AnasayfaBlogDilbilim Bölümü Nedir?
Bölümler

Dilbilim Bölümü Nedir?

28 Mart 2020
Resimde üzerinde sarı yazılar bulunan pembe bir kağıt parçası görülmektedir. Kağıt, yüzeyindeki sarı yazı görülebilecek şekilde çerçevenin önünde tutulmaktadır. Yazı düzensiz, organik bir dokuya sahip kalın, sans-serif bir yazı tipindedir. Kâğıt hafifçe kırışmış ve yumuşak, davetkâr bir görünüm kazanmış. Kağıdın pembe rengi sarı yazıyı tamamlayarak canlı ve kontrast bir görüntü oluşturuyor. Çerçevenin arka planı açık gridir ve kağıda parlak ve net bir görünüm verir. Bu görüntü, resim alt yazısı yazmaya yönelik bir veri kümesinde kullanım için mükemmel olacaktır.
TanımDetaylarÖrnek
Dilbilim BölümüDilbilim bir ulusun kullandığı dilin; söz dizimini, ses bilimini, biçim bilimini, ses bilgisini ve edim bilimini araştıran ya da inceleyen bilim dalıdır.Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce olarak Dilbilim Bölümü okunabilmektedir.
Dilbilim Bölümü İş İmkanlarıÖzel sektörde teknoloji endüstrisi, editörlük ve reklamcılık alanında; kamu sektöründe İngilizce öğretmenliği ve üniversitelerde araştırma görevliliği gibi pozisyonlarda iş imkanı bulunmaktadır.Bilişimsel dil uzmanlığı adı altında teknoloji endüstrisinde iş bulunabilir.
Dilbilim Bölümü Mezunlarının GörevleriDillerin altyapısını ve kavramalarını araştıran ve bu konudaki çalışmaları yürüten kişilerdir.Konuşma terapisti olarak kliniler açılabilir ya da bu alanda çalışabilir.
Dilbilim DersleriDilbilime Giriş, Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe, Uygulamalı Dilbilim gibi dersler bulunmaktadır.Yabancı Dil Uygulamalı Dilbilim dersi alınabilmektdir.
Dilbilim TarihiTarihte dil bilim sayesinde dil grupları ve yapıları çözümlenmiş, 19. Yüzyılda Hint – Avrupa dil ailesi tespit edilmiştir.1857 ve 1913 yılları arasında dilbilimci Ferdinand de Saussure dilde iki yönlülük fikrini ortaya atmıştır.
Dilbilim KavramlarıDil, lengüistik, lisaniyat, genel dilbilim gibi kavramları içerir.Genel dilbilim, dillerin yapısı ve anlatımı konusuna yoğunlaşmıştır.
Dilbilim ve TeknolojiYapay zeka, makine çevirisi, doğal dil ara yüzü ve bilgisayar destekli dil alanı gibi teknolojik alanlarda dilbilimi kullanılır.Dilbilim mezunları, bilişimsel dil uzmanı olarak çalışabilir.
Dilbilim ve SağlıkKonuşma terapisi ve konuşma bozukluğu gibi sağlık alanlarında dilbilimi uygulamaları bulunur.Dilbilim mezunları, konuşma terapisti olarak çalışabilir.
Dilbilim ve EğitimDilbilim mezunları, İngilizce öğretmenliği ve araştırma görevliliği gibi eğitim alanlarında çalışabilir.Araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışma imkanı vardır.
Dilbilim ve İşletmecilikDilbilim mezunları, kendi işletmesini açabilir ve bu alanda hizmet verebilir.Konuşma terapisi gibi klinikler açabilir.

Dilbilim bölümü hakkında neler biliyorsunuz? Ya da daha önce böyle bir bölümün olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Dilbilim konusunda bilmediklerinizi veya az bildiğiniz bilgileri bu yazıyla tamamlayabilirsiniz. Yazının içinde dilbilim nedir? Konusuna değineceğiz ve bölüm hakkında taban puanlarını sizlerle paylaşacağız. Elbette yazı sadece bununla da sınırlı değil. Üniversiteler ve dersleri de yine paylaşacağız. 

Lise yıllarının en zor dönemi son senedir. Lise son sınıfta öğrenciler artık yeni bir dünyanın kapısını aralar. Lise son sınıf ile birlikte öğrencilerde üniversite heyecanı ve stresi başlar. Daha üniversite tercihleri yapımdan sınav stresi, sınavdan sonra ise tercih stresi alıp başını gider. He birde hangi bölümü okuyacağım veya hangi meslek bana gelecekte iş kapısı aralar, soruları da işin cabası… 

Bana sorarsanız daha sınava girmeden önce insanın kendine ait mesleği belirlemesi gerekir. Hani küçükken hep sorarlardı: ‘’Büyüyünce ne olacaksın.’’ diye. Bu cümle üniversite hayatında daha da anlam kazanır bir hale geliyor. Evet hedef belirlemek isteyen öğrenciler daha öncesinde kendilerini şartlamalıdır. Kararını vermeleri gerekir. Dilbilim konusunda da bu bölümü gerçekten isteyenler ve alanında en iyisi olmayı hedefleyenler seçmelidir. Bir üniversite sadece mezun olmak için okunmamalıdır.  

Dilbilim Bölümü Nedir? 

Dilbilim bir ulusun kullandığı dilin; söz dizimini, ses bilimini, biçim bilimini, ses bilgisini ve edim bilimini araştıran ya da inceleyen bilim dalına denir. Dil bilimi dillerin çeşitli yapısal, anlamsal ve bildirişleri inceler. Çıkış bağlamından yola çıkarak sözlerin gönderimini ve iletişim ağındaki yaptırım gücüne bakar.  Dil bilimine lengüistik veya lisaniyat da denir. 

Dilbilimin yanında genel dilbilimde önemlidir. Her iki kavram birbiriyle yakın bir ilişki çerçevesine alınabilmektedir. Genel dilbilimi, dillerin yapısı ve anlatımı konusuna yoğunlaşmıştır. Dil bilgisi ve anlam bilimlerini inceler. İncelemede biçim bilimi ve söz dizimi de kapsam içinde yer alır. Ses bilimi ise dilbilimin bir alt dalıdır. Dilbilimi; konuşma terapisi, konuşma bozukluğu ve çeviri gibi alanlarda uygulamaya konulur. 

Dilbilim tarihte de önemli konulara imza atmıştır. Dilbilim sayesinde ülkelerin hangi dil ailesinden olduğu tespit edilmiştir. Tarihte dil bilim kavramı geçmiş dönemlerde kullanılmasa da bu anlamla bağdaşmıştır. Antik çağ döneminde Hindistan, dini metinlerin yorumlanma kısmında, Yunanistan ise filolojiye hazırlık aşamasında farklı şekillerde kullanmış ya da ilgilenmiştir. Asıl olarak dilbilim terimi 19. Yüzyılda hayatımıza kazandırılmıştır. İlk olarak 19. Yüzyılda dil bilim terimi kendine yer bulmuştur. Terimin kullanılmasından sonra ise aynı yüzyıl içerisinde Hint – Avrupa dil ailesi tespit edilmiştir. 

1857 ve 1913 yılları arasında dilbilimci Ferdinand de Saussure, “dil” kavramına yeni bir görüş getirmiştir. Ferdinand de Saussure, dilde iki yönlülük fikrini ortaya atmıştır. Kısacası dilbilimi günümüzde anlamını yitirmiş olarak gözükebilir. Fakat tarihte dilbilim sayesinde dil grupları ve yapıları çözümlenmiştir. Bu sayede günümüze kadar aktarılmıştır. 

Dilbilim Bölümü İş İmkanları Nelerdir? 

Öğrencinin üniversitede aldığı eğitim sayesinde kendi alanında belli bir iş imkanı bulabileceğini söyleyebiliriz. Hem devlet hem de özel kurumlarda belli departmanlarda çalışmalar yürütülebilmektedir. 

Özel sektörde öncelikle teknoloji endüstri alanında iş imkanı bulabilmektedir. Bilişimsel dil uzmanlığı adı altında bu bölümden mezun olan öğrenciler çalışabilmektedir. Yapay zeka, makine çevirisi, doğal dil ara yüzü ve bilgisayar destekli dil alanında iş imkanı bulunmaktadır. Editörlük ve reklamcılık sektörlerinde de yine dilbilimi mezunlarına iş imkanı doğmaktadır. Ayrıca dilbilim mezunları kendilerine ait işletme sahibi de olabilmektedir. Mezunlar, konuşma terapisti gibi klinikler açabilir ya da bu alanda çalışabilir. Kamu alanında ise İngilizce öğretmenliği yapabilir. Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman olabilmektedir.

Dilbilim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

Dilbilimi öğrencisi mezun olduktan sonra ne iş yapacağı konusu da önemlidir. Her üniversite öğrencisi gibi dilbilimi okuyan öğrenci de merak etmektedir. Dilbilim öğrencisi dilleri inceler. Dillerin altyapısını ve kavramalarını araştırır. Dil üzerine gerekli araştırmalar yaparak paylaşır. Çalıştığı kurumda dil üzerine gerekli çalışmaları yürütür. 

Dilbilim Dersleri Nelerdir? 

Dilbilim bölümü dersleri üniversitelerde yoğun bir programla verilmektedir. Bölümü tercih edecek olan öğrenciler, derslerde yeteri kadar eğitim alabilecektir. Dilbilimi için 4 sene lisans eğitimi verilmektedir. İngilizce olarak sadece Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim alınabilmektedir. Diğer üniversitelerde bölüm normal lisans eğitimi şeklindedir. Derslerin içeriği her üniversitede hemen hemen aynıdır. Dilbilim ders içerikleri ise şu şekildedir; 

 • Dilbilime Giriş 

 • Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe 

 • Uygulamalı Dilbilim 

 • Yabancı Dilde Genel Çözümlemeler 

 • Karşılaştırmalı Dilbilgisi 

 • Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri 

 • Sözcük Anlambilimi 

 • Dil ve İletişim 

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

 • Sesbilgisi ve Sesbilim 

 • Etkili Konuşma ve Diksiyon 

 • Yazılı Anlatım 

 • Sözcük Anlambilimi 

 • Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları 

 • Temel Dil Becerileri 

 • Biçimbilim 

 • Sözdizim 

 • Yabancı Dilde Sözvarlığı Çalışmaları 

 • Ruhdilbilim 

 • Yabancı Dilde Tümce Çözümlemeleri 

 • Tümce Anlambilimi 

 • Metin Dilbilimi 

 • Sesbilim Çalışmaları 

 • Toplum Dilbilimi 

 • Yabancı Dilde Metin Çözümlemeleri 

 • Görsel Okuma ve Estetik 

 • Anadili Öğretim 

 • Dil ve Beyin 

 • Dilbilgisi Öğretimi 

 • Yabancı Dilde Yazılı Anlatım 

 • Konuşma Eğitimi 

 • Sözcükbilim ve Sözlükçülük 

 • dil edinimi 

 • Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri 

 • Yayıncılıkta Edisyon ve Redaksiyon 

 • Dilbilim ve Çeviri Kuramları 

 • Yabancı Dil Öğretimi 

 • Kullanımbilim 

 • İkidillilik ve Çokdillilik 

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Yukarıda saydığımız dersler zorunlu olarak geçmektedir. Ayrıca bölümün kendi içinde seçmeli olarak alabileceğiniz dersler yer almaktadır. Bu dersler üniversitelere göre bazı farklılık gösterebilir. 

 • Deyimbilim 

 • Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi 

 • Dil Politikaları ve Dil Planlaması 

 • Medya Çalışmaları ve Dil 

 • Reklam Dili 

 • Üretici Sözdizim 

 • Bilişsel Dilbilimi 

 • Genel Türk Tarihi 

 • Sosyolojiye Giriş 

 • Edebiyat ve Mitoloji 

 • İletişim Sosyolojisi 

 • Çeviri Eleştirisi 

 • Modernizm, Postmodernizm ve Edebiyat 

 • Saat Akımları ve Felsefe 

 • Derlem Bilimi 

 • Politik Söylem Çözümlemesi  

Dilbilim Taban Puanları ve Sıralaması 

Dilbilim taban puanları ve sıralaması konusuna geçmeden önce bölümün belli üniversitelerde yer aldığını belirtmek isterim. Yani dilbilim bölümü okumak isteyen öğrenciler sadece 5 üniversite tercih yapma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca bu 5 üniversite farklı fakültelerde eğitimi vermektedir. Dilbilimi; Fen – Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya, Sosyal Ve beşeri bilimler Fakültesi adı altında eğitim vermektedir. Bölüm, üniversitelerin farklı fakültelerinde bulunmaktadır. Puan türü ise DİL olarak geçmektedir. 

ÜniversitePuan TürüKontenjanTaban PuanBaşarı Sırası
İstanbul ÜniversitesiDil52400,4225514709
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce Öğrenim)Dil52475,009222892
Ankara ÜniversitesiDil4379,8216520004
Dokuz Eylül ÜniversitesiDil62369,2552622876
Necmettin Erbakan ÜniversitesiDil41300,7050644630
Dilbilim Bölümü, Dilbilim bir ulusun kullandığı dilin; söz dizimini, ses bilimini, biçim bilimini, ses bilgisini ve edim bilimini araştıran ya da inceleyen bilim dalıdır, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce olarak Dilbilim Bölümü okunabilmektedir, Dilbilim Bölümü İş İmkanları, Özel sektörde teknoloji endüstrisi, editörlük ve reklamcılık alanında; kamu sektöründe İngilizce öğretmenliği ve üniversitelerde araştırma görevliliği gibi pozisyonlarda iş imkanı bulunmaktadır, Bilişimsel dil uzmanlığı adı altında teknoloji endüstrisinde iş bulunabilir, Dilbilim Bölümü Mezunlarının Görevleri, Dillerin altyapısını ve kavramalarını araştıran ve bu konudaki çalışmaları yürüten kişilerdir, Konuşma terapisti olarak kliniler açılabilir ya da bu alanda çalışabilir, Dilbilim Dersleri, Dilbilime Giriş, Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe, Uygulamalı Dilbilim gibi dersler bulunmaktadır, Yabancı Dil Uygulamalı Dilbilim dersi alınabilmektdir, Dilbilim Tarihi, Tarihte dil bilim sayesinde dil grupları ve yapıları çözümlenmiş, 19 Yüzyılda Hint – Avrupa dil ailesi tespit edilmiştir, 1857 ve 1913 yılları arasında dilbilimci Ferdinand de Saussure dilde iki yönlülük fikrini ortaya atmıştır, Dilbilim Kavramları, Dil, lengüistik, lisaniyat, genel dilbilim gibi kavramları içerir, Genel dilbilim, dillerin yapısı ve anlatımı konusuna yoğunlaşmıştır, Dilbilim ve Teknoloji, Yapay zeka, makine çevirisi, doğal dil ara yüzü ve bilgisayar destekli dil alanı gibi teknolojik alanlarda dilbilimi kullanılır, Dilbilim mezunları, bilişimsel dil uzmanı olarak çalışabilir, Dilbilim ve Sağlık, Konuşma terapisi ve konuşma bozukluğu gibi sağlık alanlarında dilbilimi uygulamaları bulunur, Dilbilim mezunları, konuşma terapisti olarak çalışabilir, Dilbilim ve Eğitim, Dilbilim mezunları, İngilizce öğretmenliği ve araştırma görevliliği gibi eğitim alanlarında çalışabilir, Araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışma imkanı vardır, Dilbilim ve İşletmecilik, Dilbilim mezunları, kendi işletmesini açabilir ve bu alanda hizmet verebilir, Konuşma terapisi gibi klinikler açabilir
dilbilim dilbilim nedir dilbilim bölümü boğaziçi dilbilim dilbilim bölümü dersleri dilbilim taban puanları ve sıralaması
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde sarı ve beyaz detayları olan mor bir ceket yer almaktadır. Ceketin beyaz süslemeli iki cebi ve önünde bir fermuarı vardır. Kumaş parlaktır ve hafif bir dokuya sahiptir. Sarı renk mordan biraz daha parlaktır ve cekete göz alıcı bir görünüm kazandırır. Cepler ceketin ön tarafına yerleştirilmiştir ve fermuar üstten alta doğru uzanmaktadır. Resmin arka planı bulanıklaştırılmış ve sağ alt köşede küçük beyaz bir kare bırakılmıştır. Ceket görüntünün ana odağıdır, bu da onu bir görüntü başlığı veri kümesi için mükemmel bir seçim haline getirir.
Bölümler

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü

01 Kasım 2020
Bu, üzerinde beyaz yazılar olan kırmızı bir kitabın yakın çekimidir. Kitap açık, içindeki sayfalar ve kelimeler açıkça görülebiliyor. Kitabın başlığı sayfaların üst kısmında büyük, beyaz, kalın yazı tipiyle yazılmıştır. Kitabın kapağı zengin, koyu kırmızı bir renktedir ve metin bununla güzel bir kontrast oluşturmaktadır. Arka planda renkli kalemlerin yakın çekimi de var, kalemler bir gökkuşağı tonları oluşturuyor. Buna ek olarak, resmin köşesinde kırmızı beyaz bir tabela görülüyor ve yazılar küçük, ince bir fontla yazılmış. Son olarak, sağ üst köşede bir kitap yığınının bulanık bir görüntüsü var.
Bölümler

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

01 Eylül 2020
Tuşlarını farklı bayrakların süslediği bir bilgisayar klavyesinin yakından görünümü. Bayraklar çeşitli renk ve tasarımlarda olup, sarı ve kırmızı bir bayrağın alt kısmında kırmızı ve beyaz bir arma bulunmaktadır. Tuşlar düzenli bir şekilde dizilmiş ve ortalarında mavi zemin üzerinde ızgaralar bulunan beyaz bir daire yer alıyor. Klavyenin sol tarafında üzerinde bir küre bulunan mavi bir kare yer almaktadır. Tuşlar hiçbir aşınma ya da yıpranma belirtisi olmadan bozulmamış durumdadır. Klavyenin sağ tarafında, bayrağın renkleri ve tasarımı açıkça görülebilen bir bayrağın yakın çekimi görülmektedir.
Bölümler

Dil Bölümleri Nelerdir?

09 Kasım 2020
Bir adam, kıvrımlı ve ufalanmış yapısıyla gökyüzüne uzanan görkemli bir Çin duvarının önünde durmaktadır. Duvar, karla kaplı zirveleri ve yemyeşil vadileriyle güzel bir dağ manzarasıyla çevrilidir. Duvarın kendisi çoğunlukla gri ve beyazdır, bazı pas ve yeşil lekeler de vardır. Havada belli belirsiz bir sis görülüyor ve bu da manzaraya gizemli bir hava katıyor. Elleri cebinde duran adam kararlı bir ifadeyle ufka doğru bakıyor. Duvarla kıyaslandığında küçük kalsa da varlığı büyük Çin duvarının gücü ve kudreti hakkında çok şey anlatıyor.
Bölümler

Sinoloji Bölümü Nedir?

07 Aralık 2020
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
40002117
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000