AnasayfaBlogAtık Yönetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Atık Yönetimi Bölümü (MYO)

25 Kasım 2020
Bu resim, her biri farklı renkte olan bir dizi renkli çöp kutusunu göstermektedir. İlki sarı renkte, dokulu bir yüzeye ve yuvarlak bir kapağa sahip. Bir sonraki kutu mavi ve plastiktir, kavisli bir kapağı ve bir kulpu vardır. Üçüncü kutu kırmızıdır ve düz bir kapağı ve bir kulpu vardır. Dördüncü kutu yeşil ve plastiktir, kavisli bir kapağı ve bir kulpu vardır. Beşinci kutu beyaz ve dokulu, düz kapaklı ve kulpludur. Arka planda bir halı görülüyor. Kutular arka arkaya dizilerek bir grubun parçasıymış gibi görünmelerini sağlıyor. Bu sahne, çöp kutuları gibi sıradan bir şeyin bile nasıl canlı ve ilginç olabileceğinin harika bir örneğidir.
KonuAçıklamaÖnemli Bilgiler
Atık Yönetimine GirişTüketim sektörünün genişlemesi ve fazla üretim sonucunda çevre baskı altında ve atık yönetimine olan ihtiyaç artmıştırAtık yönetimi disiplini, kullanılmış ürünlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması anlayışını beraberinde getirir
Atık Nedir?Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve insan sağlığına zarar verebilecek maddelere denirAtık oluşumunu azaltma ve atıkları yeniden kullanma yollarını kullanarak doğal kaynakları koruma hedeflenir
Atık Yönetimi BölümüAtık yönetimi bölümü, atıkların oluşumundan imhasına kadar yönetilmesini sağlayacak kişiler yetiştirirTıbbi, evsel, tehlikeli vb. atıkların kategorilendirilmesi, ayrı toplanması ve depolanmasını sağlar
Eğitim SüresiAtık yönetimi bölümü, ön lisans programı olduğu için 2 yıllıktırEğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur ve sadece birinci öğretimde okutulur
İdeal Aday ProfiliÇevre ilgisi, sürdürülebilirlik ve karışık mevzuatları anlama bilgisi gereklidirCoğrafya, çevre koruma ve kontrol, çevre bilimleri gibi bölümlere ilgi duyması önemlidir
İş İmkanlarıKamu ve özel sektörde çeşitli iş imkanları bulunmaktadırÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, İl Özel İdareleri, hastaneler, fabrika ve sanayi kuruluşları, çevre danışmanlık firmaları ve çevre analiz laboratuvarlarında çalışma fırsatları bulunur
Atık Yönetiminin Altı AşamasıAtık yönetimi; önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraftan oluşurTemiz bir çevre bırakma ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya inşa etme amacı güder
Atık Yönetimi İnsan Sağlığı Üzerine EtkisiDoğru yönetilen atıklar sayesinde, hava, su ve toprak kirliliği önlenir ve insan sağlığı korunurİşlemler sırasında gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlık oluşturulmamalıdır
Doğal Kaynakların KorunmasıAtık yönetimi, doğal kaynakların fazla kullanılmasını önler ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması için çalışırAtık yönetimi sayesinde doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar
Çevre Koruma ve BilinçlendirmeAtık yönetimi bölümü, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önleyerek çevre ve insan sağlığına önem verirÇevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ilkesi atık yönetiminin temel prensiplerindendir

Günümüzde tüketim sektörünün genişlemesi birçok alanı etkilemiştir. Bu alanlar içerisinde en büyük payı çevre, üretim faaliyetleri ve tüketim faaliyetlerinden geriye kalan atıklar almıştır. Çevre, günümüz insanının sürekli tüketme isteğinden oldukça tahrip olmuştur. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, kaynakların yetersiz gelmesi, fosil yakıt kullanımının artması, sera gazı salınımının artış göstermesi vb. birçok olay gerçekleşmiştir. Çevre, önüne geçilemez bir biçimde tahrip edilmeye devam edilmektedir. Sürekli, tüketme isteği hammadde arayışı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Çevrenin bu kadar çok tahrip edildiği bir dünyada hammadde arayışları da devam etmektedir. Sürekli yapılan bu arayışlar tahrip olan doğayı daha fazla kirletmektedir. Bu anlayışın önüne geçmek için atık yönetimi disiplini ortaya çıkmıştır. Günümüzde bireyler tarafından kullanılmış ve onlar tarafından çöp olarak nitelendirilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış sayesinde yeni bir hammadde arayışı isteği ortaya çıkmamaktadır. Aynı zamanda çöp olarak nitelendirilen atıkların kontrollü bir şekilde imhası gerçekleştirilmektedir. Atıklara yapılacak olan işlem atıkların durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, atık nedir?

Atık, üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, bireylerin sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verebilecek her türlü maddeye denir. Atık yönetimi ise atıkların kaynağında azaltılması, özelliklerine göre toplanması ve ayrılması işlemiyle başlamaktadır. Ardından geçici olarak depolanması ve geri kazanılmasıdır. Bunların devamında atık yönetimi, bunların taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf edildikten sonra kontrol edilmesini içeren işleme denir. Atık yönetimi sayesinde, atık oluşumu engellenir, azaltılır ve atık yeniden kullanılmaya başlanır.

Aynı zamanda atıklar türlerine göre ayrılır, geri dönüştürülmesi için çalışmalar yapılır ve bertaraf ve sonrası denetim işlemleri halledilir. Atık yönetimi en büyük amaç olarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı barındırır. Gelecek nesillerin yaşayabileceği bir dünya inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlarını yerine getirmek için atık yönetimi altı başlıktan oluşur. Bunlar, önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraftır. Belirtilen aşamaları ve amaçları yerine getirebilmek için atık yönetimi bölümü kurulmuştur. Hep beraber atık yönetimi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Nedir?

Atık yönetimi bölümü, atıkların oluşumundan bertaraf edilmesi aşamasına kadar birey ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlayacak kişiler yetiştiren bölümdür. Atık yönetimi bölümü, atık yönetimi alanında ve bunların denetlemesi aşamalarında çalışacak nitelikli personeller yetiştiren bir bölümdür. Atık yönetimi bölümü, tıbbi, evsel, tehlikeli vb. atıkların kategorilendirilmesini, ayrı toplanmasını ve depolama oluşturulan atıkların gerektiğinde merkezlere aktarılmasını sağlayacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Atık yönetimi bölümü, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kullanımı yollarını kullanarak doğal kaynak kullanımının azaltılmasını sağlayacak bir eğitim anlayışı sunan bir bölümdür. Doğal kaynakların olabildiğince az kullanılması ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması için çalışmalar yürüten bir bölüm olarak tanımlanabilir. Atık yönetimi bölümü, atık yönetimi aşamaları gerçekleştirilirken hava, su, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmamayı öğrencilerine kazandırmaktadır. Bu işlemler yapılırken gürültü, titreşim ve koku yoluyla herhangi bir rahatsızlığa neden olunmaması için çalışmalar yürüten sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

Atık yönetimi bölümü, doğal çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önleyerek çevre ve insanların sağlığına özen gösterilmesi için çalışmalar yapan bir bölümdür. Bu bölüm, ön lisans programı olduğu için 2 yıllıktır. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur. Sadece birinci öğretimde okutulan bir bölümdür. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin çevre ilgisi, sürdürülebilirlik ve karışık mevzuatları anlama bilgisi olması gerekmektedir. Aynı zamanda coğrafya bölümü, çevre koruma ve kontrol bölümü, çevre bilimleri gibi bölümlere ilgi duyması gerekir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra atık yönetimi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında hem kamu hem de özel sektör bulunur. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında ilk sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmak yer alır. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında belediyeler, İl Özel İdareleri ve hastanelerde çalışmak yer alır. Fabrika ve sanayi kuruluşlarında çalışmakta bu bölümün sağladığı imkanlar arasında yer alır. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında çevre danışmanlık firmaları ve çevre analiz laboratuvarlarında çalışmak yer alır.

Atık bertaraf tesisleri ve düzenli atık toplama merkezlerinde çalışmak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerinde çalışmak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında atık veya çevreyle alakalı STK’larda çalışmak yer alır. Bölümün sunmuş olduğu imkanlardan bahsettikten sonra şimdi de atık yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Atık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Atık yönetimi bölümü mezunları ön lisans diploması alarak mezun olurlar. Atık yönetimi bölümü mezunları, araç, gereç ve ekipmanları etkin kullanarak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine uyarak işlerini yaparlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atıkların çevre ve bireylere zarar vermeden bertaraf edilmesindeki tüm süreçlerde rol oynarlar.

 • Atık yönetimi planlarını kontrol eder ve denetlerler.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atık imha planlarını geliştirir ve uygularlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atıkların taşınması, imha edilmesi ve elden çıkarılmasıyla ilgili konuları belirtilen mevzuata uygun yapılmasını sağlarlar.

 • İstatistik ve raporları sık sık denetler ve derlerler.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atık azaltma ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için çalışırlar.

 • Üretilen atıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, bozuk ya da tarihi geçmiş malzemelerin yönetmelik ve imha prosedürüne göre imha işlemlerini yaparlar.

Mezunların ne iş yaptıklarını öğrendikten sonra şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çevre ve Halk Sağlığı

 • Ekoloji

 • Genel Kimya

 • Teknik Resim

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Mikrobiyoloji

 • Yerel Yönetimler

 • Çevre Mevzuatı

 • Katı Atıklar

 • Temel İşlemler

 • Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Hava Kirliliği

 • Toprak Kirliliği

 • Su Kirliliği

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Atık Su Arıtma Sistemleri ve Tasarımı

 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi

 • Temiz Üretim Teknolojileri

 • Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Sistemleri

Yukarıda belirtilen dersler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sayfasından alıntılanmıştır. Dersler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar üniversitenin sayfasını ziyaret edebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de bölümün taban puanları ve sıralaması hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Taban Puanı ve Sıralaması

İlk önce bu bölümü okumak isteyen arkadaşlar TYT sınavına girmek zorundadır. Ön lisans programı olduğu için TYT üzerinden öğrenci almaktadır. Bu bölüm, ülkemizde sadece Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu yüzden liste oldukça kısadır. Liste, en güncel verilerden oluşmaktadır.

Üniversite

Bölüm

Taban Puanı

Sıralama

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Atık Yönetimi

184,31676

1740609

Atık Yönetimine Giriş, Tüketim sektörünün genişlemesi ve fazla üretim sonucunda çevre baskı altında ve atık yönetimine olan ihtiyaç artmıştır, Atık yönetimi disiplini, kullanılmış ürünlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması anlayışını beraberinde getirir, Atık Nedir?, Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve insan sağlığına zarar verebilecek maddelere denir, Atık oluşumunu azaltma ve atıkları yeniden kullanma yollarını kullanarak doğal kaynakları koruma hedeflenir, Atık Yönetimi Bölümü, Atık yönetimi bölümü, atıkların oluşumundan imhasına kadar yönetilmesini sağlayacak kişiler yetiştirir, Tıbbi, evsel, tehlikeli vb atıkların kategorilendirilmesi, ayrı toplanması ve depolanmasını sağlar, Eğitim Süresi, Atık yönetimi bölümü, ön lisans programı olduğu için 2 yıllıktır, Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur ve sadece birinci öğretimde okutulur, İdeal Aday Profili, Çevre ilgisi, sürdürülebilirlik ve karışık mevzuatları anlama bilgisi gereklidir, Coğrafya, çevre koruma ve kontrol, çevre bilimleri gibi bölümlere ilgi duyması önemlidir, İş İmkanları, Kamu ve özel sektörde çeşitli iş imkanları bulunmaktadır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, İl Özel İdareleri, hastaneler, fabrika ve sanayi kuruluşları, çevre danışmanlık firmaları ve çevre analiz laboratuvarlarında çalışma fırsatları bulunur, Atık Yönetiminin Altı Aşaması, Atık yönetimi; önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraftan oluşur, Temiz bir çevre bırakma ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya inşa etme amacı güder, Atık Yönetimi İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi, Doğru yönetilen atıklar sayesinde, hava, su ve toprak kirliliği önlenir ve insan sağlığı korunur, İşlemler sırasında gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlık oluşturulmamalıdır, Doğal Kaynakların Korunması, Atık yönetimi, doğal kaynakların fazla kullanılmasını önler ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması için çalışır, Atık yönetimi sayesinde doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar, Çevre Koruma ve Bilinçlendirme, Atık yönetimi bölümü, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önleyerek çevre ve insan sağlığına önem verir, Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ilkesi atık yönetiminin temel prensiplerindendir
çevre atık yönetimi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, Akıl ve Zeka Oyunları üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah gömlekli bir adam, gri zemin üzerinde mor bir sekizgen, beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire ve beyaz zemin üzerinde yeşil bir elmas gibi renkli şekillerin bulunduğu bir duvarın önünde oturuyor. Kameraya gülümseyerek kursun ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ima ediyor. Kurs, katılımcıların zihinsel ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Problem çözme, eleştirel düşünme, hafıza, odaklanma ve yaratıcılık gibi konuları incelemektedir. Kurs ayrıca bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak simülasyonlar, bulmacalar ve diğer aktiviteleri de içermektedir. Doğru rehberlik ve uygulama ile kişi daha zeki ve yaratıcı olma yolunda önemli ilerleme kaydedebilir.
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
9130
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870