AnasayfaBlogHastane Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hastane Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

15 Haziran 2021
Hepsi profesyonel kıyafetler giymiş bir grup insan bir arada duruyor. Ortadaki figür kollarını kavuşturmuş. Solda bir kadın, elinde bir dosya tutuyor. Sağda kravat takmış bir adam. Kameraya daha yakın olan beyaz önlüklü bir doktor ve arka planda beyaz bir nesnenin yakın çekimi görülüyor. Tüm figürler derin bir sohbete dalmış, muhtemelen karmaşık bir konuyu tartışıyor gibi görünüyor. Atmosfer ciddi ve profesyoneldir ve görüntüdeki insanlar amaçlarında birleşmişlerdir.
Hastane Müdürü TanımıHastane Müdürü GörevleriHastane Müdürü Özellikleri
Hastanedeki iş ve işlemlerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerek duyulan araç ve gereçlerin, personelin sağlanmasından, bütçenin oluşturulmasından sorumlu olan kişi.Mali ve idari hizmetlerin planlanması, sağlık hizmetinin sürdürülmesi, sağlık kurumu cihaz ve gereçlerinin bakımı ve onarımı gibi konularda sorumluluk taşır.Etkin mücadele yeteneği, sosyal sorumluluk, ilgililik, pozitif yaklaşım, tutarlılık ve kişisel yönetim yöntemleri
Hastane bakım hizmet ücretlerinin belirlenmesi ve hastanenin verimli bir şekilde işletilmesinden sorumlu olan kişi.Tıbbi cihaz, ilaç ve laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda bulunmasını sağlamak, tüm arşiv hizmetlerini planlamak ve uygulamak.Kendine güven, sorunları çözebilme yeteneği, ihtiyaçları dinleyebilme yeteneği
Hastane yönetiminin profesyonelleşmesi ve geleceğin gereksinimlerine uygun hale gelmesini sağlayan kişi.Poliklinik hizmetlerin işleyişini düzenlemek, sağlık kurumu bilgi sistemleri kontrol etmek, personelin özlük işlerini yönetmek.Sonuç odaklılık, esneklik, takım çalışmasına yatkınlık
Hastane yönetiminin gelecekte belirleyici faktörlerini belirleyen kişi.Bilgi sistemlerinin uyumlu ve işbirlikçi çalışmasını sağlamak, personel değişikliklerini kayıt altına almak, aylik raporlar hazırlamak.Liderlik yeteneği, özlük haklarına saygı, profesyonellik

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektörü milyarlarca dolarlık bir yatırım alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu alanda yönetici olarak görevlendirilen kişiler başarılı olabilmek adına oldukça az eğitilmektedirler. Bu ve buna benzeri gerçeklerin farkına varılıncaya kadar sağlık yatırımcılarının (kamu ve özel) bu alana yapmış oldukları milyarlarca dolar ve ek olarak ülkelerin büyük yatırımları, istenilen sonuçları tam olarak vermediği ortaya çıkmıştır. Sağlık alanında çalışan yöneticilerin rolü maalesef bir laboratuvar uzmanı, bir klinik hemşiresi veya bir cerrahın rolleri kadar pek fazla dikkate alınamamıştır.

Hastane Müdürü Nedir?

Hastane yöneticilerinin dün bugünü toplamda 70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş gelecek vadetme konusu dünyanın hiçbir ülkesinde sonlanmış değildir. Herhangi bir hastanenin bugün itibariyle uygun şartlarda yönetilmesinde ön plana çıkarılması gereken konu başlıklar, mesleği ve unvanı her ne olursa olsun hastane yönetici olan herkesin, hastane yönetimi konularında mutlaka anlamda eğitim alması gereklidir. Çünkü hastane yönetimi oldukça karmaşık bir iştir ve bu konuda herhangi bir mesleki eğitim almadan bunu gerçekleştirmeye çalışmak zordur ve diğer üretim hizmetlerine hiç benzemezler. Bu düşünceler kapsamında dikkate alındığında, hastane yönetimi ve yöneticisi kavramlarının önemi daha iyi anlaşılmakta ve bu kavramların 21. yüzyılın gereklerine uyulması gerektiği, hastane yöneticilerinin de profesyonelleşmeleri gerektiği üzerinde düşünülmüştür. Belirli bir profesiyonel yöneticilik ve liderlik hastane yönetiminin geleceği kapsamında belirleyici faktörlerdir.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Liderlik ve yönetmek kavramları arasındaki karmaşa bir sorun meydana getirmiştir. Genellikle yönetmek yerine liderlik, liderlik yerine ise yönetmelik ifadeleri kullanılmıştır. Yönetici geminin dümeninde olan ve gemiyi yöneten kişidir ve doğru rota, kazasız bir şekilde gemiyi amacına, varması gereken yere ulaştıran kişi olarak tarif edilebilir. Liderlik ise bir özellikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır ve profesyonel yönetici olma özelliklerini sağlayan önemli bir parça olarak görülmektedir.

Hastane müdürü, hastanedeki iş ve işlemlerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerek duyulan araç ve gereçlerin, personelin sağlanmasından, bütçenin oluşturulmasından hastane bakım hizmet ücretlerinin belirlenmesine kadar sorumlu olan ve bu işin lisans düzeyinde eğitimi elde etmiş olan kişi olarak ifade edilmektedir. Profesyonel ve başarılı bir hastane müdüründen, sorunlarla olabilecek kadar etkin bir mücadele yeteneği, herkesin şikayetini, ihtiyacını dinleme, sosyal sorumluluk, ilgililik, pozitif yaklaşım, vaatlerinde tutarlılık, kendine güven, kişisel yöntem gibi bir çok özelliği kendinde bulundurması gerekir.

Hastane Müdürü Ne İş Yapar?

Hastane müdürünün birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyle sıralanmaktadır;

  • Mali ve idari hizmetlerin planlanması, verimli ve etkin sunulması, kendi sorumluluğu altında bulunan birimlerle ve diğer ilgili birimlerin tamamıyla işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.

  • Sağlık hizmetinden herhangi bir aksama olmadan sürdürülmesi için sağlık personeli ile her çeşit malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve gerek duyulduğunda ise kullanıma hazır halde bulundurulması ve takibini gerçekleştirir.

  • Kendi sorumluluğu kapsamında olan personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini ortaya koyarak, çalışma alanlarını almış oldukları eğitimler doğrultusunda planlamalarını sağlar

  • Sağlık kurumundaki her türlü cihaz, araç ve gereçlerin düzenli olarak kontrol edilerek, bakımını, onarımını, kalibrasyonlarının gerçekleştirilip, kayıtlarının tutulmasını, hazır ve çalışır halde bulundurulması ile sağlık kurumunun binalarının bakım, onarım ve tadilatının vaktinde yapılması için gerek duyulan bütün tedbirleri alır ve gerçekleştirilen çalışmaları denetler.

  • İhtiyaç duyulan her türlü tıbbi cihaz, ilaç ve laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve gerek duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik görülen malzemelerin zamanında ve yeterli oranda istemini sağlayarak, temin edilmesi için gerek duyulan hazırlıkları ve yazışmaları yapar.

  • Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve ayrıca denetlemek.

  • Hastane bünyesinde bulunan poliklinik hizmetlerinin işleyişini düzenlemek ve devamının sağlanması için planlar gerçekleştirmek.

  • Sağlık kurumunun bilgi sistemlerinin alt yapı, yazılım ve donanım hizmetlerinin uyumlu ve işbirliği içinde yürütülmesini ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.

  • Sağlık kurumu bünyesinde görev değişiklikleri kayıt altına alarak, personelin her çeşit özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık kurumunun çalışmalarına ait aylık raporların ilgili üst yönetime bildirilmesini zamanında gerçekleştirmek gibi birçok görevi bulunmaktadır.

Hastane Müdürü Maaşları

Hastane müdürü maaşları kamu ve özel kurumları olmak üzere iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarındaki maaş alımları özel kurumlara göre biraz daha fazla olabilmektedir. Kamu kurumundaki maaşlar, sağlık tesisinin bulunduğu coğrafi bölge, meslekteki tecrübe yılı, eğitim seviyesi gibi kriterler maaş alımlarını değiştirmektedir. Örneğin 4. bölgede yer alan bir sağlık tesisinde görevli müdürün, 5 yıllık bir hizmet geçmişi ve lisans seviyesin de bir eğitime sahip olması durumunda alabileceği maaş 9000 TL civarındadır.

Kamu kurumundaki en düşük maaş 6.700 TL, en yüksek 11.000 TL ortalama ise 7.000 TL sevilerinde maaş almaktadırlar. Özel kurumlardaki maaş alımları ise en düşük 6.200 TL ortalama 6.500 TL, en yüksek ise 10.000 TL kadar çıkmaktadır. İlgili maaş alımları mesleki tecrübe yılına göre daha da belirgindir. Özellikle özel sağlık tesisinin kurumsal geçmişi de maaş alımını değiştiren bir önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan bir hastanede 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan hastane müdürünün alabileceği maaş 10.000 civarında olabilmektedir. İlgili maaş alımlarına kurum tarafından sağlanan diğer ek ödemeler kapsam dışıdır.

Hastane Müdürü Nasıl Olunur?

Hastane müdürü olabilmek için iyi bir liseden mezun olmak gerekir. Liselerin sayısal veya eşit ağırlık bölümlerinden mezun olunması bir avantaj sağlayacaktır. Bu avantaj lise sonrasında yapılan üniversite sınavlarında kendini gösterecektir. Lise eğitimi sonrasında ise Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2021 yılı için yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir. Sayısal veya sözel olabilecek iyi bir puan alınması halinde ise üniversitelerin Sağlık Yönetimi, Sağlık Yönetimi (İngilizce) bölümlerinden birinin tercih edilmesi gerekir. Bu bölüm üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinde, sağlık yüksekokulları bünyesinde bulunmaktadır.

Lisans eğitimi boyunca hem teori hem de uygulamalı bir eğitim süreciyle karşılaşılabileceğini belirtebiliriz. Bu eğitimin akabinde kamu hastanelerinde çalışabilmek için KPSS/Lisan sınavının ilgili puan türünden sınava girerek iyi bir puan elde edilmesi halinde hastaneye atanabilir fakat müdür olarak görev alabilmek için belirli bir mesleki tecrübe yılının geride kalması beklenmektedir. Özel hastaneler için herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Fakat mesleki tecrübe yılının önemli bir katma değer oluşturduğunu ifade edebiliriz.

Hastanedeki iş ve işlemlerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerek duyulan araç ve gereçlerin, personelin sağlanmasından, bütçenin oluşturulmasından sorumlu olan kişi, Mali ve idari hizmetlerin planlanması, sağlık hizmetinin sürdürülmesi, sağlık kurumu cihaz ve gereçlerinin bakımı ve onarımı gibi konularda sorumluluk taşır, Etkin mücadele yeteneği, sosyal sorumluluk, ilgililik, pozitif yaklaşım, tutarlılık ve kişisel yönetim yöntemleri, Hastane bakım hizmet ücretlerinin belirlenmesi ve hastanenin verimli bir şekilde işletilmesinden sorumlu olan kişi, Tıbbi cihaz, ilaç ve laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda bulunmasını sağlamak, tüm arşiv hizmetlerini planlamak ve uygulamak, Kendine güven, sorunları çözebilme yeteneği, ihtiyaçları dinleyebilme yeteneği, Hastane yönetiminin profesyonelleşmesi ve geleceğin gereksinimlerine uygun hale gelmesini sağlayan kişi, Poliklinik hizmetlerin işleyişini düzenlemek, sağlık kurumu bilgi sistemleri kontrol etmek, personelin özlük işlerini yönetmek, Sonuç odaklılık, esneklik, takım çalışmasına yatkınlık, Hastane yönetiminin gelecekte belirleyici faktörlerini belirleyen kişi, Bilgi sistemlerinin uyumlu ve işbirlikçi çalışmasını sağlamak, personel değişikliklerini kayıt altına almak, aylik raporlar hazırlamak, Liderlik yeteneği, özlük haklarına saygı, profesyonellik
Hastane Müdürü Hastane Müdürü nedir Hastane Müdürü ne iş yapar Hastane Müdürü maaşları Hastane Müdürü nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bir kişinin elinde tuttuğu yeni doğmuş bir bebeğin ayaklarının yakın çekimi. Minik ayaklar yeni doğmuş bir bebeğin narin cildiyle yumuşak ve pürüzsüzdür. Tırnaklar küçük ve sivri, ayak parmakları ve el parmakları mükemmel biçimde şekillenmiş. Kişinin eli bebeğin ayaklarını kucaklarken, arka plan arka planda bir tabelanın göründüğü kapalı bir ortamdır. Görüntü, yeni bir hayatın güzelliğini ve masumiyetini ve bir ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı yakalıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
70073436