AnasayfaBlogTıbbi Teknolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Teknolog Nedir? Ne İş Yapar?

12 Temmuz 2021
Tıbbi teknologlar, sağlık meslek lisesi ve sağlık tesislerinde sağlıkla ilgili alanlarda eğitim alan kişiler olarak tanımlanabilir.
KonuAçıklamaÖrnek
Tıbbi Teknolog TanımıSağlık meslek liselerinde ve sağlık tesislerinde sağlıkla ilgili eğitimler veren eğitimcilerdir.Hasta ve hasta kabul bölümü ile beraber kendisine bağlı olan birimlerdeki çalışmaların düzenli, koordineli ve istatistik hizmetlerine uygun olarak yürütülmesi sağlar.
Yazışma TakibiYönetimle ilgili veya görev yapmış olduğu alanla ilgili yazışmaları takip eder ve gerçekleştirir.Sağlık tesisi ile diğer kuruluşlar arasında resmi yazışmalar.
Kampanya PlanlamaSağlık tesisinin iletişim kampanyaları için planlama çalışmalarını düzenler.Sağlık farkındalığı kampanyalarının organizasyonu.
Proje GeliştirmeBölüm çalışmalarını daha faal bir duruma getirmek için proje çalışmalarında bulunur.Bölüm içi eğitim programlarının geliştirilmesi.
Denetim ve ÖneriFarklı sağlık kurumlarının hizmet kalitesini yükseltmek için önerilerde ve denetimlerde bulunur.Hasta bakım standartlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler.
Veri YönetimiGörev alanı kapsamında bulunacak çalışmaların istatistiğini yaparak bunları değerlendirmek ve grafiklerini hazırlamak.Hasta memnuniyeti anket sonuçlarının analizi.
Kanunlara UygunlukGörev alanıyla ilgili belirlenen yasa, mevzuat, yönetmeliklere uymak.Hasta gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluk.
Eğitim VermeGörev alanında yer alan diğer sağlık personellerine eğitim verebilir.Tıbbi cihazların doğru kullanımı hakkında eğitim.
Acil Durum TepkisiMesai saatleri dışında, acil bir durum alması halinde, kurum tarafından yapılan çağrıya cevap verir ve vakit kaybetmeksizin görev yapmış olduğu kuruma gelir.Acil hastanın kabulü durumunda hemen göreve çağrılabilir.
Tıbbi Teknolog EğitimiTıbbi teknolog olabilmek için üniversitelerin ön lisans eğitimleri şeklinde alınan eğitim gereklidir.Tıbbi Sekreterlik Sertifikası

Tıbbi teknolog, sağlık meslek liselerinde ve sağlık tesislerinde sağlıkla ilgili eğitimler veren eğitimciler olarak tarif edilebilir. Bu eğitimciler aynı zamanda denetici olarak da görev yapabilmektedirler. Bu çalışmamızda tıbbi teknologa yer verdik.

Tıbbi Teknolog Nedir?

Yakın geçmişte dikkat çeken sağlık mesleklerinden biri olan tıbbi teknolog, meslek alanı olarak günümüzde en çok merak edilen meslekler arasında yer almaktadır. Sağlık tesislerinde faal olarak yerine getirilen bir meslek olmasından dolayı birçok öğrencinin tercih ettiği bir meslek olarak bilinmektedir.

Her geçen gün sağlık hizmetlerinde meydana gelen gelişmeler beraberinden yeni meslek gruplarını getirmiştir. Tıbbi teknolog, sağlık meslek liselerinde ve sağlık tesislerinde sağlıkla ilgili eğitimler veren eğitimciler olarak tarif edilebilir. Bu eğitimciler aynı zamanda denetçi olarak da görev yapabilmektedirler. Bireysel ve toplumsal olarak sağlıklı bir yaşam alanı için alınması gereken önlemleri önceden belirleyerek, bireylerin bu alanda aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır.

Bir toplumda sağlıklı bireylerinden bahsedebilmek için o toplumun sağlık yatırımlarına göstermiş olduğu çalışmalarına bakılabilir. Fakat tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Özellikle toplumun sağlık bilgisine ve bu konuya göstermiş olduğu hassasiyete de bakılmalıdır. Bu kapsamda tıbbi teknologların önemi oldukça büyüktür. Bu meslek alanı henüz ülkemizde herhangi bir üniversitede verilememektedir. Buna bağlı olarak bu isimle herhangi bir alıma rastlanılmadığını belirtebiliriz. Ancak diğer sağlık alanlarından mezun olan personeller, bu mesleki birikime sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Tıbbi Teknolog Ne İş Yapar?

Tıbbi teknologların birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Yönetimle ilgili veya görev yapmış olduğu alanla ilgili yazışmaları takip eder ve gerçekleştirir.

 • Sağlığın geliştirilmesi kapsamında kurumca yapılacak çalışmaları koordine eder ve diğer kurumlarla yazışmalarda bulunur.

 • Sağlık tesisinin iletişim kampanyaları için planlama çalışmalarını düzenler.

 • İletişim kampanları adına alınması beklenen araç ve gereçleri satıl alma prosedürünü gerçekleştirir.

 • Sağlık tesisinin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarda bulunur.

 • Bölüm çalışmalarını daha faal bir duruma getirmek için proje çalışmalarında bulunur.

 • Farklı sağlık kurumlarının hizmet kalitesini yükseltmek için önerilerde ve denetimlerde bulunur.

 • Hasta ve hasta kabul bölümü ile beraber kendisine bağlı olan birimlerdeki çalışmaların düzenli, koordineli ve istatistik hizmetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili her türlü belgenin dosyalanmasını ve arşivlendirilmesi için gerek duyulan tedbirleri alır. Görev yapılan birimlerdeki personele göre iş dağılımlarını gerçekleştirmek.

 • İstatistik formlarını her zaman düzenli bir biçimde doldurulmasını sağlamak ve bunları incelemek, hata tesit edilmesi durumunda düzeltilmesi sağlamak.

 • Kurumlara gönderilmesi beklenen formların vakit kaybetmeden gönderilmesini sağlamak ve bunları takip etmek.

 • Görev alanı kapsamında bulunacak çalışmaların istatistiğini yaparak bunları değerlendirmek ve grafiklerini hazırlamak.

 • Görev yapılan sağlık tesisindeki değerlendirme çalışmalarına katılmak ve temel öğretiler kapsamında uygun olabilecek raporlar hazırlamak.

 • Görev alanıyla ilgili belirlenen yasa, mevzuat, yönetmeliklere uymak gibi görevleri bulunur.

 • Sağlık tesislerindeki kurum üst amirlerinin mesleki çalışmalar kapsamındaki istemlerini yerine getirmek.

 • Mesleğin gerektirmiş olduğu etik ve ilkelerine uymak ve yerine getirmek gibi görevleri bulunmaktadır.

 • Ortaöğretim ve bazı sağlık meslek liselerinde ders verir.

 • Kurum içinde oryantasyonlara katılarak hizmet içi eğitimler verir.

 • Görev alanında yer alan diğer sağlık personellerine eğitim verebilir.

 • Mesai saatleri dışında, acil bir durum alması halinde, kurum tarafından yapılan çağrıya cevap verir ve vakit kaybetmeksizin görev yapmış olduğu kuruma gelir.

İlgili eğitim: Tıbbi Sekreterlik Sertifikası

En Önemli Tıbbi Teknolog Görevleri Nedir?

Kurumlara gönderilmesi beklenen formların vakit kaybetmeden gönderilmesini sağlamak ve bunları takip etmek. Görev alanı kapsamında bulunacak çalışmaların istatistiğini yaparak bunları değerlendirmek ve grafiklerini hazırlamak. Görev yapılan sağlık tesisindeki değerlendirme çalışmalarına katılmak ve temel öğretiler kapsamında uygun olabilecek raporlar hazırlamak. Görev alanıyla ilgili belirlenen yasa, mevzuat, yönetmeliklere uymak gibi görevleri bulunur.

Tıbbi Teknolog Nasıl Olunur?

Tıbbi teknolog olabilmek için çok önceleri kurulan sağlık eğitim enstitülerinden 3 yıllık bir eğitimle mezun olunmalıydı. Fakat ilgili enstitü kapatıldığından dolayı bu eğitim artık üniversitelerin ön lisans eğitimleri şeklinde alınabilmektedir. Aynı isim adı altında üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarında bulunmadığını belirtebiliriz. Tıbbi teknolog bölümün yapmış olduğu iş ve işlemler röntgen teknikeri, sağlık memurları, sağlık teknisyenleri, radyoloji teknikerleri, halkla ilişkiler yönetimi, sağlık yönetimi bölümlerinden mezun olan diğer sağlık personelleri yapabilirler.

Ön lisans eğitimi dışında lisans eğitimi alan sağlık çalışanları da aynı çalışmaları yapabilir. Bunun için Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) 2021 yılı için yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek ortalamanın üzerinde bir puan alarak yukarıda ifade etmiş olduğumuz bölümlerin ön lisans eğitimlerini almaları gerekir. Ya da bu sınavı hemen sonrasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek fakülte veya yüksekokul bünyesinde yer alan sağlık yönetimi, halkla ilişkiler gibi bölümlerden biri okunmalıdır. Üniversite eğitimi sonrasında bu meslek elde edilmiş olunur. Kamuda çalışmak için KPSS/Lisans/ön lisans sınavlarının ilgili puan türünden sınava girilmelidir. Özel sağlık tesislerinden herhangi bir sınavın olmadığını yalnız mülakat yapıldığını söyleyebiliriz.

Tıbbi Teknolog Maaşları

Tıbbi teknologların maaş alımları kamu ve özel sağlık tesisi şeklinde ikiye ayırabiliriz. Kamu sağlık tesislerinde verilen maaşlar daha çok mesleki tecrübe yılına, hastanenin bulunduğu coğrafi bölgeye, bir ay içinde kalınan nöbet sayısına göre değişmektedir.

Kamudaki Tıbbi Teknolog Maaşları Nasıldır?

Kamu hastanelerindeki en yüksek maaş asgari ücretin 2 katı civarındadır. Örneğin 3. Bölge bir sağlık tesisinde, 5 yıllık bir mesleki birikimle çalışan, bir ay için 1 defa nöbete gelen tıbbi teknologun alabileceği maaş daha fazladır. Evli ve çocuk sahibi olması gibi durumlarda maaşları artıran bir diğer önemli etkendir.

Özel Sektörde Tıbbi Teknolog Maaşları Nasıldır?

Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları daha çok performansa ve sağlık tesisinin kurumsal kimliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Özel hastanelerdeki maaş alımları genellikle asgari ücret kadardır. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişe sahip olan ve bir ay içinde bir defa nöbete kalan, 6 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip tıbbi teknologun alabileceği maaş asgari ücretin 2 katına kadar yükselebilir.

Tıbbi Teknolog Tanımı, Sağlık meslek liselerinde ve sağlık tesislerinde sağlıkla ilgili eğitimler veren eğitimcilerdir, Hasta ve hasta kabul bölümü ile beraber kendisine bağlı olan birimlerdeki çalışmaların düzenli, koordineli ve istatistik hizmetlerine uygun olarak yürütülmesi sağlar, Yazışma Takibi, Yönetimle ilgili veya görev yapmış olduğu alanla ilgili yazışmaları takip eder ve gerçekleştirir, Sağlık tesisi ile diğer kuruluşlar arasında resmi yazışmalar, Kampanya Planlama, Sağlık tesisinin iletişim kampanyaları için planlama çalışmalarını düzenler, Sağlık farkındalığı kampanyalarının organizasyonu, Proje Geliştirme, Bölüm çalışmalarını daha faal bir duruma getirmek için proje çalışmalarında bulunur, Bölüm içi eğitim programlarının geliştirilmesi, Denetim ve Öneri, Farklı sağlık kurumlarının hizmet kalitesini yükseltmek için önerilerde ve denetimlerde bulunur, Hasta bakım standartlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler, Veri Yönetimi, Görev alanı kapsamında bulunacak çalışmaların istatistiğini yaparak bunları değerlendirmek ve grafiklerini hazırlamak, Hasta memnuniyeti anket sonuçlarının analizi, Kanunlara Uygunluk, Görev alanıyla ilgili belirlenen yasa, mevzuat, yönetmeliklere uymak, Hasta gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluk, Eğitim Verme, Görev alanında yer alan diğer sağlık personellerine eğitim verebilir, Tıbbi cihazların doğru kullanımı hakkında eğitim, Acil Durum Tepkisi, Mesai saatleri dışında, acil bir durum alması halinde, kurum tarafından yapılan çağrıya cevap verir ve vakit kaybetmeksizin görev yapmış olduğu kuruma gelir, Acil hastanın kabulü durumunda hemen göreve çağrılabilir, Tıbbi Teknolog Eğitimi, Tıbbi teknolog olabilmek için üniversitelerin ön lisans eğitimleri şeklinde alınan eğitim gereklidir, Tıbbi Sekreterlik Sertifikası
Tıbbi Teknolog Tıbbi Teknolog nedir Tıbbi Teknolog maaşları Tıbbi Teknolog nasıl olunur Tıbbi Teknolog ne iş yapar
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.