AnasayfaBlogEğitimde Oyunlaştırma Nedir?
Nedir?

Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?

09 Haziran 2020
Bir adam, farklı renklerde dizilmiş bir kitap yığınının üzerine atlarken görülüyor. Siyah bir takım elbise ve beyaz bir elbise gömleği giymektedir ve yüzü yakın plandan gösterilmektedir. Kollarını uzatmış ve kitaplara uzanmaktadır. Arka planda, beyaz bir kordonu olan siyah kare bir nesne görülüyor. Adam bir elinde evrak çantasıyla koşuyor gibi görünmektedir. Havadadır ve kitapları almaya kararlı görünmektedir. Sahne bir enerji ve hırs duygusuyla doludur.
KonuAçıklamaÖnemi
Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?Eğitimde oyunlaştırma, öğrenme sürecinde oyunlar ve oyunsu elementlerin kullanılmasıdır.Mevcut eğitim sistemine alternatif bir çözüm sağlar ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir.
Oyunlaştırmanın Öğrencilere KatkısıOyunlaştırma, öğrencilerin etkileşimde bulunmalarını, derslere katılmalarını teşvik eder ve öğrenciye geri bildirim sağlar.Öğrencilerin dikkatini çeker ve öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonunu artırır.
Eğitimde Oyunlaştırma TarihiMaria Montessori, eğitimde oyunlaştırma tekniğini 1890'lı yıllarda ruh ve sinir hastalıkları hastanesi çocuklarında uygulamıştır.Oyunlaştırma, öğrencilere daha özerk şekilde öğrenmeye teşvik ettiği için daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Günümüzde OyunlaştırmaOyunlaştırma yöntemi, oyun tasarımının yüksek teknolojiyle entegre edildiği bir süreci ifade eder.Özellikle genç kuşaklar ve teknoloji kuşağı olarak bilinen Z kuşağı üzerinde etkilidir.
Eğitimde Oyunlaştırma Neden Kullanılmalı?İnsanların sosyalleşme, öğrenme, başarma, yarışma gibi doğal arzularını öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir.Bireyleri hayat boyu öğrenmeye teşvik eder, motivasyonları artırır.
Z Kuşağı ve OyunlaştırmaZ kuşağı, doğdukları günden bu yana teknoloji ve dijitalleşme ile iç içe büyümüştür.Teknoloji olmadan bu kuşağa ulaşmak zor olduğundan, eğitimde oyunlaştırma bu kuşak için önem kazanmaktadır.
Teknoloji ve OyunlaştırmaGelişen teknolojiler, oyunlaştırmanın eğitime entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.Gelişen teknoloji, eğitimde oyunlaştırmanın önemini ve uygulanabilirliğini artırmıştır.
Motivasyon ve PerformansEğitimde oyunlaştırma, öğrencilerin motivasyon ve performansını artırırken aynı zamanda bireysel farklılıkları göz ardı etmemelidir.Motivasyon ve performansın yükseltilmesi, öğrenme sürecini geliştirir ve daha fazla kalıcı öğrenme oluşturmaktadır.
Geleneksel Eğitim ve OyunlaştırmaGeleneksel eğitim yöntemlerine göre, oyunlaştırma daha etkili ve ilgi çekici olmaktadır.Geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, oyunlaştırma önemli bir alternatif haline gelmektedir.
Eğitimde Oyunlaştırmanın ÖnemiEğitimde oyunlaştırma, öğrenme sürecini etkileşimli ve zevkli hale getirir.Öğrencilerin dikkatini çekmeye, öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur.

Çağımızın eğitimdeki en büyük sıkıntılarından biri de hiç kuşkusuz öğrencilerdeki dikkat sorunudur. Bu nedenle eğitimciler, öğrencilerin ilgisini çekmek adına bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktarmanın yollarını aramaktadır. Bu sayede geleneksel eğitim anlayışına alternatif eğitim sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla son yıllarda geliştirilen ve eğitimde kullanılan en önemli tekniklerden biri eğitimde oyunlaştırmadır.

Eğitimde oyunlaştırma ile amaçlanan öğrencileri öğrenmeye motive etmek ve bu sayede öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmektir. Mevcut öğrenme alanındaki unsurların eğitim için kullanılması hiç kuşkusuz öğrenciler için eğitimi daha ilgi çekici hale getirmektedir. Eğitimde oyunlaştırmanın öğrenciler üzerinde olumlu katkıları gözlemlenmiştir.

Öğrenciler etkileşim ve derse katılım ile ilgili problemlerini oyunlaştırma yönteminde daha kolay çözmektedir. Ayrıca oyunlaştırma içindeki süreçte öğrencinin tamamladığı faaliyetlere göre geri bildirim alması öğrenim süreci için büyük katkı sağlamaktadır. Oyunlaştırma, öğrencileri derslere karşı daha ilgili hale getiriyor. Ve öğrenmeye karşı artan bu gönüllülük de etkili öğrenmeler oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu sayede eğitimde en önemli unsur olana kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi kolaylaşıyor.

Eğitimde Oyunlaştırma Tarihi

Maria Montessori, Roma Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olan ilk kadın doktorlardandı. Mezun olduktan sonra Roma Üniversitesi psikiyatri bölümünde çalışmaya başladı. Montessori işi gereği birçok  ruh ve sinir hastalıkları hastanesi geziyordu ve 1890’ların sonundaki bu hastanelerin çocuklar için uygun tasarıma sahip olmadığını fark etti. Bu yüzden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören çocuklar için bir şeyler yapmak ve onları hayata kazandırmak istiyordu. Bunun için bir eğitim sistemi geliştirmeye karar vererek araştırmalar yapmaya başladı. Ve çocukların eğitiminde oyunları kullanmaya başladı.

Günümüz teknolojisi o dönemde olmasa da öğrenme ortamlarında kullanmak üzere çeşitli materyaller tasarladı. Montessori, çocukların öğrenimini kolaylaştırmak için onlara, eğitici oyunlar geliştirmişti. Böylelikle Montessori 1890’ların sonunda ilk kez eğitimde oyunlaştırma kullanmaya başlayan ilk kişi olarak gösteriliyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çocuklar, Montessori eğitimi sayesinde girdikleri sınavlarda çeşitli başarılar elde ettiler.

Eğitim sistemi başarılı olunca Montessori, eğitim sistemini bütün çocuklara yaymaya karar verdi. Aslında Montessori eğitim sistemi, oyunlarla iç içe olan bir eğitim sistemidir. Yarattığı sistem neden başarılı olmuştur? Çünkü eğitimde oyunlaştırma kullanarak çocuklar, daha özerk şekilde öğrenmeye teşvik edilmiştir. Bu durum, klasik öğrenmeye kıyasla çocukların öğrenme konusunda daha başarılı olmalarını sağlamıştır.

Oyunlaştırmada sürekli şekilde bireye geri bildirim verilir ve yapılan yanlışın hızlı şekilde düzeltilmesini sağlanır. Oyunlaştırmada, istediğiniz bölümü istediğiniz kadar tekrar etme şansınız vardır. Böylelikle çocuklar veya yetişkinler başarılı olamadıkları yerleri başarılı olana kadar tekrar ederler ve ancak bu şekilde bir sonraki bölüme geçebilirler.

Günümüzde Oyunlaştırma

Kısa ve net bir tanımla oyunlaştırma; oyunlarla alakalı olmayan alanlarda oyun tasarımının entegre edilmesidir. Günümüzde oyunlaştırmada büyük pay elbette teknolojinindir. Çünkü teknoloji her alanda etkisini gösterdiği gibi eğitimde de daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir yere ulaşmıştır. Oyunlaştırma, genellikle bireyleri motive etmek ve süreci daha eğlenceli hale getirmek amacındadır.

Eğitimde oyunlaştırma, geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı öğrenciler için bir çözüm kapısı olmuştur. Geleneksel yöntemlerle öğrenmeye karşı motivasyon ve bağlılık gösteremeyen öğrenciler bunu, oyunlaştırma yöntemiyle başarabilir. Elbette eğitimde oyunlaştırma konusunda da dikkatli davranılmalı, bireysel farklılıklar göz ardı edilmemelidir. Aksi durumda öğrencilerin motivasyon ve performansında artış yerine azalma şeklinde olumsuz sonuçlar oluşabilir.

Eğitimde Oyunlaştırma Neden Kullanılmalı?

her sektörde değişim ve dönüşüm yaşanan bu çağda sadece gençleri değil daha yaşlı öğrencileri de hayat boyu öğrenmeye alıştıracak yeni yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. eğitimde oyunlaştırma da bu arayışların bir ürünü.

Eğitimde oyunlaştırma; insanların doğasındaki sosyalleşme, öğrenme, başarma, yarışma gibi arzularını öğrenmeyle birleştiriyor. Bu sayede birey öğrenmeye zorlanmadan kendi isteğiyle sürece dahil edilmiş oluyor. Bu da eğitimde oyunlaştırmayı olmazsa olmaz yapıyor. Aynı şekilde z kuşağı diye bir gerçeğimiz var. Z kuşağı dijital dünyaya gözlerini açan ilk nesil olarak kabul edilmektedir. Bu kuşaktakiler internet ve teknolojinin olmadığı bir dönemi hiç yaşamadılar. Bu yüzden teknoloji olmadan onlara ulaşmak pek mümkün görünmüyor.

Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin Z kuşağının hayat merkezine yerleşmiş olması; öğrencilerin öğrenme stillerini değiştirmiştir. Aynı zamanda bu neslin, öğretenden ve öğretme ortamlarından beklentileri de seki nesillere göre farklılaşmıştır. Bu durum, eğitim sistemimizde teknoloji bazlı oyunlaştırma kullanımının neden gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Eğitimde Oyunlaştırma Hangi Öğeleri Kullanır?

Oyunlaştırma; puanlar, ödüller, sosyal alanlar, sanal eşyalar, takımlar, avatarlar, seviyeler, liderlik cetveli, rozetler, meydan okuma etkinliği, istek ve şans gibi öğeler barındırır. Bunlar oyun mekanikleri olarak adlandırılır. Bu mekanikler öğrencinin motivasyonunu arttırma amacı güder. Bireylerin hata yapmalarını ve hatalarından yola çıkarak doğru bilgiler öğrenmelerine olanak sağlar.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Oyun dinamikleri sayesinde kullanıcılar, oyun mekanikleriyle etkileşime geçirilir. Oyun dinamikleri ise oyuncuların oyun mekanikleriyle etkileşimini sağlayan eylemlerdir. Geri bildirim ve destek, sınırlamalar, ilerleme, ilişkiler, anlatıcı, alışveriş, işbirliği, kurtarma vb. unsurlar bilinen oyun dinamikleri arasında yer alır.

Eğitimde oyunlaştırmanın en önemli unsurları:

 • Geri Bildirim: Öğrenme sürecinde bireyin anında aldığı geri bildirimler, doğru öğrenmenin sağlanması adına oldukça önem arz eder. Eğitimde oyunlaştırma sürecinde geri dönüt süresi daha hızlı işler. Öğrencinin kendi ilerlemesi ve diğer öğrenciler arasında nerede bulunduğu hakkında anında geri bildirim alması geleneksel yönteme kıyasla daha hızlıdır. 

 • Ödül alma. Eğitimde oyunlaştırma konusunun temellerinden biri de ödüllerdir. Ödül, öğrenciler için bir pekiştirme görevi üstlenir.  Belli dersleri geçince veya yeni şeyler öğrenince ödül almak öğrencileri motive ederek daha üretken olmasını sağlar. Aynı zamanda öğrenme sürecinde bireyler, ödülleri kaçırmamak için konuları daha ayrıntılı öğrenmeye duydukları istek artış gösteriyor.

 • Seviye: Öğrencinin ne kadar yol aldığını kendine ve başkalarına göstermesini sağlar. Bireye hedefini ve hedefine giden yolun neresinde olduğunu gösterir. Başkalarıyla kendi arasındaki farkları görmesine olanak tanır.

 • Eğlence: Eğitimde oyunlaştırma öğrencinin sıkıldığı öğrenme ortamını eğlenceli hale getirmektedir. Bu da bireylerin öğrenmeye gönüllü olmasını sağlamaktadır. Kalıcı öğrenmeler için öğrenmeye gönüllü yani istekli olmak önemli bir noktadır. Oyunlaştırma, eğitim sürecinin daha eğlenceli ve ilgi çekici olmasını sağlar.

 • İş birliği: Eğitimde oyunlaştırma, öğrenciler arasında öğrenme isteğini tetikleyen tatlı bir rekabet yaratır. Ancak sadece öğrencilerde hırs ve başarı duygusu arttırmaz. Bunun yanında birbirleriyle iş birliği yapmalarını da sağlar. Aynı zamanda bireylerin birbirleriyle bilgi paylaşmasına da katkısı büyüktür.

 • İlerleme çubukları: Eğitimde oyunlaştırma kazanımları ne kadar tamamlandığını göstererek adına ilerleme çubukları sunar. Öğrencinin hangi seviyede olduğu, eksiklikleri, başarı durumu ve kalan aşamalar hakkında bilgi verir. Bir nevi kazanım konusunda yol haritası görevi yapar. Bireyler resmin bütününü görebildikleri için yapmaları gerekenlerin bilincine çabuk erişir.

Eğitimde oyunlaştırmanın en önemli faydaları:

 • Bireylerin eğitim sürecinde gönüllü olarak katılımcı olmasını sağlar,

 • Bireyin problem çözme becerilerini kademeli olarak geliştirir,

 • Bireyleri yaratıcı düşünmeye teşvik eder.

 • Zor konularda bile öğrenmeyi kolaylaştırır.

 • Sunduğu etkileşimli ortam sayesinde beynin aktif çalışmasına yardım eder,

 • Bireyleri ezberden uzaklaştırarak özerk olarak öğrenmeye teşvik eder.

 • Disiplinler arası öğrenme ortamı sağlamayı kolaylaştırır.

Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?, Eğitimde oyunlaştırma, öğrenme sürecinde oyunlar ve oyunsu elementlerin kullanılmasıdır, Mevcut eğitim sistemine alternatif bir çözüm sağlar ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir, Oyunlaştırmanın Öğrencilere Katkısı, Oyunlaştırma, öğrencilerin etkileşimde bulunmalarını, derslere katılmalarını teşvik eder ve öğrenciye geri bildirim sağlar, Öğrencilerin dikkatini çeker ve öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonunu artırır, Eğitimde Oyunlaştırma Tarihi, Maria Montessori, eğitimde oyunlaştırma tekniğini 1890'lı yıllarda ruh ve sinir hastalıkları hastanesi çocuklarında uygulamıştır, Oyunlaştırma, öğrencilere daha özerk şekilde öğrenmeye teşvik ettiği için daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir, Günümüzde Oyunlaştırma, Oyunlaştırma yöntemi, oyun tasarımının yüksek teknolojiyle entegre edildiği bir süreci ifade eder, Özellikle genç kuşaklar ve teknoloji kuşağı olarak bilinen Z kuşağı üzerinde etkilidir, Eğitimde Oyunlaştırma Neden Kullanılmalı?, İnsanların sosyalleşme, öğrenme, başarma, yarışma gibi doğal arzularını öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir, Bireyleri hayat boyu öğrenmeye teşvik eder, motivasyonları artırır, Z Kuşağı ve Oyunlaştırma, Z kuşağı, doğdukları günden bu yana teknoloji ve dijitalleşme ile iç içe büyümüştür, Teknoloji olmadan bu kuşağa ulaşmak zor olduğundan, eğitimde oyunlaştırma bu kuşak için önem kazanmaktadır, Teknoloji ve Oyunlaştırma, Gelişen teknolojiler, oyunlaştırmanın eğitime entegrasyonunu kolaylaştırmıştır, Gelişen teknoloji, eğitimde oyunlaştırmanın önemini ve uygulanabilirliğini artırmıştır, Motivasyon ve Performans, Eğitimde oyunlaştırma, öğrencilerin motivasyon ve performansını artırırken aynı zamanda bireysel farklılıkları göz ardı etmemelidir, Motivasyon ve performansın yükseltilmesi, öğrenme sürecini geliştirir ve daha fazla kalıcı öğrenme oluşturmaktadır, Geleneksel Eğitim ve Oyunlaştırma, Geleneksel eğitim yöntemlerine göre, oyunlaştırma daha etkili ve ilgi çekici olmaktadır, Geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, oyunlaştırma önemli bir alternatif haline gelmektedir, Eğitimde Oyunlaştırmanın Önemi, Eğitimde oyunlaştırma, öğrenme sürecini etkileşimli ve zevkli hale getirir, Öğrencilerin dikkatini çekmeye, öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur
eğitimde oyunlaştırma oyunlaştırma montessori teknoloji oyun
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde her biri bir yapboz parçası tutan iki kişi yer almaktadır. Soldaki kişinin boynunda kırmızı bir eşarp bulunurken, diğerinin saçları topuz yapılmış. Yapboz parçalarının her ikisi de açık mavidir ve üzerlerinde beyaz desenler vardır. Yapboz parçaları düz beyaz bir arka plan üzerinde durmakta ve görüntüde başka hiçbir nesne bulunmamaktadır. İki kişi birbirlerine bakıyor, muhtemelen sohbet ediyor gibi görünüyor. İkili yapboz üzerinde birlikte çalışırken görüntü bir arkadaşlık ve işbirliği hissi uyandırıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri

21 Haziran 2020
Bu resim, damalı bir zemine yerleştirilmiş, üzerinde küçük figürler olan bir satranç tahtasını gösteriyor. Biri kırmızı gömlekli, diğeri beyaz gömlekli iki kişi görülüyor. Kırmızı gömlekli adam damalı karelerden birinin üzerinde dururken, beyaz gömlekli adam satranç tahtasının üzerinde durmaktadır. Satranç tahtasının üzerinde piyonlar, kaleler, atlar, filler, şah ve vezir gibi çeşitli taşlar bulunmaktadır. Tahtada ayrıca devam etmekte olan bir oyuna işaret eden bazı küçük figürler de var. İki kişi birbirlerine bakıyor ve kırmızı gömlekli adam tahtayı işaret ediyor. Genel ortam sakin, huzurlu bir atmosfere sahip ve dostça bir oyunu çağrıştırıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?

29 Mayıs 2020
Resimde tablet bilgisayar kullanan bir kişi gösterilmektedir. Cihazı sağ elinde tutmakta, diğer elinde ise bir kalem bulunmaktadır. Tablet beyaz renkte, ekran gri bir arka plana sahip ve üzerinde bir nesnenin yakın çekimi var. Nesne beyaz gibi görünmektedir ancak bulanıktır. Kişi tabletle etkileşime geçmek için kalemi kullanmaktadır. Sahnenin geneli iyi aydınlatılmış ve kişi ile cihaz arasında iyi bir kontrast var. Arkalarında karanlık bir alan var ve görüntü için güzel bir fon oluşturuyor.
İnsan Kaynakları

Dijital Çağda İnsan Kaynakları Stratejisi

06 Kasım 2019