AnasayfaBlogİçsel Pazarlama İle İç Müşteri İletişimi
Satış - Pazarlama

İçsel Pazarlama İle İç Müşteri İletişimi

06 Mart 2020
Bu resim, bir grup ahşap figürü tutan bir kişinin elini yakından göstermektedir. Figürlerin ahşaptan oyulduğu ve karmaşık tasarımlara sahip olduğu görülüyor. Her figürün kendine özgü bir şekli var; bazıları daha köşeli, diğerleri ise daha kavisli. Figürler, daha büyük bir hikâyenin parçası olduklarını düşündüren parlayan bir konuşma balonuyla çevrelenmiştir. Oymadaki detaylar gibi ahşabın dokusu da açıkça görülebiliyor. El de görülebiliyor ve güçlü ve yetenekli görünüyor. Genel olarak, figürler henüz keşfedilmemiş bir hikayeyi anlatıyor gibi göründüğünden, resim bir gizem ve merak duygusu taşıyor.
İç Müşteri TürüTanımÖnemi
İşe Alım Havuzunda Yer Alan Aday Çalışanİşletmeye çalışmak için müracaat edip havuzda tutulan kesimİşveren markasının doğru bir yer olduğu hissini adaylara vermelidir
Çalışan Kişiİşletmeye yeni katılmış ve henüz işletmeyi tam anlamıyla tanımayan kişiBelli bir takım eğitim faaliyetleri ile iç müşteri kazanımına yoğunlaşılmalıdır
Sürekli ÇalışanUzun yıllardır işletme içerisinde çalışan ve ilişkileri iyi olan kişiBu kesim, işletmedeki tutarlılık ve kalıcılığı sağlar
Destekleyen Çalışanİşletmeyi diğerlerine karşı pasif bir biçimde destekleyen ve işletmeye sadık olan çalışanSadakati ve memnuniyeti ile diğer çalışanlara örnek olur
Sadık ÇalışanÇalıştığı işletmeyi dışarıda veya içeride öven, pozitif geri bildirim veren ve daima olumlu tutumunu yansıtan kişiPozitif tutumu ve yüksek motivasyonu ile işletmeye değer katan kişidir
Stajyerİşletmede kısa süreli olarak çalışan ve genellikle öğrenci olan kişiYenilikçi fikirleri ve enerjisi ile işletmeye dinamizm katar
Par-time Çalışanİşletmede tam zamanlı çalışmayan ama belirli saatlerde görev yapan kişiİş yükünün dağıtılması ve esneklik sağlar
FreelancerBelirli projelerde veya görevlerde işletme ile anlaşmalı çalışan kişiİşletmenin belirli yeteneklere veya hizmetlere geçici olarak ihtiyacı olduğunda maliyet etkin bir çözüm sunar
Yöneticiİşletmenin stratejik kararlarını veren, işletme ve çalışanları yöneten kişiİşletmenin amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkinliği sağlar
Danışmanİşletmeye dışarıdan bakış açısı sağlayan, çözüm önerileri sunan bağımsız kişiİşletmenin karşılaştığı problem veya fırsatları daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkanı sunar

Günümüzde işletmeleri yönlendiren en önemli kavramlardan biri müşteri memnuniyeti ve değer yaratmaktır. Bu kavram işveren için iç müşteri olarak ifade edilir. Her iç müşterinin hepsi aynı seviyede değildir. Bu sebeple işletmeye henüz yeni katılmış olan çalışanlarla, staj yapıp ayrılan iç müşterilerimiz ile düzenli ve sürekli çalışan gruplar farklı değerlendirilmelidir.

İç Müşterilerimizi Nasıl Sınıflandırabiliriz?

İşe Alım Havuzunda Yer Alan Aday Çalışanımız: Bu kesim, bir işletmeye çalışmak için müracaat ettiğinde işletmenin ilerde bir şekilde çalışanı olmak üzere havuzda tuttuğu kesimdir. Bazı işletmeler aday çalışanı iç müşteri olarak görmemektedir. Fakat çalışanı olmak isteyen iç müşteri üzerine yoğunlaştığı kurum ve işveren markası açısından doğru bir yer olduğunu işyerine adım atmadan hissetmelidir. Yapılan her çalışma, adayın orada çalışabilme arzusunu arttırmalı, işletmenin temel müşterisi olmak yönünde teşvik sağlamalıdır.

Çalışan Kişi: İşletmeye yeni katılmış kişi olarak adlandırılır. Henüz işletmeyi tanımamaktadır. Belli bir takım eğitim faaliyetleri ile iç müşteri kazanımına yoğunlaşılır.

Sürekli Çalışan: İşletme içerisinde uzun yıllardır çalışan, ilişkileri iyi işletme içerisinde tarafsız kalmayı tercih eden kesimden oluşur.

Destekleyen Çalışan: İşletmeden memnun ve işletmeye karşı sadık olan ancak, işletmeyi diğer işletmelere karşı pasif biçimde destekleyen çalışandır.

Sadık Çalışan: Çalıştığı işletmeyi dışarda veya içerde öven, pozitif geri bildirim veren ve daima olumlu tutumunu herkese yansıtan çalışanlardır.
Tüm bu çalışanlar işletmenin yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunma çabası içerisinde işletmeyi temsil etme ve ona her konuda destek olan kişilerdir. Bu bağlamda içsel pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. İşletme içerisinde insan sermayesini güçlendirilmemiş kurumlar ayakta kalamaz. Bir işletmenin başarı veya başarısızlığı bir işletme de çalışanların tutumu, emeği ve karşılığında hissettirilen duyguları üzerinde büyük rol oynar.

İçsel Pazarlama Nelerden Oluşur?

  • İçsel pazarlamayı uygun bir takım çalışması teşvik eder

  • Eğitim ve motivasyon kaçınılmaz unsurlardır

  • Uyumlu bir iş birliği sağlanmalı. Verimlilik bütünsel yapının her tarafına yayılmalıdır. Net ve tutarlı iletişim ile işveren ve iç müşteri arasında denge sağlanacaktır. Bunun için gerekli ve sürekli ilkelere sahip olunmalıdır

İçsel Pazarlama İlkeleri

İşletmeler pazarda yer aldıkları sürece hedef kitlelerindeki dış müşterilerinin şimdiki istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Gelecekte olası isteklerini önceden belirleyebilmek için ise dış müşterilerle etkileşim halinde bulunan çalışanlarının bir diğer anlamda iç müşterilerinin performansını arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır.

İçsel pazarlama ilkelerine sahip olan işletmeler çalışan motivasyonu arttırmaya özen göstererek kendilerine bağlılık yaratmayı sağlayabilecek birtakım faaliyetler gerçekleştirir.
Bunlar genellikle kariyer geliştirme, ödüllendirme, vizyon geliştirme ve kurum içi iletişim çalışmaları şeklinde sıralanabilir.

Kariyer Geliştirme Kişisel Bir Gelişim midir?

Bireyin, iş hayatı boyunca iş hayatı üzerine kurguladığı kariyer amaçlarına ulaşabilmesi için uygulanan program ve aksiyonlara kariyer geliştirme denir. İç müşteri adı verilen çalışan kariyer gelişimi içerisinde iş yaşamı tercihlerin de özgürdür. Kendi geleceğini ve bir kurum içerisindeki konumu hakkındaki kararları kendisi alarak kendi kariyerinin yönünü kendisi belirler. Ancak bir işletme içerisinde bir çalışanın kariyer planı kararların alınmasında iki farklı yöntem rol oynar. Yönetim çalışanına yardımcı olmalı ve kariyerinin gelişimi ve süreci içerisinde bulunduğu kurum içinde yol gösterici olmalıdır. Bu sebeple kariyer planlama bireysel ve kurumsal kariyer olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Bireysel kariyer planlaması bir bireyin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını değerlemesi, kariyer fırsatlarını incelemesi, kariyer amaçlarını oluşturması, amacına ulaştıracak araçları belirlemesi için yapılan bir plan ve alınan küçük aksiyonlarla dolu büyük bir süreçten oluşmaktadır.

  • Kurumsal kariyer planlaması, Bir kurumun çalışanlara kendilerini geliştirmek için verdikleri fırsatlar veya kariyer hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olmak için onlara sunulan bir takım çalışma süreçlerini içerir.

Ödüllendirme: Bir yönetimde içsel başarı motivasyonu oluşturan unsurlardan biri de başarılı bir personelin görülmesi ve ödüllendirilmesi ile başlar. Başarılı çalışanları ödüllendirmek onları daha fazla çalışmaya teşvik eder ve işverene karşı bağlılıklarını arttırır. Ödüllendirilen başarı daimi başarıyı sürdürürken, var olan bir başarıyı göz ardı etmek ve ödüllendirmemek başarısızlığa yol açar. Ödüllendirme bir işletme içinde yapılması gereken zorunlu amaçlar içerisinde görülmelidir. İşletmeler çalışanlarından yaptıkları iş üzerine yüksek performans istedikleri gibi, çalışanların da işletme içinde kendi motivasyonlarını düşürmeden takdir görebilme beklentisi vardır.

Vizyon Geliştirme: Bir işletmenin vizyonu, gelecekte olmak istediği konumu ifade eder. Gelecekte ulaşmayı planladığı hedefi tanımlar. Vizyon, değişim ve gelişimi kabullenmiş işletmeler için bir referans sağlar. İşletme içerisinde güçlü bir vizyona sahip çalışanlar birbirlerini bir arada tutarak geleceği yönlendirir.

Kurum İçi İletişim: İletişim, işletmenin pazarda var olan paydaşlarla ilişkilerinin yanı sıra iç müşteri olarak adlandırılanlar arasında da oluşan bilgi alışverişidir. Kurum içi iletişim yatay, dikey veya çapraz biçimsel iletişim şeklinde olabilir. Buradaki en önemli yapı kurumsal güç ve iletişim ile bilginin doğru kanallar aracılığı ile iletilmesini sağlamaktır. Bir organizasyon yapısı içerisinde yer alan üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, halkla ilişkiler, yönetim arasında etkin bir iletişim ağı varsa kurum içi iletişimden söz edilebilir. Bir işletme için iletişim tüm yönetsel hareketlerin akışta olduğu bir sistemdir ve küçük bir yanlışlık bazen kabul edilemeyecek kadar büyük sorunlara yol açabilir.

Bir işletmenin kimliği içerisindeki en büyük rolü kurumsal iletişim ve işletmeye özgü yaratılmış olan içsel pazarlama becerilerini doğru bir şekilde üstlenmektir.

İşe Alım Havuzunda Yer Alan Aday Çalışan, İşletmeye çalışmak için müracaat edip havuzda tutulan kesim, İşveren markasının doğru bir yer olduğu hissini adaylara vermelidir, Çalışan Kişi, İşletmeye yeni katılmış ve henüz işletmeyi tam anlamıyla tanımayan kişi, Belli bir takım eğitim faaliyetleri ile iç müşteri kazanımına yoğunlaşılmalıdır, Sürekli Çalışan, Uzun yıllardır işletme içerisinde çalışan ve ilişkileri iyi olan kişi, Bu kesim, işletmedeki tutarlılık ve kalıcılığı sağlar, Destekleyen Çalışan, İşletmeyi diğerlerine karşı pasif bir biçimde destekleyen ve işletmeye sadık olan çalışan, Sadakati ve memnuniyeti ile diğer çalışanlara örnek olur, Sadık Çalışan, Çalıştığı işletmeyi dışarıda veya içeride öven, pozitif geri bildirim veren ve daima olumlu tutumunu yansıtan kişi, Pozitif tutumu ve yüksek motivasyonu ile işletmeye değer katan kişidir, Stajyer, İşletmede kısa süreli olarak çalışan ve genellikle öğrenci olan kişi, Yenilikçi fikirleri ve enerjisi ile işletmeye dinamizm katar, Par-time Çalışan, İşletmede tam zamanlı çalışmayan ama belirli saatlerde görev yapan kişi, İş yükünün dağıtılması ve esneklik sağlar, Freelancer, Belirli projelerde veya görevlerde işletme ile anlaşmalı çalışan kişi, İşletmenin belirli yeteneklere veya hizmetlere geçici olarak ihtiyacı olduğunda maliyet etkin bir çözüm sunar, Yönetici, İşletmenin stratejik kararlarını veren, işletme ve çalışanları yöneten kişi, İşletmenin amaçları doğrultusunda verimliliği ve etkinliği sağlar, Danışman, İşletmeye dışarıdan bakış açısı sağlayan, çözüm önerileri sunan bağımsız kişi, İşletmenin karşılaştığı problem veya fırsatları daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkanı sunar
Pazarlama İç İletişim İletişim İşletme İç Müşteri
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde, her biri siyah arka plana sahip altı farklı renkte ampul içeren bir ampul var. Merkeze en yakın ampul yeşil, onun iki yanındaki ampuller ise mavi ve sarıdır. Daha sağda kırmızı bir ampul, sonra mor bir ampul ve son olarak beyaz bir ampul var. Ampulün tabanına bağlı bir kablo da vardır. Tüm ampuller yanıyor ve parlak bir ışıltı yayıyor.
Motivasyon

İçsel Motivasyon Araçları

12 Ağustos 2021
Takım elbiseli bir adam buzdağının üzerine bir gemi çiziyor. Gözleri işine odaklanmış, konsantre olmuş gibi görünüyor. Elleri bir kalemi sıkıca kavramış ve kalemin ucu buzdağının üzerinde çizgiler oluşturuyor. Adamın giysisi hareketlerinden dolayı hafifçe kırışmış. Arka planda, buzdağının arkasında bulanık bir dağ görüntüsü var. Gökyüzü açık ve ön planda adamın ayaklarının yakınında bir ip var. Buzdağı karla kaplı ve birkaç buz parçası görülebiliyor. Buzdağının üzerinde balık tutan bir kişi ve uzakta elinde teleskop tutan bir kişi var. Güneş buzdağının üzerinde parlıyor ve sahneye huzurlu ve sakin bir his veriyor.
Motivasyon

Motivasyon İçin İpuçları

21 Mayıs 2019
Koyu mavi bir küp tutan bir elin yakın çekimi. Küp avuç içinde durmakta ve tek bir parmak küpün yüzeyine dokunmak için uzatılmaktadır. Parmak hafifçe kavislidir ve tırnaklar hafifçe görülebilir. Küpün pürüzsüz, eşit kenarları ve parlak bir yüzeyi vardır. Arka plan bulanık ve odak dışıdır ve ışık kaynağı sahneye yumuşak, eşit bir parıltı yaymaktadır.
Popüler Yazılar

Yaratma Cesareti Nedir?

28 Haziran 2019