AnasayfaBlogBütçe Planlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bütçe Planlama Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

27 Mayıs 2021
Bu görsel, üzerinde siyah bir hesap makinesi ve bazı renkli kalemler bulunan bir masayı göstermektedir. Hesap makinesi resmin merkezindedir ve birkaç düğmesi ve bir ekranı vardır. İşaretleyiciler çeşitli renklerde ve düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Masa açık renkli bir ahşaptan yapılmış ve arka plan nötr bir gri. Hesap makinesi ve işaretleyicilerin hepsi odakta ve her birinin ayrıntılarının mükemmel bir şekilde görülmesini sağlıyor. Aydınlatma dengeli ve 3 boyutlu bir etki yaratmak için hem vurgular hem de gölgeler sağlıyor. Masa ve üzerindeki nesneler iyi muhafaza edilmiş ve düzenlenmiş görünüyor, bu da görüntüye temiz ve profesyonel bir görünüm kazandırıyor.
Bütçe Planlama Uzmanının TanımıGörev ve SorumluluklarıEğitim ve Maaş Bilgileri
Kurum hedeflerine uygun maliyet analizi ve bütçe planlaması yapan kişi.Maliyet analizleri yapmak, bütçe planlamaları hazırlamak.4 yıllık lisans eğitimi gereklidir. Maaş seviyesi tecrübe ve kuruma göre değişir.
Firmalara kısa ve uzun vadeli bütçe planlamaları konusunda danışmanlık yapan kişi.Bütçe raporlamaları yapmak, üst düzey yöneticilerle raporları paylaşmak.4 yıllık üniversite eğitimi zorunludur. Maaş 4.000 TL'den başlayıp tecrübeyle artar.
Bütçe planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilen ve bu konuda uzmanlık gerektiren kişi.Bütçede etkili olacağına inanılan tüm iç ve dış faktörleri değerlendirme ve düzenlemeler yapmak.İktisat, İşletme, Muhasebe, Bankacılık ve ilgili bölümlerden mezun olmalıdır. Maaş tecrübe ve kuruma bağlı olarak değişir.
Bütçe tahminleri alıp doğruluk ve eksiksizlik incelemesi yapan kişi.Bir önceki bütçeyi inceleme, kar ve zararların değerlendirmesi.Lisans düzeyinde eğitim almalıdır. Maaşları ortalama 6.000 TL seviyesindedir.
Bütçede değişiklikler yapabilen ve finansal durumu gözden geçiren kişi.Bütçe takibi yapma, yöneticilere finansal tavsiyelerde bulunma.Üniversite mezunu ve ekonomi bölümüne dair bilgisi olmalıdır. Maaşlar 7.500 TL'ye kadar çıkabilir.
Bütçede ortaya çıkan tutarsızlıklar ve değişiklikler ile ilgili raporları hazırlayan kişi.Onaylanmış bütçeleme politikasına uygun hareket etme, kurum bilgi gizliliğine sadakat gösterme.Eğitimli ve deneyimli olmalıdır. Maaş tecrübe ve kuruma göre değişir.
Finansal bilgileri analiz ederek bütçeye uygun işlemleri belirleyen kişi.Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere sunma, bütçe tahminlerini toplama ve planlama.Ekonominin finansal kısmına hakim bir bölümden mezun olmalıdır. Maaşları tecrübeyle artar.
Yıllık bütçe tahminlerini toplayan ve yeni planlama için çalışmakla yükümlü kişi.Kurum yetkililerini kar artırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri hakkında bilgilendirir.Üniversite mezunu ve deneyime sahip olmalıdır. Maaşı genellikle 4.000 TL ve üzeridir.
Gelecekteki değişimler ve yeni fırsatlara imkan veren doğru bütçe tahminleri yapan kişi.Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapma, karar alımlarında rol oynama.Ekonominin farklı branşlarında eğitim almış olmalı ve tecrübe sahibi olmalıdır. Maaşı tecrübesine ve kuruma bağlıdır.
Bütçe ve mali planlamaların koordinasyonunu sağlayan ve yürüten kişi.Finansal bilgileri analiz etme ve yıllık bütçeleri yöneticilere sunma.Üniversite mezunu, özellikle ekonomi gibi finansal açıdan bilgi gerektiren bölümlerden mezun olmalıdır. Maaşı genellikle tecrübesine ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişmektedir.

Bütçe planlama uzmanı, kurum hedeflerine uygun olacak şekilde maliyet analizi yapmak ve bütçe planlaması hazırlamakla sorumlu kişilere verilen addır. Aynı zamanda, kısa ve uzun vadeli bütçe planlamaları sırasında firmalara danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Bütçe planlama uzmanının, çalışmakta olduğu kurumun politika ve faaliyetlerine bağlı olarak farklı mesleki görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Düzenli olarak bütçe raporlaması yapmak ve üst düzey yöneticilerle çıkan raporları paylaşmak, başlıca görevleri arasında yer alır. Kendisinden beklenen işi belirlenen süre içerinde teslim etmesi mesleğinin olmazsa olmazıdır. Bütçe planlama uzmanı olarak çalışacak kişilerin öncelikle 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları gerekir.

Yazımızda bütçe planlama uzmanı nedir? Bütçe planlama uzmanı ne iş yapar? Bütçe planlama uzmanı olmak için hangi şartlar aranır? Sizler için araştırdık.

Bütçe Planlama Uzmanı Nedir?

Bütçe planlama uzmanı, kurum hedeflerine göre; maliyet analizi yapmak ve bütçe planlaması hazırlamakla sorumlu kişidir. Bunun yanında kısa ve uzun vadeli olacak şekilde bütçe planlamaları ile ilgili danışmanlık yapar. Sağlıklı bir bütçe planlaması yapılabilmesi için işin uzmanları bu çalışmaları yürütmelidir. Bütçede etkili olacağına inanılan tüm iç ve dış faktörler gözetilerek, sapma oranı minimum olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Bütçeler, şirketlerin planlaması sırasında büyük bir önem arz eder. Çünkü gelecek planları yaparken, bütçelerin çok katkısı olacaktır. Değişimlere, yeni fırsatlara imkân olup olmadığı doğru bir bütçeleme ile mümkündür. Hayata geçirilebilir hedefler belirleyerek, makul bütçeler ayırmak her zaman kurumun yararına olacaktır. Böylece nasıl olsa yapılmaz veya gerekli olursa değiştiririz gibi esnek davranışlara ihtimal verilmez.

Bütçe sadece gerçekten gerekli görülen durumlarda ve karşılaşılan yeni fırsatları kaçırmamak üzere esnetilmelidir. Tüm bunlara hakim olmakta uzmanlık gerektirir. Bu alanda alınacak eğitimler sayesinde bu uzmanlık bilgilerine sahip olunur. Bütçe planlama uzmanı olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Muhasebe, Bankacılık ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir.

Bütçe Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Bütçe planlama uzmanı çalıştığı kurumun bütçeleme ve planlama sürecinin tamamını yönetmekle yükümlü kişidir. Yaptığı tüm çalışmalarını üstleri ile paylaşmak durumundadır. Tüm çalışmaları uzmanlık gerektirir. Meslek profesyonellerinin görev ve sorumlulukları nelerdir, inceleyelim.

 • Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapmalı ve karar alımında rol üstlenmelidir.

 • Kurumlarda yer alan bölümlerden bütçe tahminlerini almalı ve bunları doğruluk ya da eksiksizlik açısından incelemelidir.

 • Bir önceki hazırlanmış bütçeyi inceler ve bütçe planlamasına göre önceki mali yılda raporlanan kar ve zararları değerlendirir.

 • Bütçede, ilgili bölümün yönetim birimine ve idari personeline uygun değişiklikler yapar.

 • Bütçe sunumu için verileri analiz eder ve tüm operasyonların finansal durumunu gözden geçirir.

 • Yıl boyunca bütçe takibi yapar.

 • Diğer departmanların yöneticilerine finansal tavsiyelerde bulunur.

 • Bütçede ortaya çıkan tutarsızlık ve değişiklikler ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlar.

 • Bütçeleme süreci yönetimine ilişkin onaylanmış bütçeleme politikasına uygun hareket eder.

 • Kurum bilgi gizliliğine sadakat göstermelidir.

Bütçe Planlama Uzmanı Maaşları

Şirket için etkili bütçe modelleri tasarlamak ve uygulamaktan sorumlu bütçe planlama uzmanı oldukça çeşitli görevler üstlenir. Her raporlama dönemi tamamlandıktan sonra, fiili ve bütçelenmiş finans verileri arasındaki varyasyonları belirler. Kar artırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri için kurum yetkililerini bilgilendirir. Tüm işlemlerin bütçe dahilinde olduğundan emin olmak için finansal bilgileri analiz eder. Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere periyodik olarak sunar. Periyodik ve geçici bütçe harcama analizleri yapar. Departmanlar tarafından sunulan yıllık bütçe tahminlerini toplar ve yeni planlama için çalışır. Tüm bunlar bütçe planlama uzmanının üstlendiği önemli görevlerdir.

Bütçe planlama uzmanının maaşları kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca kişinin sahip olduğu özellikler, eğitimi ve tecrübesi kazancını büyük oranda etkiler. Bazı kurumlar çalışanlarının niteliklerine çok önem verir. Çalışanlarını kendilerini geliştirmeleri konusunda destekler. Bunun için kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenler. Sağladığı eğitimler kişinin hem kişisel gelişimine hem mesleki bilgilerine katkı sağlar. Aynı zamanda aldığı maaşlara da doğru orantıda yansır. Planlama uzmanının maaşları aşağıdaki gibidir.

 • Kariyerine yeni başlayan bir bütçe planlama uzmanı en düşük 4.000 TL maaş kazanmaktadır.

 • Bir süre tecrübe edinmiş bir bütçe planlama uzmanı ortalama 6.000 TL maaş kazanmaktadır.

 • Uzun yıllar tecrübe edinmiş bir bütçe planlama uzmanı en yüksek 7.500 TL gelir elde eder.

Bütçe Planlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Bütçe planlama uzmanı olmak isteyen kişilerin en merak ettiği konulardan biri kariyer yaşamlarıdır. Aynı zamanda hangi eğitimi almaları gerektiğine de karar vermeleri gerekir. Eğitimleri sırasında kişisel niteliklerini geliştirmeleri de oldukça önemlidir. Bu konuda kişisel gelişim eğitimlerine katılabilir, bazı sertifika programlarından yaralanabilirler. Özellikle çalışan ve eğitimine devam eden kişiler için tasarlanmış online eğitimlerden faydalanmaları oldukça önemlidir. Bütçe planlaması bir kurumun olmazsa olmaz süreçlerinden biridir. Kurumun içinde bulunduğu durumu ve geçmiş durumunu karşılaştırarak, gelecek hedeflerini oluşturmasına imkan tanır. Bu iş uzmanlar tarafından profesyonel bir bakış açısı ile planlanmalıdır. Uzmanların iş yaşamı boyunca kendilerini geliştirmeye devam etmeleri sektörel gelişimleri yakından takip etmeleri gerekir. Özellikle çalışmakta oldukları sektörle alakalı yeniliklere titizlikle takip etmeliler. İşverenler eğitim ve tecrübe yanında kişinin niteliklerine çok değer vermektedir. İşverenlerin bütçe planlama uzmanlarında aradıkları nitelikler, inceleyelim.

 • Üstün sayısal becerisi ve finansal modelleri yorumlama yeteneği göstermelidir.

 • Pazar eğilimlerini analiz edebilme ve veriye dayalı tavsiyede bulunma becerisi göstermelidir.

 • Finansal konularda karar verme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 • MS Office programlarına hakim olmalı, gelişen yeni uygulamaları yakından takip etmelidir.

 • Bütçeleme süreci ve rapor verilerini ilgili birimlere aktarabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi gösterebilmelidir.

 • Ekibin bir parçası olarak çalışabilmeli aynı zamanda bireysel çalışma becerisi de göstermelidir.

 • Son teslim tarihlerine uygun şekilde çalışmalı, zaman yönetimi ve iş yönetimi konusunda üstün yetenek göstermelidir.

 • Raporlama ve sunum yapabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

 • Analitik düşünce becerisi sergilemelidir.

İlgili eğitim: Ofis Programları Kursu

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Kurum hedeflerine uygun maliyet analizi ve bütçe planlaması yapan kişi, Maliyet analizleri yapmak, bütçe planlamaları hazırlamak, 4 yıllık lisans eğitimi gereklidir Maaş seviyesi tecrübe ve kuruma göre değişir, Firmalara kısa ve uzun vadeli bütçe planlamaları konusunda danışmanlık yapan kişi, Bütçe raporlamaları yapmak, üst düzey yöneticilerle raporları paylaşmak, 4 yıllık üniversite eğitimi zorunludur Maaş 4000 TL'den başlayıp tecrübeyle artar, Bütçe planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilen ve bu konuda uzmanlık gerektiren kişi, Bütçede etkili olacağına inanılan tüm iç ve dış faktörleri değerlendirme ve düzenlemeler yapmak, İktisat, İşletme, Muhasebe, Bankacılık ve ilgili bölümlerden mezun olmalıdır Maaş tecrübe ve kuruma bağlı olarak değişir, Bütçe tahminleri alıp doğruluk ve eksiksizlik incelemesi yapan kişi, Bir önceki bütçeyi inceleme, kar ve zararların değerlendirmesi, Lisans düzeyinde eğitim almalıdır Maaşları ortalama 6000 TL seviyesindedir, Bütçede değişiklikler yapabilen ve finansal durumu gözden geçiren kişi, Bütçe takibi yapma, yöneticilere finansal tavsiyelerde bulunma, Üniversite mezunu ve ekonomi bölümüne dair bilgisi olmalıdır Maaşlar 7500 TL'ye kadar çıkabilir, Bütçede ortaya çıkan tutarsızlıklar ve değişiklikler ile ilgili raporları hazırlayan kişi, Onaylanmış bütçeleme politikasına uygun hareket etme, kurum bilgi gizliliğine sadakat gösterme, Eğitimli ve deneyimli olmalıdır Maaş tecrübe ve kuruma göre değişir, Finansal bilgileri analiz ederek bütçeye uygun işlemleri belirleyen kişi, Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere sunma, bütçe tahminlerini toplama ve planlama, Ekonominin finansal kısmına hakim bir bölümden mezun olmalıdır Maaşları tecrübeyle artar, Yıllık bütçe tahminlerini toplayan ve yeni planlama için çalışmakla yükümlü kişi, Kurum yetkililerini kar artırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri hakkında bilgilendirir, Üniversite mezunu ve deneyime sahip olmalıdır Maaşı genellikle 4000 TL ve üzeridir, Gelecekteki değişimler ve yeni fırsatlara imkan veren doğru bütçe tahminleri yapan kişi, Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapma, karar alımlarında rol oynama, Ekonominin farklı branşlarında eğitim almış olmalı ve tecrübe sahibi olmalıdır Maaşı tecrübesine ve kuruma bağlıdır, Bütçe ve mali planlamaların koordinasyonunu sağlayan ve yürüten kişi, Finansal bilgileri analiz etme ve yıllık bütçeleri yöneticilere sunma, Üniversite mezunu, özellikle ekonomi gibi finansal açıdan bilgi gerektiren bölümlerden mezun olmalıdır Maaşı genellikle tecrübesine ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişmektedir
bütçe planlama bütçe planlama uzmanı raporlama eğitim bütçe planlama uzmanı nedir bütçe planlama uzmanı ne iş yapar bütçe planlama uzmanı maaşları bütçe planlama uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030