AnasayfaBlogEvde Hasta Bakımı Bölümü (MYO)
Bölümler

Evde Hasta Bakımı Bölümü (MYO)

17 Aralık 2020
Bir adam sağ elinde bir bastonla kahverengi bir kanepede oturuyor. Beyaz yakalı bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymiştir. Sol kolu kanepenin koluna dayanmış. Arkasında sepetli bir tekerlekli sandalye ve üzerine yerleştirilmiş ahşap ayaklı bir tabure vardır. Adamın sağındaki raflarda, birinin içinde beyaz bir tabak görünen iki sepet var. Ön planda, içinde siyah bir nesne olan kahverengi bir kâğıt torba görülüyor.

Farklı etmenler nedeniyle beden, ruh ve sosyal iyilik halinin bozulması hastalık olarak adlandırılır. Hastalandığımızda sağlık hizmeti alma zorunluluğumuz doğar. Hastalığımızın türü ve derecesi ise alacağımız hizmetin şeklini belirler. Evde hasta bakımı, tanısı konulmuş ve tedavisi düzenlenmiş hastalara evinin konforunda sunulan bir hizmettir.

Dünya nüfusunun ve ülke nüfusumuzun hızla yaşlanması kronik hastalıkları da beraberinde getirmiştir. Aizheimer, demans, felç, KOAH benzeri sıklıkla ileri yaşlarda görülen kronik hastalıklar uzun süreli tedavi gerektirir. Bu hastaların hastanede aylarca yatarak tedavi edilmesi mümkün değildir. Üstelik, hasta ve ailesini psikolojik ve sosyal yönden travmatize eden bir durumdur. Aynı durum bedensel engeli olan ve kanser tedavisi gören bireyler için de geçerlidir.

Şöyle bir düşünelim: Hastalık nedeniyle aylarca hastanede kalmak ister miyiz? Başka bir deyimle, sevdiklerimiz bizden ayrı kalmak isterler mi? 21.Yüzyılda evde bakım ve tedavi lüks olmamalı diye düşünüyorum. Neden mi? Çünkü, tıp ve teknoloji alanındaki yenilikler evde hasta bakımını fazlasıyla destekliyor. Üstelik medikal cihazlar artık daha işlevsel ve daha akıllı… 

Sağlık Bakanlığı, evde bakım gerektiren olguların artışı sonucu bünyesinde Evde Bakım Hizmetleri birimleri açmıştır. Bakanlığa bağlı sağlık kurumları halen bu alanda düzenlenmiş yönetmelik kapsamında hizmet vermektedir. (Resmi Gazete Tarih: 10.03.2005/ Sayı: 25751 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik) Bakanlığın evde hasta bakım hizmetlerinden aldığı olumlu dönüşler, belediyeleri de harekete geçirmiştir. Onlar da kendi bünyelerinde kurdukları ekiplerle bu hizmeti vermeye başlamışlardır.

Evde bakım hizmeti alanındaki gelişmeler sektörde ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Evde Hasta Bakımı MYO bu ihtiyacı karşılamak için açılmıştır. Son yıllarda başlatılan sertifikalı Evde Hasta Bakım Asistanlığı Eğitimleri de ihtiyacın ürünüdür.

İletişim ve empati yönünüz güçlüyse, disiplinliyseniz, yerinde karar verebiliyor ve ekip çalışmasına yatkınsanız tercih edebileceğiniz bir bölüm. Tüm hizmetlerin artık kapımızda servis edildiğini düşünürsek gelecekte önem kazanacağını söylemek iddialı olmaz…

İlgili Eğitim: Evde Hasta Bakım Asistanlığı Eğitimi

Evde Hasta Bakımı Bölümü Nedir?

Evde Hasta Bakımı (MYÖ) Bölümü; TYT puanı ile öğrenci kabul eden 2 yıllık ön lisans programıdır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim seçeneği vardır. Bu bölümden mezun olanlar, "Sağlık Teknikeri" unvanını alırlar.

Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknisyenleri için ek puan avantajından yararlanabilecekleri bir bölümdür. TYT sınavından yeterli puanı alan adaylar, devlet ya da özel üniversiteleri tercih edebilirler. Bu noktada vakıf üniversitelerinin bursluluk şartlarında farklılıklar olduğunu belirtmeliyim. Tercihlerinizde bursluluğun koşulsuz devam etmesi şartını aramanızı tavsiye ederim.

Evde Hasta Bakımı (MYO) size:

 • Hastalar için evde kaliteli bir yaşam alanı oluşturma,

 • Temel hasta bakımı,

 • Hasta beslenmesi,

 • Hasta güvenliği,

 • Enfeksiyonların kontrolü,

Konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandıracaktır.

Kısa yoldan meslek sahibi olmak isteyenler için avantajlı bir bölümdür. Mezuniyet sonrası özel sektörde iş başvuruları yapabilirsiniz. Kişisel gelişim amaçlı sertifika programları işe alım aşamasında avantaj sağlayacaktır. Öğretim programındaki seçmeli dersler de olumlu etki yaratabilir. Kurs belgesi ve sertifikalarla referanslarınızı arttırmak sizin elinizde.

Tercihiniz KPSS’ye girip atanmak da olabilir. Bu noktada şu bilgileri sizinle paylaşmak isterim: Evde Bakım Teknikeri atamalarına ilk olarak 2012 yılında başlanmıştır. 2020/4 atamasında en düşük taban puan 76,611 olmuştur. Atama İstanbul iline yapılmıştır.

Evde Hasta Bakımı Bölümü mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)ile farklı bölümlere geçiş yaparak lisans diplomasına sahip olabilirler. Bunun için DGS şartlarını dikkatli araştırmanızı ve yerine getirmenizi tavsiye ederim. (Almanız gereken puan türü, kredi-puan kriterleri vb…) Aşağıda geçiş yapabileceğiniz bölümleri bulabileceksiniz.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler:

Evde Hasta Bakımı Bölümü mezunlarının, DGS puanı ile açık öğretim programlarına geçiş hakkı vardır. Atatürk, Anadolu ve İstanbul üniversitesi size bu şansı sunuyor.

Bu bölümleri sizin için listeleyelim:

 • Kamu Yönetimi

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Uluslararası İlişkiler

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 • Maliye

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 • İktisat

 • İşletme

 • Konaklama İşletmeciliği

Evde Hasta Bakımı Bölümü İş imkanları Nelerdir?

Evde Hasta Bakımı Bölümü mezunları, "Evde Hasta Bakımı Teknikeri" unvanını alırlar. Bu unvan ile yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda istihdam edilebilirler. Bu kurumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu ve Özel Hastaneler

 • Sosyal Hizmet Müdürlüğü

 • Belediyeler

 • Medikal Şirketleri

 • Özel Vakıf ya da Devlete Bağlı Huzurevleri ve Bakımevleri

 • Evde Hasta Bakımı 

Bölümün iş imkanları Yaşlı Bakımı Bölümü mezunlarının iş imkanlarıyla benzerlik göstermektedir.

Kamuya atananlar,10.derecenin 2.kademesinden göreve başlarlar. Kamuda çalışanlar, ödeme dahil 4000TL üzerinde maaş alırlar. Özel sektörde alabilecekleri ücret, 2600-2900TL aralığındadır. Tabi ki bireysel çalışanların kazancını kişisel ve mesleki donanımları belirleyecektir.

Bu bölümden mezun olanların büyük şehirlerde iş bulma şansının yüksek olduğunu söylenebilir. Fırsatları değerlendirmek açısından, İŞKUR ve diğer iş ilanlarını takip etmeleri mezunlara avantaj sağlayacaktır.
Mesleğin dezavantajlı yönleri şu şekildedir:

 • Çalışma alanının hastanın evi olması sonucu kontrol alanının genişliği,

 • Aile bireylerinin bakım sürecine aktif katılımının sağlanması zorunluluğu

 • Hizmetin kesintisiz olması. 

Evde Hasta Bakımı Bakımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

Evde Hasta Bakım teknikerleri, hasta bireylerin gereksinmelerini, ev ortamında, çok yönlü değerlendiren, karşılayan ve takip eden kişilerdir. Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alarak:

 • Risk yönetimi ilkeleri çerçevesinde hastanın çevresini düzenler ve gerekli tedbirleri alır.

 • Hastanın konforuna yönelik düzenlemelerin yapılmasını kontrol eder. (Isı, ışık, havalandırma vb…)

 • Hastanın bakım gereksinimlerini değerlendirir, planlar ve uygular.

 • Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar çerçevesinde uygular.

 • Tıbbi tanı ve tedavinin hasta üzerindeki etkilerini izler, kayıtlarını tutar, ilgili hekime bildirir.

 • Hasta ve hasta gereksinim duyduğu konularda bilgiye ulaşmasını sağlar.

 • Hastanın gereksinim duyduğu konularda, özellikle Sağlık ve hijyen konusunda eğitim verir. 

 • Hastanın egzersiz yapmasını destekler.

 • Acil durumlarda ilkyardım uygulamalarını yapar.

 • Meşguliyet terapisi konusunda hastayı destekler.

 • Tıbbi cihaz ve araç gereçlerin bakım ve kontrol süreçlerini takip eder.

 • Sağlık kurumlarından hizmet alması gereken durumlarda refakat eder.

Evde Hasta Bakımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Evde Hasta Bakımı Bölümü mesleki ağırlıklı ders içeriğine sahiptir. Ders programı: Kültür dersleri, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Sağlık Hizmeti alanı mezunları derslere yabancılık çekmeyeceklerdir. Bu bölümü seçmeyi düşünenler, zorunlu staj uygulamasını göz önüne almalıdırlar.

Aşağıda evde Hasta Bakımı Bölümü zorunlu dersleri listelenmiştir:

 • Hasta Bakım İlke ve Uygulamaları

 • Hastalıklar Bilgisi

 • Anatomi

 • Fizyoloji

 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Psikiyatri

 • Farmakoloji

 • Bulaşıcı Hastalıklar

 • Yabancı Dil

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Sağlık Eğitimi

 • Meşguliyet Terapisi

 • İlkyardım

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Kişiler Arası İlişkiler

 • Sağlık Yönetimi

 • Halk Sağlığı

Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Evde Hasta Bakımı Bölümü en düşük taban puanı ve TBS (Taban Başarı Sıralaması) ile öğrenci alan üniversite, Kafkas Üniversitesi olmuştur. (Taban puan: 225,67707/ TBS: 1.198.824)

En yüksek taban puan ve sıralama ile öğrenci alan üniversiteler ise aşağıda sıralanmıştır:

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralamaÜsküdar Üniversitesi  Evde Hasta Bakımı (Burslu) 291,15472  469021İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı268,03670  671576Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Evde Hasta Bakımı264,16748  712004Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Evde Hasta Bakımı262,69269 727973Bartın Üniversitesi  Evde Hasta Bakımı252,92455 842429

Evde hasta bakımı üniversite evde hasta bakımı bölümü öğretim tekniker evde hasta bakımı bölümü nedir
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.