AnasayfaBlogVizyon Belirleme Nedir? Kişisel Vizyon Belirleme
Kariyer Hedefi

Vizyon Belirleme Nedir? Kişisel Vizyon Belirleme

12 Şubat 2021
Vizyon Belirleme Nedir? Kişisel Vizyon Belirleme

Vizyon kelimesinin kökenine baktığımızda, Latinceki ‘visio’ (görüş) kelimesinin İngilizce ve Fransızcaya ‘vision’ olarak geçtiğini görürüz. Buradan da dilimize geçen vizyon sözcüğünün sözlükteki ilk karşılığı “görünüm” anlamını taşıyor. “Vizyon sahibi olmak” ya da “vizyoner olmak” tabirini iltifat ya da takdir ibaresi olarak, “vizyonsuz olmak” tabirini ise ağır bir eleştiri anlamında kullanırız. Vizyoner olmak, çağımızın en etkili liderlik özelliklerinden biri haline gelmiştir. 

Misyon ve vizyon ikilemesine ise her firmanın ya da kuruluşun tanıtımında, hedefler ya da stratejileri kısmında ve bildiri formatında rastlayabiliriz. Misyon var oluş amacını tanımlar. Vizyon, gidilecek yolun ucundaki resmi işaret eder. Misyon başlangıç anındaki amaçtır, var olma ya da kurulma, oluşturulma nedenidir. Vizyon ise bu amacın gelecekte bürüneceği şekli tasvir etmektedir.

Vizyon ve misyon genelde sadece birkaç cümle ile oluşturulur. Kısa olmalarına rağmen, özünde çok büyük stratejiler, fikirler, planlar, akıl, sezgi ve öngörü barındırırlar. Vizyon, gelecek planlarının sıkıştırılmış biçimidir. Gerçekçi, inandırıcı ve yol haritası iyi tasarlanmış bir vizyon tanımı ait olduğu kişinin ya da kurumun sürekliliğini sağlar. 

Vizyon Nedir?

Vizyon, bireyler için yaşamdaki duruşu, kurumlar için iddia, personel için o iddiaya giden yol haritası, müşteri için gelecekle ilgili verilen söz, liderler için başarısının sırrıdır. 

Vizyonu, geleceğin bugünden çekilmiş bir fotoğrafı gibi düşünebiliriz. Geleceği, gelmeden görebilmektir. Bugünün şartları, kaynakları, imkânları bellidir. Şu andan geçmişe doğru bakıp bugünkü duruma nasıl gelindiğinin analizini yapmak ve sebeplerini ortaya dökmek nispeten kolay gelir. Ama şu andan bakıp gelecek yılı ya da sonraki 5, 10 hatta 50 yılı görebilmek gerçekten zordur. 

Rekabet ortamında önde gelenlerden biri olmanın temel koşullarından biri, kaynakları dünün ortamına göre değil, geleceğin ortamına göre yönlendirebilmektir. Vizyon sahibi olmak, gelişmelerin, trendlerin, teknolojinin, insan ihtiyaçlarının nereye doğru ve hangi hızla değişeceğini, hangi kısıtların ya da kaynakların devreye girebileceğini öngörebilmektir. Bu öngörülere göre mevcut kaynakları yönlendirmek, hedef ve stratejileri oluşturmak hatta geleceğe şekil verenlerden olmaktır. Vizyon sahibi olmak, şimdinin penceresinden bakıp manzara olarak geleceği görmektir.

Kişisel Vizyon Belirleme

Her şey hayal etmekle başlar. Sonra peşi sıra sorular gelir. Yarın, gelecek hafta, gelecek ay, bu yılın sonunda, seneye, 5 yıl sonra veya 20 yıl sonra nerede olmak, ne yapıyor olmak istiyorum? Beni neler mutlu ediyor? Gerçekten benim için önemli olan değerler ve işler ne?

Burada en önemli olan şeylerden biri de kişinin kendisini tanımasıdır. Nelerin kendisini mutlu ettiğini, nelerin iyi geldiğini, nelerin üzdüğünü, tüm ömrünü, enerjisini nereye harcamak istediğini anlamış olması gerekir. İdealler, hedefler, hayaller ve planlar oluşturmak çok büyük ve organize olunması gereken bir keşif yolculuğudur. Bu keşif yolculuğunda boş durmayan, hayaller kuran ve bu istikamette kademeli hedeflerini belirleyen insan, dış koşulların etkilerini minimize edebilir.

Kişisel vizyon belirlemek için kurulan hayaller aşamalı yatırımlar yapmayı gerektirir. Kişinin yıllar sonra olmayı hedeflediği noktaya varabilmesi için kendisine, eğitimine, gelişimine, yeteneklerine, sağlığına ve önemsediği her alana yatırımlar yapması gerekir. Günü gelince yaparım, nasılsa daha çok var üşengeçliğine kapılmadan hemen bugünden harekete geçerek başlamak gerekir.

Hayat ve hayatın tüm bileşenleri çılgın bir hızla değişiyor. “Vizyoner” olmanın zor yanlarından biri de budur aslında. Değişimleri öngörebilmek, yeniliklere hızla uyum sağlayabilmek, esnek olabilmek vizyoner insanın en temel özelliklerinin başında gelir. Değişimleri öngörebilmek; farkındalık sahibi ve ayık olmakla, hayatı tüm alanlarıyla takip edebilmekle, gidişatın izlerini tarafsızca sürebilmekle sağlanabilir.

Yaşam içinde özgürce ve kendine yeten bir tavırla var olabilmek için yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayabilmek günümüzün olmazsa olmaz şartlarından biri haline geldi. Vizyon belirlemek, geleneksel yaklaşımdan uzaklaşarak yeniyi takip etmek ve hemen adapte olmayı gerektiriyor.

Kişisel Vizyon Belirlemek İçin Sorulması Gerekenler Nelerdir?

Vizyonu, geleceğin bugünden çekilmiş bir fotoğrafı olarak tanımlamıştık. Bu fotoğrafı olabildiğince ayrıntılı olarak görebilen kişi bazı sorulara da cevap bulmuş demektir.

 • Yanımda kimler ya da ne tür insanlar var?

 • Hayatımı kimlerle paylaşıyorum?

 • Geçimimi nasıl kazanıyorum?

 • Mutlu olmak için neler yapıyorum?

 • Neredeyim, nerede yaşamak ve çalışmak isterim?

 • Nasıl bir hayat sürüyorum?

 • Bu fotoğrafta bugünden farklı olan neler var?

 • Bu fotoğraftaki “ben” mutlu mu?

 • Gelecekte de hala amaçlarım ve hedeflerim var mı?

 • Bu fotoğraftaki hayallerin gerçekleşmesini neden istiyorum?

 • Bu fotoğrafın gerçeğe dönüşmesi için neler yapmalıyım?

Kişisel vizyonu belirleme aşamasından sonra sıra, bu yolculukta ihtiyaç duyulacakların listesini yapmaya gelir. Kişisel vizyon erişilmesi imkânsız bir ütopya gibi düşünülmemeli, mantıklı, rasyonel hedefler olmalıdır. Vizyon, macera bazlı bir arayış değil, heyecan veren gelecek hayalidir. Amaç kendini mutsuz etmek değil, her anında, her aşamasında mutlu olunacak keyifli bir yaşam yolculuğu planlamaktır. Hırslı olmayı değil, inanmak, sabırlı ve azimli olmayı gerektirir.

Vizyon Sahibi Olmak Ne Kazandırır?

Vizyon belirlemek, geleceği seçmektir. Sonrasında ise harekete geçmek, geleceğe giden her adımı kurgulamak, yaşam yolunu ince ince dantel gibi işlemektir.

 • Vizyon, insanın hem özel hem de iş yaşamına netlik kazandırır.

 • Vizyon, pasifliğin düşmanıdır. Hedeflerine kitlenmiş vizyoner kişi, ne zaman harekete geçmesi gerektiğini bilir.

 • Vizyoner kişi kontrol dışı etkilere çabucak tepki verip yeni duruma hızlıca adapte olabilir.

 • Vizyoner olmak sadece kontrol dışı değişimlere uyumlanmak değil, geleceği bizzat şekillendirecek değişimleri yaratabilmeyi sağlar.

 • Vizyon sahibi kişi yoluna çıkan fırsatları diğerlerinden çok daha çabuk fark eder.

 • Bir hayat vizyonuna sahip olmak, kişiyi algısında seçici yapacağından istediği geleceğe yönlenmesi çok daha kolay olur.

 • Vizyon sahibi olmak, kişiyi hırsla değil, azimle çalışmaya yöneltir.

 • Vizyon sahibi olmak kişiyi takıntılı değil, tutkulu olmaya teşvik eder.

 • Vizyon sahibi olmak kişiye başka insanlara ya da eşyalara değil, amaçlara bağlanmak konusunda liderlik yapar.

 • Amacına ulaşma yolunda algıları açık olan kişi, fırsatları kullanma becerisini keskinleştirdikçe kendini çok daha şanslı hisseder.

 • Kişisel vizyonunu belirleyen biri, bu hedefe ulaşmak için heyecanla, istekle çalışmak için kolaylıkla motive olur.

 • Kişisel vizyona sahip bir kişinin yaşamla arasındaki bağ da kuvvetlidir. Bu da onu daha mutlu, daha sosyal, daha arkadaş canlısı yapar.

 • Kişisel vizyon, kişinin yaratıcılığını da körükler. Amacına ulaşmak için yeni yollar, yöntemler arayışında olan insan hayal gücünü daha aktif kullanır.

 • Vizyoner kişiler dürüstlük, ahlak, cesaret gibi değerleri yaşantılarında daha etkili yaşarlar.

 • Vizyon sahibi olmak, konsantrasyon yeteneğini de keskinleştirir. 

 • Vizyon zorlukları aşmak, pes etmemek, sebat etmek ve dirayetli olmak konusunda kişiye enerji verir.

Özetle, vizyon hayata anlam katar. Ne için yaşadığını ve ilerlediğini bilen insan hayatın anlamını sorgulamak yerine çabalarının yaşattığı tatmin duygusuyla çok daha mutlu bir insan olacaktır. 

Vizyon vizyon belirleme vizyon sahibi olmak vizyon ve misyon kişisel vizyon belirleme vizyon nedir
Gökben Biler
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.