AnasayfaBlogSWOT Nedir? SWOT Analizi Neden Yapılır?
Nedir?

SWOT Nedir? SWOT Analizi Neden Yapılır?

08 Ocak 2020
SWOT Nedir? SWOT Analizi Neden Yapılır?

Daha önce bir şirketin ofis ortamında çalışmamışsanız, SWOT terimiyle karşılaşmamış olabilirsiniz. Bu terim ister iki ister 500 çalışanı olsun, bir şirketin veya projenin değerlendirilmesi için kullanılan güçlü bir yoldur. İngilizce strengths, weakness, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile oluşan SWOT terimi güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelmektedir.

Herhangi bir yeni stratejiye karar vermeden önce mevcut konumun değerlendirilmesi amacı ile SWOT teriminden yola çıkılarak neyin iyi çalıştığı, neyin kötüye gittiği hakkında bilgi edinmeniz, hedeflerinizi ve hedeflerinize ulaşma yollarınızı belirlemeniz gerekir. Bu büyük sorunları çözmek için size yardımcı olacak güçlü ama basit bir tekniğe ihtiyacınız olacaktır: SWOT analizi.

Analiz Nedir?

Analiz, basitçe bir şeyi anlamak için o şeyi oluşturan bileşenleri parçalarına ayırmayı kapsayan bir araştırmadır. Öğrenme, problem çözme teknikleri, karar verme, strateji oluşturma, planlama ve süreç yürütmeyi içeren bir dizi uygulaması bulunur. Analiz, gerçek ve karmaşık değerli sürekli fonksiyonların sistematik olarak incelenmesidir. Bir durumun doğasını anlamak ve temel özelliklerini belirlemek için ayrıntılarıyla araştırılması olarak da tanımlanabilir.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, işletmenizin en güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin düzenli bir listesidir. Kurumsal SWOT analizi genellikle herhangi bir projenin, faaliyetin veya görevin başlangıç ​​aşamasında yapılır ve planlama ve karar verme sürecinin bir bileşenidir. SWOT analizi yapmanın temel amacı; şirketinizin veya projenizin güçlü yönlerini yani temel niteliklerini, zayıf yönlerini yani negatifliklerini, uygun fırsatları yani sizin lehinize olan unsurları, etrafınızdaki tehditleri ve riskleri titizlikle listelemektir. Böylece bu faktörler doğrultusunda şirketiniz veya projeniz üzerindeki tüm etkileri ortaya çıkararak akılcı planlama yapmanıza olanak verir.

SWOT analizini oluşturan dört faktöre genel olarak bakacak olursak;

 • Güçlü Yönler: Bir şirketin veya projenin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan niteliklerdir. Bunlar, sürekli başarının sağlanabileceği ve devam ettirilebileceği temelleri oluşturur. Güçlü yönler somut veya soyut olabilir. Çalışanların bilgili olduğu veya uzmanlığa sahip olduğu nitelikler ve şirketin tutarlılığını sağlayan farklı özellikleri kapsar. Bir şirketteki insan yeterlilikleri, süreç yetenekleri, finansal kaynaklar, ürün ve hizmetler, müşteri iyi niyeti ve marka sadakatini içeren yeteneklerin tümü güçlü yönleri oluşturur. Büyük finansal kaynaklar, geniş ürün yelpazesi, borçlanmamak, kendini şirkete adamış çalışanlar organizasyonel güçlü yönlere örnek olarak verilebilir.

 • Zayıf Yönler: Görevlerin yerine getirilmesini ve tam potansiyele ulaşılmasını engelleyen niteliklerdir. Zayıf yönler örgütsel başarı ve büyüme üzerinde kötü etkilere sahiptir. Karşılamaları gerektiğini düşündüğümüz standartları karşılamayan faktörlerdir. Makine eksikliği, yetersiz araştırma ve geliştirme tesisleri, dar ürün yelpazesi, etkisiz kararlar zayıf yönlerden bazılarıdır. Zayıflıklar kontrol edilmeli, en aza indirilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, kullanılmayan makinelerin üstesinden gelmek için yeni makineler satın alınabilir. Organizasyonel zayıflıkların diğer örnekleri, büyük borçlar, yüksek çalışan cirosu, karmaşık karar verme süreci, dar ürün yelpazesi, büyük hammadde israfıdır.

 • Fırsatlar: Şirketinizin veya projenizin faaliyet gösterdiği ortam tarafından sunulur. Bunlar, bir şirketin daha karlı hale gelmesini sağlayacak stratejileri planlamak ve yürütmek için ortam koşullarından yararlanıldığında ortaya çıkar. Fırsatlardan yararlanılarak rekabet avantajı elde edinilir. Şirketler dikkatli olmalı, fırsatları tanımalı ve ortaya çıktıklarında onları algılamalıdır. İstenilen sonuçları alırken müşterilere en iyi hizmeti verecek hedefleri seçmek zor bir iştir. Fırsatlar pazar, rekabet, endüstri, hükümet ve teknolojiden kaynaklanabilir.

 • Tehditler: Dış ortamdaki koşullar bir şirketin işinin güvenilirliğini ve karlılığını tehlikeye attığında tehditler ortaya çıkar. Zafiyetlerle ilgili olduklarında zayıflığı arttırırlar. Tehditler kontrol edilemez. Bir tehdit geldiğinde, istikrar ve hayatta kalma tehlikede olabilir. Çalışanlar arasında huzursuzluk, sürekli değişen teknoloji, aşırı kapasite, fiyat savaşları ve sanayi karlarının azalmasına yol açan rekabetin arttırılması tehdit örnekleri arasında sayılabilir

SWOT Analizi Neden Yapılır?

SWOT analizi strateji oluşturma ve seçiminde etkilidir. Güçlü bir araçtır, ancak büyük bir subjektif unsur içerir. Reçete olarak değil, kılavuz olarak kullanıldığında en iyisidir. Başarılı işletmeler güçlü yönlerine dayanır, zayıf yönlerini düzeltir ve iç zayıflıklara ve dış tehditlere karşı koruma sağlar. Ayrıca genel iş ortamlarını izlerler ve yeni fırsatları rakiplerinden daha hızlı tanırlar ve kullanırlar.

SWOT analizi stratejik planlamaya aşağıdaki şekilde yardımcı olur:

 • Stratejik planlama için bir bilgi kaynağıdır.

 • Şirketin güçlü yönlerini ortaya çıkarır.

 • Şirketin zayıf yönlerini tersine çevirir.

 • Fırsatlara verdiği olumlu tepkiyi en üst düzeye çıkarır.

 • Şirketin tehditleri aşmasına yardımcı olur.

 • Şirketin temel yetkinliklerinin belirlenmesine yardımcı olur.

 • Stratejik planlama için hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur.

 • Geçmişi, bugünü ve geleceği bilmeye yardımcı olur, böylece geçmiş ve şimdiki verileri kullanarak gelecek planları karara bağlanabilir.

 • SWOT analizi, şirketin kaynaklarını ve yeteneklerini faaliyet gösterdiği rekabetçi ortamla senkronize etmeye yardımcı olan bilgiler sağlar.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

En eksiksiz, objektif sonuçları elde etmek için bir SWOT analizi en iyi şekilde şirketinizde farklı bakış açıları ve risklere sahip bir grup insan tarafından gerçekleştirilir. Yönetim, satış, müşteri hizmetleri ve hatta müşteriler geçerli görüşe katkıda bulunabilir. SWOT analiz süreci ekibinizi bir araya getirmek ve şirketinizin sonuç stratejisine katılımlarını ve bağlılıklarını teşvik etmek için bir fırsattır.

SWOT analizi yapmak genellikle dört kare SWOT analiz şablonu kullanılarak gerçekleştirilir, ancak her kategori için listeler de oluşturabilirsiniz. Dört kategorinin her birindeki faktörleri tanımlamak için bir beyin fırtınası oturumu düzenlemeniz önerilir. Alternatif olarak, ekip üyelerinden SWOT analiz şablonunuzu tek tek tamamlamalarını ve ardından sonuçları tartışmak ve derlemek için bir araya gelmelerini isteyebilirsiniz.

Her kategoriyi incelerken, puanlama yöntemine başvurabilirsiniz. Dört alanın her birinde alakalı olduğuna inandığınız faktörleri yakalamanız yeterlidir. Beyin fırtınası bittikten sonra, her kategorideki faktörleri en yüksek puan üstünlüğe sahip olanlar en üstte olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz.

SWOT analizi için oluşturacağınız şablonda bazı sorular sormanız gerekir. Güçlü yönler için En iyi yaptığımız iş nedir? İçsel kaynaklarımız nelerdir? Rakiplerimize göre ne gibi avantajlarımız var? Güçlü ar-ge yeteneklerimiz var mı? Şirkete değer katan veya rekabet avantajı sunan ne gibi olumlu yönlere sahibiz? benzeri sorular sorulabilir.

Zayıf yönleri ele alırken ise, Kontrolümüz dahilindeki hangi faktörler rekabet üstünlüğü elde etme veya sürdürme yeteneğimizi azaltır? Hedeflerinize ulaşmak veya en güçlü rakibimizle rekabet etmek için hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerekiyor? Şirketin eksiği nedir? gibi sorular sorulmalıdır.

SWOT analizindeki fırsatlar faktörüne odaklanmak için, Pazarımızda veya ortamımızda yararlanabileceğimiz fırsatlar nelerdir? İşletme fırsatları yakalama algısına sahip mi? Son zamanlarda pazar büyümesi oldu mu veya pazarda bir fırsat yaratan başka değişiklikler oldu mu? gibi sorular sorulmalıdır. Tehditler faktörü için ise; Mevcut veya potansiyel rakiplerimiz kimlerdir? Kontrolümüz dışındaki hangi faktörler işimizi riske atabilir?

Hangi durumlar pazarlama çabalarımızı tehdit edebilir? Tedarikçi fiyatlarında veya hammaddelerin mevcudiyetinde önemli bir değişiklik oldu mu? Satışlarımızı azaltabilecek tüketici davranışları, ekonomi veya hükümet düzenlemelerindeki değişimler nelerdir? Ürünlerimizi, ekipmanımızı veya hizmetlerimizi geçersiz kılan yeni bir ürün veya teknoloji piyasaya sürüldü mü? benzeri sorular ile SWOT analizinizi şekillendirebilirsiniz.

İşletmeniz için SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi yapmak, işletmenizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek için harika bir yoldur. Bu dört alana kapsamlı bir bakış atarak, işletmeniz için neyin iyi çalıştığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Ayrıca SWOT analizi, daha önce dikkate almamış olabileceğiniz potansiyel fırsatları veya tehditleri belirlemenize yardımcı olabilir. SWOT analizi yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunu kendiniz veya kuruluşunuzdaki diğer kişilerin yardımıyla yapabilirsiniz. Eğer kendiniz yapmaya karar verirseniz, atmanız gereken birkaç temel adım vardır:

1. İlk olarak, işletmenizin güçlü yönlerini belirleyin. Bunlar, işletmenizi benzersiz kılan ve size rakiplerinize karşı avantaj sağlayan şeylerdir. İşletmenizin güçlü yönlerine örnek olarak güçlü bir marka, sadık müşteri tabanı, yenilikçi ürün veya hizmetler vb. verilebilir.

2. Ardından, işletmenizin zayıf yönlerini belirleyin. Bunlar, geliştirmeniz gereken veya rakiplerinizin size karşı avantajlı olduğu alanlardır. İşletmenin zayıf yönlerine örnek olarak zayıf bir marka, müşteri sadakati eksikliği, kötü müşteri hizmetleri vb. verilebilir.

3. İşletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra, sıra işletmenizin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlere bakmaya gelir. Fırsatlar, işletmenizin büyümesine veya daha başarılı olmasına yardımcı olabilecek şeylerdir. Bunlar arasında girebileceğiniz yeni pazarlar, benimseyebileceğiniz yeni teknolojiler vb. yer alabilir. Tehditler ise işletmenize zarar verebilecek veya daha az başarılı olmasını sağlayabilecek şeylerdir. Bunlar arasında pazarınıza giren yeni rakipler, teknolojideki değişiklikler vb. yer alabilir.

4. İşletmenizin karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri belirledikten sonra, fırsatlardan yararlanmak ve tehditleri azaltmak için beyin fırtınası yapmaya başlamanın zamanı gelmiştir. İşte bu noktada SWOT analizi ilerlemek için bir plan geliştirmenize gerçekten yardımcı olabilir.

5. SWOT analizinizi tamamladıktan sonra, öğrendiklerinizi eyleme geçirmeniz önemlidir. Ortaya çıkardığınız bilgileri, işletmenizde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak değişiklikler yapmak için kullanın.

SWOT analiz SWOT analizi güçlü yönler zayıf yönler fırsatlar tehditler
İrem Elitez
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Swot Analizi Nasıl Yapılır?
Başarı

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

13 Ocak 2019
Bireysel SWOT Analizi
Kişisel Gelişim

Bireysel SWOT Analizi

26 Ağustos 2021
Kişisel SWOT Analizi Örnekleri
Kişisel Gelişim

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri

01 Ekim 2021
Halkla İlişkilerde SWOT Analizi
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
Koçvari Liderlik Eğitimi
5
(10)

Koçvari Liderlik Eğitimi

28 Konu12 Saat
Bütünsel Gelişim Eğitimi
Faruk ÖkenliFaruk Ökenli
750209
Dış Ticaret Eğitimi
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
885309