Close
Mobil Menu Bars

ERP Nedir?

22 Mart 2020, 2187 defa okundu.
ERP Nedir?
erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

Bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan hızlı artış ve buna ilişkin sürekli olarak yapılan güncellemeler beraberinde malzeme, planlama, depolama ve üretimle ilgili süreçlerde takip ve kontrol aşamasının sistematikleşmesini zorunlu hale getirdi. Veriye büyük oranda ulaşım kolaylığı sağlayan ERP, işletme yapısı içindeki çeşitli aşamaların izlenmesi ve bu fonksiyonlara yönelik alınan kararlara yardımcı olan ortak bir veri tabanı sistemidir.

ERP sistemleri, bilgisayardaki çeşitli yazılım ve donanımları kullanır. İşletme fonksiyonları ile organizasyonun mevcut sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Böylece merkezi bir ağ yaratılarak organizasyonun fonksiyonları ile bölümleri arasındaki koordinasyon sağlanmış olur. İşletme yönetimi ve paydaşların kapsama alanı artıkça buna paralel olarak departman çeşitliliği ve faaliyet türü de artış gösteriyor.

erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

İşletme fonksiyonlarının yürütülmesi sürecindeki merkezi bilgi akışına kolay ulaşım ve etkin bilgi paylaşma ağının oluşma ihtiyacı da tamamen bu doğrultuda oluşmuştur. Dolayısıyla geniş ölçekli bir müdahale ve müşterek bilgi paylaşımını mümkün kılan Kurumsal Kaynak Planlaması olarak ta adlandırılan ERP sistemleri tek bir sistemle istenen bilgiye ulaşmamızı sağlayan uygulamalardan oluşur. Böylece işletme kaynakları eldeki verilerle birleştirilerek optimal hedefe ulaşılmaya çalışılır.

ERP Programı Ne İçin Kullanılır?

Büyük ölçekli faaliyet gösteren global firmaların sağladıkları en önemli avantaj, iç ve dış çevresinde fonksiyonel olma ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilme gücüne bağlıdır. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir işletme yapısının oluşması bunlara ilişkin proseslerin birbiriyle uyumlu olmasını gerektirir. Sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi ve gelişmesi için aynı zamanda teknolojik bir altyapının varlığı gerekir.

erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

ERP programları bütün faaliyetlerin ülke ve bölge fark etmeksizin eş zamanlı yönetimine uygun merkezi bir ağın oluşturularak kaynakların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Böylece yürütülen faaliyetlerin her bir aşamasında ortaya çıkması muhtemel problemlerin ya da karışıklıkların önüne geçilir. İşletme fonksiyonlarına odaklanma ve bilgi akışının etkin yürütülme potansiyelini artıracak zeminin oluşması bu sayede sağlanmış olur.

ERP sistemleri işletme fonksiyonlarıyla mevcut veri arasında köprüler kurarak oluşacak bilgi akışı ve paylaşımının tek bir elden yönetilmesini sağlar. Böylece daha kısa sürede oluşan hatasız bilgilere erişim kolaylığı mümkündür. Ürün, hizmet, tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve işletmenin diğer fonksiyonlarının birbiriyle uyumlu olması sağlanır. İhtiyaca yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kullanılan ERP programları aynı zamanda sürecin etkili ve verimli yönetilmesine zemin hazırlar.

Organizasyonda farklı bölümlerde farklı sistemlerin kullanılması karmaşık ve çok boyutlu problemlere yol açabilir. ERP programları bu gibi durumlardan kaynaklanan sorunların önüne geçerek işletmenin sisteme yönelik potansiyelini optimal düzeyde kullanmasını sağlar.

ERP Programları Nelerdir?

İşletmelerin ve yöneticilerin, kaynakları etkili ve verimli yönetebilmesi için hata oranlarını minimum seviyede azaltıcı önlemler alması gerekir. Bu durum işletmenin bütün işlevsel sürecinin tek bir merkezden yönetilmesini gerektirir. Hazır sistemleriyle çok kısa sürede ve daha az maliyetle etkili sonuçlar elde etmemizi sağlayan en yaygın yerli ve yabancı ERP programlarına kısaca değinelim;

erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

Yabancı ERP Programları

 • SAP: IBM'den ayrılan yazılımcılar tarafından kurulan bir şirkettir. Alman yazılım şirketi tarafından geliştirilen sistem ilk etapta finans alanına ilişkin çözümler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda muhasebe alanında da kullanılmıştır. Dünya’da en yaygın kullanılan iş çözümleri yazılım programı olan SAP programlarının firmalar için çeşitli sektörlere yönelik iş çözümleri bulunmaktadır.
 • ORACLE: Amerika’da kurulan ERP sistemi, bulut üzerinden ortak erişim kolaylığı ve veri denetimi imkanı sağlayan bir entegre veri tabanından oluşur. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri olarak ta adlandırılan Oracle, büyük veri yığınlarının kolaylıkla yönetilmesini sağlayan kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır.
 •  MBS: Microsoft tarafından üretilen kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır. İlk etapta Danimarkalı Damgaard adlı firma tarafından üretilen yazılım daha sonra Microsoft tarafından satın alınarak firmanın iş çözümleri grubuna dahil edilmiştir. Microsoft Dynamics olarak adlandırılan ERP programı global bir deneyimle iş hayatına ilişkin bağlantıları verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayan tasarıma sahiptir.
 • İFS: İsveç tabanlı bir firma olan IFS, planlama süreçlerini tasarım, satın alma ve satış prosesleriyle birleştirerek denetimini de bu temelde oluşturan iş zekası yazılımıdır. Kurumsal proje, kurumsal varlık ve servis yönetimi alanlarında fonksiyonel bir ERP çözümüdür.
 • CANIAS: Şirketlerin iş süreçlerini hızlandırmasına ilişkin etkili kararlar almasını sağlayan Almanya tabanlı ERP programıdır. Çok katmanlı yapısından dolayı şirketlerin büyüklük ölçeklerine göre tasarlanabilir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı yeni modül ve aplikasyonlar duruma bağlı olarak eklenebilir. ERP kiralama modeliyle firmalara kullandıkları kadarını ödeme imkanı sağlayarak daha az maliyetli olacak şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılmasını sağlar.
 • ABAS: Almanya’da kurulan Abas ERP, veri yığınlarının ve ürün çeşitliliğini merkezi olarak kontrol etmeye yönelik iş çözümleri sunmaktadır. Esnek ve uyarlanabilir sistem yapısı nedeniyle iş süreçlerini optimize eder. Orta ölçekli işletmelerde kullanımı daha yaygındır.

Yerli ERP Programları

erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

 • LOGO: Logo ERP zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak iş yükünü hafifleten kurumsal kaynak planlaması programıdır. Ayrıca bu yazılım kuyruk ve yoğunluk analizinin yanısıra demografik analiz yapmayı da sağlayan bulut tabanlı bir platforma sahiptir.
 • UYUMSOFT: Uyumsoft, kurumsal kaynak planlaması çözümleriyle binlerce fonksiyonu işletme kaynaklarıyla birleştirip yönetebilen mobil uygulama ve bulut tabana sahip ERP yazılımıdır.
 • WORKCUBE: Web tabanlı aplikasyonlar üzerinde yoğunlaşan farklı ara yüzlere sahip bir ERP yazılımıdır. Tüm operasyon süreçlerini yönetmek için uçtan uca ihtiyaç duyulan fonksiyonları aynı lokasyon veya bulut tabanlı platformda sunmaktadır.
 • TEKNOSOL: Teknosol ERP, işletmenin fonksiyonlarını oluşturan çeşitli süreçleri tek bir sisteme entegre olacak şekilde birleştirerek sistemin çok yönlü ve etkin kullanımını sağlayan Vera ERP projesi ile çözüm üretmektedir.
 • LOGİN YAZILIM: Kurumsal yönetim bilişimi sistem çözümleri sunan esnek kurumsal kaynak planlaması yazılımıdır. Farklı yönetim süreçlerinin başka yazılım, cihaz ve ortamlara uyumunu sağlayacak bir altyapıya sahiptir. Bundan dolayı başka teknolojik platformlara kolayca entegre edilebilen bir ERP programıdır.

ERP Sistemlerinin Faydaları

ERP programları daha kısa zamanda minimum maliyetle işlem yapabilme amacı taşır. İşletmenin yürüttüğü bütün işlevsel faaliyetlerin tamamen tek bir çatı altında yürütülmesini sağlayan yazılımlar kurumsal kaynak planlaması programlarından oluşur. Sorunların ortaya çıkmadan önce tespiti ve buna yönelik tedbirlerin tam zamanında alınmasına zemin hazırlar. Bütün işletme çalışanlarının istediği her bilgiye kolayca erişim sağlaması ve bunu diğer çalışanlarla anında paylaşması ERP ile mümkündür.

erp nedir, erp programları, yazılım, kurumsal kaynak planlaması, iş çözümleri

Organizasyonlar stratejik yönetim ve karar alma aşamasında isabetli ve doğru adımlar atmasını sağlayarak hata yapma oranını azaltır. Farklı departmanlara ait bilgilerin yalın bir ERP sistemi aracılığıyla herkes tarafından ulaşılabilir olması işletme kaynaklarının verimlilik esasına göre kullanımını teşvik eder. Her işletme stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için büyümeyi amaçlar. Üretim hacmi ve işletme fonksiyonlarına bağlı olarak artan büyüme beraberinde buna yönelik sistematik takip ve kontrol mekanizmalarının revize edilmesinin gerektirir.

Etkili bir kurumsal kaynak planlaması çözümü sayesinde firmalar bölümler arası bilgi paylaşımını ve işbirliğini standart hale getirip verimliliği artırabilir. ERP programları, kompleks yapılı ve çok boyutlu proseslerin belli bir plan dahilinde anlamlı bilgiye dönüşmesine yardımcı olur. Böylece karar verme sürecini kolaylaştırır ve sürece daha az zaman ayırarak başka hedeflere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca ERP sistemlerinin iş zekasına dayalı belgeleri arşivleme ve raporlama özelliği sayesinde işletme yönetimi bu konuda stratejik kararlarını daha isabetli alıp standart bir plan dahilinde hareket edebilir.

ERP ne demektir?

ERP, işletme yapısı içindeki çeşitli aşamaların izlenmesi ve bu fonksiyonlara yönelik alınan kararlara yardımcı olan ortak bir veri tabanı sistemidir. Kurumsal kaynak planlaması olarak ta adlandırılan ERP sistemleri tek bir sistemle istenen bilgiye ulaşmamızı sağlayan uygulamalardan oluşur. Böylece işletme kaynakları eldeki verilerle birleştirilerek optimal hedefe ulaşılmaya çalışılır.

ERP programlarının amacı nedir?

Kompleks yapılı ve çok boyutlu proseslerin belli bir plan dahilinde anlamlı bilgiye dönüşmesine yardımcı olur. Böylece karar verme sürecini kolaylaştırır ve sürece daha az zaman ayırarak başka hedeflere odaklanmanızı sağlar. Kısa zamanda minimum maliyetle işlem yapabilme amacı taşır.

En yaygın ERP programları hangileridir?

Yerli ve yabancı uygulamalardan oluşan en yaygın ERP programları şunlardır. Yabancı yazılımlar, SAP, ORACLE, MBS, IFS, CANIAS ve ABAS programlarıdır. Yerli yazılımlar, LOGO, UYUMSOFT, WORKCUBE, TEKNOSOL ve LOGİN YAZILIM programlarıdır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!