AnasayfaBlogYönetim Modelleri ve Kuşaklar Arası Çatışma
İş Hayatı

Yönetim Modelleri ve Kuşaklar Arası Çatışma

13 Mayıs 2019
Bir grup insan büyük bir planın etrafında toplanmış, önlerine serilen detaylara dikkatle bakmaktadır. Gruptaki bir kişi kâğıdı işaret ederek, planın içeriğini diğerlerine açıklıyor gibi görünmektedir. Bir elin yakın çekimi görülüyor, parmaklar bir açıklama jestiyle açılmış. Ön planda, her ikisi de yakından çekilmiş bir fincan ve bir kutu var. Görüntünün en sağında bulanık bir el görülürken, daha uzakta bir kişi fincanın yanında durmaktadır. Son olarak, arka planda beyaz bir kare görülebiliyor, detayları mesafe nedeniyle gizlenmiş. Sonuç olarak grup, içeriğini anlamaya niyetli bir şekilde plana odaklanmış durumda.
KuşakÖzelliklerEtkilediği Yönetim Modeli
Sessiz KuşakOtoriteye saygılı, kanaatkar, teknolojiye uzakOtoriter ve hiyerarşik yönetim modeli
Baby Boomer KuşağıÖzgürlükçü, sadakatleri yüksek, teknolojiye uzak, çalışmak için yaşarDemokratik ve insan odaklı yönetim modeli
X KuşağıOtoriteye saygılı, kanaatkar, toplumsal olaylara duyarlı, kariyerine önem verenGüç ve güven odaklı yönetim modeli
Y KuşağıOtoriteye karşı saldırgan, girişimci, düşük sadakat, hızlı kariyer beklentisiEsnek ve katılımcı yönetim modeli
Z KuşağıOtorite kavramı yok, hayata teknoloji ile bağlı, beceri senkronizasyonu en yüksekDijital ve ilişki odaklı yönetim modeli
GenelKuşak çatışması ve teknoloji yönetim modellerini etkilerDeğişim ve dönüşüm odaklı yönetim modeli
GenelFarklı kuşaklardaki otoriteyi kabul etme farklılıklarıÇatışma yönetimi ve rekabet odaklı yönetim modeli
GenelFarklı kuşakların hayata bakış ve yaşam içinde konumlanmaları farklıdırDiversite ve inklüzivite odaklı yönetim modeli
GenelFarklı kuşaklar farklı motivasyonlara sahiptirMotivasyon ve ödüllendirme odaklı yönetim modeli
GenelFarklı kuşaklar farklı değerlere sahiptirDeğer odaklı ve etik yönetim

Yönetim modelleri uygulanırken değişimin tetikleyicisi olarak iş hayatında kuşaklar arası çatışma önemli bir yer tutar. Kuşak çatışmaları, yönetim modelleri değişimine neden olarak sancılı bir sürece dönüşür. Yönetim modelleri ve şeklini etkileyen en önemli iki unsurdan biri, genç kuşağın iş dünyasındaki yerini almasıdır. Farklı kuşaklar bir arada yönetilirken yönetim becerisi doğal olarak yeni yetkinliklere ihtiyaç duyar. Bir diğeri ise günümüzdeki teknolojik gelişmelerdir. Bu iki önemli faktör, Yönetimle ilgili bilinen ezberleri değiştirmiştir.

Değişimin sancıları ancak dönüşümün başarılabilmesi ile mümkündür. Dönüşüm sonrasında ise yeni dönemin dinamikleri nedeni ile yeniden değişimler gerektirir. Bu süreç, yönetim modelleri üzerinde sürekli bir etkileşim sağlayarak yönetim mühendisliğinin ayrı bir alan olması ihtiyacını tetikler.

 İş Dünyasında Hangi Kuşaklar Bir Arada Çalışmaktadır?

Kuşaklar, yaşanan dönemin sosyolojik, siyasi ve ekonomik izlerini taşıyan özelliktedir. Yönetim modelleri uygulanırken davranışlarda söz konusu dönemlerin baskın özellikleri ve yaşanmışlıkların izleri gözlemlenir. Günümüzde X ve Y kuşaklarının büyük çoğunlukla yer aldığı iş dünyasına, yeni bir oyuncu olarak Z kuşağı da katılmaya başlamıştır. Kuşakların otoriteye bakışları, teknoloji kullanımındaki farkları, iş yapış modelleri ve yaşam-iş dengelerindeki farklılıklar yönetim modelleri değişimlerinin ve çatışmaların temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Kuşakların Özellikleri

  • Sessiz Kuşak (Warm 1920-1940): Savaş yıllarının yoklukları ile mücadele etmiş, yorgun bir kuşak.

  • Baby Boomer Kuşağı (1941- 1960): Savaş sonrasının özgürlük mücadelesini veren jenerasyon. 68 kuşağı olarak da bilinir. Toplumsal olaylara duyarlı, acılar yaşamış bir kuşak olarak kabul edilir. Sayıları azalsa da halen iş dünyasında varlık göstermektedir.

Temel özellikleri: Otoriteye saygılı, Kanaatkar, Özgürlükçü, Sadakatleri yüksek, Teknolojiye uzak, çalışmak için yaşar.

  • X Kuşağı (1961-1980): 68 kuşağı aile yapılarından gelen, toplumsal acıların dokunduğu yaşamların etkisinde çocukluk ve gençlik yılları geçiren bir jenerasyon. Bu nedenle, değişime dirençli, iş değiştirmeyi sevmeyen, güç ve güven odaklı yaşamı tercih ederler. İş dünyasında yüksek oranda varlık gösteren bu kuşak, günümüzde ağırlıklı olarak yönetim kademelerindedir.

 Temel özellikleri: Otoriteye saygılı, kanaatkar, a-politik ancak toplumsal olaylara duyarlı, kariyerine önem veren, kehren teknoloji kullanımı, yaşamak için çalışır.  • Y Kuşağı (1981- 2000): Sorgulayan, zeki ve neşeli Y kuşağı, özgür, yaratıcı ve de özgün kimlikleri ile iş dünyasında farklı rolleri üstlenmişlerdir. Genel olarak, X kuşağı tarafından sorumsuz ve tembel olarak yorumlanırlar. Teknoloji bilgisi ve yaratıcılıklarını birleştirerek otoritenin söylediğini yapmak yerine özgün çözümlere odaklanırlar.

Temel özellikleri: Otoriteye karşı saldırgan, sadeliği ve sahiciliği sever, girişimci, hızlı kariyer beklentisi, düşük sadakat, standart değil, kişiye özel olanı sever, İleri teknoloji kullanımı, iş ve özel yaşamını dengeler.

  • Z Kuşağı (2001 - ...): Geleceğin iş dünyası ve eğitim ihtiyaçları ile yeni yeni tanışmaya başlayan Z kuşağı ile ilgili, henüz yeterli veri oluşmamıştır. Ancak görünen o ki yönetim modelleri uygulamalarında Y kuşağını anlamakta zorlanırken, Y kuşağını zorlayacak yeni bir nesilden bahsediyoruz.

Temel özellikleri: Hayatlarında otorite kavramı yok, sorgusuz yaşam, yalnız yaşama, hayata teknoloji ile bağlılar, beceri senkronizasyonu en yüksek nesil, dijital yerliler.

Yönetim Modelleri Değişimlerinde Jenerasyonların Etkisi

Yönetim modelleri değişimlerinde jenerasyonların etkisi en üst sıralarda yer alır. Kuşakların davranış modellerindeki farklılıklar temel olarak iki esasa dayanmaktadır. Bunlardan biri otoriteyi kabul etmedeki farklılıkları, bir diğeri ise hayata bakış ve yaşam içindeki konumlanmaları kabul ediş şekilleridir. 

Kuşaklar Arası Çatışmada Otoriteyi Kabul Etme Farklılığı 

Otoriteye saygılı X kuşağı, otoritenin söylediğini sorgulayan Y kuşağının davranışlarını kabul etmekte zorlanır. Sorgulamayı işten kaçma veya tembellik olarak algılar. Y kuşağı, yaratıcı çözümlerle sorumluluklarını yerine getirip, kişisel gelişimine katkı sağlayacağı yönetici ve iş ortamı arayışındadır. Statüko veya pozisyona saygı yerine bilgiye saygı duyar. Bilgisine saygı duyduğu yönetim onun için kıymetlidir.

Kuşaklar Arası Çatışmada Hayata Bakış ve Yaşam İçinde Konumlanma Farklılığı 

Yaşamak için çalışan X kuşağı, kariyeri ve çalışmaları karşılığındaki yüksek gelir seviyesi ile motive olur. Y kuşağının istediği hayatı yaşamaktır. Onun için iş, amacına ulaşması için sadece araçtır. Yaptığı işin kazancından çok kişisel gelişimine ne kattığı ile ilgilidir. Yetenekleri doğrultusunda varacağı hedefe odaklanır. Birbirinden farklı bu iki temel görüşün çoğu zaman ast-üst arasında olması, iş yerlerindeki krizleri derinleştirir ve yönetim sorunlarına zemin hazırlar.

İçinde bulunduğumuz çağda, işletmeler varlıklarını üç kritik kavrama bağlamıştır. İnsan Yönetimi, Verimlilik, Teknoloji. Her bir kavram birbirini etkiler. Birinde yaşanan bir gelişim veya değişim, diğerlerinde de domino etkisi gösterir. Farklılıkları fark ederek uyumlulaştırma, yetenekleri yetkinliklere dönüştürebilme yönetim modelleri uygulamalarının ana unsurları olmuştur. Bu konularda çalışmalar yapabilen insan kaynakları, koçluk, mentörlük gibi uygulamalar, şirket organizasyonlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Yazar: Ayşe Sevinç Gürünlü

Sessiz Kuşak, Otoriteye saygılı, kanaatkar, teknolojiye uzak, Otoriter ve hiyerarşik yönetim modeli, Baby Boomer Kuşağı, Özgürlükçü, sadakatleri yüksek, teknolojiye uzak, çalışmak için yaşar, Demokratik ve insan odaklı yönetim modeli, X Kuşağı, Otoriteye saygılı, kanaatkar, toplumsal olaylara duyarlı, kariyerine önem veren, Güç ve güven odaklı yönetim modeli, Y Kuşağı, Otoriteye karşı saldırgan, girişimci, düşük sadakat, hızlı kariyer beklentisi, Esnek ve katılımcı yönetim modeli, Z Kuşağı, Otorite kavramı yok, hayata teknoloji ile bağlı, beceri senkronizasyonu en yüksek, Dijital ve ilişki odaklı yönetim modeli, Genel, Kuşak çatışması ve teknoloji yönetim modellerini etkiler, Değişim ve dönüşüm odaklı yönetim modeli, Genel, Farklı kuşaklardaki otoriteyi kabul etme farklılıkları, Çatışma yönetimi ve rekabet odaklı yönetim modeli, Genel, Farklı kuşakların hayata bakış ve yaşam içinde konumlanmaları farklıdır, Diversite ve inklüzivite odaklı yönetim modeli, Genel, Farklı kuşaklar farklı motivasyonlara sahiptir, Motivasyon ve ödüllendirme odaklı yönetim modeli, Genel, Farklı kuşaklar farklı değerlere sahiptir, Değer odaklı ve etik yönetim
yönetim modelleri kuşaklar arası çatışma iş hayatında kuşaklar arası çatışma x kuşağı y kuşağı z kuşağı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yan yana duran iki sarı kağıttan kesilmiş insan figürünün yakın çekimi. Figürler basit, karikatür benzeri bir tarzda kesilmiş ve pürüzsüz, kavisli şekillere sahip. Soldaki figür biraz daha uzun boylu, uzun boyunlu ve yuvarlak yüzlü, sağdaki figür ise biraz daha kısa boyunlu ve daha sivri yüzlü. Her iki figürün de kolları hafifçe kalkıktır ve sağdaki figür kollarını kavuşturmuştur. Arka plan düz beyaz bir yüzeydir. Kıyafetleri sade, gömlek ve pantolondan oluşuyor ve sol figür şapka takıyor. Figürler neşeli bir ifadeye sahiptir ve kağıt dokuları resmin neşeli atmosferine katkıda bulunur.
Nedir?

Kuşak Çatışması Nedir?

09 Ağustos 2021
Resimde sarı saçlı, gözlüklü bir kadın görülüyor. Gözleri büyük yuvarlak gözlüklerin arkasında dümdüz karşıya bakmaktadır. Pembe bir gömlek giymiştir ve yüzü yakın plandadır. Ağzı hafifçe açık ve göğsü de yakın plandadır. Arka planda siyah zemin üzerine beyaz harflerle siyah beyaz bir logo görülüyor. Görüntünün çözünürlüğü 3840x2160 pikseldir. Görüntüdeki kadının kendine güvenen bir havası var ve karşısına ne çıkarsa çıksın hazır görünüyor.
İletişim

Çatışma Yönetimi Nedir?

02 Şubat 2021
Parlak kırmızı bir eşarp takmış bir kadın sağ elini barış işareti yaparak kameraya doğru kaldırır. Beyaz bir duvarın ortasında duran kadının yüzü sıcak bir ışık kaynağıyla aydınlatılmıştır. Sol eli arkasına saklanmış ve uzun, kumral saçları rüzgârda savruluyor. Sol bileğinde gümüş bir bilezik ve hemen arkasındaki duvarda kırmızı bir kelebek resmi var. Kadının yüzünde nazik bir ifade var ve dudakları huzurlu bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış.
Popüler Yazılar

X Kuşağı Nedir? Neden Önemlidir?

25 Kasım 2019
Bir adam, omuzlarına tünemiş küçük bir çocukla birlikte uzun boylu duruyor. Çocuk adamın kollarında koruyucu bir şekilde sarılıdır ve yüzleri neşe ve sevgiyle doludur. Adam sağa bakıp genişçe gülümserken, çocuk ileriye bakıyor, gözleri sevinçten kocaman. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve bu özel an için mükemmel bir fon oluşturuyor. Adam mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymiş, çocuk ise beyaz bir üst ve şort giymiş, saçında pembe bir fiyonk var. Her ikisi de saf neşe ve sevgi dolu bir anın içinde mutlu ve huzurlu görünüyor.
İletişim

X, Y ve Z Kuşaklarını Tanıyalım

19 Şubat 2020