AnasayfaBlogKurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?
Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

14 Nisan 2020
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

Günümüz koşullarında tüm işletmeler, rekabet içinde oldukları ortamda ayakta durabilmek için temel üç göstergeye ihtiyaç duyar. Bu göstergeler; kalite, verimlilik oranları ve maliyettir. Bu göstergelere içinde bulunduğumuz yıllarda hızlı karar verme de eklenmiştir. İşletmeler, değişen rekabet koşullarında başarıya ulaşabilmek için, değişen iş şartlarını önceden tahmin etmek durumundadır. Aynı zamanda değişen koşullara hızla yanıt verip, uyum göstermelidir. Tüm bunların başarılabilmesi için güçlü ve başarı verisi yüksek bir bilgi sitemine ihtiyaç duyulur.

Bu ihtiyacı kurumsal kaynak planlama (ERP) ile sağlamak mümkündür. En genel hali ile ERP, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirerek, farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Bu yazılım kurumsal kaynak planlama uzmanları tarafından uygulanır.

Kurumsal Kaynak Planlama Neden Önemli?

Gelişen teknolojinin etkisi ile internet ve yazılım çözümlemeleri günlük yaşamın pek çok alanında kullanılır olmaya başladı. Yazılım ve bilişim odaklı işletmelerin iş süreçleri; çok daha hızlı, etkin, fazlası ile verimli ve kullanışlı, geniş kitlelere ulaşabilecek bir sistem ile yol almalıdır. Kurumsal kaynak planlama ile insan hatalarını, problemleri, yaşanan gecikmeleri ve en önemlisi maliyetleri azaltmak mümkün hale geldi. ERP, üretimde zaman zaman karşılaşılan darboğazların giderilmesi, dağıtım kanallarının eskiye oranla daha iyi planlanması, müşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışması ve stokların çok daha iyi bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanları aracılığı ile verilen hizmetler, ülkemizde hemen hemen bütün işletmelerde yaygınlaşmaya başlamış; işletme yönetimi açısından da destekleyici  bir alan olmuştur.

Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Sağladığı Faydalar

Kurumsal kaynak planlama sisteminin en büyük özelliği, bir işletmenin sahip olduğu tüm bakış açılarındaki her bir verinin bir araya getirilmesidir.  İşletmeniz için doğru ve objektif olacağına emin olacağınız kararlar almak, işletmenizdeki iş süreçlerinizi kolay, hızlı ve rekabet şartlarına uygun özellikte yönetmek için işletmenize en uygun ERP sistemini uygulayarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. ERP sistemleri tüm işletmelerde iş akış sürecini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri birbiriyle bir bütün haline getirecek ortamı oluşturur. Kurumsal kaynak planlama sisteminin sağladığı diğer faydaları inceleyelim.

 • İşletmelerde gelişmiş iş süreçlerinin oluşması.

 • Karar destek mekanizmaları için kolay veri ulaşımı sağlamak.

 • İşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesini sağlamak.

 • İş yükünü ve zaman kaybını çoğaltan kâğıt işini azaltmak.

 • Diğer uygulamalara oranla çok daha iyi yapılan bilgi planlaması.

 • Veri doğruluğunu sağlama aracı olması.

 • İşletmenin tüm işleyişini kapsayan performans artışı sağlaması.

 • Gelişmiş maliyet izleme oranlarının artması.

 • Tüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturması.

 • Nakit akışını daha iyi izlemesi.

 • Rekabet avantajı sağlaması.

 • Tedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibi.

 • Paylaşımının sağlandığı müşteri veri tabanı.

 • Uluslararası işlemlerin gelişmiş uygulamaları.

 • İnternet tabanlı uygulama sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Kurumsal Kaynak Planlama, işletmelerin iş süreçlerinin kullanılan sisteme birleşik olarak entegresini sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılım sistemi olarak karşımıza çıkar. Kurumsal kaynak planlama uzmanları ise, bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında olması gereken teknik bilgilere sahip olan kişilerdir. Farklı bir ifade ile, fonksiyonel destek sağlayan kişilere verilen addır. ERP uzmanlarının sahip olduğu bazı görev tanımları bulunmaktadır. Bu görev tanımları şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Kurumsal kaynak planlama uzmanları, işletmelerin yöneticilerine ilerleme raporu sunmaları gerekmektedir.

 • İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir.

 • İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur.

 • Kurumsal kaynak planlama uzmanları, kullanıcının ihtiyacını tespit etmeli ve bunun yanı sıra veri işleme sürecinde geliştirici sistemler üzerinde çalışmalar yapmalıdır.

 • Kurumsal kaynak planlama sistemini fazla sayıda sistemle entegre olmuş bir biçimde çalışmak için ihtiyaç duyulan yapılandırmaları oluşturmak.

 • İşletmenin ihtiyacına göre gerekli güvenlik ve gizlilik politikaları ile ilgili düzenleme yapmak ve uygulamak.

 • Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir.

 • Yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir.

 • Kurumsal kaynak planlama sisteminin son kullanıcılarının ortaya çıkardığı problemleri analiz etme yetisine sahip olmalıdır.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri içinde olan endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği veya bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanı işletmelerin organizasyon oluşumuna göre ve görev tanımlamalarına göre faklı konumlanabilse de sistemlerin kurulması, kurum ihtiyaçlarına göre uygulanması, iyileştirmelerin yapılması, sistem bakımı ve devamlılığı görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır.

Yürütmekten sorumlu olduğu süreci desteklemek amacı ile yardımcı, destekleyici eğitimler alabilirler. Enstitü eğitimleri içinde yer alan zaman yönetimi eğitimi, iş yaşamında daha etkin bir rol almak için zemin hazırlanmasına yardımcı olur. Yine ERS uzmanı için faydalı olacak enstitü eğitimlerinden biri yönetim ve organizasyon eğitimi; verimli ve uyumlu çalışmanın kazanımları ve organizasyon fonksiyonunun önemini kavramak için faydalı olacaktır. Kurumsal kaynak planlama uzmanlarının sahip olması beklenen bazı önemli nitelikler bulunmaktadır. Nitelikleri inceleyelim.

 • Eğitimini tamamlamış erkek adayların askerlik sorunun ortadan kalkmış olması beklenir.

 • Temel bilgileri içeren finansman bilgi donanımına sahip olunması beklenir.

 • Ekip yönetimini tam olarak sağlayabilmesi gerekir.

 • Yönetim sistemlerini yetkin olarak kullanabilen adaylar değerlendirilir.

 • Sistem analizi yapabilme yetisine, gereken tüm özellikleri ile hâkim olması beklenir.

 • Bilgi teknolojisi en önemli bileşenlerden, dolayısı ile tüm prensiplerine hakim olması gerekir.

 • İşletme yetkililerine hesap verme ve gereken durumlarda insiyatif alabilecek özellikleri edinmiş olması gerekiyor.

 • İhtiyaç duyulan durumlarda sunum yapabilecek ve rapor sunabilecek gerekli yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Zaman yönetimi konusunda prensipli ve iş ile ilgili organizasyonları sağlayabilecek bilgiler sahip olmalıdır.

kurumsal kaynak planlama erp kurumsal kaynak planlama uzmanı işletme iş süreçleri
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.