AnasayfaBlogSosyolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mayıs 2021
Bir grup ahşap figür öne bakacak şekilde yarım daire şeklinde dizilmiştir. Figürlerden biri mavi ve mor bir vazo, diğeri ise mavi ve yeşil bir nesnenin bulanık görüntüsüdür. Ayrıca yeşil ve mavi bir vazonun bulanık bir görüntüsü, kırmızı bir nesnenin yakın çekimi, beyaz bir nesnenin yakın çekimi, ahşap bir bebeğin yakın çekimi ve bir mantarın yakın çekimi vardır. Son olarak, bulanık kırmızı bir nesne ve bir insanın bacağının yakın çekimi yer alıyor. Figürler karmaşık detaylara sahip ve her biri beyaz arka planda göze çarpacak şekilde dikkatlice düzenlenmiş. Sahnedeki ışık yumuşak ve sıcak, sakin bir atmosfer yaratıyor. Figürler huzurlu bir enerjiyle çevrelenmiş gibi görünerek izleyicileri daha yakından bakmaya davet ediyor.
Sosyolog Nedir?Sosyolog Ne İş Yapar?Sosyologların Çalışma Alanları
Toplumu araştıran, toplumdaki değişim ve dönüşümü inceleyen kişilere sosyolog denir. Sosyoloji eğitimini başarıyla tamamlayan her birey sosyolog unvanını alır.Sosyologlar, toplumla ilgili her konuyu araştırır, toplumu inceler ve elde ettikleri sonuçları rapor ederler. Sorunlara çözüm üretir ve toplumun refahını yükseltmek için çalışırlar.Sosyologlar, devlet kurumlarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.
Sosyologlar, toplumun değişim ve dönüşüm sürecini inceler ve bu süreci anlamaya çalışır.Toplumdaki olayları, trendleri ve davranışları analiz eder, anlamaya çalışır ve bu bilgileri toplumun iyileştirilmesi için kullanır.Eğitim, sağlık, suç, yoksulluk, tarım ve aile gibi birçok farklı alanda araştırma yapabilirler.
Tarafsız bir bakış açısına sahip olmalı ve analitik düşünme yeteneği gerektiren bir meslektir.Toplumun ve bireylerin davranışlarını, tutumlarını ve etkileşimlerini inceleyerek toplum üzerinde genel bir anlayış geliştirir.Sosyologlar genellikle kamusal, özel ve sivil sektörlerde, halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılıkta çalışabilirler.
Toplumsal olayları ve sorunları tarafsız bir perspektiften inceleyen, analiz eden ve anlamlandıran bir sosyal bilimcilere verilen addır.Geniş bir toplumsal konu yelpazesi üzerinde nitel ve nicel araştırmalar yapar, ve bulgularını hem akademik hem de genel toplum ile paylaşabilirler.Hükümet organları, eğitim kurumları, araştırma laboratuvarları, danışmanlık firmaları, sivil toplum kuruluşları ve alanlarına uygun özel sektör şirketlerinde çalışabilirler.
Sosyologlar, insanların topluluklar içindeki davranışlarını, etkileşimlerini ve dönüşümünü inceler ve analiz eder.Toplumun çeşitli alanlarındaki problemler üzerine araştırmalar yapar, analizlerde bulunur ve çözüm önerileri sunar.Dini etkinlikler, etnik çatışmalar, iç göçler, nüfus yoğunluğu gibi konularda da araştırmalar yapabilirler.
Sosyologlar, toplumların ve toplulukların iç yüzünü anlamak ve analiz etmek için bilimsel metodolojileri ve teorileri kullanır.Sosyoloji, toplumda meydana gelen olguları, eğer varsa, düzgün ve sistemli bir şekilde açıklamayı amaçlar.Halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılık gibi istihdam alanlarına sahiptirler.
Sosyologlar, toplumları ve toplumların gelişimini, işlevlerini, yapısını ve etkileşimlerini inceleyen kişilere denir.Toplumsal düzenlemeleri, değişimleri ve problemleri inceleyip bunları anlamak ve açıklamaktadırlar.Sosyologlar, okullarda öğretmen, üniversitelerde araştırmacı, devlet dairesinde memur veya özel sektörde danışman olabilirler.
Sosyologlar, toplumu bilimsel bir bakış açısıyla analiz eden ve bu konuda araştırma yapan kişilere denir.Sosyologlar, toplumu ve toplumda yaşanan olayları ve davranışları inceler, analiz eder ve bu konuda teoriler geliştirir.Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi birçok yerde çalışabilirler.
Bireylerin ve toplulukların toplumsal etkileşimlerini ve toplumsal yapıyı inceleyen ve eleştiren bir sosyal bilimcidir.Araştırma yoluyla toplumda oluşan sosyal yapıları ve sorunları anlamaya ve analiz etmeye çalışırlar.Devlet daireleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör şirketleri ve daha pek çok yerde çalışabilirler.
Sosyologlar, insanların topluluklar halinde nasıl yaşadığına ve davrandığına bakar. Bu içerisinde toplumsal etkileşimleri, toplumun nasıl değiştiğini ve dönüştüğünü anlamak ve analiz etmek de bulunur.Toplumsal olayları ve sorunları tarafsız bir perspektiften gözlemleyip analiz ederler ve bu konuları anlamaya çalışırlar.Kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, eğitim kurumlarında ve daha birçok alanda çalışabilirler.

Her meslek ayrı bir öneme sahiptir ancak bazı mesleklerin önemi diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Sosyolog da bu mesleklerden bir tanesidir. Toplumlar için ihtiyaç duyulan, büyük bir öneme sahip sosyoloji bilimi ve sosyologlar olmazsa olmazlardır. Bu sebeple de sosyolog saygın meslekler arasında yer almaktadır. Sosyologların varlığı toplumlar ve insanlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. 

Sosyolog Nedir?

“Sosyolog Nedir?” sorusuna cevap vermeden önce kısaca sosyolojinin ne olduğundan bahsetmeliyiz. Sosyoloji kavramı ilk kez Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Bu sebeple de Comte sosyolojinin kurucusu olarak bilinmektedir. sosyoloji, toplum bilimi olarak tanımlanan, toplumu araştıran ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. geçmişten günümüze toplumların değişiminin ve dönüşümünün sistematik bir şekilde incelenmesini sağlamaktadır. Sosyoloji toplumdaki olaylardan bağımsız düşünülemez. Bu sebeple de herkes sosyolojinin bilinen şeyleri açıkladığını düşünmektedir. Ancak sosyoloji bizlere her konu hakkında düşündüğümüzden daha farklı yorumların da var olabileceğini göstermektedir. Tüm bu görevleri yerine getiren kişiler de sosyologlardır. Sosyoloji eğitimini başarıyla tamamlayan her birey “Sosyolog” unvanını almaktadır.

Sosyologlar toplumun refahı için çalışır ve varlıkları son derece önemlidir. Sosyologlar toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Bunu yaparken de tarafsız bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. Sosyologlar, toplumdaki bireyleri, kültürlerini ve içerisinde bulunulan zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak araştırmalarına yön verirler. Toplumsal olaylardan ayrı düşünülemeyen sosyoloji bilimi, araştırma ve incelemelerinde diğer pek çok disiplinden de faydalanmaktadırlar.

Toplumda var olan; eğitim, sağlık, suç, terör, yoksulluk, tarım, cinsellik, etnik ve dini konuların tümünde yapılan araştırmalar sosyologların uzmanlık alanına girmektedir. Eğitimde gelişmenin nasıl sağlanacağı, suçların artma sebeplerinin neler olduğu ve bu suçların azaltılması için neler yapılabileceği gibi toplum için büyük önem arz eden konular üzerinde araştırma yaparak çözüm yolları bulmak sosyologların görevleri arasındadır. Toplum için büyük bir öneme sahip olan aile kurumunda yaşanan sorunlar da sosyologların inceleme alanına girmektedir. Ailede yaşanan sorunlar, boşanmaya giden evlilikler ve bu durumların ortaya çıkmasına sebep olan etkenlerin araştırılması da sosyologların inceleme alanına girmektedir. Bunlar sosyologların inceleme alanlarından sadece birkaç tanesidir. Bunlar gibi toplumun büyük kesimlerini önemli ölçüde etkileyen daha pek çok durum vardır ve bunların çözümünde sosyologlara büyük bir rol düşmektedir.

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyologlar, gözlemci, araştırmayı seven, çözüm odaklı ve toplumsal konulara ilgili olmalıdır. Merak eden, sorgulayan ve toplumu ileri götürmeyi amaçlayan sosyologlar toplumla ilgili her alanda yer almaktadır.

Sosyologlar, kamuda ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Toplum ve insanla ilgili olan her alan sosyologlar için çalışma alanı oluşturabilir. Sosyologlar toplumla ilgili her konuyu araştırır, toplumu inceler ve buradan elde ettikleri sonuçlarını rapor ederler. Eğitim, suç, sağlık, yoksulluk, tarım, aile, dini ve etnik konular gibi toplumda var olan tüm konular sosyologların uzmanlık alanına girmektedir. Pek çok uzmanlık alanını barındıran sosyoloji bilimi içerisinde sosyologlar, ister bir alanda uzmanlaşarak akademisyen olabilmekte, isterlerse devlet kurumlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. Diledikleri takdirde felsefe grubu öğretmenliği yapmaları da mümkündür. Sosyologlar ayrıca araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün pek çok alanında da çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu alanlardan bazıları; halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılık şeklinde sıralanabilir. 

Sosyologlar araştırmalarında konuların kapsamına göre anket veya kaynak taraması gibi farklı yöntemlere başvurabilirler. Toplumla ilgili her konuda araştırma yapan sosyologlar, bu araştırmaların sonucunu rapor haline getirmektedir. Araştırma verilerinden elde ettikleri sonuçlara dayanarak da sorunlara çözüm üretmekte ve toplumun refahını yükseltmek için gerekeni yapmaktadırlar. Sosyologlar araştırmalarını yaparken ve bu araştırmaların sonucunda gerekli çözümleri üretirken diğer disiplinlerden de faydalanmalıdır. Ayrıca eleştirel bir yaklaşım tercih etmeleri de çözüme ulaşmada son derecede önemlidir. Sosyologların görevini en doğru şekilde yapabilmeleri bu eleştirel yaklaşıma da bağlıdır. Toplumun her alanında var olan, araştıran, gözlemleyen sosyologlar, diğer sosyologlarla ve sosyal bilimcilerle de bilgi alışverişinde bulunmalıdır.

Sosyolog Maaşları

Sosyologların, kamu kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörde iş bulabilme imkanları olduğundan bahsetmiştik. Sosyologların ne iş yapacağı gibi yapacakları işin karşılığında alacakları maaş miktarı da merak edilen konulardan bir tanesidir. Maaş miktarları, çalışılan kuruma, sektöre ve meslekteki tecrübelerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ancak kamu kurumlarında çalışan sosyologların daha yüksek maaş aldıklarını söylemek pek de yanlış olmaz. 

Kamu kurumlarında “Sosyolog” unvanı ile çalışan bir memur göreve 9/1 derecesinde başlamaktadır. 2021 itibariyle 9/1 derecesinde göreve yeni başlayan, deneyimsiz bir sosyolog 5 bin TL civarında maaş almaktadır. 

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 10 yıl, derecesi 5/2 olan bir sosyolog 5 bin 100 TL civarında maaş almaktadır.

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 15 yıl, derecesi 3/1 olan bir sosyolog 5 bin 500 TL civarında maaş almaktadır.

  • 2021 itibariyle görevde geçirdiği süre 25 yıl, derecesi 1/4 olan bir sosyolog 5 bin 750 TL civarında maaş almaktadır.

Gördüğünüz üzere sosyologların görevde geçirdiği süre arttıkça ve derecelerinde yükselme oldukça maaş miktarlarında da artışlar meydana gelmektedir.

Özel sektördeki maaş miktarının ise kamu kurumlarına göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özel sektörde maaş miktarları belirsizdir ve net bir şey söylemek mümkün değildir. Göreve başlayan sosyologların maaşları, çalıştıkları kurumlara ve pozisyonlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında ise asgari ücret veya asgari ücretten biraz daha yüksek bir miktarda maaş aldıklarını söyleyebiliriz.

Sosyolog Nasıl Olunur? 

Sosyologlar toplum için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple de sosyolog olabilmek için belirli bir eğitim alınması gerekmektedir. Sosyolog olabilmek için öncelikle 4 yıllık sosyoloji eğitiminin başarıyla tamamlanması gerekir. Bir eşit ağırlık bölümü olan sosyolojiyi kazanmak için ÖSYM’nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan alınmalıdır. Üniversitelerin Sosyoloji bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyolog” unvanına sahip olur. Çeşitli kurumlardan alınabilecek sertifikalarla sosyolog olabilmek mümkün değildir. 

Gerçek bir sosyolog olabilmek için sadece lisans eğitimi almak yeterli değildir. Sosyologların görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken özellikler bulunmaktadır. Sosyoloji toplum bilimidir ve sosyologlar da toplumla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu sebeple sosyolog olmak isteyen bireyler toplumsal olaylara kayıtsız kalmamalı ve bunları yakından takip etmelidir. Araştırmacı bir kişiliğe sahip olması gereken sosyologların, inceleme ve gözlem yeteneklerinin de son derece güçlü olması gerekmektedir. Ayrıca sosyologlar eleştirel yaklaşım sergileyerek olaylar arasında bağlantı kurabilmeli ve gerekli çözüm önerilerini sunabilmelidir.

Toplumu araştıran, toplumdaki değişim ve dönüşümü inceleyen kişilere sosyolog denir Sosyoloji eğitimini başarıyla tamamlayan her birey sosyolog unvanını alır, Sosyologlar, toplumla ilgili her konuyu araştırır, toplumu inceler ve elde ettikleri sonuçları rapor ederler Sorunlara çözüm üretir ve toplumun refahını yükseltmek için çalışırlar, Sosyologlar, devlet kurumlarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler, Sosyologlar, toplumun değişim ve dönüşüm sürecini inceler ve bu süreci anlamaya çalışır, Toplumdaki olayları, trendleri ve davranışları analiz eder, anlamaya çalışır ve bu bilgileri toplumun iyileştirilmesi için kullanır, Eğitim, sağlık, suç, yoksulluk, tarım ve aile gibi birçok farklı alanda araştırma yapabilirler, Tarafsız bir bakış açısına sahip olmalı ve analitik düşünme yeteneği gerektiren bir meslektir, Toplumun ve bireylerin davranışlarını, tutumlarını ve etkileşimlerini inceleyerek toplum üzerinde genel bir anlayış geliştirir, Sosyologlar genellikle kamusal, özel ve sivil sektörlerde, halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılıkta çalışabilirler, Toplumsal olayları ve sorunları tarafsız bir perspektiften inceleyen, analiz eden ve anlamlandıran bir sosyal bilimcilere verilen addır, Geniş bir toplumsal konu yelpazesi üzerinde nitel ve nicel araştırmalar yapar, ve bulgularını hem akademik hem de genel toplum ile paylaşabilirler, Hükümet organları, eğitim kurumları, araştırma laboratuvarları, danışmanlık firmaları, sivil toplum kuruluşları ve alanlarına uygun özel sektör şirketlerinde çalışabilirler, Sosyologlar, insanların topluluklar içindeki davranışlarını, etkileşimlerini ve dönüşümünü inceler ve analiz eder, Toplumun çeşitli alanlarındaki problemler üzerine araştırmalar yapar, analizlerde bulunur ve çözüm önerileri sunar, Dini etkinlikler, etnik çatışmalar, iç göçler, nüfus yoğunluğu gibi konularda da araştırmalar yapabilirler, Sosyologlar, toplumların ve toplulukların iç yüzünü anlamak ve analiz etmek için bilimsel metodolojileri ve teorileri kullanır, Sosyoloji, toplumda meydana gelen olguları, eğer varsa, düzgün ve sistemli bir şekilde açıklamayı amaçlar, Halkla ilişkiler, yazarlık, aile danışmanlığı, insan kaynakları, medya, gazetecilik ve reklamcılık gibi istihdam alanlarına sahiptirler, Sosyologlar, toplumları ve toplumların gelişimini, işlevlerini, yapısını ve etkileşimlerini inceleyen kişilere denir, Toplumsal düzenlemeleri, değişimleri ve problemleri inceleyip bunları anlamak ve açıklamaktadırlar, Sosyologlar, okullarda öğretmen, üniversitelerde araştırmacı, devlet dairesinde memur veya özel sektörde danışman olabilirler, Sosyologlar, toplumu bilimsel bir bakış açısıyla analiz eden ve bu konuda araştırma yapan kişilere denir, Sosyologlar, toplumu ve toplumda yaşanan olayları ve davranışları inceler, analiz eder ve bu konuda teoriler geliştirir, Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi birçok yerde çalışabilirler, Bireylerin ve toplulukların toplumsal etkileşimlerini ve toplumsal yapıyı inceleyen ve eleştiren bir sosyal bilimcidir, Araştırma yoluyla toplumda oluşan sosyal yapıları ve sorunları anlamaya ve analiz etmeye çalışırlar, Devlet daireleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör şirketleri ve daha pek çok yerde çalışabilirler, Sosyologlar, insanların topluluklar halinde nasıl yaşadığına ve davrandığına bakar Bu içerisinde toplumsal etkileşimleri, toplumun nasıl değiştiğini ve dönüştüğünü anlamak ve analiz etmek de bulunur, Toplumsal olayları ve sorunları tarafsız bir perspektiften gözlemleyip analiz ederler ve bu konuları anlamaya çalışırlar, Kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, eğitim kurumlarında ve daha birçok alanda çalışabilirler
sosyolog sosyolog nedir sosyolog ne iş yapar sosyolog maaşları sosyolog nasıl olunur sosyoloji toplum bilimi
Sarı saçlı genç bir kadın kameraya mutlu bir şekilde gülümsüyor ve doğrudan objektife bakıyor. Açık ve dostça bir ifadesi var, gözleri geniş ve dudakları hafif bir sırıtış içinde. Yanakları hafifçe kızarmış ve teni ışıkta parlıyor. Beyaz bir tişört ve üzerinde küçük bir tılsım olan bir kolye takıyor. Saçları geriye doğru düşük bir at kuyruğu şeklinde toplanmış ve kolları göğsünün önünde kavuşturulmuş. Düz beyaz bir arka planın önünde duruyor ve yanında birkaç bitki var. Rahat ve memnun görünüyor, anı yaşıyor ve kamera önünde geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Bahriye Özgür
Blog Yazarı

2019 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla çeşitli eğitimlere katıldı, sertifikalar aldı. Okumaya ve araştırmaya olan ilgisi zamanla yazmaya yöneldi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlekli ve mavi kot pantolonlu bir kadın yeşil bir arka planın önünde durmakta ve sağ elini havada sallamaktadır. Kısa, açık kahverengi saçları var ve sol kolunda bir saat takıyor. Arka planda, içinde siyah yazı olan büyük yeşil bir daire ve kadının sağında beyaz bir daire içinde siyah bir X işareti var. Resmin alt kısmında ise siyah beyaz bir logo yer alıyor. Kadın gülümsüyor ve elini bir karşılama jestiyle kaldırmış. Etrafında hareket edebileceği geniş bir alan olan açık bir alanda durmaktadır.
Online Eğitim

Sosyologlar İçin Online Eğitimler

30 Haziran 2021
Beyaz tuğla bir duvara dayalı bir rafta çeşitli renk ve boyutlarda bir kitap koleksiyonu bulunuyor. Kitapların sırtlarında kırmızı harfler olduğu görülüyor ve görüntünün ortasında kırmızı bir dairenin yakın çekimi görülebiliyor. Sağında kırmızı ve beyaz bir nesneden oluşan bir logo ve onun da sağında yine kırmızı ve beyaz bir logo yer alıyor. Arka planda, görüntünün büyük bir kısmını oluşturan beyaz tuğla duvarın yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, rafta duran bir grup kitap ve daha solda kırmızı beyaz bir logonun yakın çekimi görülüyor. Logo beyaz zemin üzerine kırmızı harflerden oluşuyor. Genel olarak bu görsel, arka planında tuğla duvar olan kitaplarla dolu bir rafı göstermek için kullanılabilir.
Bölümler

Sosyoloji Bölümü Nedir?

13 Temmuz 2020
Bu resim, ön yüzünde sarı bir metin bulunan bir kitap yığınının yakın çekimini göstermektedir. Kitapların önünde, içinde birkaç kalem bulunan siyah örgü bir kap yer alıyor. Resmin köşesinde bir kağıt parçasının yakın çekimi görülmekte, altta ise bir çörek yer almaktadır. Sahnenin bütününde bir kitap ve kalemler bir tutucu içinde tasvir ediliyor, tutucu ise siyah örgü kap. Köşedeki kâğıdın üzerinde bir işaret görülüyor ve bu da görüntü için bir bağlam duygusu sağlıyor. Sahne yakın plandan çekilmiş ve izleyicinin görüntüdeki nesnelere detaylı bir şekilde bakabilmesini sağlıyor.
Meslekler

Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog

11 Haziran 2019
Bu resim bir kitabın üzerinde duran bir çift gözlüğü göstermektedir. Gözlük siyahtır ve kitap kapalıdır. Kitap kağıttan yapılmış gibi görünüyor ve gözlük yuvarlak şekilli. Gözlük, camları yukarı bakacak şekilde kitabın üzerine oturmaktadır. Camlar yansıtıcıdır ve hafif bir renk tonu vardır. Gözlüğün kolları hafifçe bükülmüş ve çerçevesi ince. Arka planda beyaz çerçeveli ve hafif perdeli bir pencere var. Güneş pencereden parlamakta ve sahneye parlak bir ışık saçmaktadır. Arka plan açık mavi renktedir.
Popüler Yazılar

Geleceğin Entelektüelleri

16 Mayıs 2019
Bir adam önünde satranç tahtası olan bir masada oturmaktadır. Gömlek ve pantolon giymiştir ve yüzü görünmektedir. Önündeki satranç taşlarına dikkatle konsantre olmuş, bakışları satranç tahtasına odaklanmıştır. Masanın üzerinde, üzerinde ağaç resmi olan beyaz bir kupa ve bir yığın bilgisayar klavyesi vardır. Sağında, biri beyaz diğeri metal olmak üzere birkaç satranç taşı var, ikisi de yakından bakıyor. Arkasındaki duvarda üzerinde yazı olan bir tabela var. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, hamle yapmaya hazır.
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
10280
Bu görsel, Akıl ve Zeka Oyunları üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah gömlekli bir adam, gri zemin üzerinde mor bir sekizgen, beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire ve beyaz zemin üzerinde yeşil bir elmas gibi renkli şekillerin bulunduğu bir duvarın önünde oturuyor. Kameraya gülümseyerek kursun ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ima ediyor. Kurs, katılımcıların zihinsel ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Problem çözme, eleştirel düşünme, hafıza, odaklanma ve yaratıcılık gibi konuları incelemektedir. Kurs ayrıca bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak simülasyonlar, bulmacalar ve diğer aktiviteleri de içermektedir. Doğru rehberlik ve uygulama ile kişi daha zeki ve yaratıcı olma yolunda önemli ilerleme kaydedebilir.
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
9130
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464