AnasayfaBlogLatin Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü

19 Kasım 2020
Bir kitabın bu yakın çekim görüntüsü, beyaz ve sarı kapaklı ciltli bir kitabı göstermektedir. Kapakta kırmızı zeminli sarı bir daire vardır. Kapak hafifçe kavislidir ve kitap içindeki sayfaları ortaya çıkarmak için hafifçe açılmıştır. Kitap, etrafında birkaç gölge olan düz bir yüzey üzerinde durmaktadır. Kitabın omurgası görülebiliyor ve sayfalar yukarıdan aşağıya doğru hafifçe kavisli. Sayfalar çoğunlukla beyazdır ve üzerlerinde siyah yazılar vardır. Resimde ayrıca birkaç sayfanın birbiri üzerine katlandığı ve kapakta az miktarda aşınma ve yıpranma olduğu görülüyor. Kitap kurgu bir kitap gibi görünmektedir ve kapaktaki metnin anlaşılması zordur.
KonuAçıklamaNotlar
Latin Dili ve EdebiyatıLatin dilinin ve edebiyatının temeli Roma İmparatorluğu dönemine kadar dayanmakta.Günümüzde aktif olarak konuşulmamaktadır ancak Latin kelimesi, kültürel varlık olarak edebiyat ve müziği barındırmaktadır.
Latin AlfabesiLatin dili, eski Romalılar tarafından bir alfabe haline dönüştürülmüştür.Bu alfabe ile tüm kültürel varlıkları yazıya dökülmüştür.
Latin ÜlkeleriGünümüzde Latin ülkeleri kapsamında yer alan ülkeler, İtalya dışında farklı coğrafyalarda bulunuyor.Bu ülkeler çoğunlukla Güney Amerika kıtasında olup, bu ülkelerde İspanyolca, Portekizce ve İngilizce konuşulmaktadır.
Latin Dili ve Edebiyatı BölümüLatin dilini ve kültürünü öğrenmek isteyenler için en iyi yol, bu alanın akademik eğitimini almaktır.Üniversitelerdeki Latin Dili ve Edebiyatı bölümleri Latinceyi ve Latin edebiyatını öğrenme fırsatı sunar.
Kariyer İmkanlarıLatin Dili ve Edebiyatı bölümünün kariyer imkânları, çoğunlukla akademik platformlardadır.Yüksek lisans ve sonraki lisansüstü eğitim programları, akademik kariyer için gerekli basamakları oluşturur.
Bölümlerin SayısıLatin Dili ve Edebiyatı bölümleri, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede bulunmaktadır.Ancak büyük üniversitelerin bu bölümü bulundurduğu ve kaliteli bir eğitim sunabilecekleri düşünülmektedir.
Eğitim HedefleriBölümün eğitim hedeflerinden birisi; özellikle sosyal bilimlerin araştırmalarına katkı yapmaktır.Sosyal bilimlerin bütün alanlarındaki temel kaynakları okuyabilmek Latince gerektirir.
Roma ve Eski Yunan KültürüBölümde Roma ve Eski Yunan kültürünü içeren dersler verilmektedir.Bu sayede Latin dilinin ve edebî eserlerinin daha kapsamlı öğrenebilmeye yardımcı olmaktadır.
Çift Ana Dal ve Yan DalÖğrenciler, üniversitenin olanaklarına göre , çift ana dal ve yan dal uygulamalarını değerlendirebilirler.Erasmus gibi programlarla alanda deneyim kazanılabilir.
İş İmkanlarıLatin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları hem kamuda hem de özel sektörde bulunabilir.Ancak genel olarak akademik platformlar daha yoğun iş imkanı sunar.

Latin dili ve edebiyatının temeli Roma İmparatorluğu dönemine kadar dayanmakta. Şimdiki İtalya’nın Roma şehri civarında yaşamış topluluklar tarafından eskiden konuşulmuş olan Latince, Romence olarak da biliniyor. Latin dilinin, günümüzde kullanılmadığını da eklememiz gerekir.

Eski Roma kültürünü yansıtan bir kavram olan “Latin” kelimesi; içinde edebiyat, müzik gibi kültürel varlıkları barındırmakta. Latin dili, eski Romalılar tarafından bir alfabe haline dönüştürülmüştür. Latinler bu alfabeyi kullanarak, kültürel varlıklarını (edebî eserler, müzikler v.s.) yazıya dökmüşlerdir.

Günümüzde Latin ülkeleri kapsamında yer alan ülkeler, İtalya dışında farklı coğrafyalarda da bulunuyor. Bu ülkelerden çoğunluğu Güney Amerika kıtasındadır. Bu bölgedeki bazı ülkeler: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Küba, Uruguay ve Venezuela’dır. Ancak Latin ülkeleri olan bu ülkeler genellikle İspanyolca, Portekizce ve İngilizce dillerini konuşuyor.

Latin dilini ve kültürünü öğrenmek isteyenler için en iyi yol, bu alanın akademik eğitimidir. Üniversitelerdeki Latin Dili ve Edebiyatı bölümleri sayesinde, Latinceyi ve Latin edebiyatını öğrenme olanağı bulunuyor. Bu alana meraklı olanlar ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler, ilgili akademik programlara başvuru yapabilirler. Latin Dili ve Edebiyatı bölümünün kariyer imkânları, çoğunlukla akademik platformlardadır. Yüksek lisans ve sonraki lisansüstü eğitim programları, akademik kariyer için gerekli basamaklarıdır.

Latin Dili ve Edebiyatı bölümleri, ülkemizde çok az sayıda üniversitede bulunuyor. Ancak ülkemizin en iyi üniversitelerinde bulundukları için, yeterli bir donanım verilebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi, bu bölümü biraz daha yakından tanıyalım… 

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? 

Latin Dili ve Edebiyatı bölümü, Latince öğretimi ve edebî metinler konusunda eğitim veren bir lisans programıdır. Bu yıl itibarıyla bölüm, ülkemizde üç üniversitede bulunuyor. Bu bölüme merkezî sınav sistemindeki Dil puanıyla öğrenci alınmakta.

Bölümün eğitim hedeflerinden birisi; özellikle sosyal bilimlerin araştırmalarına katkı yapmaktır. Latin dili üzerine eğitim alarak, sosyal bilimlerin bütün alanlarındaki temel kaynakları okuyabilmek mümkündür. Dolayısıyla bu bölüm, diğer sosyal bilimlerin en büyük yardımcısı konumundadır.

Programdaki Roma ve Eski Yunan kültürünü içeren derslerle, Latin dilinin ve edebî eserlerinin daha kapsamlı öğrenebilmeleri amaçlanıyor. Her ne kadar kullanılmayan bir dil olsa da, şimdiki sosyal bilimlere ait eserleri anlayabilmek için Latince gerekiyor. Latince bilinmezse; Eski Çağ, Orta Çağ ve Yeni Çağ gibi eski dönemlerde yazılmış olan eserler anlaşılamaz.

Öğrenciler, üniversitenin olanaklarına göre çift ana dal, yan dal ve Erasmus gibi uygulamaları değerlendirebilirler. Erasmus uygulamasıyla, öğrencilerin Latin kültürünü yakından tanımaları ve alanda deneyim kazanmaları mümkündür. 

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Latin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânlarının hem kamuda hem de özel sektörde olduğunu söyleyebiliriz.  
Bölüm mezunlarının iş imkânları kamu alanında müzeler ve arşivler gibi yerlerde olmakta. Buralarda, eski çağlardan kalma Latince eserler için bölüm mezunlarına ihtiyaç bulunuyor.

Mezunların ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmeleri için formasyon almaları gerekiyor. Alman lisesi gibi okullarda Latince dersi olduğu için, mezunların bu okullarda iş imkânları vardır. 
Mezunların çalışabilecekleri bazı işyerleri şunlardır: 

 • Devlet ve vakıf üniversiteleri,

 • Alman liseleri (ve Latince dersleri olan diğer liseler)

 • Müzeler

 • Arşivler

 • Çeviri büroları

Mezunlar için ideal iş ortamları, akademik platformlardır. Akademisyen olmak isteyen mezunlar, yüksek lisans mezuniyeti ve ALES puanıyla üniversitelere başvuru yapabilirler.

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Latin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, hem kamuda, hem de özel kurumlarda çalışabilmekteler. Yapabilecekleri işler; akademisyenlik, araştırmacılık ve çevirmenlik gibi işlerdir. 

Mezunların çalıştıkları ortamlarda yaptıkları işler şunlardır:

 • Eski çağlara ait olan Latin dilinde yazılmış eserler üzerinde araştırmalar yapmak.

 • Latince yazılmış edebî, bilimsel ve kültürel eserleri günümüz dillerine çevirmek.

 • Eski çağlardan kalan antik eserlerin (anıt, yazıt gibi) üzerinde yazılı olan Latin kelimelerin çevirilerini yapmak. 

 • Akademik platformlarda eğitim-öğretim işlerini yürütmek.

 • Sosyal bilimler için danışmanlık yapmak.

 • Bilirkişi sıfatıyla, gereken işleri yapmak.

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde Latince ve Eski Yunan kültürüyle ilgili çeşitli dersler bulunmakta. Bölümün ders plânındaki dersler, öğrencilere teorik ve uygulamalar şeklinde veriliyor. Metin okuma ve inceleme uygulamaları, öğrencilerin gramer yeteneklerini geliştiren çalışmalar olarak programda yer almakta.

Bölümde; Latin edebiyatından Roma ve Yunan mitolojisine, Eski Yunancadan Latince gramer çalışmalarına uzanan dersler bulunuyor. Antik çağ dönemlerindeki dil, kültür ve tarih konularındaki bilgilerle, günümüz bilimlerine ışık tutuluyor. Ders plânında dikkat çeken bir konu da, zorunlu-seçmeli derslerdir. İngilizce, Fransızca ve Almanca dersleri, öğrencilerin Latince ile gramer ve kuramsal olarak bağlantı kurmalarını sağlıyor.  

Latin Dili ve Edebiyatı bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Latince Gramer 

 • Latince Alıştırmalar 

 • Roma Kültür Tarihi 

 • Roma Siyaset Tarihi 

 • Latin Edebiyatı Tarihi 

 • Eski Yunanca Gramer 

 • Eski Yunanca Alıştırmalar 

 • Roma Mitolojisi

 • Latin Dilinin Kaynakları 

 • Latin Epigrafisi 

 • Bitirme Çalışması

Bölümdeki yabancı dil ders paketinin zorunlu-seçmeli dersleri şunlardır:

Bölümde verilen seçmeli dersler şunlardır:

 • Eski Yunan Siyaset Tarihi 

 • Yunan Mitolojisi 

 • Tarihi Coğrafya 

 • Eskiçağ Yunan Kültür Tarihi 

 • Eski Yunan Edebiyatı Tarihi 

 • Nümizmatik 

 • Klasik Filoloji Özel Konular 

 • Latin Şiiri 

 • Eski Yunan Dilinin Kaynakları 

 • Yunan Epigrafisi 

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Latin Dili ve Edebiyatı bölümü 2020 itibarıyla, ülkemizdeki toplamda üç üniversitede eğitim vermekte. Bölüm kontenjanlarına, taban puanlarına ve başarı sıralamalarına göz atalım… 

 • 2020 yılı için bölümün en yüksek taban puanı, İstanbul Üniversitesi’nin 50 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 363,30186 ve başarı sıralaması da 24565 olarak kayıtlara geçmiştir. 

 • İkinci sıradaki taban puan, Ankara Üniversitesi’nin 30 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin bu yılki taban puanı 328,76306 ve başarı sıralaması 35271’dir.

 • Bölümün bu yılki en düşük taban puanı ise Akdeniz Üniversitesi’nin 30 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 261,50871 ve başarı sıralaması da 58720’dir.

Latin Dili ve Edebiyatı, Latin dilinin ve edebiyatının temeli Roma İmparatorluğu dönemine kadar dayanmakta, Günümüzde aktif olarak konuşulmamaktadır ancak Latin kelimesi, kültürel varlık olarak edebiyat ve müziği barındırmaktadır, Latin Alfabesi, Latin dili, eski Romalılar tarafından bir alfabe haline dönüştürülmüştür, Bu alfabe ile tüm kültürel varlıkları yazıya dökülmüştür, Latin Ülkeleri, Günümüzde Latin ülkeleri kapsamında yer alan ülkeler, İtalya dışında farklı coğrafyalarda bulunuyor, Bu ülkeler çoğunlukla Güney Amerika kıtasında olup, bu ülkelerde İspanyolca, Portekizce ve İngilizce konuşulmaktadır, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü, Latin dilini ve kültürünü öğrenmek isteyenler için en iyi yol, bu alanın akademik eğitimini almaktır, Üniversitelerdeki Latin Dili ve Edebiyatı bölümleri Latinceyi ve Latin edebiyatını öğrenme fırsatı sunar, Kariyer İmkanları, Latin Dili ve Edebiyatı bölümünün kariyer imkânları, çoğunlukla akademik platformlardadır, Yüksek lisans ve sonraki lisansüstü eğitim programları, akademik kariyer için gerekli basamakları oluşturur, Bölümlerin Sayısı, Latin Dili ve Edebiyatı bölümleri, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede bulunmaktadır, Ancak büyük üniversitelerin bu bölümü bulundurduğu ve kaliteli bir eğitim sunabilecekleri düşünülmektedir, Eğitim Hedefleri, Bölümün eğitim hedeflerinden birisi; özellikle sosyal bilimlerin araştırmalarına katkı yapmaktır, Sosyal bilimlerin bütün alanlarındaki temel kaynakları okuyabilmek Latince gerektirir, Roma ve Eski Yunan Kültürü, Bölümde Roma ve Eski Yunan kültürünü içeren dersler verilmektedir, Bu sayede Latin dilinin ve edebî eserlerinin daha kapsamlı öğrenebilmeye yardımcı olmaktadır, Çift Ana Dal ve Yan Dal, Öğrenciler, üniversitenin olanaklarına göre , çift ana dal ve yan dal uygulamalarını değerlendirebilirler, Erasmus gibi programlarla alanda deneyim kazanılabilir, İş İmkanları, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları hem kamuda hem de özel sektörde bulunabilir, Ancak genel olarak akademik platformlar daha yoğun iş imkanı sunar
Latin Latince Latin dili eski Yunan Latin dili ve edebiyatı Latin dili ve edebiyatı bölümü.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Uzun, dalgalı, kızıl saçlı bir kadının başının üstünde bir çift yuvarlak gözlük var. Siyah puantiyeli bir gömlek giymiş ve dudaklarını büzmüş. Kulağında tek bir küpe var ve gözleri uzaklara bakıyor. Saçları bir toka ile tutturulmuş ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Arka planında mavi ve mor bir yazı olan iyi aydınlatılmış bir odada.
Kişisel Gelişim

İspanyolca Konuşan Ülkeler

30 Nisan 2021
Bu yakın çekim görüntü, kırmızı renkli arka planı ve beyaz ve mavi şeritleri olan bir bayrağı gösteriyor. Bayrak diyagonal bir konumda tutulmakta ve sol üst köşeden parlak bir ışıkla aydınlatılmaktadır. Bayrağın sağ üst köşesinde içinde beyaz noktalar bulunan siyah bir daire vardır. Sağ alt köşede ise mavi zemin üzerinde siyah bir harf görülmektedir. Bayrağın renkleri canlıdır ve şeritler eşit aralıklı ve net bir şekilde görülebilir. Bayrağın kenarları hafifçe yıpranmış ve görüntüye doku katıyor. Resmin genel atmosferi vatanseverlik ve gurur dolu.
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020
Bu resim, çeşitli farklı karakterlere sahip bir grup yuvarlak nesneyi tasvir etmektedir. Nesneler çoğunlukla sarı renkte olup bazılarında mavi ve siyah vurgular bulunmaktadır. Her nesnenin ortasında kırmızı, sarı ve maviye boyanmış renkli bir yüz bulunmaktadır. Grubun solunda, etrafına kırmızı bir kurdele bağlanmış sarı bir tabak var. Tabağın sağında ise sarı bir daire ve onu işaret eden kırmızı bir ok var. Ayrıca siyah çizgileri olan sarı bir dairenin ve yanında sarı bir daire olan sarı ve mavi bir nesnenin yakın çekimi de var. Son olarak, sağ alt köşede bir yüzün bulanık bir görüntüsü var. Genel olarak, renkli karakterler ve parlak renkler bunu benzersiz ve ilginç bir görüntü haline getiriyor.
Yabancı Dil Eğitimi

Japon Alfabesi Nedir?

01 Ağustos 2021