AnasayfaBlogAtık Yönetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Atık Yönetimi Bölümü (MYO)

25 Kasım 2020
Atık Yönetimi Bölümü (MYO)

Günümüzde tüketim sektörünün genişlemesi birçok alanı etkilemiştir. Bu alanlar içerisinde en büyük payı çevre, üretim faaliyetleri ve tüketim faaliyetlerinden geriye kalan atıklar almıştır. Çevre, günümüz insanının sürekli tüketme isteğinden oldukça tahrip olmuştur. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, kaynakların yetersiz gelmesi, fosil yakıt kullanımının artması, sera gazı salınımının artış göstermesi vb. birçok olay gerçekleşmiştir. Çevre, önüne geçilemez bir biçimde tahrip edilmeye devam edilmektedir. Sürekli, tüketme isteği hammadde arayışı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Çevrenin bu kadar çok tahrip edildiği bir dünyada hammadde arayışları da devam etmektedir. Sürekli yapılan bu arayışlar tahrip olan doğayı daha fazla kirletmektedir. Bu anlayışın önüne geçmek için atık yönetimi disiplini ortaya çıkmıştır. Günümüzde bireyler tarafından kullanılmış ve onlar tarafından çöp olarak nitelendirilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde kullanılması anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış sayesinde yeni bir hammadde arayışı isteği ortaya çıkmamaktadır. Aynı zamanda çöp olarak nitelendirilen atıkların kontrollü bir şekilde imhası gerçekleştirilmektedir. Atıklara yapılacak olan işlem atıkların durumuna göre değişiklik göstermektedir. Peki, atık nedir?

Atık, üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, bireylerin sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verebilecek her türlü maddeye denir. Atık yönetimi ise atıkların kaynağında azaltılması, özelliklerine göre toplanması ve ayrılması işlemiyle başlamaktadır. Ardından geçici olarak depolanması ve geri kazanılmasıdır. Bunların devamında atık yönetimi, bunların taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf edildikten sonra kontrol edilmesini içeren işleme denir. Atık yönetimi sayesinde, atık oluşumu engellenir, azaltılır ve atık yeniden kullanılmaya başlanır.

Aynı zamanda atıklar türlerine göre ayrılır, geri dönüştürülmesi için çalışmalar yapılır ve bertaraf ve sonrası denetim işlemleri halledilir. Atık yönetimi en büyük amaç olarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı barındırır. Gelecek nesillerin yaşayabileceği bir dünya inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlarını yerine getirmek için atık yönetimi altı başlıktan oluşur. Bunlar, önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraftır. Belirtilen aşamaları ve amaçları yerine getirebilmek için atık yönetimi bölümü kurulmuştur. Hep beraber atık yönetimi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Nedir?

Atık yönetimi bölümü, atıkların oluşumundan bertaraf edilmesi aşamasına kadar birey ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlayacak kişiler yetiştiren bölümdür. Atık yönetimi bölümü, atık yönetimi alanında ve bunların denetlemesi aşamalarında çalışacak nitelikli personeller yetiştiren bir bölümdür. Atık yönetimi bölümü, tıbbi, evsel, tehlikeli vb. atıkların kategorilendirilmesini, ayrı toplanmasını ve depolama oluşturulan atıkların gerektiğinde merkezlere aktarılmasını sağlayacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Atık yönetimi bölümü, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kullanımı yollarını kullanarak doğal kaynak kullanımının azaltılmasını sağlayacak bir eğitim anlayışı sunan bir bölümdür. Doğal kaynakların olabildiğince az kullanılması ve temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması için çalışmalar yürüten bir bölüm olarak tanımlanabilir. Atık yönetimi bölümü, atık yönetimi aşamaları gerçekleştirilirken hava, su, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmamayı öğrencilerine kazandırmaktadır. Bu işlemler yapılırken gürültü, titreşim ve koku yoluyla herhangi bir rahatsızlığa neden olunmaması için çalışmalar yürüten sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

Atık yönetimi bölümü, doğal çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önleyerek çevre ve insanların sağlığına özen gösterilmesi için çalışmalar yapan bir bölümdür. Bu bölüm, ön lisans programı olduğu için 2 yıllıktır. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşur. Sadece birinci öğretimde okutulan bir bölümdür. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin çevre ilgisi, sürdürülebilirlik ve karışık mevzuatları anlama bilgisi olması gerekmektedir. Aynı zamanda coğrafya bölümü, çevre koruma ve kontrol bölümü, çevre bilimleri gibi bölümlere ilgi duyması gerekir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra atık yönetimi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında hem kamu hem de özel sektör bulunur. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında ilk sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışmak yer alır. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında belediyeler, İl Özel İdareleri ve hastanelerde çalışmak yer alır. Fabrika ve sanayi kuruluşlarında çalışmakta bu bölümün sağladığı imkanlar arasında yer alır. Atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında çevre danışmanlık firmaları ve çevre analiz laboratuvarlarında çalışmak yer alır.

Atık bertaraf tesisleri ve düzenli atık toplama merkezlerinde çalışmak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerinde çalışmak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak atık yönetimi bölümü iş imkanları arasında atık veya çevreyle alakalı STK’larda çalışmak yer alır. Bölümün sunmuş olduğu imkanlardan bahsettikten sonra şimdi de atık yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Atık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Atık yönetimi bölümü mezunları ön lisans diploması alarak mezun olurlar. Atık yönetimi bölümü mezunları, araç, gereç ve ekipmanları etkin kullanarak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine uyarak işlerini yaparlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atıkların çevre ve bireylere zarar vermeden bertaraf edilmesindeki tüm süreçlerde rol oynarlar.

 • Atık yönetimi planlarını kontrol eder ve denetlerler.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atık imha planlarını geliştirir ve uygularlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atıkların taşınması, imha edilmesi ve elden çıkarılmasıyla ilgili konuları belirtilen mevzuata uygun yapılmasını sağlarlar.

 • İstatistik ve raporları sık sık denetler ve derlerler.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, atık azaltma ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için çalışırlar.

 • Üretilen atıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırlar.

 • Atık yönetimi bölümü mezunları, bozuk ya da tarihi geçmiş malzemelerin yönetmelik ve imha prosedürüne göre imha işlemlerini yaparlar.

Mezunların ne iş yaptıklarını öğrendikten sonra şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çevre ve Halk Sağlığı

 • Ekoloji

 • Genel Kimya

 • Teknik Resim

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Mikrobiyoloji

 • Yerel Yönetimler

 • Çevre Mevzuatı

 • Katı Atıklar

 • Temel İşlemler

 • Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Hava Kirliliği

 • Toprak Kirliliği

 • Su Kirliliği

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Atık Su Arıtma Sistemleri ve Tasarımı

 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi

 • Temiz Üretim Teknolojileri

 • Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Sistemleri

Yukarıda belirtilen dersler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sayfasından alıntılanmıştır. Dersler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar üniversitenin sayfasını ziyaret edebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de bölümün taban puanları ve sıralaması hakkında bilgi sahibi olalım.

Atık Yönetimi Bölümü Taban Puanı ve Sıralaması

İlk önce bu bölümü okumak isteyen arkadaşlar TYT sınavına girmek zorundadır. Ön lisans programı olduğu için TYT üzerinden öğrenci almaktadır. Bu bölüm, ülkemizde sadece Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu yüzden liste oldukça kısadır. Liste, en güncel verilerden oluşmaktadır.

Üniversite

Bölüm

Taban Puanı

Sıralama

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Atık Yönetimi

184,31676

1740609

çevre atık yönetimi
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
14080
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Serhat CanSerhat Can
16070