AnasayfaBlogKişisel Gelişim Sözleri: Kendini Gerçekleştiren Kehanetler
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Sözleri: Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

27 Kasım 2019
Ahşap bir masanın üzerinde bir kitabın yanında bir fincan çay ve bir buket beyaz çiçek duruyor. Çay fincanı sıcak, dumanı tüten bir sıvıyla dolu ve yanında küçük bir tabak bisküvi var. Çiçekler düzgün bir demet halinde dizilmiş, çiçeklerin taç yaprakları koyu renkli ahşapla parlak bir kontrast oluşturuyor. Kitap açık ve mavi kapaklı ciltli bir roman gibi görünüyor. Çay ve çiçeklerin sakinleştirici bir atmosfer sağladığı huzurlu bir sahne.
Kavram/TerimTanımEtkileşim ve İlişkisi
Kişisel GelişimBireyin mevcut koşullarını geliştirmek için gösterdiği bireysel çaba.Kentleşme ve modernleşme ile birlikte gelişmiştir. Kendi potansiyelimizi fark etmemizi ve gerçekleştirmemizi teşvik eder.
Kişisel Gelişim SözleriMotivasyon artırıcı ve harekete geçirici etkisi olan ifadeler.Psikolojik kuramlarla, özellikle kendini gerçekleştiren kehanetlerle ilişkili. Motivasyon sağlar ve olumlu düşünmeyi teşvik eder.
Kendini Gerçekleştiren KehanetlerKişinin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde düşündüğü durumun ortaya çıkmasını sağlayan durumlar.Kişisel gelişimle ve kişisel gelişim sözleriyle doğrudan bağlantılı. Aynı zamanda başarı ve başarısızlığı etkiler.
Umut AşılamaGrup terapilerinde bireye iyileşme ve tedaviye devam etme motivasyonu sağlayan etken.Kişisel gelişimle ve kişisel gelişim sözleriyle ilişkilidir. Aynı zamanda umudu koruma ve iyileşme sürecine katkı sağlar.
`Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız...` SözüKişinin düşüncelerinin kişisel başarı üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden bir söz.Kendini gerçekleştiren kehanetler ile bağlantılı. Kişisel gelişim sürecinde etkin.
`Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.` SözüBaşarının kolay elde edilmediğini ve çaba gerektirdiğini ifade eden bir söz.Kişisel gelişimin önemini vurgular ve bireyi motivasyon sağlar.
Grup Psikoterapisinin Teori ve PratiğiYalom'un kitabında grup terapilerinde iyileştirici etmenlerin ve tekniklerin üzerine çalışmalar.Umut aşılamanın ve diğer iyileştirici etmenlerin kişisel gelişimdeki rolünü açıklar.
Robert MertonKendini gerçekleştiren kehanet kavramını ortaya atan sosyolog.Kişisel gelişim ve kendini gerçekleştiren kehanetler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan sosyolog.
David Schwartz`Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız...` sözünün sahibi Amerikalı yazar.Kişinin düşüncelerinin ve inançlarının başarı üzerindeki etkisini vurgulayan yazar.
Aristoteles`Uyanık insanın rüyası` olarak umudu tanımlayan düşünür.Umut kavramının kişisel gelişim ve motivasyonla ilişkisini vurgulayan düşünür.

Modernleşmenin ve kentleşmenin insan hayatına kazandırdığı önemli kavramlardan bir tanesi de kişisel gelişim. Herkesin zihninde iyi ya da kötü, az ya da çok kişisel gelişimin ne olduğuna dair bir tanım bulunmakta. Kişinin içinde bulunduğu mevcut koşulları geliştirmek için gösterdiği bireysel çabasını kişisel gelişim olarak tanımlamaktayız. Son yüzyıldaki ekonomik devrimler, artan kentleşme insanın kendi potansiyelini fark etmesini güçleştirmektedir. 

Artık bir furya haline gelmiş olan kişisel gelişim filmleri çekilmekte, kitaplar yazılmakta ve hatta sözler söylenmekte. Kişisel gelişim kitaplarını ve filmlerini kimlerin ürettiklerini biliyoruz. Fakat kimlerin kişisel gelişim sözleri ürettiğine dair zihnimizde belirgin bir şema yok. Pek çok kişisel gelişim sözleri atasözleri gibi anonim olarak kullanılmaktadır. 

Hızla değişen ve gelişen dünya düzenine ayak uydurmak pek kolay değil. Bazen itici etki yapacak, motivasyon sağlayacak şeylere ihtiyaç duyarız. Bu şeyler bazen bir arkadaşımızın bizi yüreklendirecek bir sözü olabilir, bazen bir şarkının sözü olabilir, bazen bir kitapta okuyup altını çizdiğimiz cümle olabilir. Gerekli motivasyonu kişinin kendisinde bulmasını sağlayan kişisel gelişim sözleri aslında pek çok psikolojik kuram tarafından da açıklanmaktadır. 

Kişisel Gelişim Felsefesini Açıklayan Psikolojik Kuramlar

Kişinin içinde bulunduğu koşulları iyileştirme çabasını ya da kişisel gelişim felsefesini dolaylı veya doğrudan açıklayan bazı psikolojik kuramlar vardır. Sosyal psikolojinin önemli kavramlarından biri olan kendini gerçekleştiren kehanet, grup terapilerinde iyileşmeyi sağlayan faktörlerden biri olan umut aşılama bunlardan bazılarıdır. 

Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

Sosyal psikolojinin önemli kavramlarından biri olan kendini gerçekleştiren kehanet kavramı 20. yüzyılın önemli sosyologlarından biri olan Robert Merton tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre kehanet ne doğru ne de yanlıştır fakat kişi bilinçli ya da bilinçsiz şekilde düşündüğü durumun ortaya çıkmasına sebep olur. Örneğin gireceği sınavda başarısız olacağını düşünen kişinin sınavının iyi geçme ihtimali çok düşüktür. 

Zira kişi başarısızlık korkusu için kendine bilinçdışı bir şekil yaratmıştır. Bu durumu Amerikalı yazar David Schwartz’ın “Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkansız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, aklınız bunu yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar.” sözü net bir şekilde açıklamaktadır. Kişisel gelişim sözleri kişilerde harekete geçmelerini sağlayıcı, motivasyon artırıcı bir etki yaratmaktadır. 

Doğru zamanda, doğru düşünce biçimine sahip olmak kişilerin ilerlemesi için bir domino etkisi yaratabilir. Türlü zorluklarla okumak zorunda olan bir kişi “Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” sözünü benimsediği anda içinde bulunduğu durumları aşmak için bir motivasyona sahip olacaktır. İçinde bulunduğu durumlar karşısında pes etmemesini sağlayan, bir itici güç oluşturan bu kişisel gelişim sözleri sayesinde kişiler hayatlarına dair olumlu kehanetler üretmeye başlayacaklardır. Daha kısa bir ifadeyle sınavının iyi geçeceğini düşünen kişi, sınavının kötü geçmesi için bilinçdışı bir ortam yaratmayacaktır.

Umut Aşılama

Grup terapileri ve varoluşçuluk üzerine çalışmalar yapmış ve eserler vermiş olan Yalom “Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği” kitabında 12 farklı iyileştirici etmenden bahsetmiştir. Yalom kitabında bu etmenleri umut aşılama, evrensellik, taklitçi davranış, bireyler arası öğrenme, bilgi aktarımı, özgecilik, birincil aile grubunun onarıcı yinelenişi, toplumsallaştırıcı tekniklerin geliştirilmesi, katarsis ve varoluşsal etmenler olarak başlıklandırmış. Umut aşılama grup terapilerinde bireyi grupta tutan ve tedaviye devam etmesini sağlayan etmenlerden biridir. 

Grup terapilerinin doğası gereği tedavinin farklı aşamalarındaki kişiler grubun içerisinde yer alır. Gruba yeni başlayan kişi kendisinden önce gruba katılmış ve ilerleme sağlamış kişiden umut alabilir ve iyileşeceğine dair bir içsel motivasyon kazanır. Umut aşılama ve umudun korunması yalnızca grup psikoterapilerinde değil tüm terapi çeşitlerinde iyileşmeyi sağlayan bir etmendir. Bulaşıcı olan umut, bir başkasının bize güvenmesiyle olabileceği gibi kendi içsel motivasyonumuzla da yakından ilgilidir. 

Umut konusunda yapılmış olan genel tanımlardan bir tanesi bu durumu “Umut, amaçları olan bireyin başarıya ulaşmak için yollar olduğuna inanması ve bu yolları kullanmak için motivasyonunun bulunmasıdır.” şeklinde açıklamaktadır. Umut aşılama ve umut kaynağı bulmak için kişi kendi içine bakabileceği gibi kişinin mevcut durumunda itici bir etki yaratan kişisel gelişim sözleri, kitapları, eğitimleri gibi yollara da başvurabilir. 

Umutlu Olmak Niçin Önemlidir?

Aristoteles’in ‘uyanık insanın rüyası’ olarak tanımladığı umut ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Yapılan araştırmalar umut düzeyi yüksek olan kişilerin başka insanlarla daha iyi bağlar kurduğunu, işyerinde daha verimli çalışmalar yürüttüğünü, akademik hayatlarında daha istikrarlı bir ilerleyiş içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır. Birçok farklı fiziksel hastalığın ortaya çıkmasında önleyici bir rolü olan umut aynı zamanda hastalıklarla daha etkili bir şekilde baş etmede de kişiye içsel bir motivasyon sağlamaktadır. Hastalıklarıyla daha etkin bir şekilde başa çıkan hastalar bir başkası için umut aşılama görevi görebilir.

Yalnızca kitaplardan, filmlerden, sözlerden fark edemeyeceğimiz bakış açılarını bir başka insandan da edinebiliriz. Tek bir kişisel gelişim kitabı okumak Orhan Pamuk’un dediği gibi “Bir kitap okudum, hayatım değişti.” etkisi yaratmaz. O kitap bize umut aşılar, bakış açımızı genişletir, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlar. Fakat tek bir kitap, tek bir söz hayatımızı baştan sona değiştirmez. Değişim ve gelişim bir süreçtir, umutlu olmak bir yola girmemizi sağlarken motivasyon devam etme konusunda bizlere yardımcı olur.

Umut Konusunda Kişilere Düşen Görevler 

Kanadalı psikolog Jordan Peterson ünlü eseri “12 Rules of Life” kitabında, kendinize yardım etmekle sorumlu olduğunuz birisi gibi davranın demektedir. Kişisel gelişim sözleri, kitapları ve bilhassa eğitimleri bu konuda kişiye motivasyon sağlayacak araçların başında gelmektedir. Kendisini geliştirmek veya halihazırda bulunduğu konumu iyileştirmek için çaba göstermek isteyen kişi gerekli gücü kendi içinde bulacaksa da devam motivasyonu için dışsal kaynaklara ihtiyaç duyabilir. 

İyi sosyal bağlar kurmak kişinin hem iç dünyasını hem de çevresini zenginleştirecektir. Jordan Peterson “12 Rules of Life” kitabında hayatla ilgili anlattığı kurallardan bir diğeri ise ‘kendinizi dünkü halinizle karşılaştırın, bir başkasının bugünkü haliyle değildir. Kendisini geliştirmek isteyen kişinin karşılaştırma nesnesi her zaman kendisi olmalıdır. 

Uzun bir kişisel gelişim yolculuğu benzetebileceğimiz kişisel gelişim için gerekli olan şeylerden biri de yüksek iç görüdür. İç görüsü yüksek olan kişiler içinde bulundukları durumları iyi bir şekilde analiz edebilirler ve atacakları adımları önceden planlayabilirler. Önlerine çıkacak engeller karşısında umutsuz bir tavır takınmayarak yollarına, hedeflerine ulaşmak için devam etme motivasyonlarını sürdürürler. Bu konu ile ilgili Nietzche’nin “Yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen her nasıla dayanabilir.” sözü kişinin karşısına her ne engel çıkarsa çıksın devam etme gücünü kendisinde bulacağına işaret etmektedir. 

Kendisini geliştirmek için bu uzun yolculuğa çıkmayı göze almış kişi gerekli mesajları kişisel gelişim konuları aracılığı ile de alabilir. Ancak daha uzun soluklu olmasını isteyen kişi bunu bir yaşam tarzı haline getirecektir. Enstitü tarafından verilen Kişisel gelişim eğitimleri bu noktada kişiye yardımcı olmak için bir adım olabilir. Bu online eğitimler kişilerin kendileri hakkında daha olumlu kehanetler oluşturmalarını sağlayabilir, geleceğe daha umutlu ve kararlı bakmalarını sağlayabilir.

Kişisel Gelişim, Bireyin mevcut koşullarını geliştirmek için gösterdiği bireysel çaba, Kentleşme ve modernleşme ile birlikte gelişmiştir Kendi potansiyelimizi fark etmemizi ve gerçekleştirmemizi teşvik eder, Kişisel Gelişim Sözleri, Motivasyon artırıcı ve harekete geçirici etkisi olan ifadeler, Psikolojik kuramlarla, özellikle kendini gerçekleştiren kehanetlerle ilişkili Motivasyon sağlar ve olumlu düşünmeyi teşvik eder, Kendini Gerçekleştiren Kehanetler, Kişinin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde düşündüğü durumun ortaya çıkmasını sağlayan durumlar, Kişisel gelişimle ve kişisel gelişim sözleriyle doğrudan bağlantılı Aynı zamanda başarı ve başarısızlığı etkiler, Umut Aşılama, Grup terapilerinde bireye iyileşme ve tedaviye devam etme motivasyonu sağlayan etken, Kişisel gelişimle ve kişisel gelişim sözleriyle ilişkilidir Aynı zamanda umudu koruma ve iyileşme sürecine katkı sağlar, `Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız` Sözü, Kişinin düşüncelerinin kişisel başarı üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden bir söz, Kendini gerçekleştiren kehanetler ile bağlantılı Kişisel gelişim sürecinde etkin, `Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır` Sözü, Başarının kolay elde edilmediğini ve çaba gerektirdiğini ifade eden bir söz, Kişisel gelişimin önemini vurgular ve bireyi motivasyon sağlar, Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, Yalom'un kitabında grup terapilerinde iyileştirici etmenlerin ve tekniklerin üzerine çalışmalar, Umut aşılamanın ve diğer iyileştirici etmenlerin kişisel gelişimdeki rolünü açıklar, Robert Merton, Kendini gerçekleştiren kehanet kavramını ortaya atan sosyolog, Kişisel gelişim ve kendini gerçekleştiren kehanetler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan sosyolog, David Schwartz, `Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız` sözünün sahibi Amerikalı yazar, Kişinin düşüncelerinin ve inançlarının başarı üzerindeki etkisini vurgulayan yazar, Aristoteles, `Uyanık insanın rüyası` olarak umudu tanımlayan düşünür, Umut kavramının kişisel gelişim ve motivasyonla ilişkisini vurgulayan düşünür
kişisel gelişim eğitimleri kişisel gelişim kitapları kişisel gelişim sözleri kişisel gelişim filmleri kendini gerçekleştiren kehanet kişisel gelişim kişisel gelişim ve motivasyon
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018