AnasayfaBlogYetenek Yönetimi Nedir?
Nedir?

Yetenek Yönetimi Nedir?

11 Ekim 2021
Yetenek Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları, günden güne kendini geliştiren ve farklı uygulamalarla iş yönetimini etkinleştiren bir departman olarak biliniyor. Stratejik insan kaynakları yönetimi alanı da birçok uygulamayı barındırarak en iyi iç yönetim dinamiklerini düzenliyor. Stratejik insan kaynakları yönetimi içinde yer alan ve oldukça faydalı bir uygulama ise bugünkü yazı konumuzu oluşturuyor: Yetenek yönetimi. 

Yetenek yönetimi, alınacak personele ve çalışana yönelik etkinleştirilen en faydalı yatırımlardan biridir. Şirket ya da işletme, bünyesine katacağı personeli yetenek ve beceri yönünden geliştirmek için yetenek yönetiminden yararlanır. Yetenek yönetim süreci aynı zamanda personeli kazanmaya yönelik de en değerli iş stratejilerinden biridir. Peki yetenek yönetiminin kapsamı nedir ve işletmeler neden yeteneği yönetmek gibi bir işle uğraşıyorlar? Gelin bu sorulara detaylı yanıtlar veren içeriğimize geçelim. 

İşletmelerde Yetenek Yönetimi

İk'nın önemli bir uygulaması olan yetenek yönetimi, son yılların en çok gündemde olan ik uygulamalarından da biridir. İşletmelerde yetenek yönetimi uygulaması, ilgili organizasyon sürecini yönetebilecek yeteneklere, yetenekli personelin ve çalışan personelin yeteneğini geliştirmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Kısacası çalışacak ve çalışan personelin gerekli görülen yeteneklerini keşfetmek ve buna yönetecek fırsatları sağlayabilmektir. 

Yetenek yönetimi, ik'ın en önemli iş süreçleri arasında yer alır; çünkü personelin işe alınma sürecinin öncesine giderek hangi yeteneklerin şirkette var olması gerektiğini belirleyerek işe alım sürecini etkin yönetir. Ayrıca sadece işe alım sürecinde değil, asıl işe alımdan sonra yeteneklerin geliştirilmesine çalışır. İk'nın en işlevsel uygulamalarından biri olarak yetenek yönetimi, sürdürülebilir verimlilik ve performans yönetimi için de önemli faydalar sağlıyor. 

Yetenek Yönetimi Neden Gereklidir?

Yetenek yönetimi; rekabetin arttığı bir pazar alanında, öne çıkmak için personelin verimliliğine ihtiyaç duyan her işletmenin gündemine aldığı bir çabayı ifade ediyor. Yetenek yönetimi son yıllarda önemli ve gerekli hale getiren etken, yetenek ve yetkinliklerin geliştirmesine duyulan ihtiyaçtır. Ayrıca üst düzey şirket ve markalar, çalışanlarına yatırım yaparak onların en iyi şekilde kuruma fayda getirmelerine önayak oluyorlar. 

Yetenek yönetim sürecini başarıyla uygulayan şirketler, hem çalışan performans takibinde hem de şirket kültürünü geliştirmek açısından bir adım önde yer alıyorlar. Şirket kültürünü de geliştiren bir işletmenin rekabet için avantaj sağladığı da biliniyor. Peki yetenek yönetiminin bir şirkete sağladığı temel faydalar nelerdir?

 • Personelin iş süreçlerinden hangi yetkinliklere ihtiyaç duyacağı belirlenir. 

 • Çalışanın iş süreci takip edilir ve gelişimi için ek katkılar sunulur. 

 • Şirketin İK politikası genişler ve işe alım süreçlerine ayrı bir önem verilir. 

 • Çalışan verimliliği için geçerli olabilecek bir süreç yönetimi etkinleştirilmiş olur.

 • Kurumsal kültür ve itibar anlamında şirket rekabet avantajı kazanır. 

 • Çalışanın yeteneklerini geliştirilmesine olanak sağlanır ve çalışanın şirkete bağlılığı artar. 

 • Stratejik bir insan kaynakları yönetimi oluşur ve uygulanabilecek bir iş stratejisi ortaya çıkar. 

 • Şirketin genel işe alım kriterleri, yetenek ve yetkinlikler üzerinden belirlenir.

 • Hangi yetkinliklere ihtiyaç duyulduğu saptanır ve ihtiyaçlara uygun en doğru işe alım gerçekleştirilir. 

 • Doğru ve aşamalı işe alım süreci sonrası en iyi ve verimli çalışanlarla çalışma imkânı oluşur. 

Yetenek yönetimini uygulayan şirketler, vizyon sahibi bir ik anlayışını da uygulamış olurlar. Netice olarak güçlü bir insan kaynakları ve çalışan performansı için çalışana yatırım yapmak ve sürekli geliştirmeye zaman ve emek harcamak gerekir. Böylelikle hem çalışan şirkete uyum sağlayarak görevlerini yerine getirir,  hem de şirket bünyesine kattığı çalışanından gerekli verimi alabilir.
Yetenek yönetiminin tek bir uygulaması olmadığı için genel olarak bir yetenek yönetim süreci çoğunlukla uygulanır. Yetenek yönetim sürecinde ise birden fazla ciddi adım vardır. Gelin yetenek yönetim sürecine biraz daha yakında bakalım.

Yetenek Yönetimi Süreci Nedir?

Yetenek yönetim sürecinde;

 • Yeteneklerin belirlenmesi, 

 • Yetenekleri bulma

 • Yetenekli olanları elde tutma

 • Performans süreci ve kuşak farklılıklarını yönetme adımları vardır. 

Bir şirket stratejik insan kaynakları kapsamında, hedeflerine ve iş önceliklerine göre işe alım gerçekleştirilir. Her iş ve görev içeriğinde de belli başlı yetkinlik ve iş tanımları vardır. İşe alımı ciddiye alan bir şirketin, sistemli bir istenen aday personel yönetimini oluşturması gerekir. Aday yönetiminde, pozisyonun gerekli iş tanımlarına uygun personel aranır. Ayrıca yetenekli personel bulunduktan sonra onun gelişimini ilerletmek için uygun işe alım eğitimleri ve oryantasyon süreci uygulanır. Kısacası işe alım bir anda yapılan ve biten bir süreç değildir. Yetenek yönetiminden yararlanarak personele uygun programın ve eğitimlerin ilerletilmesi gerekir. 

Aday işe alındıktan sonra koçluk ve mentorluk süreçleri de başlatılır. Üst düzey şirket ve kurumlarda yer alan koçluk çalışanlara; verimlilik, motivasyon ve yönlendirme konularında destek olur. Böylelikle ilgili iş hakkında daha verimli ve motivasyonlu bir çalışma ortamı oluşur. 
Yetenek yönetim sürecinde yetenekli ve yetkin çalışanı elde tutabilmek de önemlidir. Bir süre sonra başka iş teklifleri alabilen ya da bulunduğu konumdan memnun olmayan çalışan şirketten ayrılmayı düşünebilir. Yetenek yönetimi bu önemli konuyu da içererek çalışana fırsatlar ve olanaklar sunacak bir ik politikası izler. Yani yetenekli personeli elde tutmak için onu şirkete bağlayacak imkânları yaratır.

Yetenek yönetimi kapsamındaki bir başka aşama ise performansı ve farklı kuşakları yönetebilmektir. Çalışanın işleri doğrultusunda, performansı izlenir ve performansa göre işin niteliğe uygun geliştirme programları uygulanır. 

Birbirinden farklı kuşakları da barındırabilen şirketler, farklı kuşaklara ait personeller için iş paylaşımı ve iş nitelikleri belirler. Yine kuşak ile beraber çalışanın kendi karakter özelliklerini de dikkate alarak performansı bunlara göre ölçebilmek gerekir.

Yetenek Yönetiminde Yöneticinin Görevleri

Buraya kadar hep yapılması gerekenleri ve aşamaları inceledik. Fakat belirlenmiş tüm aşamalar ve planlamalar, yöneticinin veya liderin olumsuz tavırlarıyla bir anda dağılabilir. Bundan dolayı birim yöneticileri ile beraber şirket yöneticilerin yetenek yönetim sürecini ciddiye alarak çalışanı desteklemesi gerekir. Şirket yöneticilerin yetenek yönetimindeki görevlerini şöyle özetleyebiliriz:

 • Çalışanların beklentilerine önem verir. 

 • Çalışanları dinler ve süreci yönelik eleştirileri dikkate alır. 

 • Çalışanların kurumun en önemli kaynağı olduğunu kabul ederek onlara gereken değeri verir. 

 • Çalışanın yetkinliklerini nasıl geliştirebileceğine dair bilgi ve fikir verir. 

 • Piyasa şartlarına göre değil, çalışanın hak ettiğine göre maaş politikası izler. 

 • Çalışanların ve diğer birim yöneticilerinin gelişimleri için yeteneklerin nasıl yönlendirebileceğine zaman ayırır. 

Yetenek Yönetimini Tanımak İsteyenlere: Yetenek Yönetimi Eğitimi

Yetenek yönetiminin gerekli aşamalarına ve uygulamalarına aşina olmak, başta ik departmanı olmak üzere şirket yöneticilerin de sorumluluğundadır. Şirket yöneticileri, ik departmanı ve diğer birim yöneticileri, kendi sorumluluğundaki personel için yetenek yönetimini etkinleştirirler. Peki yetenek yönetimi aşamalarını ve uygulamalarını doğru anlamak için neye ihtiyaç var?

Özellikle ik departmanı çalışanlarına önereceğimiz yetenek yönetimi eğitimi, yeteneğin nasıl ve ne şekilde yönetebileceğine dair detaylı bilgiler içeriyor. Ayrıca yenilikçi ve profesyonel ik planlaması için de yetenek yönetiminin nasıl uygulanabileceği eğitimde detaylıca anlatılıyor. Genel olarak yetenek yönetimi eğitimini almanız durumunda aşağıdaki ders içerikleriyle karşılaşacaksanız:

 • İK'da Yetenek Yönetimi

 • Yetenek Yönetiminin Aşamaları

 • Yetenek Yönetimi Uygulamaları

 • Yetenek Yönetiminde İletişim ve Kurumsal İmaj

Eğer doğru bir planlamayla şirketinize önemli bir kurumsal değer sunmak istiyorsanız eğitimi almak atabileceğiniz en doğru adımlardan biri olacaktır. Eğitimden öğrendiğiniz geçerli bilgi ve uygulamalar ile çalışanlara ve şirkete ciddi katkılar sunma olanağına da sahip olabilirsiniz.

yetenek yönetimi eğitimiyetenek yetenek yönetimiyetenek yönetimi süreci
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yetenek Yönetimi Eğitimi
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Selin TezelSelin Tezel
855209
Duygusal Zeka Eğitimi
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259