsal ve urbanyönetim konularında öne çıkmaktadır, Hayvan biyolojisi üzerine eğitim almış ve bu alanda araştırmalar yapan bilim insanıdır, Hayvanları ve hayvan davranışlarını denetlemek, hayvan popülasyonunu kontrol etmek, hayvan hastalıkları üzerinde çalışmak vb, Hayvan davranışı ve popülasyon dinamiğini, doğal yaşam kaynaklarını, hayvancılık ve yaban hayatının yönetimini anlama konularında değerlidir, Çevre üzerine odaklanmış ve bunu anlamak ve korumak için eğitim almış bilim insanıdır, Ekosistemleri incelemek, su ve hava kalitesini denetlemek, doğal eko-koruma planları oluşturmak vb, Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığı konularında önemlidir, Marin biyoloji üzerine uzmanlaşmış, okyanusların, denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin biyolojisini inceleyen bilim insanıdır, Deniz canlılarını ve onların yaşam döngülerini incelemek, deniz ekosistemlerini korumak ve sürdürülebilir hale getirmek vb, Deniz ve tatlı su ekosistemlerini anlama, bu ekosistemlerin korunması ve deniz biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında önemlidir
biyolog biyoloji canlılar biyolog kimdir fen edebiyat temel bilimler
Bu, çenesi elinde kameraya bakan bir kadının fotoğrafı. Gözleri kapalı ve yüz ifadesi düşünceli. Omuz hizasında kahverengi saçları gevşek dalgalarla şekillendirilmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kadının vücudu kameradan hafifçe uzaklaşmış ve başı yana doğru eğilmiştir. Üzerinde küçük desenli soluk sarı bir gömlek vardır ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştur. Arka plan bulanıktır ve renkler sessiz ve yumuşaktır. Kadının duruşu ve yüz ifadesi bir tefekkür ve iç gözlem hissi uyandırıyor.
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.