AnasayfaBlogEğitimde Oyunlaştırma Nedir?
Nedir?

Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?

09 Haziran 2020
Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?

Çağımızın eğitimdeki en büyük sıkıntılarından biri de hiç kuşkusuz öğrencilerdeki dikkat sorunudur. Bu nedenle eğitimciler, öğrencilerin ilgisini çekmek adına bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktarmanın yollarını aramaktadır. Bu sayede geleneksel eğitim anlayışına alternatif eğitim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla son yıllarda geliştirilen ve eğitimde kullanılan en önemli tekniklerden biri eğitimde oyunlaştırmadır.

Eğitimde oyunlaştırma ile amaçlanan öğrencileri öğrenmeye motive etmek ve bu sayede öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmektir. Mevcut öğrenme alanındaki unsurların eğitim için kullanılması hiç kuşkusuz öğrenciler için eğitimi daha ilgi çekici hale getirmektedir. Eğitimde oyunlaştırmanın öğrenciler üzerinde olumlu katkıları gözlemlenmiştir.

Öğrenciler etkileşim ve derse katılım ile ilgili problemlerini oyunlaştırma yönteminde daha kolay çözmektedir. Ayrıca oyunlaştırma içindeki süreçte öğrencinin tamamladığı faaliyetlere göre geri bildirim alması öğrenim süreci için büyük katkı sağlamaktadır. Oyunlaştırma, öğrencileri derslere karşı daha ilgili hale getiriyor. Ve öğrenmeye karşı artan bu gönüllülük de etkili öğrenmeler oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu sayede eğitimde en önemli unsur olana kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi kolaylaşıyor.

Eğitimde Oyunlaştırma Tarihi

Maria Montessori, Roma Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olan ilk kadın doktorlardandı. Mezun olduktan sonra Roma Üniversitesi psikiyatri bölümünde çalışmaya başladı. Montessori işi gereği birçok  ruh ve sinir hastalıkları hastanesi geziyordu ve 1890’ların sonundaki bu hastanelerin çocuklar için uygun tasarıma sahip olmadığını fark etti. Bu yüzden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören çocuklar için bir şeyler yapmak ve onları hayata kazandırmak istiyordu. Bunun için bir eğitim sistemi geliştirmeye karar vererek araştırmalar yapmaya başladı. Ve çocukların eğitiminde oyunları kullanmaya başladı.

Günümüz teknolojisi o dönemde olmasa da öğrenme ortamlarında kullanmak üzere çeşitli materyaller tasarladı. Montessori, çocukların öğrenimini kolaylaştırmak için onlara, eğitici oyunlar geliştirmişti. Böylelikle Montessori 1890’ların sonunda ilk kez eğitimde oyunlaştırma kullanmaya başlayan ilk kişi olarak gösteriliyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çocuklar, Montessori eğitimi sayesinde girdikleri sınavlarda çeşitli başarılar elde ettiler.

Eğitim sistemi başarılı olunca Montessori, eğitim sistemini bütün çocuklara yaymaya karar verdi. Aslında Montessori eğitim sistemi, oyunlarla iç içe olan bir eğitim sistemidir. Yarattığı sistem neden başarılı olmuştur? Çünkü eğitimde oyunlaştırma kullanarak çocuklar, daha özerk şekilde öğrenmeye teşvik edilmiştir. Bu durum, klasik öğrenmeye kıyasla çocukların öğrenme konusunda daha başarılı olmalarını sağlamıştır.

Oyunlaştırmada sürekli şekilde bireye geri bildirim verilir ve yapılan yanlışın hızlı şekilde düzeltilmesini sağlanır. Oyunlaştırmada, istediğiniz bölümü istediğiniz kadar tekrar etme şansınız vardır. Böylelikle çocuklar veya yetişkinler başarılı olamadıkları yerleri başarılı olana kadar tekrar ederler ve ancak bu şekilde bir sonraki bölüme geçebilirler.

Günümüzde Oyunlaştırma

Kısa ve net bir tanımla oyunlaştırma; oyunlarla alakalı olmayan alanlarda oyun tasarımının entegre edilmesidir. Günümüzde oyunlaştırmada büyük pay elbette teknolojinindir. Çünkü teknoloji her alanda etkisini gösterdiği gibi eğitimde de daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir yere ulaşmıştır. Oyunlaştırma, genellikle bireyleri motive etmek ve süreci daha eğlenceli hale getirmek amacındadır.

Eğitimde oyunlaştırma, geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı öğrenciler için bir çözüm kapısı olmuştur. Geleneksel yöntemlerle öğrenmeye karşı motivasyon ve bağlılık gösteremeyen öğrenciler bunu, oyunlaştırma yöntemiyle başarabilir. Elbette eğitimde oyunlaştırma konusunda da dikkatli davranılmalı, bireysel farklılıklar göz ardı edilmemelidir. Aksi durumda öğrencilerin motivasyon ve performansında artış yerine azalma şeklinde olumsuz sonuçlar oluşabilir.

Eğitimde Oyunlaştırma Neden Kullanılmalı?

Her sektörde değişim ve dönüşüm yaşanan bu çağda sadece gençleri değil daha yaşlı öğrencileri de hayat boyu öğrenmeye alıştıracak yeni yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. Eğitimde oyunlaştırma da bu arayışların bir ürünü.

Eğitimde oyunlaştırma; insanların doğasındaki sosyalleşme, öğrenme, başarma, yarışma gibi arzularını öğrenmeyle birleştiriyor. Bu sayede birey öğrenmeye zorlanmadan kendi isteğiyle sürece dahil edilmiş oluyor. Bu da eğitimde oyunlaştırmayı olmazsa olmaz yapıyor. Aynı şekilde z kuşağı diye bir gerçeğimiz var. Z kuşağı dijital dünyaya gözlerini açan ilk nesil olarak kabul edilmektedir. Bu kuşaktakiler internet ve teknolojinin olmadığı bir dönemi hiç yaşamadılar. Bu yüzden teknoloji olmadan onlara ulaşmak pek mümkün görünmüyor.

Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin Z kuşağının hayat merkezine yerleşmiş olması; öğrencilerin öğrenme stillerini değiştirmiştir. Aynı zamanda bu neslin, öğretenden ve öğretme ortamlarından beklentileri de seki nesillere göre farklılaşmıştır. Bu durum, eğitim sistemimizde teknoloji bazlı oyunlaştırma kullanımının neden gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Eğitimde Oyunlaştırma Hangi Öğeleri Kullanır?

Oyunlaştırma; puanlar, ödüller, sosyal alanlar, sanal eşyalar, takımlar, avatarlar, seviyeler, liderlik cetveli, rozetler, meydan okuma etkinliği, istek ve şans gibi öğeler barındırır. Bunlar oyun mekanikleri olarak adlandırılır. Bu mekanikler öğrencinin motivasyonunu arttırma amacı güder. Bireylerin hata yapmalarını ve hatalarından yola çıkarak doğru bilgiler öğrenmelerine olanak sağlar.

Oyun dinamikleri sayesinde kullanıcılar, oyun mekanikleriyle etkileşime geçirilir. Oyun dinamikleri ise oyuncuların oyun mekanikleriyle etkileşimini sağlayan eylemlerdir. Geri bildirim ve destek, sınırlamalar, ilerleme, ilişkiler, anlatıcı, alışveriş, işbirliği, kurtarma vb. unsurlar bilinen oyun dinamikleri arasında yer alır.

Eğitimde oyunlaştırmanın en önemli unsurları:

 • Geri Bildirim: Öğrenme sürecinde bireyin anında aldığı geri bildirimler, doğru öğrenmenin sağlanması adına oldukça önem arz eder. Eğitimde oyunlaştırma sürecinde geri dönüt süresi daha hızlı işler. Öğrencinin kendi ilerlemesi ve diğer öğrenciler arasında nerede bulunduğu hakkında anında geri bildirim alması geleneksel yönteme kıyasla daha hızlıdır. 

 • Ödül alma. Eğitimde oyunlaştırma konusunun temellerinden biri de ödüllerdir. Ödül, öğrenciler için bir pekiştirme görevi üstlenir.  Belli dersleri geçince veya yeni şeyler öğrenince ödül almak öğrencileri motive ederek daha üretken olmasını sağlar. Aynı zamanda öğrenme sürecinde bireyler, ödülleri kaçırmamak için konuları daha ayrıntılı öğrenmeye duydukları istek artış gösteriyor.

 • Seviye: Öğrencinin ne kadar yol aldığını kendine ve başkalarına göstermesini sağlar. Bireye hedefini ve hedefine giden yolun neresinde olduğunu gösterir. Başkalarıyla kendi arasındaki farkları görmesine olanak tanır.

 • Eğlence: Eğitimde oyunlaştırma öğrencinin sıkıldığı öğrenme ortamını eğlenceli hale getirmektedir. Bu da bireylerin öğrenmeye gönüllü olmasını sağlamaktadır. Kalıcı öğrenmeler için öğrenmeye gönüllü yani istekli olmak önemli bir noktadır. Oyunlaştırma, eğitim sürecinin daha eğlenceli ve ilgi çekici olmasını sağlar.

 • İş birliği: Eğitimde oyunlaştırma, öğrenciler arasında öğrenme isteğini tetikleyen tatlı bir rekabet yaratır. Ancak sadece öğrencilerde hırs ve başarı duygusu arttırmaz. Bunun yanında birbirleriyle iş birliği yapmalarını da sağlar. Aynı zamanda bireylerin birbirleriyle bilgi paylaşmasına da katkısı büyüktür.

 • İlerleme çubukları: Eğitimde oyunlaştırma kazanımları ne kadar tamamlandığını göstererek adına ilerleme çubukları sunar. Öğrencinin hangi seviyede olduğu, eksiklikleri, başarı durumu ve kalan aşamalar hakkında bilgi verir. Bir nevi kazanım konusunda yol haritası görevi yapar. Bireyler resmin bütününü görebildikleri için yapmaları gerekenlerin bilincine çabuk erişir.

Eğitimde oyunlaştırmanın en önemli faydaları:

 • Bireylerin eğitim sürecinde gönüllü olarak katılımcı olmasını sağlar,

 • Bireyin problem çözme becerilerini kademeli olarak geliştirir,

 • Bireyleri yaratıcı düşünmeye teşvik eder.

 • Zor konularda bile öğrenmeyi kolaylaştırır.

 • Sunduğu etkileşimli ortam sayesinde beynin aktif çalışmasına yardım eder,

 • Bireyleri ezberden uzaklaştırarak özerk olarak öğrenmeye teşvik eder.

 • Disiplinler arası öğrenme ortamı sağlamayı kolaylaştırır.

eğitimde oyunlaştırma oyunlaştırma montessori teknoloji oyun
Tuba Uyar
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri

21 Haziran 2020
İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?

29 Mayıs 2020
Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi
İnsan Kaynakları

Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi

06 Kasım 2019