AnasayfaBlogHava Lojistiği Bölümü (MYO)
Bölümler

Hava Lojistiği Bölümü (MYO)

21 Ocak 2021
Bu görüntüde ön planda mavi arka planlı sarı bir oyuncak drone görülüyor. Drone havada uçuyor ve parlak sarı rengi mavi gökyüzüne karşı göze çarpıyor. Dört pervanesi hızla dönüyor ve görüntünün merkezinin biraz solunda konumlanıyor. Dronun sarı gövdesinin yanlarında birkaç siyah şerit var. Arka plan çoğunlukla mavi, gökyüzüne dağılmış birkaç beyaz bulut var. Drone görüntünün odak noktasıdır ve mavi gökyüzü hoş bir kontrast sağlar.
Bilgi BaşlıklarıAyrıntılarEk Bilgiler
Hava Lojistiği BölümüHava yolunda taşımacılık işlemleri yapılan bir ön lisans bölümüdür.Hava yolu taşımacılığını sağlayacak donanımlı kişiler yetiştirir.
Eğitim Süresi2 yıl ön lisans eğitimi verilir.40 günlük staj zorunluluğu bulunur.
Tercih ŞartlarıYGS-6 türünden tercih yapılması gereklidir. Taban puanı genellikle düşüktür.En az 150 puanla başvuru yapılır.
İş İmkanlarıHava yolu şirketlerinde, kargo şirketlerinde ve lojistik firmalarında iş bulma imkanı vardır.Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışma olanağı vardır.
UnvanÖn lisans mezunları 'Hava Lojistiği Teknikeri' unvanını alır.
Dikey GeçişDikey Geçiş Şartları doğrultusunda lisans programlarına başvuru yapabilirler.Havacılık yönetimi, lojistik yönetimi ve uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerine başvuru yapabilirler.
SorumluklarSevkiyatı, stoklamayı ve lojistik işlemleri yürütmeyi kapsar.Lojistik bütçesinin hazırlanmasında rol alır ve ödemelerin yönetimini sağlar.
Ders İçerikleriOperasyonel yönetim, havaalanı yönetimi, hava taşımacılığı, tehlikeli mal taşımacılığı derslerini içerir.
Çalışma KoşullarıMasa başı görevi olabileceği gibi tüm gün ayakta çalışmaları da gerekebilir.Genellikle vardiyalı çalışma koşulları bulunur.
Kamu ve Özel Sektör FarkıKamu alanında çalışmalar daha uzun süreli ve aldıkları maaşlar genellikle daha yüksektir.Özel sektörde daha esnek çalışma saatleri olabilir, ancak maaşlar genellikle daha düşüktür.

Lojistik, en temel tanımı ile bir ürünün bir noktadan diğer bir noktaya güvenli olacak şekilde ulaştırılmasına verilen addır. Bu sebeple lojistik, tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olarak bilinir. Belirlenen süre içinde belirlenen yere, belirlenen standartlara uygun şekilde aktarım yapılması işlemi oldukça titizlikle üstünde durulması gereken bir iştir.

Hava lojistiği dediğimizde de tüm bu taşıma işlemlerinin hava yolunda yapılan şekli olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım kısaca hava taşımacılığıdır. Hava lojistiği bölümünün temel amacı; ürün, insan ve bilgi gibi tüm taşınması gerekenlerin kuralara uygun aktarımını sağlayacak personelin yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılmasıdır. Bölüm 2 yıllık ön lisans programı olup, çok az üniversitede eğitim vermektedir. Taban puanları da düşük olan bölümler arasında yer alır.

Hava Lojistiği Bölümü Nedir?

Hava lojistiği bölümünde asıl hedef hava transferini sağlayacak donanımlı, bilgi sahibi, işine hakim elemanların yetiştirilmesidir. Bölümün eğitim süresi 2 yıl ve meslek yüksekokulu çerçevesindedir. Bu eğitim süresi içinde 40 günlük tamamen pratik yapmaya dayalı staj zorunluluğu da bulunur.

Hava lojistiği bölümünü tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın YGS-6 türünden tercih yapması gerekir. Başvuru için en az 150 puan almış olması koşulu vardır. Bu bölüm hakkında önemli ayrıntılardan biri ise bölümün sadece özel üniversitelerde okutulmasıdır. Bu sebeple de taban puanları oldukça düşük kalmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar havayolu firmalarında kargo kısmında iş bulma imkanı elde eder. Veya kargo firmalarının hava ile ilişkili kısımlarında da çalışmalarını sürdürebilir. Bölümü seçecek adayların iş yaşamlarındaki çalışma koşullarını da göz önünde bulundurması önerilir. Büroda masa başı görevi olabileceği gibi tüm gün ayakta çalışmaları da gerekebilir. Genellikle vardiyalı çalışma koşulları bulunur. Çalışmaları sırasında meslektaşları ile uçak personeli ve diğer çalışanlar ile işbirliği içinde olacaklardır.

Öğrencilerin büyük bir kısmı lisans eğitimine geçmeden önce bu bölümü basamak olarak seçer. Bölümü tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı puanı ile lisans bölümlerine başvuru yapmaları gerekir. Yeterli puan ile başvuru yapabilecekleri lisans bölümleri şöyledir;

Hava Lojistiği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Hava lojistiği bölümünü tamamlayan mezunlar kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışma imkanı elde eder. Ön lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler ‘Hava Lojistiği Teknikeri’ unvanı alır. Hava yolu işletmelerinde çok çeşitli görevlerde yer alabilirler. Bunlar; planlama, pazarlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depo ve antrepolarda çalışmalar olabilir.

Bunların yanı sıra dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri gibi departmanlarda yer alabilirler Kargo şirketlerinin hava kargo bölümlerinde çalışmalarını yürüten birçok mezun görmek mümkündür. Havacılık sektörü dışında bir kariyer tercih eden mezunlar ise lojistik ve sanayi alanlarında çalışabilmektedir. Mezunların yer aldığı kurumlar özetle aşağıdaki gibidir.

 • Hava yolu işletmeleri

 • Kargo şirketleri

 • Lojistik firmaları

Hava Lojistiği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İş imkanlarından da görüldüğü üzere hava lojistiği bölümü mezunları kurumlarda farklı görevlerde yer alabilir. Hava lojistiği bölümünden mezun olan tüm öğrenciler sivil havacılık sektöründe yer alabilecek donanım ve iş yapabilme kabiliyetine sahip olur. Tüm mezunlar havacılık sektöründe çalışmak istemeyebilir. Onlarda lojistik, sanayi alanlarında yer alabilecekleri gibi kendi işlerini yapmayı da seçebilirler.

Her mesleği herkes yapamayabilir. Çalışma alanlarını değerlendirirken koşullarını da iyi gözden geçirmeleri faydalı olur. Özel kurumlar ile devlet kurumları arasında kazanç bakımından farklılıklar olabilir. Kamu alanında çalışmaları daha uzun süreli ve aldıkları maaşlar daha yüksek olarak görülmektedir. Ayrıca lisans bölümüne devam eden öğrencilerin konumları ve sorumlulukları da değişiklik gösterir. Bulundukları kuruma göre çalışma alanları ve sorumlulukları değişiklik gösteren mezunların temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Sevkiyat için hazırlanmış ürünleri, sevkiyata hazır hale getirmek ve sevk edilmesini sağlar.

 • Çeşitli tedarik çalışmalarına yardımcı olmak üzere fiziksel katalog üretimi, depolama, stoklama, malzeme kontrol çalışmaları ve veri girişi yapar.

 • Lojistik politikalarını yürütür, prosedürleri inceler, destek planlarının işleyişini kontrol eder.

 • Şirkete ait tüm lojistik işlemlerinin belge ve dokümanlarını muhafaza eder.

 • Müşteriler tarafından iletilen talepleri talepleri değerlendirmeye alır ve birim yöneticilerine sunar.

 • Lojistik bütçesinin hazırlanmasında rol alır ve ödemelerin yönetilmesini sağlar.

Hava Lojistiği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hava Lojistiği bölümünü tercih edecek aday arkadaşlarımız eğitim yaşamlarında karşılaşacakları dersleri öğrenmek ister. Bunun için araştırmalar yapar. Hava Lojistiği bölümü öğrencileri eğitimlerinin birinci ve ikinci dönemlerinde teknik bilgiye yönelik yoğun bir ders programına sahip olur. Öğrenciler sonraki yıl pratik kazanacakları dersler alır ve zorunlu staja tabi tutulur.

4 dönemlik eğitim yaşamları boyunca hava lojistiği ile alakalı eşitli ve dersler ile karşı karşıya kalacaklardır. Staj gün sayısı da yine üniversitelere göre farklılık gösterir. Tüm dersleri başarılıyla tamamlayan öğrenciler Hava Lojistiği ön lisans diploması almaya hak kazanır ve Hava Lojistiği Teknikeri unvanı alır. Hava Lojistiği bölümünü tercih edecek adaylar, aşağıda listelediğimiz derslerden sorumlu olur.

 • Gümrük yönetimi

 • Lojistiğe giriş

 • Temel uçak bilgisi

 • Ticaret hukuku

 • Genel işletme

 • Havacılıkta stratejik yönetim

 • Hava kargo kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı

 • Tedarik zinciri yönetimi

 • Hava taşımacılığı ve işletmeciliği

 • Hava kargo yer hizmetleri

 • Ulaştırma mevzuatı ve sigorta

Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2020 Hava Lojistiği Taban Puanları ve 2020 Hava Lojistiği Başarı Sıralamaları aşağıda listelendiği gibidir. Verilen puanlar ve sıralamaların hepsi bu yıl yerleşen adaylara ait olup, ilk 4 eğitim kurumunun puan ve sıralamalarıdır. Yazımızdaki bilgilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan son güncel bilgilerdir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHava Lojistiği (Burslu)266,38034688749
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİHava Lojistiği (Burslu)263,84149715533
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİHava Lojistiği (%75 İndirimli)211,180421405239
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİHava Lojistiği (%75 İndirimli)186,787571730258
Hava Lojistiği Bölümü, Hava yolunda taşımacılık işlemleri yapılan bir ön lisans bölümüdür, Hava yolu taşımacılığını sağlayacak donanımlı kişiler yetiştirir, Eğitim Süresi, 2 yıl ön lisans eğitimi verilir, 40 günlük staj zorunluluğu bulunur, Tercih Şartları, YGS-6 türünden tercih yapılması gereklidir Taban puanı genellikle düşüktür, En az 150 puanla başvuru yapılır, İş İmkanları, Hava yolu şirketlerinde, kargo şirketlerinde ve lojistik firmalarında iş bulma imkanı vardır, Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışma olanağı vardır, Unvan, Ön lisans mezunları 'Hava Lojistiği Teknikeri' unvanını alır, , Dikey Geçiş, Dikey Geçiş Şartları doğrultusunda lisans programlarına başvuru yapabilirler, Havacılık yönetimi, lojistik yönetimi ve uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerine başvuru yapabilirler, Sorumluklar, Sevkiyatı, stoklamayı ve lojistik işlemleri yürütmeyi kapsar, Lojistik bütçesinin hazırlanmasında rol alır ve ödemelerin yönetimini sağlar, Ders İçerikleri, Operasyonel yönetim, havaalanı yönetimi, hava taşımacılığı, tehlikeli mal taşımacılığı derslerini içerir, , Çalışma Koşulları, Masa başı görevi olabileceği gibi tüm gün ayakta çalışmaları da gerekebilir, Genellikle vardiyalı çalışma koşulları bulunur, Kamu ve Özel Sektör Farkı, Kamu alanında çalışmalar daha uzun süreli ve aldıkları maaşlar genellikle daha yüksektir, Özel sektörde daha esnek çalışma saatleri olabilir, ancak maaşlar genellikle daha düşüktür
hava lojistiği hava lojistiği bölümü hava lojistiği bölümü (MYO) hava lojistiği bölümü taban puan ve sıralamaları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel bir Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi kursunu tasvir etmektedir. Görselde havalimanında çalışan iki kişi yer almaktadır, bu havacılıkta ekip kaynak yönetimini ve etkili iletişim ve işbirliğinde beden dilinin önemi gösterilmektedir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, ekip kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek ve istenen sonuçları elde etmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Görevleri etkin bir şekilde devretmeyi, ekip faaliyetlerini koordine etmeyi ve ekip üyeleriyle güçlü ilişkiler kurmayı öğreneceklerdir. Ayrıca, başarılı ekip kaynakları yönetiminde iletişimin, problem çözmenin ve karar vermenin önemine dair bir anlayış geliştireceklerdir.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
29472227
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
1257524
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
40002117