AnasayfaBlogİşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?
İnsan Kaynakları

İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?

23 Aralık 2019
Bir kişi sarı bir arka planın önünde durmakta ve elinde siyah metinli bir tabela tutmaktadır. Tabelada Dur yazıyor ve ortası beyaz olan siyah bir daire ile çevrili. Tabelanın altında yeşil zemin üzerinde beyaz bir harf, üstünde ise beyaz zemin üzerinde siyah bir harf bulunmaktadır. Ayrıca tabelanın daha aşağısında siyah bir yüzey üzerinde beyaz bir harf bulunmaktadır. Görüntü, tabelayı tutan kişinin elinin yakın çekimidir. Köşede siyah beyaz bir harf görüntüsü var.
KonseptAçıklamaÖrnekler
İşveren Markası Nedir?İşverenin bünyesindeki çalışanlara sunduğu ekonomik, psikolojik ve işlevsel faydaların bir bileşimi.Google, kişisel gelişim programları, esnek çalışma saatleri, ofis içinde spor ve eğlenme mekanları ile tanınan bir işveren markasıdır.
İç ve Dış Hedef Kitleİç hedef kitle, işyerindeki çalışanları, dış hedef kitle ise müşterileri ve işletme ile iletişime geçebilecek diğer tarafları ifade eder.İç hedef kitle için sağlanacak rahat bir çalışma ortamı, dış hedef kitlenin de memnuniyetini artıracaktır.
İşveren Markası Oluşturma Süreciİşveren markasını oluşturma sürecinde işverenin çalışanlarına sunduğu imkanlar ve çalışma koşulları önemlidir.İşyerinde çalışanların motivasyonlarını artıran faaliyetler, işveren markasının oluşmasında büyük rol oynar.
Ekonomik ve Psikolojik FaydalarEkonomik fayda, maaş ve yan haklar gibi maddi olanakları; psikolojik fayda ise çalışanın işyerinden aldığı manevi tatmini ifade eder.İyi bir maaş ve yan haklar sunan işverenler, çalışanların işyerine olan bağlılıklarını artırabilir.
İşveren Sosyal Yardım ProgramlarıÇalışanlara sunulan sağlık, eğitim, emeklilik gibi sosyal desteklerdir.Çalışanlar için sağlık sigortası ve emeklilik planları sunan işverenler, daha çekici işveren markası oluşturabilir.
Stratejik Pazarlama Kampanyalarıİşverenin varlığını ve işveren markasını tanıtmak için yaptığı kampanyalardır.İşveren, sosyal medya üzerinden yapacağı stratejik pazarlama çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşabilir.
Çalışma Ortamıİşveren markasının oluşturulmasında önemli bir faktördür.Çalışma ortamı ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olursa, çalışanların iş yerine olan memnuniyetleri de o kadar artar.
İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan kaynakları, işveren markası oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar.İnsan kaynaklarının doğru yönetilmesi, işveren markasının güçlendirilmesine yardımcı olur.
Tercih Edilen Bir İşveren OlmakÇalışanlarına değer veren ve onlara fırsatlar yaratan işverenler, tercih edilen işveren olma yolunda ilerlemektedir.Çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunan ve onlara çeşitli faydalar sağlayan işverenler, adaylar tarafından daha çok tercih edilmektedir.
Eğitim ve Gelişimİşverenlerin, çalışanlarına sunduğu eğitim olanakları ve kariyer gelişim fırsatları işveren markasının oluşturulmasında önemli rol oynar.İşverenlerin, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimler sunmaları, onları motive eder ve işveren markasını güçlendirir.

Günümüzde başarılı ve kar sağlayan bir işletme ve kurum olmak, başlı başına emek ve uzun mesai gerektiren bir uğraştır. Birçok uzun deneyimlere sahip firmalar, markalar ve işletmeler yoğun araştırma ve uzun bir sürece yayılan tecrübeler elde ederek kendilerini hedef gruplarına anlatmaya çalışırlar. Başarılı ve farklı markalar, müşterilerine gereken önemi ve değeri yaratır ve bunu gösteren seçenekleri ortaya çıkarırlar.

Baktığımızda ayakta kalmayı sürdüren ve kaliteli hizmet yaratan markalar müşteri bilinci yaratmayı; bu bilinci memnun ve tatmin edecek hizmet ve ürünlere her gün yenisini eklemeyi başarıyorlar.

İşletme bünyesinde işveren ve ekibi yarattıkları ve yaratacakları değerlerin, isteklerin neticesinde rakiplerinin arasında yükselmektedirler. Bir marka olmak, diğerlerinin arasından sıyrılıp farklılaşmak uzun bir uğraşla beraber birtakım stratejiler ve pazar araştırması gerektiriyor. Bu stratejilerden biri de müşteriler ve çalışanlar nezdinde bir marka yaratmaktır.

Başarılı ve tercih edilen bir marka yahut kurum olmak iç ve dış hedef kitlelerini memnun etmekten ve memnun edecek fırsatlar, seçenekler yaratmaktan geçiyor. İşveren tarafından markanın bilinirliğini sağlamak için yapılacak bazı uygulamalar olmalıdır.

Markanın ya da işletmenin dış hedef kitlesi yani seslenmek istediği müşterilerden önce markanın bilinirliğini sağlayan, duyuran ve tanıtan iç hedef kitlesi, çalışanları tatmin etmesi ve uzun yıllar birlikte çalışacak koşulları oluşturması gerekmektedir.

Bu noktada hem insan kaynakları bünyesinde hem de buradan beslenerek müşterilere sağlıklı marka iletişimi ve hizmeti sunmayı öneren işveren markasının ne olduğunu öğrenmek gerekiyor.

İşveren Markası Tanımı ve Oluşturma Süreci

İşveren markası, kuruluşların işveren markalarını veya söz konusu şirkette çalışmanın algılanan değerini tanıtmak için gösterdikleri kasıtlı çabaları ifade eder. Simon Barrow tarafından 1990'larda tanımlandığı şekliyle işveren markası, bir işverenin kendi bünyesindeki çalışanlara sunduğu ekonomik, psikolojik ve işlevsel faydaların bir bileşimi olarak kabul edilir. İşveren markasının amacı, bu avantajları tanıtmak ve potansiyel çalışanları belirli bir şirkette çalışmanın kendileri için doğru seçim olduğuna ikna etmektir.

Stratejik pazarlama kampanyaları ve işveren sosyal yardım programları aracılığıyla kuruluşlar, şirketlerini çalışmak için cazip bir yer haline getiren benzersiz nitelikleri vurgulayabilir. Bunu yaparak, işveren markalarını güçlendirebilir ve rekabetçi bir iş piyasasından en iyi yetenekleri çekebilirler. Nihayetinde, işveren markası, kuruluşların mevcut ve potansiyel çalışanlarla daha güçlü ilişkiler kurması için önemli bir yol olarak hizmet eder ve sonuçta bir bütün olarak şirket için büyüme ve başarı sağlar.

Buradaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işletmeye katılmayı tercih eden kişi için belli koşullar sağlamak gerekiyor. Bu koşullar hem işletme içerisindeki çalışma ortamını sağlıklı ve sürdürülebilir kılıyor hem de dış hedef kitleye ulaşmayı sağlayan çalışanların motivasyonunu, çalışmalarını doğru aktarabilmelerine yarıyor. Adından söz ettiren işletmeler müşterilerine değer yaratmadan önce o değeri müşteriye motivasyon sağlayarak aktaran çalışanlarına da değer yaratmaktadır.

İşveren olarak bir marka yaratma sürecinde çalışanlarına gereken desteği ve koşulları sunmak insan kaynakları yönetimi konusunu da doğru öğretmek anlamına gelir. İnsan kaynaklarını doğru yönetmek için çalışanlara işlerini doğru aktarabilecekleri altyapıyı oluşturmalıdırlar. İşveren, iş olanakları açısından tercih edilmek için bazı fırsat ve olanakları yaratmalıdır. Özellikle günümüzde iş arama sürecinde düşük maaş ama emeğin geliri karşılamaması durumu baştan işletmenin rakipleri arasında sunduğu olanakların düşüklüğü anlamına gelmektedir.

Doğru bir insan kaynakları yönetiminde çalışanlara emeğini karşılığını verememek ve motivasyonun sağlanamaması işveren açısından düşünülmesi ve çözülmesi gereken bir sorundur. İşveren markasını yaratma sürecinde uygulanması gereken ve böylelikle iç ve dış hedef kitle ile sağlıklı iletişimi sürdürme için bazı planlar ve aşamalar vardır.

Eğer bir işveren ya da işveren adayı olacaksanız işletmenizin geleceği için değer odaklı ve çalışanlarını tatmin edecek koşulları yaratmalısınız. Ayrıca bir çalışan olarak işvereniniz size değer yaratacak koşulları ve çalışma ortamı yaratıp yaratmadığını sorgulamalısınız.

  • İnsanlar için işletme çekici vasıflara ve koşullara sahip olmalıdır. Ekonomik ve psikolojik olarak baskıya uğramayacağı bir işletme ve işveren fikri, çalışan aday için tercih edilesi olacaktır.

  • Ekonomik olarak çalışana geçimini rahat sağlayacak imkanlar ve olanaklar verilmeli ve iş görüşmesinde maaş açıklamasına yer verilmelidir. İşletme bir marka yaratma peşindeyse kurumsallığını kanıtlayacak iletme içi koşulları sağlayabilmelidir. Günümüz koşullarında insanlar yarattıkları emeğinin karşılığını alamadıklarını gördükleri işletmelere de bağlı kalmıyor ve işletme nitelikli çalışanları kaybetme sürecini yaşayabiliyor.

  • Psikolojik olarak tatmin etmeyen, motivasyon sağlamayan ve sosyal hakların yetersiz kaldığı işletmeler, çalışanlara gereken değeri vermediğinden bir çalışan için işini sürdürebilme isteği de kaybolmuş oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yetkin bir insan kaynakları departmanı kurulmalı ve alışanlara psikolojik destek sağlayacak imkanlar verilmelidir. Motivasyon sağlamak için kurumsal bir işletme çalışana ailenin bir üyesi gibi davranmalı ama bu tanım teoride kalmamalıdır. Birçok kurumsal firma sloganvari olarak değil gerçekten ailenin bütünleştirici, her çalışana eşit yaklaşımı olan ve sahiplenici bir bakış açısına sahip olması gerekiyor.

  • Kurum içi motivasyon ve işlerin buna bağlı yürütülmesi için ayda bir kurum çalışanlarına yönelik geziler, yemek davetleri ve görevin yerine getirilişine bağlı olarak maaş aralığının yükseltilmesi gibi araçlar kullanılabilir. Çalışanın pozisyonu dahlinde kendini geliştirmesi için birtakım seminer, kurs, eğitim olanakları da yaratılmalıdır. 

İşveren markası işletmeler için neden önemlidir?

Günümüz iş dünyasında işveren markası her zamankinden daha önemli. Peki işveren markası tam olarak nedir ve neden bu kadar önemlidir? Kısaca işveren markası, bir şirketin potansiyel çalışanlara yansıttığı imajdır. Şirketin değerleri ve kültüründen maaş ve yan haklar paketine kadar her şeyi içerir.

Güçlü bir işveren markası, yüksek kaliteli yetenekleri çekebilir, bir şirketin en iyi çalışanlarını elinde tutmasına yardımcı olabilir ve kuruluş genelinde morali artırabilir. Aslında araştırmalar, güçlü işveren markalarına sahip şirketlerin daha düşük devir oranlarına ve daha yüksek verimlilik seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, işveren markasına henüz yatırım yapmadıysanız, şimdi başlamanın tam zamanı!

Araştırmalar, güçlü işveren markalarına sahip şirketlerin daha düşük devir oranlarına ve daha yüksek verimlilik seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, işveren markasına henüz yatırım yapmadıysanız, şimdi başlamanın tam zamanı! İşte güçlü bir işveren markası oluşturmak için birkaç ipucu:

1. Şirketinizin değerlerini tanımlayın.

Güçlü bir işveren markası yaratmanın ilk adımı şirketinizin değerlerini tanımlamaktır. Şirketiniz neyi temsil ediyor? Temel ilkeleriniz nelerdir? Bu soruları yanıtlamak, işveren markanız için bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

2. Değerlerinizi iletin.

Şirketinizin değerlerini tanımladıktan sonra, bunları çalışanlarınıza ve başvuru sahiplerine iletmeniz önemlidir. Değerleriniz, iş tanımlarından mülakat sorularına kadar işe alım sürecinizin her yönüne yansıtılmalıdır.

3. Rekabetçi ücret ve yan haklar sunun.

Güçlü bir işveren markasının temel bileşenlerinden biri rekabetçi bir ücret ve yan haklar paketidir. En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak istiyorsanız, sektörünüzdeki diğer şirketlerle rekabet edebilecek maaşlar ve yan haklar sunmanız gerekir.

4. Çalışanların geri bildirimlerine kulak verin.

Çalışanlarınız, işveren markanız hakkında en iyi bilgi kaynaklarınızdan biridir; bu nedenle onların geri bildirimlerini istemeyi unutmayın! Çalışanlarınızla düzenli olarak anket yapmak size neyin iyi çalıştığı ve neyin iyileştirilmesi gerektiği konusunda fikir verecektir.

Güçlü bir işveren markası, yüksek kaliteli yetenekleri çekebilir, bir şirketin en iyi çalışanlarını elinde tutmasına yardımcı olabilir ve kurum genelinde morali artırabilir - bu nedenle, işveren markasına henüz yatırım yapmadıysanız, şimdi başlamanın tam zamanı!

İşveren markası gerçekten önemli mi? 5 araştırma evet diyor!

Bu terime aşina değilseniz, işveren markası bir şirketin potansiyel çalışanlar tarafından algılanma biçimini ifade eder. Başka bir deyişle, şirketinizin kendisini dünyaya çalışılacak bir yer olarak nasıl sunduğudur.

İşveren markası gerçekten önemli mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta, bu sadece pazarlama değil mi? Önemli olan tek şey potansiyel bir çalışanın nihayetinde aldığı işi sevip sevmemesi değil mi?

Aslında, işveren markası çok önemlidir. Aslında, araştırmalar güçlü bir işveren markasına sahip olmanın gerçek faydaları olduğunu defalarca göstermiştir. İşte bunlardan sadece beşi.

1. Güçlü bir işveren markası en iyi yetenekleri çekmenize yardımcı olabilir

İşveren markasının en önemli faydalarından biri, en iyi yetenekleri çekmenize yardımcı olabilmesidir. Günümüzün rekabetçi iş piyasasında yetenek savaşı çok gerçek. Adayların her zamankinden daha fazla seçeneği var, bu nedenle şirketinizin diğerlerinin arasından sıyrılması çok önemli.

Güçlü bir işveren markası, şirketinizi potansiyel adaylar için daha cazip hale getirecek ve rakiplerinizin arasından sıyrılmanıza yardımcı olacaktır. LinkedIn tarafından yapılan bir araştırmaya göre, iş arayanların %89'u bir işe başvurup başvurmamayı düşünürken şirketin itibarının önemli bir faktör olduğunu söylüyor.

2. Güçlü bir işveren markası, çalışanları elde tutma oranınızı artırmanıza yardımcı olabilir

Çalışan devri maliyetlidir - sadece bir çalışanı değiştirmenin mali maliyeti açısından değil, aynı zamanda kaybedilen üretkenlik, kaybedilen bilgi ve kaybedilen moral açısından da. Araştırmalar, çalışan devri ile bir şirketin en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma becerisi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, yüksek çalışan devir oranına sahip şirketler, düşük çalışan devir oranına sahip şirketlere kıyasla üst düzey yetenekleri çekmekte ve elde tutmakta daha fazla zorlanacaktır.

Güçlü bir işveren markası, şirketinizi potansiyel adaylar için daha cazip hale getirerek ve mevcut çalışanların kendilerini işlerine daha bağlı ve yatırım yapmış hissetmelerine yardımcı olarak çalışanların elde tutulmasını artırmanıza yardımcı olabilir. Glassdoor tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların %67'si daha iyi yan haklar ve avantajlar sunulması halinde mevcut işverenlerinde kalmaya devam edecektir. Bu nedenle, iş gücü devrini azaltmak istiyorsanız, güçlü bir yan haklar paketi oluşturmaya ve bunu işveren markanız aracılığıyla etkili bir şekilde iletmeye odaklanın.

3. Güçlü bir işveren markası müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olabilir

Araştırmalar, çalışan memnuniyeti ile müşteri memnuniyeti arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, mutlu çalışanlar mutlu müşterilere yol açar. Düşündüğünüzde bu mantıklı geliyor - çalışanlarınız işlerinden memnunsa, müşterilere karşı yardımsever ve arkadaş canlısı olma olasılıkları daha yüksektir, bu da daha iyi müşteri hizmeti ve müşteri memnuniyeti seviyelerinin artmasına yol açacaktır.

4. Güçlü bir işveren markası hissedar değerini artırmanıza yardımcı olabilir

Çalışan memnuniyeti ile hissedar değeri arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Araştırmalar, bağlı çalışanlara sahip işletmelerin rakiplerinden finansal olarak %202'ye varan oranlarda daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Düşündüğünüzde bu mantıklı geliyor - çalışanlarınız işlerinden memnunsa ve daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissediyorlarsa, daha üretken ve işlerine bağlı olacaklar, bu da şirketiniz için daha iyi finansal sonuçlara yol açacaktır.

5. Güçlü bir işveren markası, sosyal medya elçileri yaratmanıza yardımcı olabilir

Son olarak, güçlü bir işveren markası çalışanlarınızı şirketinizin sosyal medya elçilerine dönüştürmenize yardımcı olabilir. Günümüzün dijital dünyasında, ağızdan ağıza pazarlama her zamankinden daha önemlidir ve mevcut çalışanlardan (hatta şirketinizde çalışmak isteyen potansiyel çalışanlardan) gelen övgü dolu yorumlardan daha iyi bir ağızdan ağıza pazarlama yoktur.

İşverenler güçlü bir işveren markası yaratmaya odaklandıklarında, bunu sadece pazarlama için yapmıyorlar; bunu yapıyorlar çünkü güçlü bir işveren markasına sahip olmanın getirdiği gerçek faydalar var. Dolayısıyla, işveren markasının önemli olup olmadığını merak ediyorsanız, cevabımız kesinlikle evet!

İşveren Markası Nedir?, İşverenin bünyesindeki çalışanlara sunduğu ekonomik, psikolojik ve işlevsel faydaların bir bileşimi, Google, kişisel gelişim programları, esnek çalışma saatleri, ofis içinde spor ve eğlenme mekanları ile tanınan bir işveren markasıdır, İç ve Dış Hedef Kitle, İç hedef kitle, işyerindeki çalışanları, dış hedef kitle ise müşterileri ve işletme ile iletişime geçebilecek diğer tarafları ifade eder, İç hedef kitle için sağlanacak rahat bir çalışma ortamı, dış hedef kitlenin de memnuniyetini artıracaktır, İşveren Markası Oluşturma Süreci, İşveren markasını oluşturma sürecinde işverenin çalışanlarına sunduğu imkanlar ve çalışma koşulları önemlidir, İşyerinde çalışanların motivasyonlarını artıran faaliyetler, işveren markasının oluşmasında büyük rol oynar, Ekonomik ve Psikolojik Faydalar, Ekonomik fayda, maaş ve yan haklar gibi maddi olanakları; psikolojik fayda ise çalışanın işyerinden aldığı manevi tatmini ifade eder, İyi bir maaş ve yan haklar sunan işverenler, çalışanların işyerine olan bağlılıklarını artırabilir, İşveren Sosyal Yardım Programları, Çalışanlara sunulan sağlık, eğitim, emeklilik gibi sosyal desteklerdir, Çalışanlar için sağlık sigortası ve emeklilik planları sunan işverenler, daha çekici işveren markası oluşturabilir, Stratejik Pazarlama Kampanyaları, İşverenin varlığını ve işveren markasını tanıtmak için yaptığı kampanyalardır, İşveren, sosyal medya üzerinden yapacağı stratejik pazarlama çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşabilir, Çalışma Ortamı, İşveren markasının oluşturulmasında önemli bir faktördür, Çalışma ortamı ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olursa, çalışanların iş yerine olan memnuniyetleri de o kadar artar, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan kaynakları, işveren markası oluşturma sürecinde önemli bir rol oynar, İnsan kaynaklarının doğru yönetilmesi, işveren markasının güçlendirilmesine yardımcı olur, Tercih Edilen Bir İşveren Olmak, Çalışanlarına değer veren ve onlara fırsatlar yaratan işverenler, tercih edilen işveren olma yolunda ilerlemektedir, Çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunan ve onlara çeşitli faydalar sağlayan işverenler, adaylar tarafından daha çok tercih edilmektedir, Eğitim ve Gelişim, İşverenlerin, çalışanlarına sunduğu eğitim olanakları ve kariyer gelişim fırsatları işveren markasının oluşturulmasında önemli rol oynar, İşverenlerin, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimler sunmaları, onları motive eder ve işveren markasını güçlendirir
ik yönetimi marka işletme insan kaynakları
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Büyük, beyaz dikdörtgen bir tabela duvara yapıştırılmıştır. Düz, mat bir yüzeye sahip olan tabelada görünür bir metin veya resim bulunmamaktadır. Tabela duvarın ortasına yerleştirilmiştir ve yukarıdan bir ışık kaynağıyla aydınlatılmaktadır. Duvarın soluk yeşil bir tonu ve hafif dokulu bir yüzeyi vardır. Tabela duvardan hafifçe yükseltilerek üç boyutlu bir görünüm kazandırılmıştır. Kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve tabelanın kendisi uzunluğundan biraz daha geniş. Duvara basit ama zarif bir ektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi

En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları

25 Aralık 2019
Bir kişi sarı bir arka planın önünde durmakta ve elinde siyah metinli bir tabela tutmaktadır. Tabelada Dur yazıyor ve ortası beyaz olan siyah bir daire ile çevrili. Tabelanın altında yeşil zemin üzerinde beyaz bir harf, üstünde ise beyaz zemin üzerinde siyah bir harf bulunmaktadır. Ayrıca tabelanın daha aşağısında siyah bir yüzey üzerinde beyaz bir harf bulunmaktadır. Görüntü, tabelayı tutan kişinin elinin yakın çekimidir. Köşede siyah beyaz bir harf görüntüsü var.
İnsan Kaynakları

İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?

23 Aralık 2019
Biri erkek biri kadın iki kişi birbirlerine yakın durmakta, birbirlerine bakmakta ve gülümsemektedirler. Adamın üzerinde mavi düğmeli bir gömlek var ve elleri önündeki masanın üzerinde. Kadın saçlarını at kuyruğu yapmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Adam sağ elinde bir kalem tutmaktadır. Görüntünün odağı gülümseyen yüzleri ve adamın gömleğinin yakın çekimidir. Mutlu ve rahat bir an yaşıyor gibi görünüyorlar. Görüntünün renkleri parlak ve neşeli. Arka plan bulanık ve ışık doğal.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019
Bu resim bir Oryantasyon Hazırlık Kursunu tasvir etmektedir. Yeşil gömlek giyen bir kadını gösteriyor ve bunun ciddi bir öğrenme ortamı olduğunu gösteriyor. Arka planda, öğrenmenin karmaşıklığını ve rehberlik ihtiyacını gösteren noktalı ve çizgili siyah bir ağaç bulunmaktadır. Bu görsel, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu ve hazırlık kursunun sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmaktadır. Yeşil gömlek kurs sırasında edinilecek bilgi ve becerileri sembolize ederken, siyah ağaç öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için destekleyici bir ortamın ve deneyimli eğitmenlerin hazır bulunmasının önemini vurgulamaktadır. Oryantasyon Hazırlık Kursu, belirli bir konuda bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyenler için harika bir fırsattır. Kişinin uzman olma yolculuğuna başlaması için mükemmel bir yerdir.
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
4640
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
9010
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020