AnasayfaBlogİşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?
İnsan Kaynakları

İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?

23 Aralık 2019
İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?

Günümüzde başarılı ve kar sağlayan bir işletme ve kurum olmak, başlı başına emek ve uzun mesai gerektiren bir uğraştır. Birçok uzun deneyimlere sahip firmalar, markalar ve işletmeler yoğun araştırma ve uzun bir sürece yayılan tecrübeler elde ederek kendilerini hedef gruplarına anlatmaya çalışırlar. Başarılı ve farklı markalar, müşterilerine gereken önemi ve değeri yaratır ve bunu gösteren seçenekleri ortaya çıkarırlar. Baktığımızda ayakta kalmayı sürdüren ve kaliteli hizmet yaratan markalar müşteri bilinci yaratmayı; bu bilinci memnun ve tatmin edecek hizmet ve ürünlere heri gün yenisini eklemeyi başarıyorlar.

İşletme bünyesinde işveren ve ekibi yarattıkları ve yaratacakları değerlerin, isteklerin neticesinde rakiplerinin arasında yükselmektedirler. Bir marka olmak, diğerlerinin arasından sıyrılıp farklılaşmak uzun bir uğraşla beraber birtakım stratejiler ve pazar araştırması gerektiriyor. Bu stratejilerden biri de müşteriler ve çalışanlar nezdinde bir marka yaratmaktır. Başarılı ve tercih edilen bir marka yahut kurum olmak iç ve dış hedef kitlelerini memnun etmekten ve memnun edecek fırsatlar, seçenekler yaratmaktan geçiyor. İşveren tarafından markanın bilinirliğini sağlamak için yapılacak bazı uygulamalar olmalıdır.

Markanın ya da işletmenin dış hedef kitlesi yani seslenmek istediği müşterilerden önce markanın bilinirliğini sağlayan, duyuran ve tanıtan iç hedef kitlesi, çalışanları tatmin etmesi ve uzun yıllar birlikte çalışacak koşulları oluşturması gerekmektedir. Bu noktada hem insan kaynakları bünyesinde hem de buradan beslenerek müşterilere sağlıklı marka iletişimi ve hizmeti sunmayı öneren işveren markasının ne olduğunu öğrenmek gerekiyor.

İşveren Markası Tanımı ve Oluşturma Süreci

İşveren markası tanımını, 1990'larda Simon Barrow tarafından işverenin işletmesi içinde çalışanlara ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel olarak fayda sunması olarak ortaya çıkarmıştır. Buradaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işletmeye katılmayı tercih eden kişi için belli koşullar sağlamak gerekiyor. Bu koşullar hem işletme içerisindeki çalışma ortamını sağlıklı ve sürdürülebilir kılıyor hem de dış hedef kitleye ulaşmayı sağlayan çalışanların motivasyonunu, çalışmalarını doğru aktarabilmelerine yarıyor. Adından söz ettiren işletmeler müşterilerine değer yaratmadan önce o değeri müşteriye motivasyon sağlayarak aktaran çalışanlarına da değer yaratmaktadır.

İşveren olarak bir marka yaratma sürecinde çalışanlarına gereken desteği ve koşulları sunmak insan kaynakları yönetimi konusunu da doğru öğretmek anlamına gelir. İnsan kaynaklarını doğru yönetmek için çalışanlara işlerini doğru aktarabilecekleri altyapıyı oluşturmalıdırlar. İşveren, iş olanakları açısından tercih edilmek için bazı fırsat ve olanakları yaratmalıdır. Özellikle günümüzde iş arama sürecinde düşük maaş ama emeğin geliri karşılamaması durumu baştan işletmenin rakipleri arasında sunduğu olanakların düşüklüğü anlamına gelmektedir.

Doğru bir insan kaynakları yönetiminde çalışanlara emeğini karşılığını verememek ve motivasyonun sağlanamaması işveren açısından düşünülmesi ve çözülmesi gereken bir sorundur. İşveren markasını yaratma sürecinde uygulanması gereken ve böylelikle iç ve dış hedef kitle ile sağlıklı iletişimi sürdürme için bazı planlar ve aşamalar vardır. Eğer bir işveren ya da işveren adayı olacaksanız işletmenizin geleceği için değer odaklı ve çalışanlarını tatmin edecek koşulları yaratmalısınız. Ayrıca bir çalışan olarak işvereniniz size değer yaratacak koşulları ve çalışma ortamı yaratıp yaratmadığını sorgulamalısınız.

  • İnsanlar için işletme çekici vasıflara ve koşullara sahip olmalıdır. Ekonomik ve psikolojik olarak baskıya uğramayacağı bir işletme ve işveren fikri, çalışan aday için tercih edilesi olacaktır.

  • Ekonomik olarak çalışana geçimini rahat sağlayacak imkanlar ve olanaklar verilmeli ve iş görüşmesinde maaş açıklamasına yer verilmelidir. İşletme bir marka yaratma peşindeyse kurumsallığını kanıtlayacak iletme içi koşulları sağlayabilmelidir. Günümüz koşullarında insanlar yarattıkları emeğinin karşılığını alamadıklarını gördükleri işletmelere de bağlı kalmıyor ve işletme nitelikli çalışanları kaybetme sürecini yaşayabiliyor.

  • Psikolojik olarak tatmin etmeyen, motivasyon sağlamayan ve sosyal hakların yetersiz kaldığı işletmeler, çalışanlara gereken değeri vermediğinden bir çalışan için işini sürdürebilme isteği de kaybolmuş oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yetkin bir insan kaynakları departmanı kurulmalı ve alışanlara psikolojik destek sağlayacak imkanlar verilmelidir. Motivasyon sağlamak için kurumsal bir işletme çalışana ailenin bir üyesi gibi davranmalı ama bu tanım teoride kalmamalıdır. Birçok kurumsal firma sloganvari olarak değil gerçekten ailenin bütünleştirici, her çalışana eşit yaklaşımı olan ve sahiplenici bir bakış açısına sahip olması gerekiyor.

  • Kurum içi motivasyon ve işlerin buna bağlı yürütülmesi için ayda bir kurum çalışanlarına yönelik geziler, yemek davetleri ve görevin yerine getirilişine bağlı olarak maaş aralığının yükseltilmesi gibi araçlar kullanılabilir. Çalışanın pozisyonu dahlinde kendini geliştirmesi için birtakım seminer, kurs, eğitim olanakları da yaratılmalıdır. 

Etkin İnsan Kaynakları Bölümü ve Eğitimi

İşletmeler açısından bir marka bilinirliği sağlamak kolay bir iş değildir. Bilinirlik için planlı bir program dahilinde ilerlemek gerekiyor. Bu aşamada marka yönetimini sağlamak ve marka bilinirliğe kavuştuktan sonra dahi bunun sürdürülebilirliğini sağlamak lazımdır.  Markalaşma sürecinde işletmenin bel kemiğini oluşturulan çalışanlar için oluşturulacak ve çeşitli işlevlerinden yararlanılacak insan kaynakları, çalışanı denetlerken onun sosyal ve ekonomik haklarını da gözeten bir departmandır. İnsan kaynakları bölümünde çalışacak olan İK Uzmanı ve yardımcıları dijital çağın bir getirisi olarak insan kaynakları alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelidirler.

Kurumsal firmaların insan kaynakları bölümünde çalışanlar ya da çalışacakların bu aşamada süreci etkin yönetmek ve günümüz şartlarına geçişi sağlamak için dijital ik eğitimi ile ilgili fikir sahibi olmaları ve eğitim almaları yararlarına olacaktır. İnsan kaynaklarından etkili bir şekilde yararlanmak için işletmeler bu alanda bazı stratejiler geliştirmeli ve çalışanlarla bütünselliğini kaybetmemelidir. Kurumsallığı içten dışa doğru yönetmeli ve insan kaynaklarında da yönetimi sağlamalıdır. Profesyonel bir işletme çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak yaratır ve bunun kurum için yararı olduğunu da anlayacak perspektife sahiptir.

Bir takım oyuncusunun sorunlarını şirket içinde çözmeye çalışır ve olumsuz yankıları yokmuş gibi değerlendirmekten ziyade çalışanına sahip çıkar. Günümüzün başarılı işletmeleri ve markları da sahip oldukları, çalışanlar ile birlikte yarattıkları marka ve imajı korumak için marka yönetimi kapsamında etkili yöntemler geliştirmeye çabalıyorlar. İşveren imajına yönelik olumsuz algıyı kırmak ve alışılagelmiş yöntemlerden ziyade işveren markasını oluşturmaya ve bugünün gereksinimlerine uygun bir yönetim anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor.

Bundan dolayı gereksinimleri belirlemek, araştırmak ve insan kaynakları ile işveren markasının yönetimini sağlamak için bazı eğitimler ve kurslar bu alanda oldukça etkili olabilmektedir. Enstitü sayfası da online eğitim veren bir kurum olarak insan kaynakları eğitimi ile ilgili bilgi ve öğrenimleri size sağlayarak kurum içi iletişimi doğru yönetmeniz için gerekli, stratejik noktaları uygulamanıza olanak sağlayacaktır.

ik yönetimi marka yönetimi marka işletme insan kaynakları insan kaynakları eğitimi
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İnsan Kaynakları Fonksiyonları
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

24 Ağustos 2021
İnsan kaynakları görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? İşe alım, oryantasyon eğitimi, çalışan motivasyonu ve mesleki gelişimi, işten ayrılma süreçleri ik sorumluluğundadır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Görev Yetki ve Sorumlulukları

16 Ağustos 2021
İnsan Kaynakları Hakkında Pek Bilinmeyenler
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Hakkında Pek Bilinmeyenler

14 Eylül 2021