AnasayfaBlogBiyoloji Bölümü Nedir?
Bölümler

Biyoloji Bölümü Nedir?

15 Mayıs 2020
Bir adam büyük bir odaklanma ve konsantrasyonla mikroskoptan bakarken görülüyor. Beyaz bir laboratuvar önlüğü giymekte ve bir gözlük takmaktadır. Mikroskop siyah beyaz bir renk düzenine sahiptir ve merceklerin üzerinde dairesel desenler vardır. Arka planda bir kamera merceğinin yakın çekimi görülüyor. Solda, gözbebeği açıkça görülebilen bir gözün yakın çekimi görülebilir. Sahne, mikroskobun ayrıntılarını kolayca görünür kılan parlak bir ışıkla aydınlatılmıştır. Bu görüntü, mikroskobu kullanan adamı net bir şekilde tasvir ederken aynı zamanda diğer nesnelerin ilginç bir arka planını sağladığı için bir görüntü başlığı veri kümesi hazırlamak için mükemmeldir.
BölümAçıklamaİş İmkanları
BiyolojiBiyoloji, tüm canlıların birbiriyle olan ilişkilerini, çevre ile etkileşimlerini ve bu ilişkilerin sebeplerini, sonuçlarını inceleyen bir bilim dalıdır.Devlet ve özel hastane laboratuvarları, özel tıbbi tahlil laboratuvarı, büyükşehir belediyeleri, tarım ve çevre bakanlıkları
BotanikBitkileri inceleyen biyoloji dalıdırÜniversiteler, araştırma merkezleri, tarım bakanlığı
ZoolojiHayvanları inceleyen biyoloji dalıdır.Üniversiteler, hayvanat bahçeleri, veteriner klinikleri
MikrobiyolojiMikroorganizmaları inceleyen biyoloji dalıdırHastane laboratuvarları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ilaç firmaları
Moleküler BiyolojiCanlıların moleküler düzeydeki yapı ve fonksiyonlarını inceleyen biyoloji dalıdırUniversity, araştırma merkezleri, ilaç firmaları, biyoteknoloji şirketleri
HidrobiyolojiSu ekosistemlerinin canlılarını inceleyen biyoloji dalıdır.Üniversiteler, araştırma merkezleri, su ürünleri firmaları, çevre bakanlığı
BiyoteknolojiBiyolojinin teknoloji ile birleştirilerek uygulanmasıdırBiyoteknoloji şirketleri, ilaç firmaları, tarım sektörü
BiyomedikalTıp ve biyoloji bilimlerinin birleştiği bir alan olan biyomedikal daha çok sağlık sektöründe kullanılır.Hastaneler, medikal firmalar, araştırma laboratuvarları, üniversite
EkolojiEkosistemler ve bu ekosistemlerde yaşayan canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdırÜniversiteler, çevre bakanlığı, doğa koruma merkezleri
GenetikCanlıların genetik yapılarını ve bu yapıların nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdırHastane laboratuvarları, üniversiteler, araştırma merkezleri, genetik danışmanlık merkezleri

Biyoloji, Yunan kökenli olup “Bios, yaşam” ve “Logos, bilim” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Biyoloji, tüm canlıların birbiriyle olan ilişkilerini, çevre ile etkileşimlerini ve bu ilişkilerin sebeplerini, sonuçlarını inceleyen bir bilim dalı olarak bilinmektedir. Biyoloji, bilgilere ulaşabilmek için tamamen bilimsel yolları kullanır.

Biyoloji temel bir bilimdir; canlı ve doğa ile ilgili olabilecek her detayı içinde barındırmaktadır.  Bu bakımdan değerlendirildiğinde, araştırma isteği bitip tükenmeyen insana sınırsız çalışma olanağı sunar. Bu bilim içinde başarılı olmanın en önemli yolu, düşünmek ve doğayı iyi bir şekilde gözlemlemektir.

biyoloji aynı zamanda, kişilerin kendisini ve çevresini tanımasını ve koruma bilincinin yerleşmesini amaçlamıştır. biyoloji, birçok konuyu içinde barındırdığı için farklı ana dallara ayrılmıştır. organizma türlerine göre; bitkileri araştıran botanik, hayvanları araştıran zooloji ve mikroorganizmaları araştıran mikrobiyoloji ana dallarıdır. tüm gezegeni kaplayan boyutundan, mikroskobik boyutuna kadar etkileşim içinde oldukları tüm unsurları ve dinamik olayları inceleyen kişilere biyolog denir.

Biyoloji Bölümü Nedir?

Biyoloji bölümünde okumak isteyen öğrencilerin; YKS sınavı içinde TYT ve AYT sınavlarına katılmaları, bölüm tercihi yapabilmeleri için yeterli puanı elde etmeleri gerekir. Yükseköğretim kurumlarında biyoloji bölümü 4 yıllık lisans bölümüdür. Biyoloji bölümünde eğitim alan öğrenciler, genel biyoloji ve alt anabilim dallarının; genel biyoloji, moleküler biyoloji, botanik, zooloji ve hidrobiyolojinin temel prensiplerine hâkim olma, açıklama yapabilme, uygulama, karar verme süreçlerini öğrenmektedirler. Biyoloji bölümü, canlıların gelişimi, yeryüzünde dağılımı, anatomi ve fizyolojileri hakkında gereken tüm bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Üniversiteler, biyoloji bölümünü tamamlayan mezunların biyolog unvanı ile kanunların ön gördüğü yetki ve sorumlulukların tamamına sahip olacak şekilde yetişmelerini sağlamaktadır. Her bölüm gibi biyoloji bölümünde okumak isteyen adaylarında bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunları; öncelikle fen dersine ilgili ve başarılı olması, canlılara karşı meraklı olması, gözlem gücünün yüksek olması, sabırlı, belleği güçlü ve görme duyusu yüksek olan kişiler olarak sıralayabiliriz. Hemen hemen her meslek gibi biyoloji bölümünün de zorlukları vardır. Tercih yaparken sahip olduğunuz kişisel özelliklerinizi ve mesleğin gerekliliklerini iyi değerlendirmeniz önemli bir unsurdur. Bu eğitim bakış açısı ile başlangıç yapmak, eğitim sürecinde ve ardından kariyer planlamasında oldukça faydalı olacaktır.

Biyoloji İş İmkanları Nelerdir?

Biyoloji bölümü tercih edecek adayların ilk araştırdıkları konulardan biri mezun olduktan sonra iş imkanlarının neler olduğudur. Biyolog unvanına sahip olan biyoloji mezunları, resmi ve özel kurumlarda farklı iş imkanlarına sahip olurlar. Bu imkanlar nelerdir, inceleyelim.

 • Biyoloji mezunları, devlet ve özel hastane laboratuvarlarında iş imkanına sahiptir aynı zamanda özel tıbbi tahlil laboratuvarı da iş imkanları içinde yer almaktadır.

 • Resmi kuruluşlardan, büyükşehir belediyelerinde, tarım ve çevre bakanlıklarında iş imkânı elde ederler.

 • İlaç firmaları, tıbbi araç, gereç satan firmaların içinde görev alabilirler.

 • Gıda üretimi kuruluşlarında yer alabilirler.

 • özel ve devlet okullarında biyoloji öğretmeni olarak görev alabilirler. bunun için tezsiz yüksek lisans programına katılarak formasyon almaları gerekir.

 • Gerek yurt içinde gerek yurt dışında araştırma görevlisi olabilirler. Her üniversitenin araştırma görevlisi şartları farklılık gösterir. Yurt içinde araştırma görevlisi olmak için genellikle LES, KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS sınavlarından beklenen puanlar, yüksek not ortalaması ve yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartları aranmaktadır.

Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar

Biyoloji eğitimi birçok konuda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Aldığınız çoklu eğitim sayesinde fazlasıyla bilgiye sahip olacağınız için pek çok kurum ve alanda iş imkanına sahip olabilirsiniz. Bulunduğunuz kurumda alabileceğiniz görev tanımları aşağıdaki gibi olabilir.

 • Tüm biyoloji mezunları akademisyen olarak kariyerlerini devam ettirebilir.

 • Her türlü tıbbi araştırma ve inceleme görevinde yer alabilir.

 • Tıbbi araştırma içinde ve destek ünitelerinde görev alabilir.

 • Ekolojik planlama içinde yer alabilir.

 • Biyoteknolojik çalışma yapan kurumlarda üretim faaliyetleri içinde yer alabilir.

 • Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile alakalı araştırma ve üretim çalışmaları içinde yer alabilir.

 • Biyoloji eğitim, öğretim faaliyetleri programlarının geliştirilmesinde rol oynayabilir.

 • Biyolojik ürünlerin standartların belirlenmesinde yer alabilir.

 • Biyomedikal çalışma alanlarında, ilaç hammaddelerinin, üretimi ve kalite kontrolünde yer alabilir.

Biyoloji Dersleri Nedir?

Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans programında çoklu öğrenim uygulanmaktadır. Öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca çalışma alanlarında kullanacakları çok sayıda teorik ve uygulamalı derse katılma şansları bulunmaktadır. Hücre bilgisi ve tarihsel gelişimi, mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma yolları, bitki hücresinin sahip olduğu özellikler, mikrobiyolojinin tanımı, mikrobiyolojin gelişmesi, mikroorganizmaların özellikleri, mikrobiyolojinin kimyasal temelleri ilk yılın önemli ders detayları arasındadır. Atomun yapısı ve atom teorisinin tarihsel gelişimi, kuantum sayıları, Kimyasal bağ kavramı önemli diğer konulardandır.

Zoolojiye giriş ve zoolojinin alt dallarının neler olduğu, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal oluşumları, hayvansal dokuların yapıları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri başka önemli konu başlıklarıdır. Mikrobiyal genetik, DNA ve gen expresyonu, mikroorganizmaların kontrolü alınan önemli derslerden biridir. Göz ve ışık, numerik açıklık. Suyun bazı özellikleri, iç suların sınıflara ayrılması; göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal tüm özellikleri sayabileceğiz ders içeriklerinden bazılarıdır. Biyoloji bölümünü ile alakalı ders detaylarından ilk göze çarpanları paylaştık. Temel dersleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Genel biyoloji

 • Mikrobiyoloji

 • Bilim ve etik

 • Genel kimya

 • Mikroteknik

 • Biyoistatistik

 • Organik kimya

 • Omuragasız hayvanlar sistematiği

 • Tohumsuz bitkiler sistematiği

 • Moleküler biyoloji

 • Genetik

 • Bitki fizyolojisi

Biyoloji, Biyoloji, tüm canlıların birbiriyle olan ilişkilerini, çevre ile etkileşimlerini ve bu ilişkilerin sebeplerini, sonuçlarını inceleyen bir bilim dalıdır, Devlet ve özel hastane laboratuvarları, özel tıbbi tahlil laboratuvarı, büyükşehir belediyeleri, tarım ve çevre bakanlıkları, Botanik, Bitkileri inceleyen biyoloji dalıdır, Üniversiteler, araştırma merkezleri, tarım bakanlığı, Zooloji, Hayvanları inceleyen biyoloji dalıdır, Üniversiteler, hayvanat bahçeleri, veteriner klinikleri, Mikrobiyoloji, Mikroorganizmaları inceleyen biyoloji dalıdır, Hastane laboratuvarları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ilaç firmaları, Moleküler Biyoloji, Canlıların moleküler düzeydeki yapı ve fonksiyonlarını inceleyen biyoloji dalıdır, University, araştırma merkezleri, ilaç firmaları, biyoteknoloji şirketleri, Hidrobiyoloji, Su ekosistemlerinin canlılarını inceleyen biyoloji dalıdır, Üniversiteler, araştırma merkezleri, su ürünleri firmaları, çevre bakanlığı, Biyoteknoloji, Biyolojinin teknoloji ile birleştirilerek uygulanmasıdır, Biyoteknoloji şirketleri, ilaç firmaları, tarım sektörü, Biyomedikal, Tıp ve biyoloji bilimlerinin birleştiği bir alan olan biyomedikal daha çok sağlık sektöründe kullanılır, Hastaneler, medikal firmalar, araştırma laboratuvarları, üniversite, Ekoloji, Ekosistemler ve bu ekosistemlerde yaşayan canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır, Üniversiteler, çevre bakanlığı, doğa koruma merkezleri, Genetik, Canlıların genetik yapılarını ve bu yapıların nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır, Hastane laboratuvarları, üniversiteler, araştırma merkezleri, genetik danışmanlık merkezleri
biyoloji biyolog botanik zooloji miktobiyoloji biyoloji bölümü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.