AnasayfaBlogEczacı Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Eczacı Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

04 Haziran 2021
Beyaz önlüklü bir erkek ve kadın çerçevede yan yana durmaktadır. Adamın üzerinde siyah kemerli uzun beyaz bir laboratuvar önlüğü, kadının üzerinde ise yakalı ve düğmeli beyaz bir ceket var. Çerçevenin sağ alt tarafında, beyaz bir yüzey üzerinde kırmızı bir kumaş parçası gibi görünen kırmızı bir nesne yakın çekimle görülüyor. Çerçevenin sol alt köşesinde, beyaz bir eldiven giymiş gibi görünen bir elin yakın çekimi yer alıyor. Arka plan, başka hiçbir unsur içermeyen düz beyaz bir duvardır. Görüntü profesyonellik ve detaylara gösterilen özen hissi veriyor.
Eczacı Teknisyeni TanımıEczacı Teknisyeni GörevleriEczacı Teknisyeni Maaşları
Eczacı unvanına sahip olan kişilerin yanında yardımcı sağlık personeli şeklinde çalışır.Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, tıbbi ürün ve malzemelerin temininde, sunulmasında ve saklanmasında görev alır.Kamu hastanelerinde ortalama maaş 3800 TL'dir.
İnsan ilişkileri, teknoloji kullanma, etik, hukuk ve hijyen konusunda yetiştirilmiş yardımcı sağlık personelidir.Reçeteli ve reçetesiz ilaçların, tıbbi ürün ve malzemelerin son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini gerçekleştirir.Deneyim ve konum gibi değişkenlere bağlı olarak maaşlar 4900 TL'ye kadar çıkabilir.
Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetimi altında çalışır.Eczanenin idari mali konularıyla ilgili, eczacının tarafından verilen görevleri yerine getirir.Kamu hastanesinde yeni işe başlayan bir eczacı teknisyeni ortalama 3800 TL kazanmaktadır.
Eczane teknisyeni, eczane hizmetlerinin eczacıya ihtiyaç duyulan desteği sunan kişidir.Eczanede yer alan cihazların ve laboratuvarların bakımını yaparak çalışabilirliği sağlar.Özel sektördeki maaşlar değişkenlik gösterebilir ve genellikle deneyime bağlıdır.
Eczane teknisyenliği eğitimi ve beceri düzeyi yalnız uygulayarak öğrenme yöntemi ile kazanılır.Eczaneye gelen müşteri, hasta, tüketiciyi karşılar ve ilaçların kullanımına ilişkin bilgi verir.Özel sektörde, deneyim, konum ve nöbet durumu gibi faktörlere bağlı olarak maaşlar değişebilir.
Eczane teknisyeni, sağlıklı bir yaşamın devamı için eczanelerde yardımcı sağlık hizmetleri sunan kişidir.Reçetede yer alan ilaçları hazırlayarak hastaya verir.Eczane teknisyenleri için maaşlar genellikle deneyim ve yeteneklere bağlı olarak belirlenir.

Sağlık sektöründe çalışacak olan her kişi temel sağlık eğitimi alması beklenir. Sağlıklı hayatın devam edilebilmesi ve ilaç tedavi aşamalarının yapılandırılmasında ilk basmak sağlık hizmeti sunum yerlerinden biri olan eczanelerde verilen eczane hizmetlerinin eczacıya ihtiyaç duyulan desteği sunan eczane yardımcılarının da temel düzeyde bazı eğitim ve hizmetleri taşımaları beklenir. Bu yazımızda eczane teknisyenlerine yer verdik.

Eczacı Teknisyeni Nedir?

eczane teknisyeni eczacı unvanına sahip olan kişilerin yanında yardımcı sağlık personeli şeklinde çalışan, insan ilişkilerine dikkate eden, teknoloji kullanma okur yazarlığını gösteren, etik, hukuk ve hijyen konusunda kendisini yetiştirmiş bir yardımcı personel olarak tanımlanabilir.

Sağlık sektöründe çalışacak olan her kişi temel sağlık eğitimi alması beklenir. Sağlıklı hayatın devam edilebilmesi ve ilaç tedavi aşamalarının yapılandırılmasında ilk basmak sağlık hizmeti sunum yerlerinden biri olan eczanelerde verilen eczane hizmetlerinin eczacıya ihtiyaç duyulan desteği sunan eczane yardımcılarının da temel düzeyde bazı eğitim ve hizmetleri taşımaları beklenir.

Eczane yardımcılığı yakın geçmişe kadar herhangi bir eğitimi ve tanımı bulunmamaktaydı. 2005 yılından sonra bu yardımcı çalışanların eğitim düzeyi, bilgi ve beceri düzeyleri yalnız uygulayarak öğrenme yöntemi şeklinde ortaya koyulmuştur. Bu sebeple yetki ve sorumlulukları sınırlı, verilen sağlık hizmeti ise tam olarak bir standartta tanımlamasının zor olduğu anlaşılmıştır. Eczane teknisyenlerinden beklenen özellikler belirli bir eğitim düzeyine sahip olan, çalışmış olduğu alan itibariyle kendini geliştiren, insan ilişkileri yönünden pozitif geliştirmiş, dikkat ve hijyen konusunda yetişmiş, teknoloji gelişmeler açısından kendisini yetiştirmiş, etik ve hukuk kurallarının temel değerlerine uyan nitelikli kişiler olmaları beklenilir.

Eczacı Teknisyeni Ne İş Yapar?

Eczane çalışanlarının görev ve sorumluluklarına yönelik oldukça geniş tanımlamalar bulunmaktadır. 22.05.2014 yılında çıkarılan 29007 Sayılı Resmi Gazetede Sağlık Meslek Mensupları ile beraber Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelikte yer verilen eczane teknisyenlerinin görevleri eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetimi altında şöyle sıralanmaktadır.

 • Eczane tarafından sunulan reçetesiz ve reçeteli ilaçlar, kozmetik müstahzar, tıbbi ürün ve malzemelerin, sağlıkla ilgili diğer birçok ürünün temininde, sunulmasında ve saklanmasında görev alır.

 • Eczane bünyesinde bulunan reçeteli ve reçetesiz ilacalar, tıbbi ürün ve malzemelerin, sağlıkla ilgili diğer birçok ürünün son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini gerçekleştirir. Eksiklerin olması halinde bunları tespit eder ve uygun şartlarda depolanmalarıyla ilgili kayıtların tutulması gibi konularında görev alır.

 • Eczanede yer alan cihazların ve genellikle her eczanede bulunabilecek laboratuvarların bakımını yaparak çalışabilirliği sağlar.

 • Eczanenin idari mali konularıyla ilgili eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Yasada yer alan yukarıdaki görev ve sorumlulukların dışında eczane teknisyenleri için aşağıda yer alan bazı görevleri de bulunmaktadır.

 • Hastaya reçetede yer alan bilgileri doğru bir şekilde iletirken aynı zamanda reçete de yer alan ilaçları hazırlamak ve hastaya sunmak

 • Reçetesiz verilebilecek ilaçlar konusunda hastayı veya tüketici bilgilendirmek

 • İş talimatı doğrultusunda eczacıdan alınan bilgilendirme ışığında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bazı önemler almak.

 • İlaç/kozmetik/medikal malzemelerin eksikliklerini tespit etmek, eczacının talimatları doğrultusunda raflara koyulmasını sağlamak, haftanın veya günün belirli zamanlarında vitrin düzenlemesini gerçekleştirmek

 • Ölçü ve aletlerin dönemsel muayenelerinin yapılmasını sağlamak

 • Gecenin nöbetçi eczanesi kimse, eczane bilgisinin vatandaşların görebileceği yere koyulması ve ilan edilmesi

 • Eczaneye gelen müşteri, hasta, tüketiciyi karşılamak

 •  Eczane ortamında kullanılan malzemelerin (laboratuvar aletleri de dahil olmak üzere) temizliğini ve sterilizasyonunu gerçekleştirmek

 • İlaçların kullanımına ilişkin hastaya bilgi vermek

 • Eczaneye yönelik resmi işleri ve yazışmaları takip etmek

 • Reçetede yer alan ilaçları hazırlayarak hastaya vermek

 • Kişiye yönelik özel olarak hazırlanması beklenen majistral ilaçların madde ve malzemelerini hazırlamak. Hastaya verilmeden önce eczacının kontrolüne sunmak

Eczacı Teknisyeni Maaşları

Maaş alımları farklılık gösterebilmektedir. Eczanenin bulunduğu yerleşim yeri ve teknisyenin deneyiminin ön plana çıkmasına bağlı olarak maaşlarda yükselmeler görülebilir. Kamu ve özel sektör olmak üzere iki farklı başlık şeklinde maaşları değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarında eczane teknisyenlerinin alabileceği ortalama maaş 2021 yılı için 3800 TL’dir. Fakat hastanenin bulunduğu bölge, nöbete kalınması, mesleki tecrübe yılı gibi hususlarla maaşlar 4900 TL ye kadar çıkmaktadır. Kamu hastanesinde yeni işe başlayan bir teknisyenin alabileceği maaş 3500 TL seviyelerindedir.

Özel hastaneler için bur rakamlar biraz daha düşüktür. Özel hastanede ortalama bir eczane teknisyeninin alabileceği maaş 3600 TL’dir. Yeni işe başlayanlar için 3300 TL civarındadır. En yüksek ise hastanenin kurumsallaşmasına bağlı olarak 4500 TL kadar çıkmaktadır. Serbest çalışan eczanelerdeki teknisyenler için ortalama maaş alımları 3900 TL’dir. Yeni işe başlayanlar için bur rakam 3500 TL civarındadır. Mesleki deneyime göre 4500 TL kadar çıkmaktadır. Maaş alımında asıl kriter mesleki tecrübe yılı, çalışılan yerin özel veya kamuya ait olması, hastane olması durumunda ise hastanenin bulunduğu coğrafi bölge gibi hususlar maaşları değiştirecektir.

Eczacı Teknisyeni Nasıl Olunur?

Eczane teknisyeni bir tekniker değildir. Çünkü lise eğitimi sonrasında herhangi bir eğitime devam edilmemiştir. Bu yüzden teknisyen olarak tarif edilen konu aslında tekniker değildir. Eczane teknisyeni olabilmek için sağlık meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mezuniyet sonrası kamuda istihdam olmak isteyenler KPSS/Lise sınavına girmeleri beklenir. Buradan alabilecekleri iyi bir puanla atanmaları gerçekleştikten sonra kamu hastanelerinde ve diğer kurumlarında çalışabilirler.

Özel hastanede veya diğer eczanelerde çalışmak isteyen kişiler ise herhangi bir sınava girmelerine gerek yoktur. Takviye bazı eğitimlerle (Pazarlama, Halkla İlişkiler, Ön Muhasebe vb.) gibi eğitimlerle iş bulma avantajlarını elde edebilirler. Tekniker ise lise eğitimi sonrasında YÖK tarafından her yıl yapılan TYT sınavına girmeleri ve ön lisans eczane hizmetleri bölümünü tamamlamaları beklenir. Teknikerlerin eğitimlerine göre alabildikleri maaşlar ve diğer sosyal kazımları da daha yüksek olabilmektedir.

Eczacı unvanına sahip olan kişilerin yanında yardımcı sağlık personeli şeklinde çalışır, Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, tıbbi ürün ve malzemelerin temininde, sunulmasında ve saklanmasında görev alır, Kamu hastanelerinde ortalama maaş 3800 TL'dir, İnsan ilişkileri, teknoloji kullanma, etik, hukuk ve hijyen konusunda yetiştirilmiş yardımcı sağlık personelidir, Reçeteli ve reçetesiz ilaçların, tıbbi ürün ve malzemelerin son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini gerçekleştirir, Deneyim ve konum gibi değişkenlere bağlı olarak maaşlar 4900 TL'ye kadar çıkabilir, Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetimi altında çalışır, Eczanenin idari mali konularıyla ilgili, eczacının tarafından verilen görevleri yerine getirir, Kamu hastanesinde yeni işe başlayan bir eczacı teknisyeni ortalama 3800 TL kazanmaktadır, Eczane teknisyeni, eczane hizmetlerinin eczacıya ihtiyaç duyulan desteği sunan kişidir, Eczanede yer alan cihazların ve laboratuvarların bakımını yaparak çalışabilirliği sağlar, Özel sektördeki maaşlar değişkenlik gösterebilir ve genellikle deneyime bağlıdır, Eczane teknisyenliği eğitimi ve beceri düzeyi yalnız uygulayarak öğrenme yöntemi ile kazanılır, Eczaneye gelen müşteri, hasta, tüketiciyi karşılar ve ilaçların kullanımına ilişkin bilgi verir, Özel sektörde, deneyim, konum ve nöbet durumu gibi faktörlere bağlı olarak maaşlar değişebilir, Eczane teknisyeni, sağlıklı bir yaşamın devamı için eczanelerde yardımcı sağlık hizmetleri sunan kişidir, Reçetede yer alan ilaçları hazırlayarak hastaya verir, Eczane teknisyenleri için maaşlar genellikle deneyim ve yeteneklere bağlı olarak belirlenir
Eczacı Teknisyeni Eczacı Teknisyeni nedir Eczacı Teknisyeni ne iş yapar Eczacı Teknisyeni maaşları Eczacı Teknisyeni nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.