AnasayfaBlogAnlamlı Öğrenme Modeli
Online Eğitim Deneyimi

Anlamlı Öğrenme Modeli

23 Eylül 2021
Gözlüklü ve takım elbiseli bir adamın yakın çekimi görülür. Yüzünde ciddi bir ifade vardır ve kameraya doğru bakmaktadır. Arkasında, farklı boyut ve renklerde çeşitli kitaplarla dolu bir kitap rafı vardır. Rafın en sağında bulanık gri bir yüzey vardır. Rafın sol tarafında ise siyah beyaz bir sütun var. Adam ellerini iki yanına koymuş ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Üzerinde koyu renkli bir gömlek, desenli bir kravat ve açık renkli bir ceket var. Kitap rafı bilgiyle doludur ve anlatılabilecek pek çok hikâyesi vardır.
Öğrenme ModeliAçıklamaÖrnek Uygulama
Anlamlı Öğrenme ModeliDavid Ausubel'in geliştirdiği, bilginin anlamlı bir şekilde öğrenilmesini amaçlayan model.Öğrencinin yeni bilgi ile önceden bildiği bilgiyi bağlantıya geçirerek bilgiyi daha kalıcı hale getirmesi.
Yen bilginin somutlaştırarak kullanılmasıÖğrencinin yeni öğrenilen bilgiyi somutlaştırarak kullanılması süreciBir tarih konusunu öğrenen öğrenci, o döneme ait elbiselerin tasarımını yaparak öğrendikleri bilgiyi somutlaştırabilir.
Önceden öğrenilen bilginin üstüne eklenen yeni bilginin sunulmasıÖnceden öğrenilen bilgiyi referans alarak, yeni bilgi eklenmesi işlemiMatematikte öğrencinin önceden öğrendiği çarpma işlemi üzerinden çıkmayı öğrenmesi
Anlamlı öğrenme kuramıÖğrenme sürecini anlamlı hale getirmek için sunumdaki anlama odaklanma prensibiBir tarih konusunu anlattığı sunumda öğretmenin olayları hikaye şeklinde anlatarak öğrencinin ilgisini toplaması
Bilgi bütünleşmesiÖğrenme sürecinde bilginin önceden öğrenilen bilgiyle bütünleştirilmesi işlemiÖğrencinin yeni öğrendiği bir dildeki kelimeyi, anadilindeki karşılığıyla ilişkilendirerek öğrenmesi
Ön organize edicilerÖnceden planlanmış bir yapı ile derse ilişkin ön bilgilendirme durumuAnlamlı öğrenme sürecinde, öğretmenin dersin başında konunun genel hatlarıyla ilgili öğrencilere bilgi vermesi
Öğrencinin zihin aktifleştirmeAnlamlı öğrenme modeline göre, öğrencinin eğitim sürecinde aktif olması ve kendi öğrenme sürecine katılım sağlamasıBir matematik problemini çözerken öğrencinin problemi anlama, probleme uygun işlemi seçme ve sonucu kontrol etme aşamalarını aktif şekilde gerçekleştirmesi
Materyal kullanımıAnlamlı öğrenme sürecinde görsel, işitsel ve dokunsal materyallerin etkin şekilde kullanılmasıBir coğrafya dersinde öğrencinin dağları öğrenirken 3D model kullanması
Bilişsel faktörlerin aktifleşmesiÖğrencinin zihnindeki var olan bilgilerin, süreçte tekrar aktif hale gelmesi ve yeni bilgiyle bütünleşmesiBir edebiyat dersinde öğrencinin önceden okuduğu bir kitabın kahramanları hakkında yeni öğrenilen bilgilerle daha derin bir anlayış geliştirmesi
TümdengelimÖnceden bütün olan bilginin, öğrenciye ayrıntılarla sunulması ve öğrenilmesi süreciBiyoloji dersinde öğrencinin önceden genel bir bilgiye sahip olduğu hücrelerin, hücredeki organellelerin ayrıntılı bir şekilde öğretilmesi

anlamlı öğrenme modeli, david ausubel'in geliştirdiği öğrenme tekniklerini içeren bir modelden biridir. psikolog d. ausubel, eğitim psikolojisi kapsamında ezbere öğrenme ile anlamlı öğrenme arasında ne gibi kıyas olabileceği üzerine anlamlı öğrenme modelini geliştirmiştir. bugün de karşılaştığımız en ciddi eğitim sorunlarından biri olan ezbere öğrenme öğrencilerin anlamlı öğrenme sürecine girmesi önündeki engeldir. peki ausebel'in geliştirdiği anlamlı öğrenme süreci bu ciddi soruna nasıl yaklaşıyor ve neler öneriyor? gelin bu önemli soru üzerinden anlamlı öğrenme metoduna giriş yapalım. 

Anlamlı Öğrenme Modeli Nedir?

Anlamlı öğrenme, aktarılan bilginin zihinde bir yer edinmesine yarayacak bir teknikler bütünüdür. Bilgi aktarma sürecinde zihin, ezberden önce bilginin daha önceki bilgilerle uyumlu olup olmadığına bakar. Anlamlı öğrenme modeli de bu basit bilgiden hareketle, ezbere dayalı öğrenmeyi saf dışı bırakarak öğrencinin kendi zihnini aktif etmesini önerir. Anlamlı öğrenme, öğrencinin kendi zihnini çalıştırabilmesini ister.

Ezbere dayalı bir öğrenme sürecinde öğrenci kendi zihnini kapatmıştır, söyledikleri veya yazdığı bilgiler kendi zihin süzgecinden geçmeden ders sayfalarından koparılarak öğretmene aktarılır. Böyle bir öğrenme süreci, sadece belli bir zamana yayılır ve daha sonra yer edinmediği için unutulur. İşte eğitim sistemindeki ezbere tabi tutulan öğrenciler de sınav ya da derse katılım için gerekli bilgileri ezberler ve bir süre sonra zihinlerinde anlamsız görülen bu bilgileri unuturlar. Oysaki aktarılan bilgi ne kadar anlamlı sunulursa o kadar uzun süreli öğrenme olur. Ausubel'in anlamlı öğrenme kuramı da sunumdaki anlama odaklanarak öğretmenden öğrenciye giden bilgi akışının düzenlenmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Peki anlamlı öğrenme modeli anlamlı ders ya da sunum için neyi öneriyor?

Anlamlı Öğrenme Süreci

Ausubel'in geliştirdiği anlamlı öğrenme modeli, bütünleşme ve bilgi sunumuna ayrıca değinir. Modele göre bütünleşme, önceden öğrenilen ön organize ediciler tarafından anlamlı bir öğrenme sürecini açar. Bu noktada öğretmene büyük rol düşer çünkü öğretmenin kullanacağı metotlar ve bilgi sunumu, öğrencinin zihnini açar ya da kapatır. Tabii ki pasif durumdaki öğrenci zihnini açmak da kolay değildir. Anlamlı öğrenme kuramı, müfredatın ezbere dayalı öğrenme stili dışında bir yöntem önerir. Kuram, sözel açıklamalar yoluyla öğrencinin zihninde var olan bilgi ve deneyimleri kullanarak yeni bir bilginin anlamlı bir şekilde iletilmesini önerir. Buna göre;

  • Yen bilginin somutlaştırarak kullanılması ve bütünleşme için aşamalı öğrenmenin etkinleştirilmesi,

  • Materyal kullanımı eşliğinde bilginin somutlaştırarak kullanılması,

  • Önceden öğrenilen bilginin üstüne eklenen yeni bilginin sunulması,

  • Materyal kullanımında grafiklerden, animasyon sunumlarından, kavram haritalarından ve resimlerden yararlanılması, anlamlı bir sürece yardımcı olacak kullanımlardır. 

Anlamlı öğrenme modelinde zihin aktiftir. Süreç boyunca bilginin öğrenilmesinde; bilişsel faktörler yer alır. Yani öğrenci zihnindeki var olan bilgiler, süreçte tekrar aktifleşir, yenil bilgiyle bütünleşir ve bütünleşme sonucunda hem eski hem de yeni bilgileri geliştirilerek anlamlı öğrenme süreci başlar. Ezbere dayalı bir öğrenmede ise yığın olarak tabir edeceğimiz bilgiler, üst üste gelir ama bütünleşmeden anlamsız bir şekilde zorunlu öğrenmeye yol açar.

Kısacası anlamlı öğrenme süreci için öğretmen ve müfredat düzenleyicilerin konuyu ilgi çekici hâle getirmeleri gerekir. Daha önce de aynı şeyi etkili öğrenme modeli de öneriyordu. Yani etkili ve anlamlı öğrenme, öğrenci ve eğitim psikolojisini derinlemesine analiz ederek harekete geçirilebilecek bir süreçtir. Anlamlı bir öğrenmeyi aktifleştirmek için modelin önerdiği bazı kavram ve kullanımlara da bakmak doğru olacak. 

Anlamlı öğrenme modelinin en önemli kavramlarından biri olan ön organize edicileri de ayrıca ele almamız gerekiyor. 

  • Ön Organize Edicileri Kullanma

Ön organize ediciler, ilgili içeriğin detaylandırılmadan önce anlamlı sunulmasıdır. Ön organize ediciler, bilgiyi düzenleyecek ve anlamlı hâle getirecek kullanımları aktifleştirir. Deneyim ve anıdan oluşan bilgiler, zihinde yer edinir ve modelin de öne sürdüğü üzere buradan hareketle kendini açan zihin, yeni bilgileri kabul etmeye hazırdır. Modeldeki ön organize ediciler, bilgiyi örgütleyerek bilginin önce ilişkilendirmesini sağlar. Yani bilginin bütününü oluşturan parçalar, aşamalar ve şemalar ile açıklanır. İlk önce bütün verilir ve bütünün parçalar aşamalı bir şekilde aktarılır. Burada tümdengelim uygulanır. Ön organize edici olan bütündür, bütünün örgütleyicileri ise şemalar, kavram-zihin haritaları, somut materyaller, grafikler ve benzetmelerdir. 

Ön organize kullanımı, zihinde bir parça parça bilgi değil de bir bütün şema oluşturmak için gereklidir. Örneğin, bir konunun genel özeti veya konunun ana hattı, kapsamlı bilgiyi içeren şablonlardır. Böylece parçaya giden asıl bütün net olarak anlaşılır. Peki model, bütünden parçaya gidiş için hangi yöntemi öneriyor? Anlamlı öğrenme modeli, öğretmenin aktif ve etkin olduğu bir süreci ister. Öğretmen, ilgili içeriğin sunum aşamasında; konu sonrası soru sorarak, doğru örnekler vererek, yanlış bilenen örnekleri ayırarak ve somut materyal kullanarak anlamlı süreci etkinleştirir. Ayrıca öğrencilerin daha kolay ve keyif alarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kavram ya da zihin haritaları yöntemini kullanır.

  • Etkili Bir Yöntem Olarak: Zihin Haritaları 

Kavram haritaları, bir konu ya da bilginin ana hattan hareketle ilişkili olduğu diğer bilgileri hatırlatmayı kolaylaştırır. Kavram ya da zihin haritası, görsel algının kolayca yer edinmesi adına önemli bir yöntemdir. Bu yolla öğrenci, görsel materyali kolayca zihninde tutacak ve konuyu bu harita yöntemiyle hatırlayacaktır. Zihin haritaları yönteminde, ana başlık ilgili ders izlencesinin en üstüne yazılır. Daha çok renkli materyallerin kullanımı önerilir. (Renkli kalemler, renkli tahta kalemler, dijital not renkleri...) Ana başlığın genelinden özeline giden diğer alt başlıklar da genel başlıktan türeyerek oklarla gösterilir. Zihin haritaları yönteminde görsel algıyı hareket geçirmek için resimler, basit çizimler, grafikler ve karmaşık olmayan bir ana şema kullanılır. Kavram ya da zihin haritaları ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız Enstitü online eğitimlerinden olan Zihin Haritaları eğitimine bir göz atabilirsiniz. Bilhassa anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmek isteyen öğretmenlere eğitimi rahatlıkla tavsiye ederiz. 

Ausubel Kimdir?

David Ausubel, üniversite eğitimini tıp ve psikoloji üzerine tamamlamıştır. Psikoloji alanındaki çalışmaları ise eğitim, gelişim, etnoloji ve psikiyatri dallarını kapsamıştır. Anlamlı öğrenme modelinin kurucusu olan David Ausubel, yeni bilgilerin anlamlı hâle gelmesi için önceden öğrenilen bilgilerin kullanılması gerektiğini söylüyordu. Eğitim psikolojisine alanına önemli katkılar sunan David Ausubel, anlamlı öğrenme modeli dışında motivasyon teorisiyle de adından söz ettirmiştir. Bir başka önemli eğitim konusu olan motivasyonu ele alarak öğrencinin kendi potansiyelini keşfetme ve problem çözme isteği üzerinde durmuştur. 

Motivasyon aslında etkili ve anlamlı öğrenme için gerekli olan içsel güçtür. Motivasyon teorisine göre kişinin ya da öğrencinin bilgiyi alması için bilgiyi alış nedenine tutunması gerekir. Bunun için de başta öğretmen olmak üzere çevrenin, kişi motivasyonu besleyecek bir ilgiyi barındırması beklenir. İçsel gücü keşfeden öğrenci, daha anlamlı bir öğrenmeyi etkinleştirir çünkü bilgiyi öğrenme sonucunda başarı ya da ödüllendirme isteğini gerçekleştirecektir. 

David Ausubel'in geliştirdiği anlamlı öğrenme modeli işte böyle. Model hakkında onlarca makale ve akademik çalışmalar olmakla birlikte modelin uygulanması maalesef düşüktür. Aslında ideal bir öğrenme ve teknikler bütünü sunmasına rağmen müfredatın ezberci öğrenme yöntemine daha çok başvurulmaktadır. 

Anlamlı Öğrenme Modeli, David Ausubel'in geliştirdiği, bilginin anlamlı bir şekilde öğrenilmesini amaçlayan model, Öğrencinin yeni bilgi ile önceden bildiği bilgiyi bağlantıya geçirerek bilgiyi daha kalıcı hale getirmesi, Yen bilginin somutlaştırarak kullanılması, Öğrencinin yeni öğrenilen bilgiyi somutlaştırarak kullanılması süreci, Bir tarih konusunu öğrenen öğrenci, o döneme ait elbiselerin tasarımını yaparak öğrendikleri bilgiyi somutlaştırabilir, Önceden öğrenilen bilginin üstüne eklenen yeni bilginin sunulması, Önceden öğrenilen bilgiyi referans alarak, yeni bilgi eklenmesi işlemi, Matematikte öğrencinin önceden öğrendiği çarpma işlemi üzerinden çıkmayı öğrenmesi, Anlamlı öğrenme kuramı, Öğrenme sürecini anlamlı hale getirmek için sunumdaki anlama odaklanma prensibi, Bir tarih konusunu anlattığı sunumda öğretmenin olayları hikaye şeklinde anlatarak öğrencinin ilgisini toplaması, Bilgi bütünleşmesi, Öğrenme sürecinde bilginin önceden öğrenilen bilgiyle bütünleştirilmesi işlemi, Öğrencinin yeni öğrendiği bir dildeki kelimeyi, anadilindeki karşılığıyla ilişkilendirerek öğrenmesi, Ön organize ediciler, Önceden planlanmış bir yapı ile derse ilişkin ön bilgilendirme durumu, Anlamlı öğrenme sürecinde, öğretmenin dersin başında konunun genel hatlarıyla ilgili öğrencilere bilgi vermesi, Öğrencinin zihin aktifleştirme, Anlamlı öğrenme modeline göre, öğrencinin eğitim sürecinde aktif olması ve kendi öğrenme sürecine katılım sağlaması, Bir matematik problemini çözerken öğrencinin problemi anlama, probleme uygun işlemi seçme ve sonucu kontrol etme aşamalarını aktif şekilde gerçekleştirmesi, Materyal kullanımı, Anlamlı öğrenme sürecinde görsel, işitsel ve dokunsal materyallerin etkin şekilde kullanılması, Bir coğrafya dersinde öğrencinin dağları öğrenirken 3D model kullanması, Bilişsel faktörlerin aktifleşmesi, Öğrencinin zihnindeki var olan bilgilerin, süreçte tekrar aktif hale gelmesi ve yeni bilgiyle bütünleşmesi, Bir edebiyat dersinde öğrencinin önceden okuduğu bir kitabın kahramanları hakkında yeni öğrenilen bilgilerle daha derin bir anlayış geliştirmesi, Tümdengelim, Önceden bütün olan bilginin, öğrenciye ayrıntılarla sunulması ve öğrenilmesi süreci, Biyoloji dersinde öğrencinin önceden genel bir bilgiye sahip olduğu hücrelerin, hücredeki organellelerin ayrıntılı bir şekilde öğretilmesi
öğrenme
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam ve genç bir kız büyük bir kara tahtanın önünde durmuş, bir parça tebeşirle tahtaya yazı yazmaktadır. Kızın üzerinde beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon vardır, adamın ise sakalı uzamıştır. Adam tahtanın tepesine ulaşmak için bir taburenin üzerinde durmaktadır. Taburenin üzerinde bir ayakkabı var. Adam elinde bir kağıt parçası tutmakta ve uzaklara bakmaktadır. Arka planda birkaç sandalye ve diğer mobilya parçaları görülüyor. Oda aydınlıktır ve sahneye sıcak ve davetkâr bir hava vermektedir.
Eğitim

Etkili Öğretim Modeli

20 Eylül 2021
Bu resim, arkasında mavi kareler bulunan beyaz, açık bir kitaba aittir. Kitap, sırtı görünecek şekilde açık durmaktadır ve mavi karelerin üzerine birkaç harf yazılmıştır. En yakın harf 'B' ve açık mavi bir arka plana yerleştirilmiş. 'V' harfi de mevcut ve daha koyu mavi bir arka plan üzerinde göze çarpıyor. Resmin ön planında keskin dişleri olan bir tarağın yakın çekimi yer alıyor. Arka plan çoğunlukla beyaz, biraz da mavi. Genel olarak, bu görüntü beyaz açık bir kitabın ve mavi kareler üzerindeki harflerin yakın çekimidir.
Kişisel Gelişim

Yaşantısal Öğrenme Modeli

16 Nisan 2021
Resimde kitap okuyan bir kadın görülüyor. Gözleri sayfalara odaklanmış bir şekilde rahat bir pozisyonda oturuyor. Sol eli bir kalem tutarken, sağ eli kitabın kenarına dayanmış. Kitap metin içeren bir sayfaya kadar açık ve sayfalar hafif sarı bir renk tonuna sahip. Arka planda, sarı bir nesne tutan bir elin bulanık görüntüsü görülüyor. Kadın derin bir şekilde okumaya dalmış gibi görünüyor. Bakışları metinden hiç ayrılmayan kadın memnun ve rahat görünüyor.
Eğitim

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

12 Nisan 2021