AnasayfaBlogİçerik Pazarlama Nedir?
Dijital Pazarlama

İçerik Pazarlama Nedir?

27 Aralık 2019
İçerik Pazarlama Nedir?

Geleneksel pazarlamanın bugünün dünyasında kullanacağı yöntemlerin sınırlılığı, pazarlamanın aktif ve gelişime, yeniliğe ayak uyduran yapısını da etkilemiştir. Pazarlama yöntem ve teknikleri günümüzün olanaklarına da uygun olarak çoğalmaktadır. Birçok pazarlamanın alt dalları geleneksel pazarlama yöntemlerinin ürün odaklı satışı desteklenmesiyle ve pazarlama dünyasında tüketicilerin de yavaş yavaş söz sahibi olduğu ve işletmelerinde bu sesi dinlemeleriyle pazarlamanın bütünsel olarak algılanmasını sağlamıştır.

Öte yandan pazarlama dünyasında bunlar yaşanırken dünya genelinde teknolojik gelişim ve yeniliklerin olanaklar, fırsatlar yaratmasıyla pazarlama anlayışını değiştirecek altyapıyı sunması da farklı yöntemler geliştiren dalları meydana getirmiştir. Pazarlamanın "üret ve sat" anlayışından tüketicinin ilgi ve isteklerini tatmin etme ve yanıt vermeye giden değişimi, yeni bakış açılarını beraberinde getirmiştir.

Tüketici ve müşteriye değer sunma ve marka iletişiminde güçlü bir bağ oluşturmak amacıyla video, görsel, fotoğraf, metin, hareketli yazı,basılı araçların kullanımını sağlayan, pazarlamanın tüketici odaklı bakışını bu tür içerik sunumlarıyla pekiştiren içerik pazarlaması; markanın reklamını başarıyla sunabilecek olanaklar yaratmaktadır. İçerik pazarlama, oluşturduğu içerik araçlarıyla hedef kitlesinin dikkatini çekmeyi ve ilgi uyandıracak yeni müşteriler elde etmeye çabalamaktadır.

Pazarlama dünyasında yeniliklerin ve olanakların çeşitliliğine en doğru örnek içerik pazarlaması ve yöntemleridir. Bugün, kendisini içerikle sunamayan ve gösteremeyen markalar,işletmeler müşterilerle de etkileşim sağlayamadan iletişimin tek taraflı olduğu pazarlama anlayışına bilinçsizce atılmaktadır. Rekabetin çoğaldığı bir marka dünyasında bu türden hatalar ile bugün ve geleceği anlayamama müşterinin de kaybına yol açmaktadır. İçerik pazarlaması, sağladığı olanaklarla işletme ve markaların pazar yarışında üretken ve yaratıcı yönlerini göstermeleri açısından da marka iletişimi için önemli bir katkı sunmaktadır.

İçerik Pazarlaması Yöntemleri ve Kullanımları

Markalaşma sürecini tamamlayan  ve marka algısını doğru yerleştiren büyük şirketler, potansiyel müşteri profillerini sadakatlerini artırmak ve yeni müşteriler elde edebilmek için içerik pazarlamanın yöntemlerini kullanmaya başladılar. İçerik pazarlaması, bilinçsizce kullanıldığı tarihten bu yana markaların kendi imajlarına yönelik algıları harekete geçirebilecek bir süreci başarıyla sunabilmektedir. Markalar ürün ya da hizmetlerini hazırladıkları içerikle güçlendirerek görünmenin avantajı olduğu bir dönemde öne geçmeyi sağlayacak içerik üretimine hız kazandırmaktadırlar.

Ürün ve hizmeti pazarlama yolunda içerikten yararlanan markalar, mikro bir web sitesi yardımıyla ya da blog aracılığıyla içeriklerini site üzerinden paylaşabiliyor. Bu noktada hazırlanacak web sitesinin markanın imajına ve prensiplerine uygun olarak tasarlanması hedef kitlenin web sitesine yönlendirilmesinde başarılı ve doğru bir stratejiyi oluşturabilir. Şirketlerin dijitalleşme döneminde hazırlayacakları kampanya ve ürün tanıtımları da çağın yeniliğini ve markanın bilinir profilini temsil edecek kaliteli içerik sunumlarından oluşmalıdır. İçeriğin hazırlanma sürecinde hangi tür içerikle markanın temi edileceği tespit edilerek uygun içeriğin web sitesine yüklenmesi sağlanmalıdır.

İçerik Pazarlaması Nasıl Olmalı?

Birçok önemli markalar insanların görsele dayalı hikâye ve anlatımlara daha fazla yatkın olduklarını tespit edebildiklerinden hazırladıkları içerikle hedef kitlelerine uygun anlatımlarından yararlanırlar. İçerik pazarlamasında içeriğin video mesajlarla, markaya ait bir dil sunan metin ve görsellerle ifade bulması müşterinin markaya yönelik bağını da güçlendirmektedir. Müşteri ve hedef kitle hikaye sunan bunu videolarla görsellerle anlatan özgün içeriklere sahip markaların güçlü ve farklı bir imaja sahip olduklarını düşünüyor ve imajdan dolayı da güven besleyebiliyorlar. Marka iletişiminde imajın ortaya sergilenmesiyle güven oluşturmak oldukça önemlidir.

İçerik Pazarlaması Örnekleri

Bu güveni sağlayacak kaliteli ve hedef kitleye uygun içerikler her zaman ilgi uyandıracaktır. Güçlü markaların içerik pazarlamasında yararlandıkları materyal ve araçlar pazarlama yöntemlerinin sunabildikleri örneklere de yeni bir boyut kazandırmıştır. Peki güçlü ve ünlü markalar içerik pazarlamasından nasıl yararlanıyorlar?

  • Pazar yarışında adını çok sık duyduğumuz ve yaratıkları içerikleri belli bir marka imajı ve bilinirliği yaratan Netflix, ürettikleri içeriklerini kendi platformu üzerinden satabilmekte ve sağladığı birçok farklı içerik sunumu ile müşterilerine seçenekler arasından seçim hakkı sunmaktadır. Netflix ayrıca ürünlerinin tanıtımında sosyal medyayı etkin olarak kullanabilmekte ve çeşitli ürünlere ait dili, tanıtımlarda video ile metin üzerinden gösterebilmektedir. İlk kez Netflix üzerinden yayınlanan interaktif belgesel ve filmler de şirketin farklı içeriklere yönelik yeniliklerine örnek oluşturur. Her ülkeye ait bir anlatım ve tanıtım hazırlayan Netflix, videolardan, sosyal medyadan ve hedef kitlesiyle kurduğu diyaloglarla içerik pazarlaması dünyasında markasını duyurmuştur.

  • Alanında en bilinen marka olan Coca- Cola, yarattığı kampanya sunumlarında web sitesinden yararlanmayı başaran markalardan biridir. Web sitesi üzerinden makaleler, yönlendirmeler, eğlenceli bilgiler sunan, görsellere dayalı içerikleri müşterilerine vaat ediyor. Oluşturdukları Coca-Cola Journey web sitesi içerik pazarlamasının başarılı örneklerinden biri olarak içerik literatüre girmeye de hak kazanmıştır.

  • 2014 yılında içerik pazarlamasına Türkiye'den katkı sunan başarılı örneklerden biri olan Maret, "açken bakma" sloganını web sitesi üzerinden görsel içeriklerle süslediğinde dikkatleri üzerine çekmişti. Marka bilinirliğini ve yarattığı ürünlerini görseler üzerinden ilgi çekecek formlarda hazırlayan Maret, sosyal medya aracılığıyla da sandviç fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak etkileşimi içerikle sunmayı başaran markalar arasındadır. İçerik pazarlaması yöntemlerinden fotoğraf ve metini profesyonel,etkili olarak kullanan Maget, sosyal medyayı etkin kullanarak da çoğunluğun haberdar olması adına ürün tanıtımlarını başarıyla sunmuştur.

  • Başarılı içerik pazarlaması örneklerinden bazıları da özel günlere uygun olarak markayı sunabilmektir. Burada önemli olan özel günün özelliğine vurgu yaparken markanın da imajını, profilini, kültürünü yansıtacak ve hatırlatacak görsellerden hikâyelerden, video ve metinlerden yararlanmaktır. Özellikle ülkemizde milli bayramlar için özel çalışmalar yapılarak bayrama özel içeriklerle beraber markanın kültürünü de içeriğe yerleştirebilecek anlatımlardan faydalanılır. Sevgililer gününe özel Turkcell markasının 14 Kubat reklamı farklı ve özgün yaklaşımıyla dikkat çekici bir içerik pazarlaması örneğidir. Yine amaca uygun olarak 10 Kasım özelliği ön planda olarak Kiğılı ve Koç markaları da kendi kurum anlayışı ve kültürlerini, sundukları içerikle uyumlu olarak anlatmayı başarıyorlar. Özel günlerde yapılan reklam çalışmalarında dikkat edilmesi gereken; özel günün değerleri ve özellikleri ön planda olarak markanın değerini, prensiplerini tanımlayacak ve özel günün kurum perspektifinden algılanışı esas alınmasıdır.

İçerik Pazarlama Stratejileri

Başarılı ve adından söz ettirmeyi amaçlayan bir içerik pazarlaması için markaların plan dahilinde hedef kitlelerine anlatacakları mesajın niteliğine karar vermeleri gerekir. Hazırlanacak plan ve program öncelikle hedef kitlenin tespit edilmesi ve yeni müşteri potansiyeli hakkında veri sağlayacak araçlardan yararlanmasıyla oluşmalıdır. Sadakati sağlamaya yönelik geliştirilen müşteri sadakat programı oluşturulmalı ve program dahilinde müşterinin ilgisini çekebilecek içerik fikri bulunmalıdır. Hedef kitle tanım ve araştırmasıyla beraber markanın içerik pazarlama hedeflerinin ne olduğu, ne gibi kazanımlar elde etmek istediği marka tarafından belirlenmelidir. Verilerden ,analizlerden,markanın önceki kampanya ve reklam tanıtımlarından gerekilen bilgi ve deneyimler raporlar hâlinde hazırlanarak pazarlama ve strateji departmanı tarafından incelenmeli ve sonuçlar değerlendirilmelidir.

İçerik Pazarlaması Süreci Nasıl Uygulanmalı?

Departmanların birlikte uyum içinde çalışacakları bir ortam yaratılmalı ve marka imajı,kültürü tanımlanmalı,hedef kitlenin markayı algılayışı öğrenilmelidir. Hazırlanacak olan görsel ya da yazılı içeriklerini müşteri nezdinde bir reklam amaçlı olmasından çok ilgisini çekebilecek, hoşlanacağı bir deneyim sunmalıdır. İçerik sunumunun nasıl olacağına yönelik markanın sosyal medyaya aşinalığı, web sitesinin olup olmadığı, iletişimin hedef kitle ile nasıl olduğunun belirlenmesi ile ilgili bir süreçtir.  Web sitesi, blog, sosyal medya mecraları içeriğe göre sıralanmalı ve hedef kitle davranışlarını hangisine uygun olduğu belirlenmelidir. İçerik pazarlamasında ölçümleme yapabilmek ve site içi trafiği yönetmek, analiz edebilmek için dijital pazarlama kullanımlarına aşina olmak gereklidir.

İçerik Pazarlama İçin Dijital Pazarlama Öğrenin!

Dijital pazarlama yöntemlerine yeteri kadar aşina değilseniz genel bir dijital pazarlama eğitimi almanız her alanda markanızı, işletmenizi online olarak gösterebilme fırsatı sunacaktır.

İlgili eğitim: Dijital Pazarlama Eğitimi

İçerik pazarlamasında yararlanacağınız video, görsellerin, metnin profesyonel ve dikkat çekici formatlara, şekillere sahip olmalarına da dikkat etmek faydalı olacaktır. Özellikle e- ticaret alanında hazırlanan içeriklerin,fotoğrafların özenli, profesyonel ve çekici özelliklere sahip olması gerekir. Genel olarak içerik pazarlaması yeni bir alan gibi gözükse de güçlü markalar uzun süredir hedef kitle ile olan iletişimlerinden doğan bağları koparmamak adına çalışmalara çoktan başlamış ve hedef kitle ve marka araştırmaları ile bu süreci başarıyla yönetmişlerdir. 

İlgili eğitim: E-Ticaret Eğitimi

İçerik pazarlaması hakkında detaylı bilgi almak ve online eğitimler aracılığıyla bu alanda yer almak niyetindeyseniz Enstitü tarafından verilen pazarlama alanından içerik üretimine kadar pek çok online eğitim sunan seçeneklere göz atabilirsiniz.

İçerik pazarlaması geleneksel pazarlama sosyal medya reklam hedef kitle marka iletişimi
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Dijital Pazarlama Eğitimi
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
EğitmenSedat Ateş
775259
İçerik yazarlığı, içerik editörlüğü kursu. Sertaç dalgalıdere
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Web sitenizin trafiğini ve arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmak için SEO konusunda uzmanlaşın. SEO kursumuz temel bilgilerden ileri düzey tekniklere kadar her şeyi kapsamaktadır, sitenizi nasıl optimize edeceğinizi öğreneceksiniz.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Yemliha TokerYemliha Toker
550209