AnasayfaBlogİmaj ve Algı Yönetimi Kavramları ve Anlamları
Kişisel Markalaşma

İmaj ve Algı Yönetimi Kavramları ve Anlamları

12 Mart 2023
İmaj ve Algı Yönetimi, bir şirket ya da kişinin özellikleri ve markasının toplum tarafından nasıl kabul edilmesini etkileyen stratejilerdir. İmaj, insanların kurumsal bir kuruluş ya da kişinin hakkındaki düşüncelerini ve önyargılarını ifade eder. Algı Yönetimi, hedef kitleye belirli özellikleri ve kimliği özgün ve cazip bir şekilde sunmak için çalışmalardır. İmaj ve Algı Yönetimi, bir markanın değerini arttırmaya ve halkla ilişkileri geliştirmeye yardımcı olabilir.
KavramTanımÖrnek
İmaj YönetimiToplumda oluşturulan algıyı yönetme süreciBir marka, müşterilerinin beklentilerine cevap vermek ve kurumu tanıtmak için iletişim araçlarını kullanır.
Algı Yönetimi PlanıEtki alanındaki algıların etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla uygulanan bir stratejiBir şirket, çevre dostu ürünleri pazarlamak için algı yönetimi planı oluşturur.
İmaj Stratejisiİmajın tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılmasında kullanılan bir stratejiGıda şirketi, fotoğrafların organik taze sebzeler ve meyvelerle çekilmesini veya reklamların doğal yemek takvimleri ile ortaklaşa yapılmasını kullanabilir.
Marka İmajıBir markanın tüm içsel ve dışsal özelliklerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklamlarının ve kimliğinin tümünün bir araya gelerek oluşturduğu algılarApple markasının imajı, yaratıcılık, kullanım kolaylığı ve kaliteyi kapsamlı bir şekilde temsil eder.
İmaj ÇalışmasıMevcut veya potansiyel olarak oluşturmak istedikleri kamu algısının anlayışını, ölçümünü ve değiştirilmesini içerir.Bir markanın satışlarını artırmak istediği bir hedef kitleye karşı, markanın mevcut imajını ölçmek için imaj çalışması gerçekleştirilir.
İmaj DanışmanıKişisel veya yönetsel imajının geliştirilmesine odaklanan bir mesleki pozisyonİmaj danışmanları, bir şirketin görünüşünü, kurumsal kimliğini ve güvenilirliğini geliştirmeye odaklanır.
Reklam StratejisiBir markanın hedef kitleye karşı oluşturduğu algıyı belirlemek ve yönetmekBir otomobil firması, lüks ve konfor algısı oluşturmak için reklam stratejisi belirler.
Halkla İlişkiler StratejisiBir kuruluşun kamuoyu algısını yönetme ve yönlendirme stratejisiBir enerji şirketi, çevre dostu bir imaj oluşturmak için halkla ilişkiler stratejisi belirler.
Sosyal Medya StratejisiBir markanın sosyal medya aracılığıyla imaj ve bilinirliğini yönetme stratejisiBir moda markası, sosyal medya stratejisi ile genç kitleye ulaşmayı hedefler.
Kurumsal KimlikBir kuruluşun dış dünya tarafından algılanma şeklini belirleyen unsurların tümüBir havayolu şirketi, logoları, uniforma tasarımları ve hizmet standartları ile kurumsal kimlik oluşturur.

İmaj ve algı yönetimi, bir kuruluşun kamuoyu algısının nasıl oluşturulacağını araştıran bir konudur. Kurumlar, çoğu zaman kamuya karşı sorumluluklarının bilincinde olmalı ve imaj ve algı yönetiminin nasıl kullanılacağını anlamalıdır. Bu makalede, imaj ve algı yönetimi kavramları ve bu kavramların yönetim süreçlerindeki uygulamaları hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

İmaj ve Algı Yönetimi İle İlgili Kavramlar Nelerdir?

İmaj vegı yönetimi, bir bireyin veya kuruluşun başkalarının gözündeki imajını ve itibarını şekillendirme ve kontrol etme süreçlerini ifade eder. İnsanların bir birey ya da kuruluş hakkındaki bilgileri algılama ve yorumlama biçimlerini etkilemenin yanı sıra bu bilgilerin kamuoyuna sunumunu yönetmeyi de içerir.

İmaj ve Algı Yönetiminde Uzmanlaşın!
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.

İmaj ve algı yönetimi halkla ilişkiler, markalaşma, reklam ve diğer iletişim biçimleri gibi çeşitli taktikleri içerebilir. Etkili imaj ve algı yönetimi, kamuoyunu etkileyebileceği ve markalarına, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin kamuoyu algılarını şekillendirebileceği için bir bireyin veya kuruluşun başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. İmaj ve algı yönetimi ile ilgili kavramları, anlamlarıyla detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

 1. İmaj yönetimi: İmaj Yönetimi, markalar, kişiler veya örgütler için toplumda oluşturulan algıyı yönetme süreci olarak tanımlanmaktadır. İmaj yönetimi, kurumların beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için iletişim ve veri yönetiminin etkili bir biçimde kullanılmasını gerektiren bir stratejidir. Örnek olarak, bir marka ya da örgüt, müşterilerinin beklentilerine cevap vermek ve kurumu tanıtmak için iletişim araçlarını kullanarak kendi marka imajını oluşturabileceği bir strateji oluşturabilir. İmaj yönetimi, özellikle de bir şirketin ürün veya hizmetleri hakkında olumlu bir algı yaratmak için tasarlanmıştır.

 2. Algı yönetimi planı: Algı yönetimi planı, bir organizasyonun, etki alanındaki algılarının etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan ve uygulanan bir stratejidir. Planın amacı, organizasyonun hedef kitlelerinin algısını etkilemek için etkili bir mesaj veya çaba oluşturmaktır. Bu planlar, organizasyonun hedef kitleleri arasındaki algıların yönetilmesi ile ilgili önemli kararları içerir.

  Örnek olarak; bir şirketin, çevre dostu ürünleri pazarlama stratejisi oluşturmak için algı yönetimi planı oluşturmasını verebiliriz. Bu plan, şirketin sosyal medya platformlarından ve diğer kanallardan etkili mesajlar oluşturarak hedef kitlelerin çevre dostu ürünleri satın almalarını sağlamayı amaçlar.

 3. İmaj stratejisi: İmaj stratejisi, bir organizasyon, marka, kişi veya ürünün imajının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılmasında kullanılan bir stratejidir. İmaj stratejisi, hedef kitlelerin veya çevrelerin organizasyonun, markanın, ürünün veya kişinin üzerindeki etkilerini kullanarak önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için özel bir takım araçlar kullanır. Bu araçlar arasında, görsel kimlik, pazarlama ve reklam çalışmaları, medya planlaması, kurumsal iletişim ve sosyal medya stratejileri gibi çeşitli konular bulunmaktadır.

  Örnek olarak, bir gıda şirketi, ürünlerinin taze ve sağlıklı olduğunu vurgulamak istiyorsa, imaj stratejisi olarak, ürünlerinin fotoğraflarının organik taze sebzeler ve meyvelerle birlikte çekilmesi veya ürünlerinin reklamlarının doğal yemek takvimleri ile ortaklaşa yapılması gibi stratejileri kullanabilir.

 4. Marka imajı: Marka imajı, akademik olarak, bir markanın içsel ve dışsal özelliklerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklamlarının ve kimliğinin tümünün bir araya gelerek oluşturduğu tüm algılardır. Marka imajı, müşterilerin, çevrelerin ve diğer önemli paydaşların markayla ilişkili olan tüm düşüncelerini ve hislerini ifade eder.

  Örnek olarak, Apple markasının imajı, yaratıcılık, kullanım kolaylığı ve kaliteyi kapsamlı bir şekilde temsil eder. Apple, özellikle akıllı telefonlarının kullanım kolaylığı ve güçlü özellikleriyle birlikte, yaratıcılık ve kalite ile öne çıkmaktadır. Apple, müşterilerinin güvenini kazanmak için, güçlü bir marka imajı oluşturmuştur.

 5. İmaj çalışması: İmaj çalışması, bir kişi, örgüt veya kurumun mevcut veya potansiyel olarak oluşturmak istedikleri kamu algısının veya toplum tarafından oluşturulmuş olan imajının anlayışını, ölçümünü ve değiştirilmesini içeren bir çalışmanın tümüdür. İmaj Yönetimi, bir hedef kitleye karşı bir imaj oluşturma veya imajını geliştirme çabasıdır. Akademik tanım olarak, İmaj Çalışması, bir örgütün, markasının, ürününün veya hizmetinin belli bir hedef kitleye ne kadar etkilendiğini ve ne kadar anlaşıldığını ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Örnek olarak, bir markanın satışlarını artırmak istediği bir hedef kitleye karşı, bu markanın mevcut imajını ölçmek ve anlamak için imaj çalışması gerçekleştirmesi gerekebilir.

 6. İmaj danışmanı: ‘İmaj Danışmanı’, kişisel veya yönetsel imajının geliştirilmesine odaklanan mesleki bir pozisyonudur. İmaj danışmanları, kişinin ya da kurumun görünüşünü, kurumsal kimliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için planlar oluşturur, öneri ve öneriler sunarlar ve uygulamaları desteklerler. Akademik tanım olarak, bir “İmaj Danışmanı” kişinin veya kurumun kişisel veya yönetsel imajının tasarımına, geliştirilmesine ve tanıtımına odaklanan bir meslek pozisyonudur.

  Örnek olarak, bir İmaj Danışmanı, bir şirketin marka iletişimini geliştirmek için çalışabilir. Bir İmaj Danışmanı, şirketin mevcut tüketici veya satın alma gücüne uygun olarak, markanın tüketici iletişimini geliştirmek için çeşitli stratejiler oluşturabilir. Şirketin marka iletişimini geliştirmek için bir İmaj Danışmanı, şirketin reklam ve iletişim mesajlarının tasarlanması, çoğaltılması, dağıtılması ve izlenmesi gibi faaliyetleri de içerebilir.

 7. Algı restorasyonu: Algı restorasyonu, imaj ve algı yönetiminde, bir işletmenin veya ürünün iyi kalpli ancak kötü algılanan imajının iyileştirilmesi anlamına gelir. Akademik tanım olarak, algı restorasyonu, bir markanın veya işletmenin, ürünü veya hizmeti ile ilgili tutumlar arasındaki pozitif farklılaşmayı sağlamak amacıyla kullanılan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir işletme, ürünlerinin kalitesini veya ürün satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak kötü algılanmış olabilir. İşletme, bu algıyı iyileştirmek amacıyla, ürünlerinin kalitesini arttırabilir, daha iyi müşteri desteği sağlayabilir veya özel kampanyalar veya indirimler düzenleyebilir.

 8. İmaj ölçümleme: İmaj ölçümleme, İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, meslek alanında, departmanında, sektöründe ve işinde kullanılan bir terimdir. İmaj ölçümleme, bir markanın, ürünün, organizasyonun veya kişinin algılanması hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Akademik olarak, İmaj ölçümleme, bir markanın, ürünün, organizasyonun veya kişinin çevresindeki insanlar tarafından algılanmasının ölçülmesi olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir markanın tüketiciler arasındaki imajını ölçmek için, tüketicilerin markaya ilişkin düşüncelerini, tepkilerini ve görüşlerini ölçmek için anketler, mülakatlar ve görüşmeler yapılabilir.

 9. Algı yönetiminde etik: Algı Yönetimi Etiği, bir işletme veya kuruluşun, ürününün, hizmetinin veya markasının algısının yaratılması, değiştirilmesi veya düzenlenmesi sırasında uyulması gereken etik kuralların bütününü ifade eder. Akademik tanım olarak, algı yönetimi etiği, etik ilkeleri kullanarak, algı yönetiminin kullanımının meşru ve sorumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir çerçeve oluşturmaktadır.

  örnek olarak, algı yönetimi etiği, bir ürünün reklamının gerçek dışı özellikleri vurgulamaktan kaçınmak gibi birçok etik kural içerir. bir kuruluş, ürününün gerçek dışı özelliklerini vurgulamak için asla reklam ajansına veya diğer araçlarına başvurmamalıdır. bunun yerine, ürünün gerçek özelliklerini vurgulayarak, algı yönetimi etiğini korumalıdır.

 10. Algı güçlendirme: Algı güçlendirme, iletişim alanında, bir markanın, ürünün veya hizmetin farkındalığını, anımsatılabilirliğini ve kabulünü arttırmak için yapılan stratejileri ifade eder. Akademik olarak, algı güçlendirme, iletişimin etki veya başarısı üzerinde etkili olan süreçleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

  Örnek olarak, bir markanın ismini, logosunu veya sloganını tekrar tekrar kullanarak, tüketicilerin aklında marka farkındalığını arttırmak için algı güçlendirme kullanılır. Bu, tüketicilerin markayı tanımasını ve ürününü satın almasını kolaylaştırır.

 11. Algı stratejisi: Algı stratejisi, markaların, ürünlerin ve hizmetlerin hedef kitleleri arasında kazanılmış bir algı yaratmak için kullandıkları taktikleri ifade eder. Akademik tanım olarak, algı stratejisi, kurumsal kimliği ve ürün/hizmetleri hakkında hedeflenen kitleye doğru bilgi yayınlamak ve hedeflenen algıyı yaratmak için kullanılan stratejileri tanımlar.

  Örnek olarak, bir marka, belirli bir ürününün kalitesini, çevreci veya etik özelliklerini vurgulamak için bir algı stratejisi uygulayabilir. Bu strateji, markanın hedef kitlesinin ürünün kalitesini, çevreci veya etik özelliklerini takdir etmesini ve satın almasını sağlayabilir.

 12. Kurumsal imaj: Kurumsal imaj, kuruluşun pazarda, müşterilerin ve çevresinin gözündeki görüntüsünü tanımlayan bir terimdir. Kurumsal imaj, kurumun kimliğinden, değerlerinden, fikirlerinden ve toplumsal katkılarından oluşan kalıcı bir algının oluşmasına olanak sağlar. Akademik tanım olarak, kurumsal imaj, bir işletmenin kendini pazarlamada kullandığı kalıcı, orta ve uzun vadeli bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir teknoloji şirketi olan Apple, kendi kurumsal imajını özgün, özgüvenli, kaliteli, yenilikçi ve müşteri odaklı olarak oluşturmuştur. Apple, bu stratejiyi kullanarak müşterilerine özgün ürünler sunarak, onları kaliteli bir teknolojiyle ödüllendirmiştir.

 13. Algı çalışması: Algı çalışması, bir markanın, kişinin, şirketin, ürünün veya hizmetin, pazarındaki algısını anlamak ve değiştirmek için yapılan çalışmaları içerir. Akademik olarak, algı çalışması, müşterilerin, satıcıların veya tüketicilerin, bir markaya, ürüne veya hizmete olan tepkilerini ve algılarını anlamak için yürütülen araştırma ve analizdir. Algı çalışması, aynı zamanda, markanın pazardaki algısının değiştirilmesi için tasarlanmış stratejilerin değerlendirilmesini de içerir.

  Örnek olarak, bir üretici, ürününün pazardaki algısını geliştirmek için algı çalışması yapabilir. Bu, ürünün kullanımı ve özellikleri hakkındaki algı ve tepkileri incelemek için tüketici anketleri veya tüketici davranışı gözlemleri gibi araştırmaları içerebilir. Bu bilgiler, ürünün kullanımının pazarındaki algısının geliştirilmesi için öngörülen stratejileri değerlendirmek için kullanılabilir.

 14. Algı danışmanı: Algı Danışmanı, kişinin veya kurumun dışarıya karşı çıkardığı mesajların algılanmasını etkileyen, önceden belirlenmiş arzular ve değerler ile güçlendirilmesini sağlayan kişi veya kurumdur. Algı Danışmanı pozisyonu, bir kurumun kamuoyu ve hedef kitlesine karşı güvenli, güçlü ve etkili bir algı oluşturmak için özel ve stratejik mesajlar geliştirmesini sağlamak için tasarımlanmıştır.

  Örnek olarak, bir üniversite Algı Danışmanı olarak bir kişiyi tutabilir. Bu kişi, üniversitenin hedef kitlelerine karşı mesajlarının, hedef kitleyi belli arzulara ve değerlere göre etkilemesini sağlayacak şekilde tasarlayacak ve geliştirecektir. Örneğin, üniversite, meslek hayatına hazır öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyorsa, algı danışmanı, üniversitenin mezunlarının kariyer başarısının önemli olduğu mesajlarını yoğunlaştıracaktır.

 15. İmaj iyileştirme: İmaj iyileştirme, kurumsal imajın iyileştirilmesi ile ilgili olarak kullanılan bir terimdir. İmaj yönetiminin temel amacı, kurumun kamuya ve tüketicilere olan görünürlüğünü arttırmak ve pozitif bir algı oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak için, mal ve hizmetler hakkında olumlu bilgiler verilmesi, davranışlarının ve politikalarının değiştirilmesi veya kuruluşun kendi doğasının iyileştirilmesi gibi çalışmalar yapılır.

  Örnek olarak, bir şirketin ürünlerinin kalitesini arttırması, çevreye duyarlı stratejiler geliştirmesi ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar, kurumun imajını iyileştirmek için yapılabilir.

 16. Algı ölçümleme: Algı ölçümleme, bir algıyı ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak tanımlanır. Algı ölçümleme, bir markanın, ürünün veya hizmetin nasıl algılandığını, hangi algıların oluştuğunu ve bunların ne seviyede olduğunu ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, markanın, ürünün veya hizmetin satışının, tüketici davranışlarının veya ulusal konumunun algılanmasının ne seviyede olduğunu belirlemek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir markanın ürünü veya hizmeti hakkındaki algılarını ölçmek için, müşterilerin bu ürün veya hizmet hakkındaki düşüncelerini anketler, mülakatlar veya anketler gibi farklı araştırma yöntemleriyle toplamak mümkündür. Bu araştırma, bu ürün veya hizmet hakkındaki algıların ne kadar olumlu veya olumsuz olduğunu ölçmek için kullanılır.

 17. İmaj bütünleştirme: İmaj bütünleştirme, bir ürün, kişi veya kurumun arz ettiği hizmetlerin, ürünlerin veya sözlerin kaynağının kontrol edilerek belirli bir imaj oluşturma sürecidir. İmaj bütünleştirme, her imaj kampanyasının temel amacını oluşturur ve her bir ürünün, kişinin veya kurumun kurumsal markasının tüm pazarlama çalışmalarının ve ürünlerinin imajının bütünleşmesini sağlamak için kullanılır.

  Örnek olarak; bir kahve markası, kahvelerini pazarlarken, satış noktalarındaki standlarının tasarımından, kahvenin kendisine kadar kullanılan tüm materyallerinin arasında tutarlılık olmasını sağlamak için imaj bütünleştirme sürecini kullanır. Bu sayede, marka kahvesiyle ilişkilendirilen her şey, müşterilerin beklenen tepkiler oluşturmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olur.

 18. Algı yönetimi: Algı yönetimi, bir kişinin ya da kurumun çevresindeki kişilerin, grupların ve toplumun farkındalıklarını, düşüncelerini ve bu farkındalıkların ve düşüncelerin oluşturduğu algıların yönetimini ifade eder. Akademik olarak, algı yönetiminin amacı, bir kurumun, ürünün veya kişinin çevresindeki insanların hissettikleri, düşündükleri ve söyledikleri şeylerin nasıl algılandığını ve nasıl etkilediğini anlamaktır. Bu algıları yönetmek ve değiştirmek için çeşitli stratejiler kullanılır.

  Örnek olarak, bir kurum, algı yönetimi stratejilerini kullanarak, çevresindeki kişilerin ürünleri hakkında olumlu algısını arttırabilir. Bu, ürünün satışını ve pazarlama sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir. Kurum, algı yönetimi stratejilerini kullanarak ürünlerinin özelliklerini, işlevselliğini ve faydalarını vurgulayarak, potansiyel müşterilerinin bu ürünleri satın almalarını teşvik edebilir.

 19. Algı krizi: Algı Krizi, İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, mesleğinde, departmanında, sektöründe ve işinde, özellikle kurumsal ve/veya ürün imajının problemli olduğu veya kötü bir şekilde yönetildiği durumlarda kullanılan bir terimdir. Akademik tanım olarak, algı krizi, bir kurumun, ürünün veya kişinin, önceden kabul edilmiş ve/veya beklenen algısının, özellikle kamuoyunda, olumsuz bir şekilde yönlendirildiği ve/veya çarpıtıldığı durumu ifade eder.

  Örnek olarak, bir havayolunun, bir hava kazası sonucu bir uçağının düşmesi durumunda, özellikle kamuoyunda algı krizi oluşturabileceğini düşünebiliriz. Bu durumda, havayolu, özellikle müşteri güvenini korumak ve olumsuz algıyı yönetmek için, müşterilerini iyi bilgilendirerek ve sürekli olarak iletişim kurmalıdır.

 20. Algı yönetimi stratejileri: Algı yönetimi stratejileri, bir marka, ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılan stratejilerdir. Bu stratejiler, markaların, ürünlerin veya hizmetlerin özelliklerini ve avantajlarını vurgulamayı, ürün ve hizmetlerin kullanımının kolaylaştırılmasını ve etkileyici bir şekilde tüketiciye sunulmasını amaçlar. Algı yönetimi stratejileri, bir markanın, ürünün veya hizmetin pazarlamasının, satışlarının, halkla ilişkilerinin ve marka bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynar.

  Örnek: Bir marka, ürettiği ürünlerin kalitesini, güvenilirliğini ve kullanım kolaylığını vurgulamak için algı yönetimi stratejileri kullanılabilir. Örneğin, bir marka, ürünlerinin kalitesini kanıtlamak için kalite sertifikalarının görüntüsünü veya önemli müşterilerinin övgülerini yayınlayabilir.

 21. İmaj restorasyonu: İmaj restorasyonu, bir kişinin veya kurumun temel amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, mevcut imajının düzeltilmesi, geliştirilmesi veya daha iyi bir şekilde korumasını sağlamak için uygulanır. Akademik olarak, imaj restorasyonu, kamuya ve çevreye verilen mesajların yönetimi ve değiştirilmesi için kullanılan teknikleri kullanarak gerçekleştirilen bir stratejidir.

  Bir örnek vermek gerekirse; bir şirketin, kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmak için, özellikle çevresel olarak daha sorumlu olduğunu iletmek istemesi, imaj restorasyonu stratejisi ile gerçekleştirilebilir. Şirket, çevresel etkinliklerde daha fazla yer alabilir veya çevresel konulara daha fazla önem verebilir. Bu şekilde, şirketin kamuya gösterdiği mesaj, olumlu imajını geliştirmesini sağlayabilir.

 22. Algı analizi: Algı Analizi, kuruluşlar ve kurumların hedef kitleler ve yönetimleri tarafından nasıl algılandıklarını ölçmeye yönelik bir yaklaşımdır. Algı Analizi kuruluşların kamuoyunda, ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesi, pazarlama etkinlikleri gibi çeşitli alanlarda anlam ve değer oluşturmak için kullanılan stratejilerinin algılanma seviyesini tespit etmeyi amaçlar. Algı Analizi, algılanan kuruluşların kendilerini pazarlamaları veya hedef kitleleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde kullanılan veya öngörülen etkinliklerin ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır.

  Örnek olarak, bir şirketin pazarlama stratejilerini ve bu stratejilerin algılanma seviyesini ölçmek için, algı analizi yapılabilir. Şirket, web sitesi, sosyal medya sayfaları, müşteri yorumları ve diğer etkinlikler aracılığıyla pazarlama mesajlarını gönderir. Algı Analizi, bu mesajların algılanma seviyesini ve hedef kitleler tarafından bu mesajların nasıl anlaşıldığını ölçmek için kullanılan bir araçtır.

 23. İmaj algısı: İmaj algısı, insanların kurdukları, kendileriyle ilgili, bir kurum ile ilgili veya bir ürün ile ilgili algılarının toplamını tanımlayan bir terimdir. İmaj algısı, herhangi bir ürün veya kurum hakkındaki toplam algıyı ifade eder. Akademik tanım olarak, “bir markanın, ürünün, kurumun veya insanın diğerleri tarafından nasıl algılandığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir” olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir üniversiteye dair imaj algısı, kurumun ders ve öğrenci kalitesi, kampüs ortamı, akademik çalışmaları ve diğer etkenleri kapsayacak şekilde öğrenciler ve çevre tarafından oluşturulan algıyı ifade eder.

 24. İmaj güçlendirme: 'İmaj Güçlendirme', bir kişi, organizasyon, ürün veya hizmet gibi bir markanın, kurumun veya ürünün imajının güçlendirilmesi olarak tanımlanır. İmaj Güçlendirme, dışarıdan gelen, imajının pozitif algılanmasını sağlamak için çeşitli faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler arasında, markaya, ürüne veya hizmete pozitif ve özgün bir algı oluşturmak, markanın profilini yükseltmek, markaya katma değer katan her türlü etkinliğe veya hizmete katılmak, markaya karşı pozitif bir tutum sergilemek veya markanın belirli bir hedef grubuna hitap etmesi gibi faaliyetler de dahil olabilir.

  Örnek olarak, bir marka aracılığıyla ürün veya hizmetin imajını güçlendirmek için, markanın kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlemesi, markayı temsil eden kişilerin sosyal ağlarda etkinlik göstermesi veya markaya özgü bir eğlence etkinliği düzenlenmesi gibi faaliyetler düşünülebilir.

 25. İmaj krizi: İmaj krizi, kişi veya kurumun hedef kitlesine ya da topluma karşı gösterdiği olumsuz imajı temsil eden bir terimdir. Güvenilirlik, itibar ve saygınlık kaybına neden olabilir. Akademik tanım olarak, imaj krizi, bir markanın, ürünün veya kurumun arzuladığı imajın toplum tarafından gerçekleşmiş algısından kaynaklanan ve aradığı imajın çarpık olduğu durumlardır.

  Örnek olarak, bir otel zincirinin sahibi olan bir kişinin önemli bir mevkideki politikacıya para verdiği iddia edilse, bu kişi ve otel zinciri için imaj krizi oluşturabilir. Toplum, otel zincirinin sahibinin kötü niyeti veya etik dışı davranışının bir parçası olduğuna inanabilir ve bu da bu kişinin veya markanın itibarını etkileyebilir.

 26. İmaj yönetimi planı: İmaj Yönetimi Planı, bir markanın ya da kişinin başarısını, güvenilirliğini ve kalitesini arttırmak için kullanılan stratejilerin karşılıklı olarak planlanması ve uygulanmasıdır. Akademik anlamda, İmaj Yönetimi Planı, bir markanın ya da kişinin ürün veya hizmetlerinin sahipleri tarafından yönetilen ve güvenilirliğinin, itibarının ve popülerliğinin arttırılması amacıyla oluşturulan bir stratejidir. Örnek olarak, bir mağaza, ürünlerini pazarlarken müşterilerinin dikkatini çekmek amacıyla, ürünlerinin mağazanın imajını destekleyen resimler, etiketler, ambalajlar ve reklamlarla desteklenmesini sağlayabilir.

 27. Algı inşası: Algı inşası; bir kişinin ya da kurumun çıkarlarını korumanın ve etkileşim içinde bulunduğu bir ortamda onların algılanmasının yönlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İmaj ve algı yönetimi pozisyonunda, algı inşası, hedef kitleler arasındaki algıları ve fikirleri yönlendirme sürecini içerir. Örneğin, bir şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak için reklam ve medya aracılığıyla algı inşa etmeyi amaçlayabilir. Şirketin ürününün veya hizmetinin müşterilere sağladığı avantajları vurgulayarak, ürün veya hizmetinin ne kadar kullanışlı olduğu ve müşterinin yaşamındaki önemini iletmek için algı inşası yapabilir.

 28. İmaj analizi: İmaj analizi, kişi, organizasyon veya bir markanın dış çevre tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevreden gelen görüşleri ve inançları ölçmek, anlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Akademik tanım olarak, imaj analizi, kişinin, organizasyonun veya markanın kamuoyu tarafından algılanmasının yönetiminde etkili bir strateji olarak kullanılan çalışmaları içerir.

  Örnek olarak, bir firma imajının ne kadar etkili olduğunu anlamak için, belirli bir alana veya çevreye odaklanarak, bu alandaki insanların bu firmaya ilişkin görüşlerini ve inançlarını ölçebilir. Firma, algılanan imajının neye benzemesini ölçebilir, hangi özelliklerin imajını pozitif veya negatif olarak etkilediğini anlayabilir ve buna göre stratejileri gözden geçirebilir.

 29. Algı araştırması: Algı araştırması, bir markanın, ürünün veya hizmetin kamuoyundaki algısının anlaşılmasını hedefleyen, ürünün veya hizmetin tüketici tarafından algılanışının incelenmesidir. Algı araştırması, tüketici hakkında bilgi toplamak için çeşitli yöntemleri ve teknikleri kullanır. Akademik olarak, algı araştırması, marka algısının, ürün algısının, hizmet algısının veya diğer algıların anlaşılmasını amaçlayan bir araştırma yöntemidir.

  Örnek: Bir çikolata markasının tüketiciler tarafından algılanışını nasıl anlamak için algı araştırması yapılabilir? Marka hakkında tüketicilerin ne düşündüğünü öğrenmek için, tüketicilere anketler gönderilebilir, anketleri doldurmaları istenebilir veya tüketicilerle mülakatlar yapılabilir. Böylece, marka hakkında tüketicilerin ne düşündükleri ve algılayışları anlaşılabilir.

 30. Algı bütünleştirme: Algı bütünleştirme, insanların algılarının - belirli bir konu veya ürün hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve beklentilerini - bir araya getirmeyi amaçlayan stratejik bir yaklaşım olarak tanımlanır. Bu stratejinin temel amacı, mesajlarının veya ürünlerinin hedef kitlelerinin algılarını eşit bir şekilde etkilemektir.

  Örnek olarak, bir üretici, bir ürünün sağladığı tüm faydaların ön plana çıkarılmasını hedefleyebilir. Bu amaçla, üreticinin, hedef kitlelerinin ürün hakkındaki algılarını bütünleştirmesi gerekir. Bu, üreticinin, ürünün faydalarının duyurulması için hedef kitlelere uygun çeşitli kanallar kullanmasını gerektirir.

 31. İmaj yönetiminde liderlik: İmaj yönetiminde liderlik, özellikle bir markanın veya işletmenin müşteri ve kamuya karşı oluşturduğu görünümün yönetimini kapsayan, anahtar rol üstlenen ve aktif rol alan kişilerin veya kurumların özelliğidir. Liderlik, tüketici algısının yönetiminin, marka ve işletme değerinin oluşturulmasının, ifade edilmesinin ve tüm pazarlama faaliyetlerinin kontrol edilmesinin sürekliliğini sağlamak için güvenilir, etkili ve sürdürülebilir bir stratejiyi öne çıkarmak için gereklidir.

  Örnek olarak, bir otomotiv markasının liderliğinin, markanın müşterileriyle ilişkileri güçlendirmek için onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir stratejiyi öne çıkarmasını sağlamak için kullanılması örnek verilebilir. Örneğin, marka müşterilerinin kendisini güvenli ve konforlu hissetmelerini sağlamak için donanım ve teknoloji geliştirmeleri, kalite kontrolünü planlamaları ve ürünlerinin güvenilirliğini ve dayanıklılığını garanti etmeleri gibi.

 32. Algı yönetiminde sürdürülebilirlik: Algı Yönetimi, kişilerin, kurumların, ürünlerin ve hizmetlerin dışarıya olan algısını yönetmeyi amaçlayan bir stratejidir. 'Sürdürülebilirlik' terimi, Algı Yönetimi alanındaki stratejinin, çevresel etkileri, ekonomik etkileri ve sosyal etkileri içeren, uzun vadeli bir yaklaşımını ifade eder. Bu yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği, ekonomik sürdürülebilirliği ve sosyal sürdürülebilirliği arasındaki dengeyi sağlamak için önemlidir.

  Örnek olarak, bir ürünün üretiminde kullanılan hammaddenin çevresel etkileri, ekonomik etkileri ve sosyal etkileri göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir bir üretim süreci oluşturulabilir. Bu, hammadde kullanımının, üretimin ve ürünün taşınmasının çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek için planlanan bir yaklaşım olacaktır.

 33. İmaj inşası: İmaj inşası, bir kişi veya kurumun kendi imajını oluşturmak için kullanılan stratejiler arasındaki çabalardır. İmaj inşası, dikkat çekmek ve müşteri çekmek için kullanılabilen bir stratejidir. İmaj inşası, tüketicilerin müşteri deneyimini geliştirmek ve işletmenin itibarını arttırmak için özel bir çaba gerektirir.

  Akademik tanımı olarak, imaj inşası, bir markanın kendini kurumsal söylemi, marka kimliği, hedef pazar ve müşterileri arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan taktikler ve stratejilerinin toplamıdır. İmaj inşası, markanın ve müşteriyi çekmek için gösterilen tüm çabaların bir araya getirildiği bir süreçtir.

  Örnek olarak, bir çevrimiçi kırtasiye mağazasının, ürünlerini tanıtmak ve müşterilerinin mağazaya güven duymalarını sağlamak için imaj inşası yapabilir. Kırtasiye mağazası, ürünlerinin kalitesini desteklemek için etkili bir müşteri hizmetleri departmanı oluşturabilir, ürünlerinin kullanımıyla ilgili video eğitimleri sunabilir ve müşteri fotoğraflarını paylaşabilir. Böylece, müşterileri kırtasiye mağazasına daha yakın hissedecek ve mağazaya güven duyacaklar.

 34. Algı iyileştirme: Algı iyileştirme, söz konusu kişi, kurum veya girişim hakkındaki olumsuz algıların üstesinden gelmek için uygulanan bir çalışmadır. Algı iyileştirme, hedeflenen kitlelerin olumlu düşünceleri üretmesini veya güncel olumsuz düşünceleri hafifletmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin bir ürününün reklamını yapmak istemesi, algı iyileştirme stratejisi olarak düşünülebilir. Şirketin hedef kitle içindeki olumsuz algıları hafifletmek ve ürüne pozitif bir algı yaratmak için, ürünün reklamının ne kadar iyi olduğunu vurgulayan ve ürünün potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağını vurgulayan çarpıcı bir mesajı göndermesi gerekecektir.

 35. İmaj araştırması: İmaj araştırması, bir kişi, marka, ürün veya organizasyonun kamu tarafından nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Akademik tanım olarak, İmaj araştırması, söz konusu bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin kamu tarafından nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir diyebiliriz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir marka ürününün, kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını ölçmek için, kullanıcıların ürün hakkındaki görüşlerini, beklentilerini ve beğenilerini ölçmek için bir anket uygulanabilir. Bu anket sonuçları, markanın kamu tarafından algılanması hakkında bilgi vermek için kullanılabilir.

 36. Algı oluşturma: Algı Oluşturma, İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, mesleğinde, departmanında, sektöründe veya işinde kullanılan bir terimdir. Akademik tanımına göre, algı oluşturma; bir marka, ürün, hizmet veya kişinin veya diğer toplumların, özellikle hedef kitle olarak belirlenen kesimler arasındaki önyargılar, tutumlar ve kalıpların oluşturulmasını veya değiştirilmesini sağlamak için planlanan bir çaba olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir markanın ürününün, hedef kitle arasındaki algısının olumlu olmasını sağlamak için, markaya ilişkin olumlu imajının oluşturulması gerektiği düşünülebilir. Bu nedenle, markanın müşterilerinin hedef kitle arasındaki algısının olumlu olmasını sağlamak için, markaya özgü olumlu bir algı oluşturmak için gereken girişimler başlatılır.

 37. İmaj yönetiminde sürdürülebilirlik: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, sürdürülebilirlik, bir şirketin veya kurumun çevresel, sosyal ve ekonomik etkiye sahip olmasının önemini vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Bu, şirketin amacının sadece kâr elde etmek olmadığını, aynı zamanda değer kazandıracak, çevresel ve sosyal fayda sağlayacak ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayacak işler yapmak olduğunu vurgulamak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlaması için çevreye duyarlı ürünler üretmesi veya topluma yönelik hizmetler sunması gibi çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi gösterilebilir. Bu, hem şirketin kârını arttırmasına yardımcı olacak, hem de toplumun çevreye ve diğer insanlara olan saygısını arttıracaktır.

 38. Algı yönetiminde vizyon: algı yönetimi vizyonu, bir organizasyonun neye odaklanacağı konusunda stratejik bir yaklaşımı temsil eder. vizyon, başarılı olmak için ne yapılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir bakış açısı sağlar. vizyon, stratejik hedefleri ve temel amaçları tanımlamak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir şirketin Algı Yönetimi Vizyonu; “Önümüzdeki beş yıl içinde, pazarlama ve dijital alanlardaki tüm takımlarımızın başarısını arttırmayı amaçlayarak, müşterilerimize daha fazla katma değer sağlamak için her alanda adım atma hedefinde olacağız.” olabilir. Bu cümle, bir organizasyonun önümüzdeki beş yıl içerisinde neye odaklanacağını açıkça ifade etmektedir.

 39. İmaj yönetiminde dürüstlük: İmaj ve Algı Yönetiminde Dürüstlük, bir organizasyonun kamuoyuna dürüst ve doğru bilgi vermesi anlamına gelmektedir. Akademik olarak, dürüstlük, bir organizasyonun müşterilerine, diğer taraftakilere veya kamuoyuna karşı doğruluk ve açıklıkla hareket etmeyi gerektiren etik ilkesidir.

  Örnek olarak, kamuya açık bir şirket olan ABC, çevresel nedenlerle üretim maliyetlerinin artmasına karşın, ürünleri fiyatlarının artmamasına karar vermiştir. Bu, kamuoyuna dürüst ve doğru bir bilgi verme olarak algılanmaktadır.

 40. İmaj yönetiminde itibar: İmaj ve Algı Yönetimi, özellikle organizasyonların ya da markaların adının nasıl algılandığının veya nasıl konuşulduğunun üzerinde kontrol sağlamaya çalışan bir çalışma alanıdır. İmaj yönetiminde itibar, organizasyonun ya da markanın kamuoyu tarafından ne derece güvenilir, ne derece sağlıklı ve ne derece değerli olduğudur. Akademik tanım olarak itibar, bir kişinin ya da organizasyonun, özellikle ilgili grupların gözünde oluşturduğu kalıcı güven duygusudur.

  Örnek olarak, bir bankanın itibarı, müşterilerinin onu nasıl gördüklerine veya onunla çalışmayı tercih etmeyi ne derece istekli olduklarına bağlı olabilir. Banka, müşterilerinin güvenini kazanarak, herkesin bankaya karşı olumlu bir algı oluşturmasını sağlamak için çalışmalar yapabilir.

 41. İmaj oluşturma: İmaj oluşturma, özellikle İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, mesleğinde, departmanında, sektöründe ve işinde en önemli kavramlardan biridir. İmaj oluşturma, marka, ürün veya kurumlar için üçüncü tarafların (müşteriler, tüketiciler, medya, pazarlama ajansları vb.) tarafından oluşturulan ve yayılan görüşleri ölçmek ve yönetmek için kullanılan bir stratejidir.

  Akademik tanımda, imaj oluşturma, marka veya ürünleri tanımlayan, kökleri kurumsal kimliğe ve pazarlama stratejisine dayanan, doğru, istikrarlı ve pozitif görüntüler yaratma ve bunları tutarlı bir şekilde korumaya çalışma sürecidir.

  Örnek olarak, Apple markasının güçlü bir imaj oluşturmasını düşünebiliriz. Apple, sahip olduğu teknoloji ürünleri ile, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırma, yenilikçi, kaliteli ve güvenilir ürünler sunma ve kullanımını kolaylaştırma sözü vermektedir. Bu, Apple'ın kurumsal kimliğinin ve pazarlama stratejisinin, reklam ve PR faaliyetleri ile desteklenen ve tutarlı bir şekilde korunan, güçlü bir imaj oluşturmasına neden olmuştur.

 42. Algı stratejisi oluşturma: Algı stratejisi oluşturma, imaj ve algı yönetimini kullanarak, hedef kitlelerin algılarını etkilemeyi amaçlayan stratejik bir yaklaşımı ifade eder. Bu stratejik yaklaşım, özellikle hedef kitleleri çekmek, etkilemek veya satın alma kararlarını etkilemek için tasarlanmış olabilir. Akademik olarak, algı stratejisi oluşturma; hedef kitleler üzerindeki etkilerini artırmak amacıyla, ürünler, hizmetler, kurumlar ve markalar hakkında pozitif veya istenen algılar oluşturma stratejisidir.

  Örnek olarak, bir teknoloji şirketinin yeni bir cihaz piyasaya sürdüğünü düşünelim. Şirket, hedef kitlelerinin bu ürünü satın almalarını arttırmak için, ürünün çevre dostu veya güvenli olmasını vurgulayan bir algı stratejisi oluşturabilir. Böylece, hedef kitlelerin ürünü tercih etmelerini sağlayacak pozitif bir algı oluşturmaya çalışacaktır.

 43. İmaj yönetiminde vizyon: İmaj yönetiminde vizyon, imajı ve markayı oluşturmak ve geliştirmek için kullanılan uzun vadeli hedefleri ve amaçları ifade eder. İmaj yönetiminde vizyon, markanın kimin, neyi, nasıl, nerede ve neden yaptığını belirleyen bir stratejidir. Akademik olarak, İmaj Yönetimi Vizyonu, bir markanın kuruluşundan sonra sahip olduğu amaçları ve hedefleri yansıtan, başarıya ulaşmak için ortaya konan bir stratejidir. Örnek olarak, bir çocuk giyim markasının vizyonu, çocukların tasarım, kalite ve uygun fiyat arasındaki dengeyi sağlamak olabilir. Bu, markanın çocukların modasının kalitesini, trendlerini ve uygun fiyatlarının önemini vurgulayan bir vizyonu olacaktır.

 44. Algı yönetiminde güvenilirlik: Algı Yönetimi Güvenilirliği; kişi veya kurumların imajlarının, bilgisayarlar, siber güvenlik, veri güvenliği ve diğer teknolojik güvenlik önlemleri aracılığıyla korunması olarak tanımlanır. Bu, bir markanın müşteri verilerinin güvenli bir şekilde saklanması gibi, kurumun üretilen hizmet ve ürünlerin güvenilirliği gibi önemli alanlara odaklanır.

  Örnek olarak, bir mağazaya gidiyorsunuz ve ödeme yapıyorsunuz. Mağaza, kredi kartınızın bilgilerini saklamak için güvenlik önlemleri almış olmalıdır. Bu, müşteri verilerini korumak için alınan algı yönetimi güvenilirliği örneklerinden biri olabilir.

 45. Algı yönetiminde şeffaflık: Algı Yönetiminde Şeffaflık, bir örgütün çıkarlarını korumak için harekete geçmesi, fakat bu hareketleri ve kararlarının nedenlerini paylaşmasıdır. Şeffaflık, örgütlerin kendi kararlarının ve eylemlerinin kaynakları, içeriği ve sonuçları hakkında toplum ve iş ortaklarına doğru, doğru ve tam bilgi paylaşmasını içerir. Akademik tanımı ile, algı yönetiminde şeffaflık, bir örgütün kararlarının ve eylemlerinin kaynaklarını, içeriğini ve sonuçlarını topluma ve iş ortaklarına doğru, doğru ve tam olarak paylaşmasıdır.

  Örnek olarak, üniversite bir kampüs içinde bir kafeterya açmak istediğinde, şeffaflık önem kazanır. Üniversite, kampüs içinde yeni bir kafeterya açma kararının nedenlerini, kampüs topluluğunun önerilerini, kampüsün faydalanabileceği diğer yemek seçeneklerinin özetlerini, alınan son kararın ne olduğunu ve bu kararın kampüs içindeki etkilerini anlatmalıdır.

 46. İmaj yönetiminde marka sadakati: İmaj Yönetimi pozisyonunda, marka sadakati, aynı markayı tercih etme, destekleme ve satın alma kişinin, kurumun veya grubun markaya olan bağlılığını ifade eder. Akademik olarak, marka sadakati, müşterinin markaya olan bağlılık nedeniyle ürünleri tercih etme ve tavsiye etme davranışlarına denir.

  Örnek olarak, bir müşterinin bir markanın ürünlerini alması ve ürünleri arkadaşlarına ve ailesine tavsiye etmesi, markaya sadakatini gösterir. Müşteri, markaya olan sadakatini, markaya geri dönüş yaparak da gösterebilir. Örneğin, bir müşteri bir ürünü alır ve aynı markanın diğer ürünlerini de almaya devam ederse, bu müşterinin markaya sadakatidir.

 47. Algı yönetiminde marka farkındalığı: 'Marka Farkındalığı' terimi, algı yönetiminde bir markanın kendini müşterileri arasında ne kadar tanıdık ve ne kadar etkileşimli olduğunu ölçmek için kullanılan bir terimdir. Akademik tanım olarak, marka farkındalığı, müşterilerin, bir markayı tanıma ve anlama yeteneğini tanımlar. Marka farkındalığı düzeyi, marka bilincinin ne kadar yüksek olduğunu ve müşterilerin markaya karşı ne kadar olumlu duygular beslediğini gösterebilir.

  Örnek olarak, marka farkındalığının yüksek olduğu bir sektörde, müşterilerin bir marka adını biliyor olmaları ve markanın ürün ve hizmetlerini olumlu bir şekilde algılamaları örnek olarak verilebilir. Bunun sonucunda, markanın müşteriler tarafından daha kolay anlaşılması ve tercih edilmesi beklenir.

 48. Algı yönetiminde risk yönetimi: Algı Yönetimi Risk Yönetimi, kişilerin çevrelerinde oluşan algılarının nasıl yönetileceğini anlamak için kullanılan bir terimdir. Akademik olarak, algı yönetimi risk yönetimi, bir organizasyonun, özellikle de yeni ve değişen pazarlar için, ürün ve hizmetleriyle ilgili algılarını etkileyebilecek güvenlik, kalite, uyum ve etik risklerin belirlenmesi, öngörülmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi için uygulanan stratejileri ifade eder.

  Örnek olarak, bir organizasyonun, ürününün kalitesiyle ilgili olarak çevredeki farklı algıları denetleyebilmesi için gerekli olan algı yönetimi risk yönetimi stratejilerini uygulayabilmesi gerekir. Bu stratejiler, ürünün kalitesinin sürekli test edilmesi, müşteri geri bildirimlerinin sürekli dinlenmesi ve kalite standartlarının sürekli geliştirilmesi gibi kalite kontrol mekanizmalarını içerebilir.

 49. Algı yönetiminde liderlik: Algı Yönetiminde Liderlik, pazarlama ve marka gücünü etkileyebilecek şekilde algı yönetiminin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bir liderin özelliklerini kullanmasıdır. Liderlik, bir pazarlama stratejisinin başarısını sağlamak için kritik bir faktördür. Liderlik, markaların içeriğinin, varlıklarının ve amaçlarının kullanıcılar tarafından anlaşılması ve desteklenmesi için başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

  Örnek olarak, bir markanın reklamlarının gücünü arttırmak için, bir liderin özelliklerini kullanmasını örnek verebiliriz. Markanın liderleri, markalarının mesajını ve tasarımını kullanarak, müşterilerin dikkatini çekebilir ve marka bilinirliğini artırabilir. Aynı zamanda, liderler markaların reklamlarının etkili bir şekilde yayılmasını sağlayabilir ve markalarının görünürlüğünü artırabilirler.

 50. İmaj yönetiminde inovasyon: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, ‘İmaj Yönetiminde İnovasyon’ terimi, marka, ürün veya hizmetlerin imajının geliştirilmesi veya yönetilmesinde, özgün, yenilikçi ve etkili yöntemlerin kullanılmasını ifade eder. Akademik tanımı olarak, imaj yönetiminde inovasyon, markalara ve ürünlere yeni ve özgün anahtar özellikler ve özelliklerin eklenmesi ve / veya mevcut özelliklerin değiştirilmesi olarak tanımlanır.

  örnek olarak, bir ürünün imajının yeniden yaratılmasında inovatif yaklaşımlar kullanılabilir. örneğin, bir markaya özgü bir ambalaj tasarımı oluşturmak, ürünün fiziksel görünümünü değiştirmek, yeni ve özgün reklam stratejileri geliştirmek, sosyal medya kampanyaları oluşturmak veya ürünün içeriğini geliştirmek gibi.

 51. Algı yönetiminde yenilikçilik: 'Algı Yönetimi Yenilikçiliği' terimi, bir kurumun ya da organizasyonun etkileyici bir şekilde algılarının nasıl oluşturulacağını ve değiştirileceğini anlamak için kullanılmaktadır. Bu, tüketicilerin, çalışanların, müşterilerin ve diğerlerinin algılarının nasıl etkileneceği ve etkilenecekleri hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi kullanmak için kullanılan bir yaklaşımı ifade eder.

  Akademik tanım olarak, algı yönetimi yenilikçiliği, bir örgütün, markasının, ürününün veya hizmetinin algılanmasını etkilemek ve arzulanan sonuçlara ulaşmak için kullanılan stratejilerdir.

  Örnek olarak, bir marka, algı yönetimi yenilikçiliği kullanarak, reklam kampanyasında sürekli taze bir tavır veya fikirler içermesini sağlayabilir. Kampanya, kullanıcıların dikkatini çekecek, konuşulacak ve etkileyici olacak şekilde tasarlanabilir.

 52. Algı yönetiminde dürüstlük: Algı yönetiminde dürüstlük, bir marka veya kurumun içerik üretiminden, kamuoyuyla iletişimine kadar olan tüm süreçte etik bir yaklaşımın önemini vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Akademik tanımı, algı yönetiminin hedeflerinin gerçekleri yansıtmak, sağlam ve doğru bilgileri vermek, etik ve yasal sınırlar içinde kalarak, ürün, hizmet ve diğer özellikleri tanıtmak ve kamuoyuyla iletişim kurmak için profesyonel, doğru ve dürüst bir yaklaşımın önemini vurgulamak anlamına gelir.

  Örnek olarak, bir şirketin, çevrimiçi bir kampanyasının özelliklerini ve faydalarını gerçekleri yansıtacak şekilde sunması gerektiğini vurgulayabiliriz. Aynı şekilde, şirketin kamuoyuyla iletişimde doğru ve etik yaklaşım içinde olması gerekir. Şirket, örneğin, çevrimiçi bir kampanyasının gerçekleri hakkında doğru bilgiyi paylaşmalı ve gerçekte sahip olmadığı herhangi bir özellik ya da avantajı kullanmamalıdır.

 53. İmaj yönetiminde marka bilinirliği: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'Marka Bilinirliği' terimi, müşterilerin marka hakkındaki algılarının, markanın ürünleri, hizmetleri, algısı ve özelliği hakkındaki bilgilerinin, müşterilerin zihinlerinde oluşturdukları algılar olarak tanımlanır. Akademik tanım olarak, marka bilinirliği, müşterilerin marka ile ilgili algılarının ve düşüncelerinin, markanın pazarlama faaliyetleri ve olumlu deneyimleri sonucunda oluştuğu kavramsal bir kavramdır.

  Örnek olarak, bir ürün veya hizmet üzerinde çalışan bir markanın, müşterilerinin markaya olan bilinirliğini artırmak için pazarlama kampanyaları düzenlemesi, marka bilinirliğini artıracaktır. Müşteriler, markaya yönelik olumlu deneyimlerinin artmasıyla markanın ürünleri, hizmetleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinecek ve marka hakkındaki algıları değişecektir.

 54. Algı yönetiminde marka değeri: Algı Yönetimi Marka Değeri, markanın güvenilirliği, tanınırlığı ve kalitesi gibi özelliklerinin toplamı olarak tanımlanır. Marka değeri, müşterilerin ve çalışanların markaya olan güvenini, marka ile ilişkili olan ürün veya hizmetlere olan ilgisini ve marka hakkında oluşturulan algıyı ölçer. Akademik tanım olarak, marka değeri, bir markanın çevresindeki güven, tanınırlık ve kalite gibi özelliklerinin toplamı olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir marka olan Apple Inc.’in, güvenilirliği, tanınırlığı ve kalitesi arasındaki özelliklerinin toplamının marka değeri olarak adlandırılmasını örnek olarak verebiliriz. Apple, ürün kalitesi, kullanım kolaylığı ve güvenilirliğiyle müşterilerinin algılarını pozitif yönde etkilemeyi başarmıştır.

 55. Algı yönetiminde kriz yönetimi: Algı yönetiminde kriz yönetimi, bir kuruluşun önceden planlanmış ve kontrol edilebilir bir biçimde krizlerin, özellikle de olumsuz algıların yönetilmesini içeren stratejileri kullanmasını ifade eder. Kriz yönetiminin temel amacı, kuruluşların var olan krizleri göz ardı etmeden veya küçümseyerek, çabalarını etkili ve verimli bir şekilde yönetmeyi öğrenmeleridir. Kriz yönetimi, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, algının etkili bir şekilde yönetilmesi, marka özelliğinin güçlendirilmesi, kuruluşun itibarının korunması ve müşteri sadakatini arttırma gibi olumlu sonuçları destekler.

  Örnek olarak, bir kuruluş bir ürününün üretiminde kullandığı sertifikasız malzemelerden dolayı eleştiriye maruz kalırsa, kriz yönetiminin uygulanması önemlidir. Kuruluş kriz yönetim stratejisini uygulayarak, kriz hakkındaki olumsuz algıyı azaltacak ve müşteri güvenini arttıracak çabalar harcayacaktır. Bunun yanı sıra, kuruluş, bu krizi kontrol altına almak için üretim sürecini gözden geçirerek uygun çözümleri bulacak ve ürünlerinin kalitesini arttırmaya çalışacaktır.

 56. İmaj stratejisi oluşturma: İmaj stratejisi oluşturma, bir marka ya da organizasyonun mevcut ya da potansiyel müşterilerinin algılarını etkilemek için düşünülen bir takım araçların ve stratejilerin uygulanmasına verilen isimdir. Akademik olarak, imaj stratejisi oluşturma; markaların, ürünlerin ve hizmetlerin kurumsal algılarını, hedef kitlelerin algılarını ve iletişiminin dikkatli bir şekilde yönetilmesiyle, kısa ve uzun vadeli pazarlama hedeflerine ulaşmak için kullanılan uygulamalardır. Örnek olarak, bir otomobil markasının, kalite ve güvenilirlik algısını arttırmak istemesi durumunda, imaj stratejisi oluşturma; markanın hedef kitleleri arasında, marka ile ilişkili kalite ve güvenilirlik anahtar kelimelerini kullanarak, markayla ilişkili konularda iletişim kampanyaları oluşturulmasını içerecektir.

 57. Algı yönetiminde inovasyon: Algı yönetiminde inovasyon, bir markanın başarısını arttırmak için yenilikçi ve özgün stratejiler geliştirmesi anlamına gelir. Bu, markaların ürünlerini, hizmetlerini ve kurumsal kimliklerini belirli hedef kitleleri ve kamuoyu üzerinde etkili bir şekilde ölçeklendirmelerini gerektirir. Akademik olarak, algı yönetimi inovasyonu, tüketicilerin kuruluşların ürünleri ve hizmetleri hakkındaki algılarının, ürün ve hizmetlerin özelliklerinin ve performansının üzerinde etkili bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, kurumsal bir marka olan Nike, ürünlerinin ve hizmetlerinin kamuoyu üzerinde etkili bir şekilde ölçeklendirmek için inovatif algı yönetimi stratejileri geliştirdi. Örneğin, marka ürünlerinin ve ürünlerinin satışlarını arttırmak için ünlü atletler ve sosyal medya influencer'larıyla işbirliği yaptı. Ayrıca, markanın ürünleri ve hizmetleri hakkındaki algılarını arttırmak için etkinlik ve kampanyalar düzenledi.

 58. İmaj yönetiminde güvenilirlik: İmaj Yönetimi pozisyonunda 'Güvenilirlik' terimi, özet olarak, bir şirketin veya bir kişinin yarattığı imajın, gerçeğe daha yakın olduğu ve ticari başarısının sürdürülebilmesi için önemli bir öğe olduğu anlamına gelir. Akademik olarak, güvenilirlik, bir marka veya bir organizasyonun imajının, ürün veya hizmetlerinin kalitesini, performansını ve doğruluğunu ifade etmesi olarak tanımlanır.

  Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir otomotiv şirketinin, sahip olduğu ürünlerin kalitesi ve performansı hakkında doğru bilgiler vermesi güvenilirliğin bir örneğidir. Şirketin ürünleri ne kadar iyi olursa olsun, eğer kalitesi ve performansı hakkında yalan söyleniyorsa, o zaman güvenilirlik bozulacak ve şirketin itibarı zarar görecektir.

 59. İmaj yönetiminde şeffaflık: İmaj ve Algı Yönetimi, organizasyonların kamu algısını ve imajını etkileyen bazı unsurların kontrolünde kullanılan bir stratejidir. 'Şeffaflık' terimi, organizasyonların amaçlarını, stratejilerini, yönetimini ve faaliyetlerini kamuya açıkça ve doğru bir biçimde ifşa etmeyi temsil eder. Akademik tanımı, organizasyonların işleri ve politikaları hakkında doğru, tam ve etkili bilgi sağlamalarının önemine işaret eder.

  Örneğin, üretim sürecinin her aşamasında şeffaflık temel bir ilkedir. Bir üretici, ürünlerinin nereden, nasıl ve ne amaçla üretildiğini açıkça açıklamalıdır. Ayrıca, ürünlerin çevresel etkileri, insan sağlığına olan etkileri ve ürünlerin son kullanıcılarından alınan geri beslemeler gibi konular da dikkate alınmalıdır. Bu şeffaflık, alıcıların ürünlerin kalitesine güvenmesini sağlar ve üreticinin pazarlama faaliyetlerinde kullanabileceği pozitif bir imaja sahip olmasını teşvik eder.

 60. Algı yönetiminde marka bilinirliği: Algı Yönetiminde Marka Bilinirliği, marka imajının tanınırlık ve kabulünün ne derece ölçüldüğünün ölçümüdür. Marka bilinirliği, bir markanın fark edilirliği ve tanınırlığının ölçümü olarak tanımlanabilir. Marka bilinirliği, müşterilerin markayı tanımalarının ölçümünü içerir ve müşterilerin marka konusundaki düşüncelerini ve algılarını ölçer.

  Örnek: Bir perakende mağazası, marka bilinirliğini artırmak için yeni bir kampanyaya başladı. Kampanya, müşterilere mağazanın ürünlerine erişebilme imkanı sunuyor ve mağazaya yeni müşterileri çekmek için yeni araçlar kullanıyor. Kampanya, marka bilinirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

 61. İmaj yönetiminde marka farkındalığı: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'Marka Farkındalığı' terimi, markanın hedef müşteriler tarafından ne kadar tanınıp anlaşıldığını ölçmek için kullanılan bir terimdir. Akademik tanımı olarak, marka farkındalığı, bir markanın mevcut ve potansiyel müşterilerinin algıladığının ya da markaya ilişkin bilgilerinin ne kadar etkin olduğunu gösteren bir kavramdır.

  Örnek olarak, bir markaya ait ürünleri satın almak isteyen bir müşterinin, markayı önce tanımlaması ve markaya ait ürünleri daha sonra satın alması, markanın farkındalık seviyesini gösterir. Bir markanın farkındalığının artması, markanın müşterileri arasındaki bilinirliğini ve kalitesini arttırır.

 62. İmaj yönetiminde risk yönetimi: İmaj yönetiminde risk yönetimi, kurumsal İmajı ve itibarını korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak için kullanılan bir kavramdır. Akademik olarak, İmaj yönetiminde risk yönetimi, organizasyonların, insanların ve çevrelerinin, olası zarar ve zararlardan korunmak için planlarının belirlenmesi, uygulanması ve kontrolü anlamına gelir. Risk yönetiminin önemli bir parçası olan İmaj yönetiminde risk yönetimi, şirketlerin ve markaların tüketici algısını etkileyebilecek potansiyel riskleri belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler almak için kullanılır. Örneğin, bir şirketin, tüketicilerinin beklentilerini karşılamak için ürünlerinin kalitesini geliştirmesine ilişkin olarak İmaj yönetiminde risk yönetimi uygulayabilir.

 63. İmaj yönetiminde halkla ilişkiler: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, halkla ilişkiler imaj yönetimi, şirketlerin, ürünlerin veya hizmetlerinin kamuya karşı tüketici ve diğer kamuya olan algısının yönetilmesidir. Bu, tüketici ve diğer kamuya, şirketin, ürünün veya hizmetinin neden tercih edilmesi gerektiğini anlatmak için kullanılan veya kullanılacak olan tüm stratejilerin oluşturulmasını içeren bir süreçtir.

  Örnek olarak, bir şirket, ürününün kalitesini, tüketicilere faydalarını veya hizmetinin sunduğu avantajları duyurmak için halkla ilişkiler imaj yönetimini kullanabilir. Bu, şirketin, ürününün veya hizmetinin tüketicilere güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayabilir. Böylece, şirketin ürünü veya hizmeti konusunda daha iyi bir algı oluşturmasını sağlayabilir.

 64. İmaj yönetiminde yenilikçilik: ‘İmaj Yönetiminde Yenilikçilik’ terimi, işletmelerin kendi imajlarını ve marka değerlerini özgün, toplumsal etkiye sahip ve dikkat çekici şekillerde oluşturmaları anlamına gelir. Bu, işletmelerin kendi imajlarının sadece temel özelliklerini değil, aynı zamanda farklı, orijinal ve çekici özelliklerini de tanımlamalarını ve kendilerini hedef kitleye doğru sunmalarını gerektirir.

  Örnek olarak, giyim markası Nike, ürünlerinin reklamını yaparken “Just Do It” (Sadece Yap) sloganını kullanmıştır. Bu slogan, Nike’ın kendisini spor meraklılarına ve aktivite tutkunlarına özgün, toplumsal etkiye sahip ve dikkat çekici bir şekilde yönlendirmesini sağlamıştır.

 65. Algı yönetiminde itibar: 'Algı Yönetiminde İtibar', söz konusu olan kişi veya kuruluşa ilişkin algıların nasıl yönetileceğini anlatan bir terimdir. Bu terim, kuruluşların etkili şekilde insanların algılarının nasıl etkilendirebileceğini anlatır. Akademik tanım olarak, algı yönetiminde itibar, bilinçli olarak özellikle seçilen mesajların veya haberlerin kitlelerin algısının etkilenmesi, değiştirilmesi veya kontrolüdür.

  Örnek olarak, bir otomobil üreticisi ürünlerini tanıtmak için yeni bir reklam kampanyası başlatır. Reklamlar, üreticinin ürününün ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunu vurgulayarak, tüketicilerin düşüncelerini ve algılarını etkilemeye çalışır. Bu algı yönetiminde itibarın bir örneğidir.

 66. İmaj yönetiminde marka değeri: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'Marka değeri' terimi, markanın özelliklerinin, niteliklerinin ve değerlerinin toplamına verilen isimdir. Marka değeri, markanın güvenilirliği, tutarlılığı, kalitesi ve doğrulukla ilişkili olan özellikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bir marka değeri yaratmak, markanın başarısının ve popülaritesinin arttırılmasında büyük rol oynar.

  Bir örnek verecek olursak, Apple markasının marka değeri, insanların bu markaya güven duyması, kaliteli ürünlerinin farkındalığı ve hizmetlerinin tutarlılığı ile ilişkilidir. Apple markasının marka değeri, kullanıcıların kullandıkları ürünler ve hizmetlerin ne kadar güvenli ve kaliteli olduğunu gösteren ve firmayı destekleyen bir değerdir.

 67. İmaj yönetiminde kriz yönetimi: “İmaj ve Algı Yönetimi” pozisyonunda, “Kriz Yönetimi” terimi, bir organizasyonun kamu algısını kötü etkileyen veya çözümü zor olan sorunlarla başa çıkmasını sağlayan, çok katmanlı bir strateji anlamına gelir. Akademik tanımı, bir organizasyonun marka veya ürün imajının kamu algısındaki olası negatif etkilerini ortadan kaldırma veya en azından azaltma stratejisi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir ürünün satışının kesintiye uğraması, bu ürünün marka imajının zarar görmesine neden olabilir. Bir kriz yönetim stratejisi, ürünün satışının kesintiye uğraması ile ilgili olası negatif etkileri önlemek için olumlu mesajlar yayınlamak ve ürünün kalitesinin artırılmasına yönelik önlemler almak gibi çeşitli çözümler içerir.

 68. Algı yönetiminde iletişim: Algı Yönetiminde İletişim, bir olayın veya bir grup tarafından yönetilen bireysel ya da kurumsal algının kontrolü amacıyla kullanılan iletişim tekniklerinin ve stratejilerinin bir koleksiyonudur. Bu teknik ve stratejiler, pazarlama, medya, sosyal medya, siyaset, kamu hizmetleri veya diğer alanlarda, bir grup tarafından örgütlenmiş iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılır.

  Örnek olarak; bir hastane tarafından, hastalarının sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarına yardımcı olabilecek önerileri arasında, haftada en az üç kez egzersiz yapmalarını önermek için bir algı yönetimi iletişim stratejisi oluşturulabilir. İletişim stratejisi, hastane tarafından sağlanan egzersiz desteğinin kamuya duyurulması, etkinlikler veya diğer faaliyetler ile desteklenebilir.

 69. İmaj yönetiminde pazarlama: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, “Pazarlama İmajı Yönetimi” terimi, bir markanın, ürününün veya hizmetinin kamuya sunulmasının çeşitli araçlarının bir araya getirilmesi anlamına gelir. Pazarlama İmajı Yönetimi, ürününün, hizmetinin veya markanın kamuya sunulmasının önemli bir parçasıdır. Bu, özellikle reklam, PR, satış desteği ve dijital pazarlama gibi farklı stratejileri kullanarak, markanın ve ürünlerinin pazara sunulmasının önemli bir parçasıdır.

  Akademik tanımı: Pazarlama imajı yönetimi, markanın, ürününün ya da hizmetinin kamuya sunulması için reklam, PR, satış desteği ve dijital pazarlama gibi farklı stratejilerin kullanılmasını içerir.

  örnek: bir otomobil üreticisi, yeni model aracını piyasaya sürmek için, çeşitli etkinlikler, reklam filmleri, dijital medya kanalları ve satış desteği gibi farklı pazarlama imajı yönetim stratejileri kullanır. böylece, otomobil üreticisi, aracının kamuya sunulmasını sağlamak için, ürününün, hizmetinin ve markanın pazarlamasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

 70. Algı yönetiminde kurumsal iletişim: Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitleleri ile arasındaki iletişimin dağıtılmasını, kontrol edilmesini ve etkileşimin açık olmasını sağlamak için planlanan, kontrollü bir proses olarak tanımlanır. Kurumsal iletişimin amacı, kurumun imajını, mevcut ve potansiyel müşterilerinin fikirlerini, beklentilerini ve davranışlarını etkilemektir. Kurumsal iletişim, çoğu zaman, kurumun algısının önemli ölçüde etkileyecek bir stratejik yaklaşım olarak düşünülür.

  Örnek olarak, bir otel şirketi, çalışanlarına ve müşterilerine gerçek zamanlı olarak yönelik kurumsal iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ile imajını olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin, şirkete ait oteller arasında kampanyalar düzenleyebilir veya müşterilerinin memnuniyetini arttırmak için çeşitli promosyonlar sunabilir. Bu tür iletişim faaliyetleri, kurumsal imajının olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir.

 71. İmaj yönetiminde itibar yönetimi: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, itibar yönetimi; şirket, kişi veya ürünün sahip olduğu itibarın kontrol altında tutulması ve özellikle itibar kaybına uğrayanların itibarının yeniden kazanılması için gerekli aksiyonların alınması olarak tanımlanır. Örneğin, bir şirketin ürünleri, hizmetleri veya faaliyetleri hakkında herhangi bir olumsuz haber ortaya çıktığında, şirketin itibarını koruması veya geri kazanması için gerekli adımlar atılır. İtibar yönetimi, şirketlerin itibarını korumak veya geri kazanmak için gerekli önlemleri almak için özel bir stratejiyi içerir ve özellikle şirketlerin kişi ve ürünleri hakkındaki olumsuz algıların giderilmesi için kritik bir rol oynar.

 72. Algı yönetiminde marka sadakati: Marka sadakati, bir markaya olan bağlılığın ölçümü olarak tanımlanır. Bir markaya olan bağlılık, bir markanın ürünlerini, hizmetlerini veya kültürünü kullanmaya devam etme davranışının ölçümüdür. Bu, bir markaya olan bağlılığın çeşitli şekillerde gösterilmesi, davranışlarının özelliklerini ve müşterilerinin bir marka ile ilgili tutumlarını ölçmek için kullanılan bir kavramdır.

  Marka sadakatinin örnek olarak, bir müşterinin bir markanın ürününü, hizmetini veya kültürünü sürekli olarak tercih etmesi olarak verilebilir. Bu markaya olan bağlılığının ölçümüdür. Örneğin, bir müşteri bir çikolata markasının her ürününü almaya devam ediyorsa bu, bu markaya olan sadakatini göstermektedir.

 73. İmaj yönetiminde iletişim: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, İmaj Yönetiminde İletişim; örgütün veya markanın müşterileri, çalışanları, ortakları ve halkla ilişkiler aracılığıyla yayınladığı mesajların toplamıdır. Bu mesajlar, örgütün veya markanın hedef kitlesine ilettiği hedeflerini ve özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Akademik olarak, İletişim, örgütlerin veya markaların imajlarını oluşturmak için kullandıkları çeşitli araçların ve aktivitelerin kombinasyonudur.

  Örnek olarak, bir çevrimiçi marka, ürünlerini tanıtmak ve müşterilerin satın alma davranışlarını etkilemek için sosyal medya, bloglar ve e-postalar gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanabilir. Bu çeşitli araçlar arasındaki mesajların ortak bir tema ve amaç alanında bir araya getirilmesi, İletişimin özünü oluşturur.

 74. Algı yönetiminde halkla ilişkiler: Algı Yönetiminde Halkla İlişkiler, bir işletme veya organizasyonun tüketici veya toplumun algılarının halkla ilişkiler faaliyetleri aracılığıyla anlaşılmasını ve/veya değiştirilmesini hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle işletmelerin veya markaların, ürünleri veya hizmetleri hakkında olumlu algılar oluşturmak için halkla ilişkiler faaliyetlerini ön plana çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örnek olarak, bir şirketin ürünü hakkında olumlu algı oluşturmak için, çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerine yatırım yapmasının bir örneği olarak, şirketin markasını desteklemek ve marka bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli sosyal medya kampanyaları başlatmasını verebiliriz.

 75. İmaj yönetiminde sosyal medya: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'İmaj yönetimi sosyal medyada' terimi, bir marka veya kişi tarafından sosyal medyada yürütülen stratejik ve taktiksel etkinliklerin bütününü ifade eder. Akademik tanımı, sosyal medya platformlarının etkinlikleri ile kurumsal ve bireysel marka algıları arasındaki ilişkileri anlamaya çalışan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir marka sosyal medyada bir kampanya başlatarak, müşterilerinin ağına ulaşmaya çalışabilir. Kampanya, markayı veya ürününü tanıtmaya odaklanabilir ve ürünlerinin kullanımı hakkında kısa videolar ile müşterilerini bilgilendirebilir. Bu şekilde, markanın imajını güçlendirebilir ve müşteri sadakatini güçlendirebilir.

 76. İmaj yönetiminde kurumsal iletişim: Kurumsal iletişim, bir kurumun dış dünyaya karşı tutumunu, kimliğini, değerlerini ve amaçlarını anlatmak için kullandığı iletişim araçlarının tümünü ifade eder. Bu kapsamda, kurumsal iletişim, bir şirketin çalışanlarının, üyelerinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer tüm dış çevrelerin arasındaki iletişimin anahtarıdır. Örnek olarak, bir şirketin, müşterilerine karşı tutumunu anlatmak için internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve diğer mecraları kullanarak kurumsal iletişimin bir parçası olarak yürüttüğünü görebiliriz. Kurumsal iletişim, şirketin imajının yönetilmesinde ve kurumsal kimliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

 77. Algı yönetiminde kriz iletişimi: Algı Yönetiminde Kriz İletişimi, bir kuruluşun kamuoyuyla veya özel alanla olan ilişkisinde kriz durumlarının yönetiminde kullanılan stratejik bir yaklaşımdır. Kriz iletişimi, işletmelerin kamuoyuyla etkileşim ve iletişiminin doğru ve etkili şekilde yönetilmesini sağlamak için tasarlanmış bir stratejidir. Bu strateji, özellikle kamuoyu, medya ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için kullanılır. Kriz iletişiminin temel amacı, algı yönetiminde bir kriz durumunda, kurumun kamuoyu ile arasındaki iletişimi etkin bir şekilde yönetebilmesidir.

  Örnek olarak, bir kurumun kamuoyu tarafından suçlanması durumunda, kurumun bununla başa çıkması için kriz iletişimi önemli bir stratejidir. Kurum, bu durumda, kamuoyuyla etkili iletişim kurabilmek için çeşitli araçları kullanacaktır. Örneğin, kurum, kriz durumu hakkında medyaya açıklamalar yapabilir, kamuoyu ile etkileşim kurabilir ve konuyla ilgili taraftarlarının konuya ilişkin çeşitli yaklaşımlarını mercek altına alarak konuya ilişkin farklı görüşleri kamuoyuna sunabilir.

 78. İmaj yönetiminde reklam stratejisi: İmaj yönetiminde reklam stratejisi, bir markanın veya organizasyonun imajının yönetilmesinde reklamın kullanılmasının planlanmasıdır. Reklam stratejisi, hedef kitleleri belirlemek, ürünleri veya hizmetleri tanıtmak ve marka bilinirliğini arttırmak amacıyla reklam çalışmalarını planlamak ve ölçeklemek için kullanılan bir yaklaşımdır. Akademik tanım olarak, imaj yönetiminde reklam stratejisi, bir markanın veya organizasyonun imajının yönetilmesi için reklam araçlarının kullanımının planlanması ve ölçeklendirilmesini içeren bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir otomotiv üreticisi olan bir firma, müşterilerinin onların ürünlerini satın almalarını artırmak amacıyla araba alımlarını ödüllendirme reklam stratejisi kullanabilir. Bu strateji, müşterilerin ürünlerini satın almalarını teşvik etmek için kullanılan bir ödül programının reklamını yayınlamaktır. Böylece, otomotiv üreticisi aracının imajını arttırmak ve müşteri sadakatini artırmak için tasarlanmış bir strateji olacaktır.

 79. İmaj yönetiminde reklam: İmaj ve algı yönetimi pozisyonunda, “reklam yönetimi”, kurumun imajını ve algısını, çoğu zaman mevcut ve potansiyel müşterilerinin algılarını etkileyen reklamlarının üretimi ve yayınlanması ile desteklemek için kullanılan bir stratejidir. Akademik tanımda, müşterilerin, kurumun imajını ve algısını oluşturmak için kullanılan reklamların yönetimidir.

  Örnek olarak, bir perakendeci, müşterilerinin kendisini kaliteli hizmet ve ürünler sunan bir kurum olarak algılamalarını sağlamak için, televizyonda, basında ve dijital ortamda görüntülü reklamlar yayınlayabilir. Reklamlar, müşterilerin büyüme potansiyelini değerlendirmek için hedeflenen bir kitle ile paylaşılır ve kurumun imajını ve algısını pozitif bir şekilde etkilemek için tasarlanır.

 80. Algı yönetiminde pazarlama: 'Pazarlama algısı yönetimi', bir organizasyonun veya bir markanın çevresindeki algılarını etkileyebilmesi için kullandığı bir pazarlama stratejisidir. Bu strateji, özellikle marka ve ürün algısının önemli olduğu sektörlerde önemli bir araçtır. Algı yönetiminde pazarlama, marka ve ürünlerin çevresindeki algılarını pozitif yönde etkileyerek, müşteri duygularını yönlendirmeyi ve kalıcı karşılaşmaların oluşmasını sağlamayı amaçlar.

  Örnek olarak, bir markanın algı yönetimi pazarlama stratejisi, müşterilerinin marka konusunda pozitif düşünmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyebilir. Örneğin, bir markanın kendi ürünlerini ücretsiz olarak dağıtarak, müşterilerinin markaya pozitif duygular beslemesini sağlaması mümkündür. Aynı şekilde, bir markanın farklı ürünlerini satın alan müşterileri için kampanyalar düzenleyebilir veya müşterileri arasında ürünlerini yaymak için ödüller vermeyi düşünebilir.

 81. Algı yönetiminde sosyal medya: Algı Yönetiminde Sosyal Medya; sosyal medya platformlarının ve mecralarının kullanılmasıyla güçlendirilen algı yönetimi stratejilerini ifade eder. Bu stratejiler, özellikle marka, ürün, hizmet gibi çeşitli konular hakkında kurumsal imajının kontrolünü mümkün kılar.

  Örneğin, bir şirket, algı yönetimi stratejileri aracılığıyla sosyal medya platformlarını kullanarak marka bilinirliğini arttırabilir. Şirket, ürün ve hizmetleri hakkında etkili mesajlar oluşturarak, var olan müşterilerine karşı duyarlı ve doğru bilgiyi yaymak için sosyal medya platformlarını kullanabilir. Bu sayede, potansiyel müşterileri çekmek ve mevcut müşterileriyle iletişim kurmak da mümkün hale gelir.

 82. Algı yönetiminde itibar yönetimi: Algı Yönetiminde Itibar Yönetimi, kuruluşların hedefledikleri algıların oluşması ve bunu sağlamak için mümkün olan en iyi şekilde yönetmeleridir. Buna göre, kuruluşlar, birden fazla stratejik hedefe, amaca veya inisiyatife sahip olsalar bile, her seferinde kendi itibarını yönetmeleri gerekir.

  Akademik tanım: Algı Yönetiminde Itibar Yönetimi, bir kuruluşun itibarının yönetilmesini sağlayan stratejik hedeflerin, amaçların ve inisiyatiflerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

  Örnek: Bir şirketin itibarının yönetimi için, şirketin ürün ve hizmetleri hakkında olumlu ve güvenilir mesajların yayılmasını sağlaması gerekir. Bunun için, şirketin ürünlerini, hizmetlerini ve topluluklarını destekleyen çeşitli kampanyalar düzenlemek, web sitesinde ve sosyal medyada olumlu mesajlar paylaşmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek gibi çabalar yapması gerekir

 83. İmaj yönetiminde marka stratejisi: İmaj yönetiminde marka stratejisi, bir marka için kapsamlı bir stratejiyi ifade eder. Strateji, markanın hedeflerini, ürünlerini, hizmetlerini, hedef pazarlarını ve tüketicileri tanımlayan ve markaya özgün bir imaj oluşturmayı amaçlayan birimleri içerir. Marka stratejisi, markanın kurumsal kimliğini ve gücünü geliştirmek ve markanın değerini arttırmak için tasarlanmış bir çerçevedir.

  Örneğin; McDonalds, küresel marka stratejisini, müşterilerine kaliteli hizmet ve lezzetli ve sağlıklı ürünler sunarak, onların hayatlarını daha kolay ve daha lezzetli hale getirmek için kullanmaktadır. Bunu yaparken, marka kimliğini güçlendirmek için, çevresel sorumluluğa öncelik veren bir görünüm oluşturmaktadır.

 84. İmaj yönetiminde sosyal medya stratejisi: İmaj ve algı yönetiminde, sosyal medya stratejisi, markaların sosyal medya platformlarını kullanarak amaçlarına uygun bir imaj yaratmak için tasarlanmış ve uygulanan bir planı ifade eder. Akademik olarak, sosyal medya stratejisi, markaların veya şirketlerin tanıtım hedeflerini gerçekleştirmek için sosyal medya platformları üzerinden kullanılan çeşitli araç ve teknikleri kapsar. Örneğin, bir markanın hedef kitlesine doğru sosyal medya kampanyalarının yürütülmesi, platformların düzenli olarak kullanılması ve etkileşimin arttırılması sosyal medya stratejisi olarak sayılabilir.

 85. Algı yönetiminde marka yönetimi: Algı Yönetimi Marka Yönetimi, markaların özelliklerini, uyarlanabilir nitelikleri ve algılanan değerlerini anlamak, ölçmek ve değiştirmek için kullanılan bir stratejidir. Marka yönetimi, bir markanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığını veya algılanmasını istediğini anlamak ve kontrol etmek için kullanılan çabaların bir araya gelmesidir. Akademik olarak, marka yönetimi, bir markanın pazarda değer kazanması ve korunması için stratejik ve operasyonel yaklaşımların bir araya getirilmesidir.

  Örnek olarak, Apple Inc., marka yönetimi stratejileri kullanarak tüm dünyada çok sayıda tüketiciyi çekebilmiştir. Apple, ürünlerinin kalitesini, kullanım kolaylığını ve güvenilirliğini satışa sunmak için marka yönetimi stratejileri kullanmıştır. Apple'ın marka algısı, çevre dostu, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin sürekli olarak sunulduğu ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verdiği anlamına gelmektedir.

 86. Algı yönetiminde reklam: 'Algı Yönetiminde Reklam' terimi, markaların ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları reklam faaliyetlerini ifade eder. Reklam, alıcıların ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve ürünleri satın almaya ikna etmek için kullanılan bir araçtır.

  Akademik tanım olarak, 'Algı Yönetimi Reklamı', ürün ve hizmetleri tanıtmak ve alıcıların ürünleri hakkında bilgi edinmesini sağlamak için kullanılan bir reklam aracıdır. Reklam, insanların ürünleri hakkında bilgi edinmesini ve alımlarını etkilemeyi amaçlayan kişisel ya da grup mesajlarını içerir.

  Örnek olarak, bir markanın ürününü tanıtmak için bir reklam kampanyası başlattığını düşünelim. Reklam kampanyası, ürünün beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını, ürünün kullanımının kolaylığını, ürünün özelliklerini ve avantajlarını ve ürünün tüketicilere sağladığı faydaları vurgulamak için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, tüketicilerin ürün hakkında daha fazla bilgi edinmelerini ve markayı tercih etmelerini desteklemek için tasarlanmıştır.

 87. İmaj yönetiminde dijital pazarlama: 'İmaj Yönetimi Dijital Pazarlama' terimi, marka ve kurumsal varlıkların dijital ortamda kendi imajını oluşturmak ve düzenlemek için kullandıkları çeşitli stratejileri ifade etmektedir. Bu stratejiler, markaların ve kurumsal varlıkların, potansiyel müşterileriyle, mevcut müşterileriyle ve diğer kurumsal varlıklarla bağlantı kurmak için etkileşim ve iletişim kurmalarının sağlanmasını hedeflemektedir. Bunun için, dijital pazarlama, marka ve kurumsal varlıkların web siteleri, sosyal medya mecraları ve diğer dijital kanallar aracılığıyla kullanıcılarına sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir marka veya kurumsal varlık, dijital ortamda kullanıcılarının çekimine dayalı olarak bir sosyal medya platformunda reklamlar veya çeşitli dijital kanallarda ücretsiz ürün ve hizmetler sunarak kullanıcıların kendisi hakkında bilgi edinmelerini sağlayabilir. Bu şekilde, marka veya kurumsal varlık, kullanıcılarına kendisi hakkında bilgi verirken, aynı zamanda da kullanıcılarının geri bildirimleriyle marka veya kurumsal varlığın imajının olumlu etkilenmesini sağlayabilir.

 88. İmaj yönetiminde iç iletişim: İmaj ve Algı Yönetiminde iç iletişim, bir kuruluşun çalışanları arasındaki iletişimin kanallarını, mesajlarını ve çalışanların çoğu zaman güçlü veya zayıf olan rolünün özelliklerini içeren bir araç olarak tanımlanır. Bu, çalışanların kurumun içindeki etkileşimlerini, kurumsal hedefleri, kararları ve eylemleri daha iyi anlamalarını sağlamak için bir aracıdır.

  Örnek olarak, bir kurumda çalışanların çoğu, kurumun değerlerini anlamaları ve kurumun hedeflerini desteklemeleri için iç iletişim kampanyalarının kullanılmasından yararlanabilir. Bu aracın arkasındaki amaç, çalışanların daha iyi anlamalarını ve kurumun değerlerini ve hedeflerini desteklemelerini sağlamaktır.

 89. İmaj yönetiminde kriz iletişimi: ‘İmaj Yönetimi Kriz İletişimi’, bir marka, kurum veya ürünün, potansiyel olarak zarar verebilecek bir olayın ortaya çıkması durumunda, o olayın anlaşılması ve yönetilmesi için kullanılan araçlardır. Akademik tanım olarak, bu kriz iletişimi, tüketicilerin ön yargılarını ve davranışlarını etkilemeyi, kamuoyu düşüncelerini incelemek ve yönetmek, medya aracılığıyla kamuoyu ile iletişim kurmak ve markanın sağlamış olduğu ürün veya hizmetin kalitesini koruma ve güvence etmek için kullanılan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir şirketin ürününün potansiyel olarak zararlı özellikleri olduğu ve bunu tüketiciler tarafından fark edildiği bir durumda, bu şirketin ‘İmaj Yönetimi Kriz İletişimi’ stratejilerini uygulaması gerekebilir. Bu strateji, şirketin ürünü hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek, ürünün güvenilirliğini teyit etmek, tüketici güvenini yeniden kazanmak ve kriz sonrasında marka imajını düzeltmek için yer alır.

 90. İmaj yönetiminde medya yönetimi: İmaj ve Algı Yönetimi için 'Medya Yönetimi', bir organizasyonun iletişim çabalarının stratejik olarak nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını anlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir organizasyonun, özellikle de medya aracılığıyla, kendi imajını kontrol etme kabiliyetinin, özellikle de kamuoyu, müşteriler ve rakipler arasındaki algıyı yönetme kabiliyetinin, geliştirmeye çalıştığı anlamına gelir.

  Akademik tanım olarak, medya yönetimi, bir organizasyonun, kendi imajını kontrol etme ve böylece kamuoyu, müşteri ve rakipler arasındaki algıyı yönetme kabiliyetini geliştirme çabasını, medya aracılığıyla, stratejik olarak nasıl tasarlayacağını ve uygulayacağını anlamak için kullanılan bir yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir şirket, medya yönetimini kullanarak, müşterilerine verdiği hizmetler hakkında olumlu bir mesaj yaymak için haber kanallarına, sosyal medya platformlarına ve diğer iletişim araclarına yer vermeyi düşünebilir. Böylece, şirket kendini geliştirme ve rakipler arasındaki algıyı yönetme kabiliyeti geliştirebilir.

 91. Algı yönetiminde marka stratejisi: 'Marka Stratejisi' terimi; bir markanın kurumsal kimliğini ve marka değerini, tanınırlığını, tüketiciler tarafından kabul görülmesini, müşteri sadakatini ve marka bilinci yaratmak ve korumak için uygulanan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmalar arasında; markanın ürün ve hizmetleri, marka özellikleri, tüketici özellikleri, pazarlama ve satış stratejileri, müşteri deneyimleri, rekabet ve diğer etkenleri dikkate almak önemlidir.

  Örnek olarak, bir sigorta şirketi; kendisini müşterileri için güvenilir, dürüst ve yardımsever olarak tanımlamaya çalışabilir. Ayrıca, marka stratejisini desteklemek için daha kaliteli hizmetler, daha düşük fiyatlar ve daha iyi müşteri desteği sağlaması gerekebilir. Bu strateji sayesinde, sigorta şirketi kurumsal kimliğini ve marka değerini güçlendirecek ve tüketiciler tarafından kabul görmesini sağlayacaktır.

 92. Algı yönetiminde dijital pazarlama: Algı Yönetiminde Dijital Pazarlama, marka veya ürünlerin, hedef kitlesine yönelik dijital kanallardan kullanıcılar arasında doğru algı oluşturma ve arzulanan davranışları tetikleme sürecidir. Akademik tanımı, dijital pazarlama, markaların, müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin dijital kanallarda algılarını oluşturmak, değiştirmek ve etkilemek için kullandıkları stratejiler olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir markanın tüketicilerinin dikkatini çekmek ve dijital alanda markalaşmasını arttırmak için sosyal medya reklamlarını kullanmasını vermek mümkündür. Bu reklamlar, markanın müşterilerine özel çekicilikleri, kampanyaları veya indirimleri aracılığıyla markanın algısını ön plana çıkarmayı amaçlar.

 93. Algı yönetiminde iç iletişim: Algı Yönetiminde İç İletişim, bir kuruluşun üyelerine, çalışanlarına, müşterilerine ve halka kendisinin ne olduğunu ve ne yaptığını açıkça iletmek için kullanılan çeşitli iletişim çözümlerini içerir. Bu çözümler arasında, çalışanlar arası iletişim, dokümantasyon, yayınlar, etkinlikler, basın toplantıları, internet ve sosyal medya yayınları, tanıtım videoları ve etkinlikleri gibi farklı araçlar yer alır.

  Örnek olarak, bir şirketin açık bir iletişim politikasına sahip olması, çalışanlarının ve müşterilerinin neyi bekleyeceklerini bilmesini sağlayabilir. Örneğin, bir şirketin çalışanlarına, her hafta bir e-posta ile projelerden ve gelişmelerden haber vermesi, çalışanların ne yapacaklarını ve nelerin bekleneceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

 94. Algı yönetiminde medya yönetimi: Algı yönetiminde medya yönetimi, bir marka, kişi veya kurumun kamuoyunda özellikle medya aracılığıyla oluşturduğu algıyı yönetmek için kullandığı bir stratejidir. Bu strateji, kurumun hedef kitleleri arasında istenen mesajları toplumsal algıyı etkilemek için medya ile çeşitli araç ve fırsatlar kullanarak çıkarmasını sağlar. Örnek olarak, bir marka mevcut veya potansiyel müşterileri arasında ürününü veya hizmetini daha kötü olmadıklarını vurgulamak için haberlerde, sosyal medyada ve diğer araçlarla pozitif algı oluşturmak için medya yönetimi stratejileri uygulayabilir.

 95. İmaj yönetiminde marka imajı: İmaj Yönetimi pozisyonunda, marka imajının tanımı, markanın hedef kitleye olan arzusuna göre oluşturulmuş ve bu arzunun görsel, sözel ve duygusal ifadelerle şekillendirilmiş bir toplam algıdır. Akademik tanımı, markanın toplam algısının, hedef kitlenin zihnindeki görsel, sözel ve duygusal özellikleri içeren, öznel ve somut algılar toplamıdır.

  Örnek olarak, Apple markasının marka imajının, çağdaş, modern ve kaliteli teknolojilere öncülük eden bir marka olarak algılanmasını vermek mümkündür. Bu algı, markanın hedef kitleye olan arzusu olan özellikleri içerir ve öznel ve somut algılar toplamından oluşur.

 96. İmaj yönetiminde marka farkındalığı artırımı: ‘Marka farkındalığı artırımı’, ürün veya hizmetleri satın alma veya kullanma düşüncesine olan ilgi artırma olasılığının arttırılması işlemidir. İmaj ve algı yönetimi pozisyonunda, marka farkındalığı artırımı, markanın veya ürünün tüketiciler tarafından tanımlanmasını artırmak ve marka bilinirliğini arttırmak için pazarlama stratejileri geliştirmek anlamına gelir.

  Marka farkındalığı artırımı, ürünün sahip olduğu bir algının oluşturulması ve ürünün anımsatılmasının desteklenmesi olarak da tanımlanabilir. Örneğin, bir şirketin, ürünlerini tanıtmak ve pazarlama stratejilerinde yaratıcı kullanımı ile marka farkındalığını artırabilir. Marka farkındalığının artırılması, ürünün satışlarını artırmak, ürünün tanınırlığını arttırmak ve markaya güven vermek için kullanılan temel bir araçtır.

 97. İmaj yönetiminde marka tanıtımı: İmaj Yönetiminde Marka Tanıtımı, özellikle marka imajının oluşturulması ve yönetilmesi için kullanılan bir stratejidir. Bu stratejinin temel amacı, marka hakkında olumlu ve çekici bir algının oluşturulmasıdır. Akademik olarak, imaj yönetiminde marka tanıtımı, bir markanın ürün ve hizmetlerinin farklılaştırılması, ürünlerin güvenilirliği ve kalitesi vurgulanması, ürünlerin tüketiciye gösterilmesi ve satışının arttırılması amacıyla kullanılan reklam, pazarlama ve diğer iletişim tekniklerini içerir.

  Örnek olarak, bir marka olan Nike, tanıtım kampanyalarının yanı sıra, çeşitli etkinliklerin sponsorluğunu yaparak, tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Nike'ın, rakiplerinden farklılaşmasını destekleyen ve imajını güçlendirmesini sağlayan birçok etkinlik sponsorluğu arasında, sporcuların desteklenmesi, spor yarışmalarının düzenlenmesi ve dünya çapında popülerlik kazanan moda gösterileri sayılabilir.

 98. İmaj yönetiminde kriz yönetimi stratejileri: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, “Kriz Yönetim Stratejileri”, önceden belirlenmiş ve planlanmış eylemlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu stratejiler, bir krizin oluşmasından önce, oluşması sırasında ve oluşmasından sonra uygulanır. Kriz yönetim stratejileri, organizasyonun krizlerden etkilenmeden önce krizleri önlemek, ortaya çıkıldığında onları yönetmek ve krizin etkisini azaltmak için stratejiler içeren geniş bir yelpazedir. Örnek olarak, bir şirketin kriz yönetim stratejisi, duyuru yayınlamak ve krizle ilgili soruları cevaplamak için sosyal medya kanallarını kullanmaktan oluşabilir.

 99. İmaj yönetiminde kriz restorasyonu: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda kullanılan 'Kriz Restorasyonu' terimi, bir kuruluşun ya da kişinin imajının kötü bir şekilde etkilenmesi durumunda, bu imajın eski haline döndürülmesi anlamına gelir. Akademik olarak, kriz restorasyonu, kuruluşların ya da kişilerin krizlerin etkilerini hafifletmek için yürüttükleri algı ve imaj yönetimi çabalarını tanımlamak için kullanılır. Örnek olarak, bir şirketin ürününün kullanımı sonucu çevreye zarar vermesi durumunda, şirketin çevreci çalışmalar yürütmesi ve bu konuda çalışmalarını göstermek için kamuoyuna açıklamalar yapması, kriz restorasyonu olarak nitelendirilebilir.

 100. Algı yönetiminde reklam stratejisi: Algı yönetiminde reklam stratejisi, hedef kitlelerin algılarını etkileyerek, ürün veya hizmetleri tanıtmak, marka sadakatini arttırmak, rekabet avantajı sağlamak ve ürünleri satın almaya teşvik etmek amacıyla planlanan ve uygulanan bir reklam stratejisidir. Akademik tanım olarak, algı yönetiminde reklam stratejisi, bir organizasyonun ürün veya hizmetleriyle ilgili hedef kitlelerin algılarını etkileyen ve yönlendiren reklam kampanyalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi sürecidir.

  Örnek: Bir restoran zinciri, hedef kitlelerinin ürünlerinden memnun olmalarını ve yeni müşterileri satın almaya teşvik etmek için, ürünlerini tanıtmak için bir algı yönetiminde reklam stratejisi oluşturabilir. Bu strateji, ürünlerinin faydalarını vurgulayan, markalarının imajını arttıracak ve mevcut ve potansiyel müşterilerinin satın alma davranışlarını etkileyebilecek reklam kampanyaları içerebilir.

 101. algı yönetiminde dijital strateji: Algı Yönetimi Dijital Stratejisi, bir marka veya ürünün dijital ortamlar üzerinden etkileşim ve kurumsal kimliğinin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan bir çözüm olarak tanımlanır. Bir markanın dijital platformlarda izinsiz kullanımını önlemek veya özellikle ürünlerinin satışını arttırmak için kullanılabilecek stratejileri içerir.

  Örnek olarak, bir marka, tüketicilerinin deneyimini artırmak için dijital ortamlar üzerinden etkileşim sağlamaya odaklanabilir. Bunu yapmak için, marka daha iyi bir kullanıcı deneyiminin oluşturulmasını sağlamak için dijital platformlarda özel içerik oluşturabilir veya tüketicilerin işlemlerini kolaylaştırmak için online alışveriş teklif edebilir.

 102. İmaj yönetiminde marka değeri artırımı: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'İmaj yönetiminde marka değeri artırımı' terimi, bir markanın belirli özelliklerini, sonuçlarını ve ödüllerini dikkate alarak, ortaya çıkan güvenirlilik ve özelliklerden faydalanarak, pazar payını ve marka bilinirliğini arttırmayı ifade eder. Akademik olarak, imaj yönetiminde marka değeri artırımı, bir markanın hassasiyetleri, imajı ve kalitesi, kullanıcılar ve pazarlar arasındaki ilişkilerin ölçümü, pazarlama stratejilerinin özelleştirilmesi, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü ve fark yaratma gibi düşüncelerin birleşimini gerektirir.

  Örneğin, bir şirketin marka değerini artırmak için, firma, kaliteli ve özelleştirilmiş ürünler sunabilir veya müşteri memnuniyeti ve güvenirlilik arttırıcı reklam kampanyaları düzenleyebilir.

 103. İmaj yönetiminde marka konumlandırması: 'Marka konumlandırması' imaj ve algı yönetimi pozisyonunda, mesleğinde, departmanında, sektöründe ve işinde kullanılan bir terimdir. Marka konumlandırması, markaya odaklanan bir strateji veya yöntemdir. Genellikle, bir marka ya da ürünün kuruluşunun, pazarının, hedef pazarlarının ve müşterilerinin algılarını etkilemek için özel bir anlayışa sahip olmasını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Akademik tanım olarak, marka konumlandırması, markaların, ürünlerin ve hizmetlerin özelliklerini, faydalarını ve özelliklerini pazarınıza sunmak için kullanılan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir bilgisayar markasının, ürünlerini “güvenilirlik”, “kalite” ve “iyi fiyat” konularında pazara sunması marka konumlandırmasının bir örneğidir. Bu algı, markanın hedef pazarları tarafından benimsenmesiyle şekillenecek ve onların mevcut ve potansiyel müşterilerini çekmeye yardımcı olacaktır.

 104. İmaj yönetiminde marka yönetimi: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, 'Marka Yönetimi' terimi, müşterilerin, bağlı kuruluşların ve diğer iş birlikçilerin algılarının bir şirketin veya ürünün üzerinde oluşturulmasını ifade eder. Marka yönetimi, şirket tarafından üretilen ürünlerin veya hizmetlerin potansiyel müşteriler tarafından bilinmesini veya algılanmasını sağlamak için kullanılan stratejileri kapsar. Akademik tanım olarak, marka yönetimi, müşterilerin, satıcıların ve diğer önemli paydaşların algılarını etkilemeyi hedefleyen, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için kullanılan stratejik bir yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir inşaat şirketinin, müşterileri arasında marka bilinirliğini arttırmak için bir reklam kampanyası başlatması gösterilebilir. Reklamlar, müşterilerin bu şirket hakkındaki algısını ve ürünlerinin tamamının veya özelliklerinin kalitesini öne çıkarmak için kullanılabilir. Reklamlar, müşterilerin şirketin kalitesini ve fiyatını destekleyen birçok mesaj içerebilir.

 105. Algı yönetiminde kriz yönetimi stratejileri: Algı Yönetimi Kriz Yönetimi Stratejileri, bir kişi veya kurumun çevresindeki algıyı etkilemek için kullanılan çeşitli teknikleri kapsar. Bu stratejiler, bu kişi veya kurumların çevrelerindeki algıyı, davranışı, fikri veya konumlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlar. Bu stratejiler arasında, medya iletişimi, sosyal medya, kamuoyu anketleri, etkinlik ve toplantılar gibi çeşitli araçlar kullanılır.

  Örnek olarak, bir şirketin kötü algılanmasını önlemek için, Algı Yönetimi Kriz Yönetimi Stratejileri kullanılabilir. Bunu yapmak için, şirket, medya iletişim kanallarını kullanarak şirketin pozitif faaliyetlerini vurgulayabilir ve kötü algılanan konuları hafifletebilir. Aynı zamanda, şirket, etkinlikler düzenleyerek, kamuoyu anketleri yaparak ve sosyal medya kullanarak pozitif imajını geliştirmeye çalışabilir.

 106. İmaj yönetiminde olumlu algı yaratma: 'İmaj ve Algı Yönetimi' terimi, bir organizasyonun sahip olduğu güvenilirlik, güç ve kalitesini arttırmak amacıyla, özellikle kamuya yönelik olarak meydana gelen algıların ve iletişim stratejilerinin örgütlenmesini kapsamaktadır. 'Olumlu Algı Yaratma' terimi, organizasyonun kamuya yönelik olarak meydana gelen algılarının pozitif olmasını sağlamak için kullanılan stratejileri ifade eder. Akademik tanım olarak, 'Olumlu Algı Yaratma', bir organizasyona ait olumlu algıların meydana getirilmesi için oluşturulan stratejileri ifade eder.

  Örnek olarak, bir üretim şirketinin, çevreye olan duyarlılığını arttırmak için sürdürülebilir üretim metotlarını kullanması, olumlu algı yaratmak için bir strateji olarak kullanılabilir. Şirket, çevre dostu üretim metotlarını kullanmasının müşteriler, yatırımcılar ve kamuya yönelik olumlu bir algı yaratacağını varsayabilir.

 107. İmaj yönetiminde dijital strateji: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, dijital strateji, bir şirketin, ürünün veya hizmetin pazardaki imajının online ortamlarda nasıl kurulacağını ve sürdürüleceğini belirlemek için planlanmış bir yöntem olarak tanımlanabilir. Akademik tanım olarak, dijital strateji bir organizasyonun, ürünün veya hizmetin potansiyel müşterilerine ulaşmak ve hedeflenen müşteri segmentlerinin imajını özelleştirmek için kullanılan bilgi ve teknolojilerin kullanımını içeren, ölçülebilir bir planlama süreci olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir şirketin, ürünün veya hizmetinin online ortamda iyi bir imaj oluşturmak için dijital strateji kullanması, örneğin sosyal medya yönetiminde etkin bir profil oluşturmak, doğru PPC reklamlarını seçmek veya arama motoru optimizasyonu yapmak gibi etkinlikleri içerebilir.

 108. Algı yönetiminde marka imajı: 'Algı yönetiminde marka imajı', marka ve işletmelerin kendi imajının nasıl algılandığını belirleme ve bunu kontrol etme çabaları olarak tanımlanmaktadır. Markalar, müşterilerinin kendilerine ne kadar güven duyduklarını, hangi özellikleri aradıklarını ve neyi temsil ettiklerini anlamak için algı yönetimi kullanırlar. Marka imajı, müşterilerde marka konusunda oluşan fikirleri, duyguları ve davranışları anlamaya yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır.

  Örnek olarak, marka bir çikolata üretiyorsa, müşterilerinin ne kadar lezzetli, taze ve sıcak çikolata bulduklarını anlamak için marka imajını kullanabilirler. Müşterilerin tatmin olup olmadıklarını, tüm ürünlerinin ne kadar iyi olduğunu ve markayı ne kadar övmek istediklerini anlamak için kullanılan algı yönetiminde marka imajı, markaların başarılarını artırmak için çok önemlidir.

 109. Algı yönetiminde marka farkındalığı artırımı: Algı Yönetimi Marka Farkındalığı Artırımı, markaların kullanıcılar tarafından daha kolay fark edilmesini ve hatırlanmasını sağlamak için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, marka mesajlarının kullanıcılar arasında yaygın olarak kabul edilmesini ve marka satın alma eğilimlerinin artmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Akademik tanım olarak; Algı Yönetimi Marka Farkındalığı Artırımı, marka mesajlarının kullanıcılara verilmesi ve kullanıcıların markayı özellikleri, kalitesi ve ürünleriyle ilişkilendirmelerini sağlamak için uygulanan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir şirketin ürünlerini satın alma eğiliminin artmasını istiyorsa, o zaman markalarının farklı kanallarda (sosyal medya, basın, reklam vb.) yaygın olarak tanıtılması gerekir. Bu strateji ile, markanın tanınırlığı artacak ve potansiyel müşterilerin ürünlerini daha kolay satın almaları sağlanacaktır.

 110. Algı yönetiminde marka tanıtımı: Algı Yönetimi Marka Tanıtımı, bir markanın algılanmasının, pozitif bir şekilde nasıl değiştirilmesi ve etkileşimlerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğreten bir yönetim disiplinidir. Bu, tüketici algısının, markayı tüketicinin ihtiyaçlarına en uygun şekilde nasıl değiştirebileceğini ve markanın tüketicinin gereksinimleriyle nasıl etkileşim kurabileceğini inceler.

  Örnek olarak, bir marka, algı yönetimi marka tanıtımı kullanarak, tüketicilerinin ihtiyaç ve arzularını karşılayan yeni ürünlerini duyurmak için etkili bir tanıtım stratejisi geliştirebilir. Marka, tüketicilere ürünün özelliklerini anlatmak için çok çeşitli iletişim kanalları kullanabilir, örneğin sosyal medya, reklam, açıklamalar ve çeşitli basın etkinlikleri ile tüketiciye markalarının ürünleri hakkında bilgi vermek. Böylelikle, tüketici marka ile bağlantı kurma ve ürüne olan ilgiyi artırma şansına sahip olacaktır.

 111. Algı yönetiminde kriz restorasyonu: Algı Yönetimi ve Kriz Restorasyonu, işletmelerin bir kriz durumunda kişisel veya örgütsel algılarını yönetmek için kullanılan stratejileri ifade eder. Kriz Restorasyonu, işletmeyi örgütsel olarak etkileyen olayların neden olduğu algı kalitesini ve kalitesini yönetmek için kullanılan stratejileri kapsar.

  Örnek olarak, bir şirketin ürününün çok fazla kalitesiz hale gelmesi durumunda, algı yönetimi ve kriz restorasyonu stratejileri kullanılarak, şirket tarafından ürünün kalitesini artırmak için çalışılması ve halka duyurulması gerekebilir. Aynı zamanda, müşterilerin ürünün kalitesini düzeltmek için şirkete güvenlerini yitirmemeleri için, şirket çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenleyebilir. Böylelikle, kriz restorasyonu stratejileri kullanılarak, ürünün kalitesi ve müşterilerin algıları düzeltilerek işletmenin itibarının korunması sağlanır.

 112. Algı yönetiminde sosyal medya stratejisi: Algı yönetiminde sosyal medya stratejisi, markaların, ürünlerin ve hizmetlerin sosyal medya platformlarında pazarlanmasını içeren bir stratejidir. Çoğu zaman, markalar sosyal medya mecralarının kullanımını, duyurularını ve sosyal medya etkileşimlerini artırmayı hedeflerler. Sosyal medya stratejisi, markalar için özellikle önemlidir, çünkü bu strateji markanın güvenilirliğini ve bunun yanı sıra markanın algılanmasını da etkileyebilir.

  Örnek olarak, bir marka sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanarak, ürünler ve hizmetleri hakkında olumlu mesajlar ve kampanyalar düzenleyerek bir marka algısı oluşturabilir. Markanın ürünleri ve hizmetleri hakkında olumlu mesajların sosyal medya platformlarında yayılması, markanın algılandığı pozitif bir şekilde etkilenecektir.

 113. Algı yönetiminde marka değeri artırımı: Algı Yönetimi Marka Değeri Artırımı, markaların kurumsal itibarını arttırmak için özel algılarının ve algılarının yönetilmesi anlamına gelir. Bu, markaların özellikleri, yararları, özellikleri ve kalitesi hakkında olumlu algıların oluşturulması veya mevcut olumlu algıların korunması anlamına gelir. Bu, marka farkındalığı ve itibarını arttırmak için reklam, dijital medya ve diğer stratejilerin kullanımını da içerir.

  Örnek olarak, bir marka, ürünlerinin kalitesini arttırarak güvenilirliğini arttırabilir. Aynı zamanda, marka farkındalığını ve itibarını arttırmak için çeşitli reklam ve dijital medya kampanyaları başlatabilir. Böylece, markanın kalitesini ve itibarını arttırarak, algılarını ve marka değerini arttırabilir.

 114. Algı yönetiminde marka konumlandırması: Algı Yönetiminde Marka Konumlandırması, marka imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi için tasarlanan bir konsepttir. Marka konumlandırması, markanın hedef pazar için nasıl algılanacağını belirlemek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, markayı ön plana çıkarmak ve halk arasında markanın olumlu algılanmasını sağlamak için kullanılır. Akademik olarak, marka konumlandırması, markayı mevcut pazar koşullarında ön plana çıkarmak ve birçok farklı kanaldan markayı hedef kitleye doğru şekillendirmek için kullanılan bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir ayakkabı markasının, sokak modasına ve gençlere hitap etmek için konumlandırılmasını düşünebiliriz. Marka, gençlerin ortak stil tercihlerine uyumlu modeller ve renkleri üreterek, gençler tarafından sevilen bir marka olma yolunda ilerleyebilir. Marka, ayrıca sosyal medya mecralarında ve diğer kanallarda gençler tarafından yakından takip edilen ve alınan ürünleri tanıtma çalışmalarına da yönelebilir.

 115. Algı yönetiminde kriz iletişimi stratejileri: Algı Yönetiminde Kriz İletişimi Stratejileri, şirketlerin veya organizasyonların krizler sırasında kamuya iletilen mesajların ve iletişim yöntemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini hedefleyen bir stratejidir. Bu strateji, kamuya açıklanan mesajların tasarlanmasını ve kamu ile iletişimin yönetilmesini içerir. Akademik tanım olarak, algı yönetiminde kriz iletişimi stratejileri, şirketlerin veya organizasyonların krizler sırasında mesajların ve iletişimin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kullanılan, kamuya açıklanan mesajların tasarlanması ve kamu ile iletişimin yönetilmesini içeren, önceden planlanmış bir stratejidir.

  Örnek olarak, bir şirket kamuoyuyla kriz zamanlarında iletişim kurmak için algı yönetiminde kriz iletişimi stratejileri kullanabilir. Örneğin, şirket, kamuoyuyla kriz sırasında etkin iletişim kurmak için sosyal medyayı kullanabilir. Bu tür bir strateji, şirketin mesajını kamuya doğru ve etkili bir şekilde iletmek için sosyal medya aracılığıyla günlük olarak kamuya mesaj paylaşmasını ve insanlarla doğrudan etkileşime geçmesini içerir.

 116. İmaj yönetiminde kriz iletişimi stratejileri: İmaj ve Algı Yönetimi pozisyonunda, kriz iletişimi stratejisi bir kuruluşun çalışmalarını etkileyen, olumsuzlukların meydana geldiği durumlarda, kuruluşun gözüyle bakılan ve etkili şekilde iletişim kanalları kullanılarak yönetilen iletişim stratejisidir. Akademik tanım olarak, kriz iletişimi stratejisi, kuruluşların, kamuoyu, çalışanlar, müşteri ve medya arasındaki ilişkileri yönetmeye yönelik, rekabet avantajı sağlamak için özel olarak tasarlanmış ve uygulanmış iletişim stratejileridir.

  Örnek olarak, bir işletme, ürününün sağlık riski taşıdığını ve ürünü geri çekmeye karar verdiğini ortaya çıkardı. Bu durumda, işletmenin kriz iletişimi stratejisi, ürününün geri çekilmesi ile ilgili kamuoyuna doğru ve etkili bir şekilde bilgi vermesi, çalışanlarını bilgilendirmesi ve müşterileri ile arasındaki ilişkileri yeniden inşa etmesi gibi çeşitli faaliyetleri içerebilir.

 117. Algı yönetiminde olumlu algı yaratma: Algı yönetiminin olumlu algı yaratma terimi, bir şirketin, markasının veya ürününün dışarıdaki görüşlerini, düşüncelerini ve değerlerini pozitif olarak yönetmeye çalışmasına denir. Bu strateji, şirketlerin, markalarının ve ürünlerinin sahip olduğu özellikleri kullanarak, özellikle potansiyel müşterilerle iletişim kurmalarını sağlamak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir otomobil markasının kalitesini ve güvenilirliğini vurgulayan reklamlarının yayınlanması olumlu algı yaratma stratejisinden biri olacaktır. Bu şekilde, potansiyel müşterilerin, markanın sahip olduğu özellikleri ve kalitesini görerek, markaya olan inanç ve güvenini artırması amaçlanır.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

İmaj ve Algı Yönetimini Öğrenmek Neden Önemlidir?

İmaj ve algı yönetimi, kurumların kamuoyu algılarının nasıl oluşturulacağını anlamaya yardımcı olan bir konudur. İmaj ve algı yönetiminin kullanımı, kurumların kamuya karşı olan sorumluluklarının bilincinde olmalarını ve kamuoyunu neyin etkilediğini anlamalarını sağlayabilir. İmaj ve algı yönetiminin önemi, kurumların stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.

İmaj ve algı yönetimi kursumuz, kurumların imaj ve algı yönetiminin kullanımını, bu konuda uygulanabilecek stratejileri ve çok daha fazlasını öğrenme fırsatı sunmaktadır. İmaj ve algı yönetimini öğrenmek için Enstitü'deki bu kursa katılabilirsiniz.

Güçlü bir imaj, doğru bir algıdan geçer.

IIENSTITU
İmaj Yönetimi, Toplumda oluşturulan algıyı yönetme süreci, Bir marka, müşterilerinin beklentilerine cevap vermek ve kurumu tanıtmak için iletişim araçlarını kullanır, Algı Yönetimi Planı, Etki alanındaki algıların etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla uygulanan bir strateji, Bir şirket, çevre dostu ürünleri pazarlamak için algı yönetimi planı oluşturur, İmaj Stratejisi, İmajın tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılmasında kullanılan bir strateji, Gıda şirketi, fotoğrafların organik taze sebzeler ve meyvelerle çekilmesini veya reklamların doğal yemek takvimleri ile ortaklaşa yapılmasını kullanabilir, Marka İmajı, Bir markanın tüm içsel ve dışsal özelliklerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklamlarının ve kimliğinin tümünün bir araya gelerek oluşturduğu algılar, Apple markasının imajı, yaratıcılık, kullanım kolaylığı ve kaliteyi kapsamlı bir şekilde temsil eder, İmaj Çalışması, Mevcut veya potansiyel olarak oluşturmak istedikleri kamu algısının anlayışını, ölçümünü ve değiştirilmesini içerir, Bir markanın satışlarını artırmak istediği bir hedef kitleye karşı, markanın mevcut imajını ölçmek için imaj çalışması gerçekleştirilir, İmaj Danışmanı, Kişisel veya yönetsel imajının geliştirilmesine odaklanan bir mesleki pozisyon, İmaj danışmanları, bir şirketin görünüşünü, kurumsal kimliğini ve güvenilirliğini geliştirmeye odaklanır, Reklam Stratejisi, Bir markanın hedef kitleye karşı oluşturduğu algıyı belirlemek ve yönetmek, Bir otomobil firması, lüks ve konfor algısı oluşturmak için reklam stratejisi belirler, Halkla İlişkiler Stratejisi, Bir kuruluşun kamuoyu algısını yönetme ve yönlendirme stratejisi, Bir enerji şirketi, çevre dostu bir imaj oluşturmak için halkla ilişkiler stratejisi belirler, Sosyal Medya Stratejisi, Bir markanın sosyal medya aracılığıyla imaj ve bilinirliğini yönetme stratejisi, Bir moda markası, sosyal medya stratejisi ile genç kitleye ulaşmayı hedefler, Kurumsal Kimlik, Bir kuruluşun dış dünya tarafından algılanma şeklini belirleyen unsurların tümü, Bir havayolu şirketi, logoları, uniforma tasarımları ve hizmet standartları ile kurumsal kimlik oluşturur
İmaj ve Algı Yönetimi imaj ve algı yönetimi kavramları ve anlamları
Bu, açık kahverengi saçlı bir kadının yakın çekim fotoğrafı. Gözleri kapalı ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Yüz hatları yumuşak bir şekilde aydınlatılmış, bu da ona sıcak ve huzurlu bir görünüm veriyor. Yakasında ve kollarında ince siyah bir kenarlık olan beyaz bir üst giyiyor. Dudakları açık pembe bir renge boyanmış ve koyu kahverengi bir kolye takıyor. Cildi kusursuz ve kaşları özenle alınmış. Arka plan bulanık ve görüntünün sıcaklığına katkıda bulunan altın rengi bir tona sahip. Kadın bir huzur ve dinginlik havası yayıyor ve güzelliği şüphe götürmez.
Belma Karakaş
Yaşam Koçu

Belma'nın tutkusu, başkalarının hayatlarında mutluluk ve başarı bulmalarına yardımcı olmaktır. Koçluğun ne kadar dönüştürücü olabileceğini ilk elden biliyor ve hayatını başkalarının kendi hayatlarını bulmalarına yardımcı olmaya adadı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbise giymiş bir adam arabanın sürücü koltuğunda oturmaktadır. Pencereden dışarı bakmakta ve düşünceli görünmektedir. Arabanın içi, metal bir direk ve siyah deri kılıflı bir koltuk da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla doludur. Adamın elleri kucağında ve yüzünde düşünceli bir ifade var. Araba loş bir alana park edilmiş ve dışarıdaki ağaçların gölgeleri durgun atmosfere katkıda bulunuyor. Adamın duruşu rahat ve huzurlu, bu da onu yakalamak için mükemmel bir an haline getiriyor.
Kişisel Markalaşma

Profesyonel İmaj: İyi Bir İlk İzlenim Bırakmak

25 Eylül 2019
Elini ağzının içine sokmuş bir adam silueti görülüyor. Kolu bükülmüş ve eli gözden kayboluyor. Başı düşünceli bir pozda hafifçe aşağı doğru eğiktir. Yüzü gölgede ve vücudunun hatları karanlık tarafından gizlenmiş. Derin düşüncelere dalmış, belki de önemli bir karar üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu bir iç gözlem hissi uyandırıyor. Pozisyonu güçlü ama bir o kadar da savunmasız. Etrafındaki karanlık, bu tefekkür anında sonsuza dek donmuş, zaman ve mekândan soyutlanmış bir figür izlenimi veriyor.
Marka Yönetimi

Markanızın İmajını Şekillendirin

29 Ekim 2019
Bir elin yakın çekim görüntüsü, parmağıyla küçük kırmızı bir bloğu işaret ederek domino etkisini durdururken görülüyor. Parmak taba renkli ahşap bir arka planla çevrelenmiştir. Parmak çerçevenin ortasına yerleştirilmiş ve ön plandaki kırmızı blok tarafından vurgulanmıştır. Elin yoğun odağı arka plandaki silik bulanıklıkla vurgulanıyor. Parmaklar domino etkisini bozarak küçük bloğu itme sürecindedir. Kırmızı blok görüntünün odak noktasıdır, el ise domino etkisinin devam etmesini engelleyen bir bariyer görevi görür.
Nedir?

Algı Yönetimi Nedir?

04 Aralık 2019
Gözlüklü ve kahverengi gömlekli bir kadın siyah turuncu televizyonun önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor, gözleri gözlüklerinin yuvarlak çerçeveleriyle çerçevelenmiş. Kahverengi gömleğinin düğmeleri sonuna kadar iliklenmiş ve açık mavi kot pantolonunun içine sokulmuştur. Dudakları hafifçe ayrılmış ve saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış. Kadının arkasında kalın harflerle Hoş geldiniz yazılı siyah ve turuncu bir tabela var. Sahne sarı bir arka planla çerçevelenmiştir.
Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

10 Aralık 2019
Bir kadın yatağında uzanmış, dizüstü bilgisayarı önünde açık ve kullanımda. Beyaz yorganı beline kadar çekmiş ve gözleri ekrana odaklanmış. Solunda duvara yaslanmış bir gitar var. Ayaklarının yanında küçük bir bitki ve onun yanında da bir sehpa üzerinde bir lamba var. Lamba yakın plandadır, tabanı koyu gri, gölgesi beyazdır. Oda aydınlıktır ve kadın işine dalmış gibi görünmektedir.
Online Eğitim

Dizi Tadında Online Eğitimler

03 Nisan 2020
Bu görüntü, büyüteçle aydınlatılmış ve düz bir yüzey üzerinde duran bir satranç taşını göstermektedir. Satranç taşı beyazdır ve tepesinde bir taç da dahil olmak üzere karmaşık detaylara sahiptir. Büyüteç yuvarlaktır ve yan tarafında bir sapı vardır. Merceği kavisli ve hafif renklidir, bu da satranç taşını hafifçe büyütüyormuş gibi görünmesini sağlar. Resmin arka planı bulanık ve nötr bir tonda. Bu görüntü, satranç taşının karmaşık detayları ile bardağın büyütme gücü arasındaki gerilimi yakalayarak oyunun önemini vurguluyor.
Kişisel Gelişim

İmaj Nedir? İmaj Yönetimi İçin 3 Seçenek

23 Aralık 2019