AnasayfaBlogNörobilim Temelli Liderlik
Online Eğitim

Nörobilim Temelli Liderlik

08 Kasım 2023
Sertifika Programları
KonuAçıklamaNeden Önemli
Nörobilim ve LiderlikBeynin, liderlikte anahtar bir rol oynadığı kabul ediliyor ve nörobilimin liderlik üzerindeki etkisi araştırılıyor.Liderlik yeteneklerini ve süreçlerini anlama ve geliştirme potansiyeli.
Nöro-LiderlikNöro-liderlik, nörobilimin ilkelerini liderlik yetenekleri ve pratiklerine uygulayan bir stratejidir.Beyin bilgilerinin liderliğin her alanında kullanılabilmesi.
Duygusal Zekâ ve Nöro-LiderlikDuygusal zekâ, liderlerin başarıları için hayati bir rol oynar.Liderlerin, takım dinamiklerini daha iyi anlama ve yönetme yeteneği.
Nörolojik BağlantılarDuygusal zekâ, beynin duygusal ve sosyal işlevlerini içerir.Liderlik eğitimlerinin duygusal ve sosyal dinamikleri daha iyi anlaması ve yönetmesi.
Duygusal Zekâ'nın Liderlik Üzerindeki EtkisiDuygusal zeka ve liderlik arasındaki bağlantı, liderlerin takipleriyle olan ilişkilerini etkiler.Liderlerin, takımlarının motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama yeteneği.
Beyin Temelli Karar Verme SüreçleriNörobilimin, liderlerin karar verme becerilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülüyor.Beyin temelli karar verme süreçlerini kullanarak, liderlerin daha etkin ve etkili olabilmesi.
Nörobilim ve Karar Verme İlişkisiNörobilim, karar verme süreçlerini daha iyi anlama konusunda önemli bir rol oynar.Liderlerin daha bilinçli ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olur.
Stres Yönetimi ve Nörolojik SağlıkBeynimiz, stresi kontrol etmek için çeşitli mekanizmaları kullanır ve bu mekanizmaların anlaşılması liderlere yardımcı olabilir.Liderlerin stresi daha etkili bir şekilde yöneterek, iş yerindeki genel verimliliği ve moralini artırma potansiyeli.
Nörobilim ve Stres YönetimiNörobilimin, stres yönetimi konusunda liderlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.Stresin, beyin ve beden üzerindeki etkisini anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirmek önemlidir.
Nörobilim Temelli Liderlik İçin Sertifika ProgramlarıNörobilim temelli liderlik sertifika programları, liderlik yeteneklerini ve süreçlerini anlama ve geliştirme potansiyeli sağlar.Bu programlar, yeni ve yenilikçi bir liderlik yaklaşımını öğrenme ve uygulama potansiyelini artırır.

Nörobilim, beyin ve sinir sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Son zamanlarda ise liderlikle nörobilim arasında kuvvetli bir ilişki kurulmuştur. Kimi araştırmalar, beynin liderlik ve karar vermede vazgeçilmez rol oynadığını talep etmektedir.

Nörobilim ve Liderlik İlişkisi

Belirli yetkinlikler vasıtasıyla burada "nöro-liderlik" tabiri de ortaya çıkmıştır.

Beynin Rolü

Beynin, liderlikte anahtar bir role sahip olduğu kabul görüyor. Karar verme mekanizmalarımızdan, problem çözme yeteneğimize, duygusal kontrolümüzden, sosyal etkileşimlere kadar birçok alanda beyin devrede. Nörobilimin liderlikte uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi, takipçilerle etkili bir iletişim kurulması ve iş yerindeki stresin yönetilmesi gibi pek çok alanda kıymetli bilgiler sunabileceği öngörülüyor.

Nöro-Liderlik Nedir?

Nöro-liderlik, nörobilimin ilkelerini liderlik yetenekleri ve pratiklerine uygulayan bir stratejidir. Bu yaklaşımın özünde, beyin hakkında elde edilen bilgileri liderliğin her alanında kullanmaktır. Örneğin, liderlerin beyinlerinin diğerlerinden farklı olduğunu ve bu farklılıkların liderlik yeteneklerini nasıl geliştirdiğini anlamak, nöro-liderliğin uygulamasını sağlar.

Duygusal Zekâ ve Nöro-Liderlik

Duygusal zekâ, başkalarının duygularını anlamak ve bu anlayışı ilişkileri yönetmek için kullanma kabiliyetidir. Araştırmalar, duygusal zekânın nöro-liderlik üzerindeki etkisini ve önemini göstermektedir. Liderlik, sosyal etkileşimlerle yakından ilişkili olduğu için, duygusal zekâ da liderlerin başarıları için hayati bir rol oynar.Nörolojik Bağlantılar

Duygusal zekâ, beynimizin duygusal ve sosyal işlevlerini anlama yeteneğini içerir. Nörobilimsel çalışmalar, duygusal zekânın, beyindeki belirli bölgeler ve onların işlevleriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, ön beynimiz duygusal reaksiyonlarımızdan ve sosyal etkileşimlerimizden sorumlu olduğu için, bu bilgi liderlik eğitimlerinde kullanılabilir.

Duygusal Zekâ'nın Liderlik Üzerindeki Etkisi

Duygusal zekâ ve liderlik arasındaki bağlantı, liderlerin takipleriyle olan ilişkilerini etkiler. Liderler, takımlarının hislerini ve motivasyonlarını anlamalarını ve ihtiyaçlarını karşılamalarını geliştirebilen duygusal zekâya sahip oldukları zaman daha etkili olurlar. Ayrıca, duygusal zekâya sahip liderler, iş yeri stresini yönetmede daha başarılı olabilirler.

Beyin Temelli Karar Verme Süreçleri

Karar verme, liderlikteki en önemli yönlerden biridir. Nörobilimin, liderlerin karar verme becerilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Beyin temelli karar verme süreçlerini kullanmak, daha etken ve etkili liderlik için akıllıca bir strateji olabilir.

Beyin ve Seçimler

Karar verme, beynin belli başlı işleyişlerine bağlıdır: hafıza, duygusal işleme ve rasyonel düşünme. Karar verme sürecini anlamak ve bu süreci nasıl etkileyebileceğimizi öğrenmek, böylece daha iyi ve daha öngörülebilir sonuçlar elde etmek, liderlerin başarısında önemli bir rol oynar.

Nörobilim ve Karar Verme İlişkisi

Nörobilim, karar verme süreçlerini daha iyi anlama konusunda önemli bir rol oynar. Beyin farklı karar verme stratejileri ve süreçleri üzerinde nasıl çalıştığını, duygusal ve sağlıklı kararlar arasındaki dengeyi nasıl bulduğunu ve hata yapma ihtimallerini nasıl değerlendirdiğini anlama yeteneği, liderlerin daha iyi kararlar vermesine yardımcı olabilir.

Stres Yönetimi ve Nörolojik Sağlık

Stres yönetimi, etkili liderliğin bir diğer önemli unsuru. Beynimiz, stresi kontrol etmek için çeşitli mekanizmaları kullanır ve bu mekanizmaların anlaşılması, liderlerin stresi daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

Beynin Stres Tepkisi

Beynimizin stres tepkisi, stresle başa çıkmak ve deneyimlerimizi yönetmek için çeşitli mekanizmaları içerir. Örneğin, beynimiz stresli durumlarda sakinleşme ve iyileşme yeteneğimizi etkileyen hormonları salgılar.

Nörobilim ve Stres Yönetimi

Nörobilim, stres yönetimi konusunda liderlere yardımcı olabilir. Stresin, beyin ve beden üzerindeki etkisini anlama, stresle baş ederken en iyi stratejileri belirleme ve takımlarına stresle nasıl başa çıkmaları gerektiğini öğretme gibi alışkanlıklar, liderlerin özgüvenini artırabilir ve takım performansını geliştirebilir.

Nörobilim Temelli Liderlik İçin Sertifika Programları

Bu yeni dalga liderliği hızla öğrenmek ve uygulamak için çeşitli sertifika programları mevcuttur. Bu programlar, bilginin pratiğe nasıl geçirileceği konusunda yönetsel beceriler ve bilgiler sunar.

Sertifika Programlarının Önemi

Bir nörobilim temelli liderlik sertifikası, liderlerin ve liderlik eğitimine ilgi duyanların, bu yeni ve yenilikçi yaklaşımı öğrenmelerine yardımcı olacak donanıma sahip olduklarını onaylar.

Sertifika Programlarının İçeriği

Sertifika programları genellikle nörobilimin prensiplerini, nöro-liderlik tekniklerini ve araçlarını, duygusal zekâyı ve stres yönetimini öğretir. Ayrıca, programlar genellikle liderlik simülasyonları ve pratik uygulamalar içerir, böylece öğrenciler liderlik teorilerini ve becerilerini gerçek dünya senaryolarında uygulayabilirler.

Bu makale, nörobilim ve liderliğin birleşimi olan nöro-liderlik üzerine genel bir bakış sunmuştur. Neyse ki, bu alandaki bilimsel gelişmeler hızla artmaktadır ve liderler yeni teknikler ve stratejiler öğrenmeye devam ettikçe, nöro-liderlik daha da gelişecektir. Ancak, nöro-liderliği tam anlamıyla öğrenmek ve uygulamak için daha fazla çalışma ve dikkat gerektirir. Bu nedenle, liderler ve liderlik eğitmenleri, bu alandaki eğitimlerini devam ettirmeli ve bu alanla ilgili en son araştırmaları ve trendleri takip etmeli.

İlgili eğitim: Sertifika Programları

Motivasyon ve İçsel İtici Güçler

Liderlik pratiği içerisinde, belki de en önemli faktörlerden biri motivasyon unsurudur. Hem kendi motivasyonumuzu hem de takımımızın motivasyon seviyesini yüksek tutabilmek, hedeflere ulaşabilme yolunda bize büyük oranda yardımcı olacaktır. İçsel motivasyonumuz, duruşumuz ve kararlığımız kısacası nörolojik ve psikolojik faktörlerimiz bu bağlamda belirleyici rol oynar.

Motivasyonumuz, beyin fonksiyonlarımızla da yakından ilişkilidir. Beynimiz, belirli hedeflere ulaşmayı ve belirli görevleri yerine getirmeyi motive eden kimyasallar ve hormonlar üretir. Örneğin, ödül merkezimiz dopamin adlı bir nörotransmitter ile çalışır ve bu dopamin seviyesi motivasyonumuzu artırır.

Lider olarak, takımımızın motivasyon seviyesini artırmak için de beyin fonksiyonlarını kullanabiliriz. Beynimiz, sosyal bağlantıları, başarıları ve öğrenmeyi ödüllendirir. Bu nedenle, bu unsurları iş yerinde teşvik etmek, çalışanların motivasyonunu ve dolayısıyla verimliliğini artırmada önemlidir.

Takım Dinamiklerinde Beyin ve Davranış

Takım dinamiklerini yönetirken, lider olarak beyin ve davranış biliminden kaynaklanan bilgiyi kullanmak çok değerlidir. İletişim, işbirliği ve problem çözme gibi takım dinamiklerinin temel unsurları, aslında beynin farklı bölümlerinin işlevlerine dayanmaktadır.

Örneğin, anlaşmazlıklar ve çatışmalar genellikle beynin duygusal bölümlerinden kaynaklanır ve bu nedenle duygusal zekayı ve empatiyi kullanarak çözülebilir. Öte yandan, takımın hedeflere ulaşma yeteneği, beynin planlama ve çözümleme yeteneği ile daha da güçlenebilir.

Ayrıca, lider olarak beynin nasıl öğrendiğini ve nasıl yeni alışkanlıklar oluşturduğunu anlamak da önemlidir. Beynimiz, tekrar etme, öğrenme ve adaptasyon yoluyla yeni alışkanlıklar oluşturur. Bu bilgiyi kullanarak, takıma yeni beceriler öğretebilir ve onları daha verimli hale getirebiliriz.

Nöro-Liderlik Uygulamaları ve Teknikleri

Nöro-liderlik, beynin işleyişini anlamak ve bu bilgiyi liderlik pratiği içerisinde kullanmak demektir. Hedeflerimize ulaşmak ve takımı yönlendirmek için beynin doğal işlevlerinden yararlanabiliriz.

Örneğin, beyin, belirli görevlere odaklanma yeteneğine sahiptir. Beynimizin bu doğal yeteneğini kullanarak, takımın belirli hedeflere ulaşmada daha etkili olmasını sağlayabiliriz. Ayrıca, beynin öğrenme, hafıza oluşturma ve karar verme gibi fonksiyonları da liderlik yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir.

Nöro-liderlik teknikleri arasında, empatik iletişim, stratejik düşünme ve duygusal zeka eğitimi gibi unsurlar da bulunmaktadır. Bu teknikler, beynin sosyal ve duygusal işlevlerini kullanarak, takımın daha birleşik ve uyumlu hale gelmesini sağlar.

Değişim Yönetiminde Nörobilimsel Yaklaşımlar

Değişim yönetimi, herhangi bir organizasyon için karmaşık bir süreçtir ve genellikle direnişle karşılaşır. Ancak, nörobilim, değişimi daha etkin bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilecek bilgi ve araçlar sunar.

Öncelikle, beynin değişime nasıl tepki verdiğini anlamak önemlidir. Beyin, bilinmeyene karşı direniş gösterir ve bu da değişim sürecindeki zorlukları açıklar. Ancak, beynin aynı zamanda değişime uyum sağlama ve yeni şeyler öğrenme yeteneği de vardır. Bu bilgi, değişimin nasıl sunulduğu ve iletişim stratejimiz üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Ayrıca, beynin sosyal bağlantıları ve ödülleri değerlendirdiğini de bilmek önemlidir. Bu bilgi, değişimin nasıl sunulduğu ve teşvik edildiği üzerinde de büyük bir etkisi olabilir. Örneğin, değişimin sonuçlarını bağlantı, işbirliği ve başarı açısından nasıl bir etkisi olacağını göstermek, çalışanların değişime daha olumlu bir şekilde yanıt vermesini sağlayabilir.

İnovasyon için Nörolojik Stratejiler

İnovasyon, bir liderin yetenekleri arasında önemli bir noktadır ve beyin biliminden gelen bilgi bu alanda da yardımcı olabilir. Yenilikçi düşünme, beyin fonksiyonlarının belirli bir kombinasyonunu gerektirir: yaratıcılık, problem çözme ve kritik düşünme.

Yaratıcı düşünme, beynin sağ lobunda gerçekleşir ve genellikle resim, renk, müzik gibi soyut ve duygusal unsurlarla ilişkilidir. Problem çözme ve kritik düşünme, beynin sol lobunda yer alır ve genellikle mantık, analiz ve düşünce ile ilişkilidir. İnovasyon için, bu iki beyin lobunun uyum içinde çalışması gereklidir.

Beyindeki bu farklı işlevleri teşvik etmek için bir dizi strateji ve teknik kullanabiliriz. Örneğin, yaratıcılığı teşvik etmek için, beyne farkı ve çeşitliliği teşvik eden bir ortam sağlamak önemlidir. Ayrıca, problem çözme ve kritik düşünme yeteneklerini geliştirmek için, zorluklar ve çatışmalarla ilgili belirli bir mantıksal yaklaşımın kullanılması da yardımcı olabilir. Bu stratejiler, inovasyonun ve sürekli gelişimin anahtarı olabilir.

Nörolojik Çalışmalar ve Liderlik Vakaları

Beyin ve sinir sistemi hakkındaki nörolojik çalışmalardan elde edilen bilgiler, liderlik yaklaşımımızı yeniden şekillendirebilir. Özellikle, nörobilimin liderlere karmaşık durumları anlamaları ve daha etkin kararlar verme konusunda yardımcı olduğu vakalar bulunmaktadır.

Tıpkı doktorların çeşitli sinir sistemi hastalıklarını tedavi etmek için nörolojiyi kullanmaları gibi, liderlerin de bu bilgiyi kullanarak iş yerinde daha etkili olabildikleri görülüyor. Nörobilim, liderleri duygusal ve sosyal zekayı geliştirirken, aynı zamanda daha sağlıklı ve etkili iş ortamları oluştururken stratejiler oluştururken de rehberlik edebilir.

Karmaşık zorlukları yönetirken veya vizyon oluştururken, yöneticilerin beynin nasıl işlediğini anlamaları, daha iyi kararlar verme konusunda önemli bir etkiye sahip olabilir. Duygusal kararlarla ilişkili hızlı düşünme ve analitik kararlarla ilişkili yavaş düşünme arasındaki dengeyi anlamak, özellikle büyük organizasyonlarda liderlik pozisyonlarında bulunanların performansını artırmada önemli bir etkiye sahip olabilir.

Liderler için Zihinsel Fitness

Beyin, bir kas gibi düşünülebilir: kullanıldıkça, gelişir ve güçlenir. Liderlerin, iş yerinde en iyi performanslarını göstermelerine yardımcı olmak için beynin kapasitesini en üst seviyede kullanmaları gerekiyor. Görsel hafıza, dikkat, konsantrasyon, problem çözme ve yaratıcı düşünme egzersizleri gibi bir dizi farklı zihinsel spor beyni eğitmek ve genel zihinsel sağlığı artırmak için kullanılabilir.

Duygusal stres, beynin işlev ve performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, liderlerin duygusal zeka becerilerini geliştirerek ve stres yönetimi stratejilerini benimseyerek mental sağlıklarını korumaları önemlidir.

Liderlikte Duygusal Zeka Geliştirme

Liderlikte duygusal zeka, bir liderin takım üyelerinin duygusal durumlarını anlaması, empati kurması ve etkili bir şekilde iletişim kurması anlamına gelir. Duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi, bir liderin çalışanların motivasyonunu artırma, iş stresini yönetme ve iş yerinde daha uyumlu bir ortam yaratma kabiliyetini artırabilir.

Nörobilim, duygusal zekanın nasıl işlediğini daha iyi anlamayı ve bu beceriyi nasıl geliştirebileceğimizi göstermiştir. Örneğin, duygusal tepkilerin ve duygusal zekanın beyinde hangi bölgelerden kaynaklandığını bilmek, bu becerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Liderlikte Etik ve Nörobilim

Liderlerin işyerindeki davranışları, kararlarının adil ve etik olup olmaması gibi birçok etik sorunu etkileyebilir. Beynimizin bize neyin doğru veya yanlış olduğunu söylediğini anlamak, liderlerin daha etik kararlar vermesine yardımcı olabilir.

Beyin süreçlerimiz ve tepkilerimiz, genellikle bilinçsiz olan etik kararlarımızı şekillendirir. Karar verme süreçlerini anlamak, liderlerin daha az önyargılı, daha adil ve daha etik kararlar vermesine yardımcı olabilir.

Nöro-Liderlik ve Gelecek Vizyonu

Bir lider olarak vizyon sahibi olmak, takımınızın sizi izlemesi için hayati önem taşır. Nörobilim, beynimizin geleceği hayal etme ve stratejik planlama yeteneği hakkında bize çok şey öğretebilir. Beynin nasıl işlediğini anlamak, liderlerin daha iyi bir vizyon geliştirmesine ve takımlarına bu vizyonu etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, nörobilimin liderlik üzerindeki etkisi geniş çapta ve çok katmanlıdır. Bu bilgiyi kullanarak, liderler takımlarını daha etkin bir şekilde yönetebilir ve insanların beyninin işleyişini liderlik stillerine uygulayabilirler.

Bu da, diğer başarılı liderlik yetenekleriyle birleştiğinde, daha etkili bir liderlik yetenek setini oluşturabilir.

Nörobilim ve Liderlik, Beynin, liderlikte anahtar bir rol oynadığı kabul ediliyor ve nörobilimin liderlik üzerindeki etkisi araştırılıyor, Liderlik yeteneklerini ve süreçlerini anlama ve geliştirme potansiyeli, Nöro-Liderlik, Nöro-liderlik, nörobilimin ilkelerini liderlik yetenekleri ve pratiklerine uygulayan bir stratejidir, Beyin bilgilerinin liderliğin her alanında kullanılabilmesi, Duygusal Zekâ ve Nöro-Liderlik, Duygusal zekâ, liderlerin başarıları için hayati bir rol oynar, Liderlerin, takım dinamiklerini daha iyi anlama ve yönetme yeteneği, Nörolojik Bağlantılar, Duygusal zekâ, beynin duygusal ve sosyal işlevlerini içerir, Liderlik eğitimlerinin duygusal ve sosyal dinamikleri daha iyi anlaması ve yönetmesi, Duygusal Zekâ'nın Liderlik Üzerindeki Etkisi, Duygusal zeka ve liderlik arasındaki bağlantı, liderlerin takipleriyle olan ilişkilerini etkiler, Liderlerin, takımlarının motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama yeteneği, Beyin Temelli Karar Verme Süreçleri, Nörobilimin, liderlerin karar verme becerilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülüyor, Beyin temelli karar verme süreçlerini kullanarak, liderlerin daha etkin ve etkili olabilmesi, Nörobilim ve Karar Verme İlişkisi, Nörobilim, karar verme süreçlerini daha iyi anlama konusunda önemli bir rol oynar, Liderlerin daha bilinçli ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olur, Stres Yönetimi ve Nörolojik Sağlık, Beynimiz, stresi kontrol etmek için çeşitli mekanizmaları kullanır ve bu mekanizmaların anlaşılması liderlere yardımcı olabilir, Liderlerin stresi daha etkili bir şekilde yöneterek, iş yerindeki genel verimliliği ve moralini artırma potansiyeli, Nörobilim ve Stres Yönetimi, Nörobilimin, stres yönetimi konusunda liderlere yardımcı olabileceği düşünülüyor, Stresin, beyin ve beden üzerindeki etkisini anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirmek önemlidir, Nörobilim Temelli Liderlik İçin Sertifika Programları, Nörobilim temelli liderlik sertifika programları, liderlik yeteneklerini ve süreçlerini anlama ve geliştirme potansiyeli sağlar, Bu programlar, yeni ve yenilikçi bir liderlik yaklaşımını öğrenme ve uygulama potansiyelini artırır
Nörobilim liderlik nöro-liderlik beyin sinir sistem karar verme yetkinlikler duygusal zekâ stres yönetimi sertifika programları
Sarı saçlı bir kadın, beyaz arka plan, renkli gözlü
Beyza Keskin
Sosyolog, Blog Yazarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji bölümünden sonra Ege Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünden de mezun olmuştur. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın masada oturmuş, sarı bir kalemle bir kâğıda bir şeyler yazıyor. İşine odaklanmış, dikkatle yazarken gözleri konsantrasyonla hafifçe kısılıyor. Masa çeşitli eşyalarla - bir dizüstü bilgisayar, bir kupa, bir kalem - darmadağınık ama kadının tüm dikkati önündeki kağıtta. Arka planda renkli bir nesnenin ve bir kişinin elinin bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Yanındaki masanın üzerinde yeşil yapraklı sarı bir elma var. Kadın derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, dikkatle çalışırken başı hafifçe eğik.
Online Eğitim

Ücretsiz Sertifika Programları

08 Kasım 2018
Gözlüklü ve sırt çantalı sakallı bir adam dizüstü bilgisayarıyla bir bankta oturuyor. Odaklanmış bir ifadeyle dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor ve yüzünün yakın çekiminde küçük bir gülümseme görülüyor. Kişinin bacağında siyah bir ayakkabı görülüyor ve arka planda bir kapının bulanık bir yakın çekimi görülüyor. Adamın bacağı siyah bir taytla örtülüdür ve adam uzaktaki bir pencereden dışarı bakmaktadır. Sahne yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştır ve adamın etrafı huzurlu bir atmosferle çevrilidir.
Online Eğitim

Yeni Nesil Online Eğitim Yöntemleri

10 Mart 2019