AnasayfaBlogKurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?
Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

14 Nisan 2020
Resimde sarı ve mavi bir kâğıt kesimi görülmektedir. Kağıtta dikdörtgen şeklinde kesilmiş birkaç harf var. Kesiğin ortasında mavi bir zemin üzerinde sarı bir harf ve etrafında sarı ve mavi bir logo var. Sağda sarı ve mavi bir işaret ve aşağıda mavi bir yüzey üzerinde sarı dikdörtgen bir nesne var. Sağ üst köşede mavi zeminli sarı bir yıldız var. Kesitin tüm bileşenleri parlak renklidir ve açıkça tanımlanmıştır.
ERP KomponentleriFaydalarıERP Uzmanının Görevleri
FinansMaliyetleri azaltmaİlerleme raporu sunma
İnsan KaynaklarıPersonel verimliliğini artırmaEkip çalışmaları içinde bulunma ve proje geliştirme
ÜretimÜretimde karşılaşılan darboğazların giderilmesiPersonel eğitimini sağlama
PazarlamaMüşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışmasıKullanıcı ihtiyaçlarını tespit etme ve veri işleme süreci geliştirme
Stok YönetimiStokların çok daha iyi bir şekilde kullanılmasıSistem ile entegrasyon sağlama
Alış-Satış İşlemleriDağıtım kanallarının daha iyi planlanmasıGüvenlik ve gizlilik politikaları düzenleme
Tedarik Zinciri YönetimiTedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibiVeri tabanında meydana gelen sorunları çözümleme
Proje Yönetimiİşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesiYazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretme
Müşteri İlişkileri YönetimiTüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturabilirKullanıcı ihtiyaçlarını tespit etme ve bu yönde düzenlemeler yapma
Müşteri HizmetleriMüşteri memnuniyetini artırma ve bağlılığını sağlamaMüşteri geri bildirimlerini toplama ve değerlendirme

Günümüz koşullarında tüm işletmeler, rekabet içinde oldukları ortamda ayakta durabilmek için temel üç göstergeye ihtiyaç duyar. Bu göstergeler; kalite, verimlilik oranları ve maliyettir. Bu göstergelere içinde bulunduğumuz yıllarda hızlı karar verme de eklenmiştir. İşletmeler, değişen rekabet koşullarında başarıya ulaşabilmek için, değişen iş şartlarını önceden tahmin etmek durumundadır. Aynı zamanda değişen koşullara hızla yanıt verip, uyum göstermelidir. Tüm bunların başarılabilmesi için güçlü ve başarı verisi yüksek bir bilgi sitemine ihtiyaç duyulur.

Bu ihtiyacı kurumsal kaynak planlama (ERP) ile sağlamak mümkündür. En genel hali ile ERP, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirerek, farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Bu yazılım kurumsal kaynak planlama uzmanları tarafından uygulanır.

Kurumsal Kaynak Planlama Neden Önemli?

Gelişen teknolojinin etkisi ile internet ve yazılım çözümlemeleri günlük yaşamın pek çok alanında kullanılır olmaya başladı. Yazılım ve bilişim odaklı işletmelerin iş süreçleri; çok daha hızlı, etkin, fazlası ile verimli ve kullanışlı, geniş kitlelere ulaşabilecek bir sistem ile yol almalıdır. Kurumsal kaynak planlama ile insan hatalarını, problemleri, yaşanan gecikmeleri ve en önemlisi maliyetleri azaltmak mümkün hale geldi. ERP, üretimde zaman zaman karşılaşılan darboğazların giderilmesi, dağıtım kanallarının eskiye oranla daha iyi planlanması, müşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışması ve stokların çok daha iyi bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanları aracılığı ile verilen hizmetler, ülkemizde hemen hemen bütün işletmelerde yaygınlaşmaya başlamış; işletme yönetimi açısından da destekleyici  bir alan olmuştur.

Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Sağladığı Faydalar

Kurumsal kaynak planlama sisteminin en büyük özelliği, bir işletmenin sahip olduğu tüm bakış açılarındaki her bir verinin bir araya getirilmesidir.  İşletmeniz için doğru ve objektif olacağına emin olacağınız kararlar almak, işletmenizdeki iş süreçlerinizi kolay, hızlı ve rekabet şartlarına uygun özellikte yönetmek için işletmenize en uygun ERP sistemini uygulayarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. ERP sistemleri tüm işletmelerde iş akış sürecini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri birbiriyle bir bütün haline getirecek ortamı oluşturur. Kurumsal kaynak planlama sisteminin sağladığı diğer faydaları inceleyelim.

 • İşletmelerde gelişmiş iş süreçlerinin oluşması.

 • Karar destek mekanizmaları için kolay veri ulaşımı sağlamak.

 • İşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesini sağlamak.

 • İş yükünü ve zaman kaybını çoğaltan kâğıt işini azaltmak.

 • Diğer uygulamalara oranla çok daha iyi yapılan bilgi planlaması.

 • Veri doğruluğunu sağlama aracı olması.

 • İşletmenin tüm işleyişini kapsayan performans artışı sağlaması.

 • Gelişmiş maliyet izleme oranlarının artması.

 • Tüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturması.

 • Nakit akışını daha iyi izlemesi.

 • Rekabet avantajı sağlaması.

 • Tedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibi.

 • Paylaşımının sağlandığı müşteri veri tabanı.

 • Uluslararası işlemlerin gelişmiş uygulamaları.

 • İnternet tabanlı uygulama sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Kurumsal Kaynak Planlama, işletmelerin iş süreçlerinin kullanılan sisteme birleşik olarak entegresini sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılım sistemi olarak karşımıza çıkar. Kurumsal kaynak planlama uzmanları ise, bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında olması gereken teknik bilgilere sahip olan kişilerdir. Farklı bir ifade ile, fonksiyonel destek sağlayan kişilere verilen addır. ERP uzmanlarının sahip olduğu bazı görev tanımları bulunmaktadır. Bu görev tanımları şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Kurumsal kaynak planlama uzmanları, işletmelerin yöneticilerine ilerleme raporu sunmaları gerekmektedir.

 • İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir.

 • İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur.

 • Kurumsal kaynak planlama uzmanları, kullanıcının ihtiyacını tespit etmeli ve bunun yanı sıra veri işleme sürecinde geliştirici sistemler üzerinde çalışmalar yapmalıdır.

 • Kurumsal kaynak planlama sistemini fazla sayıda sistemle entegre olmuş bir biçimde çalışmak için ihtiyaç duyulan yapılandırmaları oluşturmak.

 • İşletmenin ihtiyacına göre gerekli güvenlik ve gizlilik politikaları ile ilgili düzenleme yapmak ve uygulamak.

 • Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir.

 • Yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir.

 • Kurumsal kaynak planlama sisteminin son kullanıcılarının ortaya çıkardığı problemleri analiz etme yetisine sahip olmalıdır.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri içinde olan endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği veya bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanı işletmelerin organizasyon oluşumuna göre ve görev tanımlamalarına göre faklı konumlanabilse de sistemlerin kurulması, kurum ihtiyaçlarına göre uygulanması, iyileştirmelerin yapılması, sistem bakımı ve devamlılığı görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır.

Yürütmekten sorumlu olduğu süreci desteklemek amacı ile yardımcı, destekleyici eğitimler alabilirler. Enstitü eğitimleri içinde yer alan zaman yönetimi eğitimi, iş yaşamında daha etkin bir rol almak için zemin hazırlanmasına yardımcı olur. Yine ERS uzmanı için faydalı olacak enstitü eğitimlerinden biri yönetim ve organizasyon eğitimi; verimli ve uyumlu çalışmanın kazanımları ve organizasyon fonksiyonunun önemini kavramak için faydalı olacaktır. Kurumsal kaynak planlama uzmanlarının sahip olması beklenen bazı önemli nitelikler bulunmaktadır. Nitelikleri inceleyelim.

 • Eğitimini tamamlamış erkek adayların askerlik sorunun ortadan kalkmış olması beklenir.

 • Temel bilgileri içeren finansman bilgi donanımına sahip olunması beklenir.

 • Ekip yönetimini tam olarak sağlayabilmesi gerekir.

 • Yönetim sistemlerini yetkin olarak kullanabilen adaylar değerlendirilir.

 • Sistem analizi yapabilme yetisine, gereken tüm özellikleri ile hâkim olması beklenir.

 • Bilgi teknolojisi en önemli bileşenlerden, dolayısı ile tüm prensiplerine hakim olması gerekir.

 • İşletme yetkililerine hesap verme ve gereken durumlarda insiyatif alabilecek özellikleri edinmiş olması gerekiyor.

 • İhtiyaç duyulan durumlarda sunum yapabilecek ve rapor sunabilecek gerekli yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Zaman yönetimi konusunda prensipli ve iş ile ilgili organizasyonları sağlayabilecek bilgiler sahip olmalıdır.

Finans, Maliyetleri azaltma, İlerleme raporu sunma, İnsan Kaynakları, Personel verimliliğini artırma, Ekip çalışmaları içinde bulunma ve proje geliştirme, Üretim, Üretimde karşılaşılan darboğazların giderilmesi, Personel eğitimini sağlama, Pazarlama, Müşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışması, Kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etme ve veri işleme süreci geliştirme, Stok Yönetimi, Stokların çok daha iyi bir şekilde kullanılması, Sistem ile entegrasyon sağlama, Alış-Satış İşlemleri, Dağıtım kanallarının daha iyi planlanması, Güvenlik ve gizlilik politikaları düzenleme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibi, Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümleme, Proje Yönetimi, İşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesi, Yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretme, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturabilir, Kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etme ve bu yönde düzenlemeler yapma, Müşteri Hizmetleri, Müşteri memnuniyetini artırma ve bağlılığını sağlama, Müşteri geri bildirimlerini toplama ve değerlendirme
kurumsal kaynak planlama erp kurumsal kaynak planlama uzmanı işletme iş süreçleri
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Bu görsel, Stratejik Yönetim üzerine çevrimiçi bir kursa aittir. Resimde takım elbise giymiş, masa başında oturan bir adam görülüyor. İzleyici ön planda metal bir kutunun, bir saatin, bir kişinin gözlerinin, düğmeli bir gömleğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebilmektedir. Arka planda da beyaz bir metnin yakın çekimi bulunmaktadır. Stratejik Yönetim dersi, öğrencilere etkili iş stratejileri planlamak ve uygulamak için gerekli bilgi ve araçları sağlayacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler potansiyel iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceğini, stratejik planların nasıl geliştirileceğini ve risk ve belirsizliklerin nasıl yönetileceğini öğreneceklerdir. Ayrıca, rekabet ortamını nasıl değerlendireceklerini, şirketlerinin rekabet avantajlarını nasıl belirleyeceklerini ve bir rekabet stratejisi nasıl geliştireceklerini anlayacaklardır. Buna ek olarak, öğrenciler stratejik yönetim ile finans, pazarlama ve operasyonlar gibi diğer işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfedeceklerdir. Nihayetinde, bu ders öğrencileri başarılı stratejik yöneticiler olmak için gerekli becerilerle donatacaktır.
4.4
(13)

Stratejik Yönetim Eğitimi

9 Konu2 Saat
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
550419
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
1138411