AnasayfaBlogSosyolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mayıs 2021
Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?

Her meslek ayrı bir öneme sahiptir ancak bazı mesleklerin önemi diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Sosyolog da bu mesleklerden bir tanesidir. Toplumlar için ihtiyaç duyulan, büyük bir öneme sahip sosyoloji bilimi ve sosyologlar olmazsa olmazlardır. Bu sebeple de sosyolog saygın meslekler arasında yer almaktadır. Sosyologların varlığı toplumlar ve insanlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. 

Sosyolog Nedir?

“Sosyolog Nedir?” sorusuna cevap vermeden önce kısaca sosyolojinin ne olduğundan bahsetmeliyiz. Sosyoloji kavramı ilk kez Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Bu sebeple de Comte sosyolojinin kurucusu olarak bilinmektedir. Sosyoloji, toplum bilimi olarak tanımlanan, toplumu araştıran ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Geçmişten günümüze toplumların değişiminin ve dönüşümünün sistematik bir şekilde incelenmesini sağlamaktadır. Sosyoloji toplumdaki olaylardan bağımsız düşünülemez. Bu sebeple de herkes sosyolojinin bilinen şeyleri açıkladığını düşünmektedir. Ancak sosyoloji bizlere her konu hakkında düşündüğümüzden daha farklı yorumların da var olabileceğini göstermektedir. Tüm bu görevleri yerine getiren kişiler de sosyologlardır. Sosyoloji eğitimini başarıyla tamamlayan her birey “Sosyolog” unvanını almaktadır.

Sosyologlar toplumun refahı için çalışır ve varlıkları son derece önemlidir. Sosyologlar toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Bunu yaparken de tarafsız bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. Sosyologlar, toplumdaki bireyleri, kültürlerini ve içerisinde bulunulan zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak araştırmalarına yön verirler. Toplumsal olaylardan ayrı düşünülemeyen sosyoloji bilimi, araştırma ve incelemelerinde diğer pek çok disiplinden de faydalanmaktadırlar.

Toplumda var olan; eğitim, sağlık, suç, terör, yoksulluk, tarım, cinsellik, etnik ve dini konuların tümünde yapılan araştırmalar sosyologların uzmanlık alanına girmektedir. Eğitimde gelişmenin nasıl sağlanacağı, suçların artma sebeplerinin neler olduğu ve bu suçların azaltılması için neler yapılabileceği gibi toplum için büyük önem arz eden konular üzerinde araştırma yaparak çözüm yolları bulmak sosyologların görevleri arasındadır. Toplum için büyük bir öneme sahip olan aile kurumunda yaşanan sorunlar da sosyologların inceleme alanına girmektedir. Ailede yaşanan sorunlar, boşanmaya giden evlilikler ve bu durumların ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerin araştırılması da sosyologların inceleme alanına girmektedir. Bunlar sosyologların inceleme alanlarından sadece birkaç tanesidir. Bunlar gibi toplumun büyük kesimlerini önemli ölçüde etkileyen daha pek çok durum vardır ve bunların çözümünde sosyologlara büyük bir rol düşmektedir.

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyologlar, gözlemci, araştırmayı seven, çözüm odaklı ve toplumsal konulara ilgili olmalıdır. Merak eden, sorgulayan ve toplumu ileri götürmeyi amaçlayan sosyologlar toplumla ilgili her alanda yer almaktadır.

Sosyologlar, kamuda ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Toplum ve insanla ilgili olan her alan sosyologlar için çalışma alanı oluşturabilir. Sosyologlar toplumla ilgili her konuyu araştırır, toplumu inceler ve buradan elde ettikleri sonuçlarını rapor ederler. Eğitim, suç, sağlık, yoksulluk, tarım, aile, dini ve etnik konular gibi toplumda var olan tüm konular sosyologların uzmanlık alanına girmektedir. Pek çok uzmanlık alanını barındıran sosyoloji bilimi içerisinde sosyologlar, ister bir alanda uzmanlaşarak akademisyen olabilmekte, isterlerse devlet kurumlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. Diledikleri takdirde felsefe grubu öğretmenliği yapmaları da mümkündür. Sosyologlar ayrıca araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün pek çok alanında da çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu alanlardan bazıları; halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılık şeklinde sıralanabilir. 

Sosyologlar araştırmalarında konuların kapsamına göre anket veya kaynak taraması gibi farklı yöntemlere başvurabilirler. Toplumla ilgili her konuda araştırma yapan sosyologlar, bu araştırmaların sonucunu rapor haline getirmektedir. Araştırma verilerinden elde ettikleri sonuçlara dayanarak da sorunlara çözüm üretmekte ve toplumun refahını yükseltmek için gerekeni yapmaktadırlar. Sosyologlar araştırmalarını yaparken ve bu araştırmaların sonucunda gerekli çözümleri üretirken diğer disiplinlerden de faydalanmalıdır. Ayrıca eleştirel bir yaklaşım tercih etmeleri de çözüme ulaşmada son derecede önemlidir. Sosyologların görevini en doğru şekilde yapabilmeleri bu eleştirel yaklaşıma da bağlıdır. Toplumun her alanında var olan, araştıran, gözlemleyen sosyologlar, diğer sosyologlarla ve sosyal bilimcilerle de bilgi alışverişinde bulunmalıdır.

Sosyolog Maaşları

Sosyologların, kamu kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörde iş bulabilme imkanları olduğundan bahsetmiştik. Sosyologların ne iş yapacağı gibi yapacakları işin karşılığında alacakları maaş miktarı da merak edilen konulardan bir tanesidir. Maaş miktarları, çalışılan kuruma, sektöre ve meslekteki tecrübelerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ancak kamu kurumlarında çalışan sosyologların daha yüksek maaş aldıklarını söylemek pek de yanlış olmaz. 

Kamu kurumlarında “Sosyolog” unvanı ile çalışan bir memur göreve 9/1 derecesinde başlamaktadır. 2021 itibariyle 9/1 derecesinde göreve yeni başlayan, deneyimsiz bir sosyolog 5 bin TL civarında maaş almaktadır. 

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 10 yıl, derecesi 5/2 olan bir sosyolog 5 bin 100 TL civarında maaş almaktadır.

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 15 yıl, derecesi 3/1 olan bir sosyolog 5 bin 500 TL civarında maaş almaktadır.

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 25 yıl, derecesi 1/4 olan bir sosyolog 5 bin 750 TL civarında maaş almaktadır.

Gördüğünüz üzere sosyologların görevde geçirdiği süre arttıkça ve derecelerinde yükselme oldukça maaş miktarlarında da artışlar meydana gelmektedir.

Özel sektördeki maaş miktarının ise kamu kurumlarına göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özel sektörde maaş miktarları belirsizdir ve net bir şey söylemek mümkün değildir. Göreve başlayan sosyologların maaşları, çalıştıkları kurumlara ve pozisyonlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında ise asgari ücret veya asgari ücretten biraz daha yüksek bir miktarda maaş aldıklarını söyleyebiliriz.

Sosyolog Nasıl Olunur? 

Sosyologlar toplum için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple de sosyolog olabilmek için belirli bir eğitim alınması gerekmektedir. Sosyolog olabilmek için öncelikle 4 yıllık sosyoloji eğitiminin başarıyla tamamlanması gerekir. Bir eşit ağırlık bölümü olan sosyolojiyi kazanmak için ÖSYM’nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan alınmalıdır. Üniversitelerin Sosyoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyolog” unvanına sahip olur. Çeşitli kurumlardan alınabilecek sertifikalarla sosyolog olabilmek mümkün değildir. 

Gerçek bir sosyolog olabilmek için sadece lisans eğitimi almak yeterli değildir. Sosyologların görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken özellikler bulunmaktadır. Sosyoloji toplum bilimidir ve sosyologlar da toplumla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu sebeple sosyolog olmak isteyen bireyler toplumsal olaylara kayıtsız kalmamalı ve bunları yakından takip etmelidir. Araştırmacı bir kişiliğe sahip olması gereken sosyologların, inceleme ve gözlem yeteneklerinin de son derece güçlü olması gerekmektedir. Ayrıca sosyologlar eleştirel yaklaşım sergileyerek olaylar arasında bağlantı kurabilmeli ve gerekli çözüm önerilerini sunabilmelidir.

sosyolog sosyolog nedir sosyolog ne iş yapar sosyolog maaşları sosyolog nasıl olunur sosyoloji toplum bilimi
Bahriye Özgür
Bahriye Özgür
Blog Yazarı

2019 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla çeşitli eğitimlere katıldı, sertifikalar aldı. Okumaya ve araştırmaya olan ilgisi zamanla yazmaya yöneldi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir Toplum Bilimi: Sosyoloji
Meslekler

Bir Toplum Bilimi: Sosyoloji

05 Nisan 2018
Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog
Meslekler

Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog

11 Haziran 2019
Geleceğin Entelektüelleri
Popüler Yazılar

Geleceğin Entelektüelleri

16 Mayıs 2019