AnasayfaBlogYetkinlik Bazlı Mülakat Hakkında Kavramlar ve Anlamları
Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat Hakkında Kavramlar ve Anlamları

26 Şubat 2023
Yetkinlik Bazlı Mülakat insanların becerilerini incelemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Yetkinlik Bazlı Mülakat adayların görevleriyle ilgili yeterliklerini inceler.
KavramAnlamıÖrnek
İş AnaliziPotansiyel işçilerin hakkında ek bilgi toplamak için kullanılan bir yöntemBir üretim operatörü için, iş gereksinimlerindeki becerileri ve fiziksel güçlerinin sürdürülebilme durumunu değerlendiren iş analizi sınavı
Kariyer PlanlamaKişisel yetenek ve kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini planlama süreciMesleğinize olan ilginizi sürdürmek ve kariyerinizi büyütmek için yeni alanlar ve yetenekler edinme planı,örneğin İngilizce veya bilgisayar programlama öğrenmek
Yetkinlik ÇerçevesiBir kişinin bir uzman olarak çalıştığı alanda ölçebileceği karşılaştırma ölçütlerini içeren dizge.Bireylerin yöneticilik yetkisi verilmeye hazır olup olmadıklarını anlamak için kullanılan yetkinlik çerçevesi.
Karar VermeBir durumda en etkili ve uygun olanı seçme süreciBir mülakata gelen adaylar arasından en uygun olanını seçme süreci
YaratıcılıkBireyin yeni ve yaratıcı şeyler oluşturmasını sağlayan yetenekBir mülakatta bireyin, bir araba parçasının daha verimli bir şekilde üretilmesi için bir fikir üretme becerisi
YetkinlikBir işi başarıyla yapabilme yeteneği veya beklentilerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan bilgi, beceri ve tutumBir mühendis adayının bir proje düzenleyebilme becerisi, onun teknik analiz ve düzenleme yetkinliğini belirler
İşe Alım SüreciAdayların iş için gerekli yetenek, deneyim ve özelliklerini ayrıntılı olarak değerlendirmek için planlanmış süreçIT personeli için özel mülakatlar, veritabanı ve programlama gibi konuları ele alır ve çözüm odaklı mülakatlar ve beceri sınavlarını içerebilir
Problem ÇözmeZihinsel problemlerin çözümüne dayalı olarak adayları değerlendirme tekniğiBir mülakat sırasında adayın, beklentilerin üzerinde bir performans sunma yeteneği değerlendirilir

Yetkinlik Bazlı Mülakat insanların becerilerini incelemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Yetkinlik bazlı mülakatlar, çalışanların becerilerini ve kabiliyetlerini değerlendirmek için kullanılır. Bu makalede, etkinlik tabanlı mülakatlara ilişkin kavramların ve terimlerin tanımlarını ve bunların çalışma hayatında nasıl kullanıldığını açıklayacağız. Yetkinlik tabanlı mülakatlar, yöneticilerin bir adayın becerilerini ve kabiliyetlerini değerlendirmek için kullandıkları bir mülakat türüdür.

Yetkinlik Bazlı Mülakat İle İlgili Kavramlar

Yetkinlik bazlı mülakatlarda, adayların geçmiş deneyimlerini veya ekonomik ya da sosyal durumlarını değerlendirmek yerine, konuşmaları veya uygulamaları aracılığıyla gerçek zamanlı olarak gösterdikleri becerileri değerlendirilir. Bu makalede, bazı etkinlik tabanlı mülakat kavramlarının ve terimlerinin ne anlama geldiği ve bunların çalışma hayatında nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

 1. İş Analizi: İş analizi, potansiyel işçilerin hakkında ek bilgi toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle bir organizasyonda çalışacak olan insanlara resmi etkinlikler arasından seçilmesi amacıyla kullanılır. Çoğu zaman, bu tür iş analizi konuları etkinlik yeterliliği, sosyal uyumlu olma ve çalışma stilini kapsamaktadır. Örnek olarak, bir üretim operatörü için bir iş analizi sınavı, istenen iş gereksinimlerindeki becerileri değerlendirmenin yanı sıra, söz konusu işçinin, fiziksel ve maddi güçlerinin ne kadar sürdürülebileceği konusunda da bilgi vermek için düzenlenebilir.

 2. Kariyer Planlama: Kariyer Planlama, bireyin kendisi için stratejik bir hamle olarak önceden veya şu anda var olan mevcut bir iş, çalışma sürecinden veya deneyimlerinden faydalanarak kendi eğitimini, yetkinliklerini, kaynaklarını ve kişisel yeteneklerini nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğini stratejik olarak planlamak olarak tanımlanır. Örnek olarak: Mesleğinize olan ilginizi son fırsata kadar devam ettirmek ve kariyerinizi büyütmek için, İngilizceyi öğrenerek, bilgisayar programlama veya bir finansal bilgiye sahip olmak üzere yeni yetenekler veya alanlar edinmenizi düşünebilirsiniz.

 3. Yetkinlik Çerçevesi: Yetkinlik Çerçevesi, bir kişinin, bir uzman olarak çalıştığı alanda ölçebileceği karşılaştırma ölçütlerini içeren dizgedir. Bu ölçümler, kişinin belirli bir yetkinlik düzeyine erişip erişemediğini değerlendirir. İçerisinde genellikle yetkinliği meydana getiren beş temel özellik vardır: bilgiler (bilgi), araçlar (araçlar), süreçler (yöntemler), tutum (değerler) ve beceriler (kabiliyetler). Örnek: Yetkinlik çerçevesi bireylerin yöneticilik yetkisi verilmeye hazır olup olmadıklarını anlamak için kullanılabilir. Örneğin, şirketin satış stratejisine göre, müşteri hizmetlerindeki personelin iletişim kabiliyeti, teknik becerileri ve karar alma yetenekleri ölçülecek ve sonuçlar ile yetkinlikleri değerlendirilecek.

 4. Karar Verme: Karar verme, belli bir durumda mümkün olan tüm seçenekleri inceleyerek en etkili ve uygun olanı seçme sürecidir. Örneğin, bir mülakata gelen adaylar arasından en uygun olanını seçmek için verilen karara dayanmaktadır.

 5. Yaratıcılık: Yaratıcılık, bireyin yeni ve yaratıcı şeyler oluşturmasını sağlayan bir yetenektir. Yaratıcılık, "yeni ve değerli çözümler bulunması" için yaratıcı bir yaklaşım sağlar. Örnek olarak, mülakatlarda bireyin, bir araba parçasının daha verimli bir şekilde üretilmesi için bir fikir üretebileceği düşünülebilir. Bireyin geliştirdiği bu fikir her zaman başka birinden önce kişinin kafasında olmayan ve başka birinde olmayan çığır açıcı bir fikir olmalıdır.

 6. Yetkinlik: Yetkinlik, bir işi başarıyla yapabilme yeteneğinin veya beklentilerin gerçekleştirilebilmesine izin veren teorik bilgi, beceri, deneyim ve tutumların bir bileşimidir. Yetkinlik bazı mülakatlarda bir adayın gelecekteki iş performansını değerlendirmek için bir ölçüttür. Örneğin, bir mühendis adayının bir proje düzenleyebilme becerisi, onun teknik analiz ve düzenleme yetkinliğini ölçmesine yardımcı olabilir.

 7. İşe Alım Süreci: Yetkinlik Bazlı Mülakat, bir stratejik işe alım prosesidir. Yetkinlik Bazlı Mülakat, adayların, iş için gerekli olan yetenek, deneyim ve özellikleri hakkında detaylı olarak değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. İşe alım süreci, mülakatların, standart mülakatlara göre daha fazla ayrıntıya sahip özel bir yöntemle planlanmasından oluşmaktadır. Örnek olarak, bir IT personeli için, mülakat, belirli teknik bilgileri ve becerileri sınamak için programlama yetkinlikleri, veritabanı altyapıları ve diğer alanlara ait konuları ele alan özel mülakatları içerebilir. Mülakatta ayrıca, çözüm odaklı mülakatlar ve beceri sınavları da dahil olabilir.

 8. Problem Çözme: Problem Çözme, Yetkinlik Bazlı Mülakatlarında mülakatların sahibine zihinsel problemlerin çözümüne dayalı olarak mülakat yapma becerisini değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu tekniğin amacı, mülakat yapılan kişinin beklentilerin üzerinde bir performans sunma yeteneğini ortaya çıkarmaktır. Örnek olarak, bir mülakat sırasında mülakat sahibinin size bir problem sunup, aksiyon almanızı ve üzerinde çalışarak problemi çözmünüzü bekleyebilir. Mülakat sahibi hangi çözüm yollarının en uygun olduğunu, probleme nasıl yaklaştığınızı ve karar verme sürecinizi görmek isteyecektir.

 9. Etkili Dinleme: etkili dinleme, bir röportaj sırasında soru soranın dikkatle dinleyip ve arkasından uygun yanıt verme denemesidir. örnek: a: gelirini nasıl arttırdın? b: bir marketing çalışmasıyla geliri ikiye katlayarak arttırdım. a: bunu nasıl başardın? b: müşterileri çekmek için dijital pazarlama taktikleri kullandım.

 10. Stratejik Planlama: Stratejik Planlama, bir organizasyonun geleceğini etkilemek için, hedefler belirleme, gerekli kaynakların elde edilmesi ve ulaşılmak istenen hedeflere göre planlama olarak tanımlanmaktadır. Stratejik Planlama, karar verme, seçme ve konsantre becerilerini içerir. Örneğin; bir şirketin yeni ürün geliştirmeye odaklı bir stratejik planı oluşturabilir; Bir girişim, rekabet etmek için pazarda uzmanlaşmış bir şirket haline gelebilir; Bir organizasyon, çevresel devamlılığın sağlanması için teknolojik ilerlemeler yapmaya odaklanabilir.

 11. Problem Odaklılık: Problem odaklı mülakat tekniği, adayların bireysel problem çözme yeteneğinin ve uygulamalı bilgilerinin güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, adaylardan analitik düşünme ve uygulamalı bilgi göstermek için öznel problemleri ele almalarını sağlar. Örneğin, bir kariyer danışmanının popüler bir İş izleme uygulamasının sunucuya nasıl kaydedileceğini belirlemek zorunda olduğu adayını sorgulaması, problem odaklı mülakat tekniğinin kullanımına örnek teşkil edebilir.

 12. İş Tanımı: İş Tanımı, konu hakkında genel bir çerçeve oluşturmak için kullanılan bir tür iş analizidir. İş tanımı, iş görevlerini belirleyen kurumsal belgelerdir. İş tanımı, bir mülakatçının mesleki yeterliliğinin ne derecede olduğunu öğrenmesini ve alınacak bir kararı desteklemesine yardımcı olur. Örneğin, bir mühendislik firmasının Mühendis Mülakatçı için bir İş Tanımı şöyle olabilir: Mühendis Mülakatçı, Mühendislik firmasının proje liderleriyle çalışarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için çok yönlü yönetim ve mühendislik desteği sağlamalıdır.

 13. Özgeçmiş: Özgeçmiş, bir adayın deneyim ve özelliklerini özetleyen bir CV’dir. Bir mülakat sırasındaki görevleri kolaylaştırmak için, adaylar mevcut ve geçmiş kariyerleri, eğitimleri, becerileri ve ile ilgili başka özellikleri hakkında bilgi sağlamalıdır. Örnek olarak, bir mühendisliğe başvuran aday için aşağıdaki özgeçmişi ortaya koyabilir:

  Phillip A. Clark
  B.S. Mekanik Mühendislik, University of Washington, 2021
  • 2 yıllık teknik çalışma deneyimi
  • Akıllı tahrik sistemleri ve dijital kontrol hakkında yeni teknolojileri aramak
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve çözümler üretmek için sürekli olarak öğrenmek
  • Özverili çalışmayla yeni beceriler öğrenerek çalışma verimliliğini üst düzey sürdürmek
  • İş ve projeleri vaktinde tamamlamak
  • 3 yıllık İngilizce ve Japonca deneyimi Edinilmiştir.

 14. İşletme İhtiyaçları: Yetkinlik Bazlı Mülakat, işletmenin içinde bulunduğu duruma ve diğer gerekliliklerine göre gereksinimlerini belirlemek ve özellik aramak için kullanılan mülakat tekniğidir. Örnek: Bir yönetici için bir özellik ararken, farklı uzmanlık alanları, ekip liderliği becerileri, liderlik ve yönetim becerileri, problem çözme yeteneği ve stratejik düşünme gibi ihtiyaçlar aranacaktır.

 15. Gelişim Planı: Gelişim Planları, özellikle yetkinlik bazlı mülakatlarda kullanılan ve kişinin gelişimini teşvik etmek için tasarlanan stratejik planlama aracıdır. Mülakat alınan kişinin kişisel hedeflerine ve çalışma hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları ifade eder. Bu araçlar potansiyeline inanan kişisel gelişim konusunda yardımcı olabilir, kişilerin hareketlerini şekillendirerek kendi gelişimlerine odaklanmalarına yardımcı olur. Örnek: Öğrencinin içinde bulunduğu durumdan yüksek akademik öğrenme becerilerine ulaşmak için tasarlanmış bir gelişim planına benzer. Öğrencinin, öncelikli olarak, sabit bir soru sormadan önce arkadaşları ile aralarındaki iletişimi geliştirmeyi hedeflediği bir plan olabilir; Önce, her hafta ünite için arkadaşları ile dokuz dakikalık bir tartışma hazırlamayı hedefleyecektir. Daha sonra, cevabı bilmediği sorulara arkadaşlarından yardım etmesini talep etmeyi hedefleyecektir; son olarak, arkadaşlarının fikirlerini kendi analizi ile değerlendirecektir.

 16. İnsan İlişkileri: i̇nsan ilişkileri, bir iki veya daha fazla kişi arasındaki etkileşimi kullanarak bir araya gelen, birbirleriyle etkileşim halinde olan insanlar arasındaki ilişkileri tanımlar. bir mülakatta, tanıdık olmayan kişiler arasında kızgın hisleri azaltmak, bir diyalog kurmak ve etkileşimlerini arttırmak için insan ilişkileri önemlidir. örnek olarak, mülakatta çalışma arkadaşı ile aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak için insan ilişkileri önemlidir. mülakat sürecini kolaylaştırmak ve çalışanlar arasındaki işbirliğini arttırmak için, insan ilişkileri her zamankinden daha önemlidir.

 17. İnovasyon: İnovasyon, yeni bir şey veya bir şeyin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi olarak tanımlanabilir. İnovasyon, işletmelerin yeni ilkeler ve stratejiler geliştirmek için güç kullanmalarına yardım etmektedir. Örnek olarak, bir ticari ürünün performansını arttırmak için yepyeni bir yaklaşım denenebilir. Bu, ürünün düşük maliyetli olmasını ve kullanıcıların tatmin edici deneyim yaşamasını sağlayacak şekilde değiştirilmiş bir versiyon oluşturmak için yeni bir teknoloji kullanmaktan daha fazlası olabilir.

 18. Liderlik: Liderlik, belli bir grup ya da organizasyonu etkilemeyi, sevkiyatı ve yaşam ve sürdürülmeyi sağlamayı amaçlayan özel bir özelliktir. Liderler, insanları etkileme, motivasyon sağlama ve etrafa hareketlilik kazandırma konularında önde duran insanlardır. Örnek: Bir CEO, sürekli daha fazla ürün satmak için yeni pazarlar açmak ve organizasyonu üst düzeyde geliştirmek için liderlik becerilerini kullanabilir.

 19. Yetkinlik Bazlı Mülakat: Yetkinlik Bazlı Mülakat (YBM), pozisyon için gereken yetkinlikleri belirlemek, öz-değerlendirme ve çevresel değerlendirmeler gibi bilgileri içeren bir performans değerlendirme tekniğidir. Yetkinlik Bazlı Mülakatta aday, öncelikle verilen cevaplarının kendisine karşı masumluk içinde değerlendirildiğinden emin olmalıdır. İkinci olarak, görev için gerekli yetkinlikler, seviye ve temel ilkeler belirlenir ve karşılaştırılarak adayın başarı durumu değerlendirilir. Daha sonra adayın iş erdemleri ve özellikleri veri tabanına kaydedilir, bu da pozisyonu dolduracak ve daha sonraki atamalar için en iyi adayı seçmek için kullanılır. Örneğin, karşınızdaki adaya iş süreci, ekip çalışması ve proje yönetimi becerilerinin yanı sıra temel programlama ve problem çözme becerileriyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Adayın verdiği yanıtları değerlendirerek özelliklerini belirleyebilir ve daha sonra pozisyon için en uygun adayı seçebilirsiniz.

 20. İş Tanımlarının Güncellenmesi: Bir iş tanımının güncellenmesi, iş ve pozisyonların mevcut koşul ve durumlar göz önünde bulundurularak işin şartları ve ayrıntıları hakkında doğru ve güncel bir bildirim yapmak anlamına gelmektedir. Ücretlerin, sorumlulukların ve yetkilerin kullanıma sunulması bu işlemi kapsamaktadır. Örnek: Şirket personeline sunulan bir ürün/hizmet pazarlamacısı iş tanımını geçerli düzenlemeler ve koşullara göre günceller. Yeni düzenleme, pazarlayıcının şirketin belirli teklifleri ve ürünleri tanıtmakla sınırlı olmadığını yansıtacaktır ve bu pozisyona dahil personellerin müşterileri arasında arama faaliyetlerini de yürütemeyecekleri belirtilecektir.

 21. Performans Yönetimi: Performans Yönetimi, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri tarafından adayların potansiyel performansını belirlemek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Performans yönetiminin temel amacı; çalışanın sürekli gelişimi, pozitif ve üstün çalışma performansının desteklenmesi, çalışanların görevlerindeki başarıyı ölçmek ve üst yönetimin hedeflerine ulaşması için gerekli stratejilerin uygulanmasıdır. Örnek: Performans Yönetimi, ne gibi yeteneklerin, becerilerin ve niteliklerin işe alma veya işten ayrılma kararını desteklemesini içerir. Örneğin; çalışan idari pozisyonun yükseltilmesi için, adayın özel becerilerinin değerlendirilmesi, hedefler belirlenmesi, çalışanın görevlerinin değerlendirilmesi ve çalışanın iş performansının izlenmesi Performans Yönetimi kapsamındadır.

 22. Ekip Çalışması: Ekip çalışması, yetkinlik bazlı mülakatlarda adayların birlikte çözüm üreterek ve etkileşimli olarak hareket ederek çözdükleri konuların ölçülmesidir. Ekip çalışması genellikle dinamik çözüm önerme yöntemiyle gerçekleştirilir, bu yöntem ekip üyelerinin öncelikli olarak çözümleri kendileri üretmesini öngören sürecin ortak çalışma biçiminin ölçülmesini amaçlar. Örneğin, konuşma taleplerinin yerine getirilmesinde, ekip üyeleri fikir alışverişi, deneyim paylaşımı, uygun görüşlerin sağlanması ve karar verme süreçleri gibi etkileşimli stratejilerle birlikte hareket eder.

 23. İletişim Becerileri: İletişim becerileri, kişinin karşı taraf ile etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve mesajının alıcı tarafa doğru şekilde iletilebilme yeteneğini ifade eder. Örneğin bir kişinin, güçlü konuşma ve dinleme becerilerine sahip olması, karşı tarafa iletilmek istenen mesajı nitelikli bir şekilde sunabilme yeteneği, mesajı alıcı taraf tarafından anlaşılabilir hale getirmek için gereken ölçüde ve doğru şekilde sözler kullanma ve gereksiz konuşmalardan kaçınma becerisi gibi.

 24. Risk Yönetimi: Risk yönetimi, belirli bir yatırım etkinliğine yatırılan finansal ve zaman kaynaklarının yönetilmesi anlamına gelir. Risk yönetimi, kaynakların kullanımını tahmin etmek ve etkinliğin başarısını arttırmak için oluşturulmuş stratejileri de kapsar. Risk yönetiminin amacı; finansal kayıpları, zamandan tasarruf etmeyi, projeyi başarıyla tamamlamayı ve maliyetleri kontrol etmeyi kolaylaştırmaktan mümkündür. Örneğin, bir projenin risk yönetimi stratejisi, maliyetleri izlemek, gecikmeleri önlemek ve maliyetleri kontrol etmek için değişik önlemleri içerebilir. Proje ekibi maliyet ve zaman sınırlamalarıyla nasıl başa çıkacağını ve projenin zamanlamasını nasıl düzenleyeceğini inceleyebilir. Risk yönetiminin yanı sıra, durum çözüm stratejileri ve projenin operasyonel ilkeleri de belirlenebilir.

 25. Proje Yönetimi: Proje yönetimi, çalışanların faydalı çözümler ortaya koymasına yardımcı olmak, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek ve tasarrufundaki kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli süreç ve kontrol mekanizmalarının planlanıp uygulanmasıyla oluşan bir yaklaşımdır. Proje başarısı için tüm süreci yönetmek gerekir. Örnek: Bir internet sitesi oluşturma projesi üzerinde çalışılıyorsa, proje yöneticisi tasarım, veritabanı oluşturma, sistem güvenliği, test etme, sunucu konfigürasyonu ve sitenin yayınlanması gibi tüm önemli aşamaların yönetilmesi ile sorumludur. Proje yönetimi, proje grubunun her üyesinin sorumluluklarını ve ortak hedefleri temsil etmesini sağlar.

 26. Etkili Zaman Yönetimi: Etkili zaman yönetimi, bir mülakat için belirlenen sürenin haricindeki etkinlikler için gerekli olan tahminleri yapıp plan yapmayı ve bu planı etkin bir şekilde hayata geçirmeyi öngören bir stratejidir. Etkin zaman yönetimi mülakat içerisinde mevcut olan limitler çerçevesinde sürecin tüm ayrıntılarının zamanında ve verimli bir şekilde yönetilmesinde önemli rol oynar. Örnek: Bir Mülakat uzmanı, bir mülakatın farklı bölümlerini ve nihai baraj değerini önceden belirleyecek ve bu sürenin içerisinde başvuranın kendi zemini için öğrenebileceği ve yeterli seviyeleri yakalayabileceği etkinlikleri planlayabilecektir. Mülakat uzmanı ayrıca yaşayanlar arasından uzmanlarla olan etkileşimler algıdan geçiş süreçleri ve ara değerlendirme ayları gibi farklı aktiviteler için zamanlayıcılar tahmin edebilecektir.

 27. İşletme Planlama: İşletme planlama, bir girişimin gelecekteki başarısının tahmininde yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir girişimin hedefleri ile stratejilerini belirlemek, yönetmek ve stratejik kararlar almak amacıyla kullanılır. Bir işletme planının özü, girişimin gelecekteki başarısı için gerekli olan kaynaklar, stratejik hedefler ve proje yönetim planlarının belirlenmesinden oluşmaktadır. Örnek olarak; Bir girişim hedefleri belirlemek için işletme planı kullanabilir. İlk adım, girişimin mevcut durumunu ortaya koymaktır. Ardından, hedeflenen başarı seviyesini açıklamalı ve işletme planının bunu nasıl elde edeceğini önceden planlamalıdır. Girişim değişik alanlarda hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapabilir. Örneğin; bir girişimin müşteri sayısını artırmak veya satışlarını artırmak için hedef belirleyebilir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de çeşitli stratejiler geliştirebilir.

 28. Satış Becerileri: satış becerileri, müşterinin satın alma eğilimlerinin farkına varılması ve ilgili ürünün satışının, hangi seviyede ve nasıl yapılacağını en etkili şekilde sunabilecek şekilde organize edilmesini sağlamak için gösterilen çaba ve bu çabayı arttıran yetenekleri ifade eder. satış becerileri; duyguları, satış noktalarını, teknikleri ve satış sonuçlarına ilişkin bilgi ve yetenekler gibi farklı konulara kapsar. örnek: satış becerilerinin bir örneği, bir mağazanın bir ürünü nasıl sunabileceğidir. müşterinin tatmini için etkili bir teknik, ürünü hedef kitleye fayda sağlayabilecek özellikleriyle en iyi şekilde bir aradayken onu sunmaktır. aynı zamanda, olumlu bir alışveriş deneyimi için rahat ve güvenli bir ortam yaratmak da önemlidir. ürün sunumu, etkili satış becerileri kullanılarak optimize edilebilir.

 29. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, bir hizmetin alıcılara beklenen standartları karşıladığının, taleplerinin karşılanıp karşılanmadığının ve isteklerinin karşılandığının ölçümüdür. Müşteri memnuniyetinin ölçümü, müşteriyle gerçekleştirilen mülakatlarda, anketlerde veya müşteri faaliyetlerini analiz ederek müşterinin isteklerinin doğru olarak karşılanıp karşılanmadığının tespit edilmesiyle gerçekleştirilir. Örneğin; bir perakende mağazasında, müşterilerin çeşitli konulardaki önerilerinin istenen seviyede karşılanma durumu, müşteri memnuniyeti algısıyla ölçülmüş olur.

 30. Verimlilik: Verimlilik, bir görev veya projenin belirli bir süre veya kaynak kullanarak mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek için çaba harcamasıdır. Verimlilik, daha yüksek bir performansa ulaşmak için kullanılacak kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Örnek: Bir işletme, müşteri hizmetlerinin altyapısını modernleştirmek istiyorsa, kendi çalışanlara eğitimler vermek ve herhangi bir tür ürün veya hizmet satın almak gibi seçenekler arasından verimli bir şekilde seçeneklerin ölçümünü yapmak için kaynak ve zaman harcayabilir.

 31. İş Yasaları ve Düzenlemeleri: İş yasaları ve düzenlemeleri, çalışanların güvenli, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışabilecekleri ve ödüllendirilecekleri öngörülen kurallar, uygulamalar veya prosedürlerdir. Örnek olarak Fair Labor Standards Act, ABD'de çalışanların ücretlerinin, mesai saatlerinin, sağlığını ve güvenliğini koruma alanında koşulları belirleyen yasalara verilen genel isimdir. bu yasa çalışanların haklarının korunmasını, haklarından yoksun bırakılmalarının önlenmesini ve çalışma koşullarının standartlarının yükseltilmesini sağlamayı amaçlar.

 32. İşbirliği Becerisi: İşbirliği becerisi, kişilerin veya takımların çalışmalarını etkili bir biçimde koordine edebilmek ve diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmak için gerekli iletişim, etkileşim ve destek yeteneklerini ifade eder. Örnek: İki insan arasında başarılı bir şekilde çalışmaya başlamak için toplantılar, görüşmeler ve gereken araçların kullanımını uygulayarak aynı sonuca ulaşmaya çalışılır.

 33. Sorumluluk Almak: Sorumluluk almak, kişinin bir şeyle sorumlu olup onu başarılı bir şekilde tamamlamasını ve herhangi bir hata olması durumunda bunu düzeltmesini sağlamak anlamına gelir. Örnek olarak, bir değişikliği kodlamaya sorumlu olan bir yazılım programcısının, verilere karşı güvenli bir şekilde karar alan, beklenen tüm sonuçları alan ve kodu vaktinde tamamlayan bir değişiklik yazması aranabilir.

 34. Yöneticilik: Yöneticilik; bir etkinlikte kararların verilmesi, ortamın oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması gibi işlerin yetkililere yönlendirilmesi ve toplamının öngörüldüğü iş sürecinin yönetimi olarak tanımlanır. Örnek: Bir etkinlik sırasında, sponsor oluşumunun kurulması, etkinliğe katılan kişilerin karşılanması ve etkinliğin sonunda istatistiki verilerin sunulması gibi hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticiler görevlendirilir. Yöneticiler, etkinliğin programına göre hareket ederek, görevleri neredeyse hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirir.

 35. Bütçe Yönetimi: Bütçe yönetimi, etkin ve verimli bir etkinlik planlamasının önemli bir parçasıdır ve bu planlamaya yardımcı olmak için sabit veya değişken tüm bütçeleri, kaynakları ve ödemeleri yönetmek için kullanılan bir stratejidir. Bir etkinlik organize ederken, öncelikle bütçe yönetimi yapılmalıdır. Bunun için, başlamadan önce, planlanan etkinlik için neyi ne kadar harcayacağınızı belirlemelisiniz. Bütçenizi daha sonra etkinlikte kullanılacak personel, malzeme, kiralama gibi çeşitli kalemler halinde belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir konferans organize ettiyseniz, salon kiralama ve etkinliğe katılacak kişilerin işe alınması, mikrofon ve hoparlör kiralama, konuşmacılar, beslenme ve tuvalet giderleri dahil olmak üzere bütçenizi oluşturmanız gereken harcamalar olacaktır.

 36. Çevre Yönetimi: Çevre Yönetimi, çevre olaylarının tanımlanması, kontrol edilmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla girişilen sürecin uygulama aşamalarını kapsayan bir kavramdır. Çevre yönetimi, amacı çevreyi korumak ve kalıtımı en üst düzeyde koruyarak küresel ölçekte çevre harcamalarını azaltmak için öngörülen birkaç tür süreci içerir. Örneğin, çevre yönetimini iyileştirmek amacıyla çevre harcamalarını artırmak için özel kurumlar tarafından desteklenen birçok çevre bilimsel çalışma ve tesisin yanı sıra atık göçünün kontrolünden sorumlu otoriteler kurulur. Çevre Yönetimi, kurumsal çevre yönetim sistemleri (KÇYS) geliştirmek amacıyla özel verimlilik ve çevre dostu ticari uygulamaları da içerir. Kısa bir örnek vermek gerekirse, özel sektör birçok şirket için prizma analizi denilen teknik kullanıyor. Bu teknik, kurumsal harcama ve ölçme süreçleri kontrol etmek için tasarlanmış çevre harcama veri tabanının bir parçasıdır.

 37. Adaptasyon Becerileri: Adaptasyon Becerileri, bir mülakat sırasındaki değişen durumlara hızla ve etkili bir şekilde müdahale edebilmeyi ifade eder. Beceriler arasında, soru sorma, dinleme, dikkat etme, problem çözme ve anlaşmalar sağlama sayılabilir. Örneğin; mülakata katılan bir kişi, diğer bireyin de söz konusu olan konuya dikkatli bir şekilde katılmasını sağlamak için onu anlamlandırma yeteneğini göstermek durumundadır. Ayrıca, mülakat sırasında değişen sorularda, anlama ve çözüm üretme kabiliyetine de sahip olmak gereklidir.

 38. Girişimcilik: Girişimcilik, kişilerin özgün fikirlerini ve kendi çabalarını kullanarak yeni işler kurma, mevcut işleri büyütme ve ulusal veya uluslararası ölçekte başarılı iş bireylerinin ortaklaşa başarısını arama ve inovasyonu arama süreci olarak tanımlanır. Örnek: Peter’ın girişimciliği ile e-ticaret uygulaması yaptı ve yüksek değerli bir şirket kurdu. Peter, e-ticaret uygulamasının yaşamaya daha iyi sürece olduğuna inanıyordu ve özgür fikirleriyle bu yeni şirketi geliştirdi.

 39. İşletme Etiği: İşletme etiği, kuruluşların çalışanlarının çeşitli davranış ve söylemleri konusunda takip edebilecekleri sorumlu ve tutarlı standartları tanımlar. İşletme etiği olarak adlandırılan standartlar, mali kayıtları etik olarak dürüst bir şekilde tutmaya kadar uzanan bir dizi konuları kapsayabilir. Örnek olarak, emlak satışlarında müşterilere dürüstçe davranıp onlara tüm seçenekler hakkında doğru ve gerçek bilgileri vermek gibi.

 40. İkna Etme Teknikleri: İkna etme teknikleri, mülakatlarda kişiyi kariyer hakkında istediğiniz konu hakkındaki fikrini değiştirmede, etkilemede ve onu ikna etmede kullanılan tekniklerdir. Örneğin, kişiye karşı çıktığı bir konuyla ilgili olarak, alternatif öneriler sunabilirsiniz ve bunların ne kadar kötü olabileceğini veya ne kadar iyi olabileceğini belirtebilirsiniz. Ayrıca, mülakatın ardından gerçek hayatta bunun nasıl çalışacağını gösterebilecek bir örnek vermeyi de düşünebilirsiniz.

 41. değişim yönetimi becerileri: Değişim yönetimi becerileri, çalışanların ve/veya ortakların değişim sürecine entegre olmalarını sağlamak için gereken becerilerden oluşur. Beceriler üç temel kategoride toplanır: planlama, eylem ve sonuçları izleme. Örneğin, bir kuruluş başarılı bir ERP yazılımı entegrasyonu çalışması gerçekleştirmek isteyebilir. Planlama becerileri, çalışma için gerekli görevleri ekip üyelerine dağıtmak, iş süreçlerini normal döngülerle hızlandırmaya yardımcı olan modülleri geliştirmeyi ve malzeme ve kaynak maliyetlerini düşürmeyi sağlamak için kullanılır. Eylem becerileri, ekip çalışmalarını düzenlemek ve üyelerin değişim sürecini doğru şekilde akışını düzenlemek için kullanılır. Sonuçları izleme becerileri, organizasyonun amaçlarının gerçekleşmediği gibi durumlarda ekibin neden başarısız olduğunu anlamak için kullanılır.

 42. Yaratıcı Çözümler: Yaratıcı çözümler, mülakatın sırasında karşılaşılan soruna temel değerler, etik ilkeler, ideal oluşumlar ve sıkıntılar göz önünde bulundurularak etkili bir şekilde çözüm arayan insanların genel yeteneklerini denetlemeye yönelik tekniktir. Yaratıcı çözümler kariyer hedefleriyle bağdaşan enerji yönetimi, verimlilik, çatışma çözümleri, çoklu arayüzler ve stratejik yetkinlikler gibi konularını içerir. Örnek olarak, mülakat yapılan kişi karşılaştığı zorlukları çözmek için grup içinin etik değerleriyle bağdaşan fikirler üretmelidir.

 43. İş Sonuçlarına Odaklanma: İş Sonuçlarına Odaklanma; çalışanların önceliklerini, hedeflerini ve performanslarını ortaya koymak için var olan mevcut hedefleri ve sonuçları odak alan mülakat tekniğidir. Örnek: Bir şirkete girdiğinizde, bir mülakat yapmak için mülakatçı size şu soruyu soracaktır: "Bir şirkete girdim ve üç aylık dönemde ne tür stratejiler, hedefler ve sonuçlar sağladım? Gerekli gördüğünüz herhangi bir önemli hedefi ve sonuçları anlatınız."

 44. Takım Yönetimi: Takım yönetimi, takım çalışmasının ve takım üyesi çalışmalarının etkin bir şekilde yönetilmesi işidir. Bu, çalışma süreleri dahil olmak üzere çalışanların ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kararlar almaya yardımcı olacak özel etiketleriyle her bir takım üyesinin sorumlulukları üzerine odaklanır. Ayrıca, her bir takım üyesinin hedeflerini ve görevlerini belirlemek için hakkında eksik olduğu konular hakkında fikir alışverişleri ve karar alma süreçlerinin sağlanması da bir takım yöneticisinin görevleri arasındadır. Örnek: Bir takım yöneticisi, bir proje için hareket planını oluşturmak için belirli takım üyelerinin beklentilerini ve kaynakları anlamalıdır. Buna ek olarak, birtakım üyelerinin önceliklerini saptamalı ve erişilebilir hedeflere ulaşmak için ek takım üyesi ve kaynaklar sağlamalıdır.

 45. Finansal Planlama: Finansal planlama, tüm finansal kaynakların etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi için oluşturulan bir stratejidir. Genel olarak, finansal planlama, güncel bir nakit akışının oluşturulması, hakim trendlerin belirlenmesi, hedeflerin gerçekleştirilebilirliğinin analizi, varlık ve borç yükümlülüklerinin yönetimi ve gelecekteki finansal durumların değerlendirilmesini içerir. Örneğin, gelecekte beklenen gelirlerin, harcamaların ve fırsatların belirlenmesi ve mevcut varlıkların, giderlerin ve borçların tahmin edilmesi.

 46. Pazarlama Becerileri: Pazarlama becerileri; müşterilerle veya pazarlama alanındaki diğer çalışanlarla iletişim gerektiren satış konularını etkili ve başarılı biçimde manevra etme becerisi olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, bir satış görevlisi, müşterilerinin talepleri konusunda zaman içerisinde düzenli aralıklarla detaylı anketler yaparak kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışmalıdır.

 47. Müşteri İlişkileri: Müşteri İlişkileri, müşterilerin memnuniyetini sağlayarak satış, pazarlama ve diğer müşteri ilişkilerini oluşturmak için güven oluşturmaya yardımcı olan uygulamalardır. Bu, müşterinin pazarlamaya, promosyonlara, özellikle de satışa karşı tutumunu belirlemeyi kapsar. Örneğin, bir müşteri ilişkileri yöneticisi, ürün promosyonları, özellikle de müşterilere ücretsiz ürünler dağıtmak gibi etkili müşteri dostu unsurların kullanımını dikkate alarak çalışmalarını planlamalıdır. Böylece, müşterilerin sevgisini ve güvenini kazanmalarını sağlayacak dostu ve esnek bir yaklaşım sergileyeceklerdir.

 48. Kalite Yönetimi: Kalite yönetimi, üretilen mamul ve hizmetlerin güvenilir, etkili ve verimli yöntemleri kullanarak belirli standartlara inşa etmek ve buna odaklanmak için planlanan, sürekli gelişen bir süreçtir. Kalite yönetiminin amacı, kullanıcı beklentilerini karşılamak için tedarikçiden üreticiye kadar olan sürecin tüm aşamalarının etkin bir şekilde yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Örnek: Kalite yönetimi, üretim süreçleri ile üretilecek mamulün standartlarını yerine getirmesini ve müşterinin beklentilerini karşılamasını sağlamaya çalışır. Kalite yönetiminin bir parçası olan kontrol için üretkenlik ve verimlilik standartlarına uyulması, bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.

 49. İş Ahlakı: İş ahlakı, bir örgütün yönetilmesinde ve müşterilere karşı çalışanlarının davranışlarının kendine özgü bir etik olmasıdır. Örnek olarak; tüm çalışanlarına saygılı olmak, görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmek, üstleri ve çalışanlara nezaketli şekilde muamele etmek, çalışma ortamını olumlu bir şekilde değiştirmek ve ürün ve hizmet kalitesine olağanüstü önem vermek gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için bu doğru davranış koduyla uymak zorunludur.

 50. Duygusal Zeka: Duygusal Zeka, kişinin hem kendisini hem de çevresindeki bireylerin duygularını anlayabilme ve kontrol edebilme yetisine verilen addır. Duygusal zeka her şeyden önce insanlar arası ilişkilerin anlaşılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Örneğin, bir kişinin yanında yaptıklarından ve söylediklerinden hangi duyguya sahip olacağını anlamak ve ne tür bir yaklaşımla onları özendirmek gerektiğinden emin olmak duygusal zeka ile sağlanır.

 51. Takım Çalışmasına Katkı: Takım Çalışması Katkısı, grup çalışmasında ortaya çıkan ve takım olarak yapılan her türlü çalışma sürecinde ortaya çıkan katkıdır. İşbirliği, ortak karar verme, teşvik ve proje ile ilgili görev paylaşımı gibi çoğunlukla bireysel çabaların ortak ve pozitif kazanımlara yol açmasını sağlayan karmaşık bir potansiyel. Örnek vermek gerekirse, bir projenin başarılı olması için tüm ekibin görevleri anlayarak ve kapsamlı planlar yaparak birbirlerine destek olmaları gerekir. Bu durum, takım çalışma katkısı olarak bilinir ve her üyenin özgüvenli ve etkili bir şekilde katılımı kullanılan takım çalışma katkısı ile desteklenir.

 52. Stratejik Düşünme: Stratejik düşünme, bir problem veya durumu analiz etmek için bir strateji geliştirmek ve optimizasyon sağlamak için kullanılan çalışma şeklidir. Stratejik düşünme, mülakatta sorunun çözümünü, eski hataları değerlendirmeyi, fırsatları değerlendirmeyi ve iletişim alanındaki stratejileri göz önünde bulundurmayı içerir. Örnek: Bir öğrenci, sınavlarının zorluğu sebebiyle sıkışmış durumda. Öğrenci, başarısını kontrol altına almak için stratejik düşünmeyi pratik etmelidir. Öğrenci, çalışma alışkanlıklarını ve sınavların konularının anlaşılmasını tekrar etmesi ve gereksinimlerini yakından anlaması gibi stratejiler uygulayabilir.

 53. Kültürel Farkındalık: Kültürel farkındalık, insanların aralarındaki farklı düşünce tarzlarını, değerleri, normları, inançları ve davranışları anlamaya çalışmalarına izin veren bir durumdur. Örnek olarak, bazı şirketler kültürel farkındalık eğitimleri uygulayarak çalışanlarının ırk, etnik köken, cinsiyet gibi farklılıkları karşılaması ve bunları kurumdaki çalışanlar arasında kabul ettirilmesi amacıyla çeşitlilik konusunda dikkatli olmalarını sağlamaktadır.

 54. İşletme Hedeflerine Odaklanma: İşletme hedeflerine odaklanma, gelişmeyi destekleyen kurumsal belirleyicileri öncelikli olarak hesaba katan stratejik bir çalışma yöntemidir. Bu strateji, hedefleri tanımlayıp onları topluluklar arasında destekleyecek çalışmaların yapılmasını, ilgili tarafların bilgi ve önerilerinin sürekli kullanılmasını ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için salınan kaynakların iyi yönetilmesini de kapsar. Örneğin, küçük bir çöp ticareti işletmesinin, çöp toplama ve çöpten kaynaklanan zararlardan kurtulma hedefi koyması gerektiğinin farkındayken, toplama ve birleştirme gibi çevre koruma işlemlerine, çevreden ve ar-gede büyümeyi destekleyecek tüm kurumsal belirleyicileri de değerlendirerek bu hedefleri gerçekleştirmeye odaklanması gerekir.

 55. İşletme Geliştirme: İşletme geliştirme, kişisel becerileri ve işletme stratejilerini geliştirmek için özellikle yetkinlik bazlı mülakatlarda kullanılan bir yaklaşımdır. Bir mülakatta bu yaklaşım, kişinin hangi becerileri var olduğunu keşfetmeyi amaçlayan mesleki aktivitelerin ve başarılı örneklerin kullanılmasını içerir. Örneğin, mülakat sürecinde, ürün hizmetinin pazara olan uygunluğuna karar vermek veya bir satın alma talebini yönetmek gibi mesleki uygulamalar arasında kalite ve etik standartları anlamak için bir soru sorabilirsiniz.

 56. Müşteri Hizmetleri: Müşteri hizmetleri, müşterilere verilen mal veya hizmet hakkında akıllıca, gerçekci ve efektif olarak yaşanan bir tür kanal aracılığıyla danışmanlık sunmaktır. Bu, müşterilerin şikayetlerini dinlerken, problemlerini çözmek ve onlara yardım etmeyi hedefleyen ihtiyaçlarını anlayıp karşılamaya çalışır. Örnek olarak, bir mağazanızla ilgili müşterilere destek ve yardım sağlamak müşteri hizmetlerinin bir parçasıdır. Müşterilerinize gelen her şikayet veya soruya yanıt verin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayıp karşılamaya çalışın ve ürün veya hizmet hakkında bilgi verin.

 57. İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşam kalitesini artırmak ve çalışanların kazaları, rahatsızlıkları, hastalıkları ve iş kazalarını önlemek için alınması gereken önlemleri içerir. Bu önlemler, çalışma ortamına göre farklılık gösterse bile, uygun sağlık ve güvenlik kurallarına ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanır. Örnek olarak, kişisel koruyucu donanımların kullanılması gereken bir çalışma ortamında, iş güvenliği kuralları kolaylıkla ayarlanabilir ve kulüpler tarafından düzenli olarak izlenir. Keskin çizgileri olan bir ortamda, çalışanlar kesilecek kumaşlarda koruyucu eldivenler kullanmalıdır.

 58. Uyum Sağlama: uyum sağlama, mülakat sürecinde bir çalışan adayının, uygun davranışları ya da biçimleri göstererek çevreyle uyumlu biçimde etkileşim kurmasını ifade eder. adaya konuyu anlaması ve herhangi bir aidiyet duygusu hissetmesi için yeterli zaman tanınır. örnek olarak; bir mülakatta adaya kitap okuma veya uçak seyretme gibi aktiviteler tanımlanabilir. bu aktiviteler adayın konuyu tam olarak anlaması, düşünmesi ve etkileşim kurmasına izin verilmektedir. böylelikle, adaylar arasında arkanızdan konuşan bir iletişim ve uyumlu çalışma düzeni sağlanır.

 59. Değişim Yönetimi: Değişim yönetimi, toplumsal ve ekonomik sistemleri etkileyen bireysel, örgütsel veya daha geniş toplumsal değişiklik hedeflerinin amacıyla gerçekleştirilen süreçlerin yönetim ve mühendisliğini ön plana çıkaran kuramsal ve pratik bir alandır. Değişim yönetimi, iktisadi, toplumsal ve çevreye etkisi olan çevresel gelişmenin hızlandırılmasına odaklanır; bu da sorunun ve yeni durumun gerçekleştirilebilirliğini arttırmaya yardımcı olur. Örnek olarak, ar-ge tesislerinde çalışanların yeni teknolojilerin konusunda güncelleşmesi için değişim yönetimi kullanılabilirsiniz. İşletme için etkili bir şekilde çalışmaya ve gereksinimlerin başarıyla karşılanmasına yardımcı olacak eğitimler, kurslar ve atölyeler planlanır. Bireylerin, işletmenin gereksinimlerini karşılamak için yeterlendirilmesini sağlamak için değişim yönetimindeki teknikler kullanılabilir.

 60. Esneklik: Esneklik, bir mülakatta bir konudaki genel bilgi ve üzerinde konuşma becerilerinin geliştirilmesidir. Esneklik mülakatları, genellikle uygulamalı bir mülakat modeli olarak adlandırılır, çünkü olanları ölçmek için adayların pratik çözümler bulmaları ve örneklemeleri gerekir. Esneklik, adayın mülakata oldukça farklı bir yaklaşım kullanmasını kolaylaştıran bir beceridir. Örneğin, adaylar, çözümünüz için çeşitli yaklaşımlar, stratejiler ve teknikler kullanarak, birden fazla engele çözebilirler. Adaylar bu esnek yaklaşımla çözüm önerilerini kendi kendilerine gözden geçirir ve değerlendirirler.

 61. İş Sonuçları Odaklılık: İş sonuçları odaklılık, bir kişinin işine odaklanması, çalışmalarını vakit ve kaynaklarını optimal olarak kullanıp, işin hedeflerine ulaşmak için potansiyelini açığa çıkarmasıdır. Örneğin, mühendis bir arkadaşın, zamanı ve enerjisini, bir projede çalışma ve mümkün olan en etkili sonuç için kullanması gibi. Görevini titiz ve dikkatli olarak yerine getirmesi gereken bu kişinin, sonuca odaklanarak ulaşması gerektiği anlamına gelir.

 62. Sorgulama Yeteneği: sorgulama yeteneği, bir yetkinlik bazlı mülakatta kullanılan bir tekniktir. bu teknik, adayın daha önce yaşadığı ya da öğrendiği bilgiden, olumlu ya da olumsuz cevapların çıktısının iyi analiz edilmesini ve gerektiği kadar detaya inilmesini sağlamaktan oluşur. örnek olarak, adaya son bir yılda en başarılı proje çalışmanız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? gibi bir soru sormak, adayın daha önce elde ettiği başarılar hakkındaki yeteneğini ortaya çıkardığı için bu sorgulama tekniğinin bir parçası olarak kullanılır.

 63. Verimlilik Artırma: Verimlilik artırma, herhangi bir süreç içerisinde, emeğin daha etkili ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için alınan herhangi bir önlem veya değişiklik demektir. Örneğin, zamanı etkin kullanmak, aracı kullanmak, teknolojiyi ve iş süreçlerini kolaylaştırmak gibi farklı teknikler ve çözümler ile bir iş verimliliğinin artırılmasını destekleyebilirsiniz. Örneğin, bir otomasyon yazılımını kullanmak, iş emeğinin ve zamanın etkin olarak yönetilmesine ve böylece çalışanların verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilir.

 64. Yönetim Becerileri: Yönetim becerileri; yöneticinin, etkin ve verimli yönetimi yönetim hakkında bilgi ve deneyim kazanmış ortamları yönetmek için ihtiyaç duydukları becerileri ve beceri setidir. Bunlar; karar verme yeteneği, çözüm üretme yeteneği, insan ilişkileri, proje yönetimi, liderlik yeteneği, motivasyon, iletişim ve problem çözme yeteneğidir. Örnek: Yönetici karar verme becerisine sahiptir ve tüm tarafların dikkate alınması gereken çözümler ortaya koyabilir. Ayrıca, zamanlama, ne zaman ve ne yapılması gerektiği gibi konuları kontrol altına alan büyük bir ölçekte proje yönetimi becerisi de kullanabilir.

 65. Empati: Empati, bir insanın başka bir insanın hislerini, düşüncelerini ve duygularını anlayıp deneyimleyebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu yetenek, karşı tarafın sıkıntısının, sevinci veya üzüntüsünün nasıl hissettiğini anlamak için konuşma ve hareketleri izlemek ya da insanların konuşmalarına derinliğe odaklanmak şeklinde tanımlamaktadır. Örnek olarak, bir arkadaşınızın kötü bir haber ile karşılaşmasını düşünelim. Ona destek olmak için ilk etapta tüm dikkatinizi ona vermeli ve onun hissettiklerine odaklanmalısınız. Ona aynı şeyleri kendiniz hissettiğinizi belirtmeli ve üzüntüsü hakkında güvende olup olmadığınını sormalısınız. Bu şekilde, o arkadaşınızın duygularını kavrayabilir ve ona empati gösterebilirsiniz.

 66. Performans Ölçümü: Performans ölçümü, yetkinlik bazlı mülakatlarda uygulanan bir tekniktir. Bu tekniğin amacı, mülakatı alan katılımcının ilgili beceriyi nasıl kullandığını ve beceriyi nasıl uyguladığını ölçmektir. Performans ölçümü, katılımcıların özel olarak tasarlanmış görevleri veya sınavları gerçekleştirerek verdikleri cevapları izlemelerini sağlar. Örnek olarak: Bir otomasyonda geçici saatleri kilitleme prosedürünün nasıl uygulanacağını konu alan bir yetkinlik bazlı mülakat tekniği, bir katılımcı tarafından bu konuda bir görev çalıştırması ile değerlendirilebilir. Katılımcının nasıl işlediği, dikkate alınan uygulamalar, kontrol edilebilirlik gibi ölçütler yardımıyla değerlendirilebilir.

 67. Etkili Takım Çalışması: Etkili takım çalışması, belli bir araya gelerek her bir üyenin kendi becerilerini ve bilgisini ortak amaca ulaşmak için kullanması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, iyi çalışan takımlarda üyeler arasındaki iletişim önemlidir. Etkili takım çalışması aynı zamanda irdelemelerin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam da sağlamaktadır. Örnek: bir e-ticaret projesini başarıyla gerçekleştirmek için bir takım kurulmuştur. Takım üyeleri tasarım, kodlama, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi her bireyin kendi görevlerini yerine getirmek için ortak bir hedefe yönelik çalışmaktadır. Çalışanlar arasında efektif bilgi alışverişi için iletişim kurulmuştur, aralarındaki iş bölümü saptanmış ve her birinin üzerine görev verilmiştir.

 68. Delegasyon Becerileri: Delegasyon becerileri, yetkinlik bazlı mülakatlar için önemli bir beceridir. Bu beceri, yetkili kişinin başka bir kişiye veya gruba bir işin yürütülmesini teslim etmesidir. Bir yetkili kişinin müşteriye yardımcı olmak için ona bir problemi çözmek için bir arkadaşını getirmesi gibi, delegasyon becerisi temel motivasyon prensipleri, iletişim becerileri ve güçlü liderlik yetkinlikleri gerektiren bir dizi beceriden oluşur. Örnek olarak: Bir yetkilinin, kurumunun işletme finansmanı ile ilgili herşeyi, onlara danışmaya ve onlara tavsiyelerde bulunmaya cesaret etmesi gereken bir grup üyesine ödev teslim etmesi olarak verilebilir.

 69. İşbirliği: İşbirliği, uzmanların, farklı mühendislik alanlarından insan bilgisi ve mühendislik uzmanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir iş yöntemidir. İşbirliğinde, mühendislik görevleri belirli mesleki farklarlar içerisinde yapılır ve işi bir araya getiren herkesin katkıları önemsenir. Örnek olarak, teknik personel bir yazılım mühendisi olarak sorumludur ve yazılım mühendisliği alanındaki herkesin katkısı gereklidir. Buna ek olarak, İşletim Sistemi Mühendisi, Veri Tabanı Mühendisi ve Rekabette Mühendisi de gereken katkıları sağlamalıdır. Her katılımcının mesleki alanlarındaki tecrübesine dayanarak, bütün görev sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak için kolektif olarak çalışmalarını yürütmeleri gerekir.

 70. Liderlik Geliştirme: Liderlik geliştirme, liderliğin kişisel aktiviteler ve yetkinlikler aracılığıyla geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim sürecidir. Liderlik geliştirme, başarılı liderlerin bilgisini, kişisel tutumlarını ve liderlik yeteneklerini iyileştirmeyi hedefler. Bu eğitim liderlerin iletişim, motivasyon ve problem çözme yetenekleri gibi liderlik yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Örnek olarak, liderlik geliştirme eğitimi sayesinde, liderler insanlar arası ilişkileri seviyesine daha yüksek bir seviyeye taşıyabilirler, bağımsız çözümler geliştirerek bir ekip tartışmasına katkıda bulunabilir ve daha etkili bir şekilde bir savaşan ekip oluşturabilirler.

 71. Ekip Yönetimi: Ekip Yönetimi, belli bir amaç doğrultusunda çalışan kişilerin başarıyla çalışmasını sağlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bir ekip üyesinin sorumluluğunu ve üyelerin arasındaki iletişim efektifliğini artırmak için stratejiler sağlar. Ekip Yönetimi, başarılı ekip tarafından oluşturulan ve yönetilen hedefe doğru bir yönelime sahip olmasını sağlamaya çalışır. Örnek: Şirket, her türlü strateji ve organizasyon için görevleri dağıtan ve başarıyı takip eden bir ekip yönetimi sağlamak için bir ekip lideri kullanır. Ekip üyeleri, ekip liderinin belirlediği hedefleri gerçekleştirerek çalışır. Liderin görevleri arasında, ekip üyelerinin sorumluluğunu kontrol etmek, uyumlu bir ortam sağlamak, sorunları çözmek ve motivasyonu artırmak vb. gibi konularda destek sağlamaktır.

 72. Sürekli gelişim: Sürekli gelişim, mülakat sürecinde yetkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için uygulanan sürekli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, adayların mevcut yetkinliklerini artırmak ve aynı zamanda üstün performans sergileme yetkinliklerini geliştirmek için adaylara fırsat sunmaktır. Örneğin, bir işe giden aday, eğitim programını tamamlayarak daha profesyonel yeteneklerini artırmak ve karşılaşabileceği yeni problemleri çözmeyi öğrenmek için çalıştıkları dönemde başka yollar da keşfedebilir.

 73. Sosyal Beceriler: Sosyal beceriler, insanlar arası etkileşimlerde kullanılan davranışsal ve iletişim becerileridir. Bunlar arasında sakin konuşma, özgüven, yaratıcılık, analitik düşünme, öfke ifadesini kontrol etme ve öz disiplin sayılabilir. Örnek: Bir çalışan, rahatsız edilen bir arkadaşının dile getirdiği öfkesini olumlu sonuç doğuracak şekilde kontrolü altına alarak ikili arasındaki ilişkiyi sakinleştirmeye yardımcı olabilecek sosyal beceriye sahiptir.

 74. İletişim Kanalları: Yetkinlik Bazlı Mülakat biliminde, katılımcıların yetkinliklerini ölçmek için bir süreç olan iletişim kanalları, katılımcılarla iletişim ve öz-kabullenme sağlamak için kullanılan yöntemlerdir. Katılımcılarla etkin iletişim kurmak için klasik mülakatlarda olduğu gibi katılımcıların etkileşimini ölçmek için telefon ve webinar gibi telefon/video kanalları kullanılır. Örnek olarak, katılımcılar aylık telefon görüşmesi veya Skype görüşmesi yoluyla stratejilerini değerlendirmeye ve önceki görüşmelere karşılık gelen yetkinliklerini ölçmeye çalışılır.

 75. Problem Çözme ve Analiz: Problem Çözme ve Analiz, Mülakat Bilimi alanında kullanılanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım katılımcıların geçmiş deneyimlerini ve faaliyetlerine dayalı olan değişimi olumlu şekilde etkilemeye odaklanır. Problem çözme ve analizi, işe alım sürecinde katılımcıların düşünce süreçlerini ve problemleri anlamaya yardımcı olacak şekilde geliştirilmiş sorularla çözülmesine yardımcı olur. Örnek olarak, önceki bir iş ortamındaki enerji düzeyiniz hakkındaki bir soru için Problem Çözme ve Analizi kullanılabilir: Geçmiş bir iş ortamına dahil olduğunuzda, enerjinizi nasıl arttırdınız veya nasıl yönetirdiniz? Soru her bir katılımcının ve ortamın özel deneyimini anlamaya ve değerlendirmeye davet eder.

 76. Takım Performansı: Takım performansı, takım üyelerinin belli bir sorunu çözmek üzere hareket ettikleri, ürettikleri ve aralarındaki iletişim kalitesini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Örneğin; Bir mülakat tarafından artılsal olarak tüm takım üyeleri için klasik bir zaman çerçevesi oluşturulur ve içerisine ne olacağının belirlenmesi istenir. Böyle bir çerçeve, takım üyelerinin kendi aralarındaki iletişimi, bilgi alışverişini ve alınan sonuçlara hakimiyetlerini de değerlendirmek için kullanılır.

 77. Kendini Yönetim: Kendini yönetim, bireyin kendi mevcut durumunu analiz ederek kendi pratik ve yeterliliklerini geliştirmesinin temelini oluşturan bir güdümle, söz konusu yeterliliklerin, değerlerin, motivasyon ve ilgilerinin de dikkate alınarak bireyin kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyen stratejiler üretmesini sağlayan gelişim süreci olarak tanımlanır. Bir örnek olarak, karara dayalı karar verme süreci kendini yönetimin önde gelen özelliklerindendir. Bir karar almanın üç temel adımı vardır: sorunun tanımlanması, çözüm seçeneklerinin listelenmesi ve her seçeneğin getireceği sonuçların değerlendirilmesi. Kişi kendi sorunlarını tanımlarken, kendi deneyimleri tarafından belirlenen çözüm önerilerini inceler ve faydalarından, zorluklarından ve iletişim gereksinimlerinden çıkan sonuçları değerlendirir.

 78. İşletme Beceriler: İşletme becerileri, mülakatları alırken ve çalışma hayatında başarıyla kullanılacak kurumsal ve çalışma düzeylerine uygun bazı bilgilerin ve becerilerin tam anlamıyla ortaya konmasına yardım eden kilit bilgilerdir. Örneğin; yönetim konuları, insan kaynakları yönetimi, satış becerileri, finansal anlayış, müşteri hizmetleri yönetimi, ticaret yönetimi ve proje yönetimi. Bunların yanı sıra, birçok kurumsal işletme ile ilgili konularda bilgi, güçlü liderlik ve liderlik nitelikleri, ürün ve hizmetleri satış becerileri ve sosyal medya yeterlilikleri de ünlüdür. Örneğin; Mülakat esnasında, pozisyonu daha iyi anlamak ve önerilerin daha verimli olması için bir liderin insan kaynakları görevini ne şekilde yöneteceğine ilişkin öneriler verirken, nasıl bir yaklaşım izlemeleri gerektiğini sorduğunuzda, işletme becerileri çok önemli olacaktır. Verilen yanıtların kişinin insan kaynakları alanında tecrübesi, pozisyonu anlama yeteneği, doğru yaklaşımlar ve stratejik çözümler getirebilecek liderlik nitelikleri ile ne kadar ayarlı olduğunu göstermeleri gerekir.

 79. Yüksek Performanslı Takımlar: Yüksek performanslı takımlar, verimli çalışma, meydana gelen çatışmaların başarıyla çözümlenmesi ve bir arada devam eden çalışmaların bilinçli bir şekilde yürütülmesi için güçlü öz güvene, karşı taraflara saygı, dinleme yeteneği ve liderlik becerilerine sahip olan kişilerden oluşan takımlar olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, bir etkinlik kurulunun etkinliği planlamak için tam bir iş yoğunluğundan biri, bir finans öğrencisi, bir işletme öğrencisi, bir tasarımcı ve bir online pazarlama uzmanını içerebilecek şekilde yüksek performanslı bir takım oluşturabilir. Bu makale, adayların, işverenlerin karşılarında ne gibi becerileri göstermesi gerektiğini ve ne tür yetkinlik tabanlı mülakat kavramlarının kullanıldığını açıklamıştır. Yetkinlik tabanlı mülakatlar, çalışanların becerilerini ve kabiliyetlerini değerlendirmek için kullanılan bir mülakat türüdür. Bu makaledeki kavramların ve terimlerin anlaşılması, adayların başarılı bir şekilde mülakatlardan geçmesinde çok önemlidir. Yetkinlik Bazlı Mülakat kursumuzu takip ederek, adayların çalışma hayatında başarılı olmasına yardımcı olabiliriz.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

Hedeflerinize ulaşmak için yetkinliklerinizi test etmek, başarıya doğru yolculuğunuzda mülakatlarla karşılaşmaktan kaçınmaz.

IIENSTITU
İş Analizi, Potansiyel işçilerin hakkında ek bilgi toplamak için kullanılan bir yöntem, Bir üretim operatörü için, iş gereksinimlerindeki becerileri ve fiziksel güçlerinin sürdürülebilme durumunu değerlendiren iş analizi sınavı, Kariyer Planlama, Kişisel yetenek ve kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini planlama süreci, Mesleğinize olan ilginizi sürdürmek ve kariyerinizi büyütmek için yeni alanlar ve yetenekler edinme planı,örneğin İngilizce veya bilgisayar programlama öğrenmek, Yetkinlik Çerçevesi, Bir kişinin bir uzman olarak çalıştığı alanda ölçebileceği karşılaştırma ölçütlerini içeren dizge, Bireylerin yöneticilik yetkisi verilmeye hazır olup olmadıklarını anlamak için kullanılan yetkinlik çerçevesi, Karar Verme, Bir durumda en etkili ve uygun olanı seçme süreci, Bir mülakata gelen adaylar arasından en uygun olanını seçme süreci, Yaratıcılık, Bireyin yeni ve yaratıcı şeyler oluşturmasını sağlayan yetenek, Bir mülakatta bireyin, bir araba parçasının daha verimli bir şekilde üretilmesi için bir fikir üretme becerisi, Yetkinlik, Bir işi başarıyla yapabilme yeteneği veya beklentilerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan bilgi, beceri ve tutum, Bir mühendis adayının bir proje düzenleyebilme becerisi, onun teknik analiz ve düzenleme yetkinliğini belirler, İşe Alım Süreci, Adayların iş için gerekli yetenek, deneyim ve özelliklerini ayrıntılı olarak değerlendirmek için planlanmış süreç, IT personeli için özel mülakatlar, veritabanı ve programlama gibi konuları ele alır ve çözüm odaklı mülakatlar ve beceri sınavlarını içerebilir, Problem Çözme, Zihinsel problemlerin çözümüne dayalı olarak adayları değerlendirme tekniği, Bir mülakat sırasında adayın, beklentilerin üzerinde bir performans sunma yeteneği değerlendirilir
Yetkinlik Bazlı Mülakat mülakat yetkinlik bazlı mülakat teknikleri yetkinlik bazlı mülakat eğitimi mülakat eğitimi
Bu, temiz traşlı bir yüze ve kararlı bir ifadeye sahip bir adamın yakın çekim görüntüsüdür. Parlak mavi gözleri, kısa siyah saçları ve güçlü bir çenesi vardır. Üst iki düğmesi açık beyaz bir gömlek ve sol tarafında bir cebi olan siyah bir ceket giymektedir. Kollarını önünde kavuşturmuş ve doğrudan kameraya bakıyor. Kendinden emin bir havası var ve duruşu güç ve otorite yayıyor. Bakışları sabit, düşünceli ve sakin görünüyor. Işıklandırma ona sıcak, davetkâr ve güven hissi veren bir hava veriyor. İzleyiciyi içine çeken sakin ve amaçlı bir havası var.
Osman Şimşek
İnsan Kaynakları Uzmanı

Osman Şimşek, hayatını başkalarının hayallerindeki işleri bulmalarına yardımcı olmaya adamış bir insan kaynakları uzmanıdır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde yüzünde hoş bir ifade olan ve doğrudan kameraya bakan bir kadın yer alıyor. Uzun siyah saçları var ve mavi ekose bir gömlek giyiyor. Kollarını hafifçe kaldırmış ve elleri görünüyor. Genişçe gülümsüyor, dudakları hafifçe ayrılmış ve dişleri görünüyor. Yüz hatları beyaz teni ve belirgin kaşlarıyla vurgulanmaktadır. Arka planda, üzerinde siyah bir Y harfi görünen beyaz bir duvar var. Kadın görüntünün merkezinde ve etrafında geniş bir alan var. Göğüs bölgesi hafifçe görünüyor, köprücük kemiği ve gömlek düğmeleri görülebiliyor. Başka hiçbir insan ya da nesnenin görünmediği bir odanın ortasında gibi görünüyor. Kadın görüntünün ana odağıdır, gülümseyen ifadesi izleyiciyi oyalanmaya davet eder.
Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat İçin Bilmeniz Gereken 7 İpucu

13 Ağustos 2015
Resmin ön planında takım elbiseli bir kadın ve bir adam konuşmaktadır. Kadının sarı saçları var ve adam kameraya hafifçe arkasını dönmüş, izleyicinin sadece başının arkasını görmesine izin veriyor. Arka planda, ön planda klavyesi olan bir masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar oturuyor. Dizüstü bilgisayarın yanındaki masada bir kağıt parçası görülebiliyor. Görüntü yakın çekimdir ve izleyicinin sahnedeki nesnelerin her ayrıntısını görmesini sağlar. Tüm renkler sessiz ve atmosfer sakin. İki kişi arasındaki sohbet görüntünün odak noktasıdır.
Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat İçin İpuçları

19 Ağustos 2016
Bir grup insan nötr renkli duvarları olan bir odada bir masada oturuyor. Pencerelerden gelen ışık grubu aydınlatıyor ve masa kağıt ve defterlerle kaplı. Grubun ortasında takım elbiseli bir adam oturmuş, beyaz bir kalemle not defterine bir şeyler yazmaktadır. Sağında, kıvırcık saçlı bir kadın beyaz bir gömlek giymiş ve masaya doğru bakıyor. Masanın üzerinde pipetli beyaz bir fincan ve gri kare bir nesne vardır. Grubun önünde bir kişi kare nesneyi tutmaktadır. Herkes konuşmaya ve önlerindeki kâğıtlara odaklanmıştır.
Mülakat - İş Görüşmesi

Mülakat Teknikleri Hakkında İpuçları

27 Eylül 2019
Bir kadın önünde dizüstü bilgisayarıyla bir masada oturuyor. Masadaki diğer kadınla konuşurken yüzünde neşeli bir ifade var. Diğer kadın kıvırcık saçlı ve kırmızı bir eşarp takıyor. Odaktaki dizüstü bilgisayar ekranında arka planı bulanık bir çocuk eli görülüyor. Dizüstü bilgisayarı tutan kadın beyaz bir gömlek giymiş ve kollarını önünde kavuşturmuştur. Dizüstü bilgisayarın etrafında bazı kağıtlar ve bir fincan kahve var. Aydınlık odanın duvarları sarı, köşede mavi bir halı ve yeşil bir bitki var. İki kadın sıcak ve rahat bir atmosferle çevrilidir.
Yetkinlik Bazlı Mülakat

Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları ve Cevapları

09 Mart 2018
Sarı, siyah, beyaz palet, YouTube kapağı, el sıkışma silueti, kendinden emin duruş, kişi üzerinde spot ışığı, büyüteç, strateji simgeleri, etkileyici gözler, odaklanmış bakışlar, kentsel fon
Mülakat Teknikleri

Mülakat Teknikleri ve Tavsiyeler

02 Mart 2019