AnasayfaBlogTekstil Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Tekstil Mühendisliği Bölümü

26 Nisan 2021
Tekstil Mühendisliği Bölümü

Tekstil mühendisliği, giyim sektörüne ait teknoloji işleyişini yönetmek, tekstilde kullanılacak malzemeleri geliştirmek, kullanılan alet ve ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlamakla sorumludur. Aynı zamanda üretim sırasında karşılaşılabilecek risklerin en aza indirilmesi ve kaliteli ürün ortaya çıkması için gerekli takiplerin yapılmasını sağlar. 

Tekstil mühendisliği hayatımızın birçok alanında kullanılan kumaş türlerini geliştirmekten sorumludur.

Tekstil mühendislerinin görevleri şunlardır:

 • İstenen kriterlere uygun ürün geliştirir.

 • Kumaş ya da tekstil ürünlerini seçmek, değerlendirir.

 • Belirtilen kriterlerde numune ürün üretilmesini sağlar.

 • Üretim esnasında kalite standartlarına uygunluğu sağlar.

 • Üretilen ürünlerin istenilen renk skalasında uygunluğundan ve kalitesinden emin olur.

 • Yüksek performanslı kabul edilen spor tekstili ve medikal alanındaki kumaşları geliştirmek, performansı yüksek ürün araştırması yapar.

 • Üstün kalitede ürün oluşturmak için çeşitli kimyasal bileşenler oluşturmak.,

 • Müşteri öneri ve şikayetlerini değerlendirerek bu doğrultuda düzenlemeler yapar.

 • Müşteriyi ürün özellikleri konusunda bilgilendirir.

 • Doğru müşterilere doğru satışların yapılmasını sağlamak için satış ekibiyle iletişim halinde bulunur. 

 • Teknik danışmanlık sağlar. 

 • Tekstil Mühendisliği yapacak kişilerde olması gereken özellikler şunlardır:

 • Pratik çözüm yolu bulabilen, teknik düzeyde yüksek bilgi sahibi olan.

 • İnsan ilişkileri yüksek, iletişim sorunu olmayan kişiler olması önemlidir. 

 • Diğer departmanlarla iş birliği içerisinde işleri yürütmeli.

 • Önemli iş ayrımı yapabilmeli, görev değişikliği sırasında zorlanmamalı.

 • Kapalı alanlarda, işin gereği laboratuvar ve fabrika ortamında çalışabilmeli.

 • Belirtilen ürünleri zamanında teslim edebilmek için gerekli özveride bulunmalı.

 • Erkek adaylar askerliğini yapmış olmalı.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tekstil mühendisliği bölümü, yurt içi ve yurt dışında bulunan tekstil işletmelerinde, farklı metotlar uygulayarak, çeşitli tekstil ham maddeleri kullanılarak, giyimden ev tekstiline ve teknik tekstil ürünlerine kadar üretim yapacak ve yönetecek, alanında nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedefler. Ülkemizin ekonomisinde tekstil sektörü çok önemli bir yere sahiptir. Uluslararası ticarette ekonomik olarak yapılan alışverişin büyük çoğunluğu tekstil pazarından sağlanmaktadır. Bu yüzden alanında profesyonelleşmiş tekstil mühendisliği bölümü mezunları çok aranmaktadır.

Tekstil mühendisliği, tekstile ait ham maddelerin işlenmesi, farklı teknikler geliştirilmesi, laboratuvarlarda kontrollerinin yapılmasını sağlar. Yardımcı ham madde üreten fabrikaların, yapay lif üreten fabrikaların,  geliştirilmesini ve denetlemesini yapar. Tekstil mühendisliği bölümü kişiler mezun olduktan sonra pratik yaparlar. Okulda aldıkları teknik bilgileri pratik hayatta kullanmak zorundadırlar. İş hayatında yeni başlayan mühendisler için işverenler bir takım özellikler aramaktadır. Bunlar;

 • Kendine güven

 • Sorumluluk duygusu

 • Akademik bilgi

 • Ekip çalışması başarısı

 • Analitik düşünce gücü

 • İyi derecede yabancı dil

 • Sürekli gelişim içinde olmak

 • Modayı çok yakın takip etmek

 • Tekstil sektörüyle ilgili yenilikleri bilmek

Tekstil mühendisliği dünya genelinde yapılan uluslararası bir meslektir. Sürekli gelişime açık ve hep devam edecek geleceğin meslekleri arasındadır. Bu nedenle İngilizce dilbilgisi düzeyinizin ileri seviyede olması çok önemlidir. Bunu geliştirmek için tekstil mühendisliği bölümünü mutlaka İngilizce eğitimi alarak okuyabilir, yurtdışında yüksek lisans yapabilirsiniz. İleri seviyede dil bilgisi sizin uluslararası alanda iş bulmanızı ve daha yüksek gelirler elde etmenize çok önemli katkı sağlayacaktır.

Tekstil Mühendisliği iş imkanları nelerdir?

Tekstil Mühendisliği iş imkanları da oldukça geniştir. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda nitelikli ve işinin uzmanı tekstil mühendisi arayışı oldukça fazladır.

Tekstil mühendisleri iş imkanları;

 • Tekstil firmalarının satış kısmında çalışabilirler

 • Tekstil firmalarının üretim kısmında

 • İyi derecede İngilizce bilgisi varsa, ihracat yapan firmalarda,

 • Tekstil satış temsilcisi olarak,

 • Yurt içi ve yurt dışı tekstil işletmelerinde,

 • Konfeksiyon fabrikaları 

 • Dokuma-örme ve teknik tekstil ve hazır giyim işletmelerinde,

 • Kimyasal lif üreten fabrikalarda

 • Kimyasal tekstil kontrol laboratuvarında 

 • Fiziksel kontrol laboratuvarında

 • Temsilciliklerde,

 • Eğitim kurumları ve üniversitelerde 

 • İmalat sektöründe

 • Büyük firmaların genel merkezlerinde,

 • Planlama bölümlerinde,

 • Tedarik bölümlerinde,

 • Pazarlama bölümlerinde,

 • Mağazacılık bölümlerinde

 • Ar-ge bölümlerinde

 • Az gelişmiş ülkelere danışmanlık yapabilirler.

Tekstil mühendislerinin dolgun ücretler kazanmaları kendilerini geliştirmeleriyle doğru orantılıdır. İyi derecede İngilizce bilgisi bulunan, kendisine yatırım yapan, sürekli geliştiren, farklı düşünen, farklı deneyimlere sahip mühendisler piyasada iyi işlerde yüksek ücretlerde çalışabilir. 

Tekstil Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Tekstil mühendisliği mezunları birçok alanda iş yapabilirler. Tekstil mühendisliği, tekstile ait ham maddelerin işlenmesi, farklı teknikler geliştirilmesi, laboratuvarlarda kontrollerinin yapılmasını sağlar. Yardımcı ham madde üreten fabrikaların, yapay lif üreten fabrikaların,  geliştirilmesini ve denetlemesini yapar.

Tekstil ve konfeksiyon alanlarında çalışma imkanları vardır. Üretim, ar-ge, pazarlama alanlarında istenilen kalitede üretim yapmak için, ürünlerin üretim şekline göre işlemini gerçekleştirir. Üretim için gerekli ekipmanların bakımını ve kontrolünü sağlar. Pazarlama, üretim gibi diğer departmanlarla da iletişim içindedir. Teknik işlemleri yürütür. Üretimin zamanında yapılmasını sağlar. 

Tekstil Mühendisliği Dersleri nelerdir?

Tekstil Mühendisliği öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca aldıkları dersler şunlardır:

 • Türk dili

 • Atölye eğitimi

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Tekstil mühendisliğine giriş

 • Doğal lifler

 • Fizik

 • Genel Ekonomi

 • Kimya

 • Matematik

 • Organik Kimya

 • Kimyasal lifler

 • Statik

 • Teknik Resim

 • Bilgisayar programlama

 • Teknik İngilizce

 • İstatistik

 • İplikçilik

 • Dinamik

 • Mukavemet

 • Dokumacılık

 • Örmecilik

 • İplikçilik

 • Elektrik

 • Malzeme bilgisi

 • Konfeksiyon

 • İş ve zaman etüdü

 • Fiziksel tekstil muayeneleri

 • Terbiye

 • Teknik Tekstiller

 • İşletme Ekonomisi

 • Serbest işletme stajı

 • Tekstilde ürün ve süreç tasarımı

 • Teknik tekstiller

 • Kumaş tasarımı

 • İş sağlığı ve güvenliği

 • Tekstil kalite kontrolü

Tekstil Mühendisi Nedir?

Tekstil Mühendisi, imalat için gerekli ekipman ve malzemeler de dahil olmak üzere kumaş tasarımına ve yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Bir elyaf türü geliştirmenin en iyi yolunu belirleyebilir, hammaddelerin işlenmesine yardımcı olabilir, tamamlanmış tekstillere grafik tasarım eklemenin en iyi yolunu belirleyebilmektedir. Ayrıca başka türlü her proje sırasında sorunsuz üretim sağlayabilmektedir.

Tekstil Mühendisliği, farklı ihtiyaçlar için farklı ürünler yaratmayı vurgulayan özel bir makine mühendisliği biçimidir. Örneğin fırın eldivenleri için ısıya dayanıklı kumaşlar, yazlık giysiler için ise nefes alabilen kumaşlar kullanarak üretim yapmaktadır. Bazı durumlarda, bir Tekstil Mühendisi ayrıca pazarlama ve satışları desteklemekte, yeni malzemeleri araştırmakta ve tüm nihai ürünlerin beklenen güvenlik, kalite standartlarını karşılamasını sağlamaktadır.

Tekstil Mühendisi, tekstil ile ilgili tüm malzemelerin geliştirilmesi, makine ve teçhizatlarının yapılması, kontrol edilmesi ve giysi ile ilgili teknolojinin işleyişini yönetip sürdüren kişilere denir. Tekstil Mühendisliği, dünyadaki farklı kültürler ve gelenekler nedeniyle artan talep görmektedir. Mühendislik ve teknoloji alanındaki en popüler mesleklerden bir haline gelmiştir. Tekstil Mühendisliği, tekstil üretim sürecine dahil olan tekstil kumaşı ve ipliklerin üretiminin tüm faaliyetleriyle ilgilenen büyük bir teknoloji araştırma alanıdır. Endüstrilerin giysi, renk ve kumaş hattı etrafında dönen Proses Mühendisliğini de içermektedir.

Tekstil Mühendisliğinde teknoloji, bilim, elyaf, kumaş, tekstil ve konfeksiyon süreçleri, giyim ürünleri ve makinelerin tüm yönlerini tasarlamayı ve kontrol etmeyi desteklemektedir. Tekstil Mühendisleri, Proses Mühendisliği, Ar-Ge, üretim kontrolü, teknik satış, kalite kontrol ve ekipman türlerinden tüm bu elyafları, kumaşları ve iplikleri oluşturan prosedürlere kadar tekstil üretiminin birçok yönüyle ilgilenmektedir. Tekstil mühendisleri, tekstil üretiminde yer alan çeşitli süreçleri yönetir ve kontrol eder. Teknik, organizasyonel ve iş yönetimi görevlerini üstlenirler. Esas olarak üretimde, aynı zamanda araştırma, geliştirmede, kalite kontrolünde çalışmaktadırlar. Alım ve satım işlerine bakarak iş organizasyonu sorunlarını da çözmektedirler. Doğal, suni, sentetik lifler, iplikler, bükülmüş iplikler, bunların kumaş haline getirilmesi için daha ileri işlemleri yapmaktadırlar. Bu işlemlerin çoğu tekstil teknolojisine aittir. Tekstil Mühendisi'nin belirli görevleri ve nitelikleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • İhracatta pazar araştırması, geliştirmesi ve test etme işlemleri,

 • Moda yönlerini hesaplayarak yeni tekstil türlerini geliştirmek,

 • Teknik ve üretim süreçlerini takip ederek planlamalar yapmak,

 • Tekstil makinelerinin daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamak,

 • Kumaş türlerini belgelemek ve ürün özelliklerini oluşturmak,

 • Üretim denemelerini planlamak ve değerlendirmek,

 • Kalite güvence sistemlerini uygulamak,

 • Çevreyi koruma yönergelerine uygun çalışmak,

 • Tekstil tasarımı ürünlerini geliştirmek,

 • Tekstil pazarını gözlemlemek,

 • Giyim sektörüne ayrı bir boyut kazandırmak,

 • Moda merkezlerindeki trend gösterilerini, ticaret fuarlarını ve ilgili uzman dergilerini ziyaret etmek, değerlendirmek, tekstil makine firmalarını ziyaret etmek,

 • Tüketici davranışları, istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, tekstil pazarındaki boşlukları değerlendirmek,

 • Yeni ürünler oluşturmak için fikirler geliştirmek,

 • Tekstil numunelerini, malzemelerini ve renk kombinasyonlarını planlamak ve tasarlamak.

Tekstil Mühendisi Ne İş Yapar?

Tekstil Mühendisi olarak iş bulmanın temel nitelikleri, üniversitenin ilgili alanında bir lisans ya da yüksek lisans derecesi yapmaktır. Tekstil Mühendisi çeşitli kumaş türleri ve malzemeleriyle çalışma deneyimini içermektedir. Tekstil mühendisliği bölümünden mezun olmadan önce zorunlu staj hizmetini de yerine getirdikten sonra mezun olunabilmektedir. Bir tekstil mühendisinin sorumluluklarını yerine getirmek, yaratıcılık, detaylara dikkat, esneklik, her bir kumaş türü ve endüstriyel ürünlerdeki kullanımları hakkındaki bilgileri ezberleme becerisi gerektirmektedir.

Tekstil mühendisliği, kumaş, tekstil, konfeksiyon ürünleri, tekstil makineleri gibi ürünlerin tüm yönlerinin tasarımı ve kontrolüne yönelik bilimsel, mühendislik ilkelerinin uygulanmasıyla ilgilenmektedir. Tekstil Mühendisleri tekstil malzemeleriyle çalışmaktadır. Bunlar; elyaflar, iplikler, kumaşlar ve yüzeylerdir. Çoğu Tekstil Mühendisi, mevcut tekstil bazlı ürünleri iyileştirerek ya da yeni ürünler yaratarak ürün araştırma ve geliştirme üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca yeni lifler, iplikler, kumaşlar veya tekstil kaplamaları için kullanım bulmaya da dahil olabilmektedirler.

Tekstil mühendisleri iş çerçevesi adı altında üretimi kontrol edip, organize etmektedir. İş hazırlığı ve iş birliği içerisinde üretim süreçlerini optimize ederek yeni stratejiler geliştirip analizlerini yapmaktadırlar. Bu analizler arasında sadece kumaşları değil tekstil makinelerini de teknik ve ekonomik yönden ele almaktadırlar. Çalışma talimatlarını geliştirerek ürüne özgü üretim miktarlarına ve iş emri planlamaların belgelenmelerini sağlamaktadırlar. Kapasite ile ilgili tahsis planları oluşturup, zaman değeri tablolandırmalarını yapmaktadırlar. Pazar rekabetini sık sık izleyip müşterinin desteğini sağlayarak uygulamaları ile ilgili konularda tavsiyelere uyum sağlamaları gerekmektedir. Her işte olduğu gibi bu mühendislik mesleği de ekip çalışmasını sonuna kadar desteklemektedir.

Tekstil Mühendisi Maaşları

Tekstil mühendislerinin genel olarak bir çalışma sistemi ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kişiler yönetimle toplantılara katılmalı, tasarım ve tedarikçi firmalar ile çeşitli üretim faaliyetlerinin programına karar vermelidirler. Bu tür toplantılarda son derece önemli olarak alınan bir dizi kararlar bulunmaktadır. Üretim sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin planını ve tüm listesini sunmaları gerekmektedir. Üretim için gereken hammaddeye karar vermeleri ve bunun için tedarikçilerle iletişime geçmeleri zorunludur. Yeterli malzeme tedariği için tedarik zinciri uzmanları ve nakliyeciler gibi diğer çeşitli iş arkadaşlarıyla da koordinasyon içinde olmaları lazımdır. Liflerin üretimi ve tasarımı üzerinde çalışmaktadırlar. Bunlar iki ayrı işlem olup farklı şekilde gerçekleştirilirler. Tasarım ekibi genellikle üretim ekibinden ayrı çalışmaktadır.

Tekstil Mühendisi, doğru şeyleri tasarlamak, bilgisayarlarda tasarımları hazırlamak için tasarımcılar ve araştırmacılar ile koordineli çalışmaktadır. Tasarımlar hazırlandıktan ve üst makam tarafından onaylandıktan sonra, üretim süreci başlamaktadır. Tekstil malzemesinin üretimi boyunca, Tekstil Mühendisi, üretim kalitesinin korunabilmesi için teknisyenler ve diğer mühendislerle koordineli olarak işine devam etmektedir. Kalite güvencesi genellikle Tekstil Mühendisleri için önemli bir konudur ve bunu düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Yüksek kaliteli ürün yaratmak onların sorumluluğu altında bulunmaktadır.

Tekstil Mühendisleri tekstil fabrikalarında, satış ve pazarlama ofislerinde, perakendeci şirketlerde, mağaza gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Bir Tekstil Mühendisinin 2021 verilerine göre otalama maaşı 4360 TL olarak belirlenmiştir. En düşük Tekstil Mühendisi maaşı 2825 TL en yüksek ise 7390 TL olarak uygulanmaktadır. Bu maaş miktarları her firma ve şirkete göre değişkenlik göstermektedir. Çalıştığınız alan ve konuma göre miktarlar değişebilmektedir.

Tekstil Mühendisi Nasıl Olunur?

Tekstil Mühendisi olmak isteyen kişiler ÖSYM'nin TYT ve AYT sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Yeterli puan alındığı takdirde Tekstil Mühendisliği bölümlerini tercih edebilmektedirler. Ülkemizde hemen her üniversite de bu mühendislik alanı fazlasıyla bulunmaktadır. Hem özel hem de devlet üniversitelerinde bölüm aktif olarak okutulmaktadır. 4 yıllık lisans Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler bu unvana sahip olabilmektedir.

Bölümden başarı ile mezun olduktan sonra mühendislik mesleğini yapabilmektedirler. Bu öğrenim programında öğrenciler eğitim hayatları boyunca, fizik, kimya gibi derslerin yanısıra boya baskı teknolojisi, konfeksiyon tekniği, tekstil kimyası, tekstilde kalite ve kontrol gibi dersleri de işlemektedirler.

Tekstil Mühendisi Tekstil Mühendisi nedir Tekstil Mühendisi ne iş yapar Tekstil Mühendisi maaşları Tekstil Mühendisi nasıl olunur tekstil mühendisliği tekstil mühendisliği bölümü nedir tekstil mühendisliği iş imkanları tekstil mühendisliği taban puanları ve sıralama
Şule Mikdan
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Moda Yönetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Moda Yönetimi Bölümü (MYO)

15 Ekim 2020
Stilist Nedir? Nasıl Olunur?
Pozisyonlar

Stilist Nedir? Nasıl Olunur?

28 Aralık 2020
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
Bölümler

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

19 Ağustos 2020
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
3D Studio Max Eğitimi
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Vray Render Kursu
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
500209
Marvelous Designer Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
500209