AnasayfaBlogMimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (MYO)
Bölümler

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (MYO)

01 Nisan 2020
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (MYO)

Mimari dekoratif sanatlar; tarihî binaların, saray ve cami gibi mimarî eserlerin onarılmasında büyük rol oynar. Kültür varlıklarımızdan olan mimarî yapıların korunması ve aslına uygun dekoratif tekniklerle onarılması gerekiyor. Ancak bu uygulamaları yapan kişilerin, alanda eğitim görmüş olmaları daha da elzemdir.

Tarih öncesi ve tarih dönemlerinde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılmış olan çok sayıda mimarî eser bulunuyor. Bu kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, atalarımızdan bize kalan eserleri doğru tekniklerle korumalıyız. Bu eserlerde kullanılan dekoratif sanatlar ve teknikleri, eserlerin orijinal yapılarına ve malzemelerine göre uygulamak gerekiyor. Doğru tekniklerle ve aslına uygun şekilde yapılan uygulamalar, eserlerin dekoratif süslemelerini uzun süre koruyabiliyor.

Zamanın ve çevresel koşulların olumsuz etkilerine karşı, özellikle mimarî yapılarda çeşitli yıpranmalar oluyor. Hasarların, uygun onarım teknikleriyle onarılması ve dekoratif bezemelerin de aslına uygun olarak yapılmasını sağlamalıyız.

Bu nedenle, uygulamaları yapan kişilerin teknik olarak uzman olmaları gerekiyor. Mimarî dekoratif sanatlar alanında teknik bir uzman olmak için, yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde öğrenim görmek gerekiyor. Mezun olan öğrenciler, yukarıda bahsettiğimiz işleri teknik eleman veya tekniker unvanlarıyla yapabiliyorlar. Şimdi gelin, bu alanda eğitim veren bir akademik disiplini tanıyalım: Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünü…

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü (MYO) Nedir?

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü, iki yıllık bir ön lisans programıdır. Programa, merkezî yerleştirme sınavıyla ve TYT puan türüyle öğrenci alınıyor. Öğrenciler bu bölümden, “teknik eleman” veya “tekniker” unvanıyla mezun oluyorlar. Bu bölüm, ülkemizin birçok şehrindeki çok sayıda üniversitenin çatısı altında eğitim veriyor. Vakıf üniversitelerinde bu bölümün burslu ve indirim oranlı seçenekleri de bulunuyor. Çoğunlukla örgün öğretim seçeneği olan bölümün, ikinci öğretim seçeneğini de birkaç üniversitede görebiliyoruz.

Bölümünün amaçlarından en önemlisi; mimarî eserlerdeki bezeme onarımlarını doğru tekniklerle yapabilen teknikerler yetiştirmektir. Öğrenciler bu bölümde, kültürel miraslarımızı ve dekoratif sanatlarımızı tanıyıp; doğru uygulamalar yapmayı öğrenmekteler.

Öğrenciler Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünü bitirdikten sonra, dikey geçiş yapabilir ve ilgili bir lisans programını okuyabilirler. Kariyer olanaklarının artması ve uzmanlık kazanmak için lisans mezunu olmak gerekiyor. Mezunların dikey geçiş yapabilecekleri bölümlerden bazı şunlardır: 

2020 itibariyle Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü birçok üniversitede eğitim veriyor. Hatta taban puanları tablosuna baktığımızda, çok sayıda üniversitede bu bölümün yeni açılmış olduğunu görebiliyoruz. Bu bölüm, hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde açılmış olan, burslu seçenekleri de bulunan bir bölümdür.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü mezunları için kamudaki iş imkânları kısıtlıdır. Mezunların çalışabilecekleri kamu kurumlarından bazıları şunlardır:

 • Kültür Bakanlığı 

 • Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü 

 • Milli Saraylar Genel Müdürlüğü

 • Belediyeler 

Mezunlar, yukarıda saydığımız kurumlar ile bu kurumlara bağlı diğer birimlerde tekniker olarak çalışabiliyorlar. Bu kurumlarda çalışabilmek için KPSS puanıyla atanmak gerekiyor. Ancak bazı kamu kurumları, dönemlik olarak sözleşmeli eleman alabiliyor. Bu konuyu ilgili kurumlarla görüşmekte fayda bulunuyor. 

Kamu kurumlarındaki kısıtlı iş olanaklarına rağmen, özel sektördeki iş olanaklarının mezunlar için daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mezunlar, özel sektördeki mimarlık şirketleri ile mimarî dekorasyon üzerine iş yapan her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilme olanağı bulunuyor. 

Kamu kurumlarındaki mimarî dekoratif sanat çalışmalarının; saray, cami ve diğer tarihî eserler üzerinde yapıldığını ifade etmeliyiz. Saray, cami gibi mimarî eserlerin duvarlarının ve diğer yüzeylerinin dekoratif işlemeleri, bu bölüm mezunu teknikerler tarafından yapılıyor. 

Ülkemizin her bölgesinde ve birçok üniversitede açılmış olan bu bölüm sayesinde, mimarî dekorasyon konusunda yetişmiş teknik eleman ihtiyacı karşılanıyor. 

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü mezunları kamu kurumlarında, özel sektör şirketlerinde, belediyeler ve vakıf kuruluşlarında “tekniker” unvanıyla aşağıdaki işleri yapabilirler: 

 • Kamu kurumlarının dekoratif sanat işleri yapan birimlerinde tasarım ve bezeme işlerini yapabilirler,

 • Mimarî dekorasyon ve sanat alanında iş yapan atölyelerde dekoratif sanat çalışmaları yapabilirler,

 • Kendi atölyelerini açabilirler veya diğer seramik atölyelerinde çalışabilirler, 

 • Seramik ve cam fabrikalarında dekoratif sanat tasarımları ve çalışmaları yapabilirler,

 • Dekorasyon ve grafik alanında faaliyet gösteren firmalarda tasarım konusunda çalışabilirler.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünde temel zorunlu dersler, hem teorik hem de uygulamalı olarak veriliyor. Seçmeli dersler havuzuna baktığımızda, çeşitli el sanatları ve farklı alanlara ait dersler olduğunu görebiliyoruz. Bu öğretim plânıyla öğrenciler, ilgilerine ve yeteneklerine göre ders seçebilme şansına sahip oluyorlar. 

Bölümden mezuniyetin temel şartlarından biri olan Staj dersi, öğrencileri iş hayatına hazırlayan bir uygulamadır. Öğrenciler bu sayede, mezun olmadan önce deneyim kazanma şansı buluyorlar. Seçmeli derslerdeki uygulamalı dersler de, öğrencilerin dekoratif teknikler konusunda beceri kazanmasına katkı sağlıyor. Ön lisans programı olmasına rağmen, bu bölümde donanımlı bir eğitim verildiğini görebiliyoruz. 

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünün zorunlu dersleri şunlardır:

 • Geleneksel Türk El Sanatları

 • Duvar Süsleme Teknikleri I, II, III, IV

 • Model Kalıp Teknikleri I, II, III, IV

 • Mesleki Teknik Resim I, II

 • Temel Tasarım

 • Temel Sanat Eğitimi I, II

 • Sanat Tarihi I, II

 • Mitoloji

 • Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları I, II

 • Bezeme Teknikleri

 • Bilgisayar Destekli Tasarım I, II

 • Mimari Çini Teknikleri ve Uygulaması I, II

 • Yüzeysel Tasarım I, II

 • Staj

Bölümün seçmeli ders havuzunda oldukça fazla ve çeşitli alanlardan dersler bulunuyor. Seçmeli derslerin bazıları da şunlardır:

 • Bezeme Teknikleri

 • Malzeme Bilgisi

 • Güzel Sanatlar 

 • İşletme Yönetimi

 • Kalite Yönetim Sistemleri

 • Mimari Süsleme ve Onarım

 • İletişim

 • Yaşam Kültürü

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Mimari Çini Teknikleri ve Uygulaması 

 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği

 • Seramik Teknolojisi 

 • Bilgisayar Destekli Tasarım 

 • Yüzeysel Tasarım 

 • Seramik Teknolojisi

 • Ebru

 • Meslek Etiği

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı 291,312 puanla İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin burslu seçeneğine aittir ve başarı sıralaması da 467883 olarak açıklanmıştır. Bu bölümün en düşük taban puanı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne aittir; 181,137 puandır ve başarı sıralaması da 1747009 olarak kayıtlara geçmiştir. 
2020 Taban puanları ve başarı sıralamaları tablosunda, yeni açılmış veya kontenjanları dolmamış olan üniversitelerin bilgileri de bulunuyor. Ancak kontenjanları dolmadığı için, bu bölümle ilgili bir taban puan ve başarı sıralaması oluşmadığını söyleyebiliriz.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Nedir?

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü, üniversitelerde bu alanda eğitim veren iki yıllık bir ön lisans programıdır. Bölümün amacı; mimarî eserler üzerindeki bezemeleri orijinal yapısına göre yapabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu bölümde öğrencilere, mimarî dekoratif sanat teorileri ve teknikleri öğretiliyor. 

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları genellikle; mimarî dekorasyon alanında faaliyet gösteren kamu veya özel kuruluşlarda tekniker olarak çalışırlar. Yaptıkları işler; saray ve cami gibi mimarî eserlerin dekoratif süsleme ve bezeme işlerini yapmaktır. Ayrıca kendi atölyelerini açarak, bireysel çalışmalar da yapabilirler.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nasıldır?

2020 yılında bu bölümün en yüksek taban puanı 291,312’dir ve başarı sıralaması da 467883’tür (İstanbul Gelişim Üniversitesi, burslu seçeneği). Bölümün en düşük taban puanı da 181,137’dir ve başarı sıralaması ise 1747009 olarak açıklanmıştır (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi).

mimari dekoratif dekoratif sanat dekoratif sanatlar mimari dekoratif sanatlar mimari dekoratif sanatlar bölümü.
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Vray Render Kursu
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
500209
Fotoğrafçılık Eğitimi
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Evren YılbaşıEvren Yılbaşı
750209
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Marvelous Designer Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
500209