AnasayfaBlogERP Nedir? ERP Programı Ne için Kullanılır?
Teknoloji

ERP Nedir? ERP Programı Ne için Kullanılır?

22 Mart 2020
Bir erkek ve bir kadın bilgisayarın önünde oturmuş, dikkatle ekrana bakmaktadır. Adamın bir eli klavyenin üzerindeyken, kadın bir kulaklık takmaktadır. Arkalarında, bir elin bilgisayar ekranını yüzlerine doğru tuttuğu görülüyor. Ön planda, yakın planda adamın gülümsediği görülüyor. Mikrofon tutan bir kişinin bulanık görüntüsü arka planda görülebiliyor. Bilgisayar ekranı, el tarafından tutulan bir pencere ile doldurulmuştur. Kadının kulaklığı iki set kulaklık ve bir mikrofondan oluşmaktadır. Kadın ve erkek bilgi almak için bilgisayara bakarken bir yandan da sohbet etmektedirler.
ERP ProgramıNerede KullanılırFaydaları
SAPGlobal firmaların iç ve dış fonksiyonları, finans ve muhasebe alanındaÇeşitli sektörlere yönelik iş çözümleri sağlar, merkezi bilgi akışını sağlar
ORACLEBüyük veri birikimlerinin yönetiminde, bulut tabanlı sistemlerdeVeri denetim imkanı sağlar, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile kolaylık sağlar
MBSGlobal iş çözümleri için, Microsoft'un iş çözümleri grubundaİş hayatına ilişkin bağlantıları verimli bir şekilde kullanmayı sağlar
IFSPlanlama süreçlerinde, satın alma ve satış proseslerindeKurumsal proje, kurumsal varlık ve servis yönetimi alanlarında fonksiyonel bir ERP çözümü sağlar
CANIASŞirketlerin iş süreçlerini hızlandırma ihtiyacındaKurum verimliliğini artırır, çoklu dil seçeneği sunar
ERP Genelİşletme fonksiyonlarının merkezi yönetiminde, ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek içinTek bir sistemle istenen bilgiye ulaşmayı sağlar, aynı zamanda sürecin etkili ve verimli yönetilmesine yardımcı olur
ERP GenelStok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve hizmet yönetimindeBölümler arası koordinasyon sağlar, bilgi akışının etkin yürütülmesine destek olur
ERP Genelİşletme fonksiyonlarının birbiriyle uyumlu olması gerektiği durumlardaFarklı bölümlerde kullanılan farklı sistemlerden kaynaklanan sorunları önler, işletmenin sisteme yönelik potansiyelini optimal düzeyde kullanmasını sağlar
ERP Genelİşletmelerin kaynaklarını etkili ve verimli yönetmek istedikleri durumlardaBütün işlevsel sürecin tek bir merkezden yönetilmesini sağlar, hata oranlarını minimum seviyeye indirgeyerek etkili sonuçlar almayı sağlar
ERP GenelBir işletmenin bütün bölümlerinde sürecin merkezi yönetiminin gerektiği durumlardaBilgi akışı ve paylaşımının tek bir elden yönetilmesini sağlar, daha kısa sürede oluşan hatasız bilgilere erişim kolaylığı sağlar

Bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan hızlı artış ve buna ilişkin sürekli olarak yapılan güncellemeler beraberinde malzeme, planlama, depolama ve üretimle ilgili süreçlerde takip ve kontrol aşamasının sistematikleşmesini zorunlu hale getirdi. Veriye büyük oranda ulaşım kolaylığı sağlayan ERP, işletme yapısı içindeki çeşitli aşamaların izlenmesi ve bu fonksiyonlara yönelik alınan kararlara yardımcı olan ortak bir veri tabanı sistemidir.

ERP sistemleri, bilgisayardaki çeşitli yazılım ve donanımları kullanır. İşletme fonksiyonları ile organizasyonun mevcut sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Böylece merkezi bir ağ yaratılarak organizasyonun fonksiyonları ile bölümleri arasındaki koordinasyon sağlanmış olur. İşletme yönetimi ve paydaşların kapsama alanı artıkça buna paralel olarak departman çeşitliliği ve faaliyet türü de artış gösteriyor.

İşletme fonksiyonlarının yürütülmesi sürecindeki merkezi bilgi akışına kolay ulaşım ve etkin bilgi paylaşma ağının oluşma ihtiyacı da tamamen bu doğrultuda oluşmuştur. Dolayısıyla geniş ölçekli bir müdahale ve müşterek bilgi paylaşımını mümkün kılan Kurumsal Kaynak Planlaması olarak ta adlandırılan ERP sistemleri tek bir sistemle istenen bilgiye ulaşmamızı sağlayan uygulamalardan oluşur. Böylece işletme kaynakları eldeki verilerle birleştirilerek optimal hedefe ulaşılmaya çalışılır.

ERP Programı Ne İçin Kullanılır?

Büyük ölçekli faaliyet gösteren global firmaların sağladıkları en önemli avantaj, iç ve dış çevresinde fonksiyonel olma ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilme gücüne bağlıdır. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir işletme yapısının oluşması bunlara ilişkin proseslerin birbiriyle uyumlu olmasını gerektirir. Sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi ve gelişmesi için aynı zamanda teknolojik bir altyapının varlığı gerekir.

ERP programları bütün faaliyetlerin ülke ve bölge fark etmeksizin eş zamanlı yönetimine uygun merkezi bir ağın oluşturularak kaynakların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Böylece yürütülen faaliyetlerin her bir aşamasında ortaya çıkması muhtemel problemlerin ya da karışıklıkların önüne geçilir. İşletme fonksiyonlarına odaklanma ve bilgi akışının etkin yürütülme potansiyelini artıracak zeminin oluşması bu sayede sağlanmış olur.

ERP sistemleri işletme fonksiyonlarıyla mevcut veri arasında köprüler kurarak oluşacak bilgi akışı ve paylaşımının tek bir elden yönetilmesini sağlar. Böylece daha kısa sürede oluşan hatasız bilgilere erişim kolaylığı mümkündür. Ürün, hizmet, tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve işletmenin diğer fonksiyonlarının birbiriyle uyumlu olması sağlanır. İhtiyaca yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kullanılan ERP programları aynı zamanda sürecin etkili ve verimli yönetilmesine zemin hazırlar.

Organizasyonda farklı bölümlerde farklı sistemlerin kullanılması karmaşık ve çok boyutlu problemlere yol açabilir. ERP programları bu gibi durumlardan kaynaklanan sorunların önüne geçerek işletmenin sisteme yönelik potansiyelini optimal düzeyde kullanmasını sağlar.

ERP Programları Nelerdir?İşletmelerin ve yöneticilerin, kaynakları etkili ve verimli yönetebilmesi için hata oranlarını minimum seviyede azaltıcı önlemler alması gerekir. Bu durum işletmenin bütün işlevsel sürecinin tek bir merkezden yönetilmesini gerektirir. Hazır sistemleriyle çok kısa sürede ve daha az maliyetle etkili sonuçlar elde etmemizi sağlayan en yaygın yerli ve yabancı ERP programlarına kısaca değinelim;

Yabancı ERP Programları

 • SAP: IBM'den ayrılan yazılımcılar tarafından kurulan bir şirkettir. Alman yazılım şirketi tarafından geliştirilen sistem ilk etapta finans alanına ilişkin çözümler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda muhasebe alanında da kullanılmıştır. Dünya’da en yaygın kullanılan iş çözümleri yazılım programı olan SAP programlarının firmalar için çeşitli sektörlere yönelik iş çözümleri bulunmaktadır.

 • ORACLE: Amerika’da kurulan ERP sistemi, bulut üzerinden ortak erişim kolaylığı ve veri denetimi imkanı sağlayan bir entegre veri tabanından oluşur. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri olarak ta adlandırılan Oracle, büyük veri yığınlarının kolaylıkla yönetilmesini sağlayan kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır.

 •  MBS: Microsoft tarafından üretilen kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır. İlk etapta Danimarkalı Damgaard adlı firma tarafından üretilen yazılım daha sonra Microsoft tarafından satın alınarak firmanın iş çözümleri grubuna dahil edilmiştir. Microsoft Dynamics olarak adlandırılan ERP programı global bir deneyimle iş hayatına ilişkin bağlantıları verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayan tasarıma sahiptir.

 • İFS: İsveç tabanlı bir firma olan IFS, planlama süreçlerini tasarım, satın alma ve satış prosesleriyle birleştirerek denetimini de bu temelde oluşturan iş zekası yazılımıdır. Kurumsal proje, kurumsal varlık ve servis yönetimi alanlarında fonksiyonel bir ERP çözümüdür.

 • CANIAS: Şirketlerin iş süreçlerini hızlandırmasına ilişkin etkili kararlar almasını sağlayan Almanya tabanlı ERP programıdır. Çok katmanlı yapısından dolayı şirketlerin büyüklük ölçeklerine göre tasarlanabilir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı yeni modül ve aplikasyonlar duruma bağlı olarak eklenebilir. ERP kiralama modeliyle firmalara kullandıkları kadarını ödeme imkanı sağlayarak daha az maliyetli olacak şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılmasını sağlar.

 • ABAS: Almanya’da kurulan Abas ERP, veri yığınlarının ve ürün çeşitliliğini merkezi olarak kontrol etmeye yönelik iş çözümleri sunmaktadır. Esnek ve uyarlanabilir sistem yapısı nedeniyle iş süreçlerini optimize eder. Orta ölçekli işletmelerde kullanımı daha yaygındır.

Yerli ERP Programları

 • LOGO: Logo ERP zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak iş yükünü hafifleten kurumsal kaynak planlaması programıdır. Ayrıca bu yazılım kuyruk ve yoğunluk analizinin yanısıra demografik analiz yapmayı da sağlayan bulut tabanlı bir platforma sahiptir.

 • UYUMSOFT: Uyumsoft, kurumsal kaynak planlaması çözümleriyle binlerce fonksiyonu işletme kaynaklarıyla birleştirip yönetebilen mobil uygulama ve bulut tabana sahip ERP yazılımıdır.

 • WORKCUBE: Web tabanlı aplikasyonlar üzerinde yoğunlaşan farklı ara yüzlere sahip bir ERP yazılımıdır. Tüm operasyon süreçlerini yönetmek için uçtan uca ihtiyaç duyulan fonksiyonları aynı lokasyon veya bulut tabanlı platformda sunmaktadır.

 • TEKNOSOL: Teknosol ERP, işletmenin fonksiyonlarını oluşturan çeşitli süreçleri tek bir sisteme entegre olacak şekilde birleştirerek sistemin çok yönlü ve etkin kullanımını sağlayan Vera ERP projesi ile çözüm üretmektedir.

 • LOGİN YAZILIM: Kurumsal yönetim bilişimi sistem çözümleri sunan esnek kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır. Farklı yönetim süreçlerinin başka yazılım, cihaz ve ortamlara uyumunu sağlayacak bir altyapıya sahiptir. Bundan dolayı başka teknolojik platformlara kolayca entegre edilebilen bir ERP programıdır.

ERP Sistemlerinin Faydaları

ERP programları daha kısa zamanda minimum maliyetle işlem yapabilme amacı taşır. İşletmenin yürüttüğü bütün işlevsel faaliyetlerin tamamen tek bir çatı altında yürütülmesini sağlayan yazılımlar kurumsal kaynak planlaması programlarından oluşur. Sorunların ortaya çıkmadan önce tespiti ve buna yönelik tedbirlerin tam zamanında alınmasına zemin hazırlar. Bütün işletme çalışanlarının istediği her bilgiye kolayca erişim sağlaması ve bunu diğer çalışanlarla anında paylaşması ERP ile mümkündür.

Organizasyonlar stratejik yönetim ve karar alma aşamasında isabetli ve doğru adımlar atmasını sağlayarak hata yapma oranını azaltır. Farklı departmanlara ait bilgilerin yalın bir ERP sistemi aracılığıyla herkes tarafından ulaşılabilir olması işletme kaynaklarının verimlilik esasına göre kullanımını teşvik eder. Her işletme stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için büyümeyi amaçlar. Üretim hacmi ve işletme fonksiyonlarına bağlı olarak artan büyüme beraberinde buna yönelik sistematik takip ve kontrol mekanizmalarının revize edilmesinin gerektirir.

Etkili bir kurumsal kaynak planlaması çözümü sayesinde firmalar bölümler arası bilgi paylaşımını ve işbirliğini standart hale getirip verimliliği artırabilir. ERP programları, kompleks yapılı ve çok boyutlu proseslerin belli bir plan dahilinde anlamlı bilgiye dönüşmesine yardımcı olur. Böylece karar verme sürecini kolaylaştırır ve sürece daha az zaman ayırarak başka hedeflere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca ERP sistemlerinin iş zekasına dayalı belgeleri arşivleme ve raporlama özelliği sayesinde işletme yönetimi bu konuda stratejik kararlarını daha isabetli alıp standart bir plan dahilinde hareket edebilir.

SAP, Global firmaların iç ve dış fonksiyonları, finans ve muhasebe alanında, Çeşitli sektörlere yönelik iş çözümleri sağlar, merkezi bilgi akışını sağlar, ORACLE, Büyük veri birikimlerinin yönetiminde, bulut tabanlı sistemlerde, Veri denetim imkanı sağlar, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile kolaylık sağlar, MBS, Global iş çözümleri için, Microsoft'un iş çözümleri grubunda, İş hayatına ilişkin bağlantıları verimli bir şekilde kullanmayı sağlar, IFS, Planlama süreçlerinde, satın alma ve satış proseslerinde, Kurumsal proje, kurumsal varlık ve servis yönetimi alanlarında fonksiyonel bir ERP çözümü sağlar, CANIAS, Şirketlerin iş süreçlerini hızlandırma ihtiyacında, Kurum verimliliğini artırır, çoklu dil seçeneği sunar, ERP Genel, İşletme fonksiyonlarının merkezi yönetiminde, ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için, Tek bir sistemle istenen bilgiye ulaşmayı sağlar, aynı zamanda sürecin etkili ve verimli yönetilmesine yardımcı olur, ERP Genel, Stok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve hizmet yönetiminde, Bölümler arası koordinasyon sağlar, bilgi akışının etkin yürütülmesine destek olur, ERP Genel, İşletme fonksiyonlarının birbiriyle uyumlu olması gerektiği durumlarda, Farklı bölümlerde kullanılan farklı sistemlerden kaynaklanan sorunları önler, işletmenin sisteme yönelik potansiyelini optimal düzeyde kullanmasını sağlar, ERP Genel, İşletmelerin kaynaklarını etkili ve verimli yönetmek istedikleri durumlarda, Bütün işlevsel sürecin tek bir merkezden yönetilmesini sağlar, hata oranlarını minimum seviyeye indirgeyerek etkili sonuçlar almayı sağlar, ERP Genel, Bir işletmenin bütün bölümlerinde sürecin merkezi yönetiminin gerektiği durumlarda, Bilgi akışı ve paylaşımının tek bir elden yönetilmesini sağlar, daha kısa sürede oluşan hatasız bilgilere erişim kolaylığı sağlar
erp nedir erp programları yazılım kurumsal kaynak planlaması iş çözümleri
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607