AnasayfaBlogAstronomi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Astronomi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

28 Mayıs 2021
Genç bir kadın ve çocuk büyük bir yapının maketine dikkatle bakıyor. Kadın ellerini huşu içindeymiş gibi birbirine kenetlemiş. Çocuk ise bir eliyle makete dokunmak istercesine uzanmaktadır. Maket, karmaşık mimari detaylara sahip büyük bir binanın ayrıntılı bir kopyasıdır. Kadın ve çocuk maketin önünde durmuş, yüzlerinde hayranlık dolu bir ifade var. Dışarıda pırıl pırıl parlayan güneş sahneyi aydınlatmaktadır. Bu an, keşfetmenin sevincini ve etrafımızdaki dünyayı keşfetmenin mucizesini göstermektedir.
NiteliklerGörevlerDiğer Bilgiler
Üniversitelerin 4 yıllık Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik veya Matematik bölümünden mezun olmakÖğrencilere astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duymaları için gerekli bilgi ve becerileri aşılamakAstronomi öğretmenleri ilk ve orta öğretim okullarında astronomi dersleri verebilirler
Pedagojik formasyon belgesine sahip olmakBilimsel düşünme yeteneklerini öğrencilere kazandırmakFizik ve matematik öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar daha kolay astronomi öğretmeni olabilirler
Astronomi alanında kendisini sürekli geliştirmeye devam etmekBilimi öğrencilerin yaşamlarının bir parçası haline getirmekAstronomi öğretmeninin ana hedefi öğrencilerinde astronomiye ilişkin konularda merak uyandırmaktır
Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmakÖğrencilere basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objelerini ve olaylarını tanıtmakAstronomi öğretmenleri genellikle öğretmen maaşı kazanmaktadırlar
Öğrenci davranışlarını yönetme becerisine sahip olmakÖğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzere çalışmalar yürütmekAstronomi öğretmeni olmak için astronomi ve uzay bilimleri, fizik ya da matematik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir
Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanma becerisi sergilemekSeminerler ve diğer etkinlikler düzenleyerek öğrencileri astronomiye yönlendirmekÖğretmen olarak göreve başlayacak kişilerin eğitimlerinin yanında bazı mesleki niteliklere de sahip olması gerekir
Kendi alanına hakim olup sürekli yeni bilgileri yakından takip etmekTeknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflemekÖğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kamu alanında çalışmayı tercih eder
Liderlik nitelikleri taşımalı ve yurttaşlık sorumluluğuna uygun bir rol model olmalıÖğrencilerin bilimi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek en büyük hedeflerinden biridirÜniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimi bölümlerinden de mezun olanlar Astronomi öğretmenliği kadrolarına başvuru yapabilir
İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik gibi vasıflarını işinin bir parçası haline getirmelidirİlk ve orta öğretim öğrencilerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzere çalışmalar yürütmekKurumun özelliği ve kişinin sahip olduğu tecrübe kazançlarını önemli ölçüde etkiler
Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmakBasit teleskop kullanımı ile gökyüzü objelerini ve olaylarını tanıtmakOkul sayısının ve ders çeşidinin her geçen gün artmasıyla birlikte genel olarak daha kolay iş bulma imkanına ulaşılmıştır

Öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilere gerekli bilgi, beceri ve tekniği kazandırmak üzere icra edilen bir meslek dalıdır. Bir öğretmenin en temel hedefi öğrencilerini yetiştirmek ve onların yeteneklerini keşfetmesine ışık tutmaktır. Siz de bir astronomi öğretmeni olmak istiyorsanız yapacaklarınız çok ta zor değildir. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden; matematik, fizik ya da uzay bilimleri bölümünden mutlaka mezun olmanız gerekir. Öğretmenlik yapabilmek için pedagojik formasyon belgesine ihtiyacınız olacak. Bu bölümlerinden birinden mezun olduktan sonra astronomi öğretmeni olmak için başvurularda bulunabilirsiniz.

Fizik ve matematik öğretmenliği bölümlerinden mezun olan kişiler günümüz koşullarında ise daha kolay astronomi öğretmeni olma imkanına sahiptir. Astronomi öğretmeni kadrolarında sorunsuz bir şekilde görev alırlar. Astronomi öğretmeninin en önemli görevlerinden biri astronomi alanında kendisini geliştirmeye devam etmesidir.

Yazımızda astronomi öğretmeni Nedir? Astronomi öğretmeni ne iş yapar? Astronomi öğretmeni olma şartları nelerdir? Sizler için araştırdık.

Astronomi Öğretmeni Nedir?

Astronomi öğretmeni, genç öğrencilerine bilimsel merak duygusu aşılayan, öğrencilerin kıyaslama ve gözlem yeteneklerini geliştirmekle ilgili kişilerdir. Bunun yanında astronomi öğretmeni, öğrencilerini astronomi derslerine yöneltir ve bu konuda verimli ve etkili bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefler. Astronomi öğretmeninin en temel amacı, öğrencilerinde astronomiye ilişkin konularda merak uyandırmaktır. Bir astronomi öğretmeni, öğrencilerinde soru sormaya yönelik bakış açısını geliştirmek üzere etkinlikler ya da seminerler hazırlayarak onları astronomiye yönlendirmeye çalışan kişidir.

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden Fizik öğretmenliği, Matematik öğretmenliği veya Astronomi ve Uzay Bilimi bölümlerinden birisinden mezunsanız ilk ve orta öğretim sınıflarında astronomi dersleri verebilirsiniz. Fizik ve Matematik öğretmenliği bölümü mezunları için Astronomi öğretmeni kadrolarında görev imkanı vardır. Ancak üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimi bölümlerinden de mezun olanlar vardır. Bu alanlarda bir lisans eğitimi sahibi olan kişiler, kamu ya da özel eğitim kurumlarındaki Astronomi öğretmenliği kadrolarına başvuru yapabilir. Öğretmen olarak göreve başlayacak kişilerin eğitimlerinin yanında bazı mesleki niteliklere de sahip olması gerekir. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Öğretmenlik mesleğinin temelini bireylerle birebir iletişim oluşturmaktadır. Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmaları önemlidir.

 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmaları gerekir.

 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmelidir.

 • Öğrenci davranışlarını yönetme becerisini göstermeli, disiplin sorunlarına müdahale etmeli ve çözebilmelidir.

 • Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanma becerisi sergilemelidir.

 • Liderlik nitelikleri taşımalı ve yurttaşlık sorumluluğuna uygun bir rol model olmalıdır.

 • Kendi alanına hakim, sürekli yeni bilgileri yakından takip etmelidir.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Astronomi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Astronomi öğretmeni olmak isteyen kişilerin Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri fakültesinden mezun olmaları gerektiğinden ayrıca Matematik ve Fizik bölümü mezunlarının da Astronomi Öğretmeni olarak görev alabileceğinden bahsettik. Astronomi öğretmenleri ilk ve orta öğretim kurumlarında görev alabilir. Bu öğretmenlerin temel görevleri başında öğrencilerine bilimsel düşünme yeteneğini kazandırmak gelmektedir. Bilimi öğrencilerin yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra diğer görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir.

 • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzere çalışmalar yürütür.

 • Öğrencilerin bilimi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek en büyük hedeflerinden biridir.

 • Teknolojiyi tüketen değil, üreten kuşaklar yetiştirmeyi amaçlar.

 • Bu alan üzerine çalışmalar yapmak ve seminerler düzenlemek önemli görevleri arasındadır.

 • Basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objelerini ve olaylarını tanıtır.

Astronomi Öğretmeni Maaşları

planı yapan kişiler, ne kadar maaş kazandıklarını ve iş bulma imkanlarını araştırır. Astronomi öğretmenleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve Özel okullarda faaliyette bulunur. Kamu alanında yer alabilmeleri için açılan kadrolara başvuru yapmaları gerekir. Okul sayısının ve ders çeşidinin her geçen gün artmasıyla birlikte genel olarak daha kolay iş bulma imkanına ulaşılmıştır. Bu alanda

Astronomi öğretmeni genel olarak öğretmen maaşı kazanmaktadır. Özel ve kamu alanında çalışan öğretmenlerin maşları değişiklik göstermekle birlikte hemen hemen aynı kazançları elde etmektedirler. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kamu alanında çalışmayı daha çok tercih eder. Kurumun özelliği ve kişinin sahip olduğu tecrübe de kazançlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

 • Kariyerine yeni başlayan bir astronomi öğretmeni 3.200 TL maaş kazanmaktadır.

 • Bir süre çalıştıktan sonra bir astronomi öğretmeni ortalama 4.200 TL maaş kazanabilir.

 • Tecrübeli bir astronomi öğretmeni ise en yüksek 4.440 TL maaş almaktadır.

Astronomi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Astronomi eğitimi bir ülkede eğitim görmekte olan gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesinde rol oynar. Öğrencilerin merak ve hayal güçlerini canlandırması açısından oldukça önemli bir eğitimdir. Dünyada en gelişmiş ülkelerde uzayda yaşam merkezleri kurmak üzere çalışmalarını sürdürülmektedirler. Uzay madenciliği üzerine de çok ciddi çalışmalar başlamıştır. Çok uzun zaman değil belki de 20 yıl içinde insanlık Ay’dan sonra Mars’a ayak basmak için hareket edecek. Biz de ülke olarak astronomi ve uzay alanında eğitimi daha doğru ve yoğun vermeli ve uzay teknolojisi alanında uzman personeller yetiştirmeliyiz.

Astronomi öğretmeni olmak için üniversitelerde yer alan 4 yıllık lisans bölümlerinden; fizik öğretmenliği, Matematik öğretmenliği ya da Astronomi ve Uzay Bilimi bölümlerinden birinden mezun olma şartı aranır. Mezunlar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak, astronomi dersleri verebilir. Her ne kadar üniversitelerin Fizik ve Matematik öğretmenliği mezunları Astronomi öğretmeni kadrolarında çalışabilirse de üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimi bölümleri de bulunmaktadır. Bu alanlarda bir lisans eğitimine sahip kişiler, kamu ya da özel eğitim kurumlarında Astronomi öğretmenliği kadrolarında yer alabilir. Astronomi ve uzay bölümünde verilen derslerin bazıları şu şekildedir; Genel Astronomi, Güneş Fiziği, Astronomi Tarihi, Yüksek Enerji Astrofiziği, Gök Mekaniği ve Bilgisayar Programlamadır.

Üniversitelerin 4 yıllık Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik veya Matematik bölümünden mezun olmak, Öğrencilere astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duymaları için gerekli bilgi ve becerileri aşılamak, Astronomi öğretmenleri ilk ve orta öğretim okullarında astronomi dersleri verebilirler, Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak, Bilimsel düşünme yeteneklerini öğrencilere kazandırmak, Fizik ve matematik öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar daha kolay astronomi öğretmeni olabilirler, Astronomi alanında kendisini sürekli geliştirmeye devam etmek, Bilimi öğrencilerin yaşamlarının bir parçası haline getirmek, Astronomi öğretmeninin ana hedefi öğrencilerinde astronomiye ilişkin konularda merak uyandırmaktır, Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak, Öğrencilere basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objelerini ve olaylarını tanıtmak, Astronomi öğretmenleri genellikle öğretmen maaşı kazanmaktadırlar, Öğrenci davranışlarını yönetme becerisine sahip olmak, Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzere çalışmalar yürütmek, Astronomi öğretmeni olmak için astronomi ve uzay bilimleri, fizik ya da matematik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir, Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanma becerisi sergilemek, Seminerler ve diğer etkinlikler düzenleyerek öğrencileri astronomiye yönlendirmek, Öğretmen olarak göreve başlayacak kişilerin eğitimlerinin yanında bazı mesleki niteliklere de sahip olması gerekir, Kendi alanına hakim olup sürekli yeni bilgileri yakından takip etmek, Teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflemek, Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kamu alanında çalışmayı tercih eder, Liderlik nitelikleri taşımalı ve yurttaşlık sorumluluğuna uygun bir rol model olmalı, Öğrencilerin bilimi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek en büyük hedeflerinden biridir, Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimi bölümlerinden de mezun olanlar Astronomi öğretmenliği kadrolarına başvuru yapabilir, İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik gibi vasıflarını işinin bir parçası haline getirmelidir, İlk ve orta öğretim öğrencilerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzere çalışmalar yürütmek, Kurumun özelliği ve kişinin sahip olduğu tecrübe kazançlarını önemli ölçüde etkiler, Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak, Basit teleskop kullanımı ile gökyüzü objelerini ve olaylarını tanıtmak, Okul sayısının ve ders çeşidinin her geçen gün artmasıyla birlikte genel olarak daha kolay iş bulma imkanına ulaşılmıştır
astronomi
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.