AnasayfaBlogAmeliyathane Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ameliyathane Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

07 Nisan 2021
Ameliyathane Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Ameliyathane hemşiresi; gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun öncesinde ameliyathaneyi işleme uygun olabilecek şekilde hazırlamak, cerrahi uzman ve ekibini asiste işlemini sağlamak ve kendisini verilen diğer gAmeliyathane Hemşiresi,  Ameliyathane Hemşiresi nedir,  Ameliyathane Hemşiresi ne iş yapar,  Ameliyathane Hemşiresi maaşları,  Ameliyathane Hemşiresi nasıl olunur,örevleri yerine getirmekle ifade edilebilecek bir sağlık personelidir. Ameliyat hemşiresinin tanımı ve görevleri, nasıl ameliyathane hemşiresi olunacağı gibi bazı konulara yer verdik.

Ameliyathane Hemşiresi Nedir?

Cerrahi bilimi, hastaları vücut şekil bozukluklarını ve hastaları, bilim temelinde sanat ile bazı özel geliştirilmiş aletler kullanarak tedavi yapmayı temel aldığını belirtebiliriz. Cerrahi girişim, yapı bozulmalarının ya da hastaların ilaçla tedavi edilemedikleri durumlarda, yaralanmalarda veya estetik amaç için başvurulan bir yol olmakla beraber, temelinde hastanın. hastalıklı organın kesilip çıkarılarak tedavi edilmesine dayanmakta ve kontrollü travma olarak onaylanmaktadır.

Yara ile ilgilenen kişi, ameliyatı gerçekleştiren kişi cerrahi hekim kavramını oluşturmakta, ameliyat hemşiresi ise ameliyat süresi boyunca hastanın fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını belirleyerek hastanın sağlığına yeniden kavuşması ve sürdürülmesi adına bilimsel bilgi üzerine kurulmuş, hemşirelik faaliyetlerini koordine eden ve hastaya özel holistik denilebilecek kapsamda bakımını sağlayan bir sağlık profesyoneli olarak tanımlanabilir. (4)

Ameliyathane Hemşiresi Ne İş Yapar?

Ameliyathane hemşirelerin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Beraber çalışmış olduğu ve sorumluluğu bulunduğu diğer sağlık çalışanları ameliyathane sorumlu hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı, hemşirelik hizmetleri müdürüne doğrudan bağlı olarak görevini yerine getirir. Görev ve yetkilerini iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlar sırasıyla;

 • Ameliyathane Steril ( Scrub) Hemşire Görev, Sorumlulukları

 • Ameliyathane Dolaşan (Sirküle) Hemşire Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Ameliyathane Steril ( Scrub) Hemşire Görev, Sorumlulukları

 • Ameliyat esnasında steril alan içinde çalışmakla görevlidir.

 • Steril alanın mikroorganizmalardan korunmasına yönelik aseptik tekniklerini uygulamaya çalışırken kontaminasyonların önüne geçebilmek için gerekli önlemleri alır.

 • Hasta güvenliğine yönelik ameliyathanede gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.

 • Ameliyatın gerçekleşeceği günün öncesindeki zaman diliminde, ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Malzeme ve aletlerle ilgili hazırlıkları gerçekleştirir.

 • Gerçekleşen cerrahi işlemler boyunca ekipte yer alır ve aktif olarak görevini yerine getirir.

 • Cerrahi el antisepsisini sağlar. Öncelikle kendisi steril gömlek ve eldiven giyer daha sonra cerrahi işlemi gerçekleştirecek ekibin gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olur.

 • Ameliyat işlemi sırasında ihtiyaç duyulan steril alet ve diğer malzemelerin hazırlanmasını, kullanıma sunulmasını gerçekleştirir.

 • Hastanın steril örtülmesine yardımcı olur.

 • Cerrahın ihtiyacı olabilecek malzemeyi önceden belirleyerek işlemin tipine göre düzenler ve verir. Bununla beraber malzemenin alımı kolay olabilecek şeklide yerleştirir.

 • Cerrahi işlemim gerçekleşmiş olduğu esnada gerek duyulan iğne, iplik benzeri sarf malzemelerin yeteri kadar hazırlayarak, kullanıma hazırlar.

 • İşlem sonrası bütün aletlerin, tamponlar ve kompresleri dolaşan hemşire ile beraber sayar ve kaydetme işlemini gerçekleştirir.

 • Ameliyat sırasında alınan klinik örnekleri tanımlayarak gezici hemşireye güvenli bir şekilde teslimini sağlar

 • Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında ilgili malzemelerin prosedüre uygun temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlamasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

 • Kendi işi kapsamında Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu’nu kontrollerini sağlar.

Ameliyathane Dolaşan (Sirküle) Hemşire Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Ameliyathanede olan hastanın hemşirelik bakımına ait çalışmalarından sorumludur.

 • Ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrasında cerrahi ekibin olabilecek malzeme ihtiyaçlarını sağlar.

 • Hastanın kimliğini doğrulayarak hasta bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirir.

 • Hastanın olabilecek herhangi bir endişesinde psikolojik destek sağlar.

 • Hastanın güvenliği ve konforu için beraber çalışmış olduğu ekibi gözleyerek yardımcı olur.

 • Hasta güvenliği ve uygun hasta bakımı için ihtiyaç duyulan bütün uyguları gerçekleştirir.

 • Hastanın ameliyat masasına alınmasını, olabilecek en uygun pozisyona getirilmesini ve güvenliğinin sağlanmasına yardım ederek mahremiyeti korur.

 • Cerrahi işlem boyunca odada bulunarak ihtiyaca yönelik destek sağlar. İhtiyaç gerektiren tıbbi malzemeyi temin ederek, paket açma standartlarını gerçekleştirir.

 • Cerrahi doku örneklerini olabilecek en uygun şekilde hazırlayarak kaydeder veya kayıt işleminin sağlanması için sekreterliğe teslimini ve laboratuvara gönderilmesini sağlar.

 • Cerrahi işleme başlamadan önce, sırası ve sonrası ameliyatta sayımı gerçekleşecek tampon, uzun tampon, gaz kompres, iğne, cerrahi alet gibi malzemeleri steril hemşire ile beraber emin oluncaya dek sayar ve kaydeder, son olarak ise imzalar.

 • Ameliyatı gerçekleşen hastayı güvenli bir biçimde ünitede görevli hemşireye yazılı ve sözlü olarak teslimini yapar.

 • Kendi işi ile ilgili olan kısmında Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formunun kontrollerini yapar.

 • Ameliyat salonu ile ilgili kayıtları yapar ve salonun daha sonraki hasta için hazırlanmasını sağlar.

Ameliyathane Hemşiresi Maaşları

Ameliyathane hemşirelerinin almış oldukları bazı durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenler;

 • Kamu veya özel hastanelerde çalışılması,

 • Kıdem yılına göre

 • Görev yapılan coğrafi bölgeden gelen ek ödemeler

 • Evli veya bekar olunması, çocuklu ya da çocuksuz olunması

 • Hastanenin sağlamış olduğu döner sermayeden gelen ödemeler şeklinde bazı değişkenler gösterilebilir.

2020 yılına ait genel maaş alımlarını kamu ve özel olarak iki farklı başlıkta değerlendirilebilir.

Kamu hastanelerinde en düşük maaş 4.000 seviyelerinde iken en yüksek maaş ise 5000 dolayında olduğu görülmektedir. Burada görevli bir ameliyathane hemşiresinin ortalama maaş alımı 45000 seviyelerindedir.

Özel hastanelerde ise maaş alımları kamuya göre daha düşük görünmektedir. Fakat kurumsal olan kimi hastanelerde kamu hastanelerinden biraz daha fazla maaş aldıkları ortaya çıkmıştır. özel hastanelerde ameliyathane hemşirelerin maaşları en düşük 3500 TL en fazla ise 4500 TL civarındadır. Yukarıda yer alan maaş göstergelerine kamu ve özel hastanelerin bulundukları coğrafi bölge, ameliyathane hemşiresinin kıdem yılı gibi bazı kriterler eklenmemiştir.

Ameliyathane Hemşiresi Nasıl Olunur?

Ameliyathane hemşiresi olma için liselerin sayısal bölümlerin mezun olmak gerekir. Bunun dışında sağlık meslek lisesi mezunu olarak da KPSS sınavına girerek kamu personeli çalışma fırsatını yakalayabilirsiniz. Fakat daha fazla özlük haklarına sahip olmak isteniyorsa Yüksek Öğretim Kurumunun her yıl düzenlediği iki aşamlı sınavlara girerek lisans eğitimi seviyesinde de bu meslek elde edilebilir. Bunun için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi ( AYT) sınavlarında istenilen puanları almak gerekiyor.

İlgili üniversitede alınan hemşirelik bölümü lisans eğitiminin akabinde Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen eğitimlere katılarak sertifikalarını almak gerekiyor. Bu eğitimler kurum içi eğitimler olabildiği gibi kurum dışı demiş olduğumuz eğitimler şeklinde de olabilmektedir.

Ameliyathane Hemşiresi Ameliyathane Hemşiresi nedir Ameliyathane Hemşiresi ne iş yapar Ameliyathane Hemşiresi maaşları Ameliyathane Hemşiresi nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.