AnasayfaBlogEğitimle İlgili Motive Eden Sözler ve Başarıya Katkısı
Motivasyon

Eğitimle İlgili Motive Eden Sözler ve Başarıya Katkısı

04 Aralık 2019
Ahşap bir kutunun içine altın yüzlü ve Roma rakamlı kare bir saat yerleştirilmiştir. Yanındaki masada, sayfalarında küçük yazılar bulunan açık bir kitap durmaktadır. Kitabın üzerinde siyah çerçeveli bir gözlük, yanında ise siyah kordonlu ve altın yüzlü bir saatin yakın plan görüntüsü yer almaktadır. Arka plan düz beyazdır. Kitap, gözlük ve saat aynı masanın üzerinde durmakta ve yukarıdan gelen bir ışıkla aydınlatılmaktadır.

Bireylerin yaşamlarında harekete geçmelerini sağlayan itici güç olan güdü, diğer bir değişle motivasyondur. Motivasyon, insanların beklentilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını kapsayan, davranışı yönlendiren güçtür. Bireylerin motivasyonu ikiye ayrılır. İçsel motivasyon, iç dünyamızın motivasyonu anlamına gelir ve sadece kendi elimizdedir. Dış Motivasyon, dışımızda gelişen etkenlere ve diğer bireylere bağlıdır. Bir kişinin yaptığı işin değeri ortaya çıkan kalite ile değerlenir.

Kaliteli bir işin ortaya çıkabilmesi için motivasyonun önemi büyüktür. Kişinin motivasyonu özellikle eğitimde çok önemlidir. Dikkatle üzerinde durulması gerekir. Eğitim başlangıcından itibaren kişisel gelişim ile İlgili motive eden sözler ve başarıya katkısı tartışmasız çok değerlidir. Bireyler küçük yaşlardan itibaren iç güdüleri, yetenekleri, istekleri ile motive olurken. Dış dünyadan duydukları sözler ve gözlemledikleri davranışların etkisi ile başarılarını artırabilirler.

Motivasyon Ögeleri Nelerdir?

Etkili motivasyon ögeleri nelerdir sorusunu dört önemli başlık altında inceleyebiliriz.

 • Özgüven; bireyin kendini tanıma, kendine güven, özsaygı ve kendi hayat inancına göre hareket etme halidir. Yazar Susanna McMahon özgüveni şu şekil tanımlamıştır. “Özgüven varoluşun gereği olarak, kendini tanıma, kendine bakma ve kendini kabullenmedir.”

 • Kendimiz, yeteneklerimiz ile ilgili gerçekçi bir inancımız varsa, özgüven bizi güçlendirir ve motivasyon sağlar.

 • Başarı; başarıya ulaşmada motivasyonun yeri çok önemlidir. Üç aşamada gelişir, Harekete geçme, karar aşaması olarak değerlendirilir. Devamlılık, pes etmeden, hedefe emin adımlarla ilerlemektir. Yoğunluk ise hedeflere ulaşmak için verilen emektir. Eğitimle ilgili motive eden sözler arasında başarıya ulaşmanın yolunun çok güzel ifade eder Micheal Jordan “Bazı insanlar olması ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur.” 

 • Kişiler arasındaki ilişkiler; bireylerin dış motivasyon ögesidir. Okul, eğitim, iş, aile, arkadaş çevresindeki ilişkilerden oluşur. İç motivasyon ile birleştiğinde çok daha büyük etki gösterir.

 • Dikkat; sürekli canlı tutulduğu sürece motivasyona etkisi yüksek olur.

Motivasyon, eğitim sürecinde bireyler için önemli bir unsurdur. Motivasyon eksikliği kişiyi hedefinden uzaklaştırır. Çoğu zaman çalışma süreci ertelenir veya yapılması gereken iş, ödev istenmeden yapıldığı için başarısızlığa sebep olabilir. Motivasyon için online eğitimler almak yapılan bazı hatalı tutumlardan uzaklaştırarak yol gösterici olabilir. Enstitü eğitim programlarını incelemeniz faydalı olacaktır.

Motivasyonun Özellikleri

 • Motivasyon, bireylerin ihtiyaçları, istekleri ve bunları yerine getirme dürtüsünden kaynaklanır. Kişiyi davranışta bulunmaya iter.

 • Motivasyon bir amaca yöneliktir. Bir kurumda harcadığınız güç, para kazanmayı, statü kazanmayı, başarılı olmayı umduğumuz içindir. Motivasyondaki en önemli özellik amaca ve başarıya ulaşmayı hedeflemektir. “Her zaman öğrenmek için yeni bir şeyiniz varmış gibi yaşamaya devam edin. Öğreneceksiniz.” Vernon Howard tarafından söylenmiş eğitimle ilgili motive edici sözlere güzel bir örnektir.

 • Amaçlar kişiyi ihtiyaçlarını gidermesi için güdüler. Kontrol altında tutmaz.

 • Yöneticiler, öğretmenler motivasyon için yönlendiricidir.

 • Giderilmiş bir ihtiyaç bu süreçten sonra motivasyon aracı olmaz.

 • Davranışın farklılaşmasına yol açan duygular, Korku, görev, sevgidir. Korku sebebi ile motive olduğumuzda, mecbur hissettiğimiz için yaparız. Görev sebebi ile motive olduğumuzda, yapmamız gerektiğini düşünerek yaparız. Sevgi sebebiyle motive olduğumuzda, kendimiz istediğimiz için yaparız.

 • Abraham Maslow eğitimle ilgili motive edici sözünde “Eğitimin hedeflerinden biri, yaşamın değerliliğini öğretmek olmalıdır.” diyerek eğitimin ilk olarak değerleri öğrenmeye başladığını ifade etmiştir.

 • Davranışlarımızın büyük bir kısmı içsel motivasyonumuzun sonucudur.

Eğitimde Motivasyon

Eğitimde motivasyon, kişiyi başarıya ulaştırmada etkin rol oynar. Bireyin motive olabilmesi için istekli olduğu alana yönelmesi daha doğru bir hedefe ulaşma yoludur. Motivasyonun öğrenmeye ivme kazandırdığı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Kişinin iç motivasyonu, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmesi anlamına geldiği için daha önemlidir. Bireyin kendi isteği ile öğrenmeye çalışması faydalı ve kalıcı olur.

Eğitim açısından motivasyonu, öğrenciyi belirli bir amaç veya hedefe doğru sürekli olarak hareket etmesini sağlayacak, çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Maslow’a göre “Yan yana konan bir dizi değnekler biçiminde değil de daha çok açtıkça farklı güdülerin ortaya çıktığı bir kutular ağıdır”.  

Motive olan öğrenci düzenli ders takibi yapacak derslerini iyi dinleyecek ve düzenli olarak çalışacaktır. Motivasyon için ilk ihtiyaç hedefin belirlenmesi olur. Hedefini belirleyen öğrenci, motivasyon sağlayarak özgüven sahibi olup, başarı sağlayacaktır. Eğitim sırasındaki temel noktalardan biri kişiyi zorlamadan, faydalı olduğuna ikna etmektir. Eğitimle ilgili motive eden kişisel gelişim sözleri için Enstitü yazılarını inceleyebilirsiniz.

Başarı İçin Motive Ol!

Doğru belirlenmiş bir hedef kişinin iç motivasyonu için harekete geçirici olur. Başarı hedefi olan, motive olduğu işe doğru ilgili olacak ve gereken fedakarlıklardan kaçınmayacaktır. Robert Collier başarıya ulaşmayı “Başarı Her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır.” Diye tanımlamış, eğitimle ilgili sözlere güzel bir örnek olmuştur.

 • Amaçların belirlenmesi; Başarıya ulaşma yolunda, beklentiler, istekler, ulaşılacak yardımcı araçlar belirlenir. Motivasyon iç yolculuğuna kulak verir. Hareket başlar.

 • Hedef belirleme iç motivasyon bazı durumlarda yeterli olmayabilir. Desteğe ihtiyaç duyar. Eğitici veya iş verenin hedef koyması bu süreçte eğitim veya iş hayatında motivasyon için önemli bir uygulamadır. Ödül alabilmek için yapılan hareketler zamanla bir alışkanlık haline dönüşüp motivasyon için kısa süreli bile olsa bir kazanım olabilir.

 • Eğlenceli öğretim yolları; özellikle çabuk sıkılan, konsantrasyonu hızlı dağılan bireyler için iyi bir yöntem olacaktır.

 • Küçük parçalar haline getirmek; Motivasyonu etkileyecek en büyük etkenlerden biri yapılması planlanan işin olduğundan daha fazla görünmesidir. Bu durumu aşabilmenin en basit yolu verilen işi veya ödevi belli zaman diliminde parçalara ayırarak tamamlamaktır. Bir öğrenciden ödev olarak 500 soru çözmesi istenmişse, soruları belli sayılarda gün içine yayarak çözmesi yükü daha hafif görmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kısa süreli hedefleri tamamlamak kişilerde motivasyonda olumlu etki gösterir. Chris Grosser Fırsatlar gelmez, onları sen yaratırsın.” Sözüyle eğitimle ilgili motiven sözlere kişinin kendi çözümünü yaratabileceğini tanımlamıştır.

 • Tek bir işe odaklanmak; bireyler yapılması gereken işleri toplu olarak görür ve gözlerinde büyütürler. Yapılması planlanan işlere önem ve zorluk sıralaması yaptıktan sonra başlamaları faydalı olur. Öncelikli olarak en önemli veya en zor olanı tamamlamak işin büyük yükünü hafifleteceği için motivasyonu güçlendirir.

 • Olumlu yaklaşım; başlanacak eğitim veya bir çalışmada belirlenen hedefin zorluğu veya olumsuz yanlarını düşünmekten uzak durulmalı, asıl olan hedefe ulaştıktan sonra yaşanacak başarılara odaklanmak olmalıdır. Eğitimle ilgili motive eden sözlerden Wayne Huizenga’a ait olan, “Bazıları başarıyı sadece hayal ederken bazıları ise her sabah erkenden kalkar ve hayallerini gerçekleştirir.” Sözü harekete geçmenin ve çok çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır.

 • Verimli çalışmak; çalışma metotları motivasyonu etkileyici unsurlardandır. Sıklıkla kontrol edilip en doğru olanı uygulamaya devam etmek başarı için etkili bir rol olacaktır. Eğitim için en doğru olan verimli çalışmadır. Bireylerin başarıya ulaşmak için belirleyeceği çalışma metotları verimli çalışmayı büyük oranda arttıracaktır.

Eğitimle İlgili Motive Eden Sözler ve Başarıya Katkısıbaşarıeğitimmotivasyonözgüven
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.