AnasayfaBlogCerrahi Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Cerrahi Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?

25 Mayıs 2021
Resimdeki kişi uzun kollu ve boynunda tek düğme bulunan mavi bir ameliyat önlüğü giymektedir. Ayrıca bir çift lateks eldiven giymektedir. Kişi beyaz bir arka planın önünde durmaktadır ve başı hafifçe aşağı eğiktir. Kişinin yüz hatları görünmüyor, ancak gözleri hafifçe görünüyor. Arka planda, içinden sarı ve beyaz bir parıltı yayılan bir ışığın yakın çekimi vardır. Işık arka planda hafifçe bulanıklaştırılmış. Genel olarak görüntüde ameliyat önlüğü ve eldiven giyen bir kişi ve arka planda bir ışık görülüyor.
Cerrahi Hemşire GörevleriCerrahi Hemşire SorumluluklarıCerrahi Hemşire Maaşları
Ameliyat öncesi, sırasında ve sonrası hastaya bakım sağlamaHasta bakım planını hazırlama ve uygulama4.200 TL (2021)
Hekim ile iş birliği içinde çeşitli tedavilerin planlanmasıHastaya verilen ilaçlar ve tedavi sonuçlarını takip etme3.500 - 6.300 TL (özel hastaneler)
Hasta değerlendirme formu ile hastanın durumunu değerlendirmeHasta bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için önerilerde bulunma5.600 TL (5 yıllık tecrübe, kamu hastaneleri)
Ameliyat öncesi hastayı bilgilendirme ve hazırlamaHastanın ameliyathane taşımasını gerçekleştirmeDeğişken (nöbet, döner sermaye ek ödemeleri)
Hemşirelik bakım protokollerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaProtokollerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamaKurumsal kimliğe sahip özel hastanelerde maaşlar denk seviyelere gelebilir
Hastanın ameliyathane taşımasını gerçekleştirmeHastanın ameliyat öncesi ve sonrası durumunu izlemeBölge ve hastane türüne göre değişmektedir
İlaçların hastaya uygun şekilde verilmesini sağlamaYan etkileri izleme ve ilgili doktoru bilgilendirmeTecrübeye ve nöbete göre artış gösterebilir
Hastanın güvenli bir şekilde ameliyattan çıkarılmasını sağlamaAmeliyat sonrası bakımının sağlanması ve sonuçların takibiKamu hastaneleri genellikle daha yüksek maaş öder
Hastanın ameliyattan sonraki durumunu izleme ve raporlamaAmeliyat öncesi ve sonrası bakımın uygun şekilde yapıldığını garanti etmeÖzel hastanelerde maaşlar genellikle kamuya göre daha düşük
Hastanın genel sağlık durumunun sürekli takip etmeHasta hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olma ve bu bilgileri güncellemeMaaşlar genellikle hastanenin büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır

Toplum refahını sağlamak ve profesyonel olabilmek için; yapılacak işin daha fazla önemsenmesinin, yüksek seviyede eğitim almayı, başkalarına yardımda bulunma isteğiyle beraber motive olmayı örgütlenmeyi ortak ve paydaşlar olan değer ve inançlara sahip olmayı, sorumluluk alma ve de karar verme etkinliğini gerektirir. Cerrahi hemşirelik hizmetleri bu değerler ışında verilmektedir.

Cerrahi Hemşire Nedir?

Bir çalışmanın meslek olarak kabul edilebilmesi için bazı kriterlere sahip olması beklenir. İlgili kriterlerin en başında sağlanan hizmetin insanlık adına vazgeçilmez olması ve toplum sağlığını gerçekleştirmiş hatta refahını sağlamış olmasıdır. Başka kriterlere bakıldığında ise bu kriterlerin oluşturmaya yönelik oldukları bilinmektedir. Toplum refahını sağlamak ve profesyonel olabilmek için; yapılacak işin daha fazla önemsenmesinin, yüksek seviyede eğitim almayı, başkalarına yardımda bulunma isteğiyle beraber motive olmayı örgütlenmeyi ortak ve paydaşlar olan değer ve inançlara sahip olmayı, sorumluluk alma ve de karar verme etkinliğini gerektirir. Bu sebeple, neredeyse bütün meslekler etik ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple, etik iyi ve doğru olanı araştıran bir felsefi alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etik kavramının hemşirelik hizmetleri için önemli bir değerdir. Sağlık bakım hizmetlerinin önemli bir parçası olan hemşirelik, uygulama kapsamında birçok konuda hasta için en ideal kararı vermeyi gerektirir. 21. yüzyılda hemşireler genişleyen rolleri ve fonksiyonlarıyla daha önceki sürece göre daha karmaşık kararlar verme ve bu kararların sorumluluğunu kabul etmek durumundadır. Bu kapsamda cerrahi hemşirelik hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Cerrahi hemşiresi, gerçekleştirilecek bir ameliyat operasyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında hekim tarafından hastaya verilmesi uygun görülen tedavinin planlanmasında, sağlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde etkin rol oynayan sağlık çalışını olarak gösterilebilir. Mesleki olarak geçmişi 200 yıllık bir tarihe dayanmaktadır.

Cerrahi Hemşire Ne İş Yapar?

Cerrahi hemşiresinin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde göstermek mümkündür.

 • Hemşirelik hizmetleri kapsamında yürürlükte yer alan yasa ve düzenlemeler bağlı olarak, kurumun politika ve hedefleri doğrultusunda görevini yerine getirmek.

 • Çalışmış olduğu kurumun hemşirelik bakım protokollerinin oluşturulması kapsamında katkılarda bulunmak

 • Protokollerin uygulanması hususunda bilgi sahibidir ve uygular.

 • Hastayı doğrudan veya dolaylı olarak servis ya da üniteye kabulünü gerçekleştirir.

 • Gözetimi altında olan hastanın durumunu hasta değerlendirme formu kapsamında değerlendirerek hastanın üniteye veya servise uyumunu sağlar.

 • Kurumun belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda değerlendirme sonucu elde edilen veriler ışığında, hasta bakım planını hazırlayarak uygular ve sonuçlarını değerlendirir. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekmesi halinde yeni düzenlemeler yapar.

 • İlgili protokoller doğrultusunda hekimin yazılı ve sözlü istemini order alma kriterlerine göre alır, uygulama hususuyla ilgili forma kaydeder.

 • Hekim istemi doğrultusunda hastaya, doğru hasta ve doğru ilaç gibi ilkeler doğrultusunda kalarak kurum politiklarına uygun, haricen, oral ve parenteral yöntemle verilecek ilaçlar verir ve bu işlemleri hemşire izlem formuna doğrudan kaydeder.

 • İlaçlardan dolayı hastanda beklendik veya beklenmedik etkileri bakımından hastayı izler. Elde etmiş olduğu bulguları sorumlu doktora bildirir ve bütün bunları hemşire izlem formuna kaydeder.

 • Hem tarafından istenmesi halinde periferik damar yolunu açarak ve damar yolunun devamlılığını sağlamak bir diğer görevidir.

 • Ameliyat öncesi hasta hazırlığı protokolü uygun olarak hastayı ameliyat öncesi hazırlığını yapar.

 • Hastaya ameliyat öncesi ve sonrası yapılacak işlemlerle ilgili doğrudan bilgi vermekle sorumludur.

 • Hastanın güvenli bir şekilde ameliyathaneye naklini gerçekleştirir.

Cerrahi Hemşire Maaşları

Maaş alımları kamu ve özel hastaneler nezdinde oldukça değişken olduğunu belirtebiliriz. Özel hastanelerde maaş alımları kamuya göre düşüktür. Fakat hastanenin kurumsal kimliğinin olması durumunda ise hemen hemen maaş alımları denk seviyelere gelmektedir. Kamu hastanelerinin maaş alımlarının yüksek olmasının sebebi ise hastanenin bulunduğu bölge, döner sermayeden gelen ek ödemeler ve meslekte geçirilen süre (tecrübe yılı), nöbete kalınması gibi kriterler sıralanabilir.

Yeni işe başlayan bir cerrahi hemşiresinin hem kamu hem özel hastanede alabileceği maksimum maaş 2021 yılı için 4.200 TL seviyelerindedir. Maaş alımları özel hastanelerde 3.500 TL ile 6.300 TL arasındadır. Kamu hastanelerinde 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan cerrahi hemşiresinin alabildiği maaş 5,600 TL civarındadır. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus hastanenin bulunduğu bölge ve döner sermayeden gelen gelirdir. Bu iki kalemin çok fazla maaş faktörünü değiştirdiğini belirtebiliriz. Yapılan bir araştırmaya katılan 95 cerrahi hemşiresinin maaş ortalamalarının 4.100 TL seviyelerinde olduğunu göstermiştir.

Cerrahi Hemşire Nasıl Olunur?

Cerrahi hemşiresi olabilmek için lise eğitimlerin sayısal bölümlerinden veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden iyi bir ortalama puanı ile mezun olmak gerekir. Çünkü elde edilen ortalama puanın üniversite sınavlarında sağlayacağı katkı oldukça fazladır. Bu nedenle işi temelde sağlama almak gerekecektir. Lise mezuniyeti sonrası Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu 2021 yılı için Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine ( AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Ön lisans eğitimi almak isteniyorsa sadece TYT sınavına girip istenilen puanı almak yeterlidir veya sağlık meslek lisesi mezunu olunması halinde sınavsız geçiş yapılabilmektedir. İki yıllık eğitimi tamamlandıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek üniversitelerin lisans eğitimi düzeyinde verilen eğitimlerin üçüncü sınıfından itibaren başlanabilir.

Doğrudan lisans eğitimi alınmak isteniyorsa TYT sınavının akabinde AYT sınavına girmek ve tercihi yapılacak üniversitelerin ilgili puanını almak gerekir. Tercih sonrası hem teori hem de uygulamaya dönük zorlu bir eğitim sürecinin beklendiğini söylememiz gerekir. Elde edilen eğitim sonrası kamu hastanelerinde çalışabilmek için KPSS sınavına girerek ilgili puan türünde iyi bir yeterliliği elde etmek ve sonrasında tercih yaparak görev yapılacak hastaneye atanmak gerekir. Özel hastaneler için herhangi bir sınav olmamakla beraber kurumsal kimliği çok eski olan hastanelerde bilimsel sınavlar yapılabilmektedir. Kurum içinde yapılacak hizmet içi eğitimlerle bu meslek elde edinilmiş olur.

Ameliyat öncesi, sırasında ve sonrası hastaya bakım sağlama, Hasta bakım planını hazırlama ve uygulama, 4200 TL (2021), Hekim ile iş birliği içinde çeşitli tedavilerin planlanması, Hastaya verilen ilaçlar ve tedavi sonuçlarını takip etme, 3500 - 6300 TL (özel hastaneler), Hasta değerlendirme formu ile hastanın durumunu değerlendirme, Hasta bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için önerilerde bulunma, 5600 TL (5 yıllık tecrübe, kamu hastaneleri), Ameliyat öncesi hastayı bilgilendirme ve hazırlama, Hastanın ameliyathane taşımasını gerçekleştirme, Değişken (nöbet, döner sermaye ek ödemeleri), Hemşirelik bakım protokollerinin oluşturulmasına katkıda bulunma, Protokollerin uygulanması konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama, Kurumsal kimliğe sahip özel hastanelerde maaşlar denk seviyelere gelebilir, Hastanın ameliyathane taşımasını gerçekleştirme, Hastanın ameliyat öncesi ve sonrası durumunu izleme, Bölge ve hastane türüne göre değişmektedir, İlaçların hastaya uygun şekilde verilmesini sağlama, Yan etkileri izleme ve ilgili doktoru bilgilendirme, Tecrübeye ve nöbete göre artış gösterebilir, Hastanın güvenli bir şekilde ameliyattan çıkarılmasını sağlama, Ameliyat sonrası bakımının sağlanması ve sonuçların takibi, Kamu hastaneleri genellikle daha yüksek maaş öder, Hastanın ameliyattan sonraki durumunu izleme ve raporlama, Ameliyat öncesi ve sonrası bakımın uygun şekilde yapıldığını garanti etme, Özel hastanelerde maaşlar genellikle kamuya göre daha düşük, Hastanın genel sağlık durumunun sürekli takip etme, Hasta hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olma ve bu bilgileri güncelleme, Maaşlar genellikle hastanenin büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır
Cerrahi Hemşire Cerrahi Hemşire nedir Cerrahi Hemşire ne iş yapar Cerrahi Hemşire nasıl olunur Cerrahi Hemşire maaşları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790
Bu görüntü, empati ve iletişim eğitimi alan bir grup insanı yakalıyor. Bireyler karşılıklı anlayış ve anlaşmaya işaret edecek şekilde el sıkışırken görülüyor. Eğitim oturumunda teknolojinin kullanıldığını gösteren bir dizüstü bilgisayar mevcut. Karşılıklı saygının önemini gösteren bir kadın ve bir erkek el sıkışırken görülüyor. Arka planda kursun fiziksel ortamına işaret eden ahşap ayaklı beyaz bir sandalye görülmektedir. Kâğıt üzerindeki bir kalem not alındığını gösteriyor. Ayrıca, grubun çeşitliliğine işaret eden sakallı bir adam var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu görüntünün empati ve iletişime odaklanan bir öğrenme oturumuna ait olduğunu gösteriyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11390