AnasayfaBlogNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü (MYO)
Bölümler

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü (MYO)

18 Ocak 2021
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü (MYO)

Nükleer teknoloji atom çekirdeğinin reaksiyonlarıyla ilgilenen bir bilimdir. Nükleer teknoloji; nükleer enerjinin kontrol altında tutularak çeşitli sektörlerde kullanılabilmesini sağlar. Nükleer enerji; kısaca atomun çekirdeğinden elde edilen, bir dizi zincirleme reaksiyon neticesinde ortaya çıkan sürekli enerji sağlanması olayıdır. Birçok enerji türüne göre daha güçlü oluşu onu ön plana çıkarmıştır.

Nükleer enerjinin insan hayatına girişi uranyumun keşfiyle başladı diyebiliriz. 1970’li yılların başındaki petrol krizi ile nükleer enerji üretimi sağlayan nükleer santral kullanımında yaygınlaşma yaşandı. Petrol gibi kaynaklara sahip olmayan ülkeler bu kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmak ve enerji güvenliklerini sağlamak adına nükleer teknoloji ürünü olan nükleer santrallere yöneldiler. Belki de hep nükleer santral ve enerji üretimine odaklanmanın bir sonucu olarak 1979 yılında yaşanan Three Mile Island ve 1986 yılında yaşanan Çernobil faciaları dünyayı sarsmıştır. 

Nükleer teknolojinin kontrol altında tutulması ve takibin ciddiyetle yapılması gerekliliği acı bir tablo ile öğrenildi. Nükleer santraller çok tehlikeli atıklar oluşturmakta ve bu atıkların düzenli olarak depolanması gerekmektedir. Nükleer santrallerde meydana gelebilecek kazaların sonuçları hem doğa hem de insanlar için çok yıkıcı olmaktadır. Bu nedenle nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği alanında eğitimli ara elemanlar sektör için büyük önem taşımaktadır.

İlgili yazı: Çernobil Faciası Nasıl Yaşandı?

Nükleer teknoloji ve radyasyon bölümünün amacı da bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacını gidermektir. Nükleer teknoloji elbette sadece santrallerde elektrik üretiminden ibaret değildir. Nükleer enerjinin kullanım alanları oldukça fazladır. Bu alanların başında elbette sağlık sektörü gelmektedir. Birçok hastalık için tanı koyma aşması ve çeşitli tedavi yöntemlerinde nükleer enerjiden faydalanılmaktadır.

Bunun dışında tarım alanında zararlı böceklerin temizlenmesi konusunda ilaçlamaya gerek kalmaksızın fayda sağlar. Tohum ıslahı, yiyeceklerin içindeki zararlı maddelerin arındırılması gibi alanlarda nükleer enerjinin payı giderek artmaktadır. Elbette bu işlemler kontrollü yapıldığı için sağlığa zararlı bir radyasyon durumu oluşturmaz.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Nedir?

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı ön lisans olarak eğitim veren programlardan biridir. Bu bölümü başarıyla bitirip mezun olan öğrencilere Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri unvanı verilir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu radyoloji teknikerlerini yetiştirmeyi amaç edinmiş bir bölümdür.

Bu bölüm kapsamında öğrenciler; temel nükleer yapı, radyasyon zırhlama ilkeleri, atık yönetimi, radyasyon kaynakları-uygulama alanları, radyasyonun biyolojik etkileri gibi alanlarda dersler alırlar. Radyoaktif malzemeler, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslar arası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanları üzerine yeterli bilgi ve beceri edinirler.

Bölüm öğrencileri, nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerileri kazandırılarak mezun edilmektedir. 

Nükleer teknoloji neredeyse her alana yayılmış durumdadır. Tıbbi, endüstriyel, tarım hatta tarihi sanatsal eserleri koruma üzerine bile nükleer teknolojiden faydanılmaktadır. Nükleer teknolojinin kullanımı konusundaki bu hızlı yayılım, sektör içinde ara eleman olarak çalışan nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği teknikeri ihtiyacını arttırmıştır. Bu konuda yetişmiş profesyoneller oldukça önem taşımaktadır. Çünkü radyasyon faktörünü bulunduran her türlü ortamda yapılacak olan işlemler, insan sağlığı için büyük dikkat ve titizlik gerektirmektedir.

Radyoaktif maddenin üretimi, medikal kaynakların hazırlanması, radyoaktif atıkların depolanması, nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan ara elemanların yetiştirilmesi bakımından nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümünün önemli bir yere sahip olduğunu açıkça görebiliriz.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Nükleer teknoloji; sağlık, endüstri, sanayi gibi alanların yanında birçok farklı sektöre yayılmıştır. Bu da bölüm mezunlarının iş istihdamı sağlayabileceği alanları çeşitlendirmiştir. Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği teknikerleri, başta nükleer güç santralleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterebilir.

Bunun yanında radyoizotop üretim merkezlerinde, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, kalibrasyon firmalarında, radyoaktif malzeme üreten firmaların bünyesinde iş bulabilirler. Radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarda nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği teknikerlerinin iş bulması mümkündür.

Sınırlı sayıda kişi bu bölümden mezun olduğu için teknikerler, araştırmaya yönelik kuruluşlarda da çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu araştırma kuruluşları; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ASELSAN, BARUTSAN, ROKETSAN gibi kurumlardır. Ayrıca nükleer enerji ve radyasyon güvenliği bölümünden mezun olan ve buna ek olarak yabancı dili iyi olan teknikerler daha kolay iş imkanı bulmaktadır. Bu mezunlar yabancı dilleri sayesinde yurt dışında da çalışabilmektedir.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları; temel nükleer yapı, radyasyon zırhlama prensipleri gibi konularda uzmanlaşırlar.

 • Radyasyonun biyolojik etkileri ve radyoaktif malzemeler üzerine bilgilidirler.

 • Atık yönetimi konusunda yetkin bilgi ve beceriye sahip olurlar.

 • Ulusal ve uluslararası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında kapsamlı bilgiye sahip olarak mezun olurlar.

 • Edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde nükleer teknolojilerin kullanıldığı her alanda faaliyet göstererek ara eleman olarak çalışırlar.

 • Ülkemizde açılan ve açılması planlanan, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacak nükleer enerji santrallerinde çalışabilecek kriterlere sahip olurlar.

 • Radyasyon ışımalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlarlar.

 • Radyasyon kaynaklarının oluşturabileceği zararlı etkilere karşı alınacak önlemleri ve yapılması gerekli faaliyetleri belirlerler.

 • Radyasyon üreten aygıtların ve radyoaktif maddelerin eğitim, sağlık ve araştırma amaçlı kullanılmasını sağlarlar.

 • Radyasyon kaynaklarının ve ışımaların denetimi için gerekli bakım ve kalibrasyon işlemlerinden de sorumlu olurlar.

 • Radyoaktif maddelerin depolanmasını ve koşullandırılmasını sağlarlar.

 • Tıbbi alanda kullanılacak radyasyon içeren madde ya da aygıtların kalibre ve kontrollerini sağlamak. Elbette bu işlemleri bir uzman yönlendirmesi ve denetimi kapsamında gerçekleştirirler.

Ayrıca isterlerse, enerji sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği, fizik, nükleer enerji mühendisliği gibi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yaparak eğitimlerini lisansa tamamlayabilirler.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Farklı üniversitelerde aynı bölüme ait dersler, değişkenlik gösterebilmektedir. Aşağıdaki ders listesi Üsküdar Üniversitesi baz alınarak derlenmiştir. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği okumayı düşünen öğrencilerin alacağı başlıca dersler aşağıdaki gibidir.

 • Genel Kimya

 • Temel Matematik

 • Radyasyon Fiziği

 • Temel Biyomekanik 

 • Temel Bilgi Teknolojileri 

 • İlk Yardım

 • Üniversite Kültürü 

 • İngilizce

 • Türk Dili 

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Nükleer Teknolojide Matematik

 • Radyasyon Fiziği

 • Temel Elektrik

 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

 • Radyasyonun Biyolojik Etkileri

 • Radyasyon Ölçüm Yöntemleri 

 • Radyasyon Kaynakları ve Uygulama

 • Temel Elektronik

 • Nükleer Enerji Teknolojileri

 • Meslek Etiği

 • Radyasyon Güvenliği Uygulamaları

 • Radyasyon Zırhlama İlkeleri

 • Hızlandırıcı Fiziği

 • Radyolojik Acil Durum Planlama Esasları

 • Radyasyon Güvenliği Uygulamaları

 • Sağlık Fiziği

 • Ulusal ve Uluslararası Nükleer Mevzuat

 • Endüstriyel Kontrol ve Motorlar

 • Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi

 • Reaktör Teorisi ve İşletme

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümü ülkemizde sınırlı sayıda üniversitede bulunmaktadır. TYT puan türü ile öğrenci alımı yapılmaktadır. Bu üniversitelerin 2020 – 21 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puan ve sıralamaları, fikir vermesi açısından aşağıda sıralanmıştır.   

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Üsküdar ÜniversitesiNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu)270,71123710695
Akdeniz ÜniversitesiNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği245,79229978351
Konya Teknik ÜniversitesiNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği232,651931136389
Çorum Hitit ÜniversitesiNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği216,479141349815
Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiNükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği199,988901579583
nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği nükleer teknoloji nükleer enerji radyasyon nükleer santral nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümü nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümü (MYO)
Tuba Uyar
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Enerji Mühendisliği
Bölümler

Enerji Mühendisliği Bölümü

22 Mart 2021
Kimyager Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kimyager Nedir? Ne İş Yapar?

18 Nisan 2021
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Fizik Mühendisliği Bölümü

11 Eylül 2020