AnasayfaBlogTürkoloji Bölümü Nedir?
Bölümler

Türkoloji Bölümü Nedir?

17 Eylül 2020
Bu görüntü, yüzeyine karmaşık yazılar kazınmış büyük bir taş sütunu göstermektedir. Bu bir yakın çekimdir ve taş orta gri renktedir. Yazı beyazdır ve bir tür logo gibi görünmektedir. Karmaşık tasarımlarla çevrili ve kelimeler düzgün, tek tip bir yazı tipiyle yazılmış. Taş oldukça eski görünmektedir ve yazı hafifçe solmuştur. Yazının anlaşılması zor, ancak bazı harfler tek tek görülebiliyor. Resmin bir tarih ve gizem duygusu var.
TanımAraştırma Alanlarıİş İmkanları
Türkoloji, Türk dünyasının antropolojisi, filolojisi, edebiyatı, tarihi ve genel bir biçimde Türk kültürünü inceleyen bir disiplindir.Türk halkları, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk dinleri ve sosyolojisiTürkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turkish Radio and Television Corporation (TRT), Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, kütüphane ve müze çalışanı
Türkoloji disiplininin ana konusu, geçmişte yaşamış ve halen yaşayan Türk toplulukları hakkında araştırma ve inceleme yapmaktır.Türk toplulukları, Türk dili, tarih, din ve sosyolojik yapılarıAkademisyenlik, sosyolog, araştırma görevlisi, tarihçi, dilbilimci, kütüphaneci
Türkoloji bölümü, Türklük bilimi alanında, özellikle Türk lehçeleri ve edebiyatı üzerine araştırmalar yapan bir bölümdür.Türk lehçeleri, Türk edebiyatı, Türk halklarının ve topluluklarının arasındaki ilişkilerTürkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yazarlık, editörlük, akademisyenlik
Türkoloji, Türklük bilimi olarak da bilinir ve Türklere ait olan bütün maddi ve maddi olmayan değerler üzerine çalışmalar yapar.Türk kültürü, dili, tarihi, edebiyatı, antropoloji ve sosyolojisiTürkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yazarlık, editörlük, araştırmacı, sosyolog, antropolog, tarihçi

Türkoloji, Türk dünyasının antropolojisi, filolojisi, edebiyatı, tarihi başta olmak üzere genel bir biçimde Türk kültürünü sistematik biçimde inceleyen bir disiplindir. Türkoloji, Türk kültürü hakkındaki bilgileri derleyen, araştıran ve inceleyen bir disiplindir. Türkoloji, Türklük bilimi olarak da adlandırılır. Türkoloji disiplinin ana konusu geçmişte yaşamış ve şuan yaşayan Türk toplumları hakkında araştırmalar ve incelemeler yapmaktır. Türkoloji disiplini özellikle Türk halkları, Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bir disiplindir.

Türk dilini, edebiyat, tarih, din, sosyoloji ve Türk toplumlarının manevi ve maddi olaylarını sistematik biçimde açıklamaya çalışır. Türkoloji disiplinin ana konusunu geçmiş ve günümüz Türkçesi oluşturmaktadır. Bunun yanında Türk toplumlarını bilimsel yönden de incelemektedir. Bu yönüyle sosyoloji bölümü ile yakın çalışmalar sergilemektedir. Tarih bölümü, filoloji bölümü, edebiyat ve antropoloji bölümleri ile yakın çalışmalar içerisindedir. Türkoloji bilimi tarihsel olarak Batılı bilim insanları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Ülkemizde hala Türkoloji disiplinine duyulan ilgi oldukça azdır.

Tarihsel olarak incelendiğinde Batı’nın Doğu’yu anlama ve inceleme çalışmaları bağlamında sistematik olma özelliği kazanmıştır. Dünya üzerinde ilk Türkoloji kürsüsü de Paris’te kurulmuştur. Bunun ardından Moskova ve Londra’da da bu tür kürsüler kurulmuştur. Bu tür kürsüler çok sayıda bilimsel makale, bilimsel araştırma, bülten ve dergi yayınlamıştır. En genel haliyle bu bölüm Türklere ait olan bütün maddi ve maddi olmayan değerler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Türklük ile ilgili bütün konuları incelemesiyle geçmiş ve günümüze ışık tutmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra Türkoloji bölümü ya da diğer adıyla Türklük bilimi bölümünü tanıyalım.

Türkoloji Bölümü Nedir?

Türkoloji bölümü, Türklük bilimi alanında, özellikle Türk lehçeleri ve edebiyatı üzerine araştırmalar ve incelemeler yapan bir bölümdür. Türkoloji bölümü, Türklük bilimi alanında en eski çağlardan günümüze kadar bütün yazılı kaynakları okuyabilecek ve anlayabilecek kişiler yetiştiren bir bölümdür. Türk lehçeleri alanında nitelikli, alanında uzman, güncel gelişmeleri takip eden ve araştırmacı ruhlu kişiler yetiştirmesini sağlayan bir bölümdür. Türkoloji bölümü, başta Türk dili ve tarihinin dünya dil ve tarihi içinde yerinin belirlenmesi, gelişimi ve değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapabilecek elemanlar yetiştirmektedir.

Türkoloji bölümü, Türk dünyasının dilleri ve edebiyatları üzerine eğitim veren bir bölümdür. Türkoloji bölümü aynı zamanda Türk halklarının ve topluluklarının arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türkoloji bölümü, Türk dili, edebiyatı, tarihi vb. hakkında bilgi sahibi olacak kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkoloji bölümü, Türk toplumlarını bilimsel yönden inceleme amacı taşır. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler Türk dili, tarihi ve kültürüne meraklı olmalı, ilgilerini bu yönde devam ettirebilmeli ve sorumluluk sahibi olmalıdır.

Türkoloji bölümü, ülkemizde tam anlamıyla okutulmasa da yurt dışında okutulan bir bölümdür. Özellikle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bu alanda büyük çalışmalar yürütmektedir. Türk kültürü üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Polonya, Çekya, Almanya, Afganistan, Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Mısır ve daha adını yazamadığım birçok ülkede bu bölüm bulunur. Bu bölümlerin yanı sıra açılan internet siteleri ile Türk kültürüne öğretmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belirtilen sayılara göre 16 adet internet sitesi de açılmıştır.

Yurt dışında yer alan bu bölümlerde ya da sitelerde dinleme, okuma, yazma, konuşma becerilerine yönelik dersler verilmektedir. Başlangıç, orta ve ileri seviye Türkçe dersleri öğretilmektedir. Türkçe derslerin yanında Türk Kültürü, Osmanlı Türkçesi, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Metin Okuma vb. dersler de verilmektedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de Türkoloji bölümü mezunları iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Türkoloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Türkoloji bölümü iş imkanları geniş bir yelpazeyi kapsamamaktadır. Türkoloji bölümü iş imkanları arasında en çok bilineni Türkçe öğretmenliği ya da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmaktır. Bunun yanında akademik kariyer yapmak da oldukça tercih edilmektedir. Türkoloji bölümü iş imkanları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında, TRT’de çalışmak yer alır. Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, kütüphaneler ve müzelerde çalışmak da yer alır.

Türkoloji bölümü iş imkanları arasında okutmanlık yapmak yer alır. Türkoloji bölümü iş imkanları dergi, gazete, medya kuruluşları vb. yerlerde yazarlık ve editörlük de yapabilirler. Yurt dışında bulunan eğitim ve kültür kuruluşlarında görev almak, müzelerde çalışmakta Türkoloji bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak Türkoloji bölümü iş imkanları arasında Türk dünyası ile ilgili kuruluşlarda uzmanlık yapmak ve çeşitli yerlerde tercümanlık yapmak sayılabilir. Bu başlık hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Türkoloji bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Türkoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Türkoloji bölümü mezunları “Türkolog” unvanına sahip olurlar. Türkoloji bölümü mezunları, Türk kültürü çalışmaları içerisinde lehçelerin incelenmesi ve diğer lehçelerle karşılaştırılması işini yaparlar. Türkoloji bölümü mezunları, edebi eserleri incelerler ve üzerine araştırmalar yürütürler. Hiçbir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan da işlerini yapabilirler. Türkoloji bölümü mezunları, araştırmacı özellikleri sayesinde en eski metinlerden başlayarak Türk dili eserlerini incelerler.

Türkoloji bölümü mezunları, Türkçe’nin yapısını, kökenini, gelişimini ve gelişimini etkileyen faktörleri incelerler. Bunların yanında Türk kültürü üzerine araştırmalar gerçekleştirirler. Belirli bir tarihi dönem içerisinde yer alan eserlerin özelliklerini saptayarak, ortaya çıkarırlar. Türkoloji bölümü mezunları, Türk dilinin korunması ve sağlıklı gelişmesi için çalışmalarda bulunurlar ve öneriler hazırlarlar. Türk toplulukları ve halklarının birbirleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynarlar. Türkoloji bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceledikten sonra şimdi de bu bölümün dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Türkoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Türkoloji Çalışmaları

 • Göktürkçe

 • Filolojide Enformatik Teknolojiler

 • Dilbilimine Giriş

 • Ses Bilgisi

 • Halk Edebiyatına Giriş

 • Edebiyat Bilimine Giriş

 • Uzmanlık Filolojisine Giriş

 • Klasik Türk Edebiyatına Giriş

 • Leksikoloji

 • Dünya Edebiyatı Tarihi

 • Edebiyat Sosyolojisi

 • Türk Halk Destanları

 • Osmanlı Türkçesi

 • Dil Felsefesi

 • Felsefe

 • Yeni Türk Edebiyatı

 • Aşık Edebiyatı

 • Türk Onamastiği

 • Temel Şekil Bilgisi

 • Söz Dizimi

 • Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Çağatay Edebiyatı

 • Çağatayca

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı

 • Türkoloji Tarihi

 • Türk Lehçelerin Karşılaştırmalı Grameri

 • Türkçenin Köken Bilimi

 • Türk Tarihine Giriş

Yukarıda belirtilen dersler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi sayfasından alınmıştır. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Türkoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi vermeden önce bu bölümü okuyabilmek için YKS (TYT-AYT) sınavına girmeniz gerekir. Sözel alandan öğrenci alan bir bölümdür. Ülkemizde tam bu adla kurulmuş olan bir bölüm bulunmamaktadır. Bu yüzden uzun bir Türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama listesi beklemeyin. Diğer yazılarımda vakıf ve devlet üniversitelerinin en iyilerini seçerek bilgi verirdim. Bu bölümde eğitim veren tek üniversite olduğu için bu başlık daha farklı olacak. Bu bölüm yalnızca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde bulunmaktadır. Üniversite Bişkek-Kırgızistan’da bulunmaktadır. Türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama;

 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 272,81661 (puan) 357000 (sıralama).

Türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama bu şekildedir. Sözel alandan öğrenci almaktadır. Kontenjanı ise 10 kişi olarak belirtilmiştir.

Türkoloji, Türk dünyasının antropolojisi, filolojisi, edebiyatı, tarihi ve genel bir biçimde Türk kültürünü inceleyen bir disiplindir, Türk halkları, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk dinleri ve sosyolojisi, Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turkish Radio and Television Corporation (TRT), Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, kütüphane ve müze çalışanı, Türkoloji disiplininin ana konusu, geçmişte yaşamış ve halen yaşayan Türk toplulukları hakkında araştırma ve inceleme yapmaktır, Türk toplulukları, Türk dili, tarih, din ve sosyolojik yapıları, Akademisyenlik, sosyolog, araştırma görevlisi, tarihçi, dilbilimci, kütüphaneci, Türkoloji bölümü, Türklük bilimi alanında, özellikle Türk lehçeleri ve edebiyatı üzerine araştırmalar yapan bir bölümdür, Türk lehçeleri, Türk edebiyatı, Türk halklarının ve topluluklarının arasındaki ilişkiler, Türkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yazarlık, editörlük, akademisyenlik, Türkoloji, Türklük bilimi olarak da bilinir ve Türklere ait olan bütün maddi ve maddi olmayan değerler üzerine çalışmalar yapar, Türk kültürü, dili, tarihi, edebiyatı, antropoloji ve sosyolojisi, Türkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, yazarlık, editörlük, araştırmacı, sosyolog, antropolog, tarihçi
türkoloji bölümü türkoloji türkoloji bölümü iş imkanları türkoloji bölümü mezunları türkoloji bölümü taban puanları ve sıralama
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.