AnasayfaBlogÖngörü Ne Demek? Öngörünün Özellikleri Nelerdir?
Ne Demek?

Öngörü Ne Demek? Öngörünün Özellikleri Nelerdir?

05 Kasım 2021
Gözlüklü ve beyaz gömlekli bir kadın doğrudan kameraya bakar. Gözlerinin çoğunu kapatan büyük, yuvarlak gözlükleri var. Dudakları hafifçe bükülmüş, dişleri zar zor görünüyor. Yüzünün sağ tarafında küçük bir güzellik izi vardır ve saçları yüzünden geriye doğru toplanmıştır. Beyaz gömleğinin yakası v yaka ve omuzlarından gevşekçe sarkıyor. Arka plan nötr bir renk ve çerçevede başka bir şey yok. Kadın kendinden emin ve kontrollü görünüyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnek
ÖngörüBir konunun geleceğiyle ilgili tahmin yürütme anlamına gelir.Yeni projenin sonuçlarını öngörmek.
Öngörülü KişiDuygusal kontrolü sağlayan ve objektif olarak tahminde bulunabilen kişi.Öngörülü bir yönetici, kriz dönemlerinde doğru kararlar alabilir.
Öngörü ÖzellikleriGelecekteki durumlara hazırlıklı olmayı sağlar, stratejik tercihlerle ilgili kesin sonuçlar verir.Öngörü sayesinde, yeni bir ürünün pazardaki başarısını tahmin edebiliriz.
Öngörü Kullanım AlanlarıPsikoloji, teknoloji, bilimsel araştırmalar ve iletişim gibi alanlarda kullanılır.Teknoloji öngörülerine dayanarak yeni bir uygulamanın popülerlik seviyesini tahmin edebiliriz.
Öngörü Çalışmalarının Faydalarıİleride getireceği olası sonuçları ve faydaları gösterir, stratejik planlama yapmayı sağlar.Öngörü çalışmaları sayesinde, bir işletme gelecek yılki satış hedeflerini belirleyebilir.
Bilimsel Araştırmada ÖngörüGelecekteki araştırma sonuçlarını tahmin etmek için kullanılır, bilimsel çalışmaların önceliklerini belirler.Öngörü teknikleri sayesinde, bir araştırmanın hangi sonuçları doğurabileceğini tahmin edebiliriz.
Öngörü ve İnovasyonİnovasyon çalışmalarının etkisini önceden tahmin etmeyi sağlar, farklı alanlardaki stratejik planlamaları yönlendirir.Yeni bir teknolojinin pazardaki etkisini, öngörü teknikleri sayesinde tahmin edebiliriz.
Öngörü ve DijitalleşmeDijitalleşme ile birlikte, öngörü stratejileri de büyük gelişmelere uğrar.Dijital pazarlamanın geleceği ile ilgili öngörüler, işletmelerin stratejik planlarına yön verir.
Öngörü ve Ar-Ge ÇalışmalarıÖngörü, Ar-Ge çalışmalarının ne yönde ilerleyeceğini tahmin etmeye yardımcı olur.Yeni bir ürün geliştirme projesinin maliyetini ve zaman çizelgesini öngörmek.
Öngörü ve SürdürülebilirlikGelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmayı planlar.Öngörüler, bir şirketin uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.

"Öngörü", gündelik hayatımızda çok fazla kullandığımız sözcüklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Anlamını ve kullanım alanlarını tam anlamıyla bilmesek bile, bu kavrama sıkça cümlelerimizde yer veriyoruz. "Öngörü ne demek?" diye biraz düşününce bile aklımıza pek fazla bir açıklama gelmez. Ama bu yazıda, öngörü kavramının kullanımlarıyla ilgili bilgi vereceğiz. 

Öngörü; bir konunun geleceğiyle ilgili tahmin yürütme anlamına gelen bir kavramdır. Bu da hem sezgisel olarak hem de bazı bilimsel dayanaklarla yapılır. Öngörü, hem bilimsel alanlarda hem de günlük hayatımızda kullanılan ortak kavram olsa da, anlamı tektir. Bu kavramın ortak anlamı; "önceden tahmin etme" gibi genel bir özelliğe sahiptir.   

"Öngörü" denince aklımıza, "öngörülü insan" kavramı da geliyor. Bunun anlamı ise, tarafsız ve soğukkanlı bir şekilde kendini kontrol eden insandır. Öngörülü kişiler, tahmin yürütme yaparken mümkün olduğunca korku, heyecan ve sevinç gibi duygu durumlarını kontrol ederler. Çünkü bu duygular, objektif bakış açısını ortadan kaldırır ve öngörüyü imkânsızlaştırır. Bu nedenle öngörülü insanlar öngörülü hareket ederken, son derece objektif ve duygulardan arınmış bir şekilde tahminde bulunurlar. 

Bu yazıda, "Öngörü Nedir?", "Öngörünün Özellikleri Nelerdir?", "Öngörü Hangi Alanlarda Kullanılır?" ve "Öngörü Çalışmaları Nasıl Yapılır?" gibi konu başlıklarını işledik.

Öngörüyle ilgili konuların detaylarına başlayalım mı, ne dersiniz?

Öngörü Nedir? 

"Öngörü nedir?" sorusu, yazımızın ilk konu başlığı. Bu bölümde, "öngörü" kelimesinin TDK sözlüklerindeki anlamını ve günlük hayatımızdaki kullanımlarını inceleyeceğiz.

Öngörü" kavramı, bir işle ilgili gelecekte olacakları tahmin etme anlamında kullanılan bir kelimedir. 

Öngörü, bilim alanlarının ve teknolojinin sıklıkla kullandığı bir terim olarak da biliniyor. Ancak bu kavramın günlük yaşamımızda "öngörmek" olarak kullanıldığını söylersek, yanlış olmaz. Çünkü öngörü kelimesi, konuşma dilinde çoğunlukla bu kullanımla karşımıza çıkar.

Öngörü kavramıyla ilgili şu tanımlar aslında farklı yönlerden aynı anlamı ifade ediyor:

 • Herhangi bir konunun geleceğiyle ilgili tahmin yürütme,

 • Bir işle ilgili nasıl bir gidişat olacağını önceden sezebilme,

 • Bir durumla veya olayla ilgili ileride nasıl bir sonuç olacağını önceden kestirebilme, 

 • Olaylar veya konularla ilgili önceden sezgisel veya sağduyulu bir tahminde bulunma,

 • Bir işin veya bir durumun gelecekteki değerini kestirebilme,

 • Bilimsel araştırmalarla ilgili varsayım yapabilme,

 • Bilim ve mantık kurallarını temel alarak akıl yürütme,

 • Zihinsel bakımdan geleceğe doğru seyahat yaparak tahmin yürütmek.

"Öngörü", bir olayın gelecekte ne durumda olacağını ya da gelecekte ne gibi şeylere ihtiyaç olacağını tahmin etmektir. Yapılan bilimsel araştırmalarda, insanların gün içinde düşündüğü konuların genellikle ilerideki olası sonuçlarla ilgili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle öngörü, psikolojide üzerinde durulan bir konu olarak kabul ediliyor. 

Öngörünün Özellikleri Nelerdir?

Öngörü kavramından sonra sıra, öngörünün özelliklerine geldi. Bilimsel alanlarda kullanılan öngörünün özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öngörü, hem bilimsel çalışmalarda hem de gündelik hayatımızda, gelecekteki muhtemel durumlara hazırlıklı olmamızı sağlar.

 • Öngörünün en önemli özelliklerinden birisi, bilimsel çalışmanın veya bir olayın gidişatının hızlı bir şekilde sonuç vermesini sağlamasıdır. 

 • Öngörü çalışmaları, bilimsel alanlarda önceliklerin belirlenmesi konusunda ve stratejik tercihlerin doğruluğuyla ilgili kesin sonuçlar verir. 

 • Bu çalışmalar, hem geleceği tanımlamak hem de anlamlandırmak amacını taşırlar. Bu sayede sürdürülebilir bir teknolojinin sağlanması hedefleniyor. 

 • Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza giren yenilikler, öngörü konusunda da büyük gelişmelere sebep oluyor. 

 • İnovasyon teknolojileri, toplumsal yapıları ve geleceği dönüştürdüğü için; öngörüler de bu yönde değişiyor. Araştırmacılar, dünya genelindeki ortak stratejik plânlamaları yapmak için teknoloji öngörüsü tekniklerini kullanıyor.

 • Teknoloji öngörüsü çalışmaları; siyasal hedefleri ve bilimsel öngörülerin geleceğini de olumlu anlamda etkiliyor.  

 • Öngörü çalışmaları, sonrasında stratejik plânlamayla birlikte harmanlanarak çalışmaların sürdürülebilir durumda olmasını sağlıyor. 

 • Öngörü çalışmalarında bazı doğru bilinen yanlış konuların düzeltilmesi ve eksikliklerin tamamlanması, bu çalışmaların başarıya ulaşmasına imkân veriyor. 

 • Öngörü çalışmalarının ileride getireceği faydalar konusunda yapılan Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları da bilim alanlarına katkıda bulunur. 

Öngörü Hangi Alanlarda Kullanılır?

Öngörü çalışmaları, hem bazı bilim alanlarını hem de çeşitli faktörleri detaylı olarak inceler.  Çok farklı disiplinlerin çalışmaları içerisinde de kullanılır. 

"Öngörü hangi alanlarda kullanılır?" sorusunun cevabına önce kısaca değinelim. Öngörü teknikleri; psikoloji, teknoloji, bilimsel araştırmalar ve iletişim gibi alanlarda yoğun olarak kullanılıyor. 

Öngörünün bu disiplinlerdeki kullanımlarıyla ilgili bilgi verelim:

 • Psikoloji: Öğrenme psikolojisi alanında kullanılan bazı tekniklerle, geleceği tahmin edebilme, yani öngörü konusunda çalışmalar yapılıyor. Öngörü, sosyal öğrenme kuramı ile ilişkili olan bir kavram olarak kabul ediliyor. Öngörü, insanların kendi hedeflerini belirleyip geleceklerini  plânlayabilmesi konusunda yardımcı oluyor. 

 • Teknoloji: Teknoloji öngörüsü konusundaki çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte, bu yeteneklerin geliştirilmesi faaliyetleri dünya çapında yaygınlaşmıştır. Üniversitelerde bu konuda çalışmalar başlatılmış ve öngörü teknikleri üzerinde çalışan akademisyenlerin ve yetkililerin fikirleri de çalışmalara aktarılmıştır. Öngörü çalışmaları için halen daha teknoloji birimleri kuruluyor ve bu alanda yapılan araştırmalar desteklenmeye devam ediyor. 

 • Bilimsel Araştırmalar: Türkiye'de bilimsel araştırmalar ve projeler yürüten TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilim ve teknoloji öngörüsü konusunda çalışmalar yapıyor. Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmalarının öngörü teknikleri de kullanılarak yapılmasını amaçlar. Bunun nedeni, öngörünün yeni teknolojiler üretme ve sosyo ekonomik yararlar sağlama potansiyeli için kullanılabilen bir teknik olmasıdır.

 • İletişim: Öngörü çalışmaları toplumsal iletişim alanında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İletişim alanı için, enformasyon adı verilen bilgi alma veya haberleşme önemli bir konudur. Öngörü teknikleri de sosyal ve ekonomik konulardaki iletişimlerde kullanılır. Bu sayede kurumların veya insanların gelecekteki durumlarıyla ilgili tahmin yürütülür ve ona göre plânlamalar yapılır.  

Öngörü Çalışmaları Nasıl Yapılır?  

"Öngörü çalışmaları nasıl yapılır?" sorusu da merak edilen konulardan birisidir. Öngörü çalışmalarında, birçok yöntem ve teknik bir arada kullanıldığını söylemek mümkün. 

Öngörü çalışmalarının yöntem ve analiz tekniklerinden bazıları şunlardır: 

Öngörü çalışmaları, birçok bilim dalının birbiriyle etkileşimleriyle yapılan ortak çalışmalardır. Bu çalışmaların temel hedefi; sonuçların genele uygulanabilir bir özellikte olması ve uygulanmaya başlanmasıdır. Çünkü hayata aktarılamayan öngörüler, hem zaman kaybı hem de boşuna emek vermek anlamına gelir. 

Gelecekle ilgili plânlar, strateji ve hedefler öngörü tekniğiyle yani tahmin yürütmeyle belirleniyor. Öngörüler, iki ayrı teknikle, nicel ve nitel teknikle yapılabiliyor. 

Nicel öngörüler, ekonometri ve öngörü bilgisi olmasını gerektirirken; nitel öngörüler ise öngörüde bulunacak kişinin uzman ve yetkin olmasını gerektiriyor. Öngörü çalışmalarında nicel ve nitel veriler, hem bir arada hem de ayrı ayrı olarak kullanılabiliyor.  Nicel veriler, sayılarla ilgili olan somut verilerdir. Nitel veriler ise sayılamayan özellikteki soyut verileri oluşturuyor. Öngörü çalışmalarının başarılı sonuçlar alabilmesi için, iki veri tekniğini bir arada kullanarak çalışmak gerekir. 

Öngörü çalışmalarında kullanılan bir yöntem de, farklı bakış açıları ve yaratıcılıklardır. Bu yöntemde, öngörüsü yapılacak konudaki farklı bakış açıları değerlendirip sonuçlar bir araya getiriliyor. Yaratıcı öngörüler de göz önünde bulundurularak değerlendirilme yapılır ama yaratıcılık konusu, asıl verileri önemsiz duruma getirmemelidir. 

Öngörü teknikleriyle ilgili yanlış bilinen bir konu vardır: Öngörünün kısa süreli olması. Öngörü çalışmalarının, orta veya uzun süreli olacak şekilde hazırlandığını söylemek mümkün. Bu sayede bilimsel konulardaki yenilikler takip ediliyor ve kurumların uzun süreli yol haritaları çizilebiliyor.

Öngörü, Bir konunun geleceğiyle ilgili tahmin yürütme anlamına gelir, Yeni projenin sonuçlarını öngörmek, Öngörülü Kişi, Duygusal kontrolü sağlayan ve objektif olarak tahminde bulunabilen kişi, Öngörülü bir yönetici, kriz dönemlerinde doğru kararlar alabilir, Öngörü Özellikleri, Gelecekteki durumlara hazırlıklı olmayı sağlar, stratejik tercihlerle ilgili kesin sonuçlar verir, Öngörü sayesinde, yeni bir ürünün pazardaki başarısını tahmin edebiliriz, Öngörü Kullanım Alanları, Psikoloji, teknoloji, bilimsel araştırmalar ve iletişim gibi alanlarda kullanılır, Teknoloji öngörülerine dayanarak yeni bir uygulamanın popülerlik seviyesini tahmin edebiliriz, Öngörü Çalışmalarının Faydaları, İleride getireceği olası sonuçları ve faydaları gösterir, stratejik planlama yapmayı sağlar, Öngörü çalışmaları sayesinde, bir işletme gelecek yılki satış hedeflerini belirleyebilir, Bilimsel Araştırmada Öngörü, Gelecekteki araştırma sonuçlarını tahmin etmek için kullanılır, bilimsel çalışmaların önceliklerini belirler, Öngörü teknikleri sayesinde, bir araştırmanın hangi sonuçları doğurabileceğini tahmin edebiliriz, Öngörü ve İnovasyon, İnovasyon çalışmalarının etkisini önceden tahmin etmeyi sağlar, farklı alanlardaki stratejik planlamaları yönlendirir, Yeni bir teknolojinin pazardaki etkisini, öngörü teknikleri sayesinde tahmin edebiliriz, Öngörü ve Dijitalleşme, Dijitalleşme ile birlikte, öngörü stratejileri de büyük gelişmelere uğrar, Dijital pazarlamanın geleceği ile ilgili öngörüler, işletmelerin stratejik planlarına yön verir, Öngörü ve Ar-Ge Çalışmaları, Öngörü, Ar-Ge çalışmalarının ne yönde ilerleyeceğini tahmin etmeye yardımcı olur, Yeni bir ürün geliştirme projesinin maliyetini ve zaman çizelgesini öngörmek, Öngörü ve Sürdürülebilirlik, Gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmayı planlar, Öngörüler, bir şirketin uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemesine yardımcı olur
öngörü öngörmek öngörü ne demek öngörü nedir
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Tablet cihaz tutan bir elin yakın plan çekimi ve ekranda gökyüzüne fırlatılan parlak sarı bir roket. Tablet yumruk benzeri bir tutuşla tutulmakta ve roket, alt kısmında parlak turuncu ve sarı bir alevle tam olarak gösterilmektedir. Arka plan, dağınık beyaz bulutlarla koyu mavi bir gökyüzüdür. Çerçevenin sol tarafında içi sıvı dolu sarı bir kupa, sağ tarafında ise saksı içinde beyaz bir çiçek yer almaktadır. Daha sağda ise mavi bir tabağı olan sarı bir fincan yer alıyor. Görüntü keskin ve net, renkler ise canlı ve parlak. Roket güçlü bir patlamayla havalanıyor gibi görünürken, ön plandaki el bir ölçek duygusu katıyor.
Markalaşma

Markalaşma Yolculuğu

09 Temmuz 2019
Bir kişi bir kağıda yazı yazmaktadır. Kağıt bir masanın üzerine yerleştirilmiştir ve kişi yazmak için siyah bir kalem kullanmaktadır. Kağıdın üzerine eğilmiş ve kalemi tutan eli görülüyor. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve arka planda mavi-siyah bir ok görülüyor. Tuşları beyaz ve siyah olan bir klavyenin yakın çekimi de görülüyor. Kağıdın sağında sayfaları hafifçe açılmış spiralli bir defter var. Kişinin eli yakın planda görülüyor ve parmaklarının arasında bir kalem tutuyor. Kalem siyahtır ve ucunda mavi bir ok vardır. Kağıt tamamen yazıyla doludur ve kişi elindeki işe odaklanmıştır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Reaktif Halkla İlişkiler Nedir?

30 Ocak 2021