AnasayfaBlogİnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?

29 Mayıs 2020
Bu resim, damalı bir zemine yerleştirilmiş, üzerinde küçük figürler olan bir satranç tahtasını gösteriyor. Biri kırmızı gömlekli, diğeri beyaz gömlekli iki kişi görülüyor. Kırmızı gömlekli adam damalı karelerden birinin üzerinde dururken, beyaz gömlekli adam satranç tahtasının üzerinde durmaktadır. Satranç tahtasının üzerinde piyonlar, kaleler, atlar, filler, şah ve vezir gibi çeşitli taşlar bulunmaktadır. Tahtada ayrıca devam etmekte olan bir oyuna işaret eden bazı küçük figürler de var. İki kişi birbirlerine bakıyor ve kırmızı gömlekli adam tahtayı işaret ediyor. Genel ortam sakin, huzurlu bir atmosfere sahip ve dostça bir oyunu çağrıştırıyor.
Oyunlaştırma UygulamalarıHazırlık SüreciOyunlaştırma Sonuçları
İnsan kaynakları sürecinde işe alım, yetenek yönetimi, kurumsal eğitim ve çalışan bağlılığı süreçlerinde kullanılabilir.Plan ve strateji belirlemek, çalışan motivasyonunu tespit etmek ve katılım sağlayacak etkinlik programları oluşturmak.Oyunlaştırma süreci, adayları değerlendirmede yaratıcı, inovatif ve düşük maliyetli bir yöntem olabilir. Ayrıca çalışanın motivasyonunu artırır ve verimliliğini yükseltir.
Rekabet öğesi, ödüllendirme ve liderlik kavramları oyunlaştırmada kullanılabilecek önemli bileşenlerdir.Çalışanları anlama, çalışma motivasyonu için önemli unsurları belirlemek ve kurum kültürünü oluşturma konusunda dikkatli olmak.Oyunlaştırma, iş süreçlerinde büyük katkı sağlar ve çalışanların deneyimlerini geliştirir.
Pazarlama sektöründe müşteri davranışları ve tüketici algıları üzerinde etkili olabilir.Katılımcı yönetim ilkesi gereği, çalışanların fikirlerine saygı duymak ve onların görüşlerini dikkate almak.Oyunlaştırma, işletmelerin performans yönetimlerini değiştirebilir ve geleneksel yöntemler yerini daha etkin bir yaklaşıma bırakabilir.
Oyunlaştırma, liderlik, rekabet ve puan toplama gibi kavramları kullanır.Etkinlik programları oluşturmak ve plan ve strateji belirlemek.Çalışanın inisiyatif almasını sağlar, deneyimlerini geliştirir ve iş sürecini çekici hale getirir.
İşe alım süreçlerinde, adaylara oynatılan oyunlar yardımıyla onların yetenekleri ve becerileri değerlendirilebilir.Çalışanların motivasyon kaynaklarını ve neyle motive olduğunu anlamak, belirlenen motivasyon unsurlarına göre hareket etmek.Oyunlaştırma, çalışanların vizyon ile uyumunu ve bağlılığını güçlendirir.

Oyun unsurlarının oyun dışı ortamlarda uygulanmasına verilen ad olan oyunlaştırma; insan kaynakları, pazarlama olmak üzere çok sayıda sektörde kullanılan bir kavramdır. Oyunlaştırma kendi bünyesi içinde liderlik, rekabet, puan toplama gibi pek çok oyun bileşenini bulundurur. Oyunlaştırmada temel amaç; rekabet ve ödüllendirme, başarı rozeti gibi motivasyon araçları ile güçlü bir çalışma ortamı yaratmaktır. Süreç, katılımcılarının motivasyonunu sağladıktan sonra belli kurallar kapsamında harekete geçmelerini sağlamaktır.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

İnsan kaynaklarında oyunlaştırma, hedef kitle olarak çalışanları belirler. Amaç, şirketin vizyonu ile çalışan motivasyonunu güçlendirmektir. Kurulan ekipler arasında rekabet oluşturma ve bağlılığı arttırmak için uzun dönem geri dönüş sağlayacak verimlilik artışını sağlar. Bu durum insan kaynaklarında bu şekilde işlerken, pazarlama sektöründe müşteri davranışları, tüketici algıları gibi unsurlar üzerinde uygulama alanı bulur.

İnsan Kaynakları Sürecinde Oyunlaştırma Uygulamaları

i̇nsan kaynaklarında oyunlaştırma; insan kaynaklarının birincil görevlerinden işe alımda onun dışında yetenek yönetimi, kurumsal eğitim, çalışan bağlılığı süreçlerinde belirgin bir şekilde rol oynar. oyunlaştırmada kullanılabilecek bir diğer önemli oyunsal öge de rekabet olarak değerlendirilir. çalışanların kazandıkları ödülleri diğer çalışanlarında görülebileceği şekilde uygulamak veya çalışanlar arasında bir lider olma sıralaması geliştirmek çalışanlar için rekabet ortamı yaratılmasında önemli bir rol oynar.

Oyunlaştırma sürecinde, kurum içi rekabet kültürünün yerleştirilmesi ve çalışanların katılımlarının sağlanması ile başarılı bir işleyişin gerçekleşmesinde temel prensiplerdir. Buradaki amaç çalışanların nelerle motive olduğunu kavramak ve iş süreçlerini analiz etmektir. Bu analizler neticesinde elde edilen verilerin etkili bir şekilde kullanılması, işletmelerin iş süreçlerine büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışanların deneyimleri gelişmiş olacaktır. Sonuçlarının getirilerini anlayabilmek için bazı araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonuçlarına göre; insan kaynakları oyunlaştırma süreci işe alım kısmında, adayları değerlendirmede, yaratıcı, inovatif ve düşük maliyetli bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

Oyunlaştırma Süreci Öncesi İnsan Kaynaklarının Hazırlıkları Nelerdir?

İnsan kaynaklarında oyunlaştırma süreci öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile hem süreci daha iyi takip etmiş olacaksınız hem de başarılı sonuçları daha hızlı almış olacaksınız. Bu hazırlıklar nelerdir, inceleyelim.

  • Plan ve strateji belirlemek; yapmayı planladığınız her işi için bir planınız olması gerekir. Oyunlaştırma sürecinde de hedeflerinize hızlı ulaşmak için bir plan hazırlamalısınız. Süreç içinde karşınıza çıkma ihtimali olan olasılıkları bertaraf edebilecek çözüm ve süreçleri belirleyin. İnsan kaynaklarında oyunlaştırma sürecini, işletmenize değer katacak önemli bir unsur olarak belirleyin. Sürece başlamadan önce iyi hazırlanmış bir plan, süreç içerisinde zaman yönetimi için destekleyici önemli bir unsur olacaktır.

  • Çalışan motivasyonu; İnsan kaynaklarında oyunlaştırma, çalışanları hedef alan bir uygulamadır. Çalışanların motivasyonunu tespit etmek onları anlamaya çalışmak önemli bir çalışmadır. Verimlilik arttıracak unsurları belirlemek ve belirlenen unsurlara göre hareket etmek, işletmeler için başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Çalışma ortamındaki ilişkiler, sosyal aktiviteler, takdir görme, motivasyon geliştirecek ödüller belirleme, ücretlendirme, ek olanaklar sunma çalışma motivasyonu için önemli unsurlar içinde yer alır.

  • Katılım sağlayacak etkinlik programları; şirket çalışanları ile sık sık toplantılar yapmak, fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlamak motivasyona katkısı olan bir diğer etkendir. Katılımcı yönetim bakışına sahip işletmeler, çalışanlarının da fikirlerine saygı duyar, seslerini duyurmalarına müsaade eder. Çalışanların kurum bağlılığı geliştiren önemli bir yoldur. Katılımcı bir yapıya sahip şirketlerde verimlilik yüksek olur. Bu aşamada işletmelere büyük görev düşer. Çünkü kurum kültürünü oluştururken dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer alır.İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Kursu

İnsan Kaynaklarında Neden Oyunlaştırma?

İşletmelerde geleneksel yöntemlerle yapılan performans yönetimleri artık tarihe karışıyor. Hedef belirleyip ardından hesap sorma dönemi artık bitti sayılabilir. Özellikle Y ve Z kuşağı için tamamıyla bitti kabul edebiliriz. Yapıcı bir rekabet ortamı sayesinde, çalışanın inisiyatif almasına müsaade edildiği, her an hangi konumda olduğunu görebileceği, ödüllendirme ile karşılaşacağını bileceği, keyif alarak çalışacağı ve kazandığı bir ortama sahip olduğu görülmektedir.

İnsan kaynaklarında oyunlaştırma uygulamasına beraberinde pek çok kolaylıkta eşlik etmektedir. Özellikle işe alım süreçlerinde, aday kişilere oynatılan oyunlar ile psikometrik analizler, tahmin analitiği ve son dönemin en önemli unsurlarından yapay zekâ teknolojisi ile genel bir değerlendirme sağlanıyor. Bu durum işe alınacak kişilerin yeteneklerini, dayanma güçlerini, risk alma yetilerini, performanslarını, özgüvenlerini ve dikkat ölçüleri gibi kişisel özelliklerini ortaya çıkarıyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla dijital değerlendirme araçları daha kısa bir zaman dilimi içinde daha fazla veri ile yanıt veriyor.

Oyunlaştırma şirket ve aday için başarı ile sonuçlanan bir işe alım süreci yaşatıyor. Bazı işe alım süreçleri uzun ve yorucu olabiliyor. Oyunlaştırma ise daha eğlenceli bir yol ile adayların sıkılmadan süreci tamamlamalarını sağlıyor. Bu uygulama ile iş görüşmesi yapan adaylar için bir araştırma yapıldığında, çoğunluğu daha fazla keyif alıp daha az sıkıldığı yanıtını veriyor. Aynı adaylar iş görüşmesi yaptığı kuruma dair daha olumlu bir algı geliştiğini iletiyor.

Oyunlaştırma tekniği ile yapılan değerlendirme, akıllı telefon veya tabletler aracılığı ile uygulanabiliyor. Bu araçların kullanılmasındaki en temel özellik, özgeçmiş, deneyim ve kıdem değil de yetenek potansiyeline dikkat ediyor olmasıdır. Oyunlaştırma uygulaması işletmelerde genellikle, stajyer işe alımlarında, yeni mezun adaylarda ya da aday havuzunun geniş olduğu durumlarda tercih ediliyor. Bu sayede adayların yetenek, kişilik ve duygusal zekâ olmak üzere 3 farklı önemli unsuru çok daha rahat ölçümlenebiliyor.

Oyunlaştırma Uygulamasının İşletmelere Sağladığı Faydalar

Günümüzde işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlanan oyunlaştırma uygulamalarının adaylara sağladığı kolaylıklar gibi şirkete sağladığı faydaları da yüksektir. Bunlar;

  • İşletmeler için zaman tasarrufu sağlar. Özellikle uzun işi alım süreçlerinde %60 oranında bir avantajdan söz etmek mümkündür.

  • Geleneksel yöntemlere göre oyunlaştırma sonuçları, %85 daha fazla doğru sonuçlanmış tahminler sunar.

  • İnsan kaynaklarında oyunlaştırma sürecinde daha az stres yaşayan adaylardan geleneksel yöntemlere göre %85 oranında olumlu geri bildirim sağlanır.

İnsan kaynakları sürecinde işe alım, yetenek yönetimi, kurumsal eğitim ve çalışan bağlılığı süreçlerinde kullanılabilir, Plan ve strateji belirlemek, çalışan motivasyonunu tespit etmek ve katılım sağlayacak etkinlik programları oluşturmak, Oyunlaştırma süreci, adayları değerlendirmede yaratıcı, inovatif ve düşük maliyetli bir yöntem olabilir Ayrıca çalışanın motivasyonunu artırır ve verimliliğini yükseltir, Rekabet öğesi, ödüllendirme ve liderlik kavramları oyunlaştırmada kullanılabilecek önemli bileşenlerdir, Çalışanları anlama, çalışma motivasyonu için önemli unsurları belirlemek ve kurum kültürünü oluşturma konusunda dikkatli olmak, Oyunlaştırma, iş süreçlerinde büyük katkı sağlar ve çalışanların deneyimlerini geliştirir, Pazarlama sektöründe müşteri davranışları ve tüketici algıları üzerinde etkili olabilir, Katılımcı yönetim ilkesi gereği, çalışanların fikirlerine saygı duymak ve onların görüşlerini dikkate almak, Oyunlaştırma, işletmelerin performans yönetimlerini değiştirebilir ve geleneksel yöntemler yerini daha etkin bir yaklaşıma bırakabilir, Oyunlaştırma, liderlik, rekabet ve puan toplama gibi kavramları kullanır, Etkinlik programları oluşturmak ve plan ve strateji belirlemek, Çalışanın inisiyatif almasını sağlar, deneyimlerini geliştirir ve iş sürecini çekici hale getirir, İşe alım süreçlerinde, adaylara oynatılan oyunlar yardımıyla onların yetenekleri ve becerileri değerlendirilebilir, Çalışanların motivasyon kaynaklarını ve neyle motive olduğunu anlamak, belirlenen motivasyon unsurlarına göre hareket etmek, Oyunlaştırma, çalışanların vizyon ile uyumunu ve bağlılığını güçlendirir
oyunlaştırma insan kaynakları insan kaynaklarında oyunlaştırma rekabet motivasyon
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde bir beyaz tahtanın önünde portakallarla hokkabazlık yapan bir adam görülüyor. Beyaz tahtanın bir sınıf ortamının parçası olması muhtemeldir, bu da bu görüntünün bir yetenek yönetimi eğitim kursunu tasvir ettiğini düşündürmektedir. Adam muhtemelen bir eğitmen ve işyerinde beceri ve maharetin önemini gösteriyor. Ayrıca, üzerinde yazı olan bir tabela, odada yürüyen bir kişi ve üzerinde kalem olan beyaz bir masa var. Tüm bu öğeler adamın bir dersin ortasında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bir kişinin poposunun yakın çekimi, portakal tutan bir elin bulanık görüntüsü, klasörlerden oluşan bir rafın önünde oturan bir kişi ve beyaz gölgeli beyaz bir aydınlatma armatürü var. Bu, eğitim kursunun önemini vurgulayan profesyonel bir atmosfere işaret ediyor. Dolayısıyla bu görsel, yetenek yönetimi eğitimi fikrini doğru bir şekilde aktarıyor.
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
14200
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020