AnasayfaBlogBir Özveri Mesleği: Hemşirelik
Meslekler

Bir Özveri Mesleği: Hemşirelik

18 Aralık 2018
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir hemşire tekerlekli sandalyedeki bir kadına yardım ediyor. Kadının üzerinde mavi bir gömlek, sarı bir pantolon ve göğsünde siyah bir bant var. Destek için hemşirenin elini tutuyor. Hemşirenin diğer elinde bir çanta vardır. Arka planda pembe gömlekli ve elbiseli bir kişi yürüteç kullanmaktadır. Ön planda, gözleri konsantrasyon içinde kapalı olan kadının yüzünün yakın çekimi görülüyor. Görüntü hafif bulanıktır. Bu sahne, hemşirelerin ihtiyacı olanlara sağladığı şefkat ve yardımı göstermektedir.
Hemşirelik MesleğiGerektirdiği NiteliklerHemşirelik Eğitimi ve Dersler
Sağlık çalışanları arasında önemli bir yere sahip olan hemşireler, hastanın iyileşme süreci boyunca bakım hizmeti verir.Hemşire adaylarının insanları sevmesi, dil, din, ırk ayrımı yapmaması, sorumluluk bilincinde olması gerekmektedir.Hemşirelik bölümünde, meslek esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hemşireliği gibi dersler verilir.
Hemşireler, hasta haklarını savunur, danışmanlık hizmeti verir. Sürekli gündemi takip ederek yeni bilgileri bakımda uygulamalarına aktarır.Hemşire adaylarının düzenli, temiz, araştırmacı ruha sahip olması ve meslek etiğine uyması beklenmektedir.Hemşirelik bölümünde, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği gibi dersler verilir.
Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla, eğitimler verir.Hemşire adaylarının soğukkanlı olması, hızlı ve doğru kararlar alabilmesi bu meslekte başarılı olabilmek için çok önemlidir.Hemşirelik bölümünde, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği gibi dersler verilir.
Hemşirelik çalışma alanları oldukça geniştir. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezi gibi birçok alanda görev alabilirler.Hemşirelerin, ailelerle ve hastalarla empati kurabilme yeteneği, profesyonel bir iletişim kurabilme becerisi, hasta mahremiyetine saygı gösterme durumu önemlidir.Hemşirelik eğitimi, hastaların bakım potansiyellerini ve yaşam kalitelerini artırmak için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.
Hemşirelikte, hasta bakımını planlama, yaşam bulgularını izleme gibi birçok görev vardır.Teknik beceri ve yetenek, işbirliği ve takım çalışması, hastaya etik ve profesyonel bakış açısı hemşirelikte aranan özelliklerdir.Hemşirelik eğitiminin amacı, sağlığı iyileştirmek ve hastalığı önlemek için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır.

Hemşirelik, bireyin, ailenin, toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde doktor işbirliğiyle iyileştiren meslektir. Bu mesleği ifa eden sağlık çalışanlarına ise Hemşire denir. Hemşire farsça kökenli bir kelime olup Hem (beraber) ve Şıra (süt) kelimelerinin birleşimesiyle süttaşlık, kardeşlik anlamına gelmektedir. Aslında bu kelimenin anlamı bile bize bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunu göstermez mi? Yeri gelir hastalarına anne şefkatiyle, yeri gelir kardeş özverisiyle yaklaşır. İşte öylesine bir hoşgörü mesleğidir. Hemşirelik hakkında birçok bilginin yanlış olduğunun altını çizmek istiyorum. Hemşireler sadece bakım ve tedavi yapmaz. Birçok rolleri vardır.

Bakım, hemşireliğin bilinen en eski ve en temel rolüdür. Hemşire bakım verirken planlı bir şekilde ve hasta merkezli çalışır. Bu rolünü yerine getirirken bakım ihtiyaçlarını belirler, gerekli bilgileri toplar, amacını belirler, planlar ve baķımı uygular. Ardından da değerlendirir. Hemşireler, bakım rolünü holistik (bütüncül) bir yaklaşımla yerine getirmelidir. Yani bakımı fiziksel olarak ele aldığı gibi psikolojik ve sosyal yönden de baķım ihtiyaçlarını gidermelidir. Hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla eğitimler verir. Bu çerçevede bireylere sağlıklı davranışlar kazandırmayi hedefler. Bununla bilikte hasta ve ailesini hastalık, tedavi ve taburculuk sonrası baķım hakkında bilgilendirir.

Bunlarla birlikte hemşire hasta haklarını savunur, danışmanlık hizmeti verir. Sürekli gündemi takip ederek yeni bilgileri bakımda uygulamalarına aktarır. Kanıta dayalı bir bakım sunar.

Hemşirenin görevlerinden bazıları neler?

 • Hasta bakımını planlar ve uygun sekilde uygular.

 • Hekim tarafından öngörülen tedaviyi uygular. Hemşire gözlem fornuna kaydeder.

 • Hastayı bütüncül olarak ele alır.

 • Yaşam bulgularını (ateş, nabız, solunum, tansiyon) belirli aralıklarla takip eder.

 • Hastanın duygularını ifade etmesi için cesaretlendirerek hastanın rahatlamasını sağlar.

 • Kliniğin düzeninden sorumludur.

 • Tüm işlemlerini steril bir şekilde yapar.

 • Hasta ve ailesini tedavi ve komplikasyonlar yönünden bilgilendirir.

 • Bulaşıcı hastalıklar ve aile planlaması hakkında toplumu bilgilendirir.

 • Aşı hizmeti verir.

Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği nitelikler neler?

Hemşirelik özveri isteyen bir meslektir. Bu işi yapacak olan bireylerin insanları sevmesi çok önemlidir. Bunun dışında bu mesleği yapacak olan bireyler;

 • Dil, din, ırk ayrımı yapmamalı

 • Sorumluluğunun bilincinde olmalı

 • Planlı, düzenli ve temiz olmalı

 • Araştırmacı bir ruha sahip olmalı

 • Meslek etiğine uymalı

 • Soğukkanlı olmalı

Hemşirelik Eğitimi

Bildiğiniz üzere ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları hemşire olabilmektedir. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeye göre ortaöğretim mezunları "hemşire yardımcısı" ünvanını almaktadır. Hemşirelik bölümünde (lisans için) meslek esasları, İç hastalıkları hemşireliği, Cerrahi hemşireliği, Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireligi, Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve Halk sağlığı hemşireliği gibi ana dersler verilmektedir.

Çalışma Alanları Neler?

Hemşirelik çalışma alanı oldukça geniş olan bir meslektir. Başta hastaneler olmak üzere Aile sağlığı merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezi gibi birçok alanda görev alabilmektedirler.

Benim gözümden hemşirelik

Şuan hemşirelik 4.sınıf öğrencisiyim. Bu bölüme tercih vermeden önce bu mesleği hiç bilmediğimi farkettim. Acaba bu meslek için yeterli olabilir miyim diye her gün sordum kendime. Çünkü bu meslekte hata yapmamak gerekiyor. Daha sonra derslere girdim ama bu mesleğin önemini en iyi stajlarda anladım. Çünkü başka hayatlara dokunabilmek, o insanlara bir yararının bulunması ve hastalardan aldığı hayır duaları...

Tabii bu mesleği en iyi şekilde, profesyonelce yerine getirebilmek hedefim oldu. Ne şanslıyım ki bu mesleği her gün daha sevmeme, bu işe daha sıkı sarılmama ve bu mesleği en iyi, en doğru şekilde yapmamı öğreten bir hocam var. Cihan hocama çok şey borçluyum. Ve bu meslek adayları ve bu mesleği tercih edecekler için cümlelerimi Yard. Doçent Dr. Cihan Önen hocamdan öğrendiğim şu öneri ile bitirmek istiyorum. Her hastaya önemli olduğunu hissettirmeli, güvene dayalı bir iletişimle yaklaşmayı ve bakımını en iyi şekilde vermeyi ilke edinmeliyiz.

Sağlık çalışanları arasında önemli bir yere sahip olan hemşireler, hastanın iyileşme süreci boyunca bakım hizmeti verir, Hemşire adaylarının insanları sevmesi, dil, din, ırk ayrımı yapmaması, sorumluluk bilincinde olması gerekmektedir, Hemşirelik bölümünde, meslek esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hemşireliği gibi dersler verilir, Hemşireler, hasta haklarını savunur, danışmanlık hizmeti verir Sürekli gündemi takip ederek yeni bilgileri bakımda uygulamalarına aktarır, Hemşire adaylarının düzenli, temiz, araştırmacı ruha sahip olması ve meslek etiğine uyması beklenmektedir, Hemşirelik bölümünde, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği gibi dersler verilir, Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla, eğitimler verir, Hemşire adaylarının soğukkanlı olması, hızlı ve doğru kararlar alabilmesi bu meslekte başarılı olabilmek için çok önemlidir, Hemşirelik bölümünde, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği gibi dersler verilir, Hemşirelik çalışma alanları oldukça geniştir Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezi gibi birçok alanda görev alabilirler, Hemşirelerin, ailelerle ve hastalarla empati kurabilme yeteneği, profesyonel bir iletişim kurabilme becerisi, hasta mahremiyetine saygı gösterme durumu önemlidir, Hemşirelik eğitimi, hastaların bakım potansiyellerini ve yaşam kalitelerini artırmak için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar, Hemşirelikte, hasta bakımını planlama, yaşam bulgularını izleme gibi birçok görev vardır, Teknik beceri ve yetenek, işbirliği ve takım çalışması, hastaya etik ve profesyonel bakış açısı hemşirelikte aranan özelliklerdir, Hemşirelik eğitiminin amacı, sağlığı iyileştirmek ve hastalığı önlemek için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır
hemşire hemşirelik kariyer meslek
Rüya Naz
Rüya Naz
Blog Yazarı

Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsünden aldığı birçok sertifikası bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın yaşlı bir kadının önünde durmuş, ellerini nazik bir şekilde tutarken görülüyor. Kadının yüzünde şefkatli ve merhametli doğasını yansıtan yumuşak bir gülümseme var. Yaşlı kadın beyaz bir üst ve siyah bir alt giymiş ve grimsi saçlarını topuz yapmış. Genç kadın açık pembe bir elbise giyiyor ve saçları da düzgün bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmış. Arka plan bulanıklaştırılarak görüntüye rüya gibi ve sakin bir hava verilmiş. İki kadın görüntünün ortasında duruyor ve birbirlerine güçlü bir bağ ve sevgiyle bakıyorlar. Görsel güçlü bir şefkat ve özen mesajı veriyor.
Bölümler

Hemşirelik Bölümü Nedir?

06 Ağustos 2020
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir hemşire tekerlekli sandalyedeki bir kadına yardım ediyor. Kadının üzerinde mavi bir gömlek, sarı bir pantolon ve göğsünde siyah bir bant var. Destek için hemşirenin elini tutuyor. Hemşirenin diğer elinde bir çanta vardır. Arka planda pembe gömlekli ve elbiseli bir kişi yürüteç kullanmaktadır. Ön planda, gözleri konsantrasyon içinde kapalı olan kadının yüzünün yakın çekimi görülüyor. Görüntü hafif bulanıktır. Bu sahne, hemşirelerin ihtiyacı olanlara sağladığı şefkat ve yardımı göstermektedir.
Meslekler

Bir Özveri Mesleği: Hemşirelik

18 Aralık 2018
Tekerlekli sandalyedeki bir kadınla bir hemşire ilgileniyor. Hemşire tekerlekli sandalyedeki kadının yanında durmakta ve bir kolunu uzatarak tekerlekli sandalyeyi ileriye doğru yönlendirmektedir. Kadın başını kaldırmış gülümsüyor, gözlük takıyor ve yüzünde sıcak bir ifade var. Arka planda, bir bankta oturan başka bir kişi görülüyor. Sahne, izleyicinin kadının ve hemşiresinin ayrıntılarına yakınlaşmasına olanak tanıyan bir yakın çekimle çekilmiştir. Tekerlekli sandalyedeki kadın yaşlı bir kadındır, yaşı kırışıklıkları ve gri saçlarından anlaşılmaktadır. Hemşire beyaz bir üniforma giymiş, stetoskopu boynuna dolanmış. Etrafları sıcak ve davetkâr bir atmosferle çevrili. Bu görüntü, kaliteli bakımın önemini ve hasta bakıcı ile hasta arasındaki bağın gücünü hatırlatan dokunaklı bir anımsatıcıdır.
Meslekler

Sevgi Dili: Hemşirelik

26 Şubat 2020
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat
Bu, koyu mavi takım elbise giyen bir adamın fotoğrafı. Arkasında beyaz bir duvar olan parlak ışıklı bir odada durmaktadır. Adamın kısa siyah saçları var ve yüzünde ciddi bir ifadeyle önüne bakıyor. Beyaz bir elbise gömleği, mavi çizgili bir kravat ve koyu mavi bir takım elbise ceketi giymektedir. Ayrıca siyah elbise pantolonu ve siyah elbise ayakkabıları giymektedir. Elleri yanındadır ve sol bileğinde bir saat takılıdır. Adam kendinden emin ve sakin görünüyor.Dr. Bilal Şentürk
1162464
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görüntü, empati ve iletişim eğitimi alan bir grup insanı yakalıyor. Bireyler karşılıklı anlayış ve anlaşmaya işaret edecek şekilde el sıkışırken görülüyor. Eğitim oturumunda teknolojinin kullanıldığını gösteren bir dizüstü bilgisayar mevcut. Karşılıklı saygının önemini gösteren bir kadın ve bir erkek el sıkışırken görülüyor. Arka planda kursun fiziksel ortamına işaret eden ahşap ayaklı beyaz bir sandalye görülmektedir. Kâğıt üzerindeki bir kalem not alındığını gösteriyor. Ayrıca, grubun çeşitliliğine işaret eden sakallı bir adam var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu görüntünün empati ve iletişime odaklanan bir öğrenme oturumuna ait olduğunu gösteriyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139784