AnasayfaBlogKurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?
Meslekler

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

30 Nisan 2020
Resimde bir ekrana dokunan bir elin yakın çekim görüntüsü gösterilmektedir. El ekranın sağ alt köşesindedir ve ekranı kısmen kaplamaktadır. Parmaklar açılmış ve avuç içi ekrana bakmaktadır. Parmak uçları ekrana hafifçe bastırarak bir bastırma veya dokunma eylemi göstermektedir. Arka planda, kumaşın deseni ve dokusu kolayca görülebilen bir kravatın yakın çekimi vardır. Kravat çerçevenin üst ortasına yerleştirilmiş ve bir kısmı çerçevenin dışına doğru uzanmaktadır.
ERP Uzmanlık AlanlarıGörev ve SorumluluklarıÖnemli Yetenekler ve Nitelikler
Yazılım ve Donanım BilgisiYazılımla ve donanımla alakalı tüm bilgiye sahip olup, veri tabanında oluşan sorunları gidermeİşletim sistemine tam hakim olmalı, sistem analizi yapabilmeli ve bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmelidir.
İş Akışı ve Süreç AnaliziKullanıcılar tarafından bildirilen sistem sorunlarını analiz etmeVeri tabanı yönetim sistemini çok iyi bilmeli
Veri İşleme ve Çözüm ÜretmeKurumsal kaynak planlamasını geliştirmek için verileri işleme ve çözümler üretmeOrganizasyon yeteneğine sahip olmalıdır.
Eğitim ve Destekİşletme personeline kurumsal kaynak planlama ve uygulama desteği vermeİyi iletişim yeteneği ve eğitim becerisi olmalıdır.
Raporlama ve Analizİşletme yöneticilerine düzenli olarak ilerleme raporları hazırlama ve sunmaSözlü ve yazılı iletişim bilgisi kuvvetli olmalı, rapor hazırlamalı ve sunum yapabilmelidir.
Sistem İyileştirme ve GeliştirmeBütün iyileştirme süreçlerini yönlendirme ve geliştirmek için ekiple birlikte projeler üretmePlanlı olmalı, iş ve zaman yönetimi yapabilmelidir.
Gizlilik ve Güvenlik YönetimiGizlilik, güvenlik ve denetim süreçlerini düzenlemeTemel finans bilgisine sahip olmalı
Sistem Yapılandırma ve ÖzelleştirmeKurumsal kaynak pazarlama sistemini birçok sisteme entegre etmek için sistem yapılandırmaları ve özelleştirmeleri yapmaİnsiyatif alabilme özelliği bulunmalı ve risk yönetimi yapabilmelidir.
Teknolojiyi Takip EtmeKendini sürekli geliştirmenin yanı sıra teknolojiyi yakından takip etmeNitelikli ve gelişime açık bir kişi olması gerekmektedir
Askere gittikten sonra işe başlamaAskerlik görevini tamamlamış olmaErkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olması beklenir

Kurumsal kaynak planlama kısa adı ile ERP (Enterprise Resource Planning) olarak bilinir. İşletmelerin iş akışlarının birbiriyle bağlantılı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılım sistemidir. ERP’nin en önemli özelliği işletmelerin bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistemde birleştirmesidir. 

Bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında gerekli donanım ve teknik bilgiye sahip ve tüm desteği sağlayan kişilere de ‘’kurumsal kaynak planlama uzmanı’’ denir. ERP uzmanı olarak da anılırlar. Bu kişiler programla ilgili tüm bilgilere sahip oldukları gibi, işletme yönetimi hakkında da bilgi sahibi kişilerdir. İyi bir kurumsal kaynak pazarlama uzmanı; iyi derecede yazılım bilmeli işletme, üretim, muhasebe bilgisi olmalıdır.  Tüm işletme yönetimi iş akışına sahip olmalı en üst kademeden en alt kademeye kadar işleyişi bilmelidir. 

Kurumsal kaynak planlama uzmanı (ERP uzmanı) iş tanımı şu şekilde yürütür:

 • Yazılımla ve donanımla alakalı tüm bilgiye sahip olup, veri tabanında oluşan sorunları giderir. Kullanıcılar tarafından bildirilen sistem sorunlarını analiz eder.

 • Kurumsal kaynak planlamasını geliştirmek için verileri işler ve çözümler üretir.

 • İşletme personeline kurumsal kaynak planlama ve uygulama desteği verir.

 • Kurumsal kaynak pazarlama uzmanı, veri işlemeyi geliştirir kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlar.

 • İşletme yöneticilerine düzenli olarak ilerleme raporları hazırlar ve sunar.

 • Bütün iyileştirme süreçlerini yönlendirir ve geliştirmek için ekiple birlikte projeler üretir.

 • Gizlilik, güvenlik ve denetim süreçlerini düzenler.  

 • Kurumsal kaynak pazarlama sistemini birçok sisteme entegre etmek için sistem yapılandırmaları ve özelleştirmeleri yapar.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanının Özellikleri Nelerdir?

Kurumsal kaynak planlaması yapacak kişinin belli özelliklere sahip olması beklenir. Kurumsal kaynak planlama uzmanı, işletmelerin sistemlerini kurumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusuna göre iyileştirir. Sistemle ilgili tüm bakım ve geliştirme işlemlerini üstlenir. İşletmeler için oldukça önemli olan bu planlamada, bu görevi yerine getirecek kişide birtakım özellikler olması beklenir. Bunlar:

 • İşletim sistemine tam hakim olmalı, sistem analizi yapabilmeli ve bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmelidir.

 • Belli bir yetkinliğe sahip olmalı, veri tabanı yönetim sistemini çok iyi bilmelidir.

 • Organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Planlı olmalı, iş ve zaman yönetimi yapabilmelidir.

 • Sözlü ve yazılı iletişim bilgisi kuvvetli olmalı, rapor hazırlamalı ve sunum yapabilmelidir.

 • Temel finans bilgisine sahip olmalı.

 • İnsiyatif alabilme özelliği bulunmalı ve risk yönetimi yapabilmelidir.

 • Nitelikli ve gelişime açık bir kişi olması gerekmektedir.

 • Kendini sürekli geliştiren, teknolojiyi yakından takip eden kişiler olmalıdır.

 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olması beklenir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Kurumsal kaynak planlama uzmanı olmak için; üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Matematik ile ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Uzman kişilerin kendilerini geliştirmeleri de çok önemlidir. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler Enstitü tarafından verilen, iş hayatında önemli yere sahip olan yönetim ve organizasyon eğitimi alabilirler. 

Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulanması

İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması sistemini uygulamaya karar verdiğinizde aşağıdaki yolları takip edebilirsiniz. 

 • İşletmenin ihtiyaçları ve iş süreçleri belirlenmelidir.  Gerekli emek ve zaman ayrılmalıdır. Yeni bir sistem uygulamaya başlamadan önce hazırlık yapılmalı, işletmedeki sorunlar ve iş süreçleri detaylıca belirlenmelidir.

 • Kurumsal kaynak planlamasının işletmeye getireceği faydalar bilinmeli ve maliyet oluşturulmalıdır.

 • Oluşturulan liste ekip üyeleriyle paylaşılmalıdır. İşletme için neyin faydalı olacağı, neyin faydalı olmayacağı belirlenmelidir. Sistem işletmede uygulamaya başladığında önlem alınması gereken durumlar belirlenmeli.

 • Uygulama süreci başından sonuna kurumsal kaynak planlama uzmanı tarafından yürütülmelidir. İhtiyaç duyulan bütün kaynaklara sahip olmalıdır.

 • Sistemli bir şekilde plan yapılmalı, sisteme ne kadar tarihsel veri aktarılacağına karar verilmelidir.

 • İşletme çalışanlarına neden yeni sisteme geçildiği hakkında bilgi verilmelidir. Yeni sistemde ne şekilde çalışacakları anlatılmalı. 

 • Detaylı bir iş planı oluşturularak yeni sisteme geçilmenin avantajları kavranmalıdır. Sistemden beklentinin yerine getirilmesi, sistemin faydaları ve iş akışı ile ilgili plan yapılmalıdır.

Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Faydaları

İşletmelerde kurumsal kaynak planlama sisteminin kullanılmasının birçok yönden faydaları vardır:

 • İşletme yöneticileri faaliyetlerinin ne şekilde yürütüldüğünü izleyebilirler

 • İşletmenizin geleceği hakkında doğru kararlar verebilirsiniz. Raporlamaların güçlü olması ile işletme geleceği hakkında isabetli tahminlerde bulunabilirsiniz.

 • Yöneticilerin hızlı kararlar almasını sağlar

 • İşletme yöneticileri karşılaşacakları zorlukları öngörür ve önlem alabilirler.

 • İşletmeler önlerine çıkan fırsatları değerlendirme imkanına sahip olur. 

 • Yöneticilere, ekiplere ve tedarikçilere hızlı ve anlık erişim sağlanır.

 • Gereksiz sayılan bütün görevler otomasyon sistemiyle yapılır. Genel iş akışında kolaylık sağlanır.

 • Uzaktan erişim ile her yerden ulaşılabilir.

 • Verimliliği arttırmaya yardımcıdır.

 • Satıcılarla ve ekip üyelerinin iş birliği yapması kolaylaşır

 • Verilerin güvende tutulmasını sağlar 

 • İşletmelerin yasal kurallara uygun olarak devamlılığını sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Avantajları

Kurumsal kaynak planlamasının işletmelere birçok avantajı vardır. İhtiyaç ve bölümleri birbirinden farklı bölümlerin aynı sistem içinde bir araya getirilmesini ve aynı veri tabanının paylaşılmasını destekler. İşletmeler için avantajları şunlardır.

 • Uzun vadede tasarruf yaratmak için işlemleri kolaylaştırır.

 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılar, memnuniyeti artırır.

 • Kalite ve izlenebilirlik sağlar.

 • İmalat sürecini hızlandırır.

 • Kaynakların verimli olarak kullanılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar

 • Verilerin daha iyi olmasını ve daha iyi planlama ve raporlama sağlar.

 • Stokların etkin olarak yönetimini sağlar. Kayıtların düzenli kontrolünü sağlar.

 • İK bilgilerinin düzenli olarak tutulmasını sağlar. Çalışan bilgileri düzenli saklanır.

 • Finansal yönetimin iyi bir şekilde işlemesine imkan verir.

 • Bilgi iletişiminin hızlı olmasını sağlar.

 • İş süreçlerini yöneterek iş büyümesini sağlar. İşletme daha iyi yönetilir.

 • Veri güvenliğini ve kullanıcı haklarını kontrol etme olanağı verir.

 • Veri toplama işlemini otomatik şekilde yaparak verimli olmayı sağlar.

 • Uyumlu süreç yaratarak riskleri en aza indirir.

 • Verilerin daha iyi olması neticesinde daha iyi raporlama yapılır.

 • Toplanan verileri kullanarak bilgilerin paylaşılması kolaylaşır.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Dezavantajları

Kurumsal kaynak planlamasının bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. İşletmeler bu sistemi uygularken az çaba ve zaman gösterdiği takdirde para kaybedebilirler. ERP sistemi planlı çalışma gerektirmektedir. İşletmeler için dezavantajları şunlardır:

 • Kurumsal kaynak planlamasının ilk kurulum ücreti ve yatırım maliyeti yüksektir.

 • Yüksek eğitim, satın alma, bakım harcamaları gerekir.

 • Sistem kurulumu ihtiyaca göre profesyonel bir ekip tarafından yapılmalıdır.

 • İşletmenizde tüm işlemleri takip edecek kadrolu kurumsal kaynak planlama uzmanı bulundurmanız gerekir.

 • Çalışanların ve yöneticilerin benimsediği manuel çalışma düzeninden tam otomasyon sistemine geçmek zor gelebilir. 

 • Uygulama sırasında veya sonrasında değişiklik yapılması gerekebilir.

 • Tedarikçiye sıkı bağlılık gerektirir.

Yazılım ve Donanım Bilgisi, Yazılımla ve donanımla alakalı tüm bilgiye sahip olup, veri tabanında oluşan sorunları giderme, İşletim sistemine tam hakim olmalı, sistem analizi yapabilmeli ve bilgi teknolojilerini iyi kullanabilmelidir, İş Akışı ve Süreç Analizi, Kullanıcılar tarafından bildirilen sistem sorunlarını analiz etme, Veri tabanı yönetim sistemini çok iyi bilmeli, Veri İşleme ve Çözüm Üretme, Kurumsal kaynak planlamasını geliştirmek için verileri işleme ve çözümler üretme, Organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır, Eğitim ve Destek, İşletme personeline kurumsal kaynak planlama ve uygulama desteği verme, İyi iletişim yeteneği ve eğitim becerisi olmalıdır, Raporlama ve Analiz, İşletme yöneticilerine düzenli olarak ilerleme raporları hazırlama ve sunma, Sözlü ve yazılı iletişim bilgisi kuvvetli olmalı, rapor hazırlamalı ve sunum yapabilmelidir, Sistem İyileştirme ve Geliştirme, Bütün iyileştirme süreçlerini yönlendirme ve geliştirmek için ekiple birlikte projeler üretme, Planlı olmalı, iş ve zaman yönetimi yapabilmelidir, Gizlilik ve Güvenlik Yönetimi, Gizlilik, güvenlik ve denetim süreçlerini düzenleme, Temel finans bilgisine sahip olmalı, Sistem Yapılandırma ve Özelleştirme, Kurumsal kaynak pazarlama sistemini birçok sisteme entegre etmek için sistem yapılandırmaları ve özelleştirmeleri yapma, İnsiyatif alabilme özelliği bulunmalı ve risk yönetimi yapabilmelidir, Teknolojiyi Takip Etme, Kendini sürekli geliştirmenin yanı sıra teknolojiyi yakından takip etme, Nitelikli ve gelişime açık bir kişi olması gerekmektedir, Askere gittikten sonra işe başlama, Askerlik görevini tamamlamış olma, Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olması beklenir
kurumsal kaynak planlama uzmanı kurumsal kaynak planlama ERP
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.