AnasayfaBlogEğitimle İlgili En İyi 50 Söz
Eğitim

Eğitimle İlgili En İyi 50 Söz

22 Mart 2020
Bu resimde uzun, siyah saçlı genç bir kadın görülüyor. Sarı bir gömlek giymiş ve gözleri kapalı. Yüzü, ensesinin ortasına kadar inen kat kat saçlarıyla çerçevelenmiş. Kaşları hafifçe kalkık, dudaklarına ve kirpiklerine hafif bir makyaj yapmış gibi görünüyor. Resmin arka planı siyah, ancak fotoğrafta başka renkler de mevcut - mor zemin üzerine yeşil yazı, siyah zemin üzerine beyaz metin ve hem mor hem de siyah zemin üzerine yeşil rakamlar. Bu portre, özne ile fotoğrafçı arasındaki samimi bir anı yakalıyor ve duyguyu kelimeler olmadan aktarıyor.
SözKonuşan KişiKonuşan Kişinin Hakkında Bilgi
En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, lider.
Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.Albert Einstein20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biridir. Genel görelilik teorisi ile tanınır.
Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur.Thomas EdisonAmerikalı mucit ve iş adamı. Gramofon, elektrik ampulü gibi icatlarıyla tanınır.
Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır.Dante AlighieriOrta Çağ'ın en önemli İtalyan şairi ve düşünürü. 'İlahi Komedya' eseri ile tanınır.
Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.Albert Einstein20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biridir. Genel görelilik teorisi ile tanınır.
İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına.Peter SengeÖğrenen organizasyonlar ve sistem düşüncesi konularında önemli bir düşünür ve yazar.
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, eğitim reformlarıyla bilinir.
Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.Seyyid KutubMısır'lı İslam düşünürü ve yazarı.
Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.L.Brougham19. yüzyıl britanya hukukçusu, eğitim aktivisti.
Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur.Michael JacksonAmerikalı pop şarkıcısı, müzisyen, dansçı.

Eğitim kavramına birden fazla anlam yüklenerek yapılan değişik tanımlamalara şahit oluyoruz. Bunun nedeni eğitim tanımını yapan bireylerin görüşlerini etkileyen birbirinden farklı olan toplumsal, ekonomik, siyasal, hukuki, psikolojik ve felsefi temellerin olmasıdır. Her toplumun kendine ait değer yargıları, yaşam standartları, kültür ve inanç sistemleri bulunur. Bu farklılıklar eğitim kavramını zenginleştirir. Topluma ait değerlerin kazanılmasında etkili olan süreçlere dahil olabilmek, bunlara yönelik yetenek ve becerilerin bireysel olarak geliştirilmesini gerektirir.

Planlı etkinliklerden oluşan bu sürecin bireysel kazanımlarla desteklenmesi eğitim sürecini oluşturur. Bu süreç hayatımızın ilk anından başlayıp ömrümüzün sonu kadar devam edecek bir süreçtir. Herhangi bir konuyu önyargılı olmadan tüm yönleriyle düşünebilmek için o konuda eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu durum aslında bireyin istenilen hedefe ulaştırılıp yönlendirilmesinden daha fazlasını kapsıyor.

Eğitimi herkes kendi düşünme biçimine göre açıklamaya çalışıyor. Ancak ezberlenip akılda kalmayan yani kısa sürede unutulan şeylerin eğitimin bir parçası olmadığını artık biliyoruz. Eğitimin amacı, zihnimizi bilinçli kullanma kapasitesini artırıp ne gerekiyorsa onu yapacak yetkinliğe sahip olarak değişimi yakalamaktır. Bu yazımızda eğitim kavramına ilişkin söylenmiş en iyi 50 sözün neler olduğunu açıklayacağız.

Bu resimde uzun, siyah saçlı genç bir kadın görülüyor. Sarı bir gömlek giymiş

Eğitimle İlgili Sözler

Genel olarak bakıldığında bazıları eğitimi, öğretimle veya davranışlardaki değişiklikle bağdaştırırken bazıları kişisel beceri ve yeteneklerin gelişimi daha genel bir tanımla kişisel gelişim simgesi olarak ifade ediyor. Eğitime ilişkin söylenen sözler çok yönlü boyutlarda ele alınıyor. Ancak yapılacak her şeyde bilinçli olma amacı taşıdığı su götürmez bir gerçek. Ünlü kişiler tarafından söylenen ve eğitimi en iyi açıklayan 50 adet söz demeti umarım sizlere de bu konuda ilham kaynağı olur.

 • En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk

 • Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. Albert Einstein

 • Napoleon Bonaparte ve Lincoln, doğdukları günden itibaren engin, şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı. Albert Schweitzer

 • Dünyaya kuş bakışı bakmak için kendinizi eğitin, her şeyin ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu göreceksiniz. Ernest Hemingway

 • Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

 • Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Dante Alighieri

 • Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

 • Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

 • Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

 • Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. Mark Twain

 • Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

 • Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. Nicolas Boileau

 • İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. lmmanuel Kant

 • Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. Konfüçyus

 • Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. Albert Einstein

 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına. Peter Senge

 • Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. Bishop Creighton

 • Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. Seyyid Kutub

 • Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

 • Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. A. North Whitehead

 • Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. L.Brougham

 • İnsanoğullarının yönetim sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Aristo

 • Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur. Michael Jackson

 • Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. M.L.Boren

 • Eğitimin yapamayacağı hiçbirşey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir. Mark Twain 

 • Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Mustafa Kemal Atatürk

 • Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein

 • Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. GGaliani

 • Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Erich Fromm

 • İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. Cervantes

 • Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oIuşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. Henry Adams

 • İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

 • Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

 • İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. WaIter Scott

 • Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

 • Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon

 • Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

 • Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir. Louis Bromfield

 • Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

 • Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Thedore Roosevelt

 • Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. François de La RochefaucauId

 • Eğitim çocuğu önce dünyada, sonra da özeI çevreIerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. WoIfgang Van Goethe

 • Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. WoIfgang Van Goethe

 • Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. Herbert Spencer

 • İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. General George Patton

 • Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. WoIfgang Van Goethe

 • Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. RaIph WaIdo Emerson

 • Bir şeyi bilmek nasıI beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir. M. T. Cicero

 • Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya GökaIp

 • Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord BraughamEğitimin Önemi

Toplumsal işleyiş mekanizmalarının belli bir dengede ilerlemesinin en temel ölçütü kaliteli bir eğitim ortamının varlığıdır. Eğitim herhangi bir alandaki gelişmenin sadece bir parçası değil bu sürecin tamamen bütünleyicisidir. Her bireyin ait olduğu topluma ilişkin bir rolü bulunur. Bu role ilişkin görev ve sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi alacağınız eğitime bağlıdır.

Eğitimin amacı öncelikle kendimize, daha sonra bağlı bulunduğumuz çevreye yatırım yaparak çok boyutlu ve kollektif bir kazanç elde etmektir. Dolayısıyla bireyler bir yandan yetkinliklerini geliştirerek dünyaya farklı bir perspektiften bakma şansı yakalarken bir yandan da  kısa veya uzun vadeli çeşitli kazanımlar elde ederek verimlilik seviyesini arttırır.

Günümüzün en önemli yatırımını insan olan yatırım oluşturur. Eğitilmiş insan gücü bir toplum, firma ya da ülke için en büyük ve en önemli girdiyi oluşturur. Bilgi ve teknolojinin etkili kullanımı entelektüel sermayenin artışıyla doğru orantılıdır.

Bu sebepledir ki eğitim teknoloji ile paralel ilerlemiş ve herkes için eğitim dinamiği online eğitimler ile hayat bulmuştur. Dinamik bir toplumun getirisi, yerinde saymayan bilgiye açık donanımlı bireylerin varlığıdır. Ancak sürekli ilerleyebilecek kapasitede olan ve bu ortamı kolayca yaratabilecek modelleri oluşturabilen üretken toplumlar gelişebilir.

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, marangoz, Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur, Albert Einstein, 20 yüzyılın en önemli fizikçilerinden biridir Genel görelilik teorisi ile tanınır, Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur, Thomas Edison, Amerikalı mucit ve iş adamı Gramofon, elektrik ampulü gibi icatlarıyla tanınır, Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır, Dante Alighieri, Orta Çağ'ın en önemli İtalyan şairi ve düşünürü 'İlahi Komedya' eseri ile tanınır, Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir Düşünmek için aklın eğitilmesidir, Albert Einstein, 20 yüzyılın en önemli fizikçilerinden biridir Genel görelilik teorisi ile tanınır, İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına, Peter Senge, Öğrenen organizasyonlar ve sistem düşüncesi konularında önemli bir düşünür ve yazar, Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, eğitim reformlarıyla bilinir, Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum, Seyyid Kutub, Mısır'lı İslam düşünürü ve yazarı, Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır, LBrougham, 19 yüzyıl britanya hukukçusu, eğitim aktivisti, Eğitim, bir kişiye tüm dünyaya karşı yeni bir bakış açısı kazandırır ve herhangi bir bireyin eğitim hakkına sahip olabilmesinden daha önemli bir şey yoktur, Michael Jackson, Amerikalı pop şarkıcısı, müzisyen, dansçı
eğitim sözler eğitimin amacı toplum kültür
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.