AnasayfaBlogBir Ürünü Satmak İçin İkna Yöntemleri
İkna Teknikleri

Bir Ürünü Satmak İçin İkna Yöntemleri

11 Nisan 2020
Bir kişi masanın ortasına, üzerine gülen yüz çizilmiş bir küp yerleştiriyor. Kişinin eli görüntünün sol tarafından uzanmaktadır ve hafifçe bulanıktır. Gülen yüz net bir şekilde görülebiliyor ve iki gözü, düz bir ağzı ve yuvarlak bir burnu var. Küp ahşaptır ve yüzeyi boyunca uzanan küçük, hafif çizgiler vardır. Küp yere konurken el küpü işaret ediyor ve kişinin yüzü arka planda hafifçe görülebiliyor. Arka plan hafifçe odak dışıdır ve açık mavi bir tona sahiptir.
Ikna YöntemleriNasıl Uygulanır?Neden Önemlidir?
Deneyim YaşatmakÜrün veya hizmetler aracılığıyla müşteriye olumlu bir deneyim sunmak. Bu deneyim müşteri yorumları ile desteklenebilir.Müşteri memnuniyetini artırır ve marka bilinirliğini geliştirir.
Duyguları ÖnemsemekMüşterinin duygularını anlamak ve onlara göre hareket etmek. Duygusal bir bağ kurmak için reklamlar gibi araçları kullanabilir.Duygusal bağ kurulduğunda müşteri markaya karşı daha sadık olur.
Tutarlı DavranmakMarkanın tüm işleyişlerinin tutarlı olması gerekir. Ürün kalitesi, hizmet ve yenilikler bu tutarlılığı yansıtır.Tutarlılık, markanın güvenilirliğini ve itibarını artırır.
Uzman OlmakÜrün veya hizmet hakkında geniş bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi müşterilerle paylaşmak.Müşteri, uzman bir markanın sunduğu ürün veya hizmeti almayı tercih eder.
BilinirlikMarkanın bilinirliğini artırmak için pazarlama ve reklam stratejileri kullanılır.Bilinir bir marka, daha fazla müşteri çeker ve satışları artırır.
Müşterinin Değerli Olduğunu HissettirmekMüşteriyi markanın bir parçası olarak görmek ve onun fikirlerini, yorumlarını önemsemek.Müşterinin değerli hissetmesi, sadakatini artırır ve markadan sürekli alışveriş yapmasını sağlar.
Yenilikler SunmakMarkanın sürekli güncellenmesi, geliştirilmesi ve yenilikler sunması.Yenilikçi markalar, müşterinin dikkatini çeker ve onun markayı tekrar ziyaret etmesini sağlar.
Kaliteli HizmetMüşterilere hızlı, güvenilir ve kolay ulaşabilir hizmetler sunmak.Kaliteli bir hizmet, müşterinin markaya olan güvenini artırır ve onun memnuniyetini sağlar.
Rekabetçi FiyatlarFiyatların piyasa koşulları ve rakip markalarla uyumlu olması.Müşteri, ürün veya hizmetin kalitesine göre adil bir fiyat sunan markayı tercih eder.
Müşteri İlişkileriMüşteri ile sağlıklı ve sürekli iletişim kurmak, sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak.İyi bir müşteri ilişkisi, müşterinin memnuniyetini ve sadakatini sağlar.

Tüm işletmelerin ayakta kalabilmesi için ürün veya hizmetlerini satma mecburiyeti vardır. Satış faaliyetlerinin olması ve artması için işletme ve müşterisi arasında zamanla oluşan güven bağının sürekliliğini sağlamak önemlidir. Pazarlama departmanın en önemli görevlerinin başında ikna gelmektedir. Pazarlama, alıcıyı satışa hazırlama, beklentilerini karşılama noktasında önemli rol oynar. Alıcının verdiği kararın doğruluna ikna olması gerekir. Böylelikle marka ve müşteri arasındaki bağ kuvvetlenmeye başlar.

Satış ve pazarlama sürecinde ikna olmayan bir müşterinin, satış aşamasında ikna olması zordur. Müşterilerinize beklentileri doğrultusunda, onların anlayacağı bir dille ürün veya hizmetinizi anlatmanız satış hızı yakalamanızı sağlar. Bir müşteri, satın alım sürecinde fayda sağlayacağına inanırsa satın alma işlemini tamamlar. Ürünün özelliklerini anlatırken, en çok değinilecek nokta müşteriye sağlayacağı yararlar olmalıdır. Bir ürünü satmak için çeşitli ikna yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

İkna tekniklerini öğrenmek için bugün kayıt olun ve online eğitime katılın.
Online Eğitim - Uluslararası Sertifika
İkna Teknikleri Eğitimi
İş ve özel yaşamınızda ikna becerilerinizi geliştirerek başarıyı artırmak istiyorsanız, eğitimimize katılın! Sıradışı sonuçlar elde edin!

Bir Ürünü Satmak İçin 5 Önemli Adım

 • Deneyim yaşatmak; müşteriyi etkileyen adımlardan biri deneyim yaşamasını sağlamaktır. Ürün veya hizmetinizle ilgili yaşadığı deneyimin olumlu olması ve sonucunda mutlu olması, ikna etmede etkilidir. Müşteriler kendi yaşadığı deneyimlerin yanı sıra, başkalarının yaşadığı deneyimleri de önemserler. Bu sebeple hedeflerinde belirledikleri ürün ve hizmetle ilgili yorumları takip ederler. Sosyal medya uzmanlığı bu anlamda yol göstericidir. Her yorum müşteri kazanımında veya kaybında önemli rol oynar. Yapılan araştırmalarda, belirli bir hizmetten hoşnut olamayan müşterilerin büyük bir çoğunluğu aynı hizmeti yeniden satın almadığı gözlemleniyor. Bu sebeple üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri deneyim olmalıdır. Müşterinin kararı üzerinde yarattığınız etki çok önemlidir. Müşteri kazanımı ve devamlılığı için farklı çalışmalar yapılmalı ve bu konuya büyük emek harcanmalıdır.

 • Duyguları önemsemek; hedef kitle araştırmaları yapılırken, duyguları üzerinde araştırmalar yapılması önemlidir. Yöneticilerin psikoloji ve sosyoloji ile yakın olması da aynı şekilde önemlidir. Psikoloji bilimi bireylerin; karalarını, davranışlarını ve bunların sonuçlarını tespit edebilmemize destek olur. Sosyoloji ise; toplum kültürünü anlama ve topluluk davranışlarını anlama bilgisi sağlar. Bireylerin kararlarını çoğunlukla duyguları etkiler. Viral reklam kavramı incelediğinde, başarılı olanların, güçlü bir duyguyu içerdiğini görüyoruz. Müşteriler ürün veya hizmet alırken duygularının beslenmesini istiyor. Duyguları anladığınız ve yanıt verebildiğiniz sürece ürünün ötesinde bir davranış belirlemiş oluyorsunuz. Ayrıca bir başka alternatif olan native reklam ile müşteri daha samimi bir şekilde ürüne yönlendirilebilir. Müşterinin duygusal bir varlık olduğunu daima hatırlayıp, ikna etme aşamasında kurulan bağın önemini unutmamalısınız.

 • Tutarlı Davranmak; markalar işleyişleri açısından tutarlı olmalıdır. Müşteriye olumlu deneyim yaşatmak, ürün veya hizmetin kalitesi, yaptıkları yenilikler tutarlılık göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Tutarlı bir tablo çizmek, markanın tüm çalışmalarına etki eder. Müşteri her duruma uygun tutarlılık bekler. Tutarlılık göstergesi olan itibar önemlidir. Markanın sahip olduğu itibar, müşteriyi satışa doğru büyük adımlarla ilerletir. İtibar bir ürünü satarken ikna etmenin önemli basamaklarındandır.

 • Uzman Olmak; müşteri bir ürünü veya hizmeti satın almadan önce, zarar görür müyüm sorunuzu kendisine soruyor. Uzmanlık önemli bir faktör olarak yer alıyor. Bireyler konusunda uzman olan kişilere daha fazla güven duyuyor. Bir ürünü satmak için ikna etmenizin en önemli yollarından biri müşteriye uzmanlığınızı göstermektir. Sattığınız ürüne olan hakimiyetiniz bir uzmanlık göstergesidir. Ürün veya hizmeti sade ve net anlatmanız da bir uzmanlık göstergesidir. Uzmanlığın önemli ögelerinden biri de detaylara olan hakimiyettir. Detaylarda uzmanlık ortaya çıkar.

 • Bilinirlik; bir ürünü satarken ikna etmenin en önemli yollarından biri kendi alanınızda bilinilir olmaktır. Beyin üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, beyin daha önce görmüş olduğu bir şeye, hiç görmediği bir şeye göre daha fazla güveniyor. Markların reklam için fazla bütçe ayırmalarının altında da bilinirliğin payı büyük. Bilinirlik satışlara olumlu olarak yansır. Müşteriler bilinir bir markayı bilmediklerine göre çok fazla tercih eder. Bu sebeple ikna için güçlü marka stratejileri oluşturmak atacağınız bir diğer önemli adımdır.

Müşteriyi Etkilemenin Yolları

Markaların ayakta kalmasını sağlayan müşterilerdir. Sürdürebilirlik  kavramının kaynağında müşteriler vardır. Marka için müşteri çok değerlidir. Müşteri bu kadar değerliyken ortaya rekabet çıkar. Bu rekabette başarılı taraf olmanın en önemli yolu ikna teknikleri geliştirmektir. İşletmelerin satış ve pazarlama departmanları bu konuda sürekli araştırma yapmalı ve kendini geliştirmelidir. Yönetici bu konuda çalışanlarını tam olarak desteklemelidir. İşletmeler çalışanlarının fayda göreceğini düşündükleri eğitimleri araştırmalı ve uygulamaları için yönlendirici olmalıdır. Enstitü online eğitimleri içinde yer alan ikna teknikleri eğitimi; algı yönetimi ve ikna stratejilerini neler olduğunu öğrenmek ve yaşama geçirmek için uygun bir tercih olacaktır. Alınan eğitimler ve beyin fırtınası ile ortaya daha fazla fikrin çıkarılmasına olanak sağlanmalıdır. İşletmeler müşterilerini hangi yollarla etkiler?

 • Müşteri araştırması; araştırma yapmak ve müşteriyi yakından tanımak önemlidir. Bu durum müşterinizin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.Değişen müşteri ihtiyaçlarına ayak uydurmak için müşteri araştırması dikkatle yapılmalıdır. Müşterilerinizi ne kadar yakından tanırsanız, aynı oranda etkileme ihtimaliniz artar.

 • Nabız tutmak; müşteriyi derinlemesine tanımak kadar, müşterinin nabzını tutmak ta önemlidir. Marka ve müşteri aynı yol üzerinde yol aldığı sürece etkileşim yüksek olur. Bağlılığın artması için nabız tutmak gerekir. Bu durum müşteriyi ikna etmenizi kolaylaştırır. Müşteri bağlılığı devamlılık gösterir. Böylece müşteri odaklı satış teknikleri geliştirebilirsiniz.

 • Değişimleri takip edin; bir markanın kalıcılığını sağlayan en önemli etken güncel davranmasıdır. Değişimleri ve müşteri üzerindeki etkilerini yakından takip etmelidir. Markanızın değişimlere ayak uydurması, sürdürebilir müşteri bağlılığını arttıracak.

 • Sade bir dil kullanın; markanızın tanıtımlarında kullandığınız dilin sade ve net olmasına özen gösterin. Bu durum markanızın ürün veya hizmetinize olan hakimiyetini gösterecektir. Böylelikle müşteri güven duyup satışa doğru daha emin adımlarla ilerleyecektir. Güven artışı sağlanacaktır.

 • Müşterinin fikirlerini almak; yapılan tüm araştırmalar, müşterilerin marka yaşam sürecinde katkıda bulundukları markalara bağlılıklarının yüksek olduğunu gösteriyor. Önemli olan birlikteliği meydana getirecek yapıyı oluşturmak, bundan sonraki süreçte müşteriler keyifle katılım sağlayacaktır.

 • İlham kaynağı olun; ilham kaynağı olan markalar, kalıcı olmayı sağlıyor. Bulunduğu piyasada iz bırakabiliyor. Dünyada örnekleri ile karşılaştığımız ilham veren markalar, dünya çapında üne sahip olmayı bu sayede başaranlardır. İlham kaynağı olduğunuz sürece, müşterileriniz karşılığını verecektir.

Deneyim Yaşatmak, Ürün veya hizmetler aracılığıyla müşteriye olumlu bir deneyim sunmak Bu deneyim müşteri yorumları ile desteklenebilir, Müşteri memnuniyetini artırır ve marka bilinirliğini geliştirir, Duyguları Önemsemek, Müşterinin duygularını anlamak ve onlara göre hareket etmek Duygusal bir bağ kurmak için reklamlar gibi araçları kullanabilir, Duygusal bağ kurulduğunda müşteri markaya karşı daha sadık olur, Tutarlı Davranmak, Markanın tüm işleyişlerinin tutarlı olması gerekir Ürün kalitesi, hizmet ve yenilikler bu tutarlılığı yansıtır, Tutarlılık, markanın güvenilirliğini ve itibarını artırır, Uzman Olmak, Ürün veya hizmet hakkında geniş bilgi sahibi olmak ve bu bilgiyi müşterilerle paylaşmak, Müşteri, uzman bir markanın sunduğu ürün veya hizmeti almayı tercih eder, Bilinirlik, Markanın bilinirliğini artırmak için pazarlama ve reklam stratejileri kullanılır, Bilinir bir marka, daha fazla müşteri çeker ve satışları artırır, Müşterinin Değerli Olduğunu Hissettirmek, Müşteriyi markanın bir parçası olarak görmek ve onun fikirlerini, yorumlarını önemsemek, Müşterinin değerli hissetmesi, sadakatini artırır ve markadan sürekli alışveriş yapmasını sağlar, Yenilikler Sunmak, Markanın sürekli güncellenmesi, geliştirilmesi ve yenilikler sunması, Yenilikçi markalar, müşterinin dikkatini çeker ve onun markayı tekrar ziyaret etmesini sağlar, Kaliteli Hizmet, Müşterilere hızlı, güvenilir ve kolay ulaşabilir hizmetler sunmak, Kaliteli bir hizmet, müşterinin markaya olan güvenini artırır ve onun memnuniyetini sağlar, Rekabetçi Fiyatlar, Fiyatların piyasa koşulları ve rakip markalarla uyumlu olması, Müşteri, ürün veya hizmetin kalitesine göre adil bir fiyat sunan markayı tercih eder, Müşteri İlişkileri, Müşteri ile sağlıklı ve sürekli iletişim kurmak, sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak, İyi bir müşteri ilişkisi, müşterinin memnuniyetini ve sadakatini sağlar


ikna yöntemleri satış müşteri pazarlama marka
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.