AnasayfaBlogKurumsal Güç ve İletişim
İletişim

Kurumsal Güç ve İletişim

03 Mayıs 2019
Kurumsal Güç ve İletişim

Her kurum, aslında bir toplum; her birey de mensup olduğu topluluğu yansıtan en küçük parçadır. Bu esasa dayanarak söyleyebileceğimiz en temel şey ise: her toplumda olduğu gibi, kurumlarda da gerek yazılı, gerek yazısız belli başlı kurallar olması gerektiğidir. Bu kurallar bir araya gelerek kurum kültürü oluşturur. Bir kurumun oturmuş, sağlam temellere dayanan bir kültürünün olduğunu kanıtlayan en önemli unsurlar ise iş hayatında çoğumuz için çok sıradan olan, ama düşündüğümüzde olmazsa olmaz diyebileceğimiz detaylardır.

Kılık kıyafet, doğru hitabet, ofis ve çalışma alanlarının düzeni, organizasyon şeması, sektörel kalite, çalışan kalitesi, doğru ve işlevsel departmanlar, yazışma tekniklerine dikkat edilmesi, kurum içi sosyal etkinlikler, vs… Pek çok kurumda ilk bakışta bu unsurlara önem verildiğini düşünsek de bazen işin içerisine girip, topluluğun bir parçası olduktan sonra yanlış giden, eksin kalan bazı parçaları görmeye başlarız.

Bir kurumda sayılabilecek birçok eksik olabilir. Önemli olan bu eksikleri gidermeyi bilmek, giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak; aslında gidermeyi istemektir.

Kurum İçi İletişim Neden Önemlidir?

Bir kurumda eksik olması durumunda geri dönülmez hataları, gerilemeleri, yaprak dökümlerini ve daha birçok olumsuzluğu beraberinde getiren olaylara yol açabilecek bir alan vardır: İletişim. Departmanlar, çalışanlar, astlar ve üstler arasındaki iletişim sorunları ne yazık ki, geçmişte ve bugün birçok kurumu zorlayan bir sorun olmuştur.

İş hayatında doğru iletişim sağlanamadığı takdirde kurumda kaos ortamı başlar. Kurum içi iletişimi en basit şekli ile bir kurumun amaçları doğrultusunda, sistematik bir şekilde işlemesini sağlayabilmek amacıyla, kuruma ait birim ve çalışanların; sürekli bilgi, düşünce ve deneyim alış verişi halinde olması şeklinde açıklayabiliriz.

Bir kurumda yaşanabilecek en küçük iletişim eksikliği ise, geri dönülmez sonuçlara neden olabileceği gibi, en sıradan işlerin bile aksamasına, zaman ve iş gücü kaybına, motivasyon eksikliklerine sebep olabilir. Kurumsal bir firma için iş gücünü içeride tutmak çok önemlidir.

İnsan olmanın en önemli özelliği iletişimdir. Bizi diğer tüm varlıklardan ayıran, üstün kılan, bize en doğal savunma mekanizmamızı sağlayan özelliğimizdir. Bir kurum ya da grup içerisinde olmaksızın, kurumsal yapıdan sıyrılarak değerlendirildiğinde bile, insan olmanın olmazsa olmazıdır iletişim. Günlük hayatımızın içerisinde gerek konuşmalarımız, gerek hal ve hareketlerimiz, gerek mimiklerimizle onlarca iletişim tekniği kullanırız.

İş hayatında etkili iletişim kurmak için neler yapmalıyız?

Tam da bu noktayı temel alarak iletişimin her şeyden önce, insani bir ihtiyaç ve deneyim olduğunu kabul ederek başlamalıyız. Bu sürecin tam tersi bir şekilde seyretmesi durumunda ise sürecin sonunda zaman ve iş gücü kaybından başka hiçbir şey elde edilemez.

Bir kurumda çalışan kişilerin yetki ve pozisyonları fark etmeksizin, kullandıkları iletişim teknikleri, tutum ve davranışları, olaylara yaklaşımları gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında marka değerini bakımından birçok konuda belirleyici bir özelliktir.

Kurum içerisinde çalışanlar ve birimler arasında kurulacak etkili iletişim, verimi ve olumlu sonuçları arttıracağı gibi yetersiz iletişim, belirsizlik ve karışıklığa sebep olarak birçok yönden olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle kurumsal firmalarda iş hayatı eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri veya insan kaynakları eğitimleri kadar iletişim eğitimleri de önemlidir.

İletişim Eksikliği Kuruma Nasıl Zarar Verir?

Etkili iletişim stratejileri ve beden dili kullanımında sorun yaşayan bireyler, yetki ve sorumlulukları konusunda belirsizliğe düşerler ve bu durum da ivme ve iş tatmininin kaybına sebep olur. Ne yapacağını bilemeyen çalışanlar, yanlış yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih eder; kendinden emin, yetki ve sorumluluklarını nasıl kullanacağını bilerek zaman yönetimi konusunda kendini geliştirmiş verimli personel bir anda örgüt içerisinde topu sürekli birbirine atarak zaman ve para kaybına sebep olan verimsiz personellere dönüşecektir.

Bu nedenle kurum içerisinde üstün tutum ve davranışları, astın kuracağı iletişim tarzını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek ve her iki taraf için de belirleyici bir özellik olacaktır. Sözlü iletişimin yanı sıra iş hayatında yazışma teknikleri de kurum içi iletişimde oldukça önemlidir. Elde ettiği başarı sebebiyle, üstü tarafından takdir görmeyen bir çalışan, zamanla hedeflediği noktaya gelemediğini düşünmeye başlayacak, dolayısıyla da zamanla bir parçası olduğu kurumundan ve sorumluluklarından uzaklaşacaktır.

İşini severek, özenerek yapmayan çalışanlardan oluşan bir kurum ise ne olursa olsun başarısızlığa mahkumdur. Kurum içinde yaşanan iletişim problemleri ve doğurduğu sonuçlar, zaman içinde sektörde de duyulmaya başladığında marka değerinin sarsılmasıyla başlayan kayıp, ne yazık ki daha vahim sonuçlar doğuracaktır.

Hayatın her aşamasında olduğu gibi, iş hayatında da doğru ve etkili iletişim kurmak hem bireysel hem kurumsal başarıda mutlak zaferi getirir. İletişimin etkin sağlandığı bir alanda, konu her ne olursa olsun başarısızlık mümkün değildir.

kurum kültürü sektörel kalite çalışan kalitesi kurum içi iletişim iletişim
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.