AnasayfaBlogDeğişim Yönetimi İçin 8 Aşama
Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi İçin 8 Aşama

26 Temmuz 2016
Resimde ahşap bir yüzey üzerindeki birkaç kırmızı ve turuncu yaprağın yakın çekimi görülüyor. Yapraklar canlı ve taze görünmekte olup, kırmızı, turuncu ve sarı tonları yapraklar arasında değişiklik göstermektedir. Yapraklar, bazıları üst üste gelecek şekilde yelpaze benzeri bir düzende dizilmiş. Ahşap yüzey açık kahverengi renkte ve arka planda hafif bulanık. Görüntü sıcak ve canlı bir his veriyor ve güzel bir ortam yaratıyor. Ayrıca, yapraklar ışıkta parlak bir parlaklık kazanıyor ve bu da görüntünün canlı renklerine katkıda bulunuyor.
AşamaÖzelliklerUygulama Örnekleri
1 - Aciliyet hissi yaratmakPazarı ve rekabetçi gerçekleri tanımlayın. Krizi, potansiyel krizi ve büyük fırsatları belirleyin.Mevcut pazar koşulları ve gidişatı belirlenerek rekabet analizi yapılır. Potansiyel fırsatlar ve tehditler tespit edilerek gerekli tedbirler alınır.
2 - Rehberlik yapabilecek bir takımınız olsunDeğişim eforuna liderlik yapabilecek yeterli güç ve etkiye sahip bir grup kurun.Değişim sürecine liderlik yapabilecek teknik ve beşeri yeteneklere sahip bir ekip kurgulanır. Bu ekip, değişim çalışmalarını başlatma ve sürdürme görevi üstlenir.
3 - Bir değişim vizyonu yaratınDeğişim eforuna yön verecek bir vizyon oluşturun. Bu vizyon realist, odaklı ve hayal edilebilir olmalıdır.Örneğin, uzun vadeli hedef olarak bir şirket, sürdürülebilirlik alanında lider olmayı bir vizyon haline getirebilir.
4 - Yeni vizyon ve stratejilerle iletişim kurmak için her aracı kullanınYeni davranışlar öğrenin ve öğretin. Vizyonunuzu bir sayfada ifade edebilecek kadar net olun.E-mail, şirket toplantıları, interaktif eğitimler, afişler, sosyal medya gibi araçlar kullanılarak vizyon ve stratejiler tüm çalışanlarla paylaşılır.
5 - Hoşgörüye dayalı aksiyonu güçlendirinDeğişime karşı engelleri kaldırın. İnovatif düşünmeye ve risk almaya cesaret edin.Bürokrasi azaltılır, yenilikçi fikirlere açık olunur, çalışanlar arasında düşünce özgürlüğü teşvik edilir.
6 - Kısa dönemli başarılar yaratınGörülebilen performans gelişimlerini planlayın ve bu gelişimlerde çalışanları tanıyın.Verimlilik planları oluşturulur ve bu planlara uygun performanslar gösteren çalışanlar ödüllendirilir.
7 - YavaşlamayınVizyona uymayan sistemleri, yapıları ve politikayı değiştirmek için güvenirliği kullanınEski ve işlevsiz sistemlerden vazgeçilir, yeni ve etkin sistemlere geçiş yapılır. Böylece vizyona doğru adımlarla ilerleme sağlanır.
8 - Bu değişikliğin sürmesini sağlayınKurumsal başarı ve yeni davranışlar arasındaki bağlantıları belirtin ve bu süreci geliştirin.Başarının, yeni vizyon ve davranışlara bağlı olduğunun altı çizilir ve bu bağlantı geliştirilmeye çalışılır.

Değişim yönetimi için bilmeniz gereken aşamaları ve kuralları aşağıda derledim.

Değişim yönetimi için bilmeniz gerekenler neler?

1 - Aciliyet hissi yaratmak:

Pazarı ve rekabetçi gerçekleri tanımlayın. Krizi, potansiyel krizi ve büyük fırsatları tanımlayın ve tartışın.

Genel olarak bu nokta liderlerin "kafaya nişan almak" için doğan fırsatı kaçırdıkları yerdir. İnsanları ikna etmek için saf mantığın uygulanmasına güvenirler. İnsanların değerleriyle bağ kuran liderlerin başarılı olma ihtimali daha yüksektir. Krizi fırsata dönüştüren bir araç olarak kullanabiliriz.  "Tepki vermeliyiz ve hızlı tepki vermeliyiz". Eylemsizlik ölümcül olabilir.

2 - Rehberlik yapabilecek bir takımınız olsun.

Değişim eforuna liderlik yapabilecek yeterli güç ve etkiye sahip bir grup kurun. Grubu bir takım olarak çalışmak için cesaretlendirin ve takım çalışmasını geliştirin. Kaç tane iş  bir şeylerin olması için tutku, etki ve güç olmadan bir takım yaratabilir ki? Bu düşünce muhtemelen sağlam ama diğer insanların gücü bunun üstesinden gelecektir. Gerçekten yüksek seviyede hem güç ve hem de pozitif davranışla takımda olabilecek insanlara ihtiyacımız var. Müttefikleriniz!

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

3 - Bir değişim vizyonu yaratın.

Değişim eforuna yön verecek bir vizyon yaratın. Değişim vizyonu nasıl olmalı?

Hayal edilebilir: Geleceğin nasıl gözükeceği hakkında net bir resim ortaya çıkarırlar.

İstenen: Girişimde parmağı olan işverenlerin, müşterilerin ve paydaşların uzun vadeli planlarına odaklanırlar.

Uygulanabilir: Realist ve ulaşılabilir şeyler amaçlarlar.

Odaklı: Karar almada rehberlik sağlayacak kadar açıktırlar.

Esneklik: Değişen durumlarda bireysel girişime ve alternatif cevaplara zemin hazırlarlar.

İfade edilebilir: Özgüven ile rahatlıkla iletişim kurulabilir ve hızlı bir şekilde açıklanabilir.

4 - Yeni vizyon ve stratejilerle iletişim kurmak için her aracı kullanın.

Yeni davranışlar öğretin, örneğin vizyon ile iletişim kurmak şu durumlarda kolaydır;

Basit: Hiçbir teknolojik jargon olmadan.

Canlı: Sözlü bir kelime binlerce kelimeye bedeldir-metafor, analoji kullanabilirsiniz.

Tekrarlanabilir: Fikirler birinden diğerine geçebilmeli.

Davet edici: İki taraflı iletişim her zaman tek taraflıdan daha güçlüdür.

Vizyon 1

Ürünler ve servislerle hazırlık süremizi azaltmayı umuyoruz, böylece müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını ortaya koyabilmeli, onların objektiflerini bizim işimizin vizyonuna merkez haline getirerek herkes için sinerji yaratabiliriz.

Veya,

Vizyon 2

Herkesten daha hızlı ve doğru olacağız-paydaşların ihtiyaçlarını tatmin edeceğiz.

Hangisini tekrarlayabilirsiniz? Hangisi kulağınıza daha yatkın?

5 - Hoşgörüye dayalı aksiyonu güçlendirin.

Bunu yapabilmek için aşağıdaki üç maddeyi uygulamalısınız.

a) Değişime karşı olan engelleri kaldırın.

b) Vizyonu küçümseyen sistem veya yapıları değiştirin

c) Risk alıcı, yenilikçi, geleneksel olmayan düşünce ve hareketlere teşvik edin

"Kırık değilse tamir etme" diyen alt seviye yöneticilerle de başa çıkmaz zorunda kalacaksınız. İleriye gittiğimiz ve onların da "işin içinde" olmaları gerektiği hakkında çok açık olmalılar.

6 - Kısa dönemli başarılar yaratın.

Kısa dönemli başarılar daime uzun dönemli başarılarının anahtarı konumundadır. Bunun için aşağıdaki iki maddeyi uygulamaya koyun.

a) Görülebilen performans gelişimlerini planlayın.

b) O gelişimleri yaratın. Gelişimlerdeki çalışanları tanıyın ve ödüllendirin.

Bu tamamen kısa dönemli başarılar yaratmak ile alakalı. Bu durumda planlamada çok iyi durumda olmalıyız!

7 - Yavaşlamayın.

Vizyona uymayan sistemleri, yapıları ve politikayı değiştirmek için arttırılmış güvenirlik kullanın.

İşe alın, terfi edin ve şampiyonlar geliştirin.

Yeni projelerle, temalarla ve değişim ajanslarıyla süreci kuvvetlendirin.

Hızınız arttıkça olarak hızı daha fazla değişim yapmak için kullanın.

8 - Bu değişikliğin sürmesini sağlayın.

Kurumsal başarı ve yeni davranışlar arasındaki bağlantıları belirtin. Liderlik gelişimi ve başarıdan emin olmak için bunları geliştirin.

İşte burası yeni değerleri güçlendirerek, o değerleri paylaşan insanları atayarak kültürel değişimin tanımlandığı yer. Bu son aşamada değişimin benimsendiğinden ve iletişim kurulduğundan emin olmalıyız.

1 - Aciliyet hissi yaratmak, Pazarı ve rekabetçi gerçekleri tanımlayın Krizi, potansiyel krizi ve büyük fırsatları belirleyin, Mevcut pazar koşulları ve gidişatı belirlenerek rekabet analizi yapılır Potansiyel fırsatlar ve tehditler tespit edilerek gerekli tedbirler alınır, 2 - Rehberlik yapabilecek bir takımınız olsun, Değişim eforuna liderlik yapabilecek yeterli güç ve etkiye sahip bir grup kurun, Değişim sürecine liderlik yapabilecek teknik ve beşeri yeteneklere sahip bir ekip kurgulanır Bu ekip, değişim çalışmalarını başlatma ve sürdürme görevi üstlenir, 3 - Bir değişim vizyonu yaratın, Değişim eforuna yön verecek bir vizyon oluşturun Bu vizyon realist, odaklı ve hayal edilebilir olmalıdır, Örneğin, uzun vadeli hedef olarak bir şirket, sürdürülebilirlik alanında lider olmayı bir vizyon haline getirebilir, 4 - Yeni vizyon ve stratejilerle iletişim kurmak için her aracı kullanın, Yeni davranışlar öğrenin ve öğretin Vizyonunuzu bir sayfada ifade edebilecek kadar net olun, E-mail, şirket toplantıları, interaktif eğitimler, afişler, sosyal medya gibi araçlar kullanılarak vizyon ve stratejiler tüm çalışanlarla paylaşılır, 5 - Hoşgörüye dayalı aksiyonu güçlendirin, Değişime karşı engelleri kaldırın İnovatif düşünmeye ve risk almaya cesaret edin, Bürokrasi azaltılır, yenilikçi fikirlere açık olunur, çalışanlar arasında düşünce özgürlüğü teşvik edilir, 6 - Kısa dönemli başarılar yaratın, Görülebilen performans gelişimlerini planlayın ve bu gelişimlerde çalışanları tanıyın, Verimlilik planları oluşturulur ve bu planlara uygun performanslar gösteren çalışanlar ödüllendirilir, 7 - Yavaşlamayın, Vizyona uymayan sistemleri, yapıları ve politikayı değiştirmek için güvenirliği kullanın, Eski ve işlevsiz sistemlerden vazgeçilir, yeni ve etkin sistemlere geçiş yapılır Böylece vizyona doğru adımlarla ilerleme sağlanır, 8 - Bu değişikliğin sürmesini sağlayın, Kurumsal başarı ve yeni davranışlar arasındaki bağlantıları belirtin ve bu süreci geliştirin, Başarının, yeni vizyon ve davranışlara bağlı olduğunun altı çizilir ve bu bağlantı geliştirilmeye çalışılır
Değişim Yönetimi İçin 8 Aşamadeğişim değişim yönetimi değişim yönetimi aşamaları değişim yönetimi eğitimideğişim yönetimi hakkında bilgi değişim yönetimi makale
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Masanın üzerinde plan yazan bir elin yakın çekimi. El mavi bir eldiven giymiştir ve mavi bir kalem tutmaktadır. Kalem, üzerinde siyah harfler olan mavi bir bant parçasının üzerine yazmaktadır. Masa ahşaptır ve üzerinde bir yığın kağıt ve diğer yazı gereçleri vardır. Görüntünün arka planı odak dışı ve hafif bulanık. Plan dikkatli ve düşünceli bir şekilde yazılıyor. Görüntü, eli, masayı ve arka planı gösterecek şekilde orta seviyeden çerçevelenmiştir.
Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi ve Liderlik

24 Aralık 2019
Bir grup insan bir dizüstü bilgisayarın etrafında toplanmış, bir proje üzerinde birlikte çalışıyor. Ortadaki kişi bir elinde kalem tutuyor ve diğer eliyle dizüstü bilgisayarın klavyesinde yazı yazıyor. Solda, dizüstü bilgisayarın üstünde duran beyaz bir cep telefonu ve bir kalem var. Sağda, başka bir kişi hesap makinesi kullanıyor ve dikkatle sayılara bakıyor. Ön planda bir cep telefonunun yakın çekimi görülüyor. Görüntünün alt kısmında saat takan bir el görülüyor. Daha da yaklaşıldığında, bir elin kırmızı bir kalem tuttuğu, diğer bir kişinin ise bir kalem ve bir hesap makinesi tuttuğu görülüyor. Son olarak, arka planda farklı renklerde daireler içeren bir pasta grafik görülüyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Değişimi Yaymak Nedir?

26 Ekim 2018
Bir grup insan birlikte gülümseyerek ve eğlenerek bir fotoğraf için poz veriyor. Bir adam önde duruyor, kolunu havaya kaldırmış. Grup üç yetişkinden, iki kadın ve bir erkekten oluşuyor. Arka planda bir kadın elleri başının üzerinde, yan tarafta duruyor. Kadının sağında başka bir kadın uzanmış ve saçını kolundan çekerken görülüyor. Fotoğrafın odağı net ve tüm özneler kadrajda yer alıyor, bu da harika bir grup çekimi oluşturuyor.
Değişim Yönetimi

Değişime Hazır Mıyız?

09 Kasım 2018