AnasayfaBlogSWOT Nedir? SWOT Analizi Neden Yapılır?
Nedir?

SWOT Nedir? SWOT Analizi Neden Yapılır?

08 Ocak 2020
Bir kişi yandan görülüyor, sağ elinde mavi beyaz bir kalem tutarken sol eliyle açık bir deftere yazı yazıyor. Beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir ve kısa, siyah saçları vardır. Defter düz, kirli beyaz renktedir ve yazı yazmak için satırları olan bir sayfaya açılmıştır. Arka planda bir dizüstü bilgisayar ve yan tarafta bir kahve fincanı görülüyor. Kişinin yüzü yakın plandadır ve gözleri yazarken deftere odaklanmıştır. Görüntünün köşesinde beyaz ve siyah bir küre görülüyor.
TerimAçıklamaÖrnek
SWOT AnaliziBir işletmenin en güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin düzenli bir listesidir.Bir şirket, SWOT analizini yaparak projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditlerini belirlemekte ve bu bilgiler ışığında stratejik planlama yapmakta kullanabilir.
Güçlü YönlerBir şirketin veya projenin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan nitelikler.Geniş ürün yelpazesi, büyük finansal kaynaklar, kendini şirkete adamış çalışanlar.
Zayıf YönlerGörevlerin yerine getirilmesini ve tam potansiyele ulaşılmasını engelleyen nitelikler.Makine eksikliği, yetersiz araştırma ve geliştirme tesisleri, dar ürün yelpazesi.
FırsatlarŞirketinizi/firmanızı, projenin faaliyet gösterdiği ortam tarafından sunulur.Yeni pazarlar, mevcut pazarda büyüme, teknolojik ilerlemeler.
TehditlerDış ortamdaki koşullar bir şirketin işinin güvenilirliğini ve karlılığını tehlikeye attığında tehditler ortaya çıkar.Rekabet artışı, teknolojik değişimler, pazar koşullarındaki değişiklikler.
AnalizBir şeyi anlamak için o şeyi oluşturan bileşenleri parçalarına ayırmayı kapsayan bir araştırma yöntemi.Bir problemi çözmek veya stratejik bir planlama yapmak için tüm relevant verinin analiz edilmesi.
İç Analizİşletmenin kendi alanlarına yoğunlaşarak fort ve zayıf noktaları belirlemektir.Finansal analizler, insan kaynakları analizi, operasyonel analiz
Dış Analizİşletmenin dış çevresini analiz ederek fırsat ve tehditleri belirlemektir.Pazar analizi, rekabet analizi, ekonomi analizi
Stratejik PlanlamaMevcut durumu analiz ederek ve gelecekteki hedefleri belirleyerek bir organizasyonun uzun vadeli başarısını sağlamak için kullanılan süreç.Bir şirketin gelecek 5 yıl içerisindeki hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri oluşturması.
Karar VermeMevcut durumu değerlendirerek ve gelecekteki olası sonuçları göz önünde bulundurarak bir eylem yolu seçme süreci.Şirket yöneticileri, hangi projelere yatırım yapacaklarına, hangi pazarlara gireceklerine, hangi çalışanları işe alacaklarına karar verir.

Daha önce bir şirketin ofis ortamında çalışmamışsanız, SWOT terimiyle karşılaşmamış olabilirsiniz. Bu terim ister iki ister 500 çalışanı olsun, bir şirketin veya projenin değerlendirilmesi için kullanılan güçlü bir yoldur. İngilizce strengths, weakness, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile oluşan SWOT terimi güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelmektedir.

Herhangi bir yeni stratejiye karar vermeden önce mevcut konumun değerlendirilmesi amacı ile SWOT teriminden yola çıkılarak neyin iyi çalıştığı, neyin kötüye gittiği hakkında bilgi edinmeniz, hedeflerinizi ve hedeflerinize ulaşma yollarınızı belirlemeniz gerekir. Bu büyük sorunları çözmek için size yardımcı olacak güçlü ama basit bir tekniğe ihtiyacınız olacaktır: SWOT analizi.

Analiz Nedir?

Analiz, basitçe bir şeyi anlamak için o şeyi oluşturan bileşenleri parçalarına ayırmayı kapsayan bir araştırmadır. Öğrenme, problem çözme teknikleri, karar verme, strateji oluşturma, planlama ve süreç yürütmeyi içeren bir dizi uygulaması bulunur. Analiz, gerçek ve karmaşık değerli sürekli fonksiyonların sistematik olarak incelenmesidir. Bir durumun doğasını anlamak ve temel özelliklerini belirlemek için ayrıntılarıyla araştırılması olarak da tanımlanabilir.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, işletmenizin en güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin düzenli bir listesidir. Kurumsal SWOT analizi genellikle herhangi bir projenin, faaliyetin veya görevin başlangıç ​​aşamasında yapılır ve planlama ve karar verme sürecinin bir bileşenidir. SWOT analizi yapmanın temel amacı; şirketinizin veya projenizin güçlü yönlerini yani temel niteliklerini, zayıf yönlerini yani negatifliklerini, uygun fırsatları yani sizin lehinize olan unsurları, etrafınızdaki tehditleri ve riskleri titizlikle listelemektir. Böylece bu faktörler doğrultusunda şirketiniz veya projeniz üzerindeki tüm etkileri ortaya çıkararak akılcı planlama yapmanıza olanak verir.

SWOT analizini oluşturan dört faktöre genel olarak bakacak olursak;

 • Güçlü Yönler: Bir şirketin veya projenin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan niteliklerdir. Bunlar, sürekli başarının sağlanabileceği ve devam ettirilebileceği temelleri oluşturur. Güçlü yönler somut veya soyut olabilir. Çalışanların bilgili olduğu veya uzmanlığa sahip olduğu nitelikler ve şirketin tutarlılığını sağlayan farklı özellikleri kapsar. Bir şirketteki insan yeterlilikleri, süreç yetenekleri, finansal kaynaklar, ürün ve hizmetler, müşteri iyi niyeti ve marka sadakatini içeren yeteneklerin tümü güçlü yönleri oluşturur. Büyük finansal kaynaklar, geniş ürün yelpazesi, borçlanmamak, kendini şirkete adamış çalışanlar organizasyonel güçlü yönlere örnek olarak verilebilir.

 • Zayıf Yönler: Görevlerin yerine getirilmesini ve tam potansiyele ulaşılmasını engelleyen niteliklerdir. Zayıf yönler örgütsel başarı ve büyüme üzerinde kötü etkilere sahiptir. Karşılamaları gerektiğini düşündüğümüz standartları karşılamayan faktörlerdir. Makine eksikliği, yetersiz araştırma ve geliştirme tesisleri, dar ürün yelpazesi, etkisiz kararlar zayıf yönlerden bazılarıdır. Zayıflıklar kontrol edilmeli, en aza indirilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, kullanılmayan makinelerin üstesinden gelmek için yeni makineler satın alınabilir. Organizasyonel zayıflıkların diğer örnekleri, büyük borçlar, yüksek çalışan cirosu, karmaşık karar verme süreci, dar ürün yelpazesi, büyük hammadde israfıdır.

 • Fırsatlar: Şirketinizin veya projenizin faaliyet gösterdiği ortam tarafından sunulur. Bunlar, bir şirketin daha karlı hale gelmesini sağlayacak stratejileri planlamak ve yürütmek için ortam koşullarından yararlanıldığında ortaya çıkar. Fırsatlardan yararlanılarak rekabet avantajı elde edinilir. Şirketler dikkatli olmalı, fırsatları tanımalı ve ortaya çıktıklarında onları algılamalıdır. İstenilen sonuçları alırken müşterilere en iyi hizmeti verecek hedefleri seçmek zor bir iştir. Fırsatlar pazar, rekabet, endüstri, hükümet ve teknolojiden kaynaklanabilir.

 • Tehditler: Dış ortamdaki koşullar bir şirketin işinin güvenilirliğini ve karlılığını tehlikeye attığında tehditler ortaya çıkar. Zafiyetlerle ilgili olduklarında zayıflığı arttırırlar. Tehditler kontrol edilemez. Bir tehdit geldiğinde, istikrar ve hayatta kalma tehlikede olabilir. Çalışanlar arasında huzursuzluk, sürekli değişen teknoloji, aşırı kapasite, fiyat savaşları ve sanayi karlarının azalmasına yol açan rekabetin arttırılması tehdit örnekleri arasında sayılabilir

SWOT Analizi Neden Yapılır?

SWOT analizi strateji oluşturma ve seçiminde etkilidir. Güçlü bir araçtır, ancak büyük bir subjektif unsur içerir. Reçete olarak değil, kılavuz olarak kullanıldığında en iyisidir. Başarılı işletmeler güçlü yönlerine dayanır, zayıf yönlerini düzeltir ve iç zayıflıklara ve dış tehditlere karşı koruma sağlar. Ayrıca genel iş ortamlarını izlerler ve yeni fırsatları rakiplerinden daha hızlı tanırlar ve kullanırlar.

SWOT analizi stratejik planlamaya aşağıdaki şekilde yardımcı olur:

 • Stratejik planlama için bir bilgi kaynağıdır.

 • Şirketin güçlü yönlerini ortaya çıkarır.

 • Şirketin zayıf yönlerini tersine çevirir.

 • Fırsatlara verdiği olumlu tepkiyi en üst düzeye çıkarır.

 • Şirketin tehditleri aşmasına yardımcı olur.

 • Şirketin temel yetkinliklerinin belirlenmesine yardımcı olur.

 • Stratejik planlama için hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur.

 • Geçmişi, bugünü ve geleceği bilmeye yardımcı olur, böylece geçmiş ve şimdiki verileri kullanarak gelecek planları karara bağlanabilir.

 • SWOT analizi, şirketin kaynaklarını ve yeteneklerini faaliyet gösterdiği rekabetçi ortamla senkronize etmeye yardımcı olan bilgiler sağlar.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

En eksiksiz, objektif sonuçları elde etmek için bir SWOT analizi en iyi şekilde şirketinizde farklı bakış açıları ve risklere sahip bir grup insan tarafından gerçekleştirilir. Yönetim, satış, müşteri hizmetleri ve hatta müşteriler geçerli görüşe katkıda bulunabilir. SWOT analiz süreci ekibinizi bir araya getirmek ve şirketinizin sonuç stratejisine katılımlarını ve bağlılıklarını teşvik etmek için bir fırsattır.

SWOT analizi yapmak genellikle dört kare swot analiz şablonu kullanılarak gerçekleştirilir, ancak her kategori için listeler de oluşturabilirsiniz. dört kategorinin her birindeki faktörleri tanımlamak için bir beyin fırtınası oturumu düzenlemeniz önerilir. alternatif olarak, ekip üyelerinden swot analiz şablonunuzu tek tek tamamlamalarını ve ardından sonuçları tartışmak ve derlemek için bir araya gelmelerini isteyebilirsiniz.

Her kategoriyi incelerken, puanlama yöntemine başvurabilirsiniz. Dört alanın her birinde alakalı olduğuna inandığınız faktörleri yakalamanız yeterlidir. Beyin fırtınası bittikten sonra, her kategorideki faktörleri en yüksek puan üstünlüğe sahip olanlar en üstte olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz.

SWOT analizi için oluşturacağınız şablonda bazı sorular sormanız gerekir. Güçlü yönler için En iyi yaptığımız iş nedir? İçsel kaynaklarımız nelerdir? Rakiplerimize göre ne gibi avantajlarımız var? Güçlü ar-ge yeteneklerimiz var mı? Şirkete değer katan veya rekabet avantajı sunan ne gibi olumlu yönlere sahibiz? benzeri sorular sorulabilir.

Zayıf yönleri ele alırken ise, Kontrolümüz dahilindeki hangi faktörler rekabet üstünlüğü elde etme veya sürdürme yeteneğimizi azaltır? Hedeflerinize ulaşmak veya en güçlü rakibimizle rekabet etmek için hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerekiyor? Şirketin eksiği nedir? gibi sorular sorulmalıdır.

SWOT analizindeki fırsatlar faktörüne odaklanmak için, Pazarımızda veya ortamımızda yararlanabileceğimiz fırsatlar nelerdir? İşletme fırsatları yakalama algısına sahip mi? Son zamanlarda pazar büyümesi oldu mu veya pazarda bir fırsat yaratan başka değişiklikler oldu mu? gibi sorular sorulmalıdır. Tehditler faktörü için ise; Mevcut veya potansiyel rakiplerimiz kimlerdir? Kontrolümüz dışındaki hangi faktörler işimizi riske atabilir?

Hangi durumlar pazarlama çabalarımızı tehdit edebilir? Tedarikçi fiyatlarında veya hammaddelerin mevcudiyetinde önemli bir değişiklik oldu mu? Satışlarımızı azaltabilecek tüketici davranışları, ekonomi veya hükümet düzenlemelerindeki değişimler nelerdir? Ürünlerimizi, ekipmanımızı veya hizmetlerimizi geçersiz kılan yeni bir ürün veya teknoloji piyasaya sürüldü mü? benzeri sorular ile SWOT analizinizi şekillendirebilirsiniz.

İşletmeniz için SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi yapmak, işletmenizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek için harika bir yoldur. Bu dört alana kapsamlı bir bakış atarak, işletmeniz için neyin iyi çalıştığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Ayrıca SWOT analizi, daha önce dikkate almamış olabileceğiniz potansiyel fırsatları veya tehditleri belirlemenize yardımcı olabilir. SWOT analizi yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunu kendiniz veya kuruluşunuzdaki diğer kişilerin yardımıyla yapabilirsiniz. Eğer kendiniz yapmaya karar verirseniz, atmanız gereken birkaç temel adım vardır:

1. İlk olarak, işletmenizin güçlü yönlerini belirleyin. Bunlar, işletmenizi benzersiz kılan ve size rakiplerinize karşı avantaj sağlayan şeylerdir. İşletmenizin güçlü yönlerine örnek olarak güçlü bir marka, sadık müşteri tabanı, yenilikçi ürün veya hizmetler vb. verilebilir.

2. Ardından, işletmenizin zayıf yönlerini belirleyin. Bunlar, geliştirmeniz gereken veya rakiplerinizin size karşı avantajlı olduğu alanlardır. İşletmenin zayıf yönlerine örnek olarak zayıf bir marka, müşteri sadakati eksikliği, kötü müşteri hizmetleri vb. verilebilir.

3. İşletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra, sıra işletmenizin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlere bakmaya gelir. Fırsatlar, işletmenizin büyümesine veya daha başarılı olmasına yardımcı olabilecek şeylerdir. Bunlar arasında girebileceğiniz yeni pazarlar, benimseyebileceğiniz yeni teknolojiler vb. yer alabilir. Tehditler ise işletmenize zarar verebilecek veya daha az başarılı olmasını sağlayabilecek şeylerdir. Bunlar arasında pazarınıza giren yeni rakipler, teknolojideki değişiklikler vb. yer alabilir.

4. İşletmenizin karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri belirledikten sonra, fırsatlardan yararlanmak ve tehditleri azaltmak için beyin fırtınası yapmaya başlamanın zamanı gelmiştir. İşte bu noktada SWOT analizi ilerlemek için bir plan geliştirmenize gerçekten yardımcı olabilir.

5. SWOT analizinizi tamamladıktan sonra, öğrendiklerinizi eyleme geçirmeniz önemlidir. Ortaya çıkardığınız bilgileri, işletmenizde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak değişiklikler yapmak için kullanın.

SWOT Analizi, Bir işletmenin en güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin düzenli bir listesidir, Bir şirket, SWOT analizini yaparak projenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditlerini belirlemekte ve bu bilgiler ışığında stratejik planlama yapmakta kullanabilir, Güçlü Yönler, Bir şirketin veya projenin misyonunu gerçekleştirmenizi sağlayan nitelikler, Geniş ürün yelpazesi, büyük finansal kaynaklar, kendini şirkete adamış çalışanlar, Zayıf Yönler, Görevlerin yerine getirilmesini ve tam potansiyele ulaşılmasını engelleyen nitelikler, Makine eksikliği, yetersiz araştırma ve geliştirme tesisleri, dar ürün yelpazesi, Fırsatlar, Şirketinizi/firmanızı, projenin faaliyet gösterdiği ortam tarafından sunulur, Yeni pazarlar, mevcut pazarda büyüme, teknolojik ilerlemeler, Tehditler, Dış ortamdaki koşullar bir şirketin işinin güvenilirliğini ve karlılığını tehlikeye attığında tehditler ortaya çıkar, Rekabet artışı, teknolojik değişimler, pazar koşullarındaki değişiklikler, Analiz, Bir şeyi anlamak için o şeyi oluşturan bileşenleri parçalarına ayırmayı kapsayan bir araştırma yöntemi, Bir problemi çözmek veya stratejik bir planlama yapmak için tüm relevant verinin analiz edilmesi, İç Analiz, İşletmenin kendi alanlarına yoğunlaşarak fort ve zayıf noktaları belirlemektir, Finansal analizler, insan kaynakları analizi, operasyonel analiz, Dış Analiz, İşletmenin dış çevresini analiz ederek fırsat ve tehditleri belirlemektir, Pazar analizi, rekabet analizi, ekonomi analizi, Stratejik Planlama, Mevcut durumu analiz ederek ve gelecekteki hedefleri belirleyerek bir organizasyonun uzun vadeli başarısını sağlamak için kullanılan süreç, Bir şirketin gelecek 5 yıl içerisindeki hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri oluşturması, Karar Verme, Mevcut durumu değerlendirerek ve gelecekteki olası sonuçları göz önünde bulundurarak bir eylem yolu seçme süreci, Şirket yöneticileri, hangi projelere yatırım yapacaklarına, hangi pazarlara gireceklerine, hangi çalışanları işe alacaklarına karar verir
SWOT analiz SWOT analizi güçlü yönler zayıf yönler fırsatlar tehditler
Uzun, koyu kahverengi saçları sırtının ortasına kadar uzanan genç bir kadın. Saçları hafif dalgalı ve ortadan ayrılmış. Memnun bir ifadesi var ve beyaz yakalı açık mavi bir bluz giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, parlak, sarı bir duvarın önünde duruyor. Odanın ışığı yumuşak ve yüz hatlarını vurgulayarak ona neredeyse ruhani bir görünüm veriyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafifçe ayrılmış, gülümsüyor.
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Renkli, karmaşık bir swo taslağının yakın çekimi. Swo, merkezinde bir girinti ve çok sayıda dikenli çıkıntı ile hafif kavisli bir gövdeye sahip gibi görünüyor. Çizim sarı, turuncu ve kırmızının çeşitli tonlarından oluşuyor ve göz alıcı bir tasarım yaratıyor. Kanatları kemerli ve kuyruğu ucunda bir nokta olan uzun bir çizgiyle bitiyor. Gözleri küçük ve siyah, gagası ise kavisli ve sivri. Arka plan, swo'nun karmaşık ayrıntılarını vurgulayan açık mavi bir renktedir. Görüntü basit ama büyüleyici, bu da onu herhangi bir görüntü başlığı veri kümesi için ideal bir seçim haline getiriyor.
Başarı

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

13 Ocak 2019
Gümüş uçlu siyah bir kalemi tutan bir elin yakın çekimi. Kalem baş ve işaret parmaklarıyla kavranmaktadır. Sağ üst köşede kırmızı zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülüyor. Sol üst köşede sarı zemin üzerinde siyah bir harf görülüyor. Elin altında, turuncu zemin üzerinde beyaz bir 'o' harfi görülür. Daha aşağıda, beyaz metinli kırmızı bir işaret görülüyor. Son olarak, sağ altta bir logonun yakın çekimi görülebilir. El, görüntünün ana odağıdır ve çeşitli renk ve şekillerle çevrelenmiştir.
Kişisel Gelişim

Bireysel SWOT Analizi

26 Ağustos 2021
Gözlüklü bir kadın, üzerinde el yazısıyla yazılmış metinler bulunan bir kara tahtanın önünde durmaktadır. Siyah bir gömlek giymiş ve saçlarını arkaya toplamıştır. Tahtada çok sayıda renkli kare ve her karenin içinde beyaz renkle yazılmış bir harf var. Sol üstteki karede beyaz harfli pembe bir kare, sağ üstteki karede beyaz daireli yeşil bir kare, sağ ve sol alttaki karelerde ise sırasıyla beyaz harfli mavi ve pembe birer kare vardır. Kadın dikkatle tahtaya bakıyor ve ellerini önünde kavuşturmuş durumda.
Kişisel Gelişim

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri

01 Ekim 2021
Bilgisayar ekranında bir diyagramı işaret eden bir elin yakın çekimi. SWOT Analizi gibi görünen diyagramda beyaz bir harf içeren kırmızı bir daire, ortasında beyaz bir daire olan yeşil bir daire, üzerinde beyaz bir harf olan mavi bir daire ve daire içinde beyaz bir harf olan bir logo bulunmaktadır. El diyagrama yakın konumlandırılmıştır, bu da kişinin muhtemelen bilgileri incelediğini veya tartıştığını gösterir.
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
Bir kadın kollarını kavuşturmuş ayakta durmakta ve arkasında bir grup insan onu alkışlamaktadır. Üzerinde uzun kollu ve yüksek yakalı siyah bir elbise var ve saçları yana doğru ayrılmış. Yüzü gülümsüyor ve açık renk bir teni var. Arkasındaki insan grubu çeşitli kıyafetler giyiyor ve her birinin kendine özgü bir ifadesi var. Bir kişi kollarını kavuşturmuş ayakta dururken, diğeri kutlama yapmak için ellerini havaya kaldırıyor. Arka plan sessiz bir sarı renkte ve her tarafa dağılmış çizgiler ve şekiller var. Resim, bir neşe ve kutlama anını benzersiz ve büyüleyici bir şekilde yakalıyor.
5
(10)

Koçvari Liderlik Eğitimi

28 Konu12 Saat
Takım elbiseli bir adam kahverengi bir duvarın önünde dururken gülümsüyor. Beyaz bir elbise gömleği, siyah bir kravat ve siyah bir takım elbise ceketi giyiyor. Saçları gri ve kulağında bir küpe var. Dudakları yakın görünmektedir ve güçlü bir çenesi vardır. Arkasındaki duvarda, kahverengi yüzey üzerinde beyaz bir harf var. Sağ alt köşede, açık ve odak dışı bir ampul var.
Bu, şık takım elbiseli, iyi giyimli bir adamın fotoğrafı. Başı hafifçe yana eğik bir şekilde dik duruyor ve elleri ceplerinde. Yüzünde sakin, kendinden emin bir ifade var ve duruşu profesyonel ve gururlu. Takım elbisesi lacivert ve vücuduna göre dikilmiş, beyaz gömlekli ve desenli kravatlı. Kısa kahverengi saçları ve nazik bir yüzü vardır. Gözleri sanki derin düşüncelere dalmış gibi yana bakıyor. Zeki, başarılı ve kendinden emin görünüyor, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.Faruk Ökenli
975689
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1151554