AnasayfaBlogDiyaliz Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Diyaliz Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

01 Haziran 2021
Görüntünün merkezinde, içinde bir kişinin yattığı bir hastane yatağı yer almaktadır. Kişinin üzerinde mavi bir gömlek var ve gözleri kapalı. Yatağın sağında beyaz tıbbi önlük ve yüz maskesi takmış bir hemşire duruyor. Yatağın sol tarafında bir ütü masası ve yanında kulplu beyaz plastik bir sürahi var. Ön planda, içinde beyaz gömlek ve siyah pantolon giymiş bir adamın oturduğu bir hastane sandalyesi var. Arka planda bulanık bir tıbbi ekipman görüntüsü var. Son olarak, sol alt köşede bir çift ayakkabının yakın çekimi var. Tüm bu öğeler iyi aydınlatılmış bir odada yer alıyor ve görüntü hafif yüksek bir perspektiften çekilmiş gibi görünüyor.
Diyaliz Teknisyeni TanımıDiyaliz Teknisyeni GörevleriDiyaliz Teknisyeni Maaş Bilgileri
Diyaliz tedavisi gerektiren hastalarda, hastanın diyaliz makinesine tam olarak alınması, takibi ve tedavisi ile işlemlerin sonlandırılmasını gerçekleştiren kişi.Diyaliz tedavilerine yönelik hekimin talepleri doğrultusunda çeşitli görevler yerine getirir.Ortalama maaş 2021 yılı için 3400 TL.
Diyaliz, yarı geçirgen bir membran yardımıyla hastanın kanı ve uygun olabilecek en iyi diyaliz solüsyonu arasında sıvı- solüt değişimini sağlayan bir tedavi yöntemidir.Diyaliz işlemi öncesi ve sonrasında hastayı takip eder, sonuçları kaydeder, damar yolunu değerlendirir ve diyalizatı ile diyalizörü hazırlar.Kamu hastanelerinde çalışan teknisyenlerin maaşı coğrafi bölge, nöbette geçirilen zaman, mesleki hizmet yılı gibi faktörlere göre değişir ve ortalamanın üzerinde olabilir.
Diyaliz teknolojisindeki gelişmeler hastaların yaşam yılını uzatmış ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı olmuştur.Komplikasyonların oluşması anında vakit kaybetmeksizin hekime bilgi verir.Özel diyaliz merkezlerinde maaşlar genellikle daha düşük olup, en fazla 4500 TL alınabilmektedir.
Diyaliz teknisyeni diyaliz işlemlerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan ve hastaların tedavisinde aktif rol alan kişidir.İlgili alan kapsamındaki diğer personelin eğitimlerine katkı sağlar, çalışma birimine ilişkin güvenlik önlemlerini alır ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak faaliyet gösterir.Kurumsal kimliği geçmişe dayanan özel diyaliz merkezlerinin maaş konusunda ve sosyal imkanlarla kamuya ait diyaliz merkezlerine göre başabaş maaş verdikleri bilinir.
Diyaliz teknisyeni, diyaliz teknolojisi alanında uzmanlaşmış tıbbi personel olarak tanımlanabilir.Diyaliz işlemlerinin her aşamasında aktif rol alır ve hemodiyaliz cihazlarını her işlem sonrası sterilize eder.5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve 3. bölgede aylık 4 defa nöbete kalan bir diyaliz teknisyeninin alabileceği maaş 4200 TL'dir.
Diyaliz teknisyeni, diyaliz işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli ekipmanları ve ilaçları sağlar ve kullanır.Diyaliz teknisyeni, diyaliz işlemi sırasında potansiyel komplikasyonları önlemek için gerektiğinde müdahale eder ve uygun acil bakımı sağlar.Hizmet yılının 10 yıl ve üzeri olan bir teknisyenin alabileceği maaş en fazla 4600 TL seviyesindedir.
Diyaliz teknisyeni, diyaliz prosedürlerinin etkin ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar.Diyaliz sürecinde hastanın durumunu yakından izler ve hekime durum hakkında düzenli olarak bilgi verir.Özel diyaliz hastanelerinde çalışan teknisyenlerin maaşları genellikle kamudakilerden daha düşüktür.
Diyaliz teknisyeni, hastaların tedavisinde önemli bir rol oynayan, yetenekli ve eğitimli bir sağlık profesyoneli olarak tanımlanır.Hasta bakımı, eğitim ve hemodiyaliz cihazlarının düzenli bakım ve temizliği dahil olmak üzere bir dizi görevi yerine getirir.Maaşlar genellikle deneyime, coğrafi konuma ve işverene bağlı olarak değişir.
Diyaliz teknisyeni, hastaların sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için önemli bir rol oynar.Diyaliz teknisyenleri, hastaların diyaliz tedavisi sürecinde ihtiyaç duydukları bakımı sağlamada kritik bir rol oynar.Kamu hastanelerinde çalışan diyaliz teknisyenlerinin maaşı, deneyim ve hizmet yılına göre değişiklik gösterebilir.
Diyaliz teknisyeni, hastalara diyaliz tedavisi sırasında yardımcı olan ve ihtiyaç duydukları bakımı sağlayan bir sağlık profesyoneli olarak tanımlanabilir.Diyaliz teknisyenleri, hastaların diyaliz tedavisi sırasında ihtiyaç duyduğu bakımın sağlanmasını sağlar ve bu süreçte hastaların sağlığı hakkında bilgi toplar.Özel diyaliz merkezlerinde çalışan diyaliz teknisyenlerinin maaşı, genellikle çalıştıkları saatler ve nöbet süreleri gibi faktörlere bağlıdır.

İnsanoğlunda ilk hemodiyaliz uygulaması ise Kolff tarafından 1944 yılında Hollanda da yapılmıştır. Bu uygulamada yarı geçirgen membran olarak selüloz asetat membran ve antikoagülan olarak heparin kullanıldığını belirtebiliriz. 1923 yılında ilk periton diyalizi uygulaması Ganter tarafından yapılmıştır. Otuz-kırk yıl önce, son zaman aralığındaki böbrek yetmezliği yaşayan hastalar günler- haftalar içinde hayatlarını kaybedilirdi. Diyaliz teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, ilgili hastalarda önce yaşam ömrünü uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin yükseltmesini sağlamıştır.

Yazımızda diyaliz teknisyenlerinin görev ve sorumluluklarına Türkiye piyasasındaki maaş alımlarına yer verdik.

Diyaliz Teknisyeni Nedir?

Diyaliz teknisyeni, diyaliz tedavisi gerektiren hastalarda, hastanın diyaliz makinesine tam olarak alınması, takibi ve aynı zamanda tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması çalışmalarını gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir.

Diyaliz, yarı geçirgen bir membran yardımıyla hastanın kanı ve uygun olabilecek en iyi diyaliz solüsyonu arasında sıvı- solüt değişimini temel alan bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Sıvı ve solüt hareketi, genel olarak hastanın kanından diyalizata doğru yönlüdür ve ilgili diyalizatın uzaklaştırılması durumunda hastada olan sıvı-solüt eşitsizliği normal değerlere göre yakınlaştırır. Deneysel olarak ilk hemodiyaliz uygulaması yıl olarak 1913 tarihine kadar uzanmaktadır. Bu tarihte nefrektomize köpekler üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Diyaliz teknolojisinde meydana gelen önemli gelişmeler, hastaların önce yaşam yılını uzatmış, beraberinde ise yaşam kalitesinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Yeni ilaçların ortaya çıkması ile beraber kronik böbrek yetmezliği yaşayan kişilerde olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Vasküler girişim yolunda oluşturmada sağlanan üstün başarılar da bu hastalarda yaşam süresi ve kalitesinin artmasına olumlu katkılarda bulunmuştur.

Diyaliz Teknisyeni Ne İş Yapar?

Diyaliz teknisyenlerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Diyaliz tedavilerine yönelik tıbbi bakımdan sorumlu hekimin talepleri doğrultusunda görevini yerine getirir.

 • Diyaliz tedavisi yapılacak hastaların diyaliz uygulamaları kapsamında bilgilendirme yapılır.

 • Hemodiyaliz cihazlarını hemen hemen her hasta için diyalize hazırlar

 • Her işlem sonrasında hemodiyaliz cihazlarının iç ve dış dezenfeksiyonunu yaparak diğer ilgili malzemelerinin de sterilizasyonunu gerçekleştirerek hemodiyaliz cihazlarının kullanıma hazır bulundurmak

 • Meydana gelen bir arıza durumunda derhal teknik birime haber vermek

 • Diyaliz işlemi öncesi ve sonrasında hastayı tartılma işlemi boyunca hasta bulgularının takiplerini gerçekleştirir ve tedaviye yönelik ortaya çıkan sonuçları kaydeder.

 • Hastayı işleme almadan önce damar yolunu tam olarak değerlendirir.

 • Diyalize gelen hastaların giriş yerinin bakımını yapar ve hemodiyaliz işlemini başlatarak sonrasında ise sonlandırır.

 • Diyaliz işlemleri sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar için gerekli her türlü önemli alır. Komplikasyonların oluşması anında vakit kaybetmeksizin hekime bilgi verir.

 • Su sistemlerinden elde edilen suyun kimyasal, bakteriyolojik analiz takiplerini gerçekleştirerek uygun diyalizatı ve diyalizörü hazırlar.

 • İlgili alan kapsamında diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine katkılarda bulunur.

 • Çalışmış olduğu birim itibariyle kendisi, hasta ve yakınları için gerekli her türlü güvenlik önlemini alır.

 • Bölümünde tespit ettiği herhangi bir düzensizlik olması halinde düzenleyici önleyici faaliyeti başlatır.

 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak faaliyetlerde bulunur.

Diyaliz Teknisyeni Maaşları

Diyaliz teknisyenleri maaşları iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki kamu hastaneleri bünyesinde çalışan teknisyenlerin maaşı ikincisi ise özel diyaliz hastaneleri bünyesinde çalışan teknisyenleri maaşlarıdır. Kamu hastanelerinde çalışanların maaşları özel diyaliz hastanelerine göre daha fazladır. Ortalama maaş alımları 2021 yılı için 3400 TL’dir.

Kamu hastanelerinde çalışan diyaliz teknisyenlerinin maaşları, diyaliz merkezinin bulunduğu coğrafi bölge, nöbette geçirilen zaman, mesleki hizmet yılı gibi faktörlerle değişmektedir. Çok yüksek veya ortalamanın üzerinde olabilmektedir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve çalışmış olduğu diyaliz merkezinin bulunduğu 3. bölgede aylık 4 defa nöbete kalan bir diyaliz teknisyeninin alabileceği maaş 4200 TL’dir. Hizmet yılının artması maaşını da yükseltecektir. Hizmet yılının 10 yıl ve üzeri olan bir teknisyenin alabileceği maaş en fazla 4600 TL seviyesindedir.

Özel diyaliz merkezlerinde bu rakamları görmek mümkün değildir. Ancak nöbette geçirilen çalışma saatinin yüksek olmasıyla en fazla 4500 TL alınabilmektedir. Kurumsal kimliği geçmişe dayanan özel diyaliz merkezlerinin maaş konusunda ve sosyal imkanlarla kamuya ait diyaliz merkezlerine göre başabaş maaş verdiklerini belirtebiliriz.

Diyaliz Teknisyeni Nasıl Olunur?

Diyaliz teknisyeni olabilmek için önlisans eğitimi alamaya gerek yoktur. Ön lisans eğitimi alınması durumunda ise tekniker unvanına sahip olunacaktır. Bunun için sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Sağlık meslek lisesi eğitimini almak için iyi bir orta öğretim eğitimine sahip olmak gerekir. Bunun için ağırlıklı matematik, geometri, biyoloji, fizik başta olmak üzere diğer derslerden başarılı olmak gerekir. ortaöğretim sonrasında ise milli eğim bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen lgs sınavına girmek ve iyi bir puan almak gerekir. bu puan çok fazla yüksek olmasına gerek olmadığı gibi sağlık meslek lisesi tercihi yapılabilecek bir puan olması yeterli olacaktır. 

Lise eğitimi zorunlu ve içeriğinde stajı olan zor bir eğitim süreci şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İlgili eğitimin akabinde kamu hastanelerine bağlı diyaliz merkezlerinde çalışmak isteniyorsa KPSS/LİSE seviyesindeki ilgili puan türünden atanabilecek iyi bir puan almak gerekir. Bu puanın akabinde tercihler yapılarak ilgili diyaliz merkezine atandıktan sonra görev başlanılabilir. Özel diyaliz merkezlerinde çalışabilmek için herhangi bir sınava gerek yoktur. Lise eğitimi alındıktan sonra uygun ek birkaç özel eğitim alınarak diyaliz merkezlerinde çalışılabilir.

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalarda, hastanın diyaliz makinesine tam olarak alınması, takibi ve tedavisi ile işlemlerin sonlandırılmasını gerçekleştiren kişi, Diyaliz tedavilerine yönelik hekimin talepleri doğrultusunda çeşitli görevler yerine getirir, Ortalama maaş 2021 yılı için 3400 TL, Diyaliz, yarı geçirgen bir membran yardımıyla hastanın kanı ve uygun olabilecek en iyi diyaliz solüsyonu arasında sıvı- solüt değişimini sağlayan bir tedavi yöntemidir, Diyaliz işlemi öncesi ve sonrasında hastayı takip eder, sonuçları kaydeder, damar yolunu değerlendirir ve diyalizatı ile diyalizörü hazırlar, Kamu hastanelerinde çalışan teknisyenlerin maaşı coğrafi bölge, nöbette geçirilen zaman, mesleki hizmet yılı gibi faktörlere göre değişir ve ortalamanın üzerinde olabilir, Diyaliz teknolojisindeki gelişmeler hastaların yaşam yılını uzatmış ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı olmuştur, Komplikasyonların oluşması anında vakit kaybetmeksizin hekime bilgi verir, Özel diyaliz merkezlerinde maaşlar genellikle daha düşük olup, en fazla 4500 TL alınabilmektedir, Diyaliz teknisyeni diyaliz işlemlerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan ve hastaların tedavisinde aktif rol alan kişidir, İlgili alan kapsamındaki diğer personelin eğitimlerine katkı sağlar, çalışma birimine ilişkin güvenlik önlemlerini alır ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak faaliyet gösterir, Kurumsal kimliği geçmişe dayanan özel diyaliz merkezlerinin maaş konusunda ve sosyal imkanlarla kamuya ait diyaliz merkezlerine göre başabaş maaş verdikleri bilinir, Diyaliz teknisyeni, diyaliz teknolojisi alanında uzmanlaşmış tıbbi personel olarak tanımlanabilir, Diyaliz işlemlerinin her aşamasında aktif rol alır ve hemodiyaliz cihazlarını her işlem sonrası sterilize eder, 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve 3 bölgede aylık 4 defa nöbete kalan bir diyaliz teknisyeninin alabileceği maaş 4200 TL'dir, Diyaliz teknisyeni, diyaliz işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli ekipmanları ve ilaçları sağlar ve kullanır, Diyaliz teknisyeni, diyaliz işlemi sırasında potansiyel komplikasyonları önlemek için gerektiğinde müdahale eder ve uygun acil bakımı sağlar, Hizmet yılının 10 yıl ve üzeri olan bir teknisyenin alabileceği maaş en fazla 4600 TL seviyesindedir, Diyaliz teknisyeni, diyaliz prosedürlerinin etkin ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar, Diyaliz sürecinde hastanın durumunu yakından izler ve hekime durum hakkında düzenli olarak bilgi verir, Özel diyaliz hastanelerinde çalışan teknisyenlerin maaşları genellikle kamudakilerden daha düşüktür, Diyaliz teknisyeni, hastaların tedavisinde önemli bir rol oynayan, yetenekli ve eğitimli bir sağlık profesyoneli olarak tanımlanır, Hasta bakımı, eğitim ve hemodiyaliz cihazlarının düzenli bakım ve temizliği dahil olmak üzere bir dizi görevi yerine getirir, Maaşlar genellikle deneyime, coğrafi konuma ve işverene bağlı olarak değişir, Diyaliz teknisyeni, hastaların sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için önemli bir rol oynar, Diyaliz teknisyenleri, hastaların diyaliz tedavisi sürecinde ihtiyaç duydukları bakımı sağlamada kritik bir rol oynar, Kamu hastanelerinde çalışan diyaliz teknisyenlerinin maaşı, deneyim ve hizmet yılına göre değişiklik gösterebilir, Diyaliz teknisyeni, hastalara diyaliz tedavisi sırasında yardımcı olan ve ihtiyaç duydukları bakımı sağlayan bir sağlık profesyoneli olarak tanımlanabilir, Diyaliz teknisyenleri, hastaların diyaliz tedavisi sırasında ihtiyaç duyduğu bakımın sağlanmasını sağlar ve bu süreçte hastaların sağlığı hakkında bilgi toplar, Özel diyaliz merkezlerinde çalışan diyaliz teknisyenlerinin maaşı, genellikle çalıştıkları saatler ve nöbet süreleri gibi faktörlere bağlıdır
Diyaliz Teknisyeni Diyaliz Teknisyeni nedir Diyaliz Teknisyeni ne iş yapar Diyaliz Teknisyeni nasıl olunur Diyaliz Teknisyeni maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.