AnasayfaBlogX Kuşağı Nedir? Neden Önemlidir?
Popüler Yazılar

X Kuşağı Nedir? Neden Önemlidir?

25 Kasım 2019
Parlak kırmızı bir eşarp takmış bir kadın sağ elini barış işareti yaparak kameraya doğru kaldırır. Beyaz bir duvarın ortasında duran kadının yüzü sıcak bir ışık kaynağıyla aydınlatılmıştır. Sol eli arkasına saklanmış ve uzun, kumral saçları rüzgârda savruluyor. Sol bileğinde gümüş bir bilezik ve hemen arkasındaki duvarda kırmızı bir kelebek resmi var. Kadının yüzünde nazik bir ifade var ve dudakları huzurlu bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış.
X Kuşağı ÖzellikleriÖnemiSonuçları
1965-1979 doğumlu kişilerden oluşur.Sosyal ve ekonomik değişimlerin en yoğun yaşandığı dönemin temsilcisidir.Çok yönlü deneyimleri ve sancılı değişimlere uyarlanma yetenekleri nedeniyle iş dünyasında yönetici pozisyonlarında yer alırlar.
Teknolojik gelişmelerin ve internetin doğuşuna ilk tanıklık eden kuşak.Bugünkü teknolojileri ilk deneyen, geliştiren ve yaygınlaştıran kuşak oldukları için yeniçağın oluşumunda önemli bir role sahiptirler.Yeni teknolojilere en hızlı adapte olan ve değişimleri yönlendiren bir kuşak olmuşlardır.
Plak, kaset, cd, mp3 gibi teknolojik değişiklikleri yaşayan ve adapte olan tek kuşak.Dijital dönüşüme aktif bir rol alarak, bu dönüşümün nasıl olduğunu ve neye dönüştüğünü en iyi bilen kuşak olmuşlardır.Müzik ve medya sektöründeki değişimlerin ve dönüşümlerin aktif katılımcıları ve yönlendiricileri olmuşlardır.
Çalışkan, disiplinli ve mücadeleci bir yapıya sahiptirler.Sancılı ekonomik ve sosyal dönemlerden geçerek, zorluklara adaptasyon yeteneği geliştirmişlerdir.İş dünyasında liderlik becerileri ve çözüm odaklı yaklaşımları nedeniyle önemli pozisyonlarda bulunmaktadırlar.
Teknoloji öncesi ve sonrası iletişimi deneyimleyen ilk kuşak.Yüz yüze ve dijital iletişim becerileri ile iletişimde çıtayı yükseltmişler ve standartları belirlemişlerdir.İş ve sosyal hayatta iletişim kalitesini arttıran stratejiler ve yöntemler geliştirmişlerdir.
Kadın-erkek eşitliği konusunda öncülerdir.Kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen ve bu alandaki önemli değişimlerin öncüsü olmuşlardır.Bugün kadınların iş dünyasında lider pozisyonlarda olmalarını sağlayan dönüşümlere zemin hazırlamışlardır.
Toplumsal olaylara ve değişimlere duyarlıdırlar.Dünyadaki insan hakları hareketlerinin ve sosyal değişimlerin yaşandığı dönemin temsilcileridir.Toplumun sosyal ve kültürel yapısında önemli değişimlerin yaşanmasına yardımcı olmuşlardır.
Maddi refah düzeyinin arttığı bir dönemde yaşamışlardır.Tüketim ve yaşam standartlarında büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuşlardır.Tüketicilik kültürünün ve yaşam tarzının şekillenmesinde büyük role sahip olmuşlardır.
İlk defa dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerle karşılaşan kuşaktır.Kriz yönetme ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme yeteneği ile ön plana çıkmışlardır.Ailelerinde yaşanan iş kayıpları, onları özellikle iş dünyasında değişimlere açık olmaya ve biraz daha işkolik bir nesil olmaya itmiştir.
Aile yapılarında boşanmaların arttığı kuşak olmuşlardır.Aile ve aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin değişimini ve yeniden şekillenmesini deneyimlemişlerdir.Bu durum kendilerini daha bağımsız bir yapıya dönüştürmüş ve evlilik yaşlarında ve oranlarda değişime sebep olmuştur.

Kayıp kuşak olarak da adlandırılan, 1965-1979 yılları arasında doğanların oluşturduğu kuşak grubuna X kuşağı denir. Kuşakları sadece yaş sınırlamaları oluşturmaz. Yaşadıkları dönemin kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve toplumsal değer ve değişimlerine bağlı olarak geliştirilen davranış şekilleri ve alışkanlıklar kuşakları oluşturur. O halde X kuşağı nedir? 

Genç nesillerin en büyük olanları olarak sınıflanan ve orta çocuk olarak tanımlanan X kuşağı tüm dünya genelinde sosyal ve ekonomik krizlerin, pek çok değişimin yaşandığı bir dönemi temsil eder. Örneğin Berlin duvarının yıkılması, Vietnam Savaşı, dünya genelindeki petrol krizi, Türkiye açısından sağ-sol çatışmaları, darbeler gibi hareketli ve sancılı değişimlerin içinde yer almışlardır. Bu sancılı değişimlerin içerisinde yenilenmeye başlayan ve adım adım dijital dünyaya doğru uyarlanan tüm gelişmelerin ilk tanığı da X kuşağıdır.

Örneğin müzikte plak, kaset, cd, mp3’ü sırasıyla deneyimlemiş ve adapte olabilmeyi başarmıştır. Bugünkü teknolojileri ilk deneyen, kabul görmesini, geliştirilmesini sağlayan ve yeniçağ dediğimiz internet ve teknoloji çağının oluşmasında verdiği destekle önemli bir rol oynayan öncü bir kuşaktır. 

Yerini yavaş yavaş bir sonraki Y kuşağına devrettiğini düşünmek için erkendir. Çünkü bugünün iş dünyasında daha çok yönetici pozisyonlarının sahibi olan ve X kuşağıdır. Yani onlar yeniliklere açık, destek veren ve adaptasyon sürecini en iyi bilenlerdir. Yarının teknolojileri ve değişimlerini de yönlendiren halen onlardır. Bu sebeple ara kuşak olarak da adlandırılan X kuşağı insanlarının iyi tanınması ve davranış modellerinin iyi analiz edilmesi tüm iş dünyası açısından önemlidir. 

X Kuşağının Değişim Süreci

 • Posta yoluyla bayramlarda tebrik kartı yollamaktan sms ile bayram mesajlarına geçiş her ne kadar yadırgayıcı gelse de son tebrik kartlarını ve ilk sms mesajlarını kullanan nesildir.

 • Merdaneli çamaşır makinelerinden ilk otomatik çamaşır makinelerini kullanan X kuşağıdır.

 • Renkli televizyonun hayatlarımıza ilk girişine şahitlik eden nesil, özel televizyonculuk anlayışını da ilk keşfeden ve geliştiren nesildir.

 • İnternetin buluşu ve ilk kullanımı X kuşağını temsil eder. 

 • Dünya genelindeki ekonomik krizler sebebiyle ailelerinde yaşanan iş kayıpları, onları özellikle iş dünyasında değişimlere açık olmaya ve biraz daha işkolik bir nesil olmaya itmiştir. 

 • İş yerlerindeki kayıt defterleri ve klasörlerden bilgisayara geçiş çok fazla direnç görmemiştir. 

 • X kuşağı değişimlere karşı yapıcı bir yaklaşım sergiler. İnsan yapısı genel olarak her değişime bir önyargı ile baksa da bu kuşak sakinleri mücadeleci yapıları sebebiyle adapte olabilmeyi başarmışlardır. 

 • Sancılı toplumsal olayların içerisinde yer alan X kuşağı, bu sebeple topluma duyarlıdır. 

 • Dünyadaki insan hakları hareketlerinin yaşandığı dönemi temsil ederler. Belki de günümüzde sosyal medyada en çok vakit geçiren nesiller arasında olmasının sebebi budur. 

 • Ailelerinde ilk boşanmaların yaşandığı kuşak X kuşağıdır. Bu durum daha bağımsız bir yapıya dönüşmelerini sağlamıştır. Evlenme yaşı ve oranları bu kuşağın son temsilcilerinde değişim göstermiştir. 

 • Kadının iş dünyasında daha çok yer almaya başlaması X kuşağı kadınlarında görülür ve bugünün örnek girişimci kadınlarını temsil ederler. Kadın-erkek eşitliği ile tanışan kuşaktır. 

 • Kadın-erkek eşitliği ve kadınların çalışma hayatındaki yükselişi X kuşağı erkekleri açısından evde de daha fazla sorumluluk sahibi olan bir değişim geçirmelerine sebep olmuştur. 

 • Maddi anlamda bir önceki nesillere göre refah düzeyinin artarak değişmesi, daha aktif bir sosyal yaşamı tercih etmelerini sağlamıştır.

 • Bulundukları dönemde üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine geçildiği için, bu anlayışı benimseyen ilk nesildir. 

Genel hatlarıyla bitişlerin ve başlangıçların yaşandığı bu kuşağın insanları farklı davranış modelleri geliştirmiş ve kendine has özellikleriyle ön plana çıkmıştır. 

X Kuşağının Özellikleri ve Bilinmeyen Yönleri Nelerdir? 

Travmatik bir kuşak olarak nitelendirilen, değişimlere bağlı olarak ön plana çıkan X kuşağının özellikleri şunlardır: 

 •  İletişim açısından oldukça becerikli bir nesildir. Teknoloji öncesi iş hayatında da sosyal hayatta da birebir yüz yüze iletişimi kullanma becerisine sahip olan X kuşağı teknoloji döneminde de iletişime önem verir.

 • Kriz yönetimi konusunda iyidir ve ara bulucu pozisyonunu üstlenmekten çekinmez.

 • Yaşamak için çalışmak felsefesini belirledikleri için, iş konusunda kendilerini sürekli geliştirmekten çekinmezler. Çünkü hedef para kazanmaktır. 

 • İş hayatında yönetimde iyi birer lider olabilmenin yanı sıra, üst kademelerle kolay kolay sorun yaşamazlar. Çalışkan ve disiplinlidirler. 

 • Şartlar uygun olduğu sürece uzun yıllar aynı iş yerinde kalmak onlar için sorun teşkil etmez. Garanticidirler. Ancak daha iyi koşulları bulurlarsa bir değişiklik yoluna gidebilirler. 

 • X kuşağı kadınları iş hayatında söz sahibi olmaya başlayan ve kadın girişimciliğini bugün de destekleyen kadının maddi bağımsızlığının gerekliliğine inanan bir düşünceye sahiptirler. 

 • Otoriteye saygılı ve çok fazla risk almayı sevmeyen yapıları, onların yeni kuşaklarca bazen eski kafalı olarak nitelenmelerine sebep olmuştur. Ancak bugünün yeniliklerinin temellerini atanlar olduklarını unutmamak lazım :) 

 • Yeniliklere açık, uyum sağlama konusunda çoğunlukla başarılı ve esneklerdir. 

 • Bağımsız, kendine yeten ve becerikli bir kuşaktır. 

 • X kuşağı bilgiyi seven ve sürekli öğrenmeye meyillidir. Kitap okuma alışkanlıkları yüksektir. 

 • Teknolojiyi birincil olarak işlerini halletmek için kullanırlar. Sonraki kuşaklarda bu öncelik giderek eğlenceye dönüşmüştür. 

 • Motivasyonları ve özgüvenleri yüksektir; başarısızlık onları yıldırmaz. 

X Kuşağı Nasıl Bir Müşteridir? 

Hizmet odaklı dönemden müşteri odaklı bir döneme geçiş yaşadığımız teknoloji çağında hedef kitlelerinizi oluşturmadan önce tüm kuşakları yakında tanımanız önemlidir. Geçmişten bugüne sırasıyla Baby Boomer Kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ve Alfa kuşağı olarak tanımlanan kuşakları iyi bilmek hem bugünün hem geleceğin tüketici modellerini kavramak açısından önemlidir. 

Dijital çağda müşteri davranışlarına göre pazarlama tanıtım ve reklam modelleri oluşturmak başarılı olmanın ilk kurallarından biridir. Teknoloji denince akla direk en fazla 40 yaşa kadar olan Y ve Z genç neslin hedeflenmesi yanlış bir düşüncedir. Aktif olarak teknolojiyi kullanan ve sempatiyle bakan X kuşağını atlamamak ve yakından tanıyarak bu hedef kitleye yönelik ürün, hizmet, reklam ve pazarlama modelleri geliştirmek gerekir. X kuşağını şaşırtıcı bir kuşak olarak da tanımlayabiliriz. Eğer şifrelerini iyi çözerseniz doğru bir yaklaşım geliştirmeniz mümkün olacaktır. 

Örneğin, özverili ve çalışkan bir yapısı olması ve daha iyi şartların oluşması harici bir iş yerinde uzun soluklu çalışması X kuşağının sadık müşteriler sınıfında değerlendirilmesini sağlar. Marka olarak güvenilir bir algı ve kaliteli bir hizmet anlayışınız olduğu sürece X kuşağı sizden kolay vazgeçmeyecektir. Garantici olmalarını markanız için bir avantaja dönüştürebilirsiniz. X kuşağı takdir edilmeyi sever ve bekler. Çünkü bir geçiş dönemini sürekli öğrenerek ve yenilenerek geçirmiş başarılı olmak için hayatın her alanında mücadele etmiştir.

İletişimi sevmesi, meraklı ve aynı zamanda araştırmacı olması sebebiyle X kuşağı müşteriler için onlara kendilerini özel hissettirecek sıcak bağlar kurmanız, ürün ya da hizmetlerinizi detaylı açıklamanız önemlidir. Hem geleneksel hem dijital mecraları önemserler. Örneğin klasik gazete okuma alışkanlıklarını sürdürürken bir yandan internet üzerinde de haber sitelerini takip ederler. Reklam stratejilerinizde X kuşağını her iki platformda da değerlendirebilirsiniz. Yaşları gereği artık iş hayatlarında belirli bir seviyeye ve iyi bir gelire sahip olan X kuşağı artık hayatın tadını çıkarmaya daha meyillidir.

Lüks, konfor onlar için ulaşılabilir olduğundan daha yüksek bütçeli ürün ve hizmetlerin asıl müşterileridir. Teknoloji ile ilk tanışan nesil olmaları sebebiyle teknolojinin nimetlerinin kıymetini bilen X kuşağı inovasyon çalışmaları ile ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin en iyi destekçileri olabilir. Ancak eğer gerçek ve işe yarar bir yenilikse :) Çünkü bu kuşak aynı zamanda sorgulayıcıdır. Hedef kitle olarak kilit nokta sayılabilecek olan X kuşağı geleceği şekillendirmekte hala iyi bir onaylayıcı konumundadır.

1965-1979 doğumlu kişilerden oluşur, Sosyal ve ekonomik değişimlerin en yoğun yaşandığı dönemin temsilcisidir, Çok yönlü deneyimleri ve sancılı değişimlere uyarlanma yetenekleri nedeniyle iş dünyasında yönetici pozisyonlarında yer alırlar, Teknolojik gelişmelerin ve internetin doğuşuna ilk tanıklık eden kuşak, Bugünkü teknolojileri ilk deneyen, geliştiren ve yaygınlaştıran kuşak oldukları için yeniçağın oluşumunda önemli bir role sahiptirler, Yeni teknolojilere en hızlı adapte olan ve değişimleri yönlendiren bir kuşak olmuşlardır, Plak, kaset, cd, mp3 gibi teknolojik değişiklikleri yaşayan ve adapte olan tek kuşak, Dijital dönüşüme aktif bir rol alarak, bu dönüşümün nasıl olduğunu ve neye dönüştüğünü en iyi bilen kuşak olmuşlardır, Müzik ve medya sektöründeki değişimlerin ve dönüşümlerin aktif katılımcıları ve yönlendiricileri olmuşlardır, Çalışkan, disiplinli ve mücadeleci bir yapıya sahiptirler, Sancılı ekonomik ve sosyal dönemlerden geçerek, zorluklara adaptasyon yeteneği geliştirmişlerdir, İş dünyasında liderlik becerileri ve çözüm odaklı yaklaşımları nedeniyle önemli pozisyonlarda bulunmaktadırlar, Teknoloji öncesi ve sonrası iletişimi deneyimleyen ilk kuşak, Yüz yüze ve dijital iletişim becerileri ile iletişimde çıtayı yükseltmişler ve standartları belirlemişlerdir, İş ve sosyal hayatta iletişim kalitesini arttıran stratejiler ve yöntemler geliştirmişlerdir, Kadın-erkek eşitliği konusunda öncülerdir, Kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen ve bu alandaki önemli değişimlerin öncüsü olmuşlardır, Bugün kadınların iş dünyasında lider pozisyonlarda olmalarını sağlayan dönüşümlere zemin hazırlamışlardır, Toplumsal olaylara ve değişimlere duyarlıdırlar, Dünyadaki insan hakları hareketlerinin ve sosyal değişimlerin yaşandığı dönemin temsilcileridir, Toplumun sosyal ve kültürel yapısında önemli değişimlerin yaşanmasına yardımcı olmuşlardır, Maddi refah düzeyinin arttığı bir dönemde yaşamışlardır, Tüketim ve yaşam standartlarında büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuşlardır, Tüketicilik kültürünün ve yaşam tarzının şekillenmesinde büyük role sahip olmuşlardır, İlk defa dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerle karşılaşan kuşaktır, Kriz yönetme ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme yeteneği ile ön plana çıkmışlardır, Ailelerinde yaşanan iş kayıpları, onları özellikle iş dünyasında değişimlere açık olmaya ve biraz daha işkolik bir nesil olmaya itmiştir, Aile yapılarında boşanmaların arttığı kuşak olmuşlardır, Aile ve aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin değişimini ve yeniden şekillenmesini deneyimlemişlerdir, Bu durum kendilerini daha bağımsız bir yapıya dönüştürmüş ve evlilik yaşlarında ve oranlarda değişime sebep olmuştur
ara kuşakdijital çağkayıp kuşakorta kuşakx kuşağı x kuşağı nedir
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat