AnasayfaBlogKoçvari Liderlik Nedir? Nasıl Yapılır?
Nedir?

Koçvari Liderlik Nedir? Nasıl Yapılır?

27 Eylül 2021
Koçvari Liderlik Nedir? Nasıl Yapılır?

Liderlik, 21.yüzyılın en çok tanımı yapılan ve üzerinde durulan kavramlarından biri. Sadece ülke ya da bölge yönetimini kapsamayan liderlik, büyük ölçekli şirketlerin de radarında olan çok önemli bir kavram. Bugün liderlik dahilinde konuşulan bir başka kavram daha var ki şirket çalışanlarının en idealleştirdiği liderlik dersek yanılmayız. Peki nedir bu kavram? Koçvari liderlik, liderin; çalışanlar için etkin kariyer koçu görevini üstlenmesidir. Koçvari liderlik, günümüzde şirketlerin uygulamak istediği ama nasıl uygulayabileceği de bilmediği bir liderlik anlayışıdır. Biz de yazımızda koçvari liderliğin tam olarak ne ifade ettiğinden bahis açarak bazı tavsiyelerde bulanacağız. Bilge lider olmanın yollarını da bu şekilde açıklayacağız.

Koçvari Liderlik Yetkinlikleri

Günümüzde gerçek bir liderin çeşitli yetkinliklere sahip olması gerektiği konusunda hemfikirizdir. Belli bir yönetim gücüne sahip lider, o konumu gerekten hak edecek hangi vasıflara ve bilgiye sahiptir? İşte koçvari liderlik özelinde tüm liderlik özellikleri için bu soruya yanıt verecek şekilde. Koçvari liderlik yetkinliklerine geçmeden önce koçvari liderliğin tanımını netleştirmek gerekiyor. 

Koçvari liderlik, yönetici ya da CEO'nun sadece yönetim görevlerini barındırmadığı bir liderlik türüdür. Klasik şirket yöneticileri, gerekli yönetim adımlarında çalışanlara ne yapmaları gerektiğini söyler ve oradan ayrılırlar. Koçvari lider ise çalışanların kariyer performanslarını ve verimliliklerini artırmak için onlara gelişim fırsatı sunar. 

Koçvari liderin harekete geçirdiği uygulama, aynı zamanda bir etki tepki de yaratır. Kendilerine değer ve zaman verildiğini gören çalışanlar, verimlilik konusunda da kendilerini iyi hissederler çünkü desteklenirler. Koçvari lider, yönetim görevleri dışında ekibi ve çalışanları için bir değer üretir. Çalışanların şirkete ve çalışma ortamına bağlılıklarını tazeleyen koçluk becerileri, yöneticiye güven duyulmasına önayak olur. Bütün bu uygulamalar neticesinde ise şirketin güçlü bir kurumsal kültürü ve itibarlı bir lideri var olur. 

Koçvari liderlik yetkinlikleri, esasen koçluk becerileriyle ilişkilidir. Koçluk becerileri, son yıllarda yöneticilerin de bilgi sahibi oldukları yetkinlikleri ifade eder. İş hayatında koçluk becerileri genel olarak iletişim, empati, gelişim ve uyum odaklıdır. Bu başlıklar altında şirket yöneticisi, bir koç pozisyonunda yönetim görevlerini yerine getirir. Peki koçvari liderliğin esasını oluşturan yetkinlikler nelerdir?

Koçvari liderin özellikleri ve yetkinlikleri hakkında şunları söyleyebiliriz:

  • Koçvari yönetici veya lider, öz farkındalığa sahip olarak bilgi ve yetkinliklerini nasıl kullanabileceği üzerinde durur. 

  • Koçvari lider, iyi bir hitabetçi olmasının yanında iyi bir gözlem yetkinliğine de sahiptir. 

  • Bakış açısı konusunda kendini geliştiren koçvari lider, farklı bakış açılarıyla uyumu nasıl sağlayacağına da hakimdir. 

  • Farklı kişilik tiplerini nasıl etkin yöneteceğini bilir ve motivasyon konusunda her birine farklı bir açıdan yaklaşır. 

  • Net bir tavır ve davranış sergileyerek kurum çalışanlarına açık geri bildirimlerde bulunur. 

  • Karar alma konusunda ekip içi iletişime güvenir ve süreç boyunca ekibin görüşlerini değerlendirir. 

Koçvari lider, yöneticilik ve koçluk becerilerini bir arada uygular. Yönetim uygulamalarında da koçluk becerilerinde de çalışanların ekip dahilinde nasıl verimli olabileceğinin üzerinde durur. Koçvari lider aynı zamanda kuşaklararası farklılıkları da iyi yönetir. Her yeni dönemle birlikte farklı kuşaktan gelen personel profili şirkette yer alır. Koçvari lider bütün bunları sezer ve kuşaklararası iletişim anlayışına bağlı olarak çalışma ve performans kriterlerini değerlendirir. Kısacası koçvari liderlikte; çözümleme, analiz, iletişim, anlayış, yöneticilik ve dinleme gibi yetkinlikler gelişmiştir.

İş Hayatında Koçluk Becerileri Nasıl Uygulanır?

Şirket yönetiminin en önemli aşamalarından biri yönetici kadrosunun ve liderin bakış açısıdır. Şirket çalışanları bu bakış açısı doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. İyi ya da kötü olsun, her şirketin kendine has bir duruşu ve bakış açısı vardır. İş hayatında koçluk becerilerini önemseyen ve uygulayan şirketlerde ise iyi ve kötünün ötesinde bir üst düzey bir yönetim çabası vardır. Çünkü koçluk becerilerini uygulayan şirketlerde; kariyer yönetimi, performans yönetimi ve insan kaynakları adına oldukça önemli gelişmeler ve sonuçlar yaşanır ve çoğu gelişmenin de olumlu bir yönde ilerlediğini söyleyebiliriz.

İş hayatında koçluk becerileri, en tepedeki yönetici ya da yöneticilerin, çalışanlara yönelik fırsat ve gelişme yarattığı bir tanımı içerir. Koçluk becerilerine önem veren bir şirket, dengeli bir süreç yönetimi uygulayarak çalışanlarla etkileşim kurar. İş hayatında koçluk becerileri geliştirme eğitimi, öncelikle yöneticinin bilgisini ve bakış açısını geliştirmesine yardımcı olur. Süreç de bu şekilde başlar. Kurumsal bir kültür ögesi olan lider ya da yönetici, yöneticilik becerileri kadar çalışanlara destek olmanın da önemini bilir.

Koçvari liderlik kavramına aşina olan bir yönetici, ilişki kurma ve güven inşa etme aşamasıyla koçluk becerilerini yansıtmaya başlar. Şirketteki koçluk becerileri için ise çalışanın kariyer ve gelişim anlamında desteklenmesi ve çalışan için gelişim fırsatları yaratılması beklenir. Aynı zamanda çalışanlarla etkileşim için geri bildirim, farkındalık takdir ve ödüllendirme gibi unsurların da şirket içinde hakim olması gerekiyor. 

Koçvari Liderlik Eğitimi Nedir?

Koçvari liderliğin esaslarını öğrenmek ve doğru uygulamak için bazı uygulamalara aşina olmak gerekiyor. Günümüzde koçluk becerileri ile ilgili pek çok farklı içerikteki kursa rastlamak mümkün. Yazımızın bu bölümünde sözünü edeceğimiz koçvari liderlik eğitimi ise tam olarak koçvari liderliğin ne olduğuna ve nasıl uygulandığına dair ayrıntıları içeriyor. Enstitünün ilgi çekici ve öğretici eğitimlerden biri olan koçvari liderlik eğitimi, liderlik türlerinden giriş yaparak günümüzün lider ihtiyacına ve özelliklerine değiniyor. Özellikle şirket yöneticilerin mutlaka almasını önerdiğimiz sertifikalı eğitim; iyi bir yönetimle beraber etkin bir yönetiminin de şirkete nasıl hakim olabileceğini aktarıyor. 

Eğitimi, şirket yöneticileri dışında şirket departman yöneticileri ve çalışanlar da alabilir. Her birim yöneticisi de sonuç olarak bir ekip yönetir ve ekibin nasıl yönlendirileceği bilerek ekibin görevlerini sunar. Koçvari liderliğin eğitimini alarak yönetim becerileri ile koçluk yetkinliklerini nasıl bir arada kullanabileceğinizin temel bilgilerini öğrenebilirsiniz. 

Koçvari Liderlik Eğitim İçerikleri Nelerdir?

Enstitü bünyesinde yer alan koçvari liderlik eğitimi, liderlik ve yöneticiliğe dair uygulanabilir içerikleri barındırıyor. 21. yüzyılın şirket yönetiminde, yöneticinin nasıl bir role ve görevlere sahip olduğunu eğitim içeriklerinde detaylı olarak görebilirsiniz. Şirket yöneticilerine ve herhangi bir yönetimde görev sahibi kişilere önereceğimiz koçvari liderlik eğitiminin bazı ders içerikleri şunlardır:

Görüldüğü üzere eğitim oldukça ilgi çekici başlıklara sahip. Koçluk ile yöneticiliğin gerçek anlamına aşina olacağınız eğitim, başarılı olmanız durumunda sertifika da veriyor. Koçvari liderin prensiplerini ve gerekliliklerini öğrenmek için vakit kaybetmeden eğitime katılabilirsiniz. 

koçvari liderlik eğitimikoçluk becerilerikoçvari liderlik koçvari liderlik koçvari liderlik eğtiimi koçvari yönetici
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.