AnasayfaBlogAcil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (MYO)

10 Ekim 2020
Gece ışıklı bir yolun bulanık bir görüntüsü görülüyor. Yol, arka plandaki sarı ışıklarla aydınlatılmış ve hafifçe odak dışı kalmış. Yolun solunda, farları yanan bir araba cadde boyunca ilerlerken görülebiliyor. Görüntünün sağ üst kısmında, çoğunlukla bulanıklıkla gizlenmiş daireler ve çizgiler görülebiliyor. Görüntünün ortasında, kırmızı bir yüzey üzerinde pembe bir nokta görülüyor. Arka plan kırmızı ve beyaz çizgili bir desendir. Sol üstte, mor bir arka plan üzerinde beyaz bir O harfi görülüyor. Sağ alt köşeye yakın bir yerde, mavi ve pembe bir arka planın bulanık bir görüntüsü görülebilir. Görüntünün sol alt köşesinde de beyaz metinli kırmızı bir daire beliriyor. Son olarak, sol üst köşeye yakın kırmızı bir arka plan üzerinde beyaz bir O harfi görülmektedir.
Konu BaşlıklarıAçıklamalarİlgili Dersler/Bilgiler
Bölüm TanımıAcil durum ve afet yönetimi bölümü, afet ve acil durumların öncesi ve sonrası için önleme, bilinçlendirme, yardım ve yönetim çalışmalarını öğretir.Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş, Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Eğitim SüresiBölüm, 2 yıllık eğitim sunar.120 AKTS değerini elde etmek gereklidir.
Lisans GeçişDGS'ye girip ilgili lisans programlarına geçiş hakkı kazanılır.Geçiş yapılabilecek bölümler: Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet.
İş İmkânlarıKamu ve özel sektördeki kuruluşlarda görev alınabilir.İl afet müdürlüklerinde, aram kurtarma ekiplerinde, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve itfaiyelerde çalışılabilmektedir.
Ders İçerikleriTeorik ve uygulamalı içerikler barındıran bir eğitim metodu kullanılır.Arama ve Kurtarma Teknikleri, Afet Yönetimi, İngilizce, İlk Yardım
Staj UygulamalarıDers programına ek olarak staj uygulaması bulunmaktadır.Staj süresi genellikle 20 gündür.
Öğrenci ProfiliVerilen pratik eğitime uyum sağlayabilecek, iletişim becerilerini geliştirebilen ve yardımseverliği yüksek bireyler yetiştirilir.İletişim Becerileri, Yardımseverlik
Mezunların GörevleriArama-kurtarma, koordinatörlük, yöneticilik görevlerinde bulunabiliyorlar.Arama ve Kurtarma Teknikleri, Afet Yönetimi
Bölüm HedefiAfet öncesi ve sonrası çözüm odaklı çalışma, plan ve uygulamalar geliştirme yeteneği kazandırmak.Afet Sosyolojisi, Afet ve Acil Yardım Psikolojisi, Afet Senaryosu ve Tatbikatlar
İleri Eğitim OlanaklarıDGS'den alınan başarıya göre ilgili lisans bölümlerine geçiş yapılabilir.Hemşirelik, Sağlık kurumları yöneticisi, Sosyal hizmet görevlisi olarak da çalışılabilmektedir.

Türkiye'nin coğrafi konumu, maalesef bazı afetlere ve felaketlere yol açacak durumdadır. Coğrafi koşulların ve toplumsal etkilerin sonucu olarak ülkemiz afetlere açık konumdadır. Bununla beraber Afetlerin ve acil durumların yaratacağı, yarattığı olumsuz durumları önlemek ve yönetmek için bazı meslek grupları da vardır. Bu meslek gruplarından biri de acil durum ve afet yönetimi teknikerliğidir. Bu meslek grubunda çalışmak için de acil durum ve afet yönetimi bölümünü bitirmek gerekir. 

Acil durum ve afet yönetimi bölümü, 2 yıllık eğitim sunar. Bölümün amacı, afet ve acil durumların öncesi ve sonrası için önleme, bilinçlendirme, yardım ve yönetim çalışmalarını öğretmektir. Alandan mezun öğrenciler, tekniker unvanı ile göreve başlayabilmektedirler. Acil durum ve afet yönetimi bölümü, pratik bilgilere dayanan ve mezunlara çeşitli yetkinlikler kazandıran bir eğitim programıdır. Acil durum ve afet öncesi-sonrası koordinasyonunun bir parçası olan mezunlar, birçok kurum ve kuruluşta aktif görev alırlar. Bu önemli ve gerekli meslek dalı ve bölümünü biraz daha yakından tanımak için hazırladığımız bölüm tanıtım yazımızı okuyabilirsiniz. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

Acil durum ve afet yönetimi, yaşanması mümkün olan ve yaşanılan afetlere karşı etkin çalışmalar yürüten bir alandır. Bu alanda çalışmalar yürütmek için 2 yıllık acil durum ve afet yönetimi bölümünü bitirmek gerekiyor. Bölüm, acil yardım ve afet yönetimi ile karıştırılmamalıdır. Acil yardım ve afet yönetimi, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. 

Acil durum ve afet yönetimi, Türkiye gibi afet riski yüksek olan bölgeler için hayati öneme sahip alanlardan biridir. Afet öncesi ve sonrası çözüm odaklı çalışma, plan ve uygulamalar geliştiren alan, afetlerin yarattığı tahribatı en aza indirecek projeleri yürütür. Acil durum ve afet yönetimi bölümü de afet öncesi ve sonrası çalışmaları, öğrencilere uygulamalı olarak öğreten bir misyon üstlenmiştir. Bölüm, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Ayrıyeten bölümü bitirmeniz hâlinde, DGS'ye girip ilgili lisans programlarına geçişe hak kazanabiliyorsunuz. Geçiş yapabileceğiniz lisans bölümleri şunlardır:

Acil durum ve afet yönetimi bölümü, gerekli teorik eğitimin yanı sıra staj/ uygulamalı ders kapsamında, öğrencilerin ihtiyacı olan beceri ve bilgileri kazandıran bir eğitime sahiptir. Acil yardım ve afet yönetimi bölümü, verilen pratik eğitime uyum sağlayabilecek, iletişim becerilerini geliştiren ve yardımseverliği yüksek öğrencileri meslek için yetiştirmektedir. Bölümü tercih etme noktasında da yardımseverlik niteliği büyük önem kazanmaktadır. Çoğu kişi kendini yardımsever olarak nitelendirse de meslek hayatı içinde bunu sürekli uygulayabilecek potansiyele sahip olup olmadığınızı düşünerek bölümü tercih etmelisiniz. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Acil durum ve afet yönetimi mezunları, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarda görev almaktadırlar. Bölüm mezunları; il afet müdürlüklerinde, aram kurtarma ekiplerinde, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve itfaiyelerde çalışma olanakları vardır. Özellikle AFAD ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde çalışma imkânları yüksektir. Afet yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve uygulamaya sahip bölüm mezunları; arama-kurtarma, koordinatörlük, yöneticilik görevlerinde yer almaktadırlar. Ayrıca DGS'den alınan başarıya göre ilgili lisans bölümlerine geçerek de benzer bölümleri bitirme olanakları vardır. İlgili lisans bölümlerini bitiren adaylar, hemşirelik, sağlık kurumları yöneticisi, sosyal hizmet görevlisi olarak da çalışabilmektedirler. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Acil durum ve afet yönetimi dersleri, uygulamalı içeriklere sahip olmakla birlikte teorik içerikleri de barındırmaktadır. 2 yıllık eğitim dersleri, zorunlu ve seçmeli olarak tercih edilmektedir. Ön lisans programı olan acil durum ve afet yönetimini bitirmek için 120 AKTS değerini elde etmek gerekir. Bu rakama ulaşmak adına ders programında belirtilen zorunlu dersler dışında, almanız gereken seçmeli ders kotasının tamamını da doldurmanız istenir. 

Acil durum ve afet yönetimi dersleri, çeşitli disiplinlerden yararlanan bir müfredata sahiptir. Bölüm derslerinde; psikoloji, sosyoloji, tıp terminolojisi ve davranış bilimleri gibi içerikler vardır. Bunun yanı sıra alanla ilgili olarak arama-kurtarma teknikleri , afet yönetimi, afet senaryoları ve tatbikat dersleri de bölümde yer almaktadır. Ayrıca pek çok üniversitede zorunlu olarak staj uygulaması vardır.  Stajın süresi ise genellikle 20 gündür. 

Acil durum ve afet yönetimi dersleri, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki dersler geçerlidir:

 • Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş

 • Afet ve Acil Durum Mevzuatı

 • Arama ve Kurtarma Teknikleri

 • Afet Yönetimi

 • İngilizce

 • İlk Yardım

 • Afet Sosyolojisi

 • Afet ve Acil Yardım Psikolojisi

 • Afet Senaryosu ve Tatbikatlar

 • Temel Bilgi Teknolojileri

 • İletişim Becerileri

 • Mesleki Uygulama

 • Staj/Proje

 • Davranış Bilimleri

 • Meslek Etiği

 • Deprem ve Deprem Güvenliği

 • Acil Çağrı Yönetimi

 • Mesleki İngilizce

 • Tıbbi Terminoloji

 • Afetlerde Salgın Hastalıklar

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Afetlerde Sosyal Hizmetler

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü MYO Taban Puanları ve Sıralama

Acil durum ve Afet Yönetimi Bölümü yalnızca TYT başarısına bakarak öğrenci almaktadır. Bölümün 4 yıllık karşılığı olarak görülen acil yardım ve afet yönetimi ise SAY puan türünden öğrenci alıyor. Acil yardım ve afet yönetimi puanları, 2019 yılında en düşük 174 olarak görülmektedir. 150 barajını geçen her öğrencinin tercih edebileceği bölüm, en yüksek puan değerine Üsküdar Üniversitesinde ulaşmıştır. En yüksek puan ve sıralamaya sahip devlet üniversitesi ise Ankara Üniversitesidir. 

Acil durum ve afet yönetimi, özel ve devlet üniversitelerde bulunan bir program olmasına rağmen her üniversitede okunacak bir bölüm değildir. Taban puan ve sıralama değerleri diğer ön lisans programlarına göre düşük olan acil durum ve afet yönetimi, nitelikli okullarda okunabilecek bir bölümdür. Bölümün açık öğretim seçeneklerinin olması da olumlu bir durum değildir. Uygulamalı bir özelliğe sahip bölüm, uzaktan eğitimle doğru yetkinlikleri kazandıramaz. Hem uygulamalı eğitim hem de iş imkânlarınızı artırmak adına, adından söz ettirmiş üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Taban puan ve sıralama açısından ilk 5 içinde yer alan üniversitelere de aşağıdan göz atabilirsiniz. 

ÜniversiteBölümPuanSıralama
Üsküdar Üniversitesi296,27277437.587Acil durum ve Afet Yönetimi Bölümü (Burslu)
İstanbul Bilgi ÜniversitesiAcil durum ve Afet Yönetimi Bölümü (Burslu)291,33301469.087
Biruni ÜniversitesiAcil durum ve Afet Yönetimi Bölümü (Burslu)281,33558552.977
Avrasya Üniversitesi İÖAcil durum ve Afet Yönetimi Bölümü (Burslu)276,97235590.941
Ankara ÜniversitesiAcil durum ve Afet Yönetimi Bölümü276,01687599.255
Bölüm Tanımı, Acil durum ve afet yönetimi bölümü, afet ve acil durumların öncesi ve sonrası için önleme, bilinçlendirme, yardım ve yönetim çalışmalarını öğretir, Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş, Afet ve Acil Durum Mevzuatı, Eğitim Süresi, Bölüm, 2 yıllık eğitim sunar, 120 AKTS değerini elde etmek gereklidir, Lisans Geçiş, DGS'ye girip ilgili lisans programlarına geçiş hakkı kazanılır, Geçiş yapılabilecek bölümler: Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, İş İmkânları, Kamu ve özel sektördeki kuruluşlarda görev alınabilir, İl afet müdürlüklerinde, aram kurtarma ekiplerinde, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında ve itfaiyelerde çalışılabilmektedir, Ders İçerikleri, Teorik ve uygulamalı içerikler barındıran bir eğitim metodu kullanılır, Arama ve Kurtarma Teknikleri, Afet Yönetimi, İngilizce, İlk Yardım, Staj Uygulamaları, Ders programına ek olarak staj uygulaması bulunmaktadır, Staj süresi genellikle 20 gündür, Öğrenci Profili, Verilen pratik eğitime uyum sağlayabilecek, iletişim becerilerini geliştirebilen ve yardımseverliği yüksek bireyler yetiştirilir, İletişim Becerileri, Yardımseverlik, Mezunların Görevleri, Arama-kurtarma, koordinatörlük, yöneticilik görevlerinde bulunabiliyorlar, Arama ve Kurtarma Teknikleri, Afet Yönetimi, Bölüm Hedefi, Afet öncesi ve sonrası çözüm odaklı çalışma, plan ve uygulamalar geliştirme yeteneği kazandırmak, Afet Sosyolojisi, Afet ve Acil Yardım Psikolojisi, Afet Senaryosu ve Tatbikatlar, İleri Eğitim Olanakları, DGS'den alınan başarıya göre ilgili lisans bölümlerine geçiş yapılabilir, Hemşirelik, Sağlık kurumları yöneticisi, Sosyal hizmet görevlisi olarak da çalışılabilmektedir
acil yardım ve afet bölümü acil durum ve afet yönetimi kaç yıllık acil durum ve afet yönetimi nedir acil yardım ve afet yönetimi acil durum ve afet yönetimi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (MYO) Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü acil durum ve afet yönetimi bölümü acil durum ve afet yönetimi taban puanları acil durum ve afet yönetimi dersleri
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.