AnasayfaBlogProje Geliştirme Uzmanı Nitelikleri Nelerdir?
Meslekler

Proje Geliştirme Uzmanı Nitelikleri Nelerdir?

29 Ocak 2020
Bir el, üzerinde binalar ve uçaklar da dahil olmak üzere çeşitli nesneler bulunan bir tepsi tutmaktadır. Uçaklar gökyüzünde uçuyor ve özellikle bir tanesi sağ üst köşede görülüyor. Binalar görüntünün alt kısmında görülüyor ve bazılarının yüksek kuleleri var. Tepsinin üzerinde bir desen var ve el kenarları hafifçe kavrıyor. Gökyüzü açık mavi ve birkaç beyaz bulut görülüyor.
Proje Geliştirme Uzmanı NitelikleriAçıklamaÖrnek
Sorunları Analiz EtmeProjenin başarılı olması için öncelikli olarak analizlerin yapılması ve bu analizlere dayalı hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.Mevcut durum analizi, risk analizi, maliyet analizi vb.
Yenilik GetirmeProje kapsamında değer katmak ve daha iyi bir sonuç elde etmek için yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi gerekmektedir.Yeni bir teknolojinin uygulanması, iş süreçlerinin geliştirilmesi vb.
Var Olanı DeğiştirmeHali hazırdaki durumun iyileştirilmesi ve proje hedeflerine ulaşma yolunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.İş süreçlerinin değiştirilmesi, yeni bir yazılım sisteminin devreye alınması vb.
Ekip YönetimiProje sürecince ekibi koordine edebilmek ve projeyi başarıya götürebilmek için uyumlu bir çalışma ortamı sağlama yeteneği gereklidir. Ekip toplantıları düzenleme, ekip motivasyonunu artırmak, ekip performansını yönetebilme vb.
Zaman YönetimiProjenin zaman çizelgesine uygun yürütülmesini ve zamanından tamamlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.Gantt chart vb. zaman tablolarını oluşturma veya kullanma
Risk YönetimiProje sürecinde karşılaşılabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve olası etkilerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir.Risk analizi yapma, riski en aza indirecek stratejileri belirleme vb.
RaporlamaProje sürecindeki ilerlemelerin, zorlukların ve sonuçların üst yönetime rapor olarak sunulması gerekmektedir.Periyodik başarı raporları, bitiş raporları vb.
Maliyet YönetimiProjenin bütçesinin belirlenmesine yardımcı olmak ve proje sürecince maliyet kontrolünün sağlanması gerekmektedir.Maliyet analizi yapabilme, bütçe planlaması yapabilme vb.
Pazar AraştırmasıSektör hakkında araştırmalar yaparak, trend ve rakip analizlerini gerçekleştirme yeteneği gerekmektedir.Türkiye'deki ve dünyadaki sektör trendlerini takip etme, rakip firmaları analiz etme vb.
Sunum YapabilmeHazırlanan projelerin ve/veya süreçlerin ilgili kişi veya kurumlara etkili bir şekilde sunulabilmesi gerekmektedir.Grafik ve analizlerin kullanıldığı, verimli içerikler hazırlayabilme vb.

Kendisi için belirlenen projeleri, bütçe ve zaman çizelgesi kapsamında başarılı bir şekilde bitirmekten sorumlu olan kişiye Proje Geliştirme Uzmanı denir. Aslında burada kilit cümle projedir. Peki proje nedir? Belirli bir amaca ulaşmak için dikkatlice planlanan ve tasarlanan, bireysel veya toplu girişime proje denir. Projeler orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlama  ve mevcut alternatifler arasından seçilen, uygun şekilde formüle edilmiş planlamadır. Bu anlamda projeyi fikirden uygulamaya geçiş yöntemi olarak açıklayabiliriz.

Proje geliştirmenin alt başlıklarını sorunları analiz etme, yenilik getirme ve var olanı değiştirme olarak belirtebiliriz. Belirli bir amaca ve hedefe yönelik yapılır. Öncelikli olarak analizler yapılarak amaçlar net ve açık olarak belirlenir ve değişim için ilk adım atılmış olur. Hedefleriniz ulaşılabilir olmalıdır ve yapacağınız faaliyetler projenin amacı ile örtüşmelidir. Bu nedenlerle projeyi yönetecek kişi çok önemlidir. Proje geliştirme uzmanı tecrübe, yeterlilik, iş gücü ve finansal anlamda projeyi yürütecek ve geliştirecek kapasitede olmalıdır. Aynı zamanda proje için oluşturulacak ekiple uyum içerisinde çalışmalıdır.

Proje geliştirme sürecinde,

 • Proje geliştirme faaliyetinin stratejiye uygunluğu ve sonuçları,

 • Proje amacının hedef kitlenin problemleri ile ilgisi,

 • Hedeflerin gerçekleştirilebilir olması,

 • Proje ile sağlanan faydanın devamlılığı yani sürdürülebilir olması ele alınmalıdır.

Proje Geliştirme Uzmanı Görev Tanımı

Gelişme ya da iyileşme yapılmak istenilen alanda projeye karar verildikten sonra projeye atanan proje geliştirme uzmanının belirli görev tanımları bulunmaktadır. Tüm görevi ağırlıklı olarak proje ve projede oluşabilecek sıkıntıların giderilmesi ile proje ekibinin motivasyon ve projeye olan inancını korumaktır. Projede yer alacak olan ekibin, yapacakları projeye inanmaları oldukça önemlidir. Bu sayede proje esnasında bir kopukluk yaşamadan, başladıkları süreci tamamlayacaklardır.

Bir proje geliştirme uzmanı genel olarak aşağıdaki görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

 • Projelerin şirketin hedefleri doğrultusunda ve planlanmış zaman içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması,

 • Projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek için proje gereksinimlerinin analiz edilmesi,

 • Yenilikçi fikirler geliştirilmesi ve ihtiyaç olması durumunda proje üzerinde iyileştirme ve düzenlemeler yapılması,

 • Maliyet analizleri yaparak, proje bütçesinin belirlenmesine yardımcı olunması,

 • Projede bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, tüm projeye olan etkisinin incelenmesi,

 • Proje çalışanlarından, gidişatı takip edebilmek için düzenli olarak güncelleme alınması,

 • Projenin belirlenen zamanda bitmesini engelleyecek problemlerin tanımlanması ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılması,

 • Risk yönetimi gerçekleştirerek, projedeki olası risklerin en aza indirilmesi,

 • Proje planlarının hazırlanarak üst yönetimin onayına sunulması,

 • Projenin durumu ile ilgili üst yönetime rapor verilmesi, ilerleme, zorluk yaşanan kısımlar vb.

 • Proje ekibinin performanslarının takip edilmesi,

 • Projenin belirlenen zamanda bitmesi için ekibin motivasyonunun yüksek tutulması,

 • Proje ile ilgili görsellerin hazırlanması ve sunumların yapılması,

 • Hazırlanan sunumları proje ekibine, yönetime, müşterilere ve iç denetim ekibine iletilmesi,

 • Sektör hakkında araştırmalar yapılması, trend ve rakip analizlerinin yapılarak raporlanması olarak düşünebilirsiniz.

Proje geliştirme uzmanı doğru soruları sormalı ve projeyi bunların cevaplarına göre yönlendirmelidir. Bu soruların cevaplarının tam olarak verilmesi, projenin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

 • Amaç Sorusu: Neden? Projenin neden yapılacağına ilişkin sorudur, projenin ortaya çıkış aşamasıdır.

 • Yer Sorusu: Nerede? Proje nerede, hangi departmanda gerçekleşecek sorusunun cevabıdır.

 • Zaman Sorusu: Ne zaman? Projenin zaman sınırlamasıdır. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesidir.

 • Kişi Sorusu: Kim İçin? Projenin hedef kitlesinin belirlenmesidir.

 • Faaliyetler Sorusu: Nasıl? Projenin iş akışının belirlenmesidir. Yürütme aşaması olarak düşünebilirsiniz.

Nasıl Proje Geliştirme Uzmanı Olunur?

Öncelikli olarak dört yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmalısınız. Mühendislik bölümleri mezunları özellikle endüstri mühendisleri, istatistik ve ekonomi bölümü mezunları proje geliştirme uzmanı olarak çalışabilirler. Ancak burada hangi bölümden mezun olduğunuzdan çok yetkinlikleriniz sizi ön plana çıkaracak ve bu meslekte ilerleyip ilerleyemeyeceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır. Aynı şekilde yabancı dilinizin olması gerekmektedir. Yaşadığımız global dünyada her an kim ile etkileşimde bulunacağınız belli olmadığından proje süreçlerinde zorluk yaşamamak için yabancı dilinizi geliştirmelisiniz.

Proje geliştirme uzmanı olarak çalışan birçok kişi kendilerini sertifikalar ile destekleyerek profesyonel proje yöneticiliğine geçiş yapmaktalar. Bunun için uluslararası geçerliliği olan sertifika almalısınız. Bu konu ile ilgili alabileceğiniz 3 farklı sertifika bulunuyor.

 • Project Management Professional (PMP)

 • Certified Associate in Project Management (CAPM)

 • Program Management Professional (PgMP)

PMP sertifikası PMI kuruluşu tarafından verilmektedir. 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almanızın ardından gerekli koşulları sağladığınız takdirde sınava girebilir ve sertifikanızı alabilirsiniz.

Proje Gelişme Uzmanı Nitelikleri 

Her meslekte olduğu gibi proje geliştirme uzmanlarının da belirli niteliklere sahip olması gerekiyor. Bu niteliklerinizin eksik olması kariyerinizde ilerlemenizi zorlaştıracaktır. Yani iş ilanlarında karşınızda nitelikler seçeceğiniz meslek için önem arz ediyor. Bir satışçının ikna yeteneğinin olmaması ya da bir finans uzmanının analiz yeteneği olmaması düşünülemez.

 • Planlama ve organizasyon becerisinin olması: Önemli bir hedefi gerçekleştirebilmeniz için hem kendi adınıza hem de başkası adına faaliyet belirlemenizdir. Projelerin tamamına hakim olmanızı ve denge kurmanızı kolaylaştırır.

 • İş takibi ve zaman yönetimi yapabilmesi: Projeler belirli süreler içerisinde yapılmalıdır. Sonsuz zamanda tamamlanacak bir proje ile karşılaşmadığınızı düşünüyorum. Proje geliştirme uzmanının iş takibi iyi olduğunda zaman yönetimini de iyi yaparak istenilen sürede projeyi bitirebilir.

 • İş birliği ve takım çalışmasına uygun olması: Günümüzün değişen organizasyon yapıları ile yalnız çalışma hemen hemen tüm şirketlerde bırakılmıştır. Tüm departmanlar ve çalışanlar birbiri ile işbirliği içerisinde çalışmalıdır.

 • analitik düşünme yeteneğine sahip olunması: Problemleri hızlı ve etkili çözme, küçük parçalara ayırarak daha basit hale getirme ve yönetilebilir hale geldiğinde çözmeye analitik düşünme diyebiliriz. Proje geliştirme uzmanı, proje süresince fazlaca problem ile karşılaşacaktır. Bunları sabırlı bir şekilde ve analitik şekilde çözmelidir.

 • İletişim kanallarının etkin olarak kullanılması: İletişim kanallarını yazılı ve sözlü olarak dikkate almalısınız. Ekip ile uyumlu olarak çalışmalı ve etkili iletişim kurmalıdır. Bir sorun öngördüğünde bunu karşı tarafa uygun bir dil ile iletmelidir.

 • Yabancı dil bilgisi: Hazırlanan projede yurt dışı kaynaklarına ihtiyaç duyduğunda bununla ilgilenebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Sorunları Analiz Etme, Projenin başarılı olması için öncelikli olarak analizlerin yapılması ve bu analizlere dayalı hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir, Mevcut durum analizi, risk analizi, maliyet analizi vb, Yenilik Getirme, Proje kapsamında değer katmak ve daha iyi bir sonuç elde etmek için yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi gerekmektedir, Yeni bir teknolojinin uygulanması, iş süreçlerinin geliştirilmesi vb, Var Olanı Değiştirme, Hali hazırdaki durumun iyileştirilmesi ve proje hedeflerine ulaşma yolunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir, İş süreçlerinin değiştirilmesi, yeni bir yazılım sisteminin devreye alınması vb, Ekip Yönetimi, Proje sürecince ekibi koordine edebilmek ve projeyi başarıya götürebilmek için uyumlu bir çalışma ortamı sağlama yeteneği gereklidir , Ekip toplantıları düzenleme, ekip motivasyonunu artırmak, ekip performansını yönetebilme vb, Zaman Yönetimi, Projenin zaman çizelgesine uygun yürütülmesini ve zamanından tamamlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir, Gantt chart vb zaman tablolarını oluşturma veya kullanma, Risk Yönetimi, Proje sürecinde karşılaşılabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve olası etkilerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir, Risk analizi yapma, riski en aza indirecek stratejileri belirleme vb, Raporlama, Proje sürecindeki ilerlemelerin, zorlukların ve sonuçların üst yönetime rapor olarak sunulması gerekmektedir, Periyodik başarı raporları, bitiş raporları vb, Maliyet Yönetimi, Projenin bütçesinin belirlenmesine yardımcı olmak ve proje sürecince maliyet kontrolünün sağlanması gerekmektedir, Maliyet analizi yapabilme, bütçe planlaması yapabilme vb, Pazar Araştırması, Sektör hakkında araştırmalar yaparak, trend ve rakip analizlerini gerçekleştirme yeteneği gerekmektedir, Türkiye'deki ve dünyadaki sektör trendlerini takip etme, rakip firmaları analiz etme vb, Sunum Yapabilme, Hazırlanan projelerin ve/veya süreçlerin ilgili kişi veya kurumlara etkili bir şekilde sunulabilmesi gerekmektedir, Grafik ve analizlerin kullanıldığı, verimli içerikler hazırlayabilme vb
proje proje geliştirme proje geliştirme uzmanı ekip analiz iyileştirme geliştirme performans
Genç bir kadın beyaz dişlerini göstererek kameraya doğru gülümsüyor. Parlak kahverengi gözleri ve yüzünden geriye doğru toplanmış uzun, siyah saçları var. Beyaz yakalı ve manşetli mavi bir gömlek ve beyaz bir etek giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş ve kendinden emin bir duruşu var. Yüzü yandan gelen ışıkla aydınlanmakta, sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratmaktadır. Rahatlamış ve mutlu bir halde görünüyor.
Tuba Kamaşoğlu Çağlar
Blog Yazarı

İnsan kaynakları, mülakat tavsiyeleri ve cv hazırlama konularında içerik üretiyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.